L V MBTB dreigt met boycot van veevoederindustrie Vandaag is in Jd lertochten Sluis DAGBLAD VOOR ZUIDWEST-NEDERLAND We steken óns steeds de schuld ALS GEVOLG VAN STAKING TRANSPORTARBEIDERS DE STEM Sjah verlaat vandaag Iran Klundertse vrachtwagen al ruim jaar „aan de ketting9' in Turkije DINSDAG "LJ CJ andaag in Stukje van tong weer aangenaaid ;sdaagse roningen 16 januari 1979 KjederdraGht vat vlam; 97-jarige Goese overleden Peilingen INDUSTRIEBOND CNV WIL KINDERBIJSLAG FONDS RIJKSWATERSTAAT ERNSTIGE PROBLEMEN BIJ NIEUWE SNEEUWVAL Protest in Oosterhout vindt landelijk weerklank PATIËNT MET DONORHART IN ENGELAND Zwak sneeuw front nadert Verkoop 300 stuks orginele PERZISCHE TAPIJTEN m Irt 23.9; 4. Marcel llooster 24.1; 5. Raouj lenberg 24.9; 6. Jackeij rei 25.1; 7. Carmen van [naam 27.3; 8. Henk Tol. 27.7. 8 jaar (2 x 125 1. Dillen de Kok in E. Esther Van Eenennaam itselijke jeugd: 8 jaar 25 meter): 1. Raymond Lek 23.6; 2. Conny de Jon- [2; 3. Mariska van Garsel 4. Mario Tazelaar 26.9; 5. |a Koole 28.8; 6. Cor vdorp 29.9; 7. Camiel aan 34.3; 8. Al win Taze- J0.4. 9 jaar: 1. AstridHan- ^k32.5.10 jaar: 1. Leon de 21.6. 11 jaar: 1. Theo fidert 21.8; 2. Andre Car- 1:2.53. Edwin Koole 24.1; Ibert Dingemanse 24.9; 5, [Courtin 25.3. 12 jaar: 1. de Jonge 21.5; 2. Carlos bnge 21.9; 3. Ronny van |el 22.7; 4. Hubert van listeinde 23.1 13 jaar 125 en 1 x 150 meter): 1. Ie Tolhoek in 25.5; 2. Ron [man 26.4. hateurs (2 x 500 meter): 1. It de Jong 41.6; 2. Heddy lwdorp 41.8; 3. Ad Polak 4. Jan Koole 42.1; 5. Cees gel 42.2; 6. Wim Jere- se 42.3; 7. Cees Spaans efhebbers (2 x 500 meter): rt Steenbakker 40.7; 2. Ko oek 41.9; 3. J. Roose 42.0; |e Jager 42.5; 5. A. v.d. 45.4; 6. P. Eversdijk lioren (2 x 500 meter): 1. 1 Hoondert 43.1; 2. J. Po- 14.4. leuwelingen (2 x 500 me- 1. Peter de Jonge 40.9; 2. ïversdijk 41.8; 3. Toon heulen 45.7; 4. Cor Schoe /an onze sportredactie) ItEDA - Vandaag (maan- staan er in Sluis een aan- schaatstoertochten naar gge, Da mme, en Hoeke in j»ië op het programma. De •t van de tochten vindt in s zelf plaats, vanaf 10.00 KONINGEN (ANP) - De de Zesdaagse van Gronin- start op 27 maart en duurt en met 1 april. Net als de voorgaande wordt deze daagse gehouden in de rtinihal. De laatste zes- gse dateert uit 1972. oorafgaande aan de vierde laagse zijn er een aantal oor-sportevenementen in Martinihal. Op 24 maart ketbalwedstrijden, op 25 irt hoogspringen en op 26 trt boksen met Rudi Koop- is, Roy Somer en Ali Bian- rd. IANDBAL - In het hand- toernooi om de Oostzee-be- is de Sovjet-Unie als derde indigd na een overwinning t 23-11 op Polen. Zweden n de strijd om de vijfde ats tegen Usland met 17. 4TLETIEK - De Belgische -wereldkampioen veldlo- Leon Schots won in het istduitse Meitingen een ss over 10,5 kilometer in 31 en 32 sec. iard 121, 3. Kees de Jonge - t Jochems 117, 4. Huib isen - Frans Ivens 114, 5. rt Schrier - Rinus Pleijte 1, 6. Frans van Osta - Ad ?endijk 98, 7. Kees en Wim Linde 97, 8. Huib.Bauer - es Wisse 89, 9. Kees de Ripper - Rinus Slabbekoorn 10. Hans Verschuren - Roel ,s75,11. Ad Floresse-Gerrit gers 73, 12. Albert de Jonge Leen de Vos 72, 13. Chiel as - Rinus Vermuë 56, 14' es Doene - Jan Franse 56. Kees Dekkers - Rien de >nd 55, 16. Rinie de Ridder- ,iib Slabbekoorn 51, 1'- arles Roelands - Janus de sser 37, 18. Diederik Geijs-- ic