NOORD-BEVELANDS NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD II houdt au het meest gelezen blad op Noord-Beveland B 1 P 1 1 1 1 H 1 II 1 i 1 r I door Tom Lodewijk Zeeland Magazine? 31 32 36 61 76 No. 3674 Donderdag 2 augustus 1979 82e jaargang DRUK EN UITGAVE; DRUKKERIJ MARKUSSE TE WISSENKERKE - TEL. 01107-13 08 - GIRO 206882 Abonnementsprijs 20,— per jaar Franko per post ƒ32,50 per jaar Advertenties 31 ct per mm, excl. BTW. Voor fouten in advertenties per telefoon opgegeven, kunnen wij geen enkele verantwoordelijkheid dragen. FEUILLETON „Vijftig lijkt me nogal jong," kritiseerde Pieter, „hij is een broer van je moeder." „Hij zal dichter bij de zestig dan bij de vijftig zijn," stemde Anneke toe, „maar hij ziet er niet naar uit. Hij heeft iets van een zeeman, vind ik, zelfs in z'n lopen. Zoiets van geef 'em de ruimte." „Hoe was de ontvangst?" informeerde Pieter en keek zoekend rond naar de kaas. „Als je de kaas zoekt," fichtte Anneke hem bij, „die is op. Ik heb je gewaarschuwd, als je zulke dikke plakken snijdt, komt er gauw een eind aan." „Dan maar een beetje hagelslag," zei Pieter berustend. „Hoe was de ontvangst," vroeg hij ten tweede male. „Hartelijk," zei Anneke neutraal. „Je weet hoe Ben is, altijd joviaal. Thea liet heel best merken dat ze het een eind in de wereld geschopt had; hij zei Doortje!" „Tegen tante Thea?" vroeg Kat met ken nelijk leedvermaak, „heette die vroeger Doortje?" „Ja, maar ik waarschuw je," zei z'n moeder, die haar spruiten maar al te goed kende. Kas keek onnozel. „En Jannie?" „De grande dame. Indrukwekkend. Ik geloof dat Oom Simon bang van haar is. Al is hij daar niet het type voor, denk ik." „Wie zou niet bang van haar zijn," mur melde Pieter. „Ikke niet," kwam Simon, „ze kan het me doen met d'r kouwe drukte." „Maar 't is goed voor je lijn," lachte Kees en ze lachten allemaal mee. Ze hadden eens bij oom Ben gegeten en tante Jannie had een diner in stijl, allerlei dure dingen. En de arme Simon had vergeefs uit zitten kijken naar iets met meer substantie dan ossestaartsoep, kreeftcocktail, hazerug en meer van die lekkernijen die „geen zoden aan de dijk zetten." Hij had zelfs een licht hongerig geknor laten horen en toen had tante Jannie opgemerkt, dat ze nu eenmaal geen logement voor polderwerkers hield. Geen acht slaand op de gemoedsbezwaren van zijn zoon, zette Pieter het onderzoek voort. „En waar blijft ie nou voorlopig?.: Bij Ben?" i „Ja, voorlopig wel. Alleen Ben is in staat een miljonair in stijl te huisvesten." j „Is ie dat? Miljonair?" 1 „Tja, hoor es zelf heeft ie er met geen woord over gepraat. Hoe dat gerucht in de wereld gekomen is, dat weet ik eigenlijk niet eens." „Maar hij heeft goed geboerd." „Tja, dat zal wel. Och, weet ik veel!" riep Anneke geërgerd uit. „Wat kan hét me schelen!" „Net mijn mening," bromde Simon. „Waarom is ie eigenlijk weggetrokken?" „Crisisjaren. Hier geen stuiver te ver dienen. Toen heeft ie gemonsterd op een boot en is ergens in Zuid-Amerika blijven hangen. Hij heeft ieder jaar op haar ver jaardag een brief aan moeder geschreven. En daaruit bleek wel, dat hij het best maakte en genoeg hoopte over te houden om zijn oude dag in Holland door te bren gen." „En je moeder? Wat zegt die er van?" „Ja, die