'Vrij gevestigde arts sterft uit' ZON- EN SNEEUWBES TEMMINGEN VOLGEBOEKT rie zweert wraak na actie Israel 0 rüttchën OPEC-comité bereikt overeenstemming UIKE PEN Achterop bij Lubbers Duvalier'ten grave gedragen Specialisten hoeven geen bemiddeling TOBBETJE" Sjstjaranski mag weg Ivoor vijf miljoen mark Merijntje Politie in VS speurt naar massamoordenaar DALING OLIEPRIJS GAAT ONVERMINDERD VOORT jkworst, IS? 4.99 ïit de diepvries: ?'\zza Campagnola, 3ram 3^5 2.98 ff 126ste jaargang Kantoren te Breda - Bergen op Zoom - Etten-Leur - Goes - Hulst - Oostërhout^J3oosendaal_-_rerneu2£n^-^\QD^ 200.000 kwartjes fataal. 36 Maal gepakt zonder rijbewijs WOENSDAG 5 FEBRUAR11986 Het gat van Europa-tv Meer aandacht voorde voeten PvdA komt nog met wijziging van keursplan LPG goedkoper 14 DAGEN GRATIS I I I I 1 I I DE STEM „de 4 in1 krant i#*"" geldig pruari a.s. VOOR AL UW BRUILOFTEN EN PARTIJEN CAFÉ-RESTAURANT met gratis levende muziek Weststraat 1, Biervliet, tel. 01152-1474 DE STEM Van onze Haagse redactie DEN HAAG - Een vast dienstverband is voor de huisarts op den duur de enige mogelijkheid om te overleven. Over zo'n jaar of tien is de vrij gevestigde huisarts misschien wel 'uitgestorven'. Dat zegt de Driebergse huisarts en adviseur van de huisart senvereniging LHV, W. Derksen. Derksen zit voor de huisartsen ook in de Ziekenfondsraad, het belangrijkste adviesorgaan van de regering over de gezondheidszorg. Derksen doet deze uitspraken in het blad van de vakbond voor hoger personeel, MHP. Volgens de huisarts is loondienst onontkoombaar voor de ongeveer 6.000 huisartsen, omdat de overheid al bijna alles wat met de inkomensvorming van huis artsen te maken heeft in strakke regels heeft vastgelegd. Hij noemt onder meer de wet tarieven gezondheidszorg, waar norminkomens zijn gegeven en de regeling die voor de goodwill- problematiek is gemaakt. Die laatste regeling zal jonge huisart sen ervan weerhouden nog een praktijk over te nemen. Dat laat ste heeft het risico dat oudere artsen langer hun praktijk zullen handhaven, zo voorspelt Derksen, en dat is slecht voor de ge zondheidszorg. laguna HILLS (DPA) De bewaker van een geldtransport in Califor- nië is onder een lading munten ter waarde van 50.000 dollar doodge drukt, toen de bestuurder in het drukke verkeer op zijn remmen moest gaan staan. De honderd dozen vol 25-dollarcenten met een gewicht van ruim 1000 kilo begroeven de 34-ja- rige bewaker. De chauf feur, die volgens de voor schriften geen sleutel had van het laadruim, kon de bewaker niet te hulp ko men. EEN demonstrante springt achter op de rijdende auto van premier Lubbers, die nog net op de achterbank zichtbaar is. Lubbers woonde het veertigjarig jubileum bij van het Alge meen Verbond Bouwbe drijf in Den Haag. De de monstranten protesteerden tegen de bouw op de vlieg basis Woensdrecht van bunkers ten behoeve van 48 kruisraketten. Later werd Lubbers' wagen nog getroffen door een verf- bom. foto anp Zie ook pagina binnenland: „Miljarden nodig in bauw" Massale vlucht voor carnaval BONN/BERLIJN (RTR/AFP) - Het Westduitse dagblad Bild meldt vandaag dat de Sovjet-Unie vijf miljoen mark 5,5 mil joen) eist voor de vrijlating van de Russische dissident Sjstja ranski. Zowel de Bondsrepubliek als de DDR hebben gisteren beves tigd dat binnenkort een spionnenruil plaats vindt tussen Oost en West, zoals Bild eerder meldde. damascus (afp) - Drie hooggeplaatste Syriërs hebben dins dag bekendgemaakt dat Syrië wraak zal nemen voor de onder schepping door Israël van een Libisch vliegtuig dat een Syrische delegatie vervoerde. „Wij zullen op deze misdaad reageren en degenen die haar hebben begaan een lesje leren dat zij niet snel zullen verge