VVD-LEIDER NIJPELS 'ZEER TE 0 rüttcHen Ohago Topambtenaar: Tempo ATV te laag KOOL EN RUNDERGEHAKT UIKE PEN Export van vlees naar Italië plat Nog net geen lente Franse cameraploeg in Beiroet ontvoerd 9» Vraag een schoonmaakbedrijf niet alleen hoe het schoonmaakt, maar vooral hoe 't zijn huiswerk doet. 99 weren zich in Breuknlnn in Van Grinsvan nn Troost in Veertien maal zwanger om uit cel te blijven Lijken van bemanning ruimteveer geborgen DeschooiMiiiakeisvanNederfaiid Golfstaten: 'Olieslag' gaat door RADIO 1 w B |26ste jaargang Kantoren te Breda - Bergen op Zoom - Etten-Leur - Goes - Hulst - Oosterhout - Roosendaal - Terneuzen - Vlissingen Losse nummers 1,10 SCHADE VAN HONDERDEN MILJOENEN GULDENS Franse socialist vermoord door aanhang Le Pen rüttchen ook sterk in debruikte bestel en vrachtwagens kom kijken bij: Merijntje VEEL DODEN BIJ BOMAANSLAG DEN HAAG - Vandaag of uiterlijk morgen zal dr. Rudolf de Korte worden beëdigd tot minis ter van Binnenlandse Zaken als opvolger van de onlangs overleden Rietkerk. MAANDAG 10 MAART 1986 MINISTER DE KONING LAAT 32-URIGE WERKWEEK NIET VALLEN Rode en witte kool, kilo Rundergehakt, 500 g&98 5.48 kilo ®®®®423£ 's Lands grootste kruidenier blijft op de kleintjes letten. Nieuwe abonnee I 14 DAGEN GRATIS I Hs I4 I I DE STEM de 4in1 krant DE STEM leerbericht. ort Reports, bamaserie. -ofiles: 'Culture Club leerbericht en na-overzicht. el uur nieuws. TRos-j Ihow (11.03 KamerW, :.56 Mededelingen landTj V- TROS: 13.03 Nieirl B.03 Coulissen. NOs-11] Lz Platform. 20.02 Lani| Metro's music. 23.05V lop morgen. KRO: 0.02 0 Niemandsland. 17.03 Hallo hier Hilvej. e stand van zaken. ïj Barend en Van Dom k, ie Haan. 14.03 Wie in s wil zingen. 15.03 Mm, liol. KRO: 16.03 Zin in™ .03 Op de eerste rang, «3 8.15 Levenslief en lev™ 00-7.00 Zie Radio 1. leel uur nieuws. NCRV iJ lp. 7.30 Rabarbara, 8.03 h pp. 9.03 Gospel-rock. 11] p. 12.03 Los Vast. 14.03 M 15.03 Popstation. M J-zaterdag-sport. NOS: 11] s>ndspits. NCRV: 19.02 Kc;,;l p.03 Hitherinneringen, ij (pop. 22.02 Country lazztime. j): 8.00 Nws. 8.02 Mooi zet jl |k, wat heet...? 11.00 Ri. Jbncert. VOO: 12.00 Straissj 1.00 Nws. 13.02 Veronica L |6.00 Lang leve de opera, li "stemming. Comp. 1: Schubert. KRO: 20.00N Jlet levende woord. 20.10K tek op de zaterdag» Orgelrubriek. 22,20 Lauds: RO-literair: Spektakel, 19.00 Nws. 9.02 NOS-spoiti 1 Waterstanden. Feduco: I selijke politiek (5). 9.45? ban werk (14). 10.00 Taaln ag (20). EO: 10.15 De mu: nand. 11.15 Tijdsein-t) lieuws. 12.05 Waar waren G bl weer? 12.20 EOin n Vragen naar de weg. I 13.10 Opo Doro. 13.30 Hij a. 13.45 Iyi Haberler. KI Homonos. VPRO: 14.30 Bi 15.00 Het spoor. EO: 1 It en uitzicht 17.46 Overhe Richting: De politie nu 1 I Mededelingen en nieuws, Hallo Nederland. PP: 11] ending PvdA. EO: 18.30F bad. NOS: 19.00 Program J buitenlandse werknem ■[20.30 Laat ons de rustdag «i 21.50 Reflector. 21.35 Ik. PESCARA (RTR) - Wellicht geïnspireerd door een oude filmkomedie met Sofia Loren en Marcello Mastroianni, is een Italiaanse die tien maanden gevangenisstraf te goed beeft, voor de veertiende keer zwanger geworden om uit de cel te blijven. De 42-jarige Elisa Spinelli uit Pescara heeft sinds 1975, toen zij wegens diefstal van een kip werd veroordeeld, elk jaar een kind gebaard. De Italiaanse wet verbiedt in het geval van lichte vergrijpen het gevangen zetten van een zwangere vrouw. Zaterdag begaven de carabinieri van Pescara zich naar huize Spinelli om signora Elisa