4 Nerveuze sfeer in Iran DAGBLAD VOOR ZUIDWEST-NEDERLAND gratis rplootsen gstijden Koffie Hag, probleemloos lekker! Vallend ijs: bruggen dicht Zuidwest-Nederland moeilijk bereikbaar DE STEM Per arrestee naar school Zevenbergen wil Vietnamese vluchtelingen huisvesten Geheimzinnig gezoem boven Antwerpen Sjah blijft in Marokko andaag Niet gerust Piano's™, Vleugels 22-DiUeCDOKUtmtDOOS 12 flesjes 0,3 liter, meeneemprijs NU OHflCmag! Kettingbanden houden fietser in balans Nasleep pand- brievenzaak Nederlandse fiscus legt beslag op onroerend goed van Belg Aan vooravond van terugkeer Khomeiny Boottrein-reizigers naar Engeland worden opgewacht door bussen Verchroomde sleutels 4-19 mm Met ratel, verlengas. ~tê bougiedop enz w In metalen doos (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG De overheid moet orde scheppen in de chaos van het consumptieve krediet. Steeds meer mensen raken in financiële en sociale problemen doordat ze te gemakkelijk geld kunnen lenen. Eenderde van de jonge echtparen verkeert al in financiële problemen. De concurrentie in deze branche van afbetalingskredieten, de auto-financiering, de persoonlijke lening, het doorlopende kre diet en de verhoging van de bestaande hypothecaire leningen ontlaadt zich in een overtrokken kredietverlening. Dat stelden gisteren de fracties van PvdA, CDA en GPV in de Tweede Kamer bij de behandeling van de begroting van het ministerie van Fi nanciën. Het CD A-kamerlid Van Amelsfoort vroeg of het optre den van de rijkspostspaarbank met haar reclame daaraan me deschuldig is In ieder geval I heeft deze „achtenswaardige" I overheidsinstelling in korte tijd een behoorlijk marktaan- deel weten te verwerven. Het PvdA-kamerlid Rienks I wees op de enorme sociale in SNEEUW Vandaag kans op sneeuw met maximumtemperaturen rond de 3 graden. Zwakke I zuidwestelijke wind. BINNEN-/BUITENLAND 2 VN-bataljon al eind februari nodig BINNEN-/BUITENLAND 3 Verdeeldheid in de week van de eenheid BINNEN-/BUITENLAND 4 Vrouwen in I ..mannen-banen" zoeken steun bij elkaar BINNEN-/BUITENLAND 5 Carter ziet V.S. als vredesstichter SHOW EN ZO Griezelfilm op angstig laag SPORT 1 Winst Sosonko in Hoogoventoernooi MERIJNTJE Een brug te bar problemen. De sociale dien sten en de gemeentelijke volkskredietbanken zijn er thans goed voor. Een steeds groter beslag wordt gelegd op besparingen, die al een andere bestemming hadden gekregen. Rienks vindt dat de wetgeving achterloopt op de' huidige ont wikkeling. En tegenstrijdige SER-adviezen mogen daar voor geen excuus zijn. Beide woordvoerders vroegen de mi nister in dit verband naar het standpunt over de instelling van de postbank en naar de positie van de gemeentelijke kredietbanken. De zorgen van CDA en PvdA werden ook ge deeld door GPV-woordvoerdei Verbrugh. Hij is niet gerust over de plannen van de banken om het Amerikaanse kredietkaar tensysteem ook in ons land te gaan invoeren. „De ellende die dat in vele gezinnen al heeft teweeggebracht mag ons niet onberoerd laten, zeker niet in deze tijd van Bestek '81, omdat (ADVERTENTIE1 HieUViC Uen Showroom^!* ChernyJe,Waa,de,a"2J9S2.495.- CHERNY 3.625.- 2.795.- Zimmermann* 4.265:- 2.845.- Petrof IAJQT- 3.395 Schimmel &980? 5.400.- Yamaha 5J4Jr- 3.375.- Aug. Fórster* S.05Ö? 3.390. Feurich* s.100.- 5.450.-1 Rich.WEBER &A45r- 5.195.- Pleyel XJÜOr- 5.900 Lindbergh* 3^457- 2.695.- BECHNER I4.5CO.: 9.900. Alexander Irmbach ym 295 Steinway& Sons" t&4eo^11.900.- TCHAIKA LX120 8J85T- 6.450.-1 Heagele* 8.250; c 5.410.- Keus uit meer dan 500 piano's. Occasion piano's vanaf 1000 gld. ter waarde van voor Yamaha* 12.2S5V- 8.900.- BECHNER 155 16B8S.-1 1 .400.- Steinway Sons' 39.200.-1 6.900.- estonia 34JOOT-20.990.