m wo VANDAAG KORT GEDING TEGEN SLEPERS Gigantischs snoek giro 999 Waar voorm i DAGBLAD VOOR ZUIDWEST-NEDERLAND VACANT! E Drie Fidjiërs van liiiïl omgekomen BONTMANTELS BONTHOBSEM PELTERUEHimS - VERMEULEN Augustus zonder mmmat mm AKTIE BOOTVLUCHTELINGEN Kijk of luister zondagavond 7 uur ;n op zijn best, \r en wanneer maar wilt AAN- BIEKüSg^ 25 AUGUSTUS 1979 119e jaargang no. 18966 fandaag in DE STEM IEENTE ■00N OP ZAN (DE OPROEP IHOUDS- IHTER IPUMÏ vrij Lilt Pastoraïe andacht voor atiënten in Til- urg: het ver- ruik van siaap- illen daait er- jdsmonf@ur Rita Corita een mens onder kapso- Ze zat al ng in het vak. u is ze van alle pleten thuis én iever dik dan ®n zuurpruim". 3.V. £HOW° Morgen ontbrandt op de beklimmingen n de Cauberg en de Bemelerberg in id-Limburg de strijd der profwielren- ers om het wereldkampioenschap. In itZuidlimburgse land zal het er heet aan egaan zo is de verwachting. Nederland engt heel wat favorieten op de fiets. Op ïze Sport Extra pagina de meningen van mshebbers Joop Zoetemelk en Jan aas. ppr Eindhovense politie overstelpt met telefoontjes Rampzalig Kamerleden: Wettelijke regeling voor zee-zeilen vluchtelingenhulp Den Haag Kunt u met een gerust hart via De Stem doen met een.Kleintje" onder de rubriek: „Vakantie". Immers vele tienduizenden Stern-lezers en lezeressen (vier van elke tien) zeggen bijzondere belangstelling te hebben voor deze specifieke „Kleintjes'-rubriek. UITGEVERSMAATSCHAPPIJ OE STEM B V DIRECTIE DR W A J M. HARKX. DRS. J.H M BRADER. HOOFDREDACTEUR L. LEIJENDEKKER lEN TE BREDA - BERGEN OP ZOOM - ETTEN-LEUR - GOES - HULST - OOSTERHOUT - ROOSENDAAL - TERNEUZEN - VLISSINGEN ABON.PRIJZEN: 14.43 PER MAAND - 42,95 PER KWARTAAL - 166,- PER JAAR - LOSSE NUMMERS 0.60 l/oor zorgeloos zeilplJ 3250 »ORTS B.V. |M'Bura 01180-37747. Kosten B.V. 01172-1257 npex Rekrea 01626-3775 kha Watersport O11O7-1540 :oden Yachting 04199-134; l wegen en straten vand [rken kan worden geplaali Voorbereiding en rhoudswerken aan strater bpen, duikers, rioleringer Jbordingen, inritten e.d. als neeuw- en gladheidsbeslrij i controle o aan strater ma M.T.S., weg- en watei- jgg, Ivordt verwacht: ken in teamverband; bben om werknemers ei I te geven; J>r efficiënte planning; llijke functie is vereist; leeftijd en ervaring, maxi- |serd hebben hoeven dit niet Gebruikelijke rechtspositiere- (oassing. 1 dagen na het verschijnen i aan burgemeester en wet- te Loon op Zand, p/a Post- tsheuvel. m Huub van Oers ILANDSE BOUW- CHAPPIJ N5WI TERDAM ichappij van de e NBM-Bedrijven) gebied van de utiliieits- ?uw in binnen- en buiten land, 3 korte termijn een leeftijd 35 jaar. uwbedrijf strekt tot aan- oonachtig te zijn in West- rabant. ten aan de directie van 5 Bouwmaatschappij NBM 3001 KC Rotterdam. I I I 21 jaar. len: is (plus een 13e maand ietoeslag); n het Shell-Pensioen- sioe'nrechten op ijd; :undaire arbeidsvoor- omotiekansen. :hten onder nr. n Shell Nederland Antwoordnummer 51. idert 1 nodig). :st wat meer inlichtingen elt u dan de heer J. Kok, (na kantoortijd Rita Corita Joop Zoetemelk In de middeleeuwen verlamde de pest mpa. Als een nieuwe pest waart de onze- irheid en de toekomstangst door de wes- fse wereld. Niet alleen confessionele leiders hebben ch rond de eeuwwisseling heftig verzet te- sn kiesrecht voor vrouwen. Ook socialis- mleider Troelstra