Vliegtuigje stort neer op snelweg GARAGE MUSTERD PREI EN GEHAKT m UITBREIDING STAKINGEN METAAL, ACTIES ZUIVEL GAAN DOOR CV ruttcnen Van Agt haalt uit naar kerken Leden vervoersbonden eens met cao-voorstel Ruding: jeugdlonen niet verder omlaag WOENSDAG 30 APRIL HEROPENING VAN ONS - VERNIEUWDE RESTAURANT IN DE HEMA, GINNEKENSTRAAT. ifi'ÉSüiwgaB Liever korter werken dan meer loon 150 Merijntje Bijzonder onderwijs vaak beter Steven Rooks winnaar van Gold Race Excelsior verslaat voor Rayern van 1 Hek 14 DAGEN GRATIS |7/d Born, sterk in gebruikte auto's I w B RADIO 1 I|26ste jaargang Kantoren te Breda - Bergen op Zoom - Btten-Leur - Goes - Hulst - Oosterhout - Roosendaal - Terneuzen - Vlissingen Losse nummers 1,10 RADIO 2 ENQUÊTE: RUIM DRIEKWART NEDERLANDERS RADIO 4 RADIO 5 RADIO 1 iMetaal otSijSwU7r.MieTr™0eg?n S^^h^nd^Hn^alfe RADIO 2 RADIO 4 kies uit .meer dan gebruikte bestel- en vrachtwagens VOORZITTER SECTIE KOV: Frankrijk neemt weer kernproef VIER INZITTENDEN KOMEN MET DE SCHRIK VRIJ Lou van Burg overleden MAANDAG 28 APRIL 1986 Opzet achter Tamils-actie? AAN ONZE LEZERS EN ADVERTEERDERS ZWAAR GEWOND Redding mislukt: parachutist valt uit boom HOUDING KRUISRAKETTEN 'ZIELTJESWINNERS HEMA. Prei, kilo Gehakt half-om-half, 500 g 555 3.98 CQQ kilo üMil GROTE KONINGINNEDAGSHOW DAHLIASTRAAT 46 MADE Tel. 01626-3380 TSSJr^ DE STEM „de 4in1 krant 19.00 Carnival in Rio 1986 (h ;0.00 Die Rumplhann (1), tv.' film in 2 delen. fel.55 Weerbericht. 3.15-05.00 The concert that ounts, live from Los Angela 1 ANWB-gekeurd Spinveld 37 4815 HR Breda Tel. 076-223166 DE STEM J leder heel uur nieuws. TROS; 7^ "Nieuwsshow (7.30 Nws en 11.03 vjl nerbreed). NOS: 12.56 MededelS? gen t.b.v. land- en tuinbomj TROS: 13.03 Nieuwsshow. Trq? 18.03 Coulissen. NOS: 19.02 Nq_ fiazz platform. 20.02 Langs de liiS *>2.02 Metro's Music. 23.05 Met7 og op morgen. KRO: 0.02 Ooglu 1.02 Niemandsland. ARA: 7.03 Hallo hier Hilversi 10.03 De stand van zaken. issen Barend en Van Dorp. m De Rooie Haan. 14.03 Wie in 't Ne derlands wil zingen. 15.03 Muzie uit de IJsselhal in Zwolle. KRr 16.03 Zin in muziek. 17.03 Op h eerste rang. KRO: 18.03 Echo. 18.x Levenslief en levensleed. 19.00-8Q Zie Radio 1. Ieder heel uur nieuws. NCRV: 7 Vroegop. 7.30 Rabarbara. 8.03 Pa non-stop. 9.03 Gospelrock. 10$ Popsjop. 12.03 Los Vast Amerikj specials. 14.03 Tussenuur. 150 Popstation. 16.03 NCRV-zaterdag sport. NOS: 18.04 De avondspiti NCRV: 19.02 Koploper. 20.03 Hithe rinneringen. 21.02 Elpee pop. 22.5 Country Style. 23.02 Jazztime. I UTRECHT (ANP) - De kaderleden in de sector wegvervoer van Xe Vervoersbonden FNV en CNV hebben zaterdag op afzonder lijke vergaderingen besloten de voorstellen die een bemidde- lliagscommissie voor de CAO heeft gedaan te aanvaarden. Volgens bestuurder R. van Hengel van de FNV-bond staat olets het afsluiten van een CAO voor de 70.000 werknemers in jeze sector nu meer in de weg. De commissie is ingesteld omdat het CAO-overleg muurvast at. Wegblokkades en rechterlijke uitspraken brachten bonden tn werkgevers ook niet dichter tot elkaar. HILVERSUM (ANP) - Drie