NOORD-BEVELANDS NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD R •ui SUIKER-OOM U houdt nu tet meest gelezen op üoom-Beuelansf door Tom Lodewijk Magazine? No. 3885 A Donderdag 18 oktober 1979 83e laergaog DRUK EN UITGAVE: DRUKKERIJ MARKUSSE TE WISSENKERKE - TEL. 01107-13 08 - GIRO 206882 20,— per jaar Franko per post 32*50 per jaar Advertenties 31 et per mm, exd. BTW, Voor fouten in advertenties per teiefooa opgegeven. Kunnen wij geen enkele verantwoordelijkheid dragen. FEUILLETON Simon Kolberg liep de werf op, keek naar de boot met de versplinterde mast. Hij ging zitten op een kist en staarde, de handen ineen gevouwen, over het water. Hij zat daar zo onbeweeglijk, dat alleen de af en toe uit zijn pijp omhoog kringelende rookwolkjes aanduidden, dat hij geen beeld was. Maar die rookwolkjes onthulden ook een hevige aktiviteit van z'n brein. Toen Han Heersma wegreed, had een plotselinge onrust hem te pakken gekregen. O zeker, het leek zo genoeglijk, hier je leven te slijten op dat werfje samen met een ouwe vrijgezel als Sjoerd. En hij had een goed kosthuis bij Anna. En hij kon altijd oplopen bij Piet en Anneke. Maar toen ze daar vanmiddag samen aan tafel zaten, had hij plots een gemis gevoeld, het gemis van een vrouw. Simon Kolberg was geen vrijgezel uit roeping. Er waren vrouwen in zijn leven geweest. En hij had zelfs eens op het punt van trouwen gestaan, maar de beslissende stap nooit genomen. Hij verkoos de vrijheid. Hij was bang voor een sleurleven, vast baantje, huiselijke beslommeringen, een vrouw die beslag op je legde. En omdat hij altijd een vrijbuitersleven had geleid en hard werk. dat de volle aandacht opeiste, zijn dagen vulde, had hij het gemis nooit gevoeld. Nu, even vijftig, nog in de kracht van zijn leven, wist hij toch dat die tijd voor bij was. De avonturen waren voorbij, daar stortte je je in als jonge vent. Hij was te bedachtzaam geworden, had te veel gezien. Een mens moest ook kunnen genieten van het besef iets bereikt te hebben, al bete kende dat geen rentenieren. Hier, dit werfje van Sjoerd, daar was best iets van te maken. Sjoerd was een prima vakman. Dat nieuwe ontwerp, daar zat iets in. Hier wilde hij graag blijven werken, maar hij zou zo graag thuiskomen inja, in een eigen huis. Anne was een beste meid, maar hij kreeg soms het gevoel of hij in een be jaardentehuis zat. En daar voelde hij, was hij de eerste twintig jaar als 't God be liefde, nog niet aan toe. De komst van Sjoerd deed hem opschrik ken en weldra waren zijn gedachten hele maal bij het jolletje van Han. Sjoerd trok een bedenkelijk gezicht, maar zag er wel een gat in. Er lag nog een prima mast, van een schuitje dat in diggels gevaren was. Daar was wel iets van te maken, dat niet de-wereld-uit zou kosten. Hij begrootte de schade en het viel nog best mee. „Bij een gewone scheepswerf," zei hij, „was ze twee tot driemaal zo duur uit geweest. Maar ja, Han is iedereen niet, wat zeg jij Simon?" Dat was Simon hartgrondig met hem eens. Opgewekt stapte hij de volgende dag op de fiets. Het was een prachtige zomeravond. Het idee in een bus te zitten, schrikte hem af. En hij had de buitenlucht nodig om na te denken. „Zó," zei Han respectvol, „jij bent voor geen kleintje vervaard. En vanavond nog dat hele eind terug." „Ach kind, dat is zo heerlijk. Lekker rustig langs de weg. En het is goed voor de lijn ook." „Ja, dat heb jij wel nodig," lachte ze, terwijl ze zijn stoere, gespierde gestalte opnam. „Zoveel overbodig vet zit er niet op je ribben." Baat a wad» gwabonneerd op I tijdschrift t actualiteiten, cultuur, mententen, historie en Heft geheel in 4-kleuren om slag en alle artikelen voor sten van nog nimmer gepu bliceerde foto's. Slechts 20,per jaar. Vraag gratis proefnummer: POSTBUS 1 - WISSENKERKE „Ik ben één van die gelukkige