NOORD-BEVELANDS NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD het 0 hoedt nu meest gelezen blad Noord-Beveland in handen De zonden van Magda Vinselaar door G. FORTIUS Zeeland Magazine? Kunt u ademhalen? 17 wtèmm™ 19 Hl Hl BH27 Bi Hh 8 H I39 HF W" ra49 Hl50 I i U" U" No-. «846 Donderdag 16 januari 1679 82e jaargang DRUK EN UITGAVE: DRUKKERIJ MARKUSSE TE WISSENKERKE - TEL. 01107-3 08 - GIRO 206882 Abonnementsprijs 20,— per jaar Franko per post ƒ32,50 per jaar Advertenties 31 ct per mm, excl. BTW. Voor fouten in advertenties per telefoon opgegeven, kunnen wij geen enkele verantwoordelijkheid dragen. FEUILLETON Bart denkt die dag steeds weer terug aan dit gesprek. De meisjes maken zich zorgen over hun moeder. Verlangt Magda naar hem? Is ze bang, dat hij van een huwelijk met haar afziet? Ze weet niet, welk plan hij aan het uitwerken is; dat vergt nu eenmaal tijd. Hij moet toch die matrone in Alkmaar nog eens een keer bellen. In Irnsum is men nu zo ver, dat men bereid is een ontmoeting met Magda te hebben, en zelf heeft hij een brief naar Australië geschreven. Maar van Maria in Alkmaar heeft hij sinds zijn bezoek aan haar niets meer vernomen. Hij vraagt de telefoniste het nummer te draaien en door te geven. Het duurt even, voor hij haar donkere, volle stem hoort: „Mevrouw Van Elk." „Met Van der Eerde uit Haarlem. U herinnert zich mij nog, veronderstel ik?" „En of. Waarom voor den donder belt u me op deze tijd van de dag? Dan rust ik een uurtje, het meisje is net de deur uit om boodschappen te doen en ik ben geen Nurmi Bart schiet in een lach, maar herstelt zich vrijwel meteen. „Mijn verontschuldi gingen. Als u eens een regeltje in het telefoonboek erbij liet platasen: van één tot drie niet bellen?" „Goed idee, maar ik denk nier, dat ze het zullen doen. Wat wilt u? Waarom belt u me?" „In de eerste plaats om uw stem weer eens te horen. Hoe maakt u het?" „Geweldig! Wat een belangstelling ineens. Dank u, zeer wel. En daarvoor sleept u me uit bed?" „Lieve mevrouw Van Elkof mag ik Maria zeggen? Wie weet, worden we nog familie van elkaar. Ik doe bij deze een heel voorzichtige poging om te proberen te weten te komen, of u ten opzichte van een zeker iemand, moeder van twee schat tige dochters, al van gedachten bent ver anderd." Bart hoort enkele seconden niets. Enkel wat gehijg. Best mogelijk, dat Maria van Elk ook nog astmatisch is en dat zou geen wonder zijn. Maar haar stem klinkt weer en ze antwoordt: „Hebt u op deze wijze soms ook Magda ingepalmd? Als ik een jaar of twintig jonger was en een tikkeltje slanker, zou ik zeggen: wip nog eens bij me aan, maar ik ben geen partij meer, waarover ik niet bepaald in de put zit, dat niet. Nog altijd op de bres voor die vrouw met haar schattige dochters, zoals u haar noemt? Waar woont Magda tegen woordig?" „Als ik het u vertel, mevrouw „Je zou me Maria noemen." „Hardstikke leuk, Maria; als "ik weer eens langs kom, neem ik een bos mooie bloemen voor je mee." „Niet nodig. Mijn beide zonen zitten in de bloemen. Bedenk voor die tijd maar wat anders. Maar je gaf geen antwoord op mijn vraag. Hoe is je voornaam eigen lijk?" „Bart. Van Bartholomeus." „Rotnaam, maar dat kun je niet helpen. Nou, waar woont Magda?" „Nog geen twaalf kilometer bij je van daan, Maria. De beide