Herenturnen heeft impuls nodig Debutant Van Wely alleen aan leiding Adri van der Poel te sterk voor echte veldrijders Vermeule zevende in Egmond aan Zee SSS Sliedrecht legt zwakte van Zeeuwse gymnasten bloot Uitslagen Zeeuwse turnkampioenschappen uitslagen SpOrt MAANDAG 13 JANUARI 1992 1 5 Meisjes/dames: Niveau 6 A: I Anne van de BaniMTV) 24.80. 2 Maartje BongersiDelta Sport) 23 85, 3 Kir- sten KeukelaartVolharding) 22 80: 4. Cindy de WitteiVolhardingi 19.65: 5 Annemarie Grootenboen Delta Sport) 16.25 Niveau 6 B 1. Manita Hitijahubes- syiMTVi 29.80. 2. Jacqueline Voor- beyteli Delta Sport) 28.75: 3. Llse DoomsiMTVi 28.05. 4 Anne Roose- i Volharding 121.05 Niveau 6 C: 1 Angela MesiMTV'i 32 45 2 Raphaels JansemEMMi 27 75 3 Eva Huijbregtsei Koudeker ks 27.15 4 Kim Witvliet» VTV> 26.50. 5 Mojca Torbanna* As tro w25.60 Niveau 5 A: 1 Conchita Zandber gen) MTV> 27 30. Monique Nuy- teniMTVl 26.20 Niveau 5 B 1 Renate Slootmaker- i Delta Sport i 28.00. 2. Veronique den Broeden Delta Sporti 27 60. 3 Da nielle UitterhoeveiMTV) 24 50 Niveau 5 C 1 Andrea de LoofTi Delta Sport» 30 85. 2 Ingrid Meulmeester- (koudekerkei 30 80: 3 Yvette van de Broek!Koudekerke) 28.60 4 Christi ne Knol(Koudekerke) 27.90: 4 Linda Kox(THOR) 27.90 Niveau 3 B 1 Esther Minder- hout(MTV) 28.25: 2. Brenda van Ha- vereniMTVl 27.90. Niveau 3 C: 1 Marloes de HazeiMTVi 3155; 2 Mirjam LuitjenstEMM) 29 70. Cilia BommeljéiMTVi 29 40 4 Marty Meijer! EMM28 20 5 Vivian BommeljéiDelta Sport) 26 75. Niveau 2 B l Manuela van der MastiMTV) 33.65: 2 Tamara Zand bergen! MTV) 29.35, 3 Veronique BlomiDelta Sporti 29 20. 4 Anne- miek Schippen Volharding) 25 30 Niveau 2 C 1 Francoise Minder- houdiMTV) 32 20. 2. Manon Ripha- geniMTVi 30.55; 3. Laura van Drie- l(EMM) 29 90. 4 Jessica de Knjger- iTHOR) 28 35:. Niveau 1 B 1 Ernani de BoertDelta Sport) 32.50; 2 Monika Dekken Kou dekerke) 29.55; 3 Marielle de Bok- x(EMM) 28 80. 4 Ilse de BokxiEMM) 28.60. 5. Henny KallemeimKoude- kerke) 27.75. Jongens/heren Niveau 6 A 1 Halïez BarrammeziSSS) 45.65 Niveau 6 B: 1 Tommy GcrritseiTHOR39.90: 2. Perry RouihiSSS) 38.90; 3. Maurice RooseiAstrowi 33 80 Niveau 6 C 1. Jonah PattyiMTV) 41.30.2 Perry van Ingen(MTV) 38.45 Niveau 5 A: 1 Ra- fus RouthiSSS) 47 80. 2 Bobby Smj- deriSSS) 42 20: 3 Bram DuizenVol- hardingi 39 60. 4 Ramon Verschuu- rei Volharding i 3635. 5 Johan StoutjesdijkiVolhardlngi 3625 Ni veau 5 C 1 Christian van Hurck- (THOR) 44.30: 2. Martin Vermeu- lemSSS' 43.95; 3 Tom Wilbrink- iTHORi 43 40 Niveau 4 A 1 Johan MuisiSSS) 43 45, 2 Mark Schipper- i Volharding) 42 80 Niveau 4 C 1 Dano FerketiTHORt 39 30 Niveau 3 A 1 Wybren van de Wal(SSS) 47 10 Niveau 3 B l Mar lijn SchippenVolhardingi 45 70 Ni veau 3 C 1 Christian MulleriMTV' 47 90. 2. Jeannot StroosnqderiMTVi 45.70; 3. Jeroen Oosterling!Volhar ding) 44 00 Niveau 2 C: 1 Davy Fon- teine(Volharding) 44.80 Niveau 1 A 1. Marcel de Grcel'iSSS) 48.30. 