- Keus uit meer dan 100 vleugels, o.a.: Blüthner, Pleyel, Grotrian-Steinweg, Bechstein, Ibach, etc. Vleugels v.a. 4500 gld. "instaat van een week geldig Inmetalf ALMELO ALPHEN A/D RIJN AMERSPOORT i A I I I I F* 7 Al AMSTERDAM APELDOORNASSEN BERGEN t L I 1 I 1 1 L IC /i| OP ZOOM BOXMEER BREDA BUSSUM r*MrPWrlWÊT (Pfif CRUOUIUS DEN BOSCH DEN HAAG ^--3 DRACHTEN EERSEL EKEREN EMMEN ENSCHEDE ERMELO GOUDA GRONINGEN HAARLEM HARDENBERG HEERENVEEN HEERHUGOWAARDHENGELO HILVERSUM LEEUWARDEN LEIOEN MEERSSEN MERKSEM OOSTERHOUT OUDESCHILD-TEXEL TIEL TILBURG UDEN VEENDAM PAPENDRECHT ROTTERDAM ROOSENDAAL SITTARD «TERBORG VLAARDINGEN WAALWIJK WEERT IJMUIDEN ZWOLLE (ADVERTENTIE) iPils 375 Stem-lezers en -lezeressen kijken week in week uit in de ,,Kleintjes"-rubrieken. Dat zijn elke dag vele tienduizenden mensen. Het moet dan wel heel raar lopen als juist uw „kleintje" niet zou worden gelezen. UITGEVERSMAATSCHAPPIJ DE STEM B.V. DIRECTIE: DR. W.A.J.M. HARKX, DRS. J.H.M. BRADER, HOOFDREDACTEUR: L. LEIJENDEKKER KANTOREN TE BREDA-BERGEN OP ZOOM-ETTEN-LEUR-GOES-HULST-OOSTERHOUT-ROOSENDAAL-TERNEUZEN-VLISSINGEN ABON. PRIJZEN: F 42,95 PER KWARTAAL, F 14.43 PER MAAND 166.- PER JAAR - LOSSE NUMMER F 0,60 - (Van een onzer verslaggevers) DEN HOUT - „Verleden week toen het begon te sneeuwen hebben we het ding ge bouwd. Het is maar een zit met een paar sleeën er onder. In drie uur hebben we het ding in elkaar gelast". Met deze woorden omschrijft de heer Wout van Vught zijn arrestee", waarmee hij, als er tenminste 'sneeuw op de grond ligt, kinderen uit de buurt van school afhaalt. De heer Wout van Vught woont nogal ver van de kern van Den Hout in de Houteind- sestraat 23. Zo'n tien minuten dcfet hij er over om met de slee naar de dorpskern te gaan. Onderweg pikt hij nog wat kinderen op, zodat het kan gebeuren, dat er zo'n vijf man tegelijk op de arrestee zit. De slee wordt getrokken door twee zoge naamde mini-pony's. De ene is een tachtig centimeter en de andere een zeventig cen timeter hoge pony. De pony's kunnen de slee goed trekken. „Nog wel geen uren aan een stuk", aldus de heer Van Vught, „want daarvoor hebben ze het werk nog te w/einig gedaan. Maar dat komt nog wel". snhorloge, type heeft een stalen band en rij mineraalglas. Het heeft ktie en een stopwatch- 1/10 sek. nauwkeurig, nstelbaar. Voorzien van en maandaanduiding. Dinsdag-vrijdag 9-18 uur. rijdag koopavond. Echte koffie, gezuiverd van schadelijke stoffen én coffeine datdoetjegoed êchtgoed (Van onze correspondent) EINDHOVEN - Rijwielhan delaar Ligtvoet uit Eindhoven denkt het ei van Columbus ge vonden te hebben voor fietsers, die op gladde wegen op de fiets naar hun werk willen. Op de loopvlakken van voor- en achterband monteert hij fietskettingen, die door de bandenspanning op hun plaats worden gehouden. De Eindho- venaar heeft gisteren een paar demonstraties met zijn vinding gegeven en gezegd moet wor den dat hij behoorlijk op de wielen bleef. Het is alleen niet zo'n goedkope oplossing. Men moet alles bij elkaar drie tien tjes neertellen om deze „ket tingbanden" in bezit te krijgen. otrol ET 44 is een LCD rekenmachine in mat- oering. De machine heeft x, V en plus een heugen. Met Nederlandse nwijzing.é9r- (Van een onzer verslaggevers) ZEVENBERGEN - Als de gemeenteraad van Zevenber gen in februari akkoord gaat, zal geprobeerd worden vijf eengezinswoningen in Zeven bergen vrij te krijgen voor de huisvesting van Vietnamese bootvluchtelingen. Het college van B. en W. van Zevenbergen heeft gisteren besloten dit voorstel aan de raad te doen in navolging van de gemeente Zwolle die tien Vietnamese ge zinnen gaat opnemen. Ter begeleiding van de vijf Vietnamese gezinnen wordt een werkgroep ingesteld die in nauw overleg met het ministe rie van CRM zorg zal dragen voor de integratie van de