NOORD-BEVELANDS NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD winkelactie Wissenkerke dansen 1 I'Ion vier heeft DE schoenen JOSIASSE uw bedden- en dekenspecialist schattige pullovers Wollen vesten, De prachtige Hollandia onderjurken Leuke damespyjama's Damesonderkleding Voor de heren goedkope vS imon tVtl&UDebèsfe lA-^Tandpasta de leeóteiyke trelzlzincfóavond van 21 november tot en met 5 december Vele mooie prijzen Babyhois CÏÏLcu-jo f~J-anta.ótiócli A. C. van der Rest - Goes f „Colijnsplaat" Wissenkerke" hulp in de huishouding Extern. „De Melodians" t f i i No. 3014 Zaterdag 12 november 1960 64e jaargang V Druk en uitgave: Drukkerij Markusse te Wissenkerke, Tel. no. 308, Giro 32622 Abonnementsprijs 2.50 per jaar Franco per post i 5.25 Advertenties 6 cent per mm ^IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMHIIIIIIIIIllllllllMllllllllllllllllllllllllllllllllMllllllltlllllllllllllülllllllHlllli JAAP DE JONGE is onbetwist Jaap de Jonge - Goes St. Adriaanstraat Telefoon 5729 niiiiiiiiiiiiiimiii ui ui iiiiiiiiiiimiiiminimi ii iimiiiiimiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiii illinium iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiil Onze nieuwe buurman, DE HEMA, opent deze week in Goes; als u gaat kijken behoeft u slechts enkele passen te doen en u staat voor onze etalages, waarin wij u tonen in leuke, nieuwe modelletjes en moderne tinten en wat erg belangrijk is, voor weinig geld ook hierin steeds iets moois en niet duur. Nylons, de bekende 3 sterren Lydia en Ingrid f 1.98. Nylons zonder naad f 1.98, de 3 sterren f 2.95 Crêpe mousse nylons voor f 2.98, f 3.49, f 3.98. Narcis - Godetia - Clematis - Korenbloem - Prunus enz. van warm keperflanel voor f 6.95 - f 9.95. Leuke modelletjes van Hollandia - Cotila - Astrix enz. Keurige keperflanellen pyjama's voor f 8.95. Warme flanellen pyjama's voor f 6.95 - f 8.50. Losse pyjamajasjes, flanel en keper, f 4.95, f 5.90. Sportief wit ondergoed, singlets of slips, f 1.49. Krimpvrij jaeger ondergoed f 3.98, f 4.39, f 4.69. Warme herenflanellen, dubbele borst, f 3.95, f 4.98, f 5.19 Ook brengen wij het mooie Hollandia- en Gedea-ondergoed Zie onze etalages, zowel in Goes als Middelburg. Speciaalzaak KLOKSTRAAT 21 GOES LANGE DELFT 8c MIDDELBURG en niet duurder dan andere U bent ook uitgenodigd om op zaterdag 12 november a.s. om 7 uur bij te wonen van de door ons gehouden verloting in zaal „Nimrod" te Kamperland HET BESTUUR VAN DE NOORD-BE VELAN DSE HENGELSPORTVERENIGING Denk om de van de middenstandsvereniging Bij het besteden van f 1.-- bij contante betaling, wordt één lot verstrekt In de speciaalzaak vindt u juist die leuke dingen welke u zoekt. U kunt alles ongestoord bezichtigen alle inlichtingen verstrekken wij u desgewenst. Wiegjes brengen wij u in een groot assortiment. Rotan wiegjes vanaf f 49.75 - f 75. Smeedijzeren wiegen f 165. Ledikantjes f 29.75 - f 87.50. Commodes f 55.- f 125. Roxen f 19.50 - f 67.50. Chroom kinderstoelen f 39.75 - f 54. KOELSTRA en VAN DELFT S KINDERWAGENS brengen wij in een grote sortering f 118.—, f 148.—, f 168.—, f 182.—, f 199.—. En u kunt de datum proberen te raden Voor uw uitzet of een gedeelte daarvan kunt u een datum opgeven en ook voor de kinderwagen. Hebt u het juist, dan mag u voor de uitzet de helft opnieuw besteden. De kinderwagen is bij het juist raden geheel gratis met bedje en garantie. Gaarne lichten wij u nader in. WINKELGALERIJ, MIDDELBURG LANGE DELFT, TELEFOON 2493 MUZIEKHANDEL Grote sortering GITAREN, ACCORDEONS, BLOKFLUITEN enz. FA. GEBR. VAN DAMME Lange Noordstr. 16, Middelburg, tel. 3097 Paul Krugerstraat 16, Vlissingen, tel. 2546 Zo een uitgebreide sortering ST. NICOLAAS-CADEAUS Zeep en eau de cologne - Parfum - Poeder Poederdozen - Lotion - Haarborstels - Scheerapparaten Lipstick - Babysets - Verwarmingslampen Hoogtezonnen - Verbandtrommels - Steunkousen Huisapotheken - Weegschalen enz. enz. Lange Kerkstraat 42 Telefoon 5714 Wordt franco met de bode meegegeven X X i Coöperatieve Boerenleenbanken met afzonderlijke Stichting Spaarbank te Colijnsplaat Telefoon 01199-228 Postrek. 316389 te Kamperland Telefoon 01107-325 Postrek. 365567 Houdt uw/ bedrijf in de hand, met uw/ rekening-courant BLOEMENHuis^EDe ^root ST. ADRIAANSTRAAT 23 Telefoon 5556 GOES is uw adres voor alle voorkomende bloemwerken bloemstukken bruidsboeketten tafelversieringen grafbloemstukken enz. Tevens verzorgen wij uw bloemengroet in het binnen land, maar ook over de gehele wereld Gevraagd: Wie helpt mee in dit mooie werk in ons bejaarden centrum. Salaris nader overeen te komen. Moeders komt eens met uw dochters bij ons praten. Brieven of aanmelding: Directie huize „Vredestein", Weststraat 22, Wissenkerke. HOTEL „DE STADSWIJNKELDER" KORTGENE Hedenavond 12 nov. aanvang 7.30 uur met medewerking van het dans- en showorkest o.l.v. J. van Beers X i x 1 X X X Ganzepeortstraat 21, Tel. 6535 - GOES

Krantenbank Zeeland

Noord-Bevelands Nieuws- en advertentieblad | 1960 | | pagina 1