vond het natuurlijk erg jammer dat ze niet bij de boot kon zijn, maar je weet, ze mag nog niet buiten. Oom Simon zal haar moeten gaan opzoeken." „Daar zal een potje gezet worden." „Geloof dat maar." Bent u reeds geabonneerd op een 2-maandelijks tijdschrift met actualiteiten, cultuur, evenementen, historie en recreatie. Het geheel in 4-kleuren om slag en alle artikelen voor zien van nog nimmer gepu bliceerde foto's. Slechts 20,per jaar. Vraag gratis proefnummer; POSTBUS 1 - WISSENKERKE „En hij is nog altijd vrijgezel?" „Standvastigh is gebleven zijn hert in tegenspoedt," citeerde Anneke. „Hij moest niets hebben van die zuidelijke vrouwen. Niks boven de Hollandse, zegt hij." „Maar die nam hij ook niet." „Wat had een werkeloze jongen te bie den?" Hij had toch makkelijk vóór die tijd kunnen trouwen?" „Er schijnt iets geweest te zijn met een grietje dat intussen met een ander vrijde. Toen heeft ie gezegd, dat ie er nooit meer één zou vertrouwen, of trouwen, wat op hetzelfde neerkomt, schijnt het." „Dus zaterdag komt hij hier. Brengt Ben hem?" „Weet ik veel." „Ik hoop van niet," bromde Simon weer. „Anders wordt het een echte visite, vooral als tante Jannie meekomt." „Ja en wat ik zeggen wil, het is Jeanne tegenwoordig hoor." „Doortjes worden Thea's en Jannie's wor den Jeanne's," merkte Kees op. „Een garnaal heeft ook een hoofd," wees Pieter zijn zoon terecht. „Moei jij je maar met je huiswerk, mijn zoon." „Beste mensen," stond er op de brief kaart, „ik kom zaterdag met de bus, die om elf uur bij jullie is. Stuur een afhaler anders vind ik de weg niet naar jullie huis. Zal blij zijn jullie allemaal te zien. Ome Simon." „Ome Simon," herhaalde Anneke, „de oude naam. Ik vroeg of hij centen voor drop had meegebracht. Nou Kees en Kas, da's een mooi klusje voor jullie." De tweeling had er wel oren naar. „Vooral als we drop mogen kopen." „Dat zou ik eerst maar vragen," advi seerde Pieter, „en anders laat je hem gewoon staan." De tweeling sprak over centen noch drop, toen de bus stilstond en er maar één pas sagier uitsteeg, wie blijkbaar door de chauf feur nog eens ten overvloede verzekerd werd dat hier de halte Stokroosplein was. Toen zag hij de twee knaapjes. „Bent u ome Simon?" vroeg Kees. „Wie dacht je dan? En wie ben jij?" „Ik ben Kees en dat is Kas." „Jullie lijkt op mekaar als twee groene erwten." „Kees heeft een lidteken, zo houdt moeder ons uit mekaar." ,,'s Kijken. Juist. Nou jongens, hoe gaan we? Maar ik moet eerst nog bij een winkel langs, want ik wil wat voor je moeder meenemen." De jongens keken elkaar aan. „En drop voor ons?" „Wat dacht je dan?" grinnikte Oom Simon. „Je ziet er naar uit of je best wat gebruiken kunt." De tweeling zag vol vertrouwen naar hem op. Dat was een oom, waar je wat aan had. Oom Simon kocht in een winkel een grote zak met allerlei fruit, die Kees en Kas om beurten moesten dragen, maar de drop verzoette de arbeid. Kauwend kwamen ze 1 binnen. •„Oom Simon," riep Anneke, „verandert u nou nooit? Weet u wel dat u vroeger bij moeder ook altijd met iets aan kwam zetten?" „Meid, met lege handen weet ik nooit raad." „En wat lopen die jongens te kauwen?" „Wat dacht je? Op een houtje?" „Schoffies, jullie hebt geld voor drop gevraagd. Ik had je nog zo gezegd „Die jongens dreigden bijna van de graat te vallen," zei oom Simon, „en ik wist wat er gebeuren moest. Nietwaar Kees?" Kees knikte heftig. „Hoe weet u nou dat dat Kees is?" „O, daar vergis ik me niet in," lachte hij geheimzinnig en knipoogde naar zijn neef. „Gunst nog toe," zei Anneke, de zak overnemend, „dat is genoeg voor een wees huis." „Je jongens zullen er wel weg mee weten." „Zo, en gaat u nou gauw zitten, dan schenk ik koffie. Pieter zal zo wel thuis komen, die had nog school vanmorgen." Oom Simon ging zitten en keek genoeglijk de kamer rond. Hij hoorde Anneke fluiten in de keuken, een gewoonte die ze nooit had afgeleerd. „Meisjes die fluiten!" riep hij. „Krijgen jongens met duiten," gaf Anneke terug. „Je moeder zei het anders." „O ja, moeder zei: meisjes die fluiten en koeien die loeien zijn zelden de goeien." Anneke kwam met koffie en zelfgebakken boterkoek „ter ere" zoals ze zei. En oom Simon vertelde van de ontmoeting met zijn zuster. Kees en Kas, na de nieuwe oom genoegzaam te hebben opgenomen, gingen de straat op. En zo trof Pieter het stel in zeer genoegelijk gesprek. „Ome Simon", lacht hij. „Ja, dat bent u nog altijd voor ons." „Zo jong, voor jou dus ook. Dus je hebt Anneke aan de haak geslagen." „Zij mij." „Bof je mee." „Vindt u ook niet? Vrouw van me, is er voor mij nog een beetje prut in de koffiepot?" Anneke stond al op. Pieter en de gast keken elkaar eens aan. „Zit u nogal op uw gemak?" vroeg Pie ter overbodig. „O jong, ik zit hier of ik hier alle dagen kom." „Dat merk ik ja. Nou, komt u alle dagen." „Nou, dat zal niet zo gemakkelijk gaan. Maar als jij het niet erg vindt, nou, dan val ik hier zo af en toe wel es binnen." „Hoe vaker hoe liever," meende Pieter, „als Anneke het niet te veel last vindt. Dank je wel, meisje. Boterkoek? Zelf ge bakken? D'r moet bezoek komen," klaagde hij zijn nood, „wil ik es iets extra's krijgen." „Was vrijgezel gebleven, zoals ik," zei oom Simon. „U krijgt toch boterkoek, wilt u zeggen. Trouwens, bij Ben zal het u ook nergens aan ontbreken." „Ontbreken? Lieve help!" Oom Simon zuchtte. „Da's net als op de boot. Alle dagen feest." „Kom ik aan met m'n schamele boter koek," zuchtte Anneke. „Dat is een recept van je moeder," wist oom Simon, „ik was er altijd dol op en ik heb ze tientallen jaren niet geproefd. Ik zou nog wel een stukje lusten." „Al eet u de schaal leeg," zei Anneke grootmoedig. „Dus ik heb wel in de roos geschoten." „Dat heb je zeker. Maar ik eet de schaal niet leeg, want die knapen van je lusten ook wel wat. Dan heb je er nog een, niet?" „Ja, Simon. Die heet naar u." „Ha! Hij straalde opeens. „Dus jullie hebt nog wel aan je ouwe oom gedacht?" (Wordt vervolgd) PV 'DE BLAUWE DOFFER' - K0RTG. Uitslag wedvlucht Bergerac op 28 juli. Deelname 70 oude duiven. 