NOORD-BEVELANDS NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD in handen Rodelko bv U houdt nu het meest gelezen Wed op Noord-Beveland Alles draait om moeder 1 PÉ18 Wp Pi20 37 gr 39 Hr P|42 13 1 iG pMipii'7 |fti48 M" f-j10 31 p "i H» 63 Hp |PQ65 65 68 ÉIS69 70 PJ171 72 p3 T Zeeland Magazine? No. 3981 Donderdag 10 september 1981 85e jaargang DRUK EN UITGAVE: DRUKKERIJ MARKUSSE TE WISSENKERKE - TEL. 01107 -13 08 - GIRO 206882 Abonnementsprijs 24,— per jaar. Franko per post 40,— per jaar. Advertenties 35 ct. per mm., excl. BTW. Voor fouten in advertenties per telefoon opgegeven, kunnen wij geen enkele verantwoordelijkheid dragen. FEUILLETON door Tom Lodewijk HOOFDSTUK I Anneke krijgt een lift. De grote wagen stopte met gierende remmen, reed een tiental meters achter uit. „Juffrouw, waar moet u heen?" „Naar Terwoerd" zei AnnekeTreeberg blozend. „De bus reed net weg. Misschien als u hard rijdt „O nee" lachte Barend Huyzer, „hard rijden doe ik niet. Voor geen enkele dame en voor geen enkele bus. Maar ik rij toch door Terwoerd, dus u komt er evengoed, en misschien nog eerder dan met de bus." „Graég dan", zei Anneke en stapte in de grote Opel. De man aan het stuur schakelde en weldra was de auto weer op snelheid. „Weet u", legde Anneke geagiteerd uit, „ik lift nooit, maar nu was de bus net weg en ik zag u aankomen en ik ik duimde vóór ik er bij dacht." „U hoeft u niet te verontschuldigen" zei Barend goedgehumeurd, „ik zit hier in een vijfpersoonswagen helemaal in m'n eentje. Het is eigenlijk niet meer dan m'n bur gerplicht, dat ik iemand meeneem." „Dan komen heel veel mensen hun bur gerplichten niet na", glimlachte Anneke, „want als ik bij de bushalte sta, zie ik vaak zoveel wagens voorbijrijden." „Ja maar", beklom Barend zijn stok paardje, „dat is ook best te begrijpen. Ten eerste weet u niet of die mensen uw kant uit moeten. Ten tweede is het nog maar de vraag of u mee zou willen." „Tja," peinsde Anneke, „dat is inder daad de vraag." „Zou u werkelijk bij iedereen in de wa gen stappen die voor u stopte en vroeg of u mee wou rijden?" „O nee", zei ze verschrikt. „Bij mij bent u wèl ingestapt." „Ja maar ik vroeg er om." „U wist toch ook niet wie ik was of liever, u weet nóg niet eens wie ik ben." „U ziet er betrouwbaar genoeg, uit." „Hè jakkes", huiverde Barend, „dat geeft me het gevoel of ik een bedachtzame ouwe oom ben, die al zijn wilde haren al kwijt is. Net als een hond: betrouwbaar bij kinderen." „Maar u ziet er niet als een ouwe oom uit, en u bent uw haar nog niet kwijt." Hij streek behaaglijk door zijn dikke blonde kuif. „Nee, dat zit nog wel een paar jaartjes. Maar goed, dat ik er betrouwbaar uitzag, dat merkte u óók pas toen u eenmaal zat." „Nu ja." „Dat kon u aan de neus van de auto niet zien." „Die zag er óók nogal betrouwbaar uit." „Dat is ie ook" hij klopte tevreden op het stuur, als was het de nek van een ge liefd rijpaard, „een best wagentje, laat zijn baas nooit in de steek. Ik heb er nu al bijna tachtig opzitten" en hij stak een van die lofredenen af die bij echte auto rijders vóór in de mond liggen, met ter- Bent a reeds geabonneerd op een 2-maandelijks tijdschrift met actualiteiten, cultuur, evenementen, historie en recreatie. Het geheel in 4-kleuren om slag en alle artikelen voor zien van nog nimmer gepu bliceerde foto's. Slechts 25,per jaar. Vraag gratis proefnummer: POSTBUS 1 - 4490 AA WISSENKERKE men als „hij loopt één op elf" en „pas bij zestig nieuwe banden er om" die Anneke weinig zeiden, want ze was met de tech niek van het autorijden nog niet vertrouwd. Barend merkte het aan haar beleefd-toe- stemmend commentaar. „U