NOORD-BEVELANDS NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD H 1119 U houdt nu het meest wiezen blad in handen De zonden van Magda Vinselaar druk en uitgave: drukkerij markusse te wissenkerke - tel. 01107-3 08 - giro 206882 door G. FORTIUS Zeeland Magazine? postbus i - wissenkerke open huis-avond dokumenta- tiecentrum voor de kerken N* 9649 Donderdag 8 februari 1979 82e janrgaag Abonnementsprijs ƒ20,— per jaar Franko per post 32,50 per jaar Advertenties 31 ct per mm, excl. BTW. Voor fouten in advertenties per telefoon opgegeven, kunnen wij geen enkele verantwoordelijkheid dragen. PBUtLLETON Hij denkt na. Stel, dat ze met de laatste bus komt en als meisje van zeventien die hele donkere weg naar huis moet gaan. Hij moet er niet aan denken en neemt een besluit. „Doe de boel op slot. Of nee... wacht even... ik moet eerst telefoneren. Jeetje, wat een consternatie ineens. Wat zielig voor je moeder. Wil, ik had net zo'n leuke verrassing voor haar." Ze gaan samen het huis binnen. „Wat had je dan voor verrassing?" vraagt ze. „Vertel ik je later wel. Ik moet eerst bellen. Nu valt alles in duigen, maar dit is force majeur, dit kon niemand voorzien. Jee, dat telefoonnummer. Heb je hier het telefoonboek van Alkmaar?" Het meisje wijst in de gang naar enkele boeken, die onder het toestel liggen. De man pakt het en zoekt naar het nummer van Maria van Elk, waarna hij gaat draaien. Een vrouwenstem meldt zich. Bart vraagt: „Ben jij het, Nettie?" „Ja". „Hier is Bart van der Eerde. Wil je oma even aan de lijn roepen? Het is belangrijk." „Zeker, meneer. Ogenblikje." Bart staat in de gang en kijkt naar het meisje, dat met een papieren zakdoek haar gezicht probeert schoon te vegen. En lacht even tegen haar. „Maak je geen zorgen, kind; zo'n operatie betekent weinig. Kwestie van enkele dagen en dan is je moeder weer thuis." „Echt, oom Bart?" „Eerlijk waar, dat zul je zelf morgen of overmorgen wel horen. Hallo, Rietje, ja ik ben het, Bart of Flip, zo je wilt. Er is een nare kink in de kabel gekomen." „O. Juist. Trekt Magda zich terug? Gaat ze nu de beledigde partij spelen? Je bent zeker bij haar?" „Ja. Dat wil zeggen: in haar woning. Magda is een paar uur geleden naar het Centraal Ziekenhuis in de stad gebracht voor een spoedoperatie: acute blindedarm ontsteking. Ik ga even met Willie, de jongste dochter, naar het ziekenhuis om te infor meren naar haar toestand. Sorry, dat het zo ineens in de soep loopt, he? Het had zo'n hardstikke fijne verrassing voor Magda kunnen zijn Deel 7. Die avond is Bart van der Eerde met de beide dochters van Magda Vinselaar pas tegen middernacht terug in de woning aan de Bakkumerzijweg. Het is pikdonker, want er zit onweer in de lucht. In de verte zien ze het lichten. En nu ze uitgestapt zijn, horen ze ook in de verte gerommel. Het is dagen achtereen veel te warm geweest; dat moet op een keer uitlopen op een fikse onweersbui. Onderweg, op de terugreis van Alkmaar naar Limmen, stelt Bart op kalme toon de beide meisjes gerust. „Nu jullie weten, dat de operatie al achter de rug is, hoef je je nergens zorgen over te maken. Ik blijf vannacht in jullie huis en slaap op de lo geerkamer. En als je bang bent, als er hevig onweer komt, gaan we er uit en beneden zitten. Drinken wat tot de bui voorbij is. Ik blijf dit weekeind in ieder geval bij jullie, dus maak je nergens zorgen over. Morgen gaan we samen bij mama op Bent u reeds geabonneerd op een 2-maandelijks tijdschrift met actualiteiten, cultuur, evenementen, historie en recreatie. Het geheel in 4-kleuren om slag en alle artikelen voor zien van nog nimmer gepu bliceerde foto's. Slechts 20,per jaar. Vraag gratis proefnummer: bezoek. Met een heel grote fruitmand. Van ons drietjes. Moet je eens opletten, hoe je moeder opkikkert, als ze ons gedrieën ziet binnenkomen. Is ze in een mum van tijd weer beter." Het geeft de meisjes een hart onder de riem en Petra vertolkt