Scholten 33, 19. Gerard enheere - René de Punder 32, Johan van 't Westeinde - et Bal 24 punten. RIEN DE JONG® Stern-lezers en -lezeressen kijken week in week uit in de II - ,,Kleintjes"-rubrieken.Datzljnelke yPypï: IJE dag vele tienduizenden mensen. Het moet dan wel heel raar lopen als juist uw „kleintje" niet zou worden gelezen. UITGEVERSMAATSCHAPPIJ DE STEM B.V. DIRECTIE; DR. W.A.J.M. HARKX, DRS. J.H.M. BRADER, HOOFDREDACTEUR: L. LEIJENDEKKER 119e jaargang no. 10777 'ANTOREN TE BREDA-BERGEN OP ZOOM-ETTEN-LEUR-GOES-HULST-OOSTERHOUT-ROOSENDAAL-TERNEUZEN-VLISSINGEN ABON. PRIJZEN; F 42,95 PER KWARTAAL, F 14.43 PER MAAND 166 - PER JAAR - LOSSE NUMMER F 0,60 DEN HAAG - We steken ons steeds dieper in de schuld om consumptieve aankopen te doen en onze gezamenlijke schuld bij banken en financieringsmaatschappijen stijgt •met sprongen, zo blijkt uit de cijfers van het CBS. In de periode januari tot en met november van het' afge- lopem jaar heeft de Nederlandse bevolking 8,6 miljard gulden geleend tegen 7,3 miljard gulden in dezelfde perio de van elf maanden in 1977. De gezamenlijke schuld van particulieren aan banken en financieringsmaatschappijen was einde november gestegen tot 11,3 miljard; een toena me van 2,4 miljard gulden in een jaar tijd. Bij de financieringsmaatschappijen vindt men deze krachtige groei van het consumptief krediet volstrekt geen zorgwekkende zaak. Volgens de voorzitter van de Vereni ging van Financieringsondernemingen in Nederland, dr. P.G. Vonk, moet de groei grotendeels worden verklaard door het feit, dat de laatste tijd veel mensen, die vroeger niet leenden, dit wel zijn gaan doen. Dr. Vonk schrijft dat grotendeels toe aan de popularisering van het geldlenen, die is uitgegaan van het verschijnen van de Rijkspost spaarbank op de markt voor consumptief krediet. Als die bank het ook doet, dan zal het wel goed zijn, hebben vele Nederlanders kennelijk gedacht, aldus dr. Vonk. (Van onze redactie binnenland) GOES - De 97-jarige mevrouw J. de Jonge- Dekker is gisteravond in het streekziekenhuis in Goes overleden aan brandwonden. Deze liep zij op, toen haar rok-zij droeg de Zuidbe- vclandse klederdracht - vlam vatte op het moment dat deze in aanraking kwam met de gloeiende kolenkachel in de huiska- mer- Haar 98-jarige echtgenoot liep even eens brandwonden op, omdat hij met blote handen de brandende kleren van het lichaam van zijn vrouw wilde trekken. Toen dat niet lukte, waarschuwde hij zijn naaste buur vrouw, mevrouw J. Ruissen-Dekker, via een' alarminstallatie. Mevrouw Ruissen: „Direct nadat ik het bel letje hoorde, ben ik naar de buren gelopen. Buurman deed net open toen ik eraan kwam. Vlokken van verbrande kleren woeien me te gemoet. In de keuken zag ik de oude vrouw bij het aanrecht helemaal m vlammen staan. Ze stond bij de kraan haar handen nat te makei} en gilde aan één stuk door. Het was een vrese lijk gezicht. Ik rende naar de slaapkamer en pakte een deken van het bed. Daarmee heb ik zo goed en zo kwaad als het ging buurvrouw ingepakt tot de vlammen gedoofd waren. Na dat ik haar op bed had gelegd, ben ik een over buurvrouw gaan waarschuwen en die heeft dr. Entink gebeld. Die was heel gauw ter plaatse en ook de ziekenauto liet niet lang op zich wachten". Het tragische voorval heeft in de buurt waar het echtpaar goed bekend is diepe indruk