op de vier Neder landers (77 procent) wil liever arbeidstijd verkorting dan meer loon. Voor achttien procent is meer verdienen belangrijker dan korter werken. Dit blijkt uit een enquête van bureau In- tomart onder 1300 Nederlanders van 18 jaar en ouder. De uitslag werd zondagavond be kendgemaakt in KRO's Brandpunt, dat op dracht tot de steekproef had gegeven. De meeste voorstanders van meer loon zijn te vinden bij WD-kiezers: 31 procent. Bij PvdA- en CDA-stemmers zijn die per centages respecievelïjk 14 en 16 procent. Ruim de helft van de ondervraagden (56 procent) vindt dat de werkloosheid beter wordt bestreden door versterking van het bedrijfsleven. Acht en dertig procent vindt dat de bestrijding van de werkloosheid beter is gediend door atv. Als werkgevers en werknemers het niet eens kunnen worden over atv, moet de over heid arbeidstijdverkorting afdwingen, vindt 37 procent. Negen en vijftig procent is tegen wettelijke dwang. DEN BOSCH (ANP) - Minister Ruding van financiën vindt dat de minimum-jeugdlonen niet verder verlaagd moeten worden. Tijdens een forumdiscussie in Den Bosch, georganiseerd door de CNV-jongeren, zei Ruding dat wat dat betreft de grens is be reikt. 1 Met zijn mede-forumleden F. de Grave, Kamerlid voor de VVD en I. Dales, Kamerlid voor de PvdA, vond Ruding dat jon geren geen voorrangpositie moeten krijgen bij herbezetting van banen die door arbeidstijdverkorting vrijkomen. M. van Teefe- len van de CNV-jongeren en P. I.ankhorst van de PPR, die ook deel uitmaakten van het forum, zijn er wel voorstander van. Proef V en D met 36 uur AVRO: 8.00 Nws. 8.02 Mooi zo. 9.0 Muziek, wat heet...? 11.00 Kur hausconcert VOO: 12.00 Strauss e Co. 13.00 Nws. 13.02 Veronica klas siek. 16.00 Lang leve de opera VOO; 18.30 Avondstemming. KÏlO 20.00 Nws. 20.02 Het levende woon 20.10 KRO klassiek op de zaterdag avond (20.50 De Suite: Nieuw oogst. 22.00 Orgelrubriek. 22.2 Laudata). 23.00 KRO-Literali Spektakel. NOS: 9.00 Nws. 9.02 NOS-sportie 9.25 Waterstanden. 9.30 Feducc Basiseducatie (6). 9.45 Werken aa werk (21). 10.00 Taal van alleda den van de dienstenbond FNV (2). EO: 10.15 De muzikale fruit noemt de proef bij V en D 'een Nie uw s1 2 *05^Waar *w a re rT we' oc al weer? 12.20 EOin de regli itruikelblok bij de invoering 12.45 Vragen naar de weg. 131 .'an de 36-urige werkweek zijn Nws. 13.10 Opo Doro. 13.30 Kaye steeds de verkoopchefs ge- 1345 Iy' "a^e^'eL "O! «eest, omdat afdelingen niet 14.00 Homonos, VPRO: 14.30 Eur< buro. 15.00 Het spoor. EO: 17,1 londer leiding mogen komen 21.05 Sports report. Tennis Monte Carlo. 22.35 Die Rumplhanni (2),tv. film. 00.20 World Watch en weerbericht. Van onze redactie binnenland UTRECHT (ANP) - In de strijd om de 36-urige werkweek is er een opmerkelijk doorbraak: warenhuisconcern Vroom en Dreesmann start op 1 augustus met een proef voor een half jaar bij elf vestigingen. In de metaal worden de acties fors uitgebreid, vanaf vandaag zijn er stakingen bij twaalf bedrijven. In de tuivel zullen de geplande stakingen op 1 mei door- ;aan. Vice-voorzitter B. van Zwe- e zitten. Er komen nu twee eidinggevenden per werk- jroep die elk vier dagen per «eek werken. In de testpe- spoor. Licht en uitzicht. PP: 17.36 Uitzei ding RPF. 17.46 Overheidsvoor lichting: Franco huis. NOS: 17. Mededelingen en nieuws. EO: 131 Hallo Nederland. 