ten", verklaarde de chef van de generale staf van het Syri sche leger, generaal Hikmad Al Chehabi. De vice-president van de re publiek, Abdel Halim Khad- dam, zei: „Deze agressie zal niet onbeantwoord blijven". De vice-voorzitter van de re gerende Ba'ath partij (die in het vliegtuig zat) verklaarde dat Syrië naar de geschikte manier zou zoeken om te ant woorden „op deze perfide han deling van de zionistische kliek". Israël heeft met de onder schepping een opmerkelijke blunder gemaakt, aldus onze correspondent in Jeruzalem. Na een uitgebreid onderzoek naar de identiteit van de zes passagiers en drie beman ningsleden kreeg het toestel toestemming de vlucht naar Damascus voort te zetten. Het toestel was vertrokken uit de Libische stad Tripoli waar op initiatief van kolonel Gaddafi een internationale conferentie van voornamelijk radikale Palestijnse organisa ties was belegd om eventuele vergeldingsacties tegen de Verenigde Staten te beramen als Washington Libië zou aan vallen. Israël had verwacht in het onderschepte vliegtuig enkele leiders van Palestijnse com mando-organisaties aan te treffen die op weg terug van de conferentie naar de Syri sche hoofdstad zouden zijn. Eenmaal aan de grond in het noorden van Israël bleek dat in het toestel vier Syriërs za ten. DEMONSTRANTEN in de Haïtiaanse havenstad St. Marc hebben gisteren op symboli sche wijze dictator Jean-Claude Duvalier ten grave gedragen. - fotoap Zie verder pagina buitenland: „Duvalier: 'Er is op Haïti nooit een staatsgreep geweest' (ADVERTENTIE) rüttchen ook sterk in gebruikte personen wagens- en exclusieve modellen Kom kijken bij personenwagens 076-653950 Zorqvlietstr. 1. Breda v .■mm leijn Raakt de jeugd achterop? Van onze Haagse redactie DEN HAAG - De medische specialisten (LSV) zitten nog niet erg te springen om bemid deling tussen hen en staatsse cretaris Van der Reijden. De Maastrichtse hoogleraar Greep heeft bemiddeling aan geboden in het conflict over de bezuinigingen die de bewinds man aan de. specialisten wil opleggen. Woordvoerder De Joode van de LSV zei gisteren desge vraagd liever een oplossing te willen zonder bemiddeling, in rechtstreeks overleg met Van der Reijden. Vanochtend zal de LSV de bewindsman laten weten of men ingaat op diens uitnodiging voor een gesprek. De Joode kon niet zeggen of Greeps poging om tussenbeide te komen kans van slagen zal maken. „We zullen eens con tact opnemen met Greep om te horen wat hij te bieden heeft". Ook Van der Reijden zei gis termiddag niet te weten wat Greep voor voorstel heeft. „Iedereen die denkt een oplos sing te hebben is welkom. Ik weet niet waar Greep mee komt", zei de bewindsman desgevraagd voor zijn gesprek met Greep. APELDOORN (ANP) - De politie in Apeldoorn heeft voor de 36ste keer in een paar jaar tijds een 24-jarige automobilist uit deze plaats van de weg gehaald omdat hij zonder rijbewijs een auto be stuurde. Ook ditmaal, net als alle voorgaande keren, verkeerde de auto waarin de man reed In zeer slechte staat en was hij bovendien niet verze kerd. En ook ditmaal is er weer proces-verbaal op gemaakt tegen deze hals starrige verkeersovertre- der, aldus de politie. Van een onzer verslaggevers BREDA - Nederland ontvlucht massaal de carnavalsdagen. Zon of sneeuw, in zowel Oos tenrijk en de Canarische Eilanden zijn vrijwel alle accommodaties volgeboekt. Dit weekeinde zal er dan ook sprake zijn van een massale uittocht. Alle reisbureaus doen goede zaken. Volgens woordvoerder F. van Steenis van Hotelplan wordt er dit jaar maar liefst twee keer zoveel geboekt als vorig jaar tijdens de crocus- vakantie. Zonliefhebbers geven vooral de voorkeur aan de Canari sche Eilanden. Een marke- ting-onderzoek van