mensen," verklaarde Simon, „die zo veel kan eten, als hij wil en nooit dik wordt." „Is dat soms een tip, dat je al weer honger hebt?" „Zo ver is het nog niet." „Ik heb boterkoek bij de koffie, dus dat vult de gaatjes weer een beetje." Simon genoot van de koffie, loofde de boterkoek en de bakster van de boterkoek, en deed zijn verhaal. „Dat valt mee," zei Han verheugd. „Dat arme kind was gisteravond nog aan m'n deur. Is nog op school, dolgraag op het water, zorgt voor haar eigen bootje, al haar zakgeld gaat er aan. Ik denk, dat ik haar maar niet eens lastig val. Dan is er weer een blij mens in de wereld, 't Is een aardige meid. we hebben zo gezellig zitten kletsen. Ik verheug me er al op om haar gezicht te zien." „Ik begin inderdaad te geloven," zei Si mon ernstig, „dat jouw levensvreugd ligt in het geluk van je medemensen." „Maar dat is ook iets heerlijks," gaf ze toe. „als je iemand kunt helpen, blij, gelukkig kunt maken. Iets mooiers bestaat er niet." „Je krijgt niet altijd dank." „Dat hoeft niet. Je bent zelf dankbaar omdat je het hebt kunnen doen." Het klonk allemaal heel idealistisch, vond Simon, maar opeens dacht hij aan het meisje dat in de sloppen en de krotten rond Buenos Aires had gewerkt. Nee, dat was geen wereldvreemd idealisme, daar sohuilde geen haartje poëzie in. Zij, Han Heersma, kon dit zeggen zonder dat het hoogdravend klonk. „Moet je nog een kop koffie?" onderbrak ze zijn gedachten. Hij wel. Terwijl ze in haar keukentje bezig was, dwaalden haar gedachten af. Een man in huis, gezellig. En hij was een gezellige vent. Hij zat daar. alsof hij hier dagelijks kwam. Een grimas vertrok haar gezicht. Zou daar even over geroddeld worden? Zuster Heersma die mannen ontving! Ze stak de schemerlamp aan, want het werd al donker in de kamer. En al pratend kwam ze Simon's levensgeschiedenis aan de weet. Een zwerver aan de wal, dacht ze, en nu hij aan de wal is, weet hij met zijn leven geen raad. „Dat vrije leven," vatte Simon zijn eigen gedachten van de dag tevoren samen, „dat verliest eens zijn bekoring. En dan vraag je: wat zit er nog voor me in?" „Ja," zei Han peinzend, „dat is de leeftijd. Het is niet alleen maar dat je terugziet op wat je gedaan hebt. Dat valt vaak nog erg mee. Je hebt geleefd. Maar ik denk ook wel es: ik ben weer spiksplinterge- zond. ik kan wel zeventig, misschien tachtig worden. Dan ben ik nu even over de helft. Maar wat zit er nog voor me in?" „Neem nou mijn neef Pieter," vatte Simon de draad op, „een doodgewone school meester. Helemaal geen ambities, een hoop liefhebberijen, schat van een vrouw, leuke jongens, die maakt zich daar niet druk over. Die heeft z'n kinderen, misschien straks kleinkinderen. En die heeft z'n vrouw, die hem tot het eind van z'n dagen niet zal vervelen. Samen oud en lelijk worden, zegt hij, en dan kan hij er om lachen. Maar als je op je eentje oud en lelijk... en een zaam wordt, dat is niks leuk." Ze zweeg, staarde voor zich uit. „Als jij nou nog es een vent vond die zin in je had, zou jij het dan nog aan durven?" vroeg hij opeens met zijn karak teristieke bruuskheid. Ze schrok op. En ze wist zo gauw geen antwoord. „Zó oud ben je toch nog niet?" zei hij lachend. Ze zag hem niet aan. Ze speelde met de franje van het tafelkleedje toen ze zei: „Het gaat niet om een vent. Het gaat er niet om een man te hebben. Ik heb de leeftijd niet meer om halsoverkop verliefd te worden. Misschien dat nog wel, maar dan wint je gezonde verstand het toch. Het zou iemand moeten zijn waar je meteen mee op je gemak bent, dat je mekaar begerijpt, zelfs al zeg je niets. Dat je om dezelfde dingen kunt lachen en het over andere dingen lekker nooit eens worden. En je moet elkaar vrijheid laten, geen twee parkietjes in een kooi. Ik ben te lang m'n eigen baas geweest, dan dat ik zoet in