NOORD-BEVELANDS NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD Christelijk Historische Unie 't MODEHUIS De foto's van onze jubileumfeesten Colijnsplaat „De Patrijzenjacht" „De Muggentour", W. J. DOMOIICUS, GROTE MARKT 6, GOES IVOROL: De Tandpasta N?1 Wel, kiest dan no. 1 van lijst 4 Tl LAN US En vanmiddag» 9 juni 1956» gaat iedereen naar Merken van Van Damme - Merken van succes Van Damme GARAGE DE KOEPOORT 9^ Nieuwe zendingen Nieuwe zendingen Nieuwe zendingen No. 2785 Zaterdag 9 juni 1956 59e jaargang Druk en uitgave: Drukkerij Markusse te Wissenkerke, Tel. no. 308, Giro 32622 Abonnementsprijs I 2.00 per jaar Franco per post 3.50 Advertenties 6 cent per mm G Staat u achter: a. een billijke verdeling van de welvaart, b. een opbouw van de maatschappij gebaseerd op persoonlijke verantwoordelijkheid en samenwer king van werkgevers en werknemers; onder meer op het gebied van de loonvorming, c. beperking overheidsinmenging tot het volstrekt noodzakelijke, d. behoorlijke bestaanszekerheid voor hen die in de landbouw werkzaam zijn, e. snelle en vastberaden uitvoering van bet drie-eilandenplan en deltaplan. De gezamenlijke Chr. Hist, kiesverenigingen van Noord-Beveland Want wie wil niet het Noordbevelandse wielersportevenement op nationaal niveau gaan zien? Een uitgelezen ploeg van minstens 60 renners gaat om 3 uur van start voor de grote wielerkrachtmeting voor onafhankelijken en amateurs over 120 kmt Een individuele wedstrijd, met als inzet de „Patrijzen- trui" en een inter-clubwedstrijd tussen de R.T.C. „Theo Middelkamp" te Goes, de A.S.C. Olympia te Amster dam en de wielerclub D.T.S. te Zaandam (ieder met 10 renners), voor het bemachtigen van de door het gemeentebestuur van Kortgene beschikbaar gestelde wisselbeker. Vooraf, om 2 uur, een wedstrijd voor adspirant-wiel renners over een afstand van 20 km op gewone fietsen. De muzikale omlijsting wordt verzorgd door het mu ziekgezelschap „Excelsior" te Kats, de Kon. Harmonie E.M.M. te Kortgene, het harmoniegezelschap „Wilhel- mina" en het muziekgezelschap „Soli Deo Gloria", beide te Colijnsplaat. De kassa's gaan open om 1 uur Entree volwassenen, met inbegrip van programma, f 1.— Entree kinderen t.e.m. 14 jaar f 0.30 Middenstandsvereniging „Colijnsplaat" Gazelle-, Gruno- en Phoenixrijwielen zijn genoegzaam bekend Verschillende modellen voorradig Aanbevelend, Eerste Wissenkerkse Rijwielhandel Wissenkerke Waarom lopen sommige „grootheden" zo te zeuren en te klagen? Kunnen ze soms niet verdragen, dat Drées sociale maatregelen heeft genomen, en dat de arbeiders hierdoor uit de armoede zijn gekomen? stijlvol comfortabel zuinig ip® Mensen van goede smaak prefereren Austin, omdat Austin een volkomen eigen stijl heeft en bovendien technisch perfect is. £en Proef"* zal U overtuigenI Austin winnaar Tulpenrally 1956 Wijngaardstraat 62 - Goes - Telefoon 01100-2484 Nylon voor zomerjaponnen in exclusieve dessins en kleuren, bijzonder ge schikt voor uw vakantie f 5.50 tot f 11.50 p. m. 90 br. Cotton in de veel gevraagde Cashmir dessins, leuk voor rokken, japonnetjes, strandpakjes en zonnepakjes f 2.20, f 2.50, f 2.90, f 4.20 p. m. Satin Print en vele andere aparte materialen voor uw bruidsjapon, artike len die u speciaal in 't Modehuis koopt. Kapjes, sluiers, handschoenen enz. Altijd schone tandenAltijd frisse mond worden vanaf zaterdag a.s. gedurende één week te COLIJNSPLAAT bij Van der Peijl geëxposeerd; de daaropvolgende week te KATS bij M. J. Fieman en de week daarop te KORTGENE bij M. J. Augustijn. Bestellingen a f 0.90 per stuk kunnen, onder opgave van uw adres en de nummers der gewenste foto's, bij bovenstaande adressen worden opgegeven, waarna later bericht zal worden wanneer deze kunnen worden afgehaald. Coöp. Boerenleenbank „Colijnsplaat".

Krantenbank Zeeland

Noord-Bevelands Nieuws- en advertentieblad | 1956 | | pagina 1