18.15 Een lied) tussendoor. PP: 18.20 Uitzendin riod® worden de voor- en na- PAB. EO: 18.30 Metterdaad. NO! ielen van het nieuwe rooster 19.00 Programma voor buitel jekeken en wordt er gewerkt landse werknemers. EO: 2030 Lal de opleiding van de perso- ons de rustdag wijden. 21.15 Bezn ningsdag. Van abortus naar euthi die naar de nieuwe functies zullen doorstromen. Door volledige uitvoering van iet plan zal het aantal perso neelsleden in het 'middenka der' met 250 toenemen. kondigde acties 'prematuur en onrechtmatig' genoemd. Vol gens de werkgevers staan de verschillen over de 36-urige werkweek in geen verhouding tot de maximale risico's van stakingen voor het milieu en de arbeidsverhoudingen. De verschillen over de 36-urige werkweek zijn, zeggen ze, overbrugbaar. Daarom drin gen ze aan op 'open en con structief overleg'. De Voe dingsbond FNV, de Industrie bond FNV en de Industrie- en Voedingsbond CNV hebben zondagavond echter na onder ling beraad besloten dinsdag niet met de werkgevers te gaan praten. In de metaal zullen vandaag Ivoor het eerst ook in Friesland mort- en kantine-acties wor- len gehouden. In Zeeland is De Schelde in Vlissingen NOS: Gelukwens aan de jari Volgens de bond zijn bij alle prins Willem Alexander. EO: 8. acties 7.000 werknemers be- Groot nieuws. VOO/TROS: 90 trokken, van wie er 3.200 (ook Sport. VARA: 11.02 De schuurpa niet-FNV-ers) staken. Het pier. 11.30 Zout in de pap-zondag - Industrie- magazine. NCRV: 13.05HierenNi 7^i„TeI? Y ae mausme NOS: 14.02 Langs de lijn. VPRO wnd FNV dat in actie komt of 18.02 Borat. AVRO: 19.02 Bernar blijft is 4.400. Van hen staken Drukker bespeelt het AVRO-con er 1.750. certorgel. 19.30 Hersengymnastiel 20.02 Zondag AVRO avond shov NOS: 23.05 Met het oog op morgö £uiV6l TROS: 0.02 De Nachtwacht. 4.C Krieken met Adje. 6.56 Agrarisc nieuws. Ieder heel uur nieuws. VARA: 3 Vroege vogels. 10.02 Tony Verre ontmoet Awraham Soete dorp. AVRO: 10.30 Hij van naast. 11.02 Duyscotheek. AVRO-magazine. 14.02 NederlaM op AVRO 2. 15.02 Pim Jacobs r hits uit de 50-er jaren. 16.02 Een tl gel uit een lied. 16.30 Kom 'ns lar" in Des Indes 18.02 Uit theater, zondageditie. 18.30 vrij. 19.00-7.00 Zie Radio 1. Ieder heel uur nieuws. Vanaf 9.30 t/m 18.30 op ieder I uur popnieuws. 8.02 Hurrie-up Zin in pop. 10.02 KRO Miniparaj*j 11.02 Het Egmond complex. 12P Het weeshuis van de hits BJ Poptima Forma. 17.02 Man pop. 19.02 Pop-eye. 20.02 voer. 22.02 Op slag van maandag De actie in de zuivel, onder le naam 'De witte motorsto ring' zal volgens bestuurder Winter van de Voedingsbond PNV tot gevolg hebben dat er komende tijd weinig melk de winkel te koop zal zijn. let een soepele toepassing de voorschriften zal het :hter mogelijk zijn dat de r rechtstreeks aan de con- ient gaat leveren. Er zijn >k maatregelen getroffen om ifkenhuizen en bejaardente huizen van melk te kunnen 'lijven voorzien. De organisaties van werk levers in de zuivelindustrie !bben zondagavond in een ilex aan de bonden de aange- NOS: 8.00 Gelukwens aan de jaj prins Willem Alexander. 