Duitsland speelt met Luxemburg p vreemd Cardon en Martens sterk in Eeklo Gerd Müller spion voor Sören Lerby PZC Casparov blijft eider ranglijst Huitema beschikt over langste adem Itletico I Timman werkt tegen Ivantsjoek nul weg Leden VC Vlissingen geven goedkeuring aan saneringsplan sport 19 errein egen Real NAC verspeelt opnieuw punt Wereldkampioen plaatst zich voor EK-voetbal DONDERDAG 19 DECEMBER 1991 r- Zeeuwse schakers in top klassement schaaktoernooi grootmeesters ADRID - De tuchtcommissie an de Spaanse voetbalbond teft Atletico Madrid gestraft iet één wedstrijd op vreemd rrein naar aanleiding van een cident rond scheidsrechter irino Gonzalez in de thuis- idstrijd tegen Sevilla. De ar iër werd zaterdagavond ge lakt door een van de tribune gooid bierglas en moest het iel enige tijd onderbreken. Uetico kan door de strafmaat- ;el in het weekeinde van 4 en 5 ïuari niet in eigen huis aantre- tegen koploper en buurman eal. dat momenteel met zeven unten voorsprong op de stad- 'noot de ranglijst aanvoert, oorzitter Jesus Gil reageerde 3teren meteen met de medede- ng dat Atletico voor de topper twijkt naar het stadion Nou amp van Barcelona, waar Real et bepaald geliefd is. De sta- ons van Burgos of Valladolid amen echter meer in aanroer ing. lletico kreeg tevens een boete an 9.000 gulden opgelegd. De ub heeft tien dagen om tegen straf in beroep te gaan. ascoigne ascoigne meldt zich mogelijk in januari bij de Italiaanse ub Lazio Roma. Een woord eerder van de club uit de Serie deelde dit gisteren in Londen ee. e Italianen betalen ongeveer stien miljoen gulden voor de leler van Tottenham Hotspur, zich eigenlijk pas eind mei in lië zou vestigen. Een defini- ve beslissing is nog niet geno- n, beide clubs treffen elkaar ïieuw op 10 januari om de tste details van de overgang te ronden. Naast de Duit- is Karlheinz Riedle en Tho- as Doll wordt Gascoigne de rde buitenlander van Lazio ma. van onze medewerker EEKLO - De Zeeuwse topscha- kers Helmut Cardon en Martin Martens hebben bewust geko zen voor een maatschappelijke carrière, maar zijn nog altijd lot goede prestaties in staat. De twee Zeeuws-Vlamingen heb ben inmiddels vijf van de negen partijen in het ECI-toernooi in het Belgische Eeklo achter de rug en behoren nog allebei tot de kanshebbers voor de eindze ge van dit internationale groot- meestertoernooi. Internatio naal Meester Cardon en de op zijn tweede meesternorm azen de Martens bleven in een sterk gezelschap in de eerste helft van het toernooi overeind en haal den drie punten uit vijf partij en. De twee Zeeuwen zijn voorals nog dan ook de smaakmakers van het toernooi, dat in het aan de rand van Eeklo gelegen Kas teel Heldenpark wordt afge werkt. Helmut Cardon, die het ECI-toernooi drie jaar geleden op zijn naam schreef en zich sindsdien Internationaal Mees ter mag' noemen, behoort met zijn ELO-rating (2375) niet direct tot de kanshebbers voor een nieuwe eindzege en voor Martin Martens leek op voorhand slechts een bescheiden rol weg gelegd. Hij sluit op papier met een rating van 2325 punten zelfs de rij van de negen deelnemers, van wie de Oekraïner Adrian Mikhalchishin met een waarde van 2520 punten de lijst van