PI oiivier heeft DE se hoen en NOORD-BEVELANDS NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD Profiteer wasmachines wascombinaties wascentrifuges koelkasten brandkasten Cordes' Cordes' Cordes' Liebherr Lips' Massee Zoon N.V., Goes S>ck ii/Vei 's SioffenkutQ Opril Markt - Gnas - Tel. 2751 A. C. van der Rest W. E. van der Heijde F. Flipse Uw gezondheid gaat vóór alles! geneesmiddelen, elastieken kousen, buikbanden, breukbanden, steunzolen, herniabanden, hoorapparaten enz. H.H. landbouwers sport-, toer- en kinderrijwielen No. 2980 Zaterdag 26 maart 1960 63e jaargang Geringe giftigheid Snelle aanvangswerking Langdurige nawerking Constante werki'ng van meer dan 10 jaar ervaring Neem uw T.V. - apparaat bij Radio G. J. de Koster-Van Tholen Voorstraat 39, COLIJNSPLAAT Ook voor T.V.-reparatie Telefoon 01199-339 met en zonder wringer zijn alle direct uit voorraad leverbaar Uitvoerige prospectussen worden u gaarne, zonder enige verplichting, verstrekt, terwijl levering door tussenkomst van uw handelaar plaats vindt. Koninklijke handelmaatschappij Afd. ijzerwaren en gereedschappen Telefoon 01100-3955 Opgericht in 1832 NUTSSPAARBANK Gauzepoortstraat 21, Tel. 2048 - GOES B.B. ruitjes puur katoen f 1.50 per meter Koop het nu, met Pasen klaar Druk en uitgave: Drukkerij Markusse te Wissenkerke, Tel. no. 308, Giro 32622 Abonnementsprijs f 2.50 per jaar Franco per post 5.25 Advertenties 6 cent per mm 't Naaimachinehuis - Goes Enige prachtige salonkasten m. machines 175.jaren garantie. P. A. DE KRAMER - GOES Lange Vorststraat 6, tel. 2861 L. Kerkstraat 42, Goes, telef. 01100-2468 Met drie sproeiers staan wij klaar om u te helpen tegen ziekten en plagen, die uw oogst belagen. Drie machines met sproeibomen-evenaars; onder alle omstandigheden gelijkdragend, dus altijd een aanpas sende sproeikegel. Gelijke verdeling van vloeistof. Met deze nieuwste machines en met onze meer dan 15-jarige praktische ervaring willen wij uw gewassen behandelen: billijk en correct. Beleefd aanbevelend, Kamperland Telefoon 01107 - 395 Hoofdstraat 81KORTGENE Telefoon 338, Postgiro 657787 Rente 3 pet., dagelijkse berekening Opgericht 1819 Voor TUINZADEN BLOEMZADEN BLOEMPOTTEN BLOEMHANGERS BLOEMENGROND BLOEMENMEST TUINNETTEN D.D.T. STUIFKOKERS SLAKKEDOOD CHLORDASEPT tegen wortelvlieg ENZ. ENZ. naar Wissenkerke Voor Bij de Lange Kerkstraat 30, Goes E. W. van der Heijde P. J. de Wild Geersdijk Kats Met lente-kleuren voor u, in de vorm van een pracht sortering van gerenommeerde kwaliteitsmerken Prijzen sportrijwielen vanaf f 149.90 met remnaaf, jasbeschermer, slot en lamp Wij geven u gaarne inlichtingen Altijd tot uw dienst Ook voor reparaties L. J. Augustijn I. M. de Moor Colijnsplaat Wissenkerke

Krantenbank Zeeland

Noord-Bevelands Nieuws- en advertentieblad | 1960 | | pagina 1