dochters, Petra en Bent u reeds geabonneerd op een 2-maandelgks tijdschrift met actualiteiten, cultuur, evenementen, historie en recreatie. Het geheel in 4-kleuren om slag en alle artikelen voor zien van nog nimmer gepu bliceerde foto's. Slechts 20,per jaar. Vraag gratis proefnummer: POSTBUS 1 - WISSENKERKE Willie zijn in Alkmaar op de Middelbare school." „Je meent het? De meisjes weten zeker niet van mijn bestaan af?" Bart moet even nadenken, alvorens te antwoorden, want hij weet het niet en zegt dat dan ook. „Geen idee. Best mogelijk, dat Magda ze het wel eens zo terloops gezegd zal hebben. Magda weet in ieder geval niet, dat jij in Alkmaar woont." „Ik zit hier op de grens van Heiloo. Je gaat me toch niet vertellen, dat ze daar woont." „Nee, in Limmen." „In LimmenIk had het kunnen we ten. Mijn oudste zoon heeft die Vinselaar gekend; een der grote bollenhandelaren in die dagen. Ik meen, dat mijn jongens wel eens zaken met hem deden. Ja, Vinselaar had ook gronden in Limmen. Wel, daar hoor ik toch echt van op." „Maria, ik heb een plan. Ik ben diezelfde zaterdag, dat ik 's morgens bij jou koffie dronk, 's middags nog in Irnsum geweest. En heb daar met je zus gesproken: Lis. En haar man. Een beetje zielige bedoening daar, he?" „Man, vertel mij wat! Die Rinus is z'n hele leven al te lui geweest om te werken; twaalf ambachten, dertien ongelukken. Loopt nu in de w.w. of hoe je dat tegen woordig noemt. Wij zouden vroeger zeggen: hij trekt van de steun. Hoeft er geen don der voor te doen en krijgt toch geld. En een paar van zijn jongens hebben ook al een hekel aan werken. Het is wel een mooie tijd tegenwoordig. Vroeger gold het devies: wie niet werkt, zal ook niet eten. Tegen woordig kan een steeds kleiner wordende nijvere gemeenschap ook werken voor al die lapzwanzen, die door de staat moeten worden onderhouden." „Het past mij niet, daarover te oordelen, Maria. Maar in Irnsum zijn ze bereid een streep onder dat hele verleden te zetten en zich met Magda te verzoenen." „Dat is dan prettig geregeld. En nu wil je mij zeker overhalen?" „Hebt u er met uw zoon over gesproken, die zondagmorgen, toen hij u voor de kerk gang haalde?" „Welnee, die heeft er voorlopig geen duvel mee te maken. Dit is uitsluitend mijn aan gelegenheid. Heb je al kontakt gehad met mijn broer in Australië?" „Ik heb meteen maandags daarop een brief geschreven en verzonden. Per lucht post." „En nog geen antwoord ontvangen? Tja, Evert is niet gemakkelijk. Wel, meneer Bartjeetje, wat toch een naamik noem je Flip, vind ik veel leuker en hele maal bij je passen. Ik doe een tegenvoorstel" „Laat eens horen." „Haarlem Alkmaar is met je auto een zuchtje, he?" „Inderdaad. Een klein half uurtje, als ik me kwaad maak." „Nooit doen, brave ambtenaar, slecht voor je bloeddruk. Kom vrijdagavond naar me toe. Je weet nu, waar ik woon. Hoe laat ben je klaar met jé werk?" „Half vijf". „Mens, wat een luizebaan hebben die ambtenaren. Half vijfMijn jongens wer ken in de regel tot een uur of acht 's avonds en nog langer als dat nodig is." „Vinselaar ook, Maria. Best mogelijk, dat hij daarom al zo vroeg op het kerkhof lag." „Nou, vroeghij was ook in de zestig, als ik me niet vergis. Maar ehhalf vijf ben je dus klaar. Kom dan naar me toe koffiedrinken. Uur of half