rijdt zelf niet?" „Nee." „Straks komt u in een museum terecht, de enige Nederlandse staatsburger zonder rijbewijs." „Er zijn er nog wel meer zoals ik" troostte Anneke zich. „Gelukkig wel, d'r zijn d'r zat op de weg die er niet horen" vond Barend „zo als dit stel hier" en hij zwaaide om een klein autootje heen, waarin een oude da me met een hoed vol bloemen angstval lig probeerde rechts te houden en toch anderhalve meter uit de kant te blijven. „Bermvrees constateerde Barend hard vochtig „wat doen zulke antikiteiten op de weg? Laat ze in een invalidewagentje gaan rijden." „Ze zal blij zijn dat ze déar nog niet in hoeft" weersprak Anneke. „Kijk" zei Barend, „daar staat de bus, bij de halte. Nou, moet u er in >of breng ik u thuis?" „Thuisbrengen? Dat hoeft niet. Als ik maar in Terwoerd ben." „Het kan me twee minuten schelen. Terwoerd ben je in vijf minuten door. Waar woont u?" „Op de Valkenburgerweg, vlak bij het sanatorium." „Nou, daar kom ik zo goed als langs. Nee, ik lever u wel franco af." „Deze kant boven, niet stoten, voor zichtig behandelen" vulde Anneke lachend aan. „Maar alle gekheid op een stokje, om op ons begin terug te komen" zei Barend methodisch „ik neem bijna nooit lifters mee. Je weet niet wat je in je wagen krijgt." „Dat wist u van mij ook niet. Dat is dus 1—1" zei Anneke. „Nee, maar dat zag ik zó. D'r zijn van die juffies die nou ja, niet bonafide zijn, die zie je ook wel langs de weg, maar daar vergis je je nooit in." „En als ik nu niet geduimd had?" „Dan had ik u laten staan." „Hartelijk." „Ja, maar ik heb geen zin m'n neus te stoten. Laatst reed ik ook langs zo'n weg, lekker koud en nat weer, d'r staat een juffrouw bij een halte. Ik denk: Nou, die staat daar ook te verregenen en ik had nog geen bus gezien. Ik stop en zeg: Wilt u misschien meerijden? Nee dank u, zegt ze met een stem als een mes, ik ga wel met de bus. En ze keek me aan of ik een kinderfokker was. Nou, dat overkomt je maar één keer. Een andere keer nam ik een ouwe vent mee en die heeft me de hele weg van z'n kwalen zitten vertellen. Ik hou niet van die mensen die altijd met hun ziekten en kwalen te koop lopen." „Nee" zei Anneke zacht, „dat kan ik me begrijpen. U zult er zelf weinig last van hebben. U 'ziet er uit als een goudhaantje. Maar ik mijn moeder is altijd ziek. Daarom had ik zo'n haast. Ze ligt op me te wachten. Als ik niet op tijd zou zijn, zou ze zich van alles in het hoofd halen en als ik dan thuiskom, is ze op van de zenuwen." „Zo" zei Barend meelevend, meer uit sympathie voor het aardige meisje naast hem dan voor de lijdende moeder „wat heeft ze?" „Moeder is weduwe. Sinds vader is over leden dat is een grote slag voor haar geweest is ze nooit meer helemaal goed geweest/' „En u verzorgt haar?" „Ja, dat wil zeggen, ik heb een baan natuurlijk, maar gelukkig dicht in de buurt. En zo kan ik veel doen." „Kon u dan zo maar weg?" ,,'t Is zaterdag, dus hoefde ik niet te werken. En ik moest even naar een tante, die ook ziek ligt. Die is ook blij dat ze iemand ziet." „Dus u vult uw vrije tijd met zieken verpleger" „Ach" zei ze hoofdschuddend. Hij be greep het niet. „En komt u er nooit eens uit?" „Och ja wel natuurlijk." Ze had geen zin hem verder in te wijden in haar leven, al vond ze hem een aardige vent. „Dus ik hoef er niet over te peinzen u te vragen of u eerst met mij een kopje thee gaat drinken, hier in dat aardige tentje" en hij wees op een klein restau rant langs de weg met een terras met kleurige parasols. „Hoort dat er bij?" vroeg Anneke spits „ais je een dame een lift geeft?" „Zie je wel?" ontplofte Barend Huyzer. „Daar sta ik weer te boek als de