een huisje kan gaan zitten en tevreden zijn met het poetsen van de meubels en het koken van het eten. Ik weet wel. als je van elkaar houdt, denk je makkelijk méér om de ander dan om jezelf, maar ik zou dat dan ook bij die ander willen. De mensen nemen te makkelijk aan, dat het leven van de vrouw staat in het teken van het offer. Maar als een offer een vanzelfsprekende zaak is, dan wordt je zelf het slachtoffer." „Tja," stemde hij toe, „voor de man is dat eigenlijk ook wel zo. Je moet niet het idee krijgen, dat er nu een etiket op je geplakt zit en dat je netjes in een laden- kastje van het leven wordt geschoven, bij gezet op je vaste plaatsje in de maat schappij. Maar," ze merkte dat hij niet makkelijk van zijn spoor was af te krijgen, „ik vroeg of jij het nog zou aandurven, als je zo iemand vond." „Hoe iemand," vroeg ze glimlachend, maar niet helemaal op haar gemak. „Die zin in jou had en waar jij. nou ja, ook niet helemaal de schrik van had." „Dat zou ik pas weten," zei ze. „als ie me vroeg. Wou je nog iets drinken?" Er was iets in zijn ogen dat haar onrustig maakte. „Welnee," zei hij kalm, „ik heb net m'n koffie op. Maar ik wil we over iets anders praten, als je dat bedoelt." Opeens lachte ze. „Jij zegt toch altijd maar precies wat je meent, hè?" „Dan weet je toch wat je aan me hebt? Of weet je dat niet?" „Ja," zei ze langzaam, „ik geloof wel dat ik weet, wat ik aan je heb. trouwens anders zat je hier niet." „Dat weten we dan van elkaar." Hij keek op zijn horloge. „Drommels meid, ik kan hier nogwel uren zitten, maar ik moet es opstappen." „Zeg je hebt nog een hele rit. En ik ben bang dat je van de graat valt onder weg. Zal ik een broodje voor je klaar maken?" „Je moet geen moeite doen." „Nee, ik hou je wel gezelschap. Ik heb nog een lekker stuk koud vlees in de kast. Ben jij ook zo'n vleesliefhebber?" „Het liefst," beleed Simon, „was ik zo'n ouwe Germaan geweest. Hele os aan 't spit en dan met de blanke sabel zo'n stuk van een meter in 't vierkant eruit. En dan maar kluiven jongens." „En vis?" „Gebakken, gestoofd en als 't een zoute haring is rauw. Om de andere dag. als 't moet." „Je bent een man naar mijn hart," zei ze lachend. „Dat hoop ik dan maar," zei hij. „Samen hetzelfde lekker vinden, is óók gewichtig." „Als je dat maar weet," vond ze opgewekt. Toen Simon allang weer op z'n fiets was gestapt voor de lange rit naar huis, zat Han in haar donkere kamer nog uit te kijken in de verlaten straat. Twee zwervers, dacht ze. En zo bij toeval tegen elkaar aangedreven. Zou 't een botsing worden, en dan weer verder drijven, ieder apart? Toeval? Wat was toeval? (Wordt vervolgd) WISSENKERKE Geboren. 2 sept.: Jeroen, z.v. A. T. en van A. C. Kouwyzer. 4 sept.: Anita, d.v. A. M. Koole en van M. D. Jeronimus. 12 sept.: Amber. d.v. P. Ronteltap en van J. M. van der Windt. 17 sept.: Marieke, d.v. A. H. Zwemer en van L. A. van Halst. 20 sept.: Maria Wilhelmina Christina, d.v. P. W. M. Maas en van M. J. A. C. C. van Dongen. 25 sept.: Mario, z.v. J. C. Geldof en van A. G. de Smit. Ondertrouwd. 11 sept.: Noordhoek, Jacobus Dirk, oud 26 jaar, verzekeringsadviseur en Bouterse, Sara Wilhelmina, oud 22 jaar, bejaarden helpster. 26 sept.: De Regt, Izaak Aart, oud 35 jaar, ondernemer en Bouterse Adriana Tan netje. oud 20 jaar, verkoopster. Getrouwd. 7 sept.: Van Gils, Petrus Adrianus, oud 28 jaar, chauffeur en Brinkers. Marcello Georgette, oud 28 jaar, vouwster. 14 sept.: Bouterse. Jacobus Cornelis, oud 26 jaar, timmerman en De Visser, Janna Cornelia, oud 20 jaar, bankemployé. Overleden. 