ongetwijfeld ook de gevoelens van haar zusje, als ze op zachte toon antwoordt: „Wat fijn, oom Bart, dat je bij ons blijft. Niet dat ik bang ben om alleen in huis te blijven, maar met dat enge onweer vind ik er niets aan." De meisjes ontsluiten de garage, zodat Bart zijn auto kan binnen zetten. Daarna lopen ze het huis in. Onderweg, van Alk maar naar Limmen, hebben ze nog wat in het Buurtje samen gegeten. Op vrijdagavond is de cafetaria wat langer open. Door alle consternatie hebben de meisjes de vergane avond geen eten gehad en daarom smaakt alles des te beter. Ditmaal geen ijs, wel patat en worst en een slaatje plus een flesje cola. En dat gaat er bij de meisjes wel in. Ze komen wat onwennig in de kamer, waar Petra het licht aandraait. Hier is de hitte van de dag nog voelbaar. Ze zet een raam op een kier, zodat er wat frisse lucht kan binnenkomen. En loopt dan ineens spontaan op de man toe en drukt een kus op zijn wang. „Dank je wel, oom Bart, voor alles. Omdat je meteen maatregelen nam, toen Wil alleen thtfis was. Wat fijn, dat we jou nu hebben De volgende ochtend zitten ze wat aan de late kant aan het ontbijt. De meisjes hebben gezorgd voor thee, geroosterd brood, beleg en eieren. „Die krijgen we hier goed koop", verduidelijkt Willie en wijst naar het raam. „Daar aan de overkant. Hij heeft wel vijfhonderd legkippen. Melk halen we er ook altijd. Drie kwartjes de liter." Bart knikt, maar weet niet dadelijk een antwoord, als het meisje hem vraagt: „Wat kwam je gisteravond zo onverwacht doen, oom Bart?" Willie kijkt hem aan. „Wie waren die mensen, die je belde, voor we wegreden?" Hij moet even nadenken, zijn mond leeg- eten en legt dan vork en mes even neer. Kijkt de meisjes een voor een aan en vraagt: „Heeft je moeder jullie wel eens verteld over het feit, dat ze nog twee zusters heeft en een broer?" Petra knikt. „Ja. Hoezo? Ze willen toch niets van mama weten." Hij knikt. „Klopt. Tot gisteren. Daarom was ik onverwacht hier. Met de bedoeling je moeder en jullie beiden op te halen. Je tante Maria woont in Alkmaar, aan de Westerweg, en daar is op het ogenblik ook je tante Elisabeth en oom Evert." Beide meisjes zetten grote ogen op. „Ha! Hoe kan dat nu? Oom Evert woont toch in Australië?" „Ja. Maar is nu in Nederland. Bij je tante Maria. Samen met je andere tante. De bedoeling was, dat ik je moeder wilde verrassen. Men wil weer goede vrienden zijn met je moeder en alles vergeven en vergeten." „Zo maar ineens? In het verleden hebben ze hardstikke lelijk tegen mama gedaan." Bart schrikt. „Hoe weet jij dat zo goed? Heeft je moeder je dat verteld?" „Nee, vader." Petra knikt enkele malen. „Wij weten meer dan u denkt. Vader vond het nodig het ons te vertellen." Bart is ineens stom verwonderd. „Wat was er dan te vertellen?" wil hij weten. „Nou? Vader was toch voor de tweede keer getrouwd? Zijn eerste vrouw is meer dan een kwart eeuw geleden gestorven. Hij had al drie kinderen, toen papa met mama trouwde. En die wilden niets meer met hun vader te maken hebben, omdat vader hertrouwde met mama. En de beide zusters van mama, tante Maria en tante Betsie waren er ook boos om. Oom Evert woont in Australië, misschien wist die het niet eens. En dat vonden wij altijd rot. Voor vader zowel als voor mama. We hebben onze stiefbroers en -zuster nooit ontmoet. Ook niet, toen papa werd begraven. Ze zullen wel op het kerkhof geweest zijn, maar er waren zoveel mensen „En je tante's hebben jullie ook nooit ontmoet?" Willie schudt 't hoofd. „We weten niet eens, waar ze wonen. Maar ons kan het niet schelen. We weten enkel, dat moeder het er wel eens kwaad mee heeft. Kun jij daar nou niets aan doen, oom Bart?" „Wat bedoelen jullie? De kinderen uit het eerste huwelijk van je vader opsporen of je beide tante's?" „Die stiefbroer en zus kunnen ons niets meer schelen, he Petra. Die hebben na papa's dood nog geprobeerd alles van mama af te nemen, maar papa heeft