2 Pa trick Tito(SSS) 46.45 Niveau 1 C: 1 Danny SpelemantTHOR) 43 25. Aanbiedingen voor Gerets KINDHOVEN (ANP) - Eric Ge rets heeft twee aanbiedingen om na dit seizoen als trainer aan de slag te gaan. PSV heeft de 37- jarige Belg gevraagd te overwe gen jeugdtrainer in Eindhoven te worden. De aanvoerder van de lands kampioen twijfelt evenwel, om dat hij in België gevraagd is als trainer/coach in dienst te treden van Club Luik. van onze verslaggeefster EdithRamakers S\S VAN GENT - liet herenter en heeft een krachtige impuls nodig- Dat was de belangrijkste conclusie na de Zeeuwse kam pioenschappen turnen en de re- rjowedstrijden die zaterdag in Sis van Gent werden gehouden. Alleen Volharding uit Goes tim mert aardig aan de weg en heeft pok enkele A-turners naar vo ren geschoven. Maar in het alge peen staken de verrichtingen van de Zeeuwse turners mager af tegenover die van gastclub SSS Sliedrecht. Ook zonder de geblesseerde Goesenaar Piet de Haze en de grieperige Willem Geurts liet de Zuidhollandse i zien dat door veel training een hoog niveau kan worden be reikt. André Korstanje en Johan Droogers. het trainersduo van Volharding, waren redelijk te vreden met de verrichtingen van deGoese turners. „Toch trainen we nog maar het minimale aan tal uren dat nodig is om op lan delijk niveau een beetje mee te doen", zei Droogers. „Wij komen tien uur. terwijl SSS Slie- jrecht, denk ik, het dubbele aantal haalt." Henk Dissen, trainer van Astrow uit Oost-Souburg, ziet de toe komst van het herenturnen in Zeeland somber in. „Enkele ja ren geleden had ik nog een groep ran tien jongens. Ik heb er nu nog maar drie over. Met dat ploegje train ik vier uur per week. Ik mis nu zelf ook de aspi ratie om meer tijd aan het tur- te besteden." Dissen heeft ondervonden dat het moeilijk is om een assistent te vinden. „Dat zou een oplos sing kunnen zijn om die jongens neer te laten trainen. Er doen naar vier clubs aan dit kam- lioenschap mee. Vroeger was VTVuit Vlissingen een toonaan gevende club. Die club heeft vandaag geen enkele vertegen- irdiger meer. Zo verdwijnen iumers en begeleiders die zich jrillen inzetten voor de tum- tport." Vicieuze cirkel Het Zeeuwse herentumen lijkt dan ook in een vicieuze cirkel te recht te zijn gekomen. Presta ties hangen samen met de mate waann er getraind wordt. Als er weinig wordt getraind, dan blij ven resultaten achterwege en verdwijnt de motivatie om beter te worden. Die mening deelt ook Teus de Gruyter, die samen met Rob Stout de selectie van SSS Sliedrecht traint. „Bij ons is de club evenwichtig samengesteld. We hebben enke le jonge, getalenteerde turners, enkele turners die de Jong Oran je training volgen en een aantal dat in de nationale ploeg uit komt, zoals Piet de Haze. Wyb ren van de Wal. Marcel de Greef en Willem Geurts. De jonge tur ners worden door de ouderen ge stimuleerd. Die zien wat ze met veel training kunnen bereiken." Dat zagen zaterdagmiddag ook de toeschouwers in de Vlaande- renhal in Sas van Gent. Marcel de Greef, die bij de top drie van Nederland behoort, kreeg regel matig open doekjes. Op zijn rek- oefening liet hij een perfect uit gevoerd vliegelement zien: de Voronin-bucken. De 17-jarige Piet de Haze, wel aanwezig in Sas van Gent maar door een rugblessure geveld, was graag van de partij geweest. „Vooral in Zeeland had ik wat willen laten zien. Ik ben eigenlijk helemaal niet blessuregevoelig. Het is alleen heel vervelend uit gekomen. Eerst heb ik het turn- gala van Volharding af moeten zeggen, omdat mijn pink uit de kom was geschoten. En ander halve week geleden kreeg ik last van deze rugblessure. In de tus sentijd heb ik wel gewoon kun nen trainen." Met SSS Sliedrecht was Piet de Haze in de herfstvakantie naar Oostenrijk afgereisd. De eerste week werd er daar hard ge