NDELING Noordkorea boycot Olympische Spelen Antwerp zonder Van Rooy geen partij voor PSV Gullit: Nederland kan Europees kampioen worden PZC/sport Iceland Ierland Nederland Sovjetunie \ORANJE SPEELT DICHT BIJ HUIS Overleg over voorkomen van supportersgeweld IeNSDAG 13 JANUARI 1988 West-Duitsland Italië Denemarken Spaiye Bookmakers tippen West-Duitsland De tegenstanders 17 Jroep één: Groep twee: SSELDORF (GPD) Als Rinus Michels een verlanglijst voor de eindrondewedstrijden van EK in West-Duitsland had kunnen indienen, was die identiek geweest aan de loting zoals gisteren in Düsseldorf tot stand kwam. Natuurlijk was de scheidende bondscoach er alles gelegen de tevredenheid achter zijn strakke masker verborgen te houden. Maar toen hij in later stadium de loting afwoog, kwamen er aanmerkelijk veel voordelen over zijn lippen, t Rusland, Engeland en Ierland ziet Nederland zich in juni niet voor onoverkomelijke pro- men geplaatst. Het feit dat de ontmoetingen plaatsvinden op een steenworp afstand van de leriandse grens - respectievelijk in Keulen, Düsseldorf en Gelsenkirchen - maakt de zaak ir Oranje nog eens extra aantrekkelijk. oede geest Extra steun Nieuwe werkgever AANVOERDER TEVREDEN: Oefen wedstrijd et programma voor de eindronde het Europees kampioenschap 38 ziet er als volgt uit: juni: Düsseldorf 20.15 West-Duitsland - Italië (gr 1) juni: Hannover 15.30 Denemarken - Spanje (gr 1) juni: Stuttgart 15.30 Engeland - Ierland (gr 2) Keulen 20.15 Nederland - Sovjetunie (gr 2) juni: rustdag juni: Gelsenkirchen 17.15 West-Duitsland - Denemarken Frankfurt 20.15 Italië - Spanje juni: Düsseldorf 17.15 Engeland - Nederland Hannover 20.15 Ierland - Sovjetunie 16 juni: rustdag 17 juni: München 20.15 West-Duitsland - Spanje Keulen 20.15 Italië - Denemarken 18 juni: Frankfurt 15.30 Engeland - Sovjetunie Gelsenkirchen 15.30 Ierland - Nederland 19 juni: rustdag 20 juni: rustdag 21 juni: Hamburg 20.15 winnaar groep één - tweede groep twee 22 juni: Stuttgart 20.15 tweede groep één - winnaar groep twee 23 juni: rustdag 24 juni: rustdag 25 juni: München 15.30 finale Rinus Michels in gesprek met Jacques Hogewoning, vice-voorzitter van de sec tie Betaald Voetbal van de KNVB. Ichels tevreden ver EK-loting Engelands coach Bobby Robson stel de Stielikes zoon eergisteren tijdens de proefloting schertsend al een belo ning in het vooruitzicht bij een soort gelijk resultaat daags erna. Toen na melijk kwam zijn ploeg terecht in een groep met Spanje, Denemarken en Ier land. „Deze loting nu, is niet slechter. we maar niet de openingswed- d tegen West-Duitsland hoeven te en", smeekte KNVB-secretaris Huijbregts vlak voor de loting, als we dan ook nog het landnum- zeven trekken, ben ik helemaal ent". De gelukkige hand van Uli ikes zoon Christian vervulde alle 'B-wensen. n is nu al snel geneigd", begon Ri- Michels nadat hij de eerste euforie de bondsbestuurders gelaten over heen had laten gaan, „om die de groep als een gemakkelijke te lificeren. Ons nadeel is dat we met waarste tegenstanders beginnen, eelnemende landen in onze groep ben misschien historisch gezien de achtergrond van de deelne- s in groep 1, maar dat zegt weinig de huidige kwaliteit. Qua erva- staan het Nederlands elftal en Ier- helemaal onderaan. Rusland it ik beduidend