16 sept.: Reijnhoudt, Jacob Pieter, oud 29 jaar. 23 sept.: Moerland, Elizabeth Hugorina, wed. van M. luijk oud 89 jaar. NOORD-BEVELANDS MANNENKOOR VIERT 20-JARIG BESTAAN Op zaterdag 20 oktober 1979 hoopt het Noord-Bevelands mannenkoor haar 20-jarig bestaan te herdenken. Ter gelegenheid van dit jubileum zal op 20 oktober 1979 in de Ned. Herv. Kerk te Wissenkerke een concert worden gegeven, waaraan door een drietal solisten medewerking zal worden ver leend. Aanvang concert 20.00 uur. Het ge heel staat onder leiding van de dirigent Foort Smit. De tenor Jaap Smit, zoon van de dirigent, zal enkele aria's ten gehore brengen met begeleiding van de organist Rien Balkenende. Door de fluitist Jan de Vente zullen enkele werken voor dwarsfluit worden uitgevoerd, eveneens met orgelbegeleiding van Rien Balkenende. Tevens zal Rien Balkenende op het kerkorgel een praeludium in C van J. S. Bach spelen. Het koor werd opgericht op 23 mei 1959. Begonnen werd met 17 leden. Dit aantal groeide in de loop der jaren uit tot 39, maar is thans 'helaas weer gedaald tot 22. Vanaf de oprichting staat het koor onder leiding van de dirigent Foort Smit, die dit werk steeds belangeloos heeft gedaan en al die jaren lief en leed met het koor heeft gedeeld. Sinds de oprichting van het koor werden vele concerten verzorgd, terwijl vele malen werd opgetreden in bejaardentehuizen en tijdens kerkdiensten. Daaruit moge blijken dat het koor op Noord-Beveland een cul turele taak heeft te vervullen. Wij hopen, dat dit concert er toe zal leiden, dat een aantal leden tot het koor zal toetreden. Kruiswoordpuzzel no. 647 Horizontaal: 1. titel - 4. mannelijk dier 7. bruine waterverf - 10. niet modern - 13. ongetemd - 14. familielid - 16. familielid 18. water in Engeland - 20. jongensnaam 22. gek - 23. viertal - 25. soort - 26. vreemde munt (afk.) - 27. droog (van wijnen) - 28. titel (afk.) - 29. spil - 30. Eng. telwoord - 32. opmerking (afk.) - 34. vogel - 36. het samendringen van een menigte - 37. ongeduldig reikhalzen - 38. reeds - 39. bar - 41. diereneigenschap - 42. ter plaatse (afk.) - 43. voegwoord - 45. verbinding - 47. rivier in Siberië - 48. aanw. vnw. - 49. plaats in Gelderland 50. smak - 52. meisjesnaam - 53. Kon. Pakketvaart Mij. (afk.) - 54. bijbelse naam 55. lust - 59. naar beneden gaan - 62. eerzucht, verlangen - 65. nimmer - 66. steen 67. af. - Verticaal: 1. voedsel - 2. vrouwelijk dier 3. telwoord - 4. zangnoot - 5. aanstoot geven - 6. bezittelijk vnw - 7. bevel - 8. boom - 9. niets uitgezonderd - 11. de dato (afk.) - 12. in persoon (afk.) - 13. zware rook - 15. karakter - 17. fijn aardewerk 18. kledingstuk - 19. enzovoorts (afk.) 21. soort sport - 23. vogel - 24. hoogste punt - 29. oosterse titel - 30. vreemde munt - 31. nauw - 32. deel van het hoofd 33. maand - 35. persbureau (afk.) - 40. moedige - 44. dierenverblijf - 45. lucht strijdkrachten (afk.) - 46. jongensnaam 47. voorzetsel - 48. naar beneden gaan 51. inhoudsmaat - 56. tentoonstellingsgeb. in Amsterdam - 57. Europeaan - 58. ka- naalpeil (afk.) - 59. deel van de bijbel (afk.) 60. boom - 61. drank - 63. pers. vnw. 64. tandarm zoogdier. Oplossing kruiswoordpuzzel, no. 646 Horizontaal: 1, sas - 4. Eli - 7. sloep 9. apert - 11. rio - 12. ruine - 13. EEG 15. baron - 17. innen - 19. ei - 20. tap 23. koe - 24. Ee - 25. als - 27. trepaan 28. KRO - 29. sta - 30. mot - 31. Eems 32. sap - 33. mes - 35. neb - 37. dol 38. paladijn - 40. alp - 42. Ot - 43. art 44. nor - 46. oa - 47. motto - 51. netel 53. rel - 54. oarta - 56. eed - 57. langs 59. sinds - 61. sla - 62. sos. Verticaal: 1. sloot - 2. ao - 3. SER - 4. Epe 5. Ie - 6. Irene - 7. sir - 8. put - 9. ANP 10. ten - 11. rails - 14. Geert - 15. Bea 16. nat - 17. ion - 18. neo - 21. primaat 22. opa - 23. karabijn - 26. stoel - 28. Korea - 33. motor - 34. laf - 36. bloed 37. dom - 38. pro - 39. non - 41. pal 43. atlas - 45. reeds - 48. tel - 49. vos 50. ets - 52. tes - 54. aga - 55. ais 58. nl - 60. no.

Krantenbank Zeeland

Noord-Bevelands Nieuws- en advertentieblad | 1979 | | pagina 1