traind, maar de overige vijf da gen bonden de turners de ski-lat ten onder. Tijdens die vakantie kreeg Piet de Haze last van een spier in zijn rug. „Het is een oude blessure die ineens weer is gaan opspelen." Op advies van de medische be geleiding van Papendal zag De Haze af van de wedstrijd in Sas van Gent. „Ik had vandaag het één en ander uit willen proberen. Jammer, maar met mijn rug moet ik voorzichtig zijn." Piet de Haze is het Zeeuwse tur nen ontgroeid. „Het valt me op dat er heel slordig wordt ge turnd. Ik zie nogal wat kromme tenen en benen. De lichaams spanning tijdens de oefenenin- gen ontbreekt", zegt hij kritisch. Dames Veel beter gaat het met het Zeeuwse damestumen. Negen verenigingen hadden zich bij de dames voor dit kampioenschap aangemeld. De getoonde oefe ningen zagen er verzorgd uit. Ook al werden er met name op de brug ongelijk wat foutjes ge maakt. Manuela van der Mast van het Middelburgse MTV'69 had daar een verklaring voor. „Wij trainen bij onze club altijd op een breedte van 1.40 meter. Deze brug kon niet verder uit el kaar dan 90 centimeter. Daar door kon ik geen zwaai maken en verloor ik mijn timing." Veronique Blom van Delta Sport kampte met hetzelfde eu vel, evenals haaf teamgenote Er nani de Boer. Deze getalenteer de turnster paste haar oefening zo aan, dat de samenhang ver dween. „Ik ben niet tevreden", zei Dick van Bochove, trainer van Delta Sport. „Ik wilde van daag enkele onderdelen van mijn turnsters zien. Die afspraak had ik ook met mijn turnsters gemaakt. Dan vind ik het heel vervelend dat ze die niet nako- Van Bochove was overigens ook ontstemd over de wijze waarop de wedstrijd was georganiseerd. „Terwijl een jongen van Volhar ding aan zijn grondoefening be zig was, lieten ze de dames van toestel wisselen. Dat kan toch niet, die liepen over de vloer waarop de jongen bezig was. En hij was zelf ook helemaal uit zijn concentratie. Ik neem aan dat iedere turner of turnster hier iets goeds wil tonen. Daaraan moet dan iedereen meewerken." De turner van Volharding mocht na een officiëel protest van zijn trai ner zijn oefening opnieuw uit voeren. De superioriteit van MTV'69 bij het damesturnen kwam tot ui ting in 16 medailles, waarvan 9 eerste plaatsen. Delta Sport uit Zierikzee zette daar drie gouden medailles tegenover. MTV-trai- ner Koos Hamels over het suc ces van de Middelburgse turn sters: „Het is een kwestie van heel hard trainen, zo'n 16 uur per week voor de A- en B-lijn. En toch zagen we deze wedstrijd nog als een test. want het was geen kwalificatiewedstrijd voor deze niveaus. Dat gold wel voor de C-lijn. daarvan hebben alle meisjes zich geplaatst. Ik ben dus helemaal tevreden over de resultaten." SSS Sliedrecht-turner Marcel de Greef, die bij de top rekstok. drie van Nederland behoort, zweeft over de foto Camile Schelstraete VALKENSWAARD (GPD) - Een beperkt relativerend ver mogen. Het was gistermiddag een absolute must om niet gil lend gek te worden op het mis troostige Euro-circuit in Val- kenswaard. Op de titelprolon- ptie van de lichtgeblesseerde Adri van der Poel was niets af te dingen, maar het vertederende tegenspartelen van de vijf 'ech te' veldrijders en het meelij wekkende geploeter van een vijftiental, als broodrenners te boek staande toerfietsers, gaf toch te denken. Degene die de titelstrijd voor- en achteraf verbaal