hoger in. De Rus- zullen uit de fouten van het WK in ico hebben geleerd en daar in het lende toernooi hun voordeel van >en. De Russen kunnen elkaar zo- in rustig als in hoog tempo blinde- vinden. Ze spelen prima positie- de Hongaren kunnen daarover praten. De openingswedstrijd te- die ploeg wordt van enorm belang, ie ontmoeting moet de basis wor- gelegd voor de sleutelwedstrijd te- Engeland". iels' Russische vakbroeder Vale- ■obanovski wilde op de loting niet Ier ingaan dan de mededeling dat komende EK inderdaad de sterk- ?oetballanden van Europa bijeen brengen. „De kracht van beide les lijkt mij van gelijke orde. Voor 'elftal is het zaak tijdens de voor- iding de goede geest in de groep ijgen". r de kracht van de directe tegen- ders meende Lobanovski: „We ien diverse keren tegen Engeland 'oeld en dat waren altijd moeilijke strijden. Over de kracht van Enge- bestaat weinig onduidelijkheid. Nederlands elftal ken ik alleen van de video. Wat ik daarvan heb gezien heeft indruk gemaakt. Het is een sterk collectief met enkel individualisten, zoals Gullit en Van Basten, van inter nationale allure. Beckenbauer zei dat Maradona momenteel de absolute ster is, maar Ruud Gullit behoort zeker tot de beste voetballers van de wereld". Maar veel is er op voorhand niet over te melden. Je hoort mij niet beweren dat Ierland de underdog is. Ze zijn alle maal van gelijk kaliber. Ik ben alleen blij dat we West-Duitsland op z'n vroegst pas in de halve finales tegen komen". De Britse coach heeft de 3-1-nederlaag in de oefeninterland tegen de 'Mann- schaft' nog vers in het geheugen. Ook tegen Nederland speelt Engeland (in maart) nog een oefeninterland. „Ik heb er geen probleem mee. Het kampioen schap is te belangrijk om deze wed strijd nu te schrappen. Dit duel en het treffen in West-Duitsland zijn twee verschillende wedstrijden. Het is een graadmeter van hetgeen ons tijdens de eindronde te wachten staat". TOKYO (RTR) - Noordkorea zal niet deelnemen aan de Olympische Spelen van dit jaar in Seoul. Dat heeft het na tionale Olympische Comité dinsdag in een verklaring laten weten. „We zullen niet deelnemen aan Olympi sche Spelen, die uitsluitend in Zuid- korea worden gehouden", aldus de verklaring, die openbaar werd ge maakt door het nationale persagent schap KNCA en in Tokio werd opge vangen. „Er wordt ons geen mogelijk heid gelaten ons voor de 24e Olympi sche Spelen op te geven." De Noordkoreanen voegden aan hun afzegging toe, dat zij alleen terug wil len komen op hun besluit als er een ak koord wordt bereikt over een co-gast- heerschap van de Olympische Spelen tijdens een speciaal belegde bijeen komst met een afvaardiging van Zuid- korea. De Zuidkoreanen hadden vorig jaar al hun goedkeuring gehecht aan een voorstel van het Internationale Olympische Comité om sommige tak ken van sport geheel of gedeeltelijk in Noordkorea te houden. Dat betrof handboogschieten, tafeltennis, volley bal dames, wielrennen en voetbal. Noordkorea verwierp dit plan echter omdat men meer wilde. Door de hals starrige houding van de Noordkorea nen dreigde een boycot van Oosteuro- pese zijde. Na de aanmelding van Hon garije, Oost-Duitsland, Polen en Roe menië volgde maandag evenwel de de finitieve toezegging van de Sovjetunie naar Seoul te