acht. Je weet m'n adres. Ik heb namelijk een verrassing voor je in petto." „Zo? Ik ben gek op verassingen, als het maar leuke zijn." „Dat moet je dan zelf maar beoordelen. Afgesproken? Vrijdagavond, zo tegen half acht, want ik ben geen avondmens. Klokke tien verdwijn ik doorgaans naar mijn slaap kamer." „Goed, ik ben er wel een kwartiertje eerder. Kwart over zeven." „Dat is een christelijke tijd. Welkom en geen bloemen. Die kun je wel van mij krijgen. Dag Flip, ik mag je niet langer van je werk af houden, want ik betaal mee aan dat waarschijnlijk fantastische salaris van jeIk wil, dat je er tenminste ook wat voor doet. Heb ik nog een zekere satis factie Bart van der Eerde glimlacht, als hij de hoorn op het toestel legt en zich daarna op zijn werk probeert te concentreren. Maar één ding weet hij nu vrijwel zeker: het zal waarschijnlijk wel goed komen met onze Maria van Elk. En verbazend nieuws gierig naar haar verrassing. Misschien is het dat, wat ik veronderstel Die avond thuis dubt hij met zichzelf: zal ik het advies van Magda's dochters opvolgen en morgenavond naar Limmen rijden of zal ik eerst het resultaat van de vrijdagavond afwachten? Dit laatste lokt me steeds meer aan, want als het is, zoals ik denk, dat het gaat worden, kan het in dubbel opzicht een feestelijk weekeind worden. Tot zijn verwondering, maar ook blijd schap belt die avond zijn schoondochter Diana. „Lange tijd niets van u gehoord. Ik begon me een beetje ongerust te maken. Alles toch goed met u?" „Gelukkig wel, dank je. Fijn, dat je eens belt. Hoe is het bij jullie?" „Ontzettend druk. We zitten nog vol tot zeker eind september. Gelukkig heeft Theo betrouwbare mensen. Als het sêizoen achter de rug is, sluiten we de zaak en gaan er zelf een maand tussen uit. Daarna gaan we uitbreiden, zodat we hopelijk in het nieuwe seizoen met een verdubbelde ruimte kunnen starten." „Gelijk heb je, wat die vakantie betreft. Hoe gaan jullie uitbreiden?" „Theo^heeft de grond kunnen kopen, die aan ons terrein grenst. Hij is aan het onder handelen met de gemeente om het pasklaar te maken voor uitbreiding van watersport mogelijkheden. Het komt ons voor, dat de gemeente er wel een willig oor voor heeft. Volgende week is er gemeenteraad en dan zal het worden besproken. Het is niet in strijd met het bestemmingsplan, dus we veronderstellen, dat we wel goedkeuring zullen krijgen." „Dat wordt dan een kolossaal complex, he? En hoe is het met mijn kleindochter?". „Prima. Is al bijna niet meer in de box te houden. Wanneer zien we u weer eens verschijnen, papa?" „Dat kan ik op het moment niet zeggen. Er is trouwens nog iets enneja, ik had eigenlijk een paar dagen al het plan jullie er over te bellen. Wat zouden jullie hoe zal de reaktie van Theo zijn, als ik zei plan te hebben om opnieuw te trouwen?" „O papa, wat leuk! Heel verstandig van u. We maakten ons al lange tijd zorgen over u, omdat u na ma's dood daar altijd alles alleen doet." „Ik heb goede hulp van een buurvrouw." (Wordt vervolgd) GOED ADEMHALEN IS EEN BELANGRIJKE BIJDRAGE TOT JUISTE ONTSPANNING Wanneer wij iemand de vraag stellen of hij kan ademhalen, dan zal hij ons niet begrijpend aankijken en toch schuilt er in deze vraag een bijzonder belangrijk element. Natuurlijk kan iedereen ademhalen, want anders