misschien wel bet meest degradeerde, was de uiteindelijke kampioen zelf. Van der Poel, die zich vrijdag tijdens de training verstapte, wilde gis teren onder geen beding risico's temen. Voor de zeer selectief rij dende Van der Poel is er deze *uiter slechts één prijs die telt: de wereldtitel, die in het eerste WK-selectie amateurs en junioren VALKENSWAARD (GPD) Martin van Dijk, bondscoach van de nationale amateurselec- lle' heeft voor het WK veldrijden, dat op 1 en 2 februari in het Engelse Leeds wordt gehouden, "aast nationaal kam pioen Edward Kuyper 'Tilburg) ook Wini de *os (Oosterhout), Ri chard Groenendaal 'Sint Michielsgestel) en rrank Groenendaal 'Eerde) aangewezen. larcel Gerritsen uit Hooglanderveen, die za terdag Frank Groenen daal in een sprintje om do vierde plaats voor- d'ecfi gaat mee als reser ve. Dij de junioren werden Wel de eerste vier uit de eindrangschikking van nationale titelstrijd Seselecteerd. Willem- Jan van de Broek (Veg- nel), Willem Wolting (As- sem, Gretienus Gom- mers (Kollumerzwaag) en Arno van Zandbeek 'Heeswijk Dinthen gaan naar Leeds. weekeinde van februari in het Engelse Leeds te vergeven is. „Als tijdens de koers de pijn in mijn rug de kop weer opsteekt, stap ik direct af. Ik neem hier ab soluut geen risico", liet hij een uur voor de start nog weten. Met zijn tweede plaats achter Huub Kools in de Super Prestige-cross van Asper afgelopen week en het enorme vertrouwen van bonds coach Hennie Stamsnijder in de gelegenheidscrosser, wist Van der Poel zich immers toch al vrij wel zeker van een WK-ticket. De 32-jarige Brabander erkende achteraf dat het binnenhalen van zijn vierde nationale titel op rij hem nog eenvoudiger was ver gaan dan hij gedacht had. „Ik heb me nooit hoeven forceren. Frank van Bakel. Huub Kools en Henk Baars waren op dit par cours. waar je veel moest draai en en keren, duidelijk in het voordeel. Kleintjes zijn immers veel wendbaarder. Maar, het eni ge waar ik me tijdens de wed strijd druk over maakte, was mijn rug en het feit dat ik eigen lijk te vroeg was gedemarreerd. Ik maakte het mezelf daardoor onnodig lastig." Van der Poel hield eenvoudig het overzicht in het aanvankelij ke kopgroepje van zeven man (Van der Poel zelf, Kools, Baars, Van Bakel, Reinier Groenen daal, Martin Hendriks en Mare van Orsouw). liet Van Bakel en Kools (die beiden met een solo hun geluk beproefden) uitrazen en zette vervolgens aan voor een vlucht van een klein half uurtje. Op de streep had Van der Poel. die de laatste ronde op zijn ge mak volbracht, nog negen tellen voorsprong op Kools en 34 op Baars. Een week voor het WK zijn Van Bakel, Van der Poel en Kools ze ker van Leeds. De overige ren ners strijden om de nog ene res terende plaats. Professionals: 1 Adri van der Poel (Kapellen) 1 04 03. 2. Kools (Baarle- Nassaui 0 09. 3 Baars iDiessem 0 34. 4. Van Bakel (Deurne) 0 56.5 Van Or souw (Oss) 1 08. 6. Hendriks (Assen) 1 39, 7 Groenendaal (St. Michielsge stel) 1.46. 