komen. Daardoor is Noordkorea in een isolement terecht gekomen. Juan Antonio Samaranch, de voorzitter van het IOC, had al eens verklaard, dat het voor Noordkorea mogelijk blijft zich ook na de sluiting van de inschrijving (17 januari) aan te melden. „Maar na die datum zal het er niet gemakkelijker op worden", ver klaarde Samaranch toen. Een woordvoerder van het Zuidkore- aanse Olympische Comité zei als reac tie het besluit van de noorderburen te betreuren, maar voegde er aan toe: „Er blijft nog steeds tijd over voor bespre kingen voor de sluitingstermijn." In Seoul werd echter tevens de vrees geuit, dat de Noordkoreanen zich er nu op zouden concentreren het verloop yan de Spelen door terroristische of militaire acties te verstoren. Alleen al hierom zouden de Zuidkoreanen, vol gens politieke waarnemers, de deur voor nieuwe onderhandelingen open laten. De voorzitter van het Japanse Olym pische Comité, Katsuji Shibata, deed na het bekend worden van het nieuws een beroep op de leiders van de be langrijkste landen in de wereld snel actie te ondernemen om Noordkorea alsnog over te halen een Olympische ploeg af te vaardigen. „Er moet on middellijk ingegrepen worden omdat de Olympische Spelen niet alleen ge zien moeten worden als een sportief samenzijn, maar tevens als een festi val ter bevordering van de vrede ir wereld", zo zei hij. Het feit dat Nederland dicht bij huis speelt en dus in zijn wedstrijd op de steun van duizenden landgenoten kan rekenen, wordt door Rinus Michels ais een extra steun gezien. Ook Her mann Neuberger was in zijn schik met die omstandigheid. „Het scheelt in elk geval duizenden supporters. De stad Düsseldorf krijgt binnen een week twee voetbalspektakels voorge schoteld van bijzonder gehalte. West- Duitsland-Italië als openingsduel en vervolgens enkele dagen later Enge- land-Nederland". Over het veiligheidsaspect rond die tweede wedstrijd wilde Neuberger niets kwijt. „Ik zeg nooit iets over de veiligheidsmaatregelen die worden ge nomen. Wel zullen we trachten het Eu ropees kampioenschap voor zowel de spelers als het publiek zo veilig moge lijk te laten verlopen". „Doordat de steden waar we in actie komen", vervolgde bondscoach Mi chels, „dicht bij elkaar liggen, kunnen we ons vestigen op één plaats en hoe ven we niet steeds weer te verhuizen. Dat scheelt in de voorbereiding. Ik ben gelukkig met de laatste tegenstander, outsider Ierland. Ierland heeft dan mo gelijk al brokken gemaakt in de voor gaande ontmoetingen tegen Engeland en Rusland. Bovendien weten we pre cies hoe we ervoor staan en wat we moeten doen met het oog op eventueel verder komen". En verder komen is voor Rinus Mi chels na het afketsen van zijn kandi datuur bij PSV opeens in een heel an der daglicht gekomen. „Iedereen ver wachtte dat ik naar PSV zou gaan, maar ik heb altijd rekening gehouden met het feit dat het niet door zou gaan. Ik ben echter helemaal niet op zoek naar een nieuwe werkgever. Over de periode na de zomer maak ik me niet druk. Ik laat het op me afkomen". Met een goed resultaat tijdens het EK zijn de zorgen over de toekomst bij de bondscoach nog kleiner dan ze nu al zijn. 