ge maakt. Ondanks hun hoge leeftijd, had het echtpaar, dat geen kinderen heeft, in hun huishouding weinig hulp van buitenaf nodig. Vrachtvervoer naar Engeland gehalveerd (Van onze redactie binnenland) BREDA - Het beroepsgoederenvervoer van Nederland naar Engeland is door de sta king van de Britse chauffeurs met de helft verminderd. Het vervoer zonder chauffeur (trailers en containers) ligt vrijwel volledig stil. Aldus een zegsman van een grote rederij in Europoort. Volgens de heer R. Zuur van NOB Wegtransport, de orga nisatie waarbij ongeveer 65 procent van de Nederlandse vervoerders is aangesloten, zal de staking in Engeland enorme Snanciële consequenties heb ben voor het beroepsgoederen vervoer. Wat de consequenties zijn voor de werkgelegenheid in deze bedrijfstak, kon hij nog niet overzien. Een gering aan tal ondernemers heeft werk tijdverkorting aangevraagd. Een peiling van NOB Weg transport gistermiddag bij een Mist en vorst, die vandaag ook overdag kan blijven duren. Als de zon doorbreekt wordt het enkele graden „warmer". BINNEN-/BUITEMLAND 2 Joodse advocate: Israël martelt Palestijnen BINNEN-/BUITENLAND 3 Een gezellig feestje rond de neutronenbom SHOW EN ZO Alan Ladd, kleurloos en toch een ster in Hollywood SPORT 1 Ongekend succes voor McEnroe in eerste profjaar MERIJNTJE N/eiwe chauffeurs-hit: Schuitje varen, thee-tje drinken W'ë gaaf er mee naar Srigeland varen ingeland is gesloten 0e sleutel is Ebroken mi in,,, aantal rederijen leverde het volgende beeld op. North Sea Ferries draait op alle veer diensten met-33 procent van de totale capaciteit. De dienst Europoort-Huil draait voor 50 procent, de diensten Zeebrug- ge-Hull en Rotterdam-Ipswich liggen stil. Onderzocht wordt of de dienst Zeebrugge-Hull beperkt kan gaan draaien. De Olau-lijn (Vlissingen- Sheerness) vaart normaal. Transport Ferry Service (Eu- ropoort-Felixstowe) draait op 30 procent van de capaciteit. De Nordfolk Line vanuit Seheveningen ligt stil. Maatschappij Zeeland (Hoek van Holland-Harwich) functioneerde volgens NOB Wegtransport praktisch nor maal. NOB Wegtransport liet ver der weten, dat uit contacten met een Engelse zusterorga nisatie was gebleken, dat de situatie minder kritiek is dan UTRECHT (ANP) - De In dustriebond CNV wil een kin derbijslagfonds instellen waarmee de nadelige finan ciële gevolgen van de rege ringsmaatregelen teniet kun nen worden gedaan. De bond stelt zich voor, dat een derge lijk potje per bedrijf of be drijfstak wordt ingesteld en dat het door de Werkgevers wordt gefinancierd. Volgens de Industriebond CNV worden met name werk nemersgezinnen met een mi nimum inkomen getroffen door de afschaffing van bijslag voor het eerste kind en worden de zogenaamde middengroe pen (40.000 gulden) de dupe van kinderbijslagmaatregelen in die gezinnen waar kinderen dit jaar zestien worden. De bond heeft dit aanvullende voorstel op zijn arbeidsvoor waardenbeleid maandag schriftelijk aan de werkgevers laten weten. (Van onze redactie buitenland) TEHERAN/CAIRO - De sjah van Iran verlaat vandaag zijn land voor een, zoals hof kringen in Teheran het noe men, „een langdurige vakan tie". De keizer, die vergezeld wordt door zijn vrouw, wordt vanmiddag in de Egyptische stad Assouan verwacht voor een bezoek aan president Sa- dat. Daarna reist hij door naar de Verenigde Staten. (zie ook