frt^VandeT0Ur»," Burgemeester van Goes redt Tourverhaal S"rbaas Prut">omme- Histonsche etappe' 5»s«bF ZEELAND 15 Jo Everaert 1936-2020 ^TzZzrdin2°'°^- We belandden boven in het Topshuis bij een exclusief feestje van bobo's eerddee"knietdatWe De gymleraar ontwikkelde een eigen visie. Samen met zijn vrouw maakte hij van Morres/Hulst een volleybalbolwerk. Toen Jo Everaert in 1955 nauw betrokken was bij de oprichting van een sportclub in het kleine Terhole, stond het volleybal in Zeeuws-Vlaanderen in de kinder schoenen. Everaert speelde op re creatief niveau, maar als gymleraar kroop het bloed waar het niet gaan kon. Hij verdiepte zich in trai- ningsleer, ontwikkelde een heel eigen visie en dwong later met Morres/Hulst in heel Nederland en België bewondering af. Het is vooral daarom wrang dat de coro nacrisis een gepast afscheid van de begin deze week overleden 'mister Morres' belemmert. De basiliek in Hulst, zijn kerk nota bene, zou volgens velen te klein geweest zijn. Dorpsagent Louis Provoost haalde Jo Everaert destijds over om bij Sportclub Terhole de kar te trekken en plaveide daarmee on bedoeld de weg naar een impo sante carrière als trainer. Er werd in sportief opzicht voor volleybal gekozen, omdat dat in het nabu rige Vogelwaarde ook werd beoe fend en het leuk leek om eens te gen elkaar te kunnen spelen. Tech niek en tactiek waren van weinig belang, maar toen keer op keer van Vogelwaarde werd verloren, stak prestatiedrang de kop op. Het bleek de aanzet tot een fantasti sche trainersloopbaan, waarin Jo Everaert zijn ei kwijt kon. Heel zijn ziel en zaligheid gooide hij erin, zoals hij dat altijd deed als hij ergens aan begon. Toen ruim tien jaar geleden een wedstrijd werd uitgeschreven voor de mooiste kerk van Nederland, zette hij zich in voor de Willibrordus Basiliek in Hulst. Hij haalde overal handteke ningen op en bereikte zijn doel. Het leverde hem op 74-jarige leef tijd de gouden erepenning van de gemeente Hulst op. Het was één van de vele prijzen, die hij in een rijk leven in de wacht sleepte. Everaert was gym leraar aan de LTS (lagere techni sche school) in Hulst. Daar, aan de Gildenstraat, werd de basis gelegd voor een ongekende successtory. Iedereen kreeg volleyballes, en Everaert recruteerde uit zijn scho lieren. De besten werden ge schoold in zijn basisprincipes van bewegingsleer. Hij behaalde nooit een trainersdiploma, maar ont wikkelde een eigen visie. Die was gebaseerd op literatuur, en zelf er varen onomstotelijk bewijs. ,,Ik ben begonnen met niks'', zei hij in de PZC begin maart 1983, toen het kleine Terhole al lang was opgegaan in Morres/Hulst. ,,Maar al doende leert men. Vanuit een zuivere beweging en met de juiste voeding kan je een heel eind ko men.'' Zijn invalshoek was sterk afwij kend. Maar de eenling Everaert, streng en veeleisend, werd ge sterkt in zijn opvatting door suc cessen bij de nationale jeugdkam pioenschappen. Maar liefst 84 keer nam een jeugdploegje uit Hulst het in finalerondes op tegen zeven andere teams, vaak van gerenom meerde eredivisionisten. Veertien keer werd de jeugd van Morres/ Hulst Nederlands kampioen. Met steun van zijn vrouw Ria - die ja ren voor de administratie van de club tekende, zelf ook training gaf en bestuurslid was van het district Zeeland - maakte hij van Morres/ Hulst een vermaard volleybalbol- werk, dat de vruchten van de jeugdopleiding plukte en in de ja ren tachtig met een gouden lich ting zowel bij de mannen als vrou wen in de eerste divisie uitkwam. Veel verenigingen namen zijn tips ter harte. Met bijdragen in landelijke vakbladen baarde hij opzien en schroomde hij niet om gelouterde internationals op hun tekortkomingen te wijzen. ,,Of ik de Cruijff van het volleybal ben?'', herhaalde hij in 2010 in de PZC een vraag. ,,Cruijff was een unieke voetballer, dat ben ik als volley baller nooit geweest. Maar ik heb veel verstand van volleybal, trainde eigenwijs, op mijn eigen manier. Er is wel eens gezegd, dat als ik in de Randstad zou