snoeper die onderweg aardige meisjes oppikt en een afspraakje met ze maakt." Nee juffrouw, het hoort er niet bij en het hoeft ook niet. Wees maar niet bang voor uw goede naam, of voor uw eer, of zoiets. Ik zal u netjes voor de deur af zetten" Ze keek opzij en zag dat hij kwaad was. Ze had hem beledigd. Nee, hij was hele maal niet het type man, dat van de gele genheid gebruik, of misbruik maakt. „Ik vraag u excuus" zei ze ronduit „dat bedoelde ik niet. Daar zie ik u niet voor aan." „Waarom zei u het dan zó?" „Zal ik het eerlijk zeggen?" „Natuurlijk 'moet u het eerlijk zeggen. We zitten hier toch niet om elkaar smoes jes te verkopen." In zijn verontwaardiging vond ze hem opeens aardig. Hij had een open, eerlijk gezicht. Een man waar je van wist wat je aan hem had. Ze had inderdaad geen ogenblik van hem gedacht, dat hij iets ander? bedoelde, dan haar een dienst te bewijzen, een pleziertje te doen. „Omdat" aarzelde Anneke „ik er opeens óók een verbazende zin in had. Even er uit, even heerlijk rustig zitten, je laten bedienen, je laten verwennen". „Inplaats van altijd een ander te bedie nen en te verwennen" vulde hij scherp aan. „Die ander is mijn moeder". „Neem me niet kwalijk." „Heeft ,u geen moeder meer?" „Nee-helaas." „Dan kunt u misschien ook niet begrij pen." „Dan kan ik het juist heel goed begrij pen. Maar gis ik ook eerlijk mag zijn: ik dacht er net zo over. Ik ken u nog maar pas een kwartier, maar ik denk: daar is een meisje dat altijd voor anderen in de weer is. Komt ze ooit aan zichzelf toe? En toen ik daar in de verte dat terrasje zag, dat we nu helaas allang weer voorbij zijn, dacht ik dat u het misschien prettig zou vinden, om eens even uit te puffen van al dat geloop." „Het is maar goed", zei Anneke be dachtzaam „dat wij allebei vonden dat we eerlijk tegenover elkaar konden zijn. Nu is er toch geen misverstand meer, niet waar?" „Nee" zei hij en lachte. „Alleen, nu vind ik het dubbel jammer dat het niet kon". „Het kón ook niet" legde Anneke uit „ik zei toch al: wanneer ik niet op tijd thuis ben is moeder in alle staten." „Jaja dat snap ik al" zei hij een beetje ongeduldig. Hij had het niet zo erg op vrouwen „in alle staten". „En om u te bewijzen dat ik het méén", zei ze „zou ik u willen vragen: als u me thuisbrengt, drink dan bij ons een kop thee, of iets anders, als u wilt".' „Dat vind ik nou erg lief", zei Barend Huyzer", ja, dat méén ik. Dat vind ik heel erg charmant. Daarmee zet u me nu hele maal schaakmat". „Doet u het?" (Wordt vervolgd.) KADE 23 - VEERE - TEL. 01181-5 55 VOOR BEMIDDELING AAN- EN VERKOOP HYPOTHEKEN TAXATIE VAN AL UW ONROEREND GOED Vertegenwoordiger voor Noord-Beveland: dhr. Wattel, Tel. 01186 - 1578 P.V. "DE BLAUWE DOFFER" K0RTGENE Uitslag wedvlucht Sittard op 5 september. Deelname 447 duiven. 1 C. Bouterse 9.59.43 156.018 239.8 2 S. Branderhorst 10.06.53 164.483 237.7 3 J. Brouwer en zn. 01.03 152.463 235.6 4 K. Filius 08.02 161.990 233.5 5 G. Eikenhout 01.52 152.405 231.4 6 P. van Belzen 05.11 156.254 229.3 7 W. M. Bouwense 05.13 155.938 227.2 8 M. van Belzen 11.31 164.121 225.1 9 M. C. Clement 12.12 164.330 223 10 H. J. v/d Moere 12.07 164.160 220.9 Uitslag wedvlucht Chateauroux op 5 sept. Deelname 183 jonge duiven. 