8 Jac. van der Poel <Hoo- gerheide) 4.49, op een ronde' 9 Jan Siemons (Zundert), 10. Hoffman (Groenlo) Amateurs: 1. Kuijper (Tilburg) 52.29, 2. De Vos (Oosterhout) 0.11, 3. Ri chard Groenendaal (Sint Michielsge stel) 0.30, 4. Gerritsen (Hooglander veen) 1.16, 5 Frank Groenendaal (Eerde) 1.17 Junioren: 1 Van de Broek (Veghell 46.03,2 Wolting (Assen) 0 04, 3 Gorn- mers (Kollumerzwaag) 0 06 Vrouwen 1 Den Ouden (Galder- Strijbeek) 28 13.2 Vink (Wijk en Aal burg/tevens juniorenkamp) 046 WIJK AAN ZEE (ANP) - Het ope ningsweekeinde van het 54e Hoogovens schaaktoernooi in Wijk aan Zee stond in het teken van de fraaie verrichtingen van Lock van Wely. De 19-jarige de butant uit Heesch versloeg ach tereenvolgens de Engelse titel verdediger John Nunn en de Russische grootmeester Epis- jin. Met een score van 2.5 punten uit drie partijen heeft de mid delbare scholier verrassend al leen de leiding in de grootmees- tergroep A. Het afgelopen jaar tekende zich de groei van Van Wely af met toernooizeges in Keckskemet. Caorla, Berlijn en San Benedet to. Dat bracht zijn waarde op de ELO-ranglijst met een grote sprong voorwaarts naar 2560 punten. Van Wely is nu op de na tionale ranglijst derde achter Timman en Piket. Het Hoogo- venstoernooi is voor Van Wely de eerste grote internationale confrontatie op Nederlandse bo dem. Voorlopig gaat die test hem uit stekend af. Zijn slachtoffers Nunn en Episjin staan op de we reldranglijst beduidend hoger dan de Nederlander met respec tievelijk 2615 en 2620 punten achter hun naam. Het eerste doel van Van Wely. die zijn stu die voorlopig nog voorrang geelt boven het schaken, is de grens van 2600 punten te halen. Van Wely was de enige, die zon dag zijn partij tot winst bracht. De andere zes duels eindigden in remise Drie grootmeesters van naam delen de tweede plaats, met een half punt achterstand op de Nederlander: Gelfand uit Wit-Rusland. Salov (Rus) en de Amerikaan Seirawan. Jeroen Pi ket staat op de gedeelde vijfde plaats met een score van vijftig procent. Opvallend is de ontluis terende laatste plaats, die twee voudig winnaar Nunn bezet met een schamel half punt. Wijk aan Zee. Hoogovenstoernooi. Uitslagen Groot meestergreep A. tweede ronde Hubner iDuii - Sax (Hom 1 2-1/2, Nikolic iJoei - Gelfand iWRui 1.2-1 2. Seirawan (VSt) Epis jin (Rusi 1 2-1 2. Van Wely iNedi - Nunn (GBr» 1-0. Salov cRusi Bren- ninkmeijer (Ned) 1-0. Van der Wi,pl (Nedi - Piket (Ned) 1/2-1/2. Romero (Spai - Kortsjnoj (Zwli 1/2-1/2 Derde ronde Brenninkmeijer - Hüb- ner 12-12. Nunn - Sakn 1/2-1/2. Epis jin - Van Wely 0-1 Piket - Seirawan 1 2-1 2. Gelfand - Van der Wiel 12-1/2. Kortsjnoi - Nikolic 1/2-1/2. Sax - Ro mero 1/2-1/2 Stand 1 Van Wely 2 12. 2 Gelfand. Salov. Seirawan 2.5 Episjin. Nikolic. Piket. Hubner. Kortsjnoi. Sax 1 12. 11 Brenninkmeijer. Romero Van dei- Wiel 1.14 Nunn 1/2. Zettenverloop partij Van Wely iNed) - Nunn (Engi 1-0 1 d2-d4. Pg8-(B. 2 c2- c4. g7-g6. 3 Pbl-c3. Ll8-g7 4 e2-e4. d7-d6. 5. Pgl-f3. 0-0, 6 Lfl-e2. e7-e5 7 0-0, Pb8-c6. 8 d4-d5. Pc6-e7. 9 b2-b4. Pf6-h5, 10 g2-g3, F7-f5. 11 Pf3-g5. Ph5-f6, 12 12-13. 15-f4. 13 Kgl-g2, Kg8-h8. 14 c4-c5, h7-h6, 15. c5xd6. Dd8xd6.16 Pc3-b5. Dd6-b6.17 a2-a4, Pf6xd5. 18 e4xd5, h6xg5, 19. a4-a5, Db6-f6. 20 Pb5xc7. Ta8-b8. 21. g3-g4, Lc8-d7. 22. b4-b5. Tf8-c8. 23. d5-d6. Pe7-g8. 24. Tal-a2. Pg8-h6, 25. Ta2- d2, Ph6-17. 26. Le2-c4. e5-e4. 27 f3xe4. P17-e5. 28 Lc4-e2. Tc8-f8, 29. Lcl-b2, D16-17. 30. Td2-d5. f4-!3+ 31 Le2x(3 Pe5-c4 32. Lb2xg7-, D17xg7. 33 Ddl-cl. Ld7xg4. 