vluchtelingen in de Zeven- bergse gemeenschap. Er wordt dan een cursus Nederlands op gezet en de werkgroep zal trachten werk te vinden voor de Vietnamezen. Het overleg met CRM moet overigens nog op gang komen. Voor de vijf woningen moet de gemeente waarschijnlijk aankloppen bij de Stichting Woningbouw Zevenbergen omdat de gemeente zelf nau welijks woningen in bezit heeft. Dat zal een probleem worden, omdat op de wacht lijst van de woningbouwstich- ting ongeveer 200 woningzoe kenden staan. „Als de gemeente inderdaad bij ons om woningen komt, dan moeten we de belangen goed afwegen. De situatie rond de bootvluchtelingen is niet zo prettig, maar de Zevenbergse woningzoekenden staan ook te dringen. Maar van onze kant is de wil er zeker wel", aldus voorzitter C. Trompers van de woningbouwstichting. (Foto: Stem-fotograaf Johan van Gurp) kreditering de gezinnen hy pergevoelig maakt voor elke tegenvallende verandering in de loonsfeer". VLISSINGEN (AP) - De Nederlandse fiscus heeft be slag laten leggen op onroerend goed ter waarde van 10 miljoen gulden van de Belgische za kenman Leon M., die betrok ken is bij een in Rotterdam ge vestigde onroerend goed- maatschappij, is door de Bel gische justitie herhaalde ma len bij verstek veroordeeld we gens economische delicten, in totaal zou hij in België zo'n 8Va jaar moeten opknappen. M. zit thans in het Rotter damse Huis van Bewaring ir afwachting van een uitspraak over een Belgisch verzoek on uitlevering. Hij kwam laatst ir het nieuws toen voor 8.5 mil joen gulden aan pandbriever van hem was gestolen. De meeste van die pandbriever zijn inmiddels weer terecht. De vraag is thans of hij ir Nederland als binnen- en bui tenlandse belastingplichtige moet worden beschouwd. M deed inNederland zaken ondei een valse naam, maar zijr zaakwaarnemer bij de Rotter damse firma voert aan dat hi. voornamelijk Belgische klan ten had en dat zijn meeste be zittingen zich in het buiten land bevinden. De zaakwaar nemer ziet M. niet als een op lichter, zoals de Belgische jus titie maar als een keihard za kenman. De Nederlandse fiscus héefi beslag gelegd op drie flatge bouwen in Almelo, twee ap partementsgebouwen in De venter en twee vakantiewo ningen aan het Veerse Meer. (Van onze redactie buitenland) TEHERAN - De nationale radio van Iran meldt dat de luchthaven van de hoofdstad gistermiddag is heropend na enkele uren gesloten te zijn geweest. Volgens het radiobe richt was de luchthaven ge sloten geweest uit vrees voor sabotage aan vliegtuigen. In Iran was gisteren duidelijk de nerveuze spanning te merken die werd veroorzaakt door de aangekondigde komst uit Frankrijk van de geestelijke leider Khomeiny, morgen. De geestelijke leider vertrekt in de nacht van donderdag op vrij dag vanuit Parijs. Onze spe ciale verslaggever Wout Woltz zal met de geestelijke leider meereizen. Dat de regering al vast de zwaarden heeft gewet, bleek toen tanks de startbanen van de luchthaven van Tehe ran oprolden en daar posities innamen en ook de toegangs wegen naar het vliegveld af sloten. In diplomatieke kringen in Teheran is voorts vernomen dat ook andere luchthavens door militairen werden bezet. In Teheran waren gisteren voor het eerst in geruime tijd, weer militairen te zien op strategisch belangrijke pun ten. Kort nadat bekend werd dat de luchthaven was gesloten, kwam het tot botsingen tussen grondwetsgetrouwen" en an dere groeperingen, aldus de radio. Over en weer werd ge bruik gemaakt van stenen en stokken en er zouden gewon den zijn. Inmiddels deelde premier Bakhtiar voor de radio mee dat hij via tussenpersonen in con tact staat met zijn rivaal Kho meiny. Er is de laatste een boodschap overhandigd op antwoord waarvan nog wordt gewacht. Voor het lagerhuis beklem