'WERPEN (ANP) - Zonder ster- er Frans van Rooy heeft FC Ant- P dinsdag in stadion De Bosuil in "'«pen een oefenduel tegen PSV ruime cijfers verloren: 1-4. De Ne- ander verrekte afgelopen donder- tijdens de training zijn linker toand. Of Van Rooy zaterdag in oefenduel in en tegen Arnemui- faanvang 14.30 uur) mee kan doen, °S niet zeker. Wellicht zal hij één 1 spelen. „Het lopen gaat wel, >r als ik schiet, heb ik er nog last i vertelde Van Rooy gisteren, duel in Antwerpen maakte deel uit de transfer van de middenvelder, 'vorig jaar, naar België. PSV eiste zijn aan Antwerp geleende speler te rug toen Thoresen en Arnesen door blessures langdurig uitgeschakeld wa ren. Een bliksemactie zorgde er voor dat Van Rooy bleef waar hij graag wil de, in Antwerpen. Met een vol stadion hoopte het bestuur van FC Antwerp dinsdag een groot deel van de transfer som, ongeveer twee miljoen gulden, binnen te krijgen. Wwat dat betreft le verde het duel tussen de twee lijstaan voerders voor de gastheren weinig goeds op. Slechts 10.000 kijkers von den het de moeite waard naar De Bo suil te komen. Dat kwam vooral, om dat de toegangsprijzen fors verhoogd waren. De toeschouwers zagen een sterker PSV dat Willy van de Kerkhof op de plaats van de geblesseerde Heintze had. De Nederlandse lijstaanvoerder nam na twaalf minuten een voor sprong door Lerby. Rudy Smidts mocht in de zeventiende minuut van elf meter voor de gelijkmaker zorgen. Een lang leven was het evenwicht niet beschoren. Na 35 minuten faalde Ro nald Koeman van elf meter niet. In de tweede helft liet de libero zien ook van grotere afstand doeltreffend uit te kunnen uithalen. Tien minuten voor het laatste fluitsignaal zorgde Vanen burg voor de eindstand. DÜSSELDORF (SID) - West-Duits land is de grote favoriet om deze zo mer in eigen land de Europese voet- baltitel te veroveren. Dat is een prog nose van Londense bookmakers. Wie zijn geld op West-Duitsland zet, heeft weinig winstkansen (6 tegen 4). De bookmakers mikken uit de groep met N ederland opEngeland:4tegenl. Nederland wordt met 8 tegen 1 net zo veel kans op de titel toegedacht als Italië. Veel geld valt er te verdienen met het wel erg kansarme Ierland: 33 tegen 1. West-Duitsland 6 tegen 4; Spanje en Denemarken 2 tegen 1Engeland 4 te gen 1, Sovjetunie 6 tegen 1, Italië en Nederland 8 tegen 1, Ierland 33 tegen 1. OPORTO/EINDHOVEN (GPD) - Niet zozeer de wedstrijd vanavond tegen FC Porto, als wel het speel schema voor het in juni te spelen Europees kampioenschap was gis teren in het kamp van Ajax het ge sprek van de dag. De Ajacieden die in aanmerking komen voor een tic ket naar West-Duitsland, reageer den in Oporto enthousiast op het programma en de steden waar ge speeld moet worden. Alleen vete raan Arnold Mühren was een ande re mening toegedaan: „Ik ben hier helemaal niet blij mee". Mühren, die met Ipswich Town en Manchester United het Engelse voetbal van haver tot gort leerde kennen en door Frank Stapleton, Ajacied^en aanvoerder van Ierland, nauwkeurig is geïnformeerd over de kracht van de Ieren, waarschuwde nadrukkelijk voor een overdosis op timisme. „Ik had liever bij Spanje en Italië gezeten. Ierland en Enge land zijn knokploegen, geven nooit op. En dan die Russen er nog bij- Het enige gunstige is dat we lekker dicht bij huis spelen". „Dit is mazzelen", vond Bosman daarentegen. Van 't Schip viel hem onmiddellijk bij: „Dit moet te doen