NOORD-BEVELANDS NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD Ef «•ii door Tom Lodewijk Zeeland Magazine? No. 9675 Donderdag 9 augustus 1979 82e jaargang DRUK EN UITGAVE: DRUKKERIJ MARKUSSE TE WISSENKERKE - TEL. 01107-1308 - GIRO 206882 Abonnementsprijs ƒ20,— per jaar Franko per post ƒ32,50 per jaar Advertenties 31 ct per mm, ex cl. BTW. Voor fouten in advertenties per telefoon opgegeven, kunnen wij geen enkele verantwoordelijkheid (kagen. FEUILLETON „Ach loop! We waren altijd zo blij als u kwam. En heus niet alleen om de drop, en het koningsbrood, of het zoethout, of hoe al die rommel heette die we mochten kopen in het snoepwinkeltje van Daatje." „Leeft die nog?" „Supermarkt van Albert Heyn", wist Pie- ter. „Geen lol meer aan te beleven. Maar ik weet hier in de buurt nog van die dorpjes en daar heb je van die winkeltjes. Een raam en een deur met een belletje. En daar staan nog van die stopflessen met heerlijkheden." „Dan moet ik es met jou op stap." „Dat kan. Binnenkort krijgen we vakantie. Kunt u nog fietsen?" „Jij hebt geen auto, hè?" „Een arme schoolmeester zeker." „Nou, fietsen ben ik nog niet verleerd, al is het hier een stuk drukker. Ik zal wel een karretje opscharrelen. Want lopend of op de fiets, dan zie je nog es wat." Anneke constateerde met diepe voldoening dat haar man en oom Simon het samen „best geschoten" hadden en kon ze rustig aan elkaar overlaten, terwijl zij in de keu ken bezig was met de maaltijd. Ze hoorde luide stemmen in de kamer en constateerde dat Simon inmiddels was thuisgekomen. En even later verscheen deze jongeman dan ook in de keuken om hongerig als altijd te kijken „of er iets te snaaien viel", zoals zijn vader het uitdrukte. „Zo jong. Heb je kennis gemaakt met je oom?" „Ja nou. Best geschikt, dacht ik zo. Is er al wat?" „We gaan straks eten." „Moeder, ik sterf van de honger." „Hier," zei Anneke, „hier staat nog een prakkie, dat heb ik voor je opgewarmd." „Rooie bieten," zei Simon eerbiedig, „nou, dat zullen we even soldaat maken." Anneke had een kleur van opwinding. Oom Simon kwam eten en hoe was hij het gewend? Ze wist hoe het bij Ben zou zijn. En wat had zij te bieden? Ze kookte lek ker, dat werd haar door man en kinderen om strijd verzekerd, maar een eenvoudige burgerpot, zoals haar moeder zei. Wat moest je van een onderwijzers-salaris? Maar nu Oom Simon daar zo gezellig bij haari in de kamer zat en gesmuld had van haar boterkoek, viel opeens een groot deel van de zorg van haar af. Hij moest hen maar nemen zoals ze waren en ze kreeg de in druk, dat hem dat helemaal niet zwaar viel. Toen hij aanschikte aan de dis, keek hij vergenoegd de tafel rond. Kas en Kees flan keerden hem, want dat waren vurige ver eerders van de nieuwe oom geworden. „Zo," zei hij, toen hij de geur van de soep opsnoof, „en wil je nou wel geloven Anneke, dat ik nou eigenlijk pas goed weet, dat ik weer in Holland ben? Ik voel me of ik niet weggeweest ben, sinds ik vroeger bij jullie kwam eten, toen je goeie vader nog leefde. Beste vent was dat." Met intens genoegen keek hij