op te halen, maar ze moest hen wederom teleurstellen: ze bleek opnieuw in blijde verwachting te zijn. DEN HAAG (ANP) - De export van vee en vlees uit Nederland naar Italië zal vandaag, morgen en woensdag als gevolg van een staking van het personeel van de veterinaire keuringsdiensten aan de grens in Italië stil komen te lig gen. Daardoor zal een schade van honderden miljoenen guldens ontstaan, zegt secretaris Leijten van het Bedrijfschap voor de Handel. Volgens wordt de schade vooral geleden doordat nu voor vee en vlees dat vanaf zondag naar Italië vervoerd zou worden, een andere bestemming moet worden ge zocht. De aankopen door Italië ko men stil te liggen. Het vinden van een andere be stemming is voor een korte pe riode wel mogelijk, aldus Leijten, maar daardoor zal de prijs dalen, met als gevolg forse verliezen. De omvang van de Nederlandse export van levend vee en vlees naar Italië beloopt ongeveer tweehonderd miljoen gulden per week. Zo gaan er iedere week 16.000 slachtvarkens (a vierhon derd gulden per stuk) naar Italië. Per week nemen de Italianen on geveer 1,3 miljoen kilo Nederlands kalfsvlees af (a tien gulden per ki lo) en de omvang van de rund vleesexport naar Italië bedraagt ongeveer 200.000 kilo per week. Na afloop van de staking van de Italiaanse grensveterinairen zal, zo verwacht Leijten, de vraag naar vlees en vee vanuit Italië wei weer aantrekken, met als gevolg mogelijk een prijsstijging, waar door wellicht een deel van de ver liezen weer wordt goedgemaakt. Niet Wiegel, maar De Korte T7/»yj rvns>o J-Jnnnsp rpA.nr.tip. World Watch, erbericht en programmi| erzicht. Her heel uur nieuws. KE0:j Itbijtshow. 7.53 Ter overwea t>: 8.05 Groot nieuws, VOt ROS: 9.02 Sport. VARA: ll.#J juurpapier. 11.30 Zout indejf hdagmagazine. NCRV: 13.05 Kj J Nu. NOS: 14.02 Langs dei* PRO: 18.02 Bor5t. AVRO: but vrij - extra. 19.20 NigelJ In bespeelt het AVRO-conceJ el. 19.30 Hersengymnastiek.» Indag AVRO Avond Show. w B.05 Met het oog op morl TÏOS: 0.02 De Nachtwacht [rieken met Adje. 6.56 Agr» euws. der heel uur nieuws. VARA 1 [roege vogels. 10.02 Tony 1 erre ontmoet Willem NU»] JtO: 10.30 Hij van hier» rors[X'lserie. 11.02 Duyseo"! E.02 AVRO-magazine. 1«* 1 ferlands op AVRO-2.15.02 Pijl pbs met hits uit de 50-erIv B.02 Een regel uit een lied. lom 'ns langs in Des In™f i fit studio en theater - zondail |e. 18.30 Buut vrij. 19.00-W] adio 1. Beder heel uur nieuws. Vanaf 9.30 t/m 18.30 op W=| bur popnieuws. 8.02 HurrH-A-J Éin in pop. 10.02 KRO Mini!»? 11.02 Het Egmond Complet Het Weeshuis van de KW Poptima Forma. 17.02 Pop. 19.02 Pop-eye. 20.02 boer. 22.02 Op slag van maan®1 MOS: 8.00 Nws. 8.02 H vfeÜ Musica Religiosa et Profana- hO.OO Eucharistieviering, j, 11.00 Für Elise. 13.00 Nv»| Dpera-matinee. 14.00 On° J .groene linde. 14.15 Concert ff 3 Sdagmiddag. 16.30 Diskotabej] iNieuws. 18.02 Musica Nova. 119.00 Continu klassiek. 1WJ len korpsen. 20.00 Spécialité!®: Icarte. 22.00 Finale. 22.25 I» I hoorspel. 23.30 Kamerconcen NOS: 9.00 Nws. NCRV: 9.0- op zondag. 9.30 Te Deun)i ffj] mus. NOS: 9.55 Waterstand^ Nws. IKON: 10.02 Verhalen" J 10.10 Hervormde kerkdien» i Wilde ganzen. 11.00 De andg.J reld van zondagmorgen. ^uf,i Nws. VOO: 12.05 Het zWS] 13.30 Radio Romantica. grote verwarring. NOS: 1°., I dedelingen en nieuws. IfW .,1 Kerkdienst. 17.58 Wilde U 18.00 Nieuws. 18.10 LitwKJ kerkmuziek. NOS: 18.40-21 l gramma voor buitenlandse nemers. 19.00 Suara MaWf Tambu. 