zijn, al kunnen er op zo'n EK na tuurlijk hele rare dingen gebeuren. Een ploeg als Ierland kan tijdens het toernooi boven zichzelf uit groeien. Daarom is het prettig wat we pas op het laatst tegen Ierland spelen. Op dat moment zijn ze mis schien uitgeblust. Ik sla Engeland in onze groep het hoogst aan, al zul len we het ook tegen die Russen erg moeilijk krijgen. Hun fysieke kracht en al die tempowisselingen liggen ons niet zo". De Ajacieden speculeren op een massale invasie van Nederlandse supporters, net zoals dat in 1974 tij dens het WK in West-Duitsland het geval was. „Het komt prachtig uit dat we zo dicht bij de grens spelen", aldus Bosman. „Daar mogen we heel blij om zijn. Ierland en Rusland zijn wat dat betreft in het nadeel. Die steun zou wel eens een beslis sende rol kunnen gaan spelen". Beschouwen Bosman (22) en Van 't Schip (24) het EK als een mogelijk startpunt van een internationale doorbraak, voor de 36-jarige Müh ren wordt het EK een eindstation. „Ik moet natuurlijk eerst bij de se lectie zien te komen", aldus de Vo- lendammer, die nimmer een eind ronde meemaakte. „Op mijn leeftijd weet je het maar nooit. Dat neemt natuurlijk niet weg dat ik er werkelijk alles aan zal doen om erbij te komen. Dit kan voor mij een fan tastisch afscheid worden". Oranje-aanvoerder en AC Milan- uitblinker Ruud Gullit is uiterma te tevreden over de lotipg. „Neder land heeft het heel wat beter ge troffen dan Italië. Wij hebben niet alleen een goede kans bij de beste vier, de halve finales, te eindigen, maar kunnen daarna zelfs Euro pees kampioen worden", vindt de Europees voetballer van het jaar 1987. „West-Duitsland, dat voor eigen pu bliek speelt, is natuurlijk groepsfa- voriet. Italië en Spanje zullen in de ze groep waarschijnlijk om de twee de plaats spelen. Voor ons geldt dat geen enkel ander land, West-Duits land niet meegerekend, door zoveel eigen supporters zal worden onder steund. Dat is voor Nederland heel belangrijk", aldus Ruud Gullit. PSV-verdediger/schutter Ronald Koeman vindt het Nederlands elftal ervan moet uitgaan dat elke wed strijd op zich een finale is. „Maar op het eerste gezicht lijkt het op papier een gunstige poule. In de andere groep zitten de landen die het meest aanspreken en waar je ook het meest van afweet. Dat ligt bij ons iets anders. Van Rusland weet je nooit watje ervan kunt verwachten. Dat kon je in Mexico wei zien, waar ze sterk begonnen, maar toch van België verloren". „Stel dat je bijvoorbeeld in plaats van Denemarken in de andere groep had gezeten, dan was het vol gens mij toch moeilijk geweest. Wij hebben bovendien het voordeel dat we in plaatsen spelen die vanuit Ne derland gemakkelijk te bereiken zijn. Verder moeten we afwachten wat de oefenwestrijd tegen Enge land in maart oplevert. Dan kun je zien waar we ongeveer staan". Gerald Vanenburg vindt de loting niet tegenvallen. „Het had erger ge kund. Aan de andere kant moet je ervan uitgaan dat de meeste ploe gen ongeveer van gelijke sterkte zijn. Engeland en Rusland zijn echt geen zwakke teams. Wat dat betreft kunnen we onze borst wel nat ma ken. Toch mogen we onszelf niet on derschatten. Met de huidige ploeg hebben we ook wel iets in de strij d te werpen". Vanenburg, die hoopte op Ierland „en ook Italië had ik wel graag