was het snel met ons gebeurd, maar ademhalen en ademhalen is twee. We kun nen op de juiste manier ademhalen en we kunnen het verkeerd doen en daar wringt de schoen. Het blijkt, dat heel veel mensen op een verkeerde manier ademhalen en het gevolg daarvan is dat zij er allerlei nare gevolgen van gaan ondervinden. Normaal wordt er geheel verkeerd adem gehaald, zeker door de vele mensen, die de hele dag zittend werk verrichten en dus geen aanleiding hebben om eens flink diep adem te halen. Wanneer u eens flink diep ademhaalt, zult u er verwonderd over zijn, hoe oppervlakkig u eigenlijk altijd normaal ademt en begrijpen, dat uw lichaam eigen lijk veel tekort komt. Er wordt op deze manier maar een minimum aan zuurstof toegevoerd en daar moet het lichaam het dan maar mee doen. Houdt van binnen eens flink grote schoon maak. Ga naar buiten, ontspan u en maak van die gelegenheid ook gebruik om eens geruime tijd flink diep te ademen en op die manier grote hoeveelheden zuurstof in uw lichaam te laten komen. Deze zuurstof toevoer zal bijdragen om veel afvalstoffen, die aan spanningen meewerken, af te voeren. Een goede diepe ademhaling is een eerste vereiste om tot volledige ontspanning te komen, een ontspanning, die zoveel mensen tegenwoordig dringend nodig hebben. Het ontspannen, waartoe een goede adem haling zoveel kan bijdragen, is bijvoorbeeld een belangrijke zaak wanneer als gevolg van spanningen hypertonic optreedt. Hyper tonic is een te hoge spanning van de spie ren, iets dat zich dikwijls het eerst mani festeert in de nek- en schouderpartij. Het is een verschijnsel, dat we tegenwoordig veel tegenkomen en dat optreedt bij mensen die verantwoordelijk werk doen, waarbij de geest gespannen is, bijvoorbeeld als ge volg van kleine irritaties, die elke dag weer terugkeren en die niet geheel verwerkt worden. Op die manier blijven er spanningen bestaan, die men dag in, dag uit met zich mee draagt en die er toe leiden, dat de gespannen mens ook zijn spieren in zijn lichaam gaat spannen zonder dat dit nood zakelijk is. Het nare is nu, dat die spieren niet meer ontspannen worden, doch voort durend gespannen blijven, hetgeen tenslotte tot allerlei klachten aanleiding gaat geven. Dan gaat de patiënt naar de huisarts en die ziet dadelijk aan de gespannen houding van de bezoeker of bezoekster wat er aan de hand is. Het is duidelijk dat men daar iets aan moet doen, want een dergelijke hypertonic kan men niet laten voortbestaan. De enige mogelijkheid om een en ander te bestrijden is „ontspannen". De patiënt moet zich be wust leren ontspannen, om op den duur na langdurige oefehing, de mogelijkheid te hebben weer terug te keren tot de oude ontspannen houding van nature. Dat is op zich geen eenvoudige opgave, maar wie begrijpt, dat dit voor de gezond heid beslist noodzakelijk is en er voor 100% aan wil meewerken, kan veel bereiken. Wanneer men zich bewust wil ontspan nen, dan zijn enkele dingen van belang. Men moet rustig zitten en wel zo, dat er geen spieren zijn gespannen. Ga eens ge makkelijk zitten en controleer na enige tijd of u misschien uw schouders kunt laten af hangen door ze los te laten. Als dat mogelijk is, zat u niet geheel ontspannen en waren de schouders en nek nog gespannen. Zit men ontspannen, dan moet ook