naar zijn jeugdige naamgenoot. „Jij stopt er aardig wat in. vader." „En hij heeft in de keuken al een prak gehad," wist Kas. „Ik moet er nog van groeien," verdedigde zich Simon. „Wie hard werkt moet hard eten," lachte zijn vader. Terwijl Anneke en Pieter afwasten, liep Simon met zijn nieuwe oom een straatje Bent u reeds geabonneerd op een 2-maandelijks tijdschrift met actualiteiten, cultuur, evenementen, historie en recreatie. Het geheel in 4-kleuren om slag en alle artikelen voor zien van nog nimmer gepu bliceerde foto's. Slechts 20,per jaar. Vraag gratis proefnummer: POSTBUS 1 - WISSENKERKE om en lichtte hem in over wat er zo al op het gebied van auto's en motoren aan de hand was. Oom Simon vond zijn neef een handige knaap. „Die redt het wel," zei hij. „Handen aan zijn lijf en ogen in zijn kop. Zulke mensen komen er altijd." 's Avonds brachten Pieter en Anneke oom Simon naar de bus. „U komt toch nog weer es gauw?" vroeg Anneke. „U hebt toch niets anders te doen. En ik ben altijd thuis." „En u hoeft geen briefkaart te schrijven," voegde Pieter er aan toe, „want u weet nou de weg wel. Alleen, u moet het dan maar nemen zoals 't valt." „Dat heb ik mijn hele leven moeten doen," zei oom Simon. „En ik ben er niet minder van geworden. Daar komt dat ap paraat aan, jongens. Nou lui, tot ziens maar weer!" Ze keken de bus na, tot die om de hoek verdween. „Ik hoop, dat ie maar vaak komt," zei Anneke. „Met vijf minuten was het of hij er bij hoorde." „Dat komt door jou. lieverd," meende Pieter, „bij jou voelt iedereen zich thuis." „Jawel," zei Anneke blijmoedig, „smijchel jij maar. Maar vanavond moeten we nog afrekenen. Pietje. En ik krijg nog acht vijfenveertig van je voor die contributie, die ik betaald heb." „Meteen weer in de materie," zuchtte Pieter. „Ik was net zo in de wolken met je." „Had een vliegenierster getrouwd," vond Anneke, „dan was je altijd in de wolken. Je zit nu in het volle rijke leven en zet je maar schrap." Maar hij sloeg zijn arm om haar heen, want ze was ruim een hoofd kleiner dan hij en tevreden slenterden ze door de zomeravond naar huis. Hoofdstuk III. Waarin een deftige familie een gewoon mens ontvangt. „Ach Saskia, wil jij even opendoen? Ellie zit helemaal op zolder," riep mevrouw Weezenaar. „Wat is het?" Want Saskia stond in de erker doelloos naar buiten te kijken en had dus kunnen zien wie er belde. „Een man," *zei Saskia. „Beetje boers zo te zien. Zeker voor vader." En ze slenterde naar de deur. Uit een gebruind gezicht keken een paar heldere grijze ogen haar aan. „Ben ik hier terecht bij meneer Weezenaar?" „Jawel," zei Saskia koeltjes, „maar me neer is niet thuis." „O, dat hindert niet. Als mevrouw maar thuis is." „Ik zal es zien," zei Saskia voorzichtig. Haar moeder was niet voor iedereen thuis. „Waar is het voor?" De bezoeker aarzelde even. „Nou," zei hij en in zijn ogen glinsterde het verdacht, „ik kom eigenlijk zo maar op een koppie thee." Saskia keek hem verbouwereerd aan. De man was bepaald niet helemaal fris. Moeder zou op dit soort bezoek niet gesteld