NOORD-BEVELANDS ADVERTENTIEBLAD 1 1 U HEBT HEM TOCH ALLE GEZIEN!! DE GROOTE ZEELANDIA PRIJSVRAAG No. 1653. Zaterdag 20 April 1929 35e Jaargang. DRUK EN UITGAVE A. G. M. MARKUSSE - WISSENKERKE - TELEFOON No. 10 I A. MULLIE - KAMPERLAND 1 in dit blad!! 125 PRACHTIGE PRIJZEN. Wie geen prijsvraag heeft, kan die nog bij onderstaande winkeliers bekomen, alwaar ook de drie xZeelandia-Artikelen ZEELANDIA ZEEPPOEDER, ZEEP EN SODA te krijgen zijn. Inleveren der prijsvragen voor 1 Mei bij de winkeliers. H.H. Winkeliers worden verzocht de prijsvragen in een pakje per Schipper aan ons toe te zenden of aan onzen reiziger mee te geven. Hier volgen de namen der Winkeliers: Kortgenea Geersdijk: Katsa Colijnsplaats Wissenkerkea Kamperland: Stroodorpa Rippolder: Prijs der Advertentiën: van 1 tot 5 regels 50 cent, iedere regel meer 10 cent. Bij abonnement aanzienlijke korting. Familieberichten en daarop betrekking hebbende dankbetuigingen van 1 tot 6 regels 75 cent, iedere regel meer I2'l2 cent. DAMES- en HEERENKLEERMAKERIJ 1 Abonnementsprijs f 1.per jaar bij vooruitbetaling. Franco per post f 2.25 per jaar, Toezending advertentiën tot Vrijdagmorgen 8 uur. Oplaag 1800 ex. H. de Looff, Wed. C. Kramer, J. de Die. J. D. Noordhoek, A. Bosselaar. P. Remeeus, M. Korteknie. J. J. Steendam, L. de Waal, Mej. T. Meulenberg, A. de Smit, Wed. Beeke, M. J. Contant, P. Verburg, J. van der Weele, M. J. van Hee Wed. A. Verburg, L. Koets, L. J. de Looff, Iz. Flipse, P. A. van Damme, J. M. de Looff, P. M. Kouwer, A. Meulenberg, J. van Liere, A. Visser Wed. H. P. Leendertse, C. van Goudswaard, A. Buijze, C. Meulenberg, A. van der Weele, Wed. Westerweele, Mej. Lena van der Heijde, H. de Haze, P. C. Koole, H. D. Meulenberg, C. Verburg, A. A. de Mol, J. Filius P. M. van der Moere, P. Bouterse Jacob Bouterse

Krantenbank Zeeland

Noord-Bevelands Nieuws- en advertentieblad | 1929 | | pagina 1