34 Lf3xg4. Tf3xfl 35 Kg2xfl. Tb8- (8- 36 Kfl-el. zwart geeft het Liedholm verricht loting GOTEBORG (DPA) - Nils Liedholm verricht vrijdag in Goteborg de loting voor de strijd om het Europees kampioen schap voetbal, dat in ju ni in Zweden wordt ge houden. Daarbij zijn Ne derland als titelverdedi ger en het gastland ge plaatst als groepshoofd. Liedholm geldt als één van de grootste persoon lijkheden uit het Zweed se voetbal. Momenteel is hij bondscoach van de nationale ploeg. De 69- jarige oud-international kwam 23 keer voor zijn land uit Hij maakte deel uit van de ploeg, die in 1958 voor eigen publiek vice-wereldkampioen werd. Bovendien werd Lied holm in zijn Italiaanse periode vier keer kam pioen met AC Milan. Naast Nederland en Zweden nemen Duits land. Engeland. Joego slavië. Sovjetunie. Frankrijk en Schotland deel aan de titelstrijd. Atletiek Hamilton (VSt). Indoorwedstrijden mannen. 50 m: 1 Drummond (VSti 5.67, 2 Cooper (VSt) 5.77. 3 DeLoach (VSt) 5.78 1000 m: 1. Robin van Hel den (Nedi 2.23.5. 2 Williams iCam 2.23,5. 1 mijl: 1. O'Sullivan iIer» 4.02.84.2 Chesire iKem 4 03.47 Djibouti. Mannen. 20 km wegwed strijd: 1. DebedeDemiseiEtn 1 00 45. 2 Wolde Selassie (Etn 1.01.35. 3 Ki- dane Mikael (Etn 1.01.51 Auto- en motorsport Rally Parijs-Kaapstad, 15e etappe van Naniibe naar Ruacana (Ang), 517 km (101 km klassementsproef), au to's: 1 Vatanen/Berglund (Fin) Ci troen 18.59 minuten straftijd, 2. Wal- degard/Gallagher (Zwe/GBri Citroen op 1 40. 3 Saby/Maimon (Fra) Mitsu bishi 3 39. Motoren: 1 Morales (Fra) Cagiva 56.34.2. Orioli (Ita) Cagiva 0.37, 3. Ar- carons (Spai Cagiva 1 03. 16e etappe van Ruacana naar Groot fontein (Nam). 634 km (263 km klas sementsproef). auto's: 1. Servia/Puig 1 46 24,2 Ickx/Lemoyne 7.10.3 Vata nen/Berglund 8 42 Motoren: 1 Orioli 3 01 44. 2 Magnal- di 0 23. 3 LaPorte 4.45 Algemeen klassement, auto's 1 Au- riol'Monnet 20.26.07. 2 Weber'Himer 6 19 3 Shinozuka'Magne 19.16 Motoren: 1 Peterhansel 52 06.30, 2 LaPorte 27 25 3 Arcarons 48.37 Badminton Taipeli. Open kampioenschappen van Taiwan, mannen, halve finales: Susanto (Ind)-Hoyer-Larsen iDem 15-10 8-15 15-2, Wiranata ilndi-Per- madi (Indi 15-11 15-12. Finale Wira- nata-Susanto 8-15 15-10 15-7. Dub belspel finale: Soon Kit/Kiang (Mal)- Sidek/Kim Her (Mal) 15-7 15-4 Vrouwen, halve finales: Sentosa (Ind)-Aiko (Jap) 11-2 12-10, Magnus- son (Zwe)-Coene (Ned) 11-2 11-5 Fi nale Sentosa-Magnusson 11-6 9-12 11-9. Dubbelspel halve finales: Coe- ne/Van den Heuvel (Nedi-Clark/ Bradbury (Eng) 15-12 18-16. Finale Gil Young Ah/Shim Eun Jung (ZKoi-Coene/Van den Heuvel 15-6 15-9. Dammen Zwolle. NK mannen, halve finales. Eerste ronde, groep 1: Kloosterman- Van Zeist 2-0. Krajenbrink-Jansen 1- 1. Linssen-Haagh 2-0. Van der Pal- Faber 2-0 De Ruiter-Wiering 0-2. Tweede ronde: Van Zelst-Wiering 1-1 Faber-De Ruiter 2-0, Haagh-Van der Pal 0-2. Jansen-Linssen 2-0. Klooster- man-Krajenbrmk 0-2 Groep 2: Westerveld-Oudshorn 1-1 Scholma-De Leeuw 1-1, Van Berkel- Kosior 2-0. Bronstring-Klarenbeek 2-0. Goedemoed-Hoekman 2-0. Twee de ronde Hoekman-Westerveld 2-0, Klarenbeek-Goedemoed 0-2. Ko- sior-Bronstring 1-1, De Leeuw-Van Berkel 1-1. Oudshoorn-Scholma 2-0. Groep 3: Van Aalten-Tiemensma 2-0. Bor-Teer 2-0, Heusdens-Schuitema 1-1 Hoopman-Rigtertnk 1-1 Lada- ge-Mooser 1-1 Tweede ronde. Tie- mensma-Mooser 1-1, Rigterink-La- dage 1-1. Schuitema-Hoopman 0-2. Teer-Heusdens 1-1. Van Aalten-Bor 1-1 Groep 4: Lemstra-Van der Tak 0-2. Bude-Van der Stap 1-1. Dollekamp- Bollebakker 0-2. Sonderen-Van der Koojj 0-2. Drent-Wesselink 0-2. Twee de ronde Drent-Lemstra uitg Son- deren-Budë 1-1. Dollekmap-Van der Stap 1-1. Van der Kooij-Wessehnk 0- 2 Bollehakker-Van der Tak 0-2 Vrouwen, eerste ronde, groep 2: Lan- ters-Rijndertse 1-1 Kokx-Verhoef 0- 2. Van Kuijk-Van Dijk 2-0 Groep 3: Danielle de Vos-Schouten 1-1 Van Amsterdam-Van Setten 0-2. Graas-Hartkamp 1-1 Schoonspringen Austin (VSt). Internationaal toer nooi om Austin Cup, 3-meterplank, vrouwen finale: 1. Jongejans (Ned) 512 punten. 