de geest ontspannen worden. Men moet zich gaan dwingen aan niets te denken, alsof men wil gaan slapen. Ook dat is iets dat men moet leren. Daarnaast komt dan de goede 'ademhaling die zo belangrijk is. Rustig, ritmisch, diep ademhalen levert ruimschoots zuurstof op voor het lichaam en voert de afvalstoffen af. Zo komt men werkelijk tot volledige rust. Het is beslist de moeite waard om hier eens echt op te oefenen. Kruiswoordpuzzel no. 610 1 2 3 I5 6 ÉS7 8 1 Mm Hl 9 Mnio I 12 Hi13 1 14 15 16 21 22 ■23 24 HH25 29 30 31 IHHB rad 32 33 |ra 34 35 36 ^rap7 38 42 43 44 ggj |jj45 ru ggjp4 7 48 51 52 ■wraib3 rara^B54 rafb5 56 57 b^Ugg MBbB 60 61 65 Horizontaal: 1. heilig boek - 4. bevel - 7. projectiel - 10. plaats in Overijssel - 13. dierenverblijf - 14. ovenkrabber - 16. ik 18. bloeiwijze - 20. vriend (Fr.) - 22. deel van de wet (afk.) - 23. toegestane vermin dering - 25. rivier in Nederland - 26. onder anderen (afk.) - 27. voorzetsel - 28. het zelfde (afk.) - 29. Fr. onbep. vnw. - 30. loot - 32. Eng. titel - 34. landbouwwerktuig 36. deel van de week - 37. lastige keus 38. voegwoord - 39. zwarte substantie - 41. luchtvaartonderneming (afk.) - 42. welwil lende lezer (afk.) - 43. pers. vnw. - 45. elasticiteit - 47. te zijner plaatse (Lat. afk.) 48. hoofddeksel - 49. deel van de trap 50. dierenliefkozing - 52. lidwoord - 53. zijrivier van de Donau - 54. in orde - 55. kader - 59. voorgerecht - 62. plaats in Utrecht - 65. glazen deksel - 66. wand versiering - 67. afgod. Verticaal: 1. Aziatisch schiereiland - 2. leeftijd (Fr.) - 3. muurholte - 4. heilige (afk.) 5. schouwburg - 6. anno (afk.) - 7. omroep vereniging - 8. Eng. telwoord - 9. plaats in Utrecht - 11. Fr. voegwoord - 12. geogr. aanduiding (afk.) - 13. rekening - 15. touw (Ind.) - 17. plaats in Nederland - 18. behoeftig - 19. toer - 21. plaats in Neder land - 23. drank - 24. wispelturig - 29. gedicht - 30. boom - 31. deel van een boom - 32. baardje - 33. deel van een voertuig - 35. bitter vocht - 40. lid v. e. bedrijf - 44. metaal - 45. diereneigenschap 46. deel v. e. hoofd - 47. nauwe straat 48. helleveeg - 51. keukengerei - 56. vis 57. eenheid v. elektr. stroomsterkte (afk.) 58. pers. vnw. - 59. natuurkundeterm (afk.) 60. uitroep - 61. slot - 63. zangnoot - 64. vervoerbedrijf (afk.). Oplossing kruiswoordpuzzel no. 609 Horizontaal: 1. al - 3. oksel - 8. To - 10. tik - 12. econoom - 14. rol - 15. kaketoe 16. koran - 17. nel - 19. vol - 21. kop 23. rek - 25. kas - 26. keg - 28. gal - 29. las - 31. la - 32. baseren - 34. tent - 35. ander - 37. ver - 38. lente - 39. Uden 40. saneren - 42. Ee - 43. weg - 44. bar 45. Nel - 46. gen - 47. lef - 48. per - 50. wel - 52. nar - 55. kijker - 57. kaviaar 60. fok - 61. laveren - 63. tol - 65. Ik 66. mater - 67. tl. Verticaal: 1. at - 2. lik - 3. oct - 4. koon 5. Sneek - 6. eo - 7. lok - 8. ton - 9. ol 11. karos - 12. eed - 13. mop - 14. ratelen 18. logeren - 19. vaandel - 20. mes - 22. pan - 24. kanteel - 25. klauw - 26. kar 27. gevaren - 30. steen - 32. ben - 33. ren 34. ten - 36. degelijk - 38. lel - 40. sap 41. rel - 46. gevat - 49. raket - 51. tel 53. rare - 54. vin - 55. kok - 56. ram 58. ver - 59. rot - 60. fl - 62. va - 64. 11.

Krantenbank Zeeland

Noord-Bevelands Nieuws- en advertentieblad | 1979 | | pagina 1