goed voor mShia gezorgd. Het huis is van haar en zé krijgt elke maand voldoende geld. Nee, het gaat om de tante's. Maar die zullen wel erg oud zijn, want mama is een heel eind jonger; ze was thuis een nakomertje." Bart gaat er eens goed voor zitten. Hij snapt, dat kinderen op de duur vragen gaan stellen en Piet Vinselaar, waarschijnlyk na overleg met Magda, heel summier wat heeft gezegd. Natuurlijk niet, dat Piet tij dens het leven van zijn eerste vrouw al maanden met hun moeder een verhouding had. Zoiets verzwijg je. Maar de kinderen denken, dat van beide familie's niemand het eens was over het tweede huwelijk van Piet Vinselaar met Magda Bosse. Dat dit ook het tweede huwelijk was van hun moeder, zullen ze wel nooit te horen ge kregen hebben en waarom zouden ze dat aan deze meisjes vertellen? Dat heeft im mers geen enkele zin? Die kinderen uit Vinselaars eerste huwelijk interesseren hem niet, maar hij is nu wel blij, dat de ver standhouding tussen de vier kinderen Bosse weer goed zal worden. Op deze morgen vertelt hij de meisjes, dat hij pogingen in het werk gesteld heeft de beide tante's weer met hun moeder te verzoenen. En zelfe een brief heeft ge schreven naar oom Evert in Australië. „Daarom was ik gisteravond in Alkmaar, waar je tante Maria woont." Beide meisjes zetten grote ogen op. „Ha! Hoe ben je daar achter gekomen?" (Wordt vervolgd) Naar aanleiding van het artikeltje „Zins ontleding" in het Noord-Bevelands Nieuws- en Advertentieblad van 1 februari j.l. wil ik graag de volgende kanttekening maken: Het rapport van de adviescommissie leer planontwikkeling moedertaal - onderwijs is slechts een adives en niet meer. Dit advies de zinsontleding in het basisonderwijs achterwege te laten, omdat het veel te abtract is voor kinderen van 10 a 12 jaar en het nut van de ontleding twijfelachtig zou zijn dient in onderwijskringen zorg vuldig besproken, afgewogen en vooral on derzocht te worden. Op het ogenblik ge beurt dit ook, soms met hoog oplopende emoties. Dat mag in kringen waar men precies weet waarover men spreekt. Wat echter in uw blad gepubliceerd wordt is onzorgvuldige journalistiek, die bovendien nog paniek zaait ook. Op deze wijze wordt geen enkele zaak gediend. Er worden beweringen geuit, die met de zaak waarom het gaat niets te maken hebben. Andere zijn twijfelachtig. Zo zou volgens de schrijver van het ar tikel z'n naam noemt hij (zij?) niet een „goede" onderwijzer de kinderen het ontleden best kunnen leren. Arme kinderen, die misschien een „slechte" onderwijzer getroffen hebben! Ook het leren van een vreemde taal zou zonder de zinsontleding niet mogelijk zijn. Deze bewering is ab soluut onbewezen, om niet te zeggen on waar! Dat zinsontleding weglaten taalverarming tot gevolg heeft, bewijst alleen maar dat de schrijver van het artikel niet weet wat taalverarming eigenlijk is. Ter informatie: zinsontleding heeft met dit onderdeel van de taal niets te maken. Weten wanneer een werkwoord met d of t geschreven wordt is erg aangenaam, terwijl het ontwikkeld staat. Toch zijn vele mensen oud geworden zonder dit precies te weten. Bovendien is dit spelling en die ligt in tegenstelling tot de ontleding niet vast. Ze is deze eeuw al een paar keer veranderd. De ont leding is al zo'n tweeduizend jaar gelijk. Het klapstuk van het artikeltje is wel de „kreet" over leren schrijven met de schrijfmachine. Het zal wel ironisch be doeld zijn, maar het is wel erg onzinnig om schrijven erbij te halen. Om dan ook maar met schrijven te be sluiten: de auteur van het stuk deed er goed aan in het vervolg niet meer van die ongenuanceerde artikelen te schrijven (met de hand of de machine). Want één ding staat wel vast: van taalbeschouwing en taalonderwijs weet hij (zij?) niet bijster veel! H. A. Roest, Kortgene. Talenleraar bij het voortgezet onderwijs. Op maandagavond 19 februari zal in het provinciaal kerkcentrum, Singelstraat 19 te