No. 79 Zate Publicatien. Dit blad verschijnt eiken Zaterdag. Prijs per 3 maanden, franco per post tiü> cents, Voor het buitenland 90 cents. Ingezonden stukkeu worden vóór Donderdag middag ingewacht bij het bureau te T holen of bij onzen medewerker te Ierseke. Dat dt op; jï. bij de kiezt BESMETTELIJKE ZIEKTEN, j WU" nebben, een De Burgemeester der gemeente Ierseke brengt ter j gemeen*' openbare kennis, dat in de week van Zondag, den r 2ü December 18S6, tot en met Zaterdag, den 1 Januari 1.1.. 65 cn van 2 Januari 1867 tot en Zaterdag 8 Januari 1.1., in deze gemeente 1' sonen ala aangetast door mazelen zijn aanp- dat het aantal der aait die ziekte overle rende, het tijdvak bedraagt twee. Afgekondigd en aangeplakt, te Y Januari 18S7. De Burgemeester D. KOEL7 U B LIGA T Burgemeester en Wethouders d gen ter kennis van' belanghebber toir kobier van den Hoofdelijk opgemaakt dccr hun coll'ge u

Krantenbank Zeeland

Ierseksche en Thoolsche Courant | 1887 | | pagina 1