2. McCambridge 468, 3 Bensing (Dui) 453. Skiën Schruns (Oos). Wereldbeker afdaling vrouwen, derde wedstrijd 1 Seizinger iDun 1.18.01. 2 Ginther(Oos) 1 18.12. 3 Gladisjeva (GOSi 1 18.17. 4. Zur- briggen (Zwii 1 18,27. 5 Dedler (Duii 1 18.76 Stand wereldbeker afdaling: 1 Seizinger 223 punten. 2 Zurbng- gen 195. 3. Kronberger (Oosi 171. 4 Vogt (Dui) 150, 5 Dedler 132 Wereldbeker slalom: 1 Ginther iOosi 1 53,32. 2 Femandez-Ochoa (Spai 1 53.54, 3 Coberger iNZli 1 55.76. 4. Maierhofer iOosi 1 56.06. 5 Parisien (VSt) 1.56.07. Stand wereld beker slalom 1 Fernandez 240. 2 Schneider iZwn 180.3. Ginther 147.4 Kronberger 140. 5. Maierhofer 126 Stand wereldbeker algemeen: 1 Kronberger 419. 2 Seizinger 412. 3 Ginther 401, 4 Schneider 380. 5 Zur- briggen 361 Garmisch-Partenkirchen (Dui). We reldbeker afdaling mannen, derde wedstrijd: 1. Wasmeier (Dui) 1 50,58. 2 Ortlieb (Oos) 1.50,64, 3 Tauscher (Dui) 151.35. 4 Stemmle (Can) 1.51.47.5 Heinzer(Zwi) 1.51.54. Stand wereldbeker: 1 Heinzer 211 pnt, 2 Kitt (VSt) 195. 3 Ortlieb 178.4 Stock (Oos) 160. 5 Wasmeier 140. Wereldbeker Super-G, tweede wed strijd: 1 Holzerdtail 17.09.2. Accola (Zwu 1.17.12. 3 Rzehak (Oosi 1 17.16. 4 Senigagliesi dtai 1 17,21. 5. Tau scher (Dui) 1 17.26 Stand wereldbe ker 1 Accola 135. 2 Girardelli (Lux) 134 3 Holzer 100, 4 Rzehak 86. 5. Skaardal (Nooi 80 Stand wereldbeker algemeen: 1 Tomba iltai 800 pnt. 2. Accola iZwn 792. 3 Giradelü (Luxi 476. 4 Jagge (Nooi 346. 5 Furuseth (Nooi 344 Predazzo ilta). Schansspringen lan- denwedstrijd: 1 Oostenrijk iRah- mayr. Vettori. Hollwarth. Felder» 647.6 punten. 2 Finland (Nikkola. Yuipulli Hakaua. Nieminem 632.5. 3 Zwitserland 606,5. 4 Zweden 588.1. 5. Tsjechoslowkaije 569.3. Tennis Auckland (NZe). Mannen. 182.000 dollar, halve finales: Yzaga (Peri- Connell (Can> 6-4 6-2, Washington <VSt/7)-Zocke (Dui) 6-2 6-4 Finale Yzaga-Washington 7-6 6-4. Sydnev (Aus). Kampioenschappen van Nieuw-Zuid Wales. 485.000 dol lar, vrouwen, halve finales: Sanchez (Spa/2)-Huber Dui/8) 4-6 7-5 6-3. Sa- batim (Arg/li-Mary-Joe Fernandez VSt/4) 6-2 6-3. Finale. Sabatini-San- chez 6-1 6-1 Mannen, finale: Emilio Sanchez Spa/7 )-Forget (Fra/3i 6-3 6-4 Adelaide (Aus). Demonstratietoer- nooi: Courier iVSti-John McEnroe (VSti 6-3 6-4. Edberg tZwe(-Ivanisevic (Joei 3-6 6-1 4-1. Ivanisevic geeft op. Om derde plaats Cash (Ausi-McEn- roe 6-3 2-6 6-2. Finale. Couner-Chang i VSti 7-6 6-4. Melbourne lAus). Kwalificatie Open Australische, vrouwen. Eerste ronde: Driehuis (NedeNishiya i Japi 6-4 2-6 6-4. Rottier (Nedi-Adam- kova iTsji 5-7 7-6 6-0. Emmons i VSt i- Kiene iNedi 6-3 6-1 Arendt iVSt>- Boogert iNedi 6-4 6-4. Oremans (Nedi-Flemmg lAusi 6-0 6-0. Tweede ronde Rottier-Novelo iMexi 6-1 6-3. Taylor lAusi-Oremans 6-4 6-1. Faull (Ausi-Driehuis 7-6 4-6 6-1 Derde ron de: Kamio Japi-Rottier (Nedi w.o. Voetbal Tampa (VSt). Oefenwedstrijd: Olympisch elftal Verenigde Statcn- ParisSGiFrai 1-1 (1-0) 25 Reyna 1-0, 80 Ricardo 1-1. Scheidsrechter: Vars (VSt) Toeschouwers 1400 Gele kaart: Hereson (Pans SG). Mar del Plata (Arg). Oefenwedstrijd onder 23 jaar: Argentinie-Mexico 3-0 (3-01. 