1 W. M. Bouwense 18.18.01 554.489 285.1 2 idem 36.46 2 279 3 idem 40.04 3 272.9 4 P. J. Verburg 5 P. van Belzen 6 A. v/d Kreeke 7 P. van Belzen 8 W. C. Leenpoel 9 S. Branderhorst 10 M. van Belzen 35.15 548.881 266.8 50.51 554.372 260.7 50.18 549.034 254.6 59.32 2 248.5 53.51 549.011 242.4 54.47 548.929 236.3 19.08.14 548.431 230.2 Eindstand kampioenschap jonge duiven. HOK 1 P. van Belzen 4818.1 pnt. 2 W. C. Leenpoel 4778.1 pnt. 3 S. M. Branderhorst 4696.5 pnt. DUIF 1 P. van Belzen 1758150 - 1570.0 pnt. 2 M. C. Clement 1758193 - 1345.6 pnt. 3 idem 1758216 - 1318.5 pnt. Aangewezen jonge duif (eerstgetekende) 1 L. de Fouw en zn. 985.4 pnt. 2 P. van Belzen 963.3 pnt. 3 S. M. Branderhorst 950.0 pnt. Kruiswoordpuzzel no. 742 1 12 16 22 29 13 2 17 3 14 5 6 7 I J 3 9 10 11 23 24 2b g|B 26 !27 1 BBI28 30 31 $1132 33 fOM 35 36 40 44 4b 49 53 51 52 ||H| 53 54 B|5SB| 56 61 67 73 B5-j|74 g^75 76 F: :$77 78 79 pp§80 ifll J. V 82 BS&S84 R Horizontaal: 2. kreeftachtig diertje - 8. rivier in Frankrijk - 12. maanstand (afk.) 14. klein soort viool - 15. plaats in Utrecht 16. baan voor balspel - 18. bevel - 19. bevestiging - 20. maanstand (afk.) - 22. ontvangstbewijs - 24. kloostervoogd - 26. duw - 28. dus (Engels) - 29. als eerder (afk.) 30. Verenigde Staten (Amerikaanse afk.) 32. blauwe kleur - 34. duw - 35. kort ge zegd - 38. nikkel (afk.) - 39. voorwerp 41. meisjesnaam - 42. ontsteld - 44. spil 46. bismut (afk.) - 47. Engels lidwoord 48. zangnoot - 49. verdedigd punt - 53. einder - 56. gezicht (lieflijk) - 57. voor zetsel - 58. ééncellig diertje - 61. bar - 62. soort visnet - 64. Romeins Imperium (afk.) 65. briefaanhef (afk.) - 67. water in Fries land - 68. Spaanse titel - 69. waterkering 71. niet kunnende spreken - 73. titel (afk.) 74. dubbelklank - 75. lange smalle ondiepte 77. oosterse titel - 78. koord - 80. uitge sneden reep vlees - 82. en andere (afk.) 83. harde duw met de vuist - 84. broek ophouders. Verticaal: 1. reinigingsmiddel - 3. als volgt (afk.) - 4. tros, rij - 5. rekening - 6. deel der Verenigde Staten - 7. water in Brabant 8. rondhout - 9. bevel - 10. zwaardwalvis 11. de onbekende (afk.) - 13. smal vaar water, ondiepte - 15. muziekinstrument 17. anno Christi (afk.) - 21. soort bril 23. deel van de dag - 25. ter zake (afk.) 27. bijwoord - 28. modern opsporingsmiddel 31. ius - 33. volkerenorganisatie (afk.) 34. meisjesnaam - 36. rund - 37. ons in ziens (afk.) - 39. insektenbestrijdingsmiddel 40. burcht - 43. Indonesisch eiland - 45. Amerikaanse winkel - 46. brutoregisterton (afk.) - 50. handelsgemeenschap (afk.) - 51. jongmens tussen 10 en 20 jaar - 52. nauw 53. zangvogel - 54. in memoriam (afk.) 55. loco-burgemeester (afk.) - 59. verlangen 60. lofrede - 62. op deze wijze - 63. jon gensnaam - 66. oneer - 68. grote menigte 70. inwendig orgaan - 72. kindergroet - 73. Griekse godin - 76. sprookjesfiguur - 78. heilige (afk.) - 79. eerste persoon (afk.) 80. vreemde munt (afk.) - 81. soort ver lichting. Oplossing kruiswoordpuzzel Horizontaal: 1. bars - 4. pas - 7. mantel 13. eli - 14. rotte - 16. aarde - 17. klei 19. roeien - 21. oei - 22. ee - 23. rotor 25. gm - 26. neo - 28. rum - 30. ar 32. os - 33. italiaan - 36. sr - 37. kassa 39. smart - 40. eelt - 42. la - 43. af - 45. erts - 46. groei - 48. tetra - 50. dij - 51. argentijn - 52. pi - 54. la - 55. anp - 57. gat - 60. kt - 62. anker - 64. ar - 65. lea 67. passer - 69. etre - 71. egale - 73. altijd 74. roe - 75. sonate - 76. aak - 77. rank. no 741 Verticaal: 1. bekend - 2. allee - 3. rie - 4. Portugal - 5. atoom - 6. ster - 8. aan - 9. na - 10. trom - 11. ede - 12. leis - 15. ei 18. ir - 20. ek - 24. or - 25. grime - 27. oorlog - 29. staat - 30. als - 31. partij 33. is - 34. aardig - 35. nts - 36. serre 38. satijn - 40. ega - 41. teelt - 44. frankrijk 47. ina - 49. en - 53. streek - 55. aneta 56. pe - 58. aaron - 59. fles - 60. kaan 61. ja - 62. asla - 63. re - 66. ego - 67. pet 68. sa - 70. tra - 72. la.

Krantenbank Zeeland

Noord-Bevelands Nieuws- en advertentieblad | 1981 | | pagina 1