NOORD-BEVELRS NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD HOLLANDER-GOES 13 pet korting Natuurlijk in Colijnsplaat Garage „Centrum" Waar koopt u uw Sint-Nicolaasgeschenken CHOCOLADE-FIGUREN No. 2504 Zaterdag 2 December 1950 54e Jaargang Gedurende de maand December geven wij, op ai onze dames- en kinderconfectie imfcsws@@p en uien 1 stel anti-slip wielen een ongemeubileerde kamer -m GOUD OF ZILVER PENDULE WEKKER OF HORLOGE c~>LM.t—j\)Lcclaa,& ly jj^jabkety (j^jelelaa'c te <~1/Uu^eletle DRUK EN UITGAVE A. G. M. MARKUSSE TE WISSEKERKE TELEFOON No, 308 - GIRO No. 32622. Abonnementsprijs f 1.50 per jaar. - Franco per post f 3.00. - Advertenties 5 cent per mm - 2250 betalende abonné's LANGE VORSTSTRAAT 42 - 44 - 54 - TELEFOON 2717 Sint-Nicolaas reclame Bij aankoop van 250 gram speculaas en 100 gram chocoladebeestjes 100 gram suikerbeestjes voor slechts 8 cent. W. DINGEMANSE Levensmidd.bedrijf, Colijnsplaat. Een paar CARBOVIT-dragées na het eten nemen de uienlucht weg. Aangeboden voor Ford Sflajor z.g.a.n. Colijnsplaat Tel. 287 M DDENSTANDSVERENIG N G C O L IJ N S Te huur gevraagd te Wissekerke of Kamperland. Brieven met opgave huurprijs on der no 421, Drukkerij Markusse. HOOFDPIJN? <- Mijnharde Hoofdpijnpoeders. Doos 45 ct. *f:;nhardtHoofdpijntabletten. KoVer 75 rr EEN LADDER IN UW KOUS Breng ze direct bij ons. Wij zorgen voor snelle en goedkope reparatie. De kousen, voor Maandagavond 7 u. gebracht, dezelfde week terug W. DINGEMANSE Textielh., Colijnsplaat, tel. 255. Zoekt u een waardevol geschenk in of heeft u interesse voor een Wij houden ons beleefd aanbevolen Fm JANSEN GOUD - ZILVER - UURWERKEN 'sH. Hendrikskinderenstr. 51, Goes haalt zijn Ook de andere artikelen weet hij daar ruim gesorteerd Doet als hem en bestelt tijdig uw banketletter Ziet etalage - Telefoon 390

Krantenbank Zeeland

Noord-Bevelands Nieuws- en advertentieblad | 1950 | | pagina 1