als tegenstander gewild", blikt vrij optimistisch vooruit naar het EK. Het wedstrijdprogramma in West- Duitsland (eerst tegen Rusland en vervolgens Engeland en Ierland als opponenten) ziet hij niet als een na deel. „We moeten ervan uitgaan dat we niet mogen verliezen. Eén punt mag je nog wel laten liggen, maar verliezen kan niet als je ver der wilt. Daarom heb ik er vertrou wen in. Met dit elftal maken we al tijd doelpunten, tegen wie we ook spelen". ZEIST (ANP) Direct na het bekend worden van de loting stond de tele foon op het KNVB-centrum in Zeist roodgloeiend van mensen, die kaartjes voor een of meer wedstrijden van Nederland wilden bestellen. Voorlichter Wim Jesse: „Het is haast niet bij te benen. De mensen hebben kennelijk de loting afgewacht. Nu loopt het werkelijk storm. Er kunnen echter alleen schriftelijk kaartjes worden aangevraagd. Daarna volgt de toewijzing." Kandidaten voor een entreebewijs dienen zich te wenden tot het EK-buro van de KNVB, Postbus 515, 3700 AM Zeist. DÜSSELDORF (AFP) - Na de loting voor de eindronde van de strijd om de Europese voetbaltitel, hebben vertegenwoordigers van de Euro pese Unie en van de Engelse bond overleg gevoerd over de opvang in West-Duitsland van de supporters van het Engelse elftal. Tijdens het gesprek, waarbij voor de Engelsen voorzitter Millichip en secretaris Crooker aanwezig waren, kwamen de Engelsen met een uitge werkt plan voor de begeleiding van de aanhangers. „Wij waren verrast door het goed doordachte idee van de FA over de komst van duizenden supporters naar West-Duitsland," stelde Bangerter, secretaris van de UEFA. „Millichip en Crooker heb ben ons verzekerd dat de FA en de Engelse regering het uiterste willen doen om moeilijkheden te voorko men. Er zijn ook contacten tussen de Engelse politie en hun Westduit- se collega's. In principe gaan wij er daarom van uit dat er bij de eind ronde in juni geen problemen be hoeven te ontstaan'." Nederland speelt zijn eerste wedstrijd voor de eindronde om de Europese voetbaltitel op 12 juni in Keulen tegen de Sovjetunie. Dat land won de kwali ficatieronde groep drie met dertien punten uit acht wedstrijden voor Oost-Duitsland, Frankrijk, IJsland en Noorwegen. Resultaten Sovjetunie in groep drie van de kwalificatieronde: IJsland - Sovjetunie 1-1, Frankrijk - Sovjetunie 0-2, Sovjetunie - Noorwe gen 4-0, Sovjetunie - Oost-Duitsland 2- 0, Noorwegen - Sovjetunie 0-1, Sovjetu nie - Frankrijk 1-1, Oost-Duitsland - Sovjetunie 1-1, Sovjetunie - IJsland 2- 0. Eindstand groep drie: Sovjetunie 8 5 3 0 13 14- 3 Oost-Duitsl. 8 4 3 1 11 13- 4 Frankrijk 8 1 4 3 6 4-7 IJsland 8 2 2 4 6 4-14 Noorwegen 8 1 2 5 4 5-12 Aantal geregistreerde voetballers: 5.500.000 Bondscoach: Valeri Lobanovski (49 jaar). Internationale resultaten: vierde WK 1966, Europees kampioen 1960, tweede EK 1964 en 1972. Beste spelers: Dassajev (doelman, Spartak Moskou), Bessonov (verdedi ger, Dinamo Kiev), Kidiatoelin (verde diger, Spartak Moskou), Zavarov (aan valler, Dinamo Kiev), Protassov (aan valler, Dinamo Kiev), Belanov (aan valler, Dinamo Kiev). Oefenprogramma: 20 februari in Bari tegen Italië, 31 maart en 2 april tijdens een toernooi in West-Berlijn twee wed strijden (andere deelnemers West- Duitsland, Zweden en Argentinië), twee of drie