kanshebbers aanvoert. Deze in ternationale grootmeester won vorig jaar het evenement, maar moet evenals de internationale grootmeesters Arshak Petro- sian (Armenië) en Daniel King uit Engeland voorlopig genoe gen nemen met een rol op het tweede plan. Tevreden Waar de favorieten het vuur werk achterwege laten, impone ren de twee Zeeuwen vooral met een goede vorm. De ontmoeting tussen Helmut Cardon en de Zweed Jonas Barkhagen staat na vijf ronden zelfs als het inte ressantste duel in de boeken. Cardon. die onlangs in de Belgi sche competitie voor zijn club Gent tegen Jan Timman (die voor Mechelen speelt) het loodje legde, zette die partij in winst om en kwam daardoor op een positieve score. ,.Ik ben in prin cipe één van de zwakkere spe lers", beseft hij. „Daarom ben ik tot nu toe dik tevreden. Maar ik krijg nog een zwaar program ma." Helmut Cardon, wiens vader Walter overigens kort geleden door de KNSB (schaakbond) als lid van verdienste werd onder scheiden, ontmoet in de reste rende ronden onder anderen nog twee internationale grootmees ters en Martin Martens. Die heeft het op papier aan het eind van het toernooi wat gemakke lijker. Martens („Ik speel einde lijk weer eens heel degelijk") kwam reeds remise overeen met de drie internationale groot meesters. In zijn streven naar een. tweede IM-resultaat ligt hij met 3 uit 5 dan ook voor op zijn schema. „Ik moet 5,5 uit 9 ha len", weet hij. „Ik ontmoet eerst de enige twee mensen die een ne gatieve score hebben (Gosewijn van Laatum en Fred Hallebeek). Uit die partijen wil ik anderhalf punt halen. En dan is het zaak om in de laatste twee ronden overeind te blijven." De uitslagen: Eerste ronde: Mikhal chishin- Petrosian 0,5- 0.5: King- Berg 0,5- 0,5; Martens- Barkhagen 1- 0. Hallebeek- Dutreeuw 0.5- 0,5: Van Laatum- Cardon 0,5- 0,5. Tweede ronde: Petrosian- Cardon 0.5- 0,5: Dutreeuw- Van Laatum 1-0: Barkha gen- Hallebeek 1-0; Berg- Martens 0,5- 0.5; Mikhalchishin- King 0.5- 0.5. Derde ronde: King- Petrosian 0.5- 0,5. Martens- Mikhalchishin 0,5- 0,5; Hallebeek- Berg 0-1. Van Laatum- Barkhagen 0-1; Cardon- Dutreeuw 0,5- 0.5. Vierde ronde: Petrosian- Du treeuw 0,5- 0.5, Barkhagen- Cardon 0-1; Berg- Van Laatum 1-0, Mikhal chishin- Hallebeek 0.5- 0.5; King- Martens 0,5- 0,5. Vijfde ronde: Mar tens- Petrosian 0,5- 0.5. Hallebeek- King afg.. Van Laatum- Mikhalchis hin afg.: Cardon- Berg 0.5- 0,5; Du treeuw- Barkhagen 0-1. De stand na vijf ronden: 1 Berg 3.5; 2 Martens, Cardon. Barkhagen 3; 5 Pe trosian en Dutreeuw 2,5; 7 Kmg en Mikhalchishin. 2 1 afg.; 8 Halle beek en Van Laatum, 1 t 1 afg ANILA (REUTER/ANP) - Wereldkampioen Gari Kasparov voert ït 2780 punten nog altijd de FIDE-ranglijst aan voor zijn landge- ten Anatoli Karpov (2725) en Vassili Ivantsjoek (2720) die mo- tnteel in de KRO-lweekamp uitkomt tegen Jan Timman. De Brit gel Short (2685) bezet de vierde plaats vóór de Indiër Vishwana- in Anand (2760) en Boris Gelfand (Sov/2665). roen Piket (2615) nadert Jan Timman (2620) snel. Timman staat op negentiende plaats. Het verschil met landgenoot Piket bedraagt gmaar vier plaatsen. Loek van Wely (2560) is de derde Nederland- Vertegenwoordiger in de top honderd; 85ste. ^HILVERSUM (ANP) - De derde partij in de KRO schaaktwee kamp tussen Jan Timman en Vassili Ivantsjoek is gisteren na 33 zetten in remise geëindigd. Timman speelde met wit. De stand is hierdoor 2 1/2 -1/2 voor Ivantsjoek. De tweekamp wordt morgen (vrijdag) voortgezet. In de vierde partij zal Ivantsjoek met wit spelen. Timman opende gisteren met d4. Hierna kwam een uitgekookte vertakking van de Tarta- kower-variant van het orthodox-damegabiet op het bord. Groot meester-commentator Vlastimil Hort meende na 18.. Da3 dat wit zeer goed stond. De 18e zet van zwartPe5 zaaide twijfel. Na de 20ste zet van zwartPe5 was er zelfs een wanhoopsstemming. Timman bezwoer met 21. Pel alle gevaren. Remise bij de 33ste zet. De hatelijke nul achter zijn naam was verdwenen. Hilversum: Derde partij KRO-tweekamp, Timman - Ivantsjoek remise. Zettcnverloop. Wit: Timman; zwart: Ivantsjoek Orthodox dame-gambiet: 1. d2-d4 d7-d5,2. c2-c4 e7-e6, 3. Pbl-c3 L(8-e7. 4 Pgl-(3 Pg8-05. 5 Lcl-g5 h7-h6, 6. Lg5-h4 0-0.7. e?-e3 b7-b6.8. Lf!-e2 Lc8-b7. 9. Lh4xf6 Le7xf6. 10 c4xd5 e6xd5. 11. 0-0 Dd8-e7. 12. Ddl-b3 Tf3-d8, 13. Tal-dl c7-c5. 14 d4xc5 Lf6xc3, 15. Db3xc3 b6xc5. 16. Tdl-d2 Pb8-d7 17 Tfl-cl a7-a5, 18. Dc3-a3 De7-e4,19. Le2-b5 d5-d4.20. e3xd4 Pd7-e5, 21. Pf3- el c5xd4, 22. Da3-g3 De4-f5. 23. Lb5-fl Lb7-a6, 24. Pel-d3 La6xd3. 25. Lflxd3 Ta8-c8. 26. Tcl-dl Pe5xd3. 27. Dg3xd3 D(5xd3. 28. Td2xd3 Tc8-c2, 29. Td3-d2 Td8-c8, 30. f2-f3 d4-d3, 31. Kgl-f2 Td8-b8. 32. b2-b3 a5-a4. 33. b3xa4 remise. Rinus ten Haaf, de nieuwe voorzitter van VC Vlissingen. foto Ruben Oreel Ten Haaf nieuwe voorzitter van onze verslaggever VLISSINGEN - De ledenverga dering van de amateurvoetbal vereniging VC Vlissingen heeft gisteravond zijn goedkeuring gegeven aan een saneringsplan, dat de club moet redden van het faillissement. De afdelingsclub gaat op het moment gebukt on der een schuldenlast van 515.000 gulden. Met het sane ringsplan hoopt de club over ze ven jaar uil de zorgen te zijn. „Dit is een stap in de goede rich ting", concludeerde Rinus ten Haaf, die gisteravond werd ge kozen tot de nieuwe voorzitter van de club. De goedkeuring van de leden vergadering was gisteravond ab soluut noodzakelijk om het sa neringsplan in werking te stel len. De Amro-bank en de Ge meente Vlissingen, de twee grootste schuldeisers van de club (goed voor 345.000 gulden), hadden al eerder al ingestemd met het plan. Omdat geen alter natief voorhanden was, werd tij dens de vergadering al snel dui delijk dat het saneringsplan moest worden goedgekeurd. El ke wijziging of afkeuring van het plan zou meteen het doodvonnis van de club betekenen. Het was daarom gisteravond slikken of stikken voor de 67 le den van de club, die aanwezig waren in het clubhuis aan de Vlissingse Irislaan. Zo zal de ko mende periode een contributie verhoging worden doorgevoerd en zullen de hoogst spelende ju niorenelftallen. Al en BI. over respectievelijk één en twee jaar worden ondergebracht bij de VCV Zeeland. De profclub zal te vens de komende zeven jaar in totaal een bedrag van drie ton terugbetalen aan de VC Vlissin gen. Schoorvoetend en soms morrend werd uiteindelijk inge stemd met alle punten, die het saneringsplan behelsde. Voorzitter