20.10 Zorg en hoop CAPE CANAVERAL (UPI) - Het wrak van de cockpit van het verongelukte ruimteveer Challenger is voor de kust van Florida gevonden met de stof felijke resten van de astro nauten nog aan boord. Dit heeft de Nasa zondag meege deeld. Het wrak is gevonden met I sonar-apparatuur op een i diepte van 30 meter. De fami lieleden zijn ingelicht. Opeen volgende duiken hebben posi tieve identificatie opgeleverd van het wrak van de Challen- ger-cockpit en het bestaan van resten van de bemanning. Er zijn veiligheidsmaatre gelen genomen om de ber gingsoperatie veilig en orde lijk te laten verlopen. De Challenger verongelukte op 28 januari 73 seconden na de start toen een breuk in de rechter aandrijf raket een ont ploffing veroorzaakte in de enorme brandstoftank. VERSAILLES (AFP) - Een ac tivist van de Franse socialisti sche partij is in Versailles ver moord door een aanhanger van het extreem-rechtse Na tionale Front van Jean-Marie Le Pen. De dader die samen met acht andere leden van het Nationale Front werd gearres teerd, heeft bekend. De 35-jarige socialistist Phi lippe Brocard werd neergesto- I tijdens een ruzie over aanplakbiljetten voor de Franse parlementsverkiezin- gen op lè maart. De 23-jarige Regis Devaux, die bekende dat hij Brocard neerstak, is be roepsmilitair. De Franse politieke partijen nebben met afschuw gerea geerd op het incident. Een woordvoerder van de socialis tische partij sprak zijn veroor- I deling uit over 'deze fascisti- sche methoden'. - (ADVERTENTIE) bedrijfswagens 076-877850 VVD: De vreugde om Wiegel duurde Te Kort Amper tien dagen na de Elfstedentocht lijkt het voorjaar in aantocht. Vooral in het zuiden kwam de temperatuur zondag al weer boven de tien graden en de vooruitzichten voor de komende week zijn goed. Een dus worden de bankjes weer opgezocht en het hoofd richting zon gewend. - foto de stem/johan van gurp PARIJS/BEIROET (RTR/AFP) - De sji'itische terreurorganisa tie 'Heilige oorlog' heeft zaterdag in West-Beiroet vier leden van een Franse cameraploeg ontvoerd. Daarmee is het conflict tus sen Frankrijk en de fundamentalistisch islamitische organisatie verder toegespitst. De Jihad heeft sinds vorig jaar al vier Fransen en negen andere buitenlanders ont voerd. In een anoniem telefoontje naar een persbureau eiste iemand zondag de verant woordelijkheid voor de ont voering van de vier medewer kers van het tv-kanaal An tenne 2 op namens de islamiti sche Jihad. Hij gaf Parijs een week de tijd om twee door Frankrijk aan Irak uitgele verde sji'itische moslims weer vrij te krijgen. De Franse premier Fabius riep in de nacht van zaterdag op zondag zijn kabinet in spoedzitting bijeen. Hij ver klaarde na afloop dat Frank rijk zich niet zal laten chante ren want 'dan lopen alle Franse burgers in de hele we reld gevaar'. Bij een bomaanslag in Bei roet zijn zaterdag zeker vier mensen gedood en 40 gewon den gevallen. Een auto met ex plosieven ontplofte op enkele tientallen meters van een ge bouw van de rechtse Falangis- tische partij in het oostelijke (christelijke) deel van de Liba nese hoofdstad. Het was de achtste bomaan slag sinds 15 januari. Daarbij zijn 40 mensen om het leven gekomen en zeker 105 gewon den gevallen. (ADVERTENTIE) Tel 045 - 7194 66 Vestigingen te Amsterdam - Rotterdam - Groningen - Almelo - Apeldoorn - Roosendaal - Eindhoven - Maastricht - Heerlen Van onze Haagse redactie De financieel-economisch specialist van de VVD- fractie in de Tweede Kamer komt dan op de plaats die de VVD-top het