8.02 N' 8.05 H vier. 9.00 Musica Religioffl Prof ana. KRO: 10.00 De goddel liturgie van onze heilige v£ Joannes Chrysostomus. NOS: U Für Elise. 13.00 Nws. 13.02 Op matinee. 14.00 Onder de groen de. 14.15 Concert op de zondag! dag. 16.30 Diskotabel. 18.00 NieJ 18.02 Musica Nova. TROS- Nji Continu Klassiek. 'Een rondje W" liam Boyce'. 19.30 Koren en kW sen. 20.00 Nws. 20.02 Spécialité^ la carte. 22.00 Finale. 22.30 boek. 23.30 Kamerconcert Muziekgezelschap. NOS: 9.00 Nws. NCRV: 9.02 VW op zondag. 9.30 Te Deum W®. mus. NOS: 9.55 Waterstanden- Nws. IKON: 10.02 Verhalen voor* 10.10 Kerkdienst. 10.58 Wilde «JJ zen. 11.00 De andere wereld v zondagmorgen. NOS: 12.00 NJj VOO: 12.05 Het zwarte gat Radio Romantica. 16.00 De f verwarring. NOS: 16.56 Medej gen en nieuws. IKON17.00 I dienst. 17.58 Wilde ganzen. 1 Nieuws. 18.10 Liturgie en kerW ziek. NOS: 18.40 Programma J buitenlandse werknemers. J Suara Maluku. 19.35 Tambu- Zórg en hoop. (ADVERTENTIE) 4 4 breaa bedrijfswagens 076 - 877850 urkstraat 1, breda Val-scherm UTRECHT (ANP) - Zeventig procent van de kinderen zit op bijzondere scholen. Dit komt mede doordat de ouders bij zondere scholen in vele geval len beter vinden dan openbare scholen. „Wij menen niet dat w i j beter zijn, zoals een be kend politicus dezer dagen heel onverstandig meende te moeten openbaren, maar het onderwijs, de sfeer, de orde is op vele van onze scholen be ter". Dit betoogde zaterdagoch tend de voorzitter van de Ver eniging voor RK AVO, me vrouw Th. Rademakers, op de algemene vergadering van de organisatie. De vereniging vormt de VWO/AVO-sectie van de Katholieke onderwijs bond KOV. WELLINGTON (KIR) - Frankrijk heeft zondag op bet atol Mururoa in het zuidelijk deel van de Stille Oceaan zijn eerste kernproef van dit jaar genomen. De kernproef vond zondag morgen plaats en werd ont dekt door leden van een we tenschappelijk en industrieel onderzoekscentrum op Raro- tonga. Het vliegtuig werd bij de crash volledig vernield. Van een onzer verslaggewrs BOSSCHENHOOFD - Op de snelweg A58 bij Bosschenhoofd stortte gistermiddag omstreeks half vijf een privévliegtuigje neer op de vangrail in de middenberm, schoot over de zuidelijke rijbaan en kwam net voorbij de parallelweg in een weiland tot stilstand. Bij het ongeluk werd niemand gewond. De dienst luchtvaart van de rijkspolitie en de rijksluchtvaartdienst stellen een onderzoek naar het ongeluk in. Het vliegtuig, een Piper Seneca werd gevlogen door eigenaar H. Kapteins, een ervaren vlieger. Gisteravond zei hij des gevraagd: „Het was een lotje in de loterij. Ik maakte een doorstart en net toen ik weer opsteeg, pikte de linkermotor af. Het toestel draaide naar links, recht op een boerderij af. Daarom trok ik hem verder naar links, maar op dat moment was de snelheid laag en gingen we weer recht op een huis af. Ik heb hem toen nog verder naar links