toonde Bakhtiar opnieuw vast besloten te zijn zo lang aan te blijven tot het parlement zijn aftreden eist. (vervolg op pagina Binnen-/Buitenland-2) (Van een onzer verslagge vers) BREDA/ROTTERDAM - Zuidwest-Nederland is gis teren een deel van de dag vanuit het noorden moeilijk te bereiken geweest. Grote blokken vallend ijs vanaf brugoverspanningen waren er de oorzaak van dat de Van Brienenoordbrug gistermid dag voor alle verkeer werd gesloten en de Merwedebrug bij Gorkum slechts over één rijbaan begaanbaar was. Brandweerploegen zijn tot aan het begin van de avond druk in de weer geweest om het ijs van de overkappingen te verwijderen. Toen het na zonsondergang weer begon te vriezen, konden alle brug gen weer voor het verkeer worden opengesteld. Soms wel 5 meter lange brokken ijs kwamen gister- middag bij het inzetten van de dooi los van de overspan ning van de Van Brie nenoordbrug. Het verkeer moest worden omgeleid over de andere Maasbruggen ende Maastunnel. Hierdoor ont stond veel vertraging. Het verkeer Gorkum-Breda kreeg te kampen met uren vertraging toen de Merwede brug bij Gorkum in fasen werd afgesloten en voor het verkeer slechts één rijbaan beschikbaar bleef. Veel telefoontjes van scha- demeldingen door vallend ijs kregen de politieposten gis teren te verwerken. Van ver keerslichten, wegwijzer en lantaarnpalen kwamen vaak grote brokken ijs naar bene den. Ter hoogte van Papen- drecht moest de rijkspolitie van tijd tot tijd het verkeer tegenhouden op rijksweg Gorkum-Dordrecht, omdat daar van hoogspanningska bels ijs naar beneden stortte. (Van onze correspondent) BRUSSEL - Antwerpen wordt de laatste maanden, maar vooral de laatste weken weer herhaaldelijk opgeschrikt dooreen mysterieus zoemgeluid, dat even plotseling als het is opgekomen weer verdwijnt. Sommigen denken aan geluidsgolven, die wor den voortgebracht door de industriële bedrijven in het Antwerp se havengebied. Anderen denken dat de sneeuwruimer van het vliegveld van Deurne de schuldige is of het autosnelverkeer. Weer anderen houden het op grappenmakers. Er bestaat slechts een zekerheid: het geluid is door honderden mensen gehoord, onder wie burgemeester mevr. Mathilde Schroyens, door poli tiemannen en nachtwakers. Algemeen wordt de producent van het geheimzinnige geluid een vervelende zoemer genoemd, om dat het geluid nogal schril is. De havenpolitie, de gemeentepolitie en andere instanties hebben het geluid reeds enkele malen trachten te lokaliseren, maar steeds verdween het even plotseling als het was opgekomen. Politiepatrouilles, uitgerust met ge luidsapparatuur, hebben eveneens verschillende keren vergeefs geprobeerd het geluid te identificeren. Steeds stierf het weg. Sommigen in Antwerpen denken nu reeds aan UFO's, anderen aan een mysterieuze samenloop van omstandigheden, terwijl slechts een kleine minderheid gelooft, dat er grappenmakers aan het werk zijn. De volgende maand zal er in Antwerpen een spe ciaal team worden uitgerust met geluidsapparatuur om de lucht en geluidsoverlast in de Antwerpse agglomeratie te meten. Mo gelijk wordt dan de identiteit van de zoemer bekend. (ADVERTENTIES) UTRECHT (ANP) - Neder landers die per boottrein naar Harwich varen, hoeven zich vandaag geen zorgen te maken over de voor die dag aange kondigde spoorwegstaking. Bussen zullen het vervoer naar Londen regelen, aldus een me dedeling van dé Nederlandse Spoorwegen. De boottrein-reizigers wor den naar een busstation in het hartje van Londen gebracht. MARAKESJ (Reuter) - De sjah van Iran heeft gisteren in Marakesj bevestigd dat hij voorlopig zeker niet naar de Verenigde Staten zal gaan en dat hij voor onbepaalde tijd in Marokko blijft.

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1979 | | pagina 1