Hotelplan heeft uitgewezen dat 'geloof in economisch herstel, een rela tief lage inflatie en vermin derde werkloosheid', de reis lust hebben doen toenemen. Daar komt bij dat de grotere reisorganisaties, aldus Van Steenis, vanwege toenemende automatisering de prijzen laag kunnen houden. Van Steenis: „Dan gaat het niet om honder den guldens goedkoper, maar om een paar tientjes. Maar blijkbaar is dat nét de drempel waarmee je de twijfelaars kunt overhalen". Positief F. Mees van Holland Inter national spreekt over 'een heel positief plaatje'. „De accom modaties zitten in de crocus- vakantie zo goed als vol". Exacte cijfers heeft hij niet paraat, „maar het is zo goed als zeker dat er meer is ge boekt als vorig jaar. En dat geldt met name voor zonbe- stemmingen". Mevrouw J. Keijser van reisbureau Meeüs in Breda heeft de indruk dat er behalve méér ook éérder wordt ge boekt. Vandaar dat, en dat geldt voor alle reisbureaus, steeds vaker 'nee' moet wor den verkocht. Zeker 95 procent van de reizigers sluit een reis verzekering af, aldus me vrouw Keijser. Een wens van de vakantiegangers, maar ook van Meeüs zelf, onder het mot to: 'Niemand de de deur uit zonder een verzekering'. Speling SEATTLE (RTR) - De politie van de Amerikaanse stad Seattle zoekt naar een man die de 'Green River Killer' wordt genoemd en aan wie de dood van 34 vrouwen (meest prosti- tuées) wordt toegeschreven. Sinds 1984 zijn 231 mogelijke verdachten zijn ondervraagd en onschuldig bevonden. Om de berg gegevens te ver werken die de politie heeft verzameld, is een computer van 200.000 dollar aangeschaft. Het feit dat de meeste slacht offers vrouwen van lichte ze den waren zonder sterke fa milieband, bemoeilijkt het on derzoek. De meesten waren werkzaam in een reeks hotels in de buurt van het internatio nale vliegveld Seattle. De moorden lijken zoveel op elkaar dat ze aan dezelfde per soon worden toegedicht. Er zal eind van dit jaar meer dan 10 miljoen dollar aan de zaak zijn besteed. De politie van Oregon heeft in november een tekening van de mogelijke dader gemaakt, naar aanwijzingen van een tiener die in een buitenwijk van Portland door hem was benaderd. WENEN (RTR/DPA/ANP) - Het speciale ministers- comité van de OPEC (Organisatie van Olie-Expor terende Landen), dat deze week in Wenen bijeen kwam om te bespreken hoe het kartel zijn 'gerecht vaardigde marktaandeel' kan behouden en hoe groot dit marktaandeel precies zou moeten zijn, heeft zijn vergadering 'met overeenstemming' beëindigd. Tijdens de bijeenkomst van de ministers van olie van Venezuela, Indonesië, Irak, Koeweit en de Ver enigde Arabische Emiraten zou zijn gesproken over een bijzondere bijeenkomst van de voltallige verga dering van de OPEC in maart. De vijf ministers van het comité zijn het erover eens dat zij de andere OPEC-landen moeten aanbe velen om een marktaandeel van meer dan zestien miljoen vaten per dag na te streven. Hoeveel meer de lidstaten zouden moeten produceren voor een 'gerechtvaardigd marktaandeel' is niet vastgelegd. In oktober 1984 spraken de landen van het oliekartel nog af samen niet meer dan deze zestien miljoen va ten ruwe olie boven de grond te halen. Tijdens en na de bijeenkomst van de vijf OPEC- ministers zijn de olieprijzen verder gedaald. Dins dag zakte de prijs voor Brent, de voornaamste olie soort van de producenten aan de Noordzee, tot 15,80 dollar per vat (van 159 liter) voor levering in maart. Daarmee zette de prijsdaling van de afgelopen da gen zich voort. Ook de prijzen voor andere oliesoor ten zijn op een nieuw dieptepunt beland. Overigens valt zeer te betwijfelen of het speciale OPEC-comité er inderdaad in geslaagd is de OPEC- landen weer op één lijn te