zijn. „Zo," zei ze koeltjes, „dat spijt me dan, maar ik geloof niet dat moeder thuis is." „U bent de ehdochter des huizes?" „Ja, als u dat weten wilt." „Kunt u dan geen thee zetten?" Saskia had het gevoel dat ze op de een of andere manier in de boot genomen werd en dat verbeterde haar stemming niet. „Als u zo graag thee wilt drinken, gaat u maar naar een theeschenkerij," zei ze en maakte een gebaar of ze de deur wilde sluiten. „Ik wou thee drinken en uw moeder spreken," zei de man. „En u gelooft dat ze er niet is, maar u weet het niet zeker. Ik zou eerst maar es gaan kijken, beste meisje. Anders ben ik helemaal voor niks gekomen." Beste meisje! Tegen haar, Saskia Weeze naar! Een ogenblik stond ze besluiteloos. Liefst had ze de vreemde bezoeker de deur voor de neus dichtgesmeten, maar zijn fa miliaire manier van optreden beduusde haar. Opeens hoorde ze tot haar opluchting stap pen in de vestibule en haar moeders stem. „Saskia! Wat sta je nu toch al maar in de deur te praten. Wie is dieOch, nee maar, oom Simon! Och, dat is leuk, dat u gekomen bent. Maar waarom heeft u niet even-bericht gedaan?" Saskia stond verstomd te staren. Dus dat was oom Simon, de miljonair uit Brazilië. Haastig ging ze na wat had ze gezegd, gedaan? Nou, ik dacht kom, ik ga Doortje of nee, Thea heet je tegenwoordig, hè? Ik ga Thea es opzoeken. En ik heb een hekel aan schrijven. Ik schreef maar eens per jaar een brief aan je moeder." „Komt u er toch in," zei Thea nerveus. Hoe kreeg de man het nu toch in zijn hoofd zo maar aan te komen lopen? En wat keek Saskia bedremmeld? „Je dochter wou me d'r niet in laten," zei oom Simon vermaakt, „toen ik zei, dat ik alleen maar een koppie thee kwam drinken!" „Ach, Saskia kent u ook helemaal niet. Als ze het geweten had, wat jij, Saskia? Komt u maar gauw mee, dan gaan we gezellig in de salon zitten. Herman komt met een uurtje thuis, u blijft toch eten? Als u genoegen neemt met wat eh de pot schaft!" Snel maakte ze de balans op van wat de pot te schaften had en besloot op zeer korte termijn een spoed- conferentie te hebben met het dagmeisje Ellie. „Zo nicht," zei oom Simon, een grote gebruinde hand uitstekend, „nou ben je zeker niet meer bang van me?" Saskia had zich al weer hersteld en bepaald welke houding haar het meest zou flatteren. „Ik was helemaal niet bang van u," zei ze op een schuchter toontje. „Maar als een wildvreemde man aan de deur komt om een kopje thee te komen drinken!" i „Tja," zei moeder Thea opgewekt, „het was wel een verrassing. Kind, hou jij je oom even gezelschap, ik moet gauw even naar de keuken." In de keuken had Thea een haastig ge sprek met Ellie, die weldra mopperend, maar met spoed naar de slager en de groenteman ging. „Wel", zei oom Simon inmiddels, zijn nicht opnemend, „kind, ik had je nog nooit gezien." Saskia was, met haar negentien jaren, meer vrouw dan meisje. Ze kleedde zich heel goed, maakte zich met zorg op en probeerde, zoals ze dat noemde, zich „altijd aan de situatie aan te passen". Ze was informatrice bij de VW, stond er voor be kend „vlot met