liefst bezet had willen zien door de Friese Commissaris van de Koningin Wiegel. Die heeft echter voor de eer bedankt. ervaring in het binnenlands bestuur (gemeenten, provin cies, politie) „Het zou ideaal geweest zijn als je een kandi daat had die ook op dat terrein deskundig was". Oppositieleider Den Uyl constateerde, dat de keus van Wiegel voor Friesland „een einde maakt aan het genante gesjoemel met functies en ver antwoordelijkheden. Wiegel heeft een visje uitgegooid en bot gevangen. De fractievoor zitter van de WD moet zich als eerste deze mislukking aantrekken". FNV-voorzitter Pont noemde De Korte „een van de architecten van het huidige bezuinigingsbeleid van het kabinet. Ik denk dat de ambte narenbonden de borst behoor lijk nat kunnen maken". Door zijn besluit in Fries land te blijven lijkt Wiegel zijn positie als commissaris te hebben versterkt. De politieke voormannen daar reageerden overwegend positief. Tijdens zijn persconferentie zei Wiegel: „Mijn eerste loya liteit ligt in Friesland. Dat heb ik beloofd, dat heb ik gewild, dus doe ik het zo. Dat is voor Friesland het beste, maar mis schien ook wel voor de partij en zeker voor de zuiverheid in de politiek". In Den Haag zei Nijpels, dat het verzet van de Friese Sta ten de doorslag heeft gegeven. Hij ontkende dat er sprake was geweest van een mistaxa tie. Hij zal voor zichzelf geen consequenties trekken uit de gang van zaken. „Ik heb m'n nek uitgestoken. Er is geen sprake van een verkeerde in schatting. Ik respecteer de uit spraak van de Staten, maar het is wel een bittere tegenval ler". Wiegel liet blijken dat er van een definitieve terugkeer naar de Haagse politiek in de eerstkomende jaren geen sprake zal zijn. Wiegel: „Je moet nooit nooit zeggen in de politiek, maar het lijkt me niet voor de hand te liggen". Zie ook pagina 3: •Rudol/De Korte superbezuiniger Zaterdagmiddag maakte Wiegel een einde aan de hoop en verwachting van WD-lei- der Nijpels en de zijnen: „Ik heb besloten in Friesland te blijven". Een kwartier later schoof fractieleider Nijpels „teleur gesteld door de beslissing van Wiegel" De Korte als kandi daat-minister naar voren. Vandaag zal De Korte een ge sprek hebben met premier Lubbers. De keuze is volgens Nijpels op De Korte gevallen omdat deze goed thuis is in de f inan- cieel-economische problema tiek, hetgeen van belang is voor het overleg over de ar beidsvoorwaarden van de ambtenaren en de voorberei ding van de begroting 1987. Volgens CDA-fractieleider De Vries heeft De Korte geen De Nederlandse profcou reurs hebben zich dit week einde goed geweerd in de Tirreno-Adriatico. Steven Rooks, Teun van Vliet en Joop Zoetemelk rukten op in het algemeen klasse ment en komen nog in aan merking voor de eindzege. Het meespelen van Hans van Breukelen in de topper PSV-Ajax (komend week einde) is uiterst onzeker. De doelman liep gisteren in het competitieduel van PSV tegen Excelsior een her senschudding op. Doelman Van Grinsven (FC Den Bosch) en Feyen- oorder Troost zijn opgeno men in de selectie van Oranje, dat woensdag in Leipzig een oefenduel speelt tegen Oost-Duits- land. BAHREIN (AP) - De vijf olie landen rond de Perzische Golf gaan voorlopig door met hun overproduktie, waardoor de olieprijs onder druk blijft staan. De vijf landen willen proDe- ren het marktaandeel van de OPEC-landen op de wereld markt te handhaven. Het feit dat de olieprijs in een paar maanden tijd meer dan gehal veerd is nemen ze op de koop toe. De Golfstaten