NOORD-BEVELANDS ADVERTENTIEBLAD MAGAZIJN DE HAAS I. HEUSTEK TE KORTGENE Dames- Heeren- en Kinderkleeding Dames- en Heeren modeartikelen. No. 1809 Zaterdag 21 Januari 1933 39e Jaargang, jgg! DRUK EN UITGAVE A. G. M. MARKUSSE TE WISSENKERKE - TELEFOON No. 10 Steeds groote voorraad Betonbuizen JAC. HARINGMAN, Colijnsplaat. AHe soorten Ruiter's Schaatsen steeds voorradig. Andere merken wor den ook geregeld in voorraad gehouden, e- vsnals prachtige nik keien kunstschaatsen. Aanbevalend, J. VAN HALST, Wissenksrke. A. VAN HALST, Oeersdijk. NI. VAN HALST, Kortgene. PHILIPS-SERVICE K. H. Schippers Co., Kortgene PREDIKBEURTEN Zondag 22 Januari Ned. Herv. Gem. Wissenkerke Ger. Kerk Geersdijk. Geref. Kerk Wissenkerke BURGERLIJKE STAND Kats. Colijnsplaat. Kortgene. Goes. Tel. 462. Is nog steeds het goedkoopste a- dres voor eerste kwaliteit: gemaakt en op maat. B=ra Prijs der Advertentiën: van 1 tot 5 regels 50 cent, iedere regel meer 10 cent. Bij abon nement aanzienlijke korting. Familieberichten en daarop betrekking hebbende dankbetuigingen van 1 tot 6 regels 75 cent, iedere regel meer - 12'/j cent. Abonnementsprijs f 1per jaar bij vooruit betaling. Franco per post f2.25 per jaar. Toezending advertentiën tot Vrijdagmorgen 8 uur (wettelijken tijd). Oplaag 1800 ex. Met ingang van 1 Jan. is in de plaats van dhr jan de Looff als a- gent voor dit blad te Kortgene aangesteld de Heer Wilt dus Uwe advertentiën, bestellingen op drukwerk enz. aan dat adres opgeven. Iedereen die Radio koopen kan, kan nu Super-Radio koopen. Wa^t thans is de Philips 830 A ereen buiten gewoon 2 krings „Super-Inductie" toe stel met de beroemde Gouden „Mini- watt serie en een ingebouwden ferro- dynamischen luidspreker 1 De ontvan ger, waarmee U vrijwel alle Europee- sche zenders ontvangtEn de prijs Slechts 165 gulden Mogen wij eens een demonstratie geven Het ver- Dlicht U tot niets. Voor- en nams. Ds. LOUWERSE Ned. Herv. Gem. Geersdijk Voorrn. leesdienst 's avonds Ds. TONSBEEK. 9.30 en 2 uur Ds. M. HEUSEVELDT van Nieuwerkerk. Voor- en nams. leesdienst. Overleden: 11 Jan. Pieternella Cornelia Schippers 89 jr. wed. van •Jacob Schroevers. Geboren: 12 |an. Pieter z.v. Ma- rinus Klompe en Catharina Korsuize. Ondertrouwd11 Jan. Jozeph van Dijke 21 jr. Jm. te Wissenkerke en Levina Cornelia Wisse 18 jr. jd. Geboren: 17 Jan. Jan z.v. Arie Adriaan Clement en Helena Wes- sels.

Krantenbank Zeeland

Noord-Bevelands Nieuws- en advertentieblad | 1933 | | pagina 1