mensen te kunnen omgaan" en had reeds heel wat mensenkennis op gedaan. Ze wist precies welke heren haar speciale aandacht waardig waren en welke mannen niet. Ze was vastbesloten, wat zij noemde een goed huwelijk te doen. En daardoor uit te stijgen boven de in haar ogen toch nog altijd burgerlijke kring waarin haar ouders zich bewogen. Oom Simon was door haar al meteen geklassi- ficeerd als een buitenman, die de stad es wil zien, maar ze moest bekennen, dat ze zich vergist had. De buitenman was een man in bonus en verdiende daarom haar attentie. (Wordt vervolgd) Op het groepsbureau der Rijkspolitie te Kortgene zijn inlichtingen te verkrijgen om trent de volgende gevonden voorwerpen: 1 rubberboot: 1 damesfiets, 1 polstas met inhoud; 1 bos sleutels aan ring: 1 bos sleutels (6 stuks); 1 bril; 1 bankbiljet van ƒ10,—; 1 handhouweeltje; 1 groen vestje; gereedschap w.o. klauwhamer; 1 herenfiets; 1 portefeuille met inhoud; 1 kindervouw fiets; 1 sleuteltje; 3 sleutels aan ring; auto sleutels van Alfa Romeo; 1 paar tennis schoenen; 1 portemonnee met inhoud; 1 da mestas inh. portemonnee met inhoud; 1 he renfiets; 2 bougiesleutels; 1 tangetje, 1 bandenlichter en 2 sleutels in lap gewikkeld; 1 gordel van motorrijder; 1 herentrui; 1 stel autosleutels; 1 herenfiets; 1 koeltas en kin derspeelgoed; 1 zeilbootje. stand WISSENKERKE Geboren: 24 juli: Ilse, d.v. W. G. Pekel haring en van R. Kossen; 29 juli: Alloynius Sebastiaan, z.v. R. J. Dettingmeijer en van C. E. H. Vollebregt. Ondertrouwd: 27 juli: Petrus Adrianus van Gils, oud 28 jaar, wonende te Vlissingen en Marcella Georgette Brinkers, oud 28 jr. Gehuwd: 13 juli: Adriaan Filius, oud 24 jaar en Sara Blazina Kouwer, oud 21 jaar; 31 juli: Pieter Wouter Jacobus Hoek, oud 29 jaar en Pieternella Cornelia Groene- wegen, oud 21 jaar, Overleden: 15 juli: Machiel Damus van Halst, e.v. J. E. M. Bosdijk; 19 juli: Marinus Gideon de Rijder, e.v. M. van Goudswaard. KORTGENE Geboren: 1 juli: Timotteus M„ z.v. M. de Fouw en A. M. C. Grispen; 4 juli: Martyn, z.v. L. C. Speelman en M. Jeroni- mus; 11 juli: Elizabeth M., d.v. J. A. J.- E. M. Brocatus en D. P. van Schilt. Ondertrouwd: 13 juli: C. P. den Haan, 20 jaar en P, D. Zuijdweg, 20 jaar; 18 juli: A. Remijnse, 26 jaar en P. T. van der Moere, 19 jaar. Gehuwd: 13 juli: F. A. Scheppers, 19 jaar en Y. Vlaming, 16 jaar; 27 juli: J. J. van Maldegem, 27 jaar en W. Slabbekoorn, 20 jaar. Overleden: 5 juli: Reinder H. Veldhuis. 59 jaar, e.v. D. ten Hoeve; 7 juli: Hendrik A. van Hoorn, 23 jaar; 10 juli: Pieter Bouterse, 82 jaar, e.v. C. Anthonisse. PV 'DE BLAUWE DOFFER' - KORTG. Uitslag wedvlucht St. Denis op 4 augustus. Deelname 450 jonge duiven. 1 S. Branderhorst 11.44.34 309.365 370.2 2 M. v. Belzen en zn. 44.56 308.881 367 3 S. Branderhorst 48.11 2 363.8 4 A. Abrahamse 49.56 311.253 360.6 5 J. L. F. Minneboo 53.29 315.280 357.4 6 S. Branderhorst 50.32 3 354.2 7 A. v. d. Kreeke 51.08 309.486 351 8 J. C. de Fouw 54.18 313.063 347.8 9 M. C. Clement 51.18 309.280 344.6 10 idem 51.20 2 341.4 Uitslag wedvlucht Parkestone op 4 augustus Deelname 25 duiven. 