krijgen. Dit is bijvoor beeld af te lezen uit de bijeenkomst van 'dissidente' lidstaten van het oliekartel in Tripoli dinsdag. Deze landen, Libië, Algerije en Iran, probeerden in de Li bische hoofdstad een gezamenlijk beleid uit te stip pelen. De drie landen verzetten zich tegen het stre ven van Saoedi-Arabië de markt met OPEC-olie te 'overspoelen' om daardoor in ieder geval iets van het verloren aandeel op de wereldmarkt terug te winnen. De 'dissidenten' pleiten voor een verminde ring van de maximale OPEC-produktie tot minder dan vijftien miljoen vaten per dag. Bij Efting, een groot reisbu reau in Eindhoven, hoeven de mensen die nog de vakantie in hun bol krijgen niet meer te rekenen op een plaatsje. Ten minste, tijdens de carnavals dagen. „Niet alleen voor de wintersport, maar ook voor zonniger oorden", zegt Mieke Antonisen. „Na de carnaval is er wat meer speling. Mensen die nog voor de carnavalsda gen willen boeken, kunnen misschien alleen nog terecht bij particulieren, of gebruik maken van annuleringen". Bij Riant Reizen, een tour operator in Raamsdonksveer, vetrekken tijdens de carnaval zo'n 40 a 45 bussen met in to taal 2000 passagiers naar win- terbestemmingen. Met keuze uit Oostenrijk, Zwitserland, Italië, Joegoslavië of Andorra. Volgens woordvoerder H. van Hoek is er 20 procent meer ge boekt dan vorig jaar. „We zit ten voor 100 procent vol". ER ZIT nog een flink gat in de begroting van Europa- tv. Men streeft naar een in komen uit reclame en be- drijfssponsoring van rond 200 miljoen. Maar dan komt Europa-tv in conflict met 'de geest van Brinkman', die de commercie op een laag pitje wil houden. Zie pagina Glda-1 VOETEN zijn veel belangrij ker dan wij mensen meestal denken. We stoppen ze weg in soms hoogst onge makkelijke schoenen en kij ken er nauwelijks naar om. Dat is in de optiek van po- dotherapeut W. van Eijden fout. Voeten verdienen juist alle aandacht en volgens hem moet, net als bij jeugd- tandzorg al vroeg begon nen worden met inspectie van de kindervoeten om la ter ongemakken te voorko men. Zie pagina Extra op woensdag Van onze Haagse redactie DEN HAAG - De PvdA heeft gisteren tot verrassing van de regeringspartijen alsnog een voorstel tot wijziging van het stelsel van studiefinanciering van minister Deetman op tafel gelegd. De PvdA wil de laagste in komensgroepen tegemoet ko men door de basisbeurs met ruim 1000 gulden te verlagen en 'arme' studenten tegelijker tijd een grotere aanvullende beurs te geven. Iedere student kan dan jaarlijks een (rente dragend) bedrag lenen van 1600 gulden, terwijl in Deet- mans voorstel de studenten met meer bemiddelde ouders geen of slechts een kleine le ning konden sluiten. Het PvdA-plan moet voor komen dat studenten uit de laatste inkomensgroepen een veel grotere studieschuld heb ben dan hun 'rijkere' studiege noten. Het voorste] behelst dat voor de lagere inkomens 600 miljoen gulden meer beschik baar is. ROTTERDAM (ANP) - Lpg wordt donderdag 3,5 cent goedkoper. De meest voorko mende prijs aan de zelftank- pomp wordt dan 62,4 cent per liter. Dit is dinsdag in Rotterdam bekend gemaakt. De prijsver laging is het gevolg van prijs dalingen op de internationale produktenmarkt. Met deze bon kunt u een nieuwe abonnee aan melden en de pen zal u worden, toegestuurd. 1 NIEUWE ABONNEE Naam en voorletters: Adres: Postcode: I Woonplaats: Betaling 68,06/Kwartaal 23,60/maand "h I4 I I DE NIEUWE ABONNEE ONTVANGT Z'N KRANT ^Bellen kan ook: 076-236911. Datum van aanmelding. Naam: Adres: Postcode: Woonplaats: Deze bon in een open enveloppe, zonder postzegel, sturen naar: De Stem, Antwoordnr. 112, 4800 VB BREDA

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1986 | | pagina 1