Rinus ten Haaf. die de wegens werkzaamheden ver trekkende André van Ombergen opvolgt, besefte dat de club een moeilijke tijd tegemoet gaat. Al lereerst zal er zo snel mogelijk een regeling moeten worden ge troffen met de rest van de credi teuren, goed voor een bedrag van 170.000 gulden. De club zal een lening van 70.000 gulden af sluiten om aan die directe be dreiging het hoofd te kunnen bieden. „Op 31 maart moeten we zo'n beetje weten of dat allemaal zal lukken", aldus Ten Haaf. Het bestuur van de club bestaat na gisteravond uit vijf man. te weten: Rinus ten Haaf (voorzit ter). Guus Lilipaly. Peter Lips. Eric Barten en Buchh'eim. De heer Goedbloed ontving gister avond de verenigingsspeld om dat hij vijftig jaar lid is. BREDA - NAC slaagt er niet in de negatieve spiraal, waarin de club zich bevindt, te doorbre ken. De ploeg van trainer Jo Jansen verspeelde opnieuw een kostbaar punt. In Breda werd het 1-1. Op slag van rust kwamen de Gelderlanders goedkoop aan de leiding. Danny Schrijvers van NAC passeerde zijn eigen doel man. Vijf minuten na de hervat ting gaf Lammers de aanhang weer een sprankje hoop. door de gelijkmaker te scoren. Daarbij bleef het echter. NAC - Wageningen 1-1 (0-11. 45. Schrijvers 0-1 (e d.i. 50. Lammers 1-1 Scheidsrechter: Lammers Toe schouwers 3350 Gele kaart. Vlem- mings. Van Keeken (beiden Wage ningen). De eredivisieduels VW - PSV en SVV/Dordrecht - Sparta werden afge last. HEERENVEEN (ANP) - Niet al le schaatsmarathons hebben deze winter een voorspelbaar slot. De wedstrijd over honderd ronden in Heerenveen was woensdag zo'n uitzondering op de regel dat mannen als Ri chard van Kempen, Yep Kra mer en Robert Vunderink op kunstijs nauwelijks te verslaan zijn. In de tiende wedstrijd om de KNSB-beker beschikte Huite ma over de langste adem. De be zorger van leesportefeuilles uit Roden reed samen met acht me devluchters het peloton op een ronde en sloeg vervolgens in de eindsprint genadeloos toe. Een tactisch genie is Huitema nooit geweest. Bij de start van een wedstrijd gaat het verstand op nul en beukt hij net zo lang door totdat zijn concurrenten scheel van ellende zien. Ook Huitema is het niet ontgaan dat de rijen mensen langs de baan van voorgaande jaren ge slonken is. In Heerenveen waren ongeveer duizend toeschouwers. „Dat is toch ook geen wonder? Sprinters als Van Kempen en Kramer worden op hun wenken bediend, maar kwalijk kun je het hen dat niet nemen. Het gehele peloton zou meer moeten strij den." In de finale bestookten de koplo pers elkaar met demarrages. Maar wegkomen was er niet bij. De sprint met nog 300 meter te gaan werd ingezet door Marrei- ros. In de laatste bocht stoof Huitema hem voorbij. Heerenveen, 10e marathon KNSB- beker, 100 ronden: 1. Huitema (Rho- den), 2. Bozjev (Sov), 3. Marreïros (Amsterdam), 4 Vunderink (Raalte), 5. Kleine (Kerkenveld). Klassement: 1. Van Kempen 176.4, 2, Huitema 149 1, 3 Kleine 149, 4. Kra mer 145.1. 