1 S. Branderhorst 11.29.38 173.760 2 A. J. Bouterse 12.06.09 182.773 3 idem 16.06 2 4 J. van Belzen 21.03 183.189 5 S. M. Branderhorst 13.01.45 2 Kruiswoordpuzzel no. 638 Horizontaal: 1. brok - 4. kostuum - 7. toejuiching - 13. plaats op de Veluwe - 14. meisjesnaam - 16. gevat - 17. uiterste grens 19. zonder gezelschap - 21. behoeftig - 22. zangnoot - 23. soort appel - 25. waterstand (afk.) - 26. groente - 28. in orde - 30. eerstvolgende (afk.) - 32. reeks - 33. plaats in Belgische Ardennen - 36. afstandsmaat (afk.) - 37. rijgsnoer - 39. deel van een muziekinstrument - 40. grondsoort - 42. rondhout - 43. dubbelklank - 45. gang van een paard - 46. scheel - 48. cultuuruiting 50. eerste persoon (afk.) - 51. in elkaar zetten - 52. lidwoord - 54. voegwoord - 55. mak - 57. jongensnaam - 60. de jongere (afk.) - 62. opdracht - 64. bergplaats - 65. grootvader - 67. deel van een breuk - 69. gebogen - 71. treurspel - 73. jongensnaam 74. leeftijd (Eng.) - 75. rangtelwoord - 76. kerel - 77. hoofdtelwoord. Verticaal: 1. jaargetijde - 2. halfedelsteen 3. onb. voornaamwoord - 4. soort houten vloer - 5. laan met bomen - 6. Schots kledingstuk - 8. voorzetsel - 9. de somma van - 10. schop - 11. Europeaan - 12. meisjesnaam - 15. water in Friesland - 18. titel (afk.) - 20. vogelprodukt - 24. en omgekeerd (afk.) - 25. deel van de dag 27. Kaukasiër - 29. edelman - 30. wand versiering - 31. jongen - 33. dierengeluid 34. deel Van het paardetuig - 35. grond bij een huis - 36. gaping, scheur - 38. hijswerktuig - 40. luchtvaartmaatschappij 41. tussen (Latijn) - 44. militaire eenheid 47. vreemde munt - 49. Frans lidwoord 53. bekwaamheidstest - 55. deelteken - 56. pers. voornaamwoord - 58. lofrede - 59. ongaarne - 60. tijdmaat - 61. selenium (afk.) 62. voorheen, eertijds (Lat.) - 63. gods dienst (afk.) - 66. voor (Fr.) - 67. geheel de jouwe (afk.) - 68. briefaanhef (afk.) 70. tentoonstellingsgebouw in Amsterdam 72. soort schip (afk.). Oplossing kruiswoordpuzzel no. 637 Horizontaal: 1. kraal - 5. sec - 7. etter 11. Irene - 13. aorta - 15. rad - 17. Utrecht 19. aga - 21. start - 23: Ria - 24. Stien 26. To - 27. tenor - 29. It - 30. of - 32. jr 33. is - 34. ka - 35. smid - 37. Ot - 39. w 40. ergo - 42. oever - 43. Lisse - 44. slok 46. ba - 47. a.e. - 48. perk - 50. el - 51. se 53. rij - 54. t.a. - 55. kg - 57. libra - 61. dl - 63. rente - 66. mee - 67. fraai - 69. ore - 70. makreel - 73. dra - 74. eloge 76. enige - 78, serie - 79. rol - 80. keren. Verticaal: 1. korst - 2. Aida - 3. ar - 4. leut - 5. serre - 6. cacao - 7. erts r 8. t.t. 9. taai - 10. riant - 12. n.t. - 14. oh 16. atoom - 18. eind - 20. gelag - 22. r.k. 25. t.m. - 27. troebel - 28. Riviera - 31. fiool - 34. kreet - 35. das - 36. dek - 38. tra - 39. vla - 40. esp - 41. ook - 45. leger - 49. radar - 52. ober - 55. kroos 56. et - 58. imker - 59. reeel - 60. Ur 62. liaan - 64. neer - 65. emoe - 67. flik 68. ader - 71. a.g. - 72. en - 75. li - 77. ge.

Krantenbank Zeeland

Noord-Bevelands Nieuws- en advertentieblad | 1979 | | pagina 1