NOORD-BEVELANDS UWS- EN ADVERTENTIEBLAD ii veer gelaten I I i i HL vind iL Let .U lidd\) 7 f i 1 i I I I I t Als het eerste schaap over de dam is volgen er meer Hoe win ik het schaap? DOE ALLEN MEE EN WIN EEN SCHAAP I I Een veer gelaten Een dam gewonnen INSCHRIJFFORMULIER No. 3007 Donderdag 29 september 1960 64e jaargang Druk en uitgave: Drukkerij Markusse te Wissenkerke, Tel. no. 308, Giro 32622 Abonnementsprijs I 2.50 per jaar Franco per post f 5.25 Advertenties 6 cent per mm Wanneer men een veer moet laten vallen, betekent dit meestal iets onplezierigs. Nu Noord-Beveland het „veer" verliest, zal hierom wel niet getreurd worden, vooral nu men er een „dam" voor terug krijgt. Jarenlang heeft de Noordbevelandse bevolking uitgezien naar deze grootse dag, die een einde maakt aan het isolement van dit mooie eiland. Een isolement, dat de groei en ontwikkeling van dit eiland belemmerde of alleen mogelijk maakte, dank zij hoge kosten aan veergelden, gepaard met ontzaglijke tijdverspillingen. Ondanks dit alles is Noord-Beveland geenszins een achtergebleven gebied ge worden. In het bijzonder in de laatste jaren gaat de ontwikkeling zeer snel en neemt vooral het tourisme grote vormen aan. Door deze vaste verbinding met het overige deel van de provincie en daarbuiten, zal deze ontwikkeling thans in veel sneller tempo plaats vinden en zal de bevolking hiervan in veel bredere lagen kunnen profiteren. De Goese middenstand feliciteert Noord-Beveland zeer hartelijk met deze enor me verbetering, die een nieuwe phase inluidt in de ontwikkeling van dit eiland en spreekt daarbij gaarne de wens uit, dat dit in alle opzichten de groei en bloei van dit eiland en haar bewoners mag bevorderen. Het Goese winkel- en vermaakcentrum, dat reeds door zeer velen uit Noord- Beveland regelmatig bezocht wordt, is thans binnen ieders bereik gekomen. De hulpvaardigheid en service van de Goese winkelstand is spreekwoordelijk en door deze gemakkelijke en vluggere verbinding zal men u nog meer en beter van dienst kunnen zijn. Het wordt voor allen een genoegen en een aangename ontspanning tevens om eens echt een middagje gezellig te komen winkelen of op andere wijze vermaak te zoeken in Goes, waar men voor elk wat wils biedt. is niet alleen een oud maar ook een juist gezegde. Zuiver symbolisch bedoeld," zal een levend schaap op zaterdag 1 oktober a.s. als één der eersten over de dam bij Katseveer geleid worden. Dit schaap krijgt voor Noord-Beveland een bijzon dere betekenis, omdat het door de Goese Middenstand gratis aan Noord-Beve land geschonken wordt. Degene, die het juiste gewicht raadt, of er het dichtst bij is, krijgt dit schaap gratis thuis bezorgd. Het gewicht wordt vooraf, op zater dag 1 oktober a.s., des morgens 9 uur, vastgesteld onder politietoezicht en in gesloten couvert door de politie bewaard, tot de termijn van inzending gesloten is. Voorts zal het schaap aan de Noordbevelandse bevolking getoond worden op onderstaande plaatsen en uren, opdat een juiste schatting mogelijk gemaakt wordt. Vul onderstaand inschrijfformulier volledig in, vooral duidelijk juiste naam en adres en het geschatte gewicht, en bezorg dit formulier vóór woensdag 5 oktober a.s. bij één der bezorgers van het Noord-Bevelands Nieuws- en Advertentieblad in een aldaar ter plaatse staande gesloten bus. DIT KOST U VERDER NIETS Woensdag worden alle bussen gelicht en onder politietoezicht wordt de juiste oplossing uitgezocht. Bij meerdere goede oplossingen beslist het lot. Over deze actie wordt niet gecorrespondeerd. De uitslag wordt in het Noord-Bevelands Nieuws- en Advertentieblad van zaterdag 8 oktober a.s. bekend gemaakt, terwijl de gelukkige winnaar het schaap krijgt thuis bezorgd. f V V J Y 9 Y 1 1 Y t J I t Om de bevolking in de gelegenheid te stellen het juiste gewicht te raden, zal het schaap aan het publiek getoond worden op zaterdag 1 oktober 1960 te: GEERSDIJK van 11.0011.15 uur op de dijk onder de boom KAMPERLAND van 11.3012.00 uur in de Veerweg WISSENKERKE van 12.1512.45 uur in de Voorstraat bij de muziektent COLIJNSPLAAT van 13.0014.00 uur in de Voorstraat bij de muziektent KORTGENE van 14.3015.00 uur in de Hoofdstraat bij de muziektent KATS van 15.3016.00 uur in de Hoofdstraat Daarna zal het schaap achter de officiële genodigden plechtig over de Dam worden geleid en verder naar Goes worden vervoerd, waar het voor de gelukkige winnaar bewaard wordt. Het juiste gewicht van het schaap bedraagtkg (in letters kg) Naam deelnemer (in blokletters) Adres (in blokletters) Woonplaats (in blokletters) Dit formulier uitknippen en dichtvouwen of in gesloten enveloppe inleveren vóór woensdag 5 oktober 1960 bij onderstaande krantenbezorgers: A. Korteknie, Kats; S. M. de Regt, Colijnsplaat; A. A. Kramer, Kortgene; mej. L. Versluijs, Geersdijk; J. de Looff - Bakker, Kamperland; Drukkerij Markusse, Wissenkerke.

Krantenbank Zeeland

Noord-Bevelands Nieuws- en advertentieblad | 1960 | | pagina 1