zullen de an dere OPEC-landen deze week in Genève daarom voorstellen de concurrentieslag met Groot-Brittannië nog even vol te houden. De Golfstaten vinden wel dat het huidige niveau van de olieprijzen onaanvaardbaar laag is. UTRECHT (ANP) - Topamb tenaar mr. F. Kruse van het ministerie van Sociale Zaken vindt dat verdergaande ar beidstijdverkorting (ATV) bij uitstek de methode is om de massawerkloosheid aan te pakken. De werkgevers hebben ge lijk als ze zeggen dat ATV fi- nanciëel niets oplevert, maar ATV is ook nooit bedoeld om de rendementen te verbeteren, niet als oplossing voor een eco nomisch probleem maar voor een soeiaal probleem, aldus Kruse. 'Als we er in Nederland niet mee doorgaan, zit je tot 2015 met een werkloosheid van tus sen de 800.000 en de é'e n mil joen. Dat is onaanvaardbaar', zegt hij in het blad van de In- dustriebond-FNV. De werkgevers hanteren vooral als tegenargument dat er nu al vele duizenden onver vulbare vacatures zijn en dat er nauwelijks gekwalificeerde werknemers te vinden zijn. Die schaarste op de arbeids markt zou alleen nog maar groter worden als de werk week verder wordt bekort, re deneren ze. Voorzitter Van Eijkelenburg van de christe lijke werkgeversorganisatie schat het aantal onvervulbare vacatures zelfs op 50.000 tot 60.000. Maar volgens Kruse valt dat wel mee. Er blijven slechts tussen de 10.000 en 15.000 vaca tures langer dan drie maan den openstaan. Waar werke lijk knelpunten zijn moet je naar andere oplossingen zoe ken, maar voor de overige 96 procent doen zich op de ar beidsmarkt geen problemen voor bij verdergaande ATV. Ongeveer 60 procent van de huidige arbeidsreserve, ofte wel 400.000 werklozen, is vol gens hem zonder meer inzet baar. 'Dat is genoeg om te vol doen aan de vraag die je schept ais je de 32-urige werk week in n keer zou invoe ren', aldus Kruse. Kruse vindt het tempo waarin de ATV wordt doorge voerd te laag. Hij sluit ook niet uit dat de werkweek nog kor ter moet worden dan de be oogde 32 uur. Het staat nog te bezien of dat voldoende is. Ook vindt hij ATV in een tempo van elke twee jaar twee uur te traag. Dat sorteert onvol doende effect op de arbeids markt. ATV op weekbasis leidt vol gens Kruse tot de hoogste her bezetting. Hij vindt ATV in de vorm van roostervrije dagen, waarvoor in de stap naar 38 uur is gekozen, geen goede zaak. Dat is de weg van de minste weerstand. Het is de eenvoudigste en goedkoopste manier, maar de herbezetting is heel laag. Woordvoerder P. Noorder- meer van de Industriebond FNV is in het algemeen zeer tevreden over de uitlatingen van Kruse: „Wat hij over ATV zegt kunnen de werkgevers in him zak steken". Een woordvoerder van mi nister De Koning (Sociale Za ken) zegt dat ook de minister meent dat er verder moet wor den gegaan met arbeidsduur verkorting. Ten onrechte is gesuggereerd dat hij de 32- urige werkweek heeft afge zworen, aldus de woordvoer der. (ADVERTENTIES) Elke maandag en dinsdag hebben we groente en vlees in de aanbieding. Met deze bon kunt u een nieuwe abonnee aan melden en de pen zal u worden toegestuurd. Naam en voorletters: Adres: Postcode: I Woonplaats: Betaling 68,06/Kwartaal 23,60/maand DE NIEUWE ABONNEE ONTVANGT Z'N KRANT Datum van aanmelding: Naam: Adres: Postcode: Woonplaats: IDeze bon in een open enveloppe, zonder postzegel, sturen naar: De Stem, Antwoordnr. 112, 4800 VB BREDA, ^tellen kan ook: 076-236911.

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1986 | | pagina 1