Middelburg één van de jaarlijks te houden open huis-avonden worden gehouden. Het dokumentatiecentrum (dagelijks open tijdens kantooruren) bevat boeken, posters, platen, leidersbladen, diaseries, tijdschriften, fol ders, e.d. van vele kerkelijke en maatschap pelijke instanties. Deze open huis-avond geeft speciaal aan dacht aan uitgaven betrekking hebbend op lijdenstijd en Pasen, alsmede kerkenkon- ferentie en diakonaat. Voorts liggen nieuwe uitgaven van de Katholieke Bijbelstichting, Gereformeerd Centrum voor toerusting. Cen trale voor Vormingswerk en Boekencentrum ter inzage. Aan de afdeling audio-visueel materiaal is uitbreiding gegeven. Medewerkers van het provinciaal her vormd kerkewerk zullen aanwezig zijn om u weg-wijs te maken in het materiaal en tevens beschikbaar zijn voor advies betref fende het kerkewerk ter plaatse. De avond wordt gehouden van 7 tot 9 uur. KORTGENE Geboren: 10 jan.: Anthon Pieter, z.v. J. H. Tazelaar en A. J. van der Weele; 14 jan.: Judith, d.v. G. P. de Neef en M. P. Wes- terweele. Ondertrouwd: 26 jan.: J. de Vos,27 jaar en P. L. de Smit, 19 jaar. Gehuwd: Geen. Overleden: 12 jan.: Pieternella W. Leeman, 75 jaar, e.v. J. L. F. Minneboo; 29 jan.: Paulina Janse, 92 jaar. Kruiswoordpuzzel no. 613 Horizontaal: 1. beroep - 4. gelijkenis - 10. koeienmaag - 13. meer in Azië - 15. heilig boek - 16. kant - 17. tekenlat - 19. naar links afslaan - 21. Fr. voegwoord - 22. meisjesnaam - 24. pers vnw. - 25. tot en met (afk.) - 27. of dergelijke (afk.) - 29. familielid - 32. zangnoot - 34. afvoerbuis 37. soort stof - 39. Europeaan - 40. be valling - 42. vreemde munt - 43. titel (afk.) 44. Frans onbep. vnw. - 45. laag (Eng.) 46. uitroep van pijn - 47. nikkel (afk.) 48. deel van Amerika (afk.) - 50. edelsteen 51. snavel - 52. bloem - 54. keur - 56. kosten koper (afk.) - 57. fier - 60. Fr. lid woord - 61. lumen (afk.) - 62. vlaktemaat (afk.) - 63. van het lopende jaar (Lat. afk.) 65. familielid - 67. chaos, warboel - 70. teschandemaking - 73. oosterse jongensnaam 74. vorm van roeien - 76. model - 77. transportmiddel - 78. zonnescherm - 79. voetbalvereniging (afk.). Verticaal: 1. smak - 2. jongensnaam - 3. deel van een bedrijf - 5. plant - 6. cilinder 7. slede - 8. speelgoed - 9. unieke - 10. zangvogels - 11. plaats in Noord-Brabant 12. kledingstuk - 14. Chinese maat - 16. zonder kinderen (afk.) - 18. water in Bra bant - 20. deel van Fr. ontkenning - 23. de onbekende (afk.) - 26. plant - 28. zang- noot - 30. vogel - 31. makker in het kwaad 32. zangnoot - 33. moeilijk - 35. uit Ierland afkomstige - 36. deel van het lichaam - 37. landgoed - 38. vlug Spaans rijpaard - 41. plakmiddel - 49. plaats in Noord-Holland 51. onbep. vnw. - 53. pers. vnw. - 55. laatst leden (afk.) - 57. handelsterm - 58. voor zetsel - 59. sprong - 61. schaapkameel 62. uitroep - 64. ongeveer (afk.) - 66. han delsterm - 67. mannelijk dier - 68. titel (afk.) - 69. droog - 70. nogmaals - 71. droog (afk.) - 72. wandversiering - 75. en anderen (afk.). Oplossing kruiswoordpuzzel no. 612 Horizontaal: 1. sta - 4. sec - 7. stunt 9. kuras - 11. nee - 12. pekel - 13. i.p.v. 15. Venlo - 17. draad - 19. Ot - 20. alp 23. pro - 24. co - 25. den - 27. Manilla 28. ohm - 29. Lap - 30. Est - 31. ode 32. N.T.S. - 33. pet - 35. mat - 37. wal 38. Demeter - 40. rijp - 42. ar - 43. kus 44. lus - 46. gij - 47. kieuw - 51. sleep 53. and - 54. notie - 56. Ier - 57. adder 59. bloed - 61. ook - 62. kor. Verticaal: 1. stola - 2. tu - 3. A.N.P. - 4. sul - 5. er - 6. Cairo - 7. sen - 8. tel 9. kei - 10. Spa - 11. netel - 14. vacht 15. vod - 16. olm - 17. dra - 18. dom 21. pardoes - 22. sik - 23. plateel - 26. nagel - 28. Oscar - 33. paria - 34. les 36. tijger - 37. wak - 38. duw - 39. Rus 41. pijp - 43. kudde - 45. slier - 48. Ena 49. nor - 50. rib - 52. eed - 54. nek 55. elk - 58. de - 60. o.o.

Krantenbank Zeeland

Noord-Bevelands Nieuws- en advertentieblad | 1979 | | pagina 1