9 Astrada 1-0.15. Silvani 2-0.22. Berizzo 3-0 Toeschouwers 16.000 Senegal. Afrikaanse beker voor lan denteams, groep A: Dakar Senegal- Nigeria 1-2 11-1 - Groep B Dakar Ca- meroun-Marokko 1-0 11-01. Wielrennen Internationale kampioenschappen veldrijden. Spanje, profs: 1 Izaguir- re 59 08, 2 Mujica 0 47. 3. Duran 1.17 Amateurs 1 Pla Belgie. profs 1 De Bie 1 02.2. Van Dijck 0 30.3 De Brau- wer. 4 Museeuw. 5 Liboton Duits land. profs 1 Kluge 55.23. 2 Biekel. 3. Krukenbaum. Amateurs: 1. Berner 55 35,2 Krenz. Zeilen Singapore. WK Lechner A-klasse vrouwen, eerste race: 1. Lelievre (Fra), 2. Herbert (Fra), 3. Burzynska (Pol), 4. De Vries (N'ed). Perth (Aus). WK Tornado, eerste ra ce: 1 Cleneot/Eisenblatter (Fra). 2 Gebr Schwall (Duii. Nederlanders. 12, Hoekstra/Kooyman. 34 Lam- briex/Van Kuffeler. 43. Boog/Kol- steeg. Van Telingen/Manuel opgege ven wegens schade EGMOND AAN ZEE (ANP) - In twintig halve marathons door dr- duinen en langs het strand van Egmond aan Zee is hel een loper nooit gelukt de wedstrijd twee jaar achtereen te winnen. Tonnie Dirks, de meervoudige nationale kampioen veldloop, was er gisteren bij het vierde lustrum dichtbij. De Braban der, die met de Kenyaan Joseph Keino het ruim 7700 deelnemers tellende veld aanvoerde, moest in de slotfase echter buigen voor de Afrikaan. Keino behaalde daarmee zijn tweede overwinning in een wed strijd van het Pickwick Run Classics circuit, dat in Egmond aan de vijfde van de in totaal ze ven wedstrijden tpe was. Keino won afgelopen najaar ook de Dam tot Dam loop De Hongaar se Helena Barocsi zorgde in Eg mond voor eenzelfde prestatie als Keino. Keino legde de 21.1 kilometer in een lichte regen en opkomende mist af in 1.03.38. Alleen Marti ten Kate was bij zijn overwinnin gen in 1988 en 1990 dertien res pectievelijk zes seconden snel ler. John Vermeule uit Middel burg. die bij het verlaten van het dumparkoers op het strand in een kuiltje trapte en viel. eindig de als zevende, één plaats voor Ten Kate. Bert van Vlaanderen die zijn voorbereiding volledig richt op Rotterdam deed het in Egmond aan Zee uitstekend De atleet uit Tienhoven finishte een halve mi nuut achter Keino als derde. Bij de vrouwen was Helena Barocsi in 1.12.17 de beste De Hongaar se was daarmee tien seconden sneller dan Tecla Lorupe uit Ke nya. Egmond aan Zee. Halve marathon: Mannen: 1 Keino (Ken) 1.03 28, 2. Dirks (Ned) 1 03 42, 3 Van Vlaande ren (Ned) 104.10. 4 Kadlot (Hon) I.04 20,5. GolebiewskuPol) 1 04.35,7. Vermeule iNed) 1 04 54, 8 Ten Kate (Ned) 1 04.58. 9. Stigter (Ned) 1.05 10. II. LambregtsiNed) 1 05.51.13 Haze- leger (Ned) 1 06.05. 56 Sepp Vermeu len 1 10,20 Tussenstand na vijf wed strijden in het Pickwick klassement 1 Dirks 205 punten. 2 Marko (Roei 202,3 Ten Kate 201 Vrouwen: 1 Barocsi (Hom 1.12.17. 2 Lorupe (Ken) 1 12.27. 3 Grottenberg (Nooi 1.14.57. 7. Loonen (Ned) 1 16 18. 9 Kleijweg(Ned) 1 16.56.10 Homber- gemNedil 19 13 Tussenstand na vijf wedstrijden: 1 VandenGehuchte Bel) 69 punten. 2 Valentin iNed) 64. 3 Barocsi 60 Adri van der Poel prolongeert zijn nationale titel veldrijden. foto Koen Suyk/ANP

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1992 | | pagina 15