pagina binnen-bui- tenland 2) eind vorige week. Niettemin is leden wel aangeraden om in verband met aansprakelijk heid erg goede afspraken te maken met opdrachtgevers. Een van de grote vervoerders van trailers en containers in Nederland, de firma Jansen en Meijer uit Zwijndrecht, goed voor 40.000 verschepingen per jaar, schetste een nog somber der beeld. Woordvoerder de heer Janssen deelde mee dat zijn firma de verschepingen heeft zien teruglopen van 800 naar 15 per week. Van daaruit redenerend kwam hij tot de slotsom, dat het goederenver voer naar Engeland met zeker 90 procent is teruggelopen. Alleen de vrachtwagencom binaties met chauffeur komen aan de overkant. Illustratief in dit verband is een groep Bul gaarse chauffeurs, die vergeefs probeerde de lading in Bor deaux kwijt te raken, naar Europoort reed en daar ook bot ving. Engeland zit potdicht. Op de berg Seegrube nabij Innsbruck zijn gisteren drie Amerikaanse studenten om het leven gekomen, toen zij tijdens skiles werden bedolven onder een lawine. Vijf van hun landgenoten, een Fransman en een Oostenrijker werden mét verwondingen naar een ziekenhuis gebracht. Op de helling waar de skilessen werden gegeven hebben zich de afgelopen twintig jaar geen lawines voorgedaan. De foto toont de hulpverlening aan een van de overlevenden. (Van een onzer verslaggevers) BREDA/DEN HAAG/WOERDEN- Terwijl hetKNMIvoor morgen en donderdag opnieuw sneeuw qn regen voorspelt, worden de problemen als gevolg van de nu al drie weken durende winter steeds nijpender. Allereerst is daar de bestrij ding van de gladheid, die onderhand „Belgische" vormen gaat aannemen. Wegens het gebrek aanstrooizoutwordterop veel plaatsen in het land nauwelijks meer gestrooid, terwijl som mige gemeenten nu ook hun toevlucht nemen tot andere, che mische bestrijdingsmiddelen De Kamerleden Lambers-Haquebard en Terlouw (D'66) vrezen wat dat betreft het ergste voor het milieu. Ze hebben minister Tuijnman verkeer en waterstaat) gevraagd te bevor deren dat voortaan scherp zand wordt gebruikt voor de glad- heidsbestrijding. Beide Kamerleden vragen zich overigens af, waarom Nederland geen zout van Frankrijk kan krijgen, daar op hetzelfde moment de Franse kalimijnen grote hoeveelhe den overtollig zout in de Rijn lozen. Zelfs rijkswaterstaat heeft nu bij de producenten van de chemische stof ureun geïnformeerd naar de mogelijkheid van dit product voor een goede gladheidsbestrijding. Ureun is minder geschikt, maar toch wel bruikbaar. Indien met mate gebruikt is het niet meer schadelijk voor het milieu als strooi- zout. Het kost wel meer. Vannacht was hei op diverse plaatsen in ons land nog be hoorlijk glad. Daarbij kwamnuook demist, die het zicht soms beperkte tot nauwelijks vijftig meter. Als het morgen weer gaat sneeuwen en regenen worden de wegen weer ijsbanen, waarbij de autosnelwegen geen uitzonderingen meer zullen zijn. Rijkswaterstaat laat nu al weten, dat bij nieuwe neerslag alleen één baan van de rijkswegen zal worden bestrooid. Voor de bouw is koning winter een grote strop. Al drie weken zit men met vorstverlet. Voor veel bouwvakkers een extra strop omdat ze een fors deel van hun inkomen moeten missen. Ze krijgen dan wel 80 procent van hun loon uitbe taald, maar missen de extra toeslagen, die soms 40 procent van hun totale inkomen bedragen. Veel