5 Marreiros 144. Voetbal Frankrijk, 23ste speeldag: Caen - Nantes 1-1. Lille - Cannes 0-0, Lyon - Monaco 2-0. Nimes - Auxerre 0-0, Rennes - Le Havre 0-2,. Sochaux - Lens 1-2, Toulon - Montpellier 0-1, Toulouse - St Etienne 1-1. Metz - Nan cy afgelast. Stand: Marseille 22-33, Monaco 23-29, Paris SG 23-28, Caen 23-28, Le Havre 23-28, Montpellier 23-26, Auxerre 23-25, Nantes 23-25, Metz 22-24, Lille 23-24. Toulouse 23- 23, St Etienne 22-22, Lens 23-22. Ni mes 23-21, Toulon 23-20. Lyon 23-19. Cannes 23-17. Rennes 23-17. So chaux 23-15, Nancy 22-10. Engeland, inhaalduel: Tottenham Hotspur - Liverpool 1-2. Rodelen Igls, vierde wedstrijd wereldbeker: Vrouwen: 1 Doris Neuner (Oos) 1 47.57, 2. Erdmann (Dui) 1.47,85. 3. Angelika Neuner (Oos) 1.48.49. Stand. 1. Erdmann 62 punten. 2. Do- ris Neuner 57. Mannen; 1. Prock (Oos) 1.41.45. 2. Hackl iDui) 1.41.58, 3. Ken nedy (VSt) 141,73. Stand: 1. Prock 130 punten, 2. Kennedy 129, 3. Hackl 123. Tennis Miami. Orange Bowl: Meisjes t/m 18, eerste ronde: Bunschoten (Ned) - Bucke (Oos> 6-2 6-2. Niemantsver- driet (Ned) - Andrea (Arg) 6-0 6-1. Meisjes t/m 16, eerste ronde: Bitter (Nedi - Luna (Arg) 6-3 3-6 6-1; tweede ronde: Bitter - Haas (Dui) 3-6 6-2 6-2. Dubbelspel, eerste ronde: Niemants- verdriet/Bitter - Dhenim/Collet (Fra) 6-3 3-6 6-1, Bunschoten/Arkstrand (Zwei - Nelson/Smasjnova (VSt/Sov) 1-6 6-4 1-6 Jongens t/m 18, eerste ronde: Garat (Arg) - Bok (Ned) 6-4 6-3, Saltenstein (VSt) - Heinhuis (Ned) 6-1 6-3, Cou- teau (Pon - De Jonge (Ned) 6-3 6-3. Jongens t/m 16, eerste ronde: Wunch- nig (Oos) - Lacroix (Ned) 6-3 6-3. Zeilen Brisbane. WK 470 Mannen, vierde race: 1. Hunger/ Schmidt (Dui), 2. Spone/Skouly (Nooi, 3. Korhonen/Jarvinen (Fin); Nederlanders: 4. Kouwenhoven; Kouwenhoven, 15 Bergeyck/Bos, 17 Wolters/Duetz, 18. Schutte/Schutte, 24 Paardekoper/Groth. Stand: 1 Montefusco/Montefusco dta) 53,7 punten. 2. Hunger/Schmidt 72. 3. Schutte 79.5. 7 Bergeyck 97. 13. Sta- venuiter 128, 19 Kouwenhoven 146. 39. Paardekoper 195. 51. Wolters 213. Vrouwen, vierde race: 1 Peters/Bul- le (Dui), 2. Egnot/Shearer (NZe). 3. Is- ler/Healy (VSt); Nederlanders: 24. Kramer/Stavenuiter, 25. Ammer- laan/Nadorp. Stand: 1. Isler 33,1, 2. Zabel/Guerra (Spa) 42, 3. Peters 44, 16. Kramer 97, 34. Ammerlaan 150. ERKUSEN (SID) - Duits- heeft zich als laatste ge- talilïceerd voor de eindronde in de Europese titelstrijd in lieden. Het kat-en-muis spel- je tegen Luxemburg werd steravond in Leverkusen met [r treffers afgesloten. Door de erwinning passeerden de op ille sterkte aangetreden Duit- rs groepsleider Wales met één int. C* mdscoach Berti Vogts nam de irtij tegen de voetbaldwerg se ns. Vier verdedigers werden gezet om de enige Luxemburg- aanvaller, Langers. in be- rang te houden. De verdedi- lekraïne wil iet eigen ploeg aar Barcelona OSKOU (Reuter) - Oekraïne il met een eigen ploeg naar de lympische Spelen in Barcelo- I, De volksvertegenwoordi- ng van de Oekraïne heeft een ingend verzoek ingediend bij ;t Internationaal Olympisch omité voor een eigen afvaardi- ing. Dit heeft het persbureau ass woensdag gemeld, et parlement vroeg het IOC leneens zo snel mogelijk over gaan tot erkenning van het ïkraïnse Olympisch Comité, adat vijftien landen Oekraïne seen onafhankelijke staat be- houwden in een referendum il december. Svezigheid van de Oekraïnse ipsporters betekent een bijna delijke klap voor de kracht in het team uit de Sovjetunie, nds 1952, toen de