hebben gewoond ik meer invloed zou hebben gehad.'' Een uur na de finish van de Tour etappe op Neeltje Jans, op 5 juli 2015, was Christian Prudhomme onvindbaar. Overal gekeken, ner gens te zien. De grote baas van de Ronde van Frankrijk had zich, zo bleek later, al teruggetrokken in een kantoortje in het Topshuis. Voor een kort interview had-ie geen tijd meer, werd door de or ganisatie meegedeeld. Gelukkig bood de burgemeester van Goes uitkomst. Met diverse collega's van de PZC waren we die zondag aanwe zig op de Stormvloedkering en maakten we verhalen voor de maandagkrant. Eén van mijn ta ken was om een artikel te maken over hoezeer de Tourbeelden van Zeeland van invloed zouden zijn op het toerisme in de daaropvol gende jaren. Kort na de aankomst van de renners - André Greipel won - stuurde ik mijn verhaal door. De eindredactie vroeg of ik toen nog kans zag om Christian Prud- homme om een reactie te geven op hoe de dag was verlopen. 'Tuurlijk.' Maar waar vind je de eindverantwoordelijke in zo'n wirwar van mensen? En hoe krijg je hem te spreken als je dat niet van tevoren hebt aangevraagd? Uiteindelijk werd duidelijk dat de Tourbaas al boven in het Tops- huis zat, waar een soort afterparty was. Via de perszaal, onder in het gebouw, mochten fotograaf Johan van der Heijden en ik niet naar boven. Overal werden we door of ficials tegengehouden. Tja, wat dan? We liepen buitenom en kwamen daar een aantal notabe len tegen, die een kaartje hadden voor de bijeenkomst. Onder hen oud-Tourwinnaar Joop Zoete melk en René Verhulst, de toen malige burgemeester van Goes. De laatste kende de fotograaf, zag ons probleem en smokkelde ons zonder blikken of blozen langs enkele potige beveiligers. Samen gingen we de lift in en eenmaal boven belandden we op een ex clusief samenzijn van bobo's, ter wijl we zelf ietwat underdressed waren. Een chique geklede Franse freule die aan een glaasje nipte, bleek Marie-Odile Amuary te zijn, de heuse eigenares van de Tour de France. Maar waar was Prudhomme? We werden doorverwezen naar een kantoortje van enkele vier kante meters waar hij de dag met enkele anderen evalueerde. Of we hem een paar vragen mochten stellen? ,,Non." Want we hadden nooit een verzoek ingediend. Over tien minuten dan? Het duurt maar kort. Na lang aandringen stemde hij toe. En professioneel als hij was, kwam hij met teksten die heel Zeeland wilde horen: ,,We heb ben vandaag een mooi gevecht gezien. Ik denk niet dat we eerder in de geschiedenis op de tweede dag van de Tour zo'n krachtige strijd hebben gehad. En de locatie van de finish was natuurlijk ook uniek: midden in zee." Prudhomme gaf bovendien aan dat hij aangenaam verrast was door het feit dat de Franse televi sie zo lang in Zeeland was blijven hangen. ,,Ze konden bij de regie maar geen genoeg krijgen van de beelden. Ik heb het niet eerder meegemaakt dat ze een finishplek zo uitgebreid lieten zien." Missie volbracht, met dank aan de burgemeester. Merci! zaterdag 25 april 2020 'Mister Morres' dwong overal bewondering af De krant van 6 juli 2015. -tic a- <fc°rSo eland vmvUet rF JkdenT"' indeg«chiedeiis™rteeK!fr van de Tour \T '^eede «rijd hebben gehad £0 rie Mn de finish de loQ" «>n Rotterdam iS^a™ et3PPe ™&de en over de 7e Antwet>en den Itvam r^n «Tan- fend f u JÜ°P de '"«de a if adder! ^W0IX*€ •n.z™ af^'£c strijd hebben tcon niet." 1 êenooptr Beter S*=Zieil c"»«önPrut(ftomm6iToürba3s A Jo Everaert in 2009. archieffoto PETER NICOLAI Peter van Kouteren Tijdens de coronacrisis missen we de sportwedstrijden en -eve nementen, als direct betrokke nen of toeschouwers. Terugblik ken op bijzondere momenten uit de (Zeeuwse) sporthistorie kun nen we wel en dat doen we ie dere zaterdag. In deel 2: De Tourfinish in 2015. Roeland van Vliet Vlissingen Jo Everaert, hier in 1988 met de jeugd van Morres/Hulst, was een gymleraar met een groot hart voor de volleybalsport. archieffoto camile schelstraete

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2020 | | pagina 43