andere oefenduels moeten nog worden vastgesteld. Trainings kamp van 1 tot 19 februari in Covercia- no, Italië. Nationale competitie begint 8 maart en ligt stil vanaf 27 mei. Engeland is op 15 juni in Düsseldorf de tweede tegenstander van Oranje tijdens de eindronde om het Europees kampioenschap. De Engelsen plaatsten zich als win naar van groep vier met elf punten uit zes duels. Slechts de wedstrijd in en te gen Turkije eindigde onbeslist: 0-0. In Londen nam Engeland vervolgens re vanche met 8-0. In de groep eindigde Joegoslavië als tweede, voor Noord- Ierland en Turkije. Resultaten Engeland in groep vier van de kwalificatieronde: Engeland - Noord-Ierland 3-0, Enge land - Joegoslavië 2-0, Noord-Ierland - Engeland 0-2, Turkije - Engeland 0-0, Engeland - Turkije 8-0, Joegoslavië - Engeland 1-4. Eindstand groep vier: Engeland 6 5 1 0 11 19- 1 Joegoslavië 6 4 0 2 8 13- 9 Noord-Ierland 6 1 1 4 3 2-10 Turkije 6 0 2 4 2 2-16 Aantal geregistreerde voetballers: 3.500.000. Bondscoach: Bobby Robson (54 jaar). Internationale resultaten: wereld kampioen 1966, kwartfinalist WK 1970 en 1986, kwartfinalist EK 1972. Beste spelers: Shilton (doelman, Der by County), Butcher (verdediger, Glasgow Rangers), Robson (midden velder, Manchester United), Lineker (aanvaller, FC Barcelona). Oefenprogramma: 17 april in Tel Aviv tegen Israël, 23 maart in Londen tegen Nederland, 27 april in Budapest tegen Hongarije, 21 mei in Londen tegen Schotland, 24 mei in Londen tegen Co lombia, 28 mei uit tegen Zwitserland. Trainingskamp vanaf 18 mei in de buurt van Londen. Afloop competitie: 7 mei. De laatste groepswedstrijd van Ne derland tijdens de eindronde gaat op 18 juni in Gelsenkirchen tegen Ier land. De Ieren plaatsten zich verrassend als winnaar van groep zeven met elf pun ten uit acht wedstrijden, voor Bulga rije, België, Schotland en Luxemburg. Resultaten Ierland in groep zeven van de kwalificatieronde: België - Ierland 2-2, Ierland - Schot land 0-0, Schotlancr- Ierland 0-1, Bul garije - Ierland 2-1, Ierland - België 0-0, Luxemburg - Ierland 0-2, Ierland - Lu xemburg 2-1, Ierland - Bulgarije 2-0. Eindstand groep zeven: Ierland 8 4 3 1 11 10- 5 Bulgarije 8 4 2 2 10 12- 6 België 8 3 3 2 9 16- 8 Schotland 8 3 3 2 9 7-5 Luxemburg 8 0 17 1 2-23 Aantal geregistreerde voetballers: 62.700 Bondscoach: Jack Charlton (51 jaar). Internationale resultaten: nog geen enkele maal in de eindronde om een wereld- of Europese titel. Beste spelers: McGrath (verdediger, Manchester United), Brady (midden velder, West Ham United), Stapleton (aanvaller, Ajax). Brady is voor de eer ste twee wedstrijden in West-Duits land geschorst omdat hij in de kwalifi catiewedstrijd tegen Bulgarije door scheidsrechter Jan Keizer uit het veld was gestuurd, hij kan pas weer mee doen tegen Nederland. Oefenprogramma: 17 februari in Du blin tegen Iers Olympisch elftal (bene fiet voor Daly), 23 maart in Dublin te gen Roemenië, 27 april in Dublin tegen Joegoslavië, 17 mei in Dublin tegen Manchester United (benefiet voor Sta pleton), 22 mei in Dublin tegen Polen, 1 juni in Oslo tegen Noorwegen. Trai ningskamp: van circa 15 mei in Dublin en van 2 of 3 juni in West-Duitsland. Af loop competitie: 16 april.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1988 | | pagina 17