Sovjetunie lor de eerste keer deelnam aan i Spelen, hebben Oekraïners eer dan vierhonderd medailles wonnen, waarbij 177 gouden. lidlotto idlotto 50 a: innende getallen: 5-8-21-31- i-40. Reservegetal: 41. Deelne- ers: 456.813, prijzenbedrag: f. 7.232,05. ijferspel 50 a: 861727. xtra prijzen op: 3164. luitse midlotto: rekking A: 1 - 3 - 16 - 30 - 33 - 48. eservegetal: 26. rekking B: 4 -13 - 24 - 28 - 36 - 42. eservegetal: 8. piel 77: 6097923 (onder voorbe- md) MÜNCHEN (GPD) - Na een tien weken durende ontwen ningskuur in een kliniek heeft hij het aanbod van UIi Hoeness met beide handen aangegrepen. Gerd Müller begint het nieuwe jaar een nieuw leven. Hij treedt in dienst bij Bayern Münehen, waar hij als scout aan de slag gaat en hij tevens als spion voor trainer Soren Ler by, in wie het bestuur gisteren zijn vertrouwen heeft uitgesproken, de tegenstanders gaat bekijken. Met steun van oud-ploeggenoten als Uli Hoeness, Franz Beckenbauer, Berti Vogts, Kalle Rummenigge en Uwe Seeler, zijn voorganger in het Westduitse elftal, heeft Gerd Muller aan zijn herstel gewerkt. Zij waren zelfs be reid om per man 50.000 Mark voor hem op te brengen. „Maar dat wilde ik niet," benadrukt Müller. „Zij hebben me al genoeg geholpen door mij naar die kliniek te stu ren. Vogts heeft me nog aangeboden om aan de slag te gaan bij de Westduitse voetbalbond als jeugdtrainer, maar ik heb gekozen voor Bayern Münehen. Daar ligt nog altijd mijn hart en Uli Hoeness is mijn beste vriend." 'Der Bomber', zijn wereldwijde bijnaam, werd bejubeld op 7 juli 1974 in het Olympia Stadion in Münehen. Hij bezorgde de Duitse ploeg de wereldtitel door tegen Oranje de winnende treffer te scoren. De gedrongen, ge blokte spits, aanspeelpunt van Franz Beckenbauer voor de een-twee-combinatie. Europees voetballer van het jaar in 1970, maai- vooral legendarisch om zijn regelmaat van scoren, groeide uit tot held van de natie. Hij scoorde 68 keer in 62 interlands, 365 keer in 427 com petitiewedstrijden en 67 keer in 74 Europa Cup-wedstrij den. Zijn trefzekerheid maakte hem begeerd. Door Feye- noord, dat in 1972 belangstelling toonde, maar schrok van de totale kosten van vier miljoen gulden. Door Stan dard Luik. maar ook door Barcelona, destijds getraind door Rinus Michels, dat hem 1.5 miljoen Mark bood, een voor die tijd gigantische aanbieding. Hij wees het van de hand. „Vanwege mijn vrouw," zegt hij nu. „Toen ik haar vertelde van de belangstelling van Barcelona en wat ik kon gaan verdienen, keek ik haar aan. Haar blik zei ge noeg." Alcoholist De bejubelde Gerd Müller werd twintig jaar later alcoho list. Zijn drang naar het doel veranderde in een zucht naar de drank. Zijn vrouw Uschi stapte na vele waar schuwingen met dochter Nicole op. Ze heeft inmiddels echtscheiding aangevraagd. En dan te bedenken dat Gerd zijn hele leven'sterk afhankelijk van haar is ge weest. Na elke training of wedstrijd spoedde hij zich huiswaarts, de van oorsprong eenvoudige wever uit Nordlingen verfoeide het uitgaansleven. Zijn sigaret beeft tussen zijn niet door de zon bruin ge brande vingers. Zijn gezicht is sterk vermagerd, hij oogt ouder dan 45 jaar. Zijn stem klinkt schor. „Vliegangst," zegt hij