getrokken. Zo kwamen we op de vangrail terecht en schoten we door dat weiland in. Dé rechtermotor rookte, dus we zijn er zo snel mogelijk uit gegaan". Zowel hij, als zijn drie medepassagiers zijn zonder ernstige verwondingen uit het wrak gestapt. Een van de inzittenden had een blauw oog, een ander hield aan de crash enkele zere ribben over. Naast de piloot zaten in het vliegtuig de heren Van Heeswijk en Amrani uit Bergen op - FOTO DE STEM/BEN STEFFEN Zoom en de heer Mijnheere uit Heeze. Stern-directeur Hans Brader zag het ongeluk gebeuren vanaf vliegveld Seppe dat naast de snelweg ligt: „Ze waren be zig met startoefeningen; aanvliegen, lan den en meteen weer doorstarten. Won derbaarlijk genoeg zijn er geen auto's te genop gereden". Op het moment van het ongeluk was het behoorlijk druk op de rijbaan Roosendaal/Etten-Leur. Een boompje bij de snelweg heeft de vaart van het schuivende toestel gebro ken, waarna het vrij snel tot stilstand kwam in het gras naast de parallelweg. Daarbij is geen brand ontstaan: „Ook dat is een wonder, want de tanks van de rechter vleugel zaten nog vol benzine", aldus de heer Brader. HILVERSUM (ANP/DPA) - In een ziekenhuis in Miinchen is zaterdag de Nederlandse show-presentator Lou van Burg overleden. Dit heeft zijn assistente meegedeeld. Lou van Burg, die in West-Duits- land woonde, leed al geruime tijd aan leukemie. In Nederland kreeg Lou van Burg vooral bekendheid door zijn televisie-show 'Een kwartje per seconde', die in het begin van de jaren zestig furore maakte. Later keerde hij Nederland de rug toe en begon een carrière in de Bondsrepubliek, waar hij zich grote populariteit verwierf met zijn tv-show 'Der Goldene Schuss'. Zijn faam bezorgde hem bij de Duitsers de bij naam 'Onkel Lou'. Lou van Burg is 68 jaar geworden. (ADVERTENTIES) STEVEN Rooks behaalde In de Amstel Gold Race de tweede klassieke overwin ning in zijn carrière. De Noordhollander versloeg Joop Zoetemelk in Meers- sen met banddikte verschil. Zie «erder de ««rato sportpagina. HET in degadatiegevaar verkerende Excelsior boekte een verrassende overwinning (2-1) op i Feyenoord. Zl* venter de tweed* aportpegln». BAYERN München ver overde de Westduitse voet- baltitel, doordat Werder Bremen zijn laatste wed strijd met 2-1 van VfB Stutt gart verloor, terwijl de Zuid- duitse ploeg met 5-0 van Borussia Mönchenglad- bach won. Zie verder de derde sportpagina). TOM van 't Hek is terugge keerd in de nationale he- renhockeyselectie, die dit weekeinde door de nieuwe coach Frans Spits werd prijsgegeven. Zie varder da vterda aporlpaglna. DE rijkspolitie probeert te achterhalen wie verant woordelijk is voor de onlus ten, die woensdagnacht in de diverse opvangpensions voor de Tamils uitbraken. Volgens opper Van Osta van de rijkspolitie uit Oudenbosch gelooft men bij Justitie niet dat er sprake is geweest van een spontane uitbarsting van geweld. ZK pagina drta In verband met KONINGINNEDAG zijn onze kantoren op woensdag 30 april de gehele dag GESLOTEN. Advertenties voor de uitgave van donderdag 1 mei dienen uiterlijk dinsdag 29 april