moest er niets van heb- en, getuige zijn uitspraak in de Tweede amer: liever kiesrecht aan baliekluivers te silenen dan aan vrouwen. Nu dan toch echt: De weerslag van een ■wek aan een belangwekkende expositie het Parijse museum Beaubourg, waar trijs en Moskou elkaar ontmoeten. (Van een onzer verslaggevers) EINDHOVEN - De Eindho vense politie is gisteren over stelpt met telefoontjes van mensen, die menen de woens dag ontsnapte Eddy v.d. L. te hebben gezien. Praktisch alle reacties hebben betrekking op het gebied Eindhoven en Waalre. Koortsachtig blijft de politie haar naspeuringen dan ook vooral in dat gebied con centreren. Officier van Justitie mr. Hulleman uit Den Bosch toon de zich desgevraagd ontstemd over de ontsnapping van Eddy van der L. Vier jaar geleden zei hij in zijn requisitoir dat v.d.L. nooit meer op vrije voeten zou mogen komen en dat deze man nooit met met proefverlof mag worden gestuurd. Hoewel het volgens een woordvoerder van het minis terie van Justitie het gebrui kelijk is dat de gemeentepolitie wordt gewaarschuwd bij fa miliebezoek van gedetineer den, zou dit deze keer volgens de Eindhovense politie niet zijn gebeurd. Bij de vorige be zoeken was de politie wel in gelicht. Politiefoto van de nu 24-jari- ge Eddy v.d. L. DE BILT - Het ziet er naar uit dat ook de laatste augus- tusweek niet in staat is om ons zomerweer te brengen. Het weekeinde blijft wat wisselvallig. Gisteren waren er tal van buien boven ons land enkele met hagel en onweer. Veel regen kreeg met name Noord-Holland tussen Amster dam en Den Helder 40 tot 60 mm neerslag. Een volgende depressie lag vrijdagavond alweer bij Ierland en trekt in zuid-oostelijke richting. Vooral hier in zuid-west-Neder land is het mogelijk dat wij er een staart van mee krijgen met tegen de avond enige bewolking. Mogelijk dat zondag het regengebied juist tot ons gebied reikt, maar dat het elders toch droog zal blijven. De temperatuur blijft aan de lage kant 17 tot 18 graden. Bonden niet achter wilde (Van onze parlementaire redactie) ROTTERDAM - Zestien stakende havenslepers moeten vandaag voor de president van de rechtbank in Rotterdam verschijnen. Ze zijn gedagvaard in het kort geding dat de directie van Smit Internationale Havensleepdienst BV en Smit Vos BV heeft aange spannen. De directie heeft de rechter gevraagd de werknemers op te dragen het werk te hervatten. En dat op dwangsom van 100,-per uur of 1200,- per dag- of nachtdienst. Volgens de directie is het kort geding nog maar een van de eerste stappen die tegen de stakende werkne mers worden genomen. De vervoersbonden FNV en de vervoersbond CNV hebben gistermiddag laten weten op geen enkele wijze achter de wilde staking te.staan. (Waar door 14 schepen van Hoek van Holland niet naar Rotterdam kunnen). Voorzitter Schroer: „We hebben juridisch geen poot om op te staan. We zijn gebonden aan de cao die we enkele weken gelden met de directie van Smit hebben ge sloten". Als tweede reden om niet achter de stakers te gaan staan hebben de vervoersbon den FNV aangevoerd het ar beidsvoorwaardenbeleid, zo als dat door de FNV is en wordt gevoerd. „Omwille van de werkgele genheid stonden en staan we daar achter", zo stond in de mededeling die aan de stakers werd uitgegeven te lezen. Schroer voegde daaraan nog toe: „Een loongolf zou ramp zalig zijn