NOORD-BEVELANDS NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD Ploiiviei* heeft DE schoenen Zowel zakelijk als privé allen een gelukkig en voorspoedig 1960 toegewenst door Drukkerij Markusse Wissenkerke „De Kleine Bazar" J. de Schipper Fa. A. W. Marcusse Zoon hotel „De Kroon" A. M. van de Sande N. Karstanje Zn. FAM. J. M. POLDERMAN Van Keulen Café „Concordia" Familie L. Geertse Cfe^andleid in tjoede itaat ui het jaat dat kamen yaat yeve u kxacht lij wat aak kam evemmaed uit yaede kt au, J, J. Beije Café „Wielersrust" Fa. J. van Halst Zonen M. Z. Yerliage Zoon 3^ieppe 2^ oon KORTGENE C. Vogelaar FAMILIE J. SNOEP Fam. S. Saaman Fam. Iz. de Waal A. A. Verburg No. 2968 Vrijdag 1 januari 1960 63e jaargang Druk en uitgave: Drukkerij Markusse te Wissenkerke, Tel. no. 308, Giro 32622 Abonnementsprijs I 2.50 per jaar Franco per post f 5.25 Advertenties 6 cent per mm wenst u allen een gelukkig nieuwjaar L. Tange S. M. Tange-Buijze Familie, vrienden en be kenden een gelukkig nieuw jaar toegewenst. E. H. van der Moere. L. P. van der Moere - de Kam. Dorpsdijk A 162. Aan familie, vrienden en bekenden een gelukkig nieuwjaar toegewenst. Familie C. A. Geluk. „Zeelucht". Wij wensen Alle mensen, Ongehinderd, wie of waar, Een gezegend nieuwjaar. J. C. Beije. I. J. Beije - Hanse. 1 januari 1960. Voor familie, vrienden en cliënten een gelukkig nieuw jaar. P. van Haperen - Hoogerheide. Ijs en patates-frites. Firma W. L. Leendertse Zn. Melkhandel, zuivelprodukten en fijne vleeswaren g-n- P. M. Ketelaar M.T. Ketelaar-Snoodijk Bode op Goes Vrachtautodienst p.f. A. FILIUS A. FILIUS - DOURLEIJN pi- Familie Oostvoorstraat 27 g-n- Allen een gelukkig nieuwjaar. Fam. Abr. Flikweert. Wissenkerkepolder 8. Vrachtrijders Pi- Fam. IV. J. Karstanje g-"- Familie p.f. Familie De Back P.f. A. J. de Looff T. C. de Looff - de Wild Smederij p.f. A. A. Hoek van Dijke P. Hoek van Dijke - Klap pi- Firma Agent Amstelbrouwerij Vrachtautodienst g-n. W. J. Versluis L. T. Versluis-Leendertse pi- Allen een gelukkig nieuwjaar toegewenst door VAN DAMME WISSENKERKE P.F. „De Graanhalm" FAMILIE DIJKMAN p.f. Wij wensen u een geluk kig 1960. Slagerij Boot. Oostvoorstraat. j. A. van Pagee M. J. van Pagee- van Damme g-n. W. Heuseveldt 0. B. Heuseveldt- de Looff Bakkerij en le vensmiddelenbedrij f pi- L. Abrahamse E. J. Abrahamse-Joziasse pi- Jac. Kramer E. M. Kramer-de Ridder Meubelhandel g-n- Familie, vrienden en be kenden Gods zegen toege wenst in 1960. Adr. Flikweert. Brood- en banketbakkerij levensmiddelen g-n. W. de Moor J. de Moor - Bouterse Pi- Dat 1960 geven mag wat wij allen wensen: een geluk kig jaar. C. Ketelaar en echtgenote. I. M. de Moor L. M. de Moor-Janse Garagebedrijf Wissenkerke g^- Wed. L. Koets Fam. A. Goulooze-Koets Pi- Allen een gelukkig nieuw jaar toegewenst door R. Slotema. A. S. Slotema - Breure. J. C. BREAS B. V. BREAS - POLS Agent in assuranties g-n- G. Ver burg K. Verburg-Priester pi- Aan allen een gelukkig nieuwjaar toegewenst. F. Flipse. H. D. Flipse - Ketelaar. VéGé- levensmiddelenbedrijf. Al onze geachte cliëntèle een gelukkig nieuwjaar. Wed. J. Dobbelaar. D. Broekhoven pi- p.f. Wij wensen u A. C. van der Rest, Goes Geneesmiddelen, verband- en verplegingsartikelen, kraampakketten, elastieken kousen, buik banden, breukbanden, steunzolen, hoogtezonnen, hoorapparaten, instrumenten, verbandtrommels, toiletartikelen, parfumerieën, schoonheidsmiddelen, scheerapparaten enz. Aan allen een gelukkig nieuwjaar. Fam. S. Huibregtse. Petroleumhandel. Bakkerij J, J. Bebelaar p.f. g-n. M( A. de Looff P. A. de Looff-Flipse g-n. Een gelukkig nieuwjaar toegewenst A A AAAA A AA.«.A VVVVVVVVVVVVV"«"*"»"**VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV<? Erkend opfokbcdrijf - Molenaars Wissenkerke p.f. Wij wensen allen een SCHOENHANDEL EN REPARATIE-INRICHTING PEDICURE EN VOETVERZORGINGSARTIKELEN en echtgenote Hoofdstraat, Kortgene Allen een gelukkig nieuwjaar Allen een gelukkig nieuwjaar toegewenst. Fam. J. Abrahamse. MOLENAAR p.f. Familie M. M. de Lange g-n. Aan familie, vrienden en bekenden een gelukkig nieuwjaar toegewenst. Fam. P. C. van Schaik. Een voorspoedig jaar toe gewenst aan begunstigers, vrienden en bekenden. Fam. wed. P. G. Zandee. Melkhandel. G. J. de Korte H. de Korte - v. d. Voorde g-n. Hoofdstraat, Kortgene. Aan familie, vrienden en bekenden een gelukkig nieuwjaar toegewenst. P. Verburg. Schoen- en meubelhandel. Fam. G. M. Augustijn Aan allen een gelukkig nieuwjaar Wij wensen u allen een voorspoedig 1960 toe. M. A. Wisse. Sanitaire en huishoudelijke artikelen. Hoofdstraat 49, Kortgene. Allen een gelukkig nieuw jaar toegewenst. Chr. Noordhoek. P. KRAMER Hoofdstraat 46 P-f- p.f. Familie L. van der Maas - Boot g-n. -g-n- Slagerij g-n. Ga ii ze po o rts tra at 21, Tel. 2048 - GOES

Krantenbank Zeeland

Noord-Bevelands Nieuws- en advertentieblad | 1960 | | pagina 1