1 J. van Belzen 11.18.11 791.734 168.8 2 W. M. Bouwense 54.40 791.925 159.5 3 P. van Belzen 12.49.00 791.827 150.2 4 S. Branderhorst 45.09 785.956 140.9 5 P. van Belzen 13.28.24 2 131.6 6 idem 44.34 3 122.3 7 J. L. F. Minneboo 46.33 791.827 113 8 J. van Belzen 14.08.20 2 103.7 9 M. v. Belzen en zn 01.36 785.473 94.4 10 J. van Belzen 12.44 3 85.1 Eindstand kampioenschap FOND. HOK 1 J. van Belzen 1106,5 pnt. 2 P. van Belzen 915,7 pnt. 3 S. M. Branderhorst 762,1 pnt. DUIF 1 J. van Belzen 1031893 - 582,2 pnt. 2 S. Branderhorst 1256728 - 498,8 pnt. 3 P. van Belzen 2609782 - 349,3 pnt. Eindstand aangewezen kampioenschappen oude duiven. AANGEWEZEN GENERAAL 1 P. van Belzen 1959,4 pnt. 2 J. van Belzen 1879,4 pnt. 3 H. J. van der Moere 1854,7 pnt. 4 P. J. Kesteloo 1433,8 pnt. 5 C. Bouterse 1405,7 pnt. AANGEWEZEN OUDE DUIF 1 P. van Belzen 1495,1 pnt. 2 J. van Belzen 1006,0 pnt. 3 H. J. van der Moere 877,1 pnt. Uitslag wedvlucht Compiegne op 28 juli. Deelname 537 jonge duiven. 1 S. Branderhorst 10.22.17 247.600 295 2 W. C. Versluijs 23.14 248.114 292.9 3 S. Branderhorst 26.34 2 290.8 4 P. van Belzen 32.29 252.947 288.7 5 W. C. Versluijs 29.14 2 286,6 6 P. van Belzen 33.35 2 284.5 7 W. C. Versluijs 30.41 3 282.4 8 H. P. Versluijs 32.19 249.703 280.3 9 G. P. Geelhoed 36.12 252.999 278.2 10 M. C. Clement 31.24 247.506 276.1 ZEEHENGELWEDSTRIJD Op zaterdag 28 juli j.l. hield de Noord- Bevelandse hengelsportvereniging in samen werking met de leiding van de camping „De Roompot" te Wissenkerke in de Oos- terschelde in de omgeving van de werk- haven Sophia een zeehengelwedstrijd, waaraan door elke hengelsportliefhebber kon worden deelgenomen. De hengelsport vereniging leverde daardoor een kleine bij drage aan de vele recreatieve evenementen in de beide gemeenten op Noord-Beveland. Dat deze wedstrijd toch wel in de be langstelling staat, bewees het aantal deel nemers dat zich voor deze wedstrijd liet inschrijven. Nu bedroeg het aantal 64, dat was 2 meer dan het jaar tevoren. Maar zoals het om deze tijd van het jaar meestal het geval is, lieten vele vissen blijken geen belangstelling voor deze wed strijd te hebben. Blijkbaar voelden zij zich in dieper water veel beter thuis. De vang sten waren er dan ook naar. Na afloop bleek dat er 13 boven- en 22 ondermaatse vissen gevangen waren. Het jaar tevoren waren dit aantal resp. 5 en 54 vissen. Er werden 4120 wedstrijdpunten bijeen gevist. De gevangen bovenmaatse vissen bedroeg 3200 gram. Er waren 26 deelnemers, die niets gevangen hadden. Vorig jaar waren er 35 pechvogels. Wat er bij deze wedstrijd wel is mee gevallen, was het prachtige zomerweer. Dat was het jaar tevoren ook het geval. In de kantine van de camping vond na afloop de prijsuitreiking plaats. Voor deze prach tige prijzen kwamen in aanmerking: 1. P. Slabbekoorn, Goes 560 pnt. 2. A. van Oosten, Nieuwdorp 510 pnt. 3. G. Lepoeter, Wemeldinge 425 pnt. 4. M. G. de Smit, Kamperland 420 pnt. 5. D. Slabbekoorn, Goes 385 pnt. 6. L. v/d Velde, Colijnsplaat 260 pnt. 7. P. Knoth, Camping 245 pnt. 8. L. Oele, Kapelle 215 pnt. 9. W. Noordhoek, Oostkapelle 200 pnt. 10. Mevr. Slabbekoorn, Goes 200 pnt. 11. R. Huibregtse, Colijnsplaat 185 pnt. 12. J. Goedheer, Hansweert 180 pnt. Alvorens tot de prijsuitreiking over te gaan dankte de heer Hamelink namens de Camping het bestuur van de Noord-Beve- landse hengelsportvereniging voor de vele werkzaamheden verricht, waardoor deze wedstrijd een succes werd. Deze woorden werden met een applaus van de deelnemers beloond. De heer Biondina, voorzitter van de hen gelsportvereniging, zei zeer erkentelijk te zijn voor de woorden van de heer Hamelink. Hij stelde een extra prijs beschikbaar voor de enige prijswinnaar, die op