om 16.30 uur in ons bezit te zijn. De Stem zal op Koninginnedag normaal verschijnen. Van onze correspondent BLOMBERG DETMOLD - Zondagmiddag landde de 20-jarige in Duitsland ge legerde soldaat Maarten Akkerman uit Haamstede met zijn parachute in een ruim 25 meter hoge boom in Blomberg. Toen hij daaruit viel, na een reeks mislukte reddingspogin gen, raakte hij levensge vaarlijk gewond. Brandweerlieden heb ben ruim twee uur met al lerlei hulpmiddelen ge tracht redding te bieden aan de in de parachute verstrikte man. Helaas, geen enkele ladderwagen bleek lang genoeg. Een reddingshelicopter slaagde tweeëneenhalf uur later er met veel moeite in Akker man een reddingslijn te la ten pakken, maar die moest hij, waarschijnlijk door vermoeidheid laten schieten. Hij viel naast het reddingszeil van de brand weer. V. Van een onzer verslaggevers TILBURG - CDA-prominent Dries van Agt heeft op een CDA-bijeenkomst in Tilburg hard uitgehaald naar de ker ken. Hij verwijt de kerken stelling te hebben genomen te gen kruisraketten om zieltjes te winnen. Van Agt zei: „De kerkelijk leiders meenden dat de ethi sche verontrusting van de ge lovigen een goede voedingsbo dem voor een religieus reveil zou kunnen zijn. De kerken konden niet nóg eens de maat schappelijke boot missen". Volgens Van Agt betrof het een beoordelingsfout. De CDA'er constateerde met leed wezen dat steeds meer Neder landers Amerika beschouwen als 'minstens een even ernstige boosdoener als de Sovjet- Unie'. Gezien 'de kille werke lijkheid der dingen bestaat er te veel begrip voor Rusland', aldus Van Agt. „Het wordt hoog tijd te waarschuwen", sprak Van Agt. „Het is kwa lijk dat de misvatting onder de oppervlakte als een veenbrand doorwoedt". Hij voegde er overigens aan toe dat ook Amerika niet zonder zonden is. Hij weet die houding aan 'emotionele vooroordelen van sommigen'. De Commissaris der Konin gin in Noord-Brabant maakte zijn opmerkingen naar aanlei ding van zijn trip naar de Ver enigde Staten vorige week. Hij verdedigde de Amerikaanse aanval op Libië. Over het af wijzend Europese standpunt met betrekking tot de bom bardementen zei Van Agt: „Wij hebben niks beters, wij zeggen alleen 'neen'". (ADVERTENTIES) Iedere dag (behalve zondags) OPEN TOT 19.00 UUR. Vanaf 18.00 uur ingang Bleekstraat. Elke maandag en dinsdag hebben we groente en vlees in de aanbieding. 's Lands grootste kruidenier blijft op de kleintjes letten. met ca. 300 jonge gebruikte personen- en bedrijfsauto's, div merken en modellen, 1 jaar C- en D-garantie Inruil, max. financiering, 1 Jaar garantie Met deze bon kunt u een nieuwe abonnee aan melden en de pen zal u worden toegestuurd. NIEUWE ABONNEE Naam en voorletters: Adres: i Postcode:i i 'i i Woonplaats:J Betaling 68,06/kwartaal 23,60/maand DE NIEUWE ABONNEE ONTVANGT Z'N KRANT l Datum van aanmelding: Naam:j Adres: I I Postcode: J Woonplaats; Deze bon in een open enveloppe, zonder postzegel, sturen i naar: De Stem, Antwoordnr. 112,4800 VB BREDA. S Bellen kan ook: 076-236911. L—

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1986 | | pagina 1