bouwvakkers komen in financiële nood als de winter nog langer duurt, omdat men niet meer kan voldoen aan financiële verplichtingen. Ook de koppelbazen treffen het niet. Nu ze geen werk meer hebben voor hun personeel, vallen de illegalen stuk voorstuk l door de mand. Er worden er steeds meer ontmaskerd, liet de bouwbond-FNV gisteren weten. Tenslotte de ellende bij onze zuiderburen als gevolg van het slechte weer, met name de mist. Enk'ele dagen na de sneeuw stormen van rond de jaarwisseling wezen veel Belgen be straffend naar hun regering die nauwelijks iets deed om de wegen schoon te maken. Nederland werd daarbij steeds als goed voorbeeld voorgehouden. Via de BRT spuwden gisteren tientallen Belgen hun gal over de „lakse" houding van hun regering, die doet voorkomen of alle winterse problemen zijn opgelost. Niets is echter minder waar: veel wegen zijn nog onberijdbaar, bussen en treinen hebben grote vertraging en ook hier een zouttekort. (Van een onzer verslaggevers) KLUNDERT - Sinds begin december 1977 wordt aan de grens tussen Turkije en Bul garije een truck met oplegger van het Klundertse transport bedrijf Rijnart vastgehouden. De chauffeur van de combina tie heeft 62 dagen in een Turkse gevangenis moeten doorbrengen, daarna mocht hij de cel verlaten maar zijn pas poort is ingetrokken en hij kan Turkije dan ook niet verlaten. De chauffeur is de Turk A. Ha- lit Emral, die voor het Klun dertse bedrijf al jaren op Tur kije rijdt. De man zit in af wachting van zijn paspoort bij zijn gezin in Turkije. De vrachtwagen is geladen met elektrische artikelen van Philips Eindhoven die bestemd waren voor een tentoonstelling in Ankara. De vrachtwagen bevatte echter ook enkele reclameborden en inbouw- meubeltjes voor stereo-in stallaties. De Turkse douane accepteerde deze goederen niet en daagde de chaffeur en Rij nart voor de rechter. Na een langdurig proces, waarbij ad vocaten van Philips en Rijnart ingeschakeld werden, sprak de Turkse rechter de chauffeur en Rijnart vrij. Er werd echter hoger beroep aangetekend waarvan de uit spraak eerst de; e maand ver wacht wordt. Intv -sen blijft de vrachtwagen aan'% grens. De lading heeft een w%arde van twee ton, terwijl de vrachtwa gencombinatie per week drie duizend gulden kost. Rijnart rijdt al zo'n acht jaar op het Midden-Oosten zonder ooit problemen ondervonden te hebben. Rijnart heeft in An kara een eigen vestiging met Turkse werknemers, die vanuit Nederland betaald worden. (Van een onzer verslaggevers) OOSTERHOUT - Drs. J. Schouten, voorzitter van de Katholieke Nederlandse Boe- ren- en Tuindersbond (KNBTB), heeft een boycot van de veevoederindustrie aange kondigd wanneer deze indus trie zich niet matigt bij de op richting van mammoetbedrij- ven in de intensieve veehou derij. Drs. J. Schouten vindt dat het beleid van de veevoe derindustrie een ernstige be dreiging vormt voor de be staanszekerheid van een groot aantal gezonde gezinsbedrij- Met deze scherpe reactie gaf drs. Schouten gisteren krach tige steun aan het bezwaar dat leden van de Katholieke Plat telands Jongeren (KPJ) in de regio Oosterhout-Breda bij burgemeester en wethouders van Oosterhout hebben inge diend tegen de uitbreiding van mammoetvarkensfokbedrijf Thavi BV aan de Steenovense- baan in Oosterhout. Thavi is een dochteronderneming van LONDEN - In het