de camping verblijf hield. Mevr. Slabbekoorn uit Goes ontving daarna van de heer Hamelink nog een extra prijs, omdat zij de enige dame was die een prijs gewonnen had en volgens Hamelink bij geen enkele vrije wedstrijd zal ontbreken. Met de beste wensen voor een volgend jaar was deze wedstrijd daarmede afgelopen. Kruiswoordpuzzel no. 637 1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 29 30 33 l 35 37 38 39 40 41 43 44 45 46 49 55 56 58 59 60 62 63 64 65 66 68 69 70 71 72 75 77 78 79 80 R Horizontaal: 1. negerdorp - 5. droog (van wijnen) - 7. wondvocht - 11. meisjesnaam 13. hoofdslagader - 15. wiel - 17. Ned. provincie - 19. oosterse titel - 21. begin 23. meisjesnaam - 24. meisjesnaam - 26. meisjesnaam - 27. zangstem - 29. mil. rang (afk.) - 30. voegwoord - 32. junior (afk.) 33. bestaat - 34. vogel - 35. beroep - 37. jongensnaam - 39. heen en terug (afk.) 40. dus - 42. waterkant - 43: plaats in Zuid-Holland - 44. teug - 46. uitroep - 47. als eerder (afk.) - 48. deel van een tuin 50. stofmaat - 51. selenium (afk.) - 53. reeks - 54. zoals de akten getuigen (Lat.) 55. gewicht (afk.) - 57. teken van de die renriem - 61. inhoudsmaat (afk.) - 63. in terest - 66. bijwoord - 67. prachtig - 69. vreemde munt - 70. soort vis - 73. spoedig 74. lofrede - 76. unieke - 78. reeks - 79. Cilinder - 80. draaien. Verticaal: 1. verharde bovenlaag - 2. bekende opera - 3. slede - 4. pret - 5. broeiplaats 6. chocoladegrondstof - 7. delfstof - 8. be kende motorraces (afk.) - 9. buigzaam - 10. ruim - 12. deel van de bijbel (afk.) - 14. uitroep - 16. kleinst deelbare deeltje - 18. slot - 20. vertering - 22. godsdienst (afk.) 25. tot en met (afk.) - 27. niet helder - 28. Franse kuststrook - 31. flesje - 34. gil - 35. sluis - 36. deel van een schip - 38. baan voor balspel - 39. nagereqjit - 40. boom 41. alsmede - 45. .strijdmacht - 49. com municatiemiddel - 52. cafêbediende - 55. waterplantje - 56. Fr. voegwoord - 58. bijen houder - 59. werkelijk - 60. stad der oudheid 62. slingerplant - 64. naar beneden - 65. soort struisvogel - 67. stukje chocolade 68. bloedvat - 71. N.V. (Duits) - 72. voeg woord - 75. Chinese maat - 77. pers. vnw. Oplossing kruiswoordpuzzel no. 636 Horizontaal: 1. haven - 6. loper - 10. lik 11. verkeer - 14. vos - 16. eter - 17. Ee 18. r.p. - 19. vest - 20. dringen - 23. ie 25. gr - 26. Gre - 27. we - 29. Aa - 30. Olga - 32. Ie - 33. R.K. - 34. tang - 36. kerk - 38. rat - 40. hand - 41. om - 42. nor - 43. tol - 44. al - 45. Adam - 47. top 49. karn - 51. gala - 52. do - 53. Ur 54. getij - 56. r.r. - 57. l.o. - 59. tin 61. be - 62. Ed - 64. planter - 68. elke 70. o.a. - 71. e.v. - 72. doel - 74. toe 75. kolonel - 78. ode - 79. trapt - 80. rinse. Verticaal: 1. hit - 2. aker - 3. e.v. - 4. neer 5. ik - 6. lepe - 7. or - 8. ever - 9. ros 10. legio - 12. reiger - 13. ergert - 15. staag - 20. dr - 21. nr - 22. nw - 24. Alkmaar - 25. garnaal - 28. etalage - 29. andante - 31. ge - 35. An - 37. kom - 39. Ako - 40. hok - 46. dl - 47. totaal - 48. punten - 50. re - 51. groet -55. ijdele 58. op - 60. in - 61. br - 63. oker - 65. loot - 66. ever - 67. boos - 69. lot - 73. Ed^ - 75. kp - 76. ot - 77. li.

Krantenbank Zeeland

Noord-Bevelands Nieuws- en advertentieblad | 1979 | | pagina 1