Achterban CDA: Klein rechts boven PvdA PSV: Achtste titel Onderzoek veiligheid Borsele MAATREGELEN TEGEN RADIO-ACTIVITEIT INGETROKKEN SPERZIEBONEN EN VARKENSLEVER 150 Nieuwe lire voor Italië Beleggers voor miljoenen genept RADIO 1 RADIO 2 RADIO 5 MAANDAG 12 ME11986 LUBBERS: VRAAGTEKENS ROND DODEWAARD Artsen overstelpt met vragen over radio-activiteit I Ieder heel uur nieuws. VARA: 8 I Vroege vogels. 10.02 Tony v®| [Verre ontmoet Wim Koole W| I AVRO: 10.30 Hij van hiernaar-1 111.02 Duyscotheek. 12.02 AVRv I magazine. 14.02 Nederlands Jf l AVRO-2.15.02 Pim Jacobs met ra» I I uit de jaren vijftig. 16.02 Een reS !l uit een lied. 16.30 Vrij vertaaBI 1 18.02 Uit studio en theater. 1MI Buut vrij19.00-7.00 Zie Radio 1. RADIO 3 Amnesty: 15.000 nieuwe leden RADIO 4 kies uit meer dan gebruikte bestel- en vrachtwagens (X) Merijntje Zwaar- en licht gewicht Z-Afrika: ANC wil 'bestand' Egyptische sperziebonen, Varkenslever, 's Lands grootste kruidenier blijft op de kleintjes letten. DEN HAAG - De meeste Westeuropese landen hebben de maatregelen in verband met radio actieve besmetting weer opgeheven. Invoerverbod D66 WEER IN DE LIFT COALITIE VERLIEST AANHANG j Adres: i Woonplaats: 14 DAGEN GRATIS I Adres: DE STEM „de 4in1 krant prt Reports: Herh. Sale Ede Lendl vs bre to it. J>rld Watch en licht. el uur nieuws. TROS: 7.03 Jhow (7.30 Nws en 11.03 Ka- fid). NOS: 12.56 Mededelin- lor land- en tuinbouw I 13.03 Nieuwsshow (13« Itktua). 17.06 TROS Aktua lie. 18.03 Coulissen. NOS BOS jazz platform. 20.02 lie lijn. 22.02 Metro's Music It het oog op morgen. VOo' >mband. 2.02 Zwarte gaj 5.02 Ook goeiemorgen. 7.03 Hallo hier Hilversum, ie Stand van zaken. 11.03 J Barend en Van Dorp. 12.03 |ie Haan. 14.03 Wie in 't Ne- 5 wil zingen. 15.03 Hits van CRO: 16.03 Zin in muziek, i de eerste rang. 18.03 Echo. I Levenslief en levensleed! loo Zie Radio 1. heel uur nieuws. NCRV7.03 bp. 7.30 Rabarbara. 8.03 Pop top. 9.03 Gospelrock. 10.03 bp. 12.03 Los vast. 14.03 Tus- ir. 15.03 Popstation. 16.03 L^-zaterdag-sport. NOS: 18.04 ondspits. NCRV: 19.02 Koplo- I lo,03 Hitherinneringen. 21,02 pop. 22.02 Country Style. lazztime. 8.00 Nws. 8.02 Mooi zo. 9.00 bk, wat heet...? 11.00 Kur- concert. VOO: 12.00 Nws. 12.02 I J en Co. 13.00 Nws. 13.02 Ve- klassiek: The Academy of I Martin-in-the-Fields. 15.30 leve de opera! 18.02 Avond- ming. Componist v.d. maand: lir. KRO: 20.00 Nws. 20.02 Hel Inde woord. 20.10 KRO klassiek le zaterdagavond. 23.00 KRO- pir: Spektakel. B: 9.00 Nws. 9.02 NOS-sportiei. Waterstanden. Feduco: 9. 0 n baan (2). 9.45 Werken aan ut (1), 10.00 Taal van alledag (4). F 10.15 De muzikale fruitmand 5 Tijdsein-thema. 12.00 Nieuws, j 5 Waar waren we ook al weer! ,j EOin de regio. 12.45 Vra- f naar de weg. 13.00 Nws. 13.10 'j> Doro. 13.30 Kayen Rasja. 13.4S Haberler. NOS: 14.00 Homonos. RO: 14.30 Euroburo. 15.00 Het Jor. EO: 17.00 Lacht en uitzicht 1 I: 17.36 Uitzending van AR'85 6: Overheidsvoorlichting: Mi-1 -.erie van WVC. NOS: 17.56 Me-1 .jelingen en nieuws. EO: 18.101 itllo Nederland. 18.15 Een liedje I lisendoor. PP: 18.20 Uitzending I Intrum Democraten. EO: 18.301 \tterdaad. NOS: 19.00 Pro-1 imma voor buitenlandse werk- ners. EO: 20.30 Laat ons de rust- wijden. 21.15 Reflector. 21.351 e week. 1-30 Grafin Reventlow, litse tv-film. #0 Sports Report. k.35 World Watch, leerbericht. f/j Born, sterk in gebruikte auto's I ANWB-gekeurd Spinveld 37 DE STEM 1126ste jaargang Kantoren te Breda - Bergen op Zoom - Etten-Leur - Goes - Hulst - Oosterhout - Roosendaal - Terneuzen - Vlissingen Losse nummers ƒ1,10 t Gisteren verspreidde het Russische persbureau Tass voor het eerst duidelijke foto's van de schade die door de brand