voor het streven van de vakbonden om meer werk gelegenheid te krijgen. Een loongolf zou de solidariteit van werkenden met niet-werken- den zwaar op de proef stellen". De vervoersbond CNV noemde de wilde actie: „ontstellend onverantwoordelijk' mm DEZE WEEK: landelijke MïVA-aktie voor 746 vervoermiddelen voor missionarissen. Giro: 27 22 49 tnv MIVA Vijverstraat 12 te Breda (Van een onzer verslaggevers) BERGEN OP ZOOM - De familie Jacobs uit Bergen op Zoom heeft het woensdagavond met soep en brood moeten doen in plaats van met de gebruikelijke warme hap. De reden dat de vrouw des huizes niet had gekookt was dat ze het te druk met het opvangen van nieuwsgierige buren, die stuk voor stuk de gigantische vangst van de vijftienjarige Philip Jacobs met eigen ogen wilden aanschouwen. Philip had die middag namelijk een snoek van een meter achttien lang en acht kilo zwaar gevangen. Op zich misschien niet eens zo'n kanjer, maar het bijzondere was dat Philip het beest met de blote hand uit het water van het vijvertje bij de Kapiteelstraat had gevist. Eigenlijk is het zelfs een zielig verhaal, want de snoek was beklemd geraakt tussen enkele planten en op het moment dat Philip het beest aantrof- gewaarschuwd door enkele kameraden die wisten wat voor een dierenvriend Philip is - was de snoek al meer dood dan levend. En ondanks de goede zorgen van Philip en zijn moeder is het beest van vermoeidheid en verwondingen bezweken. DEN HAAG (ANP) - Naar de mening van kamerleden van de CDA- en SGP-fractie in de Tweede Kamer moeten er wettelijke regelingen komen voor het zeilen op zee, in het Waddengebied of op het IJs- selmeer. In schriftelijke vragen herinneren' zij in dit verband aan het bestaan van dergelijke regelingen voor de kustvaart en voor de kustvisserij. De betrokken kamerleden, de heren De Boer, Couprie en Frinking van het CDA en Van Dis, van de SGP-fractie, ver wijzen in hun vragen aan de ministers Tuijnman (Verkeer) en Scholten (Defensie) naar het tragisch verloop van de Fastnet-zeilrace en ook herin neren zij aan de enorme toe name van het aantal hulp- en reddingsoperaties dat moet worden uitgevoerd om in moeilijkheden geraakte jach ten en andere pleziervaartui gen „uit de nesten" te helpen. (Van onze redactie binnen land) JERUZALEM - Drie Unifil- militairen van de Fidji-eilan- den zijn gedood bij een aanval door onbekende gewapende elementen, zo heeft een woordvoerder van de Verenig de Naties meegedeeld. eigen atelier 'M-vt Zeer exclusieve modellen in het betere genre Vismarktstraat 19, Breda-Centrum Parking Haven op 30 mtr. (ADVERTENTIE) Ik nodig U uit voor een "open house" bi| Dora van de Ven van 27 aug. t/m 1 sept Showdagen 30 en 31 aug. en 1 sept U kunt die dagen genieten van een non-stop wervelende bontshow. BREDA - EINDSTRAAT 14 ■■i mwiWMWwm'XiMu—xaBMu i. -.J,,.w.iv.'rs-Miflky als u 't zo vergelijkt dan zal het u niet moeilijk vallen om u zelf of een kennis dagelijks op de stem te trakteren. nieuwe abonnee; naam adres plaats betaalt: 14.43 per maand 42,95 per kwartaal opgegeven door: naam adres plaats als kado ontvang ik graag: parker jotter baddoek deze bon in open enveloppe zonder postzegel opsturen naar dagblad de stem, antwoordnummer 112, 4800 vb breda of bel 076-222555. m!h

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1979 | | pagina 1