dan, „dat was het begin van alle ellende. Ik durf de niet. maar ik moest. Wat moet je anders als voetbal ler''" De allerlaatste rij in het vliegtuig, dat was zijn plek. Daar verborg hij zich. zodat niemand hem kon betrappen. Dacht hij, niet wetend dat het bestuur een oogje dichtk neep uit vrees dat hij nooit meer zou willen vliegen. Nog voor de start toverde hij een platvinkje Bourbon uit zijn binnenzak en vroeg de stewardess om cola. „Op het laatst wisten ze het al," glimlacht hij flauwtjes, „ik hoef de er niet eens meer om te vragen." De drank kostte hem uiteindelijk al zijn bezittingen, tot zijn Mercedes toe. die zijn vrouw inpikte vlak voor ze ver trok. Geld heeft hij ook niet meer, ondanks de kwart mil joen gulden die hij aan zijn benefiet-wedstrijd overhield, die Bayern in 1983 voor hem organiseerde, vier jaar na dat hij zijn carrière had afgesloten. Werken deed hij niet meer, maar hij was te trots om aan de bedelstaf te gera ken. Vrienden hielden hem de laatste jaren op de been. Uit respect voor hem, als ooit bejubelde spits, maar voor al uit menselijk oogpunt. „Ik had veelvoudig miljonair kunnen zijn." verzucht hij. „Ik weet het. ik heb het vaak moeten aanhoren. Maar daar denk ik niet meer over na." Müller is al dik tevreden met de kans, die zijn grote liefde Bayern Munchen hem biedt. En voor de rest ziet hij wel wat de toekomst brengt. Van Buchwald. Doelman Van Rijswijck voorkwam meerdere treffers. Ook in de tweede helft konden de Duitsers het grote overwicht niet echt in doelpunten uitdruk ken, Via invaller Hassler en Ita- lië-ganger Riedle werd het uit eindelijk 4-0. „Tegen dit soort te genstanders is het vaak moeilijk scoren", gaf de geblesseerde Klinsmann zijn menig over het gebrek aan productiviteit aan Duitse zijde. De spelers incas seerden voor hun kwalificatie een premie van 40.000 gulden. Naast Duitsland plaatsten Ne derland. Engeland, Schotland. Joegoslavië. Sovjetunie. Frank rijk zicfi voor het eindtoernooi. Gastland Zweden completeert het deelnemersveld. Op 17 ja nuari volgt de groepsloting in Göteborg. Nederland en Zwe den zijn groepshoofd. Oranje zal de drie groepswedstrijden afwer ken in Gothenburg. Leverkusen Groep 5: Duitsland - Lu xemburg 4-0 (2-0). 15. Matthaus 1-0 '(strafschop). 44. Buchwald 2-0. 51. Riedle 3-0, 62. Hassler 4-0. Scheids rechter: Przesmycki (Pol). Toeschou wers: 26 000. Eindstand: Duitsland 6 5 0 1 10 13- 4 Wales 6 4 1 1 9 8-6 België 6 2 1 3 5 7-6 Luxemburg 6 0 0 6 0 2-14 gers waren overbodig. De 26.000 kijkers - voor het eerst werd een interland in Leverkusen afge werkt - konden zich verwarmen aan aanvallend voetbal, dat vele kansen opleverde. De produktie werd ingang gezet door aanvoerder Matthaus, die na een kwartier een door de Poolse scheidsrechter Przes mycki toegekende strafschop verzilverde. Verdediger Bossi had Rudi Voller bij een doelrijpe kans onderuit gehaald. De we reldkampioen liet er voor de pauze nog een treffer bijzetten. ÉU.J» De Luxemburger Marcel Bossi vloert de Duit: Matthaus werd verzilverd. inz Riedle (voorgrond). De overtreding werd bestraft met een penalty, die door foto EPA

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1991 | | pagina 19