lichaam van een 44-jarige man, die af komstig is uit Croydon ten zui den van Londen, is zondag het hart getransplanteerd van een mannelijke, volwassen donor. De operatie, de eerste na een periode van 5 jaar stilstand in Engeland, vond plaats in het Papworth-ziekenhuis in Cam bridge en duurde zeven uur. Het veratieteam stond onder leiding van de in Natal geboren Brit Terence Inglish. de veevoederfabriek Theeu- wes-De Jong in Tilburg. De directie van Theeuwes- De Jong was gisteren niet be reikbaar voor commentaar. AKEN - In het zieken huis in Aken heeft een medische ploeg een stukje van de tong van een Ake- naar kunnen aannaaien. De operatie, uitgevoerd met een naald, die een doorsnede had van 0.057 mm, lukte pas na enkele uren van intensieve ar beid. De Akenaar, 37 jaar oud, werd van een deel van zijn tong beroofd, toen hij het in Aken in een bos opnam voor een meisje dat naar zijn me ning te hardhandig door een drietal onbekende personen werd aange pakt. Het slachtoffer ont dekte het trio en het meisje toen hij met zijn hond een wandeling door het bos maakte. Teen hij het trio sommeerde om het meisje met rust te la ten, werd hij door twee van hengegrepen en tegen de grond gewerkt. Met een aardappelschilmesje werd een stukje tong van de man afgesneden. Hevig bloedend wist het slacht offer zijn woning te berei ken. Na 3V2 uur zoeken vond de politie het stukje .tong, 2Vi cm lang, in be vroren staat terug. (Van onze weerkundige medewerker) Gisternacht kwam het in Brabant nog weer tot strenge vorst. Gilze Rijen—11. Op de Veluwe Deelen -13. De twee de helft van de winter is met rustig winterweer begonnen, maar via de Britse eilanden komt een zwak front naderbij waardoor woensdag de kans op een weinig sneeuw weer iets groter wordt. Alleen tijdens nachtelijke opklaringen kan het matig vriezen. Overigens blijft het bij lichte vorst. Voor de ontwikkeling in de tweede helft van deze week kan een sterk hogedrukgebied boven Rusland aanwezig een rol aan spelen. Noordoostelijk van Moskou is de barometer tot 1050 milibaar gestegen en dit hogedrukgebied heeft een sterke uitloper naar Noord-Zweden. Voorlopig stroomt de koude lucht nog naar de Oostzee en naar Zweden en niet in onze richting. Toch kan dit hogedrukgebied in het verloop van deze week een rol gaan spelen. Een andere hogedruk gebied bevindt zich westelijk van Ierland en dat is er de oorzaak van dat een zwak front met regen en sneeuw via Engeland naar de Noordzee wordt geduwd. In de aanwezi ge lucht komen platselijk vrij dichte mistgebieden voor. (ADVERTENTIES) in alle maten en soorten. Door directe import uit Perzië 40% tot 50% echt voordeel. Verkoop uit sluitend morgen, woensdag 17 januari van 11.00-17.00 uur onder volle garantie van echtheid in Het Turfschip, Chasséveld, Breda. Bij iedere aan koop ontvangt u een officieel garantiebewijs. Kom kijken, het loont de moeite. Alle tapijten zijn geprijsd. Carpet Centre Oriënt, Heerlen, Honingmanstraat 12. leest u KIJK UIT, de maandelijkse "^^3^ consumentenbijlage van uw krant. Deze maand over de school (en daarna). Over studeren en omscholen, over moedermavo's en bedrijfsonderwijs, over het werken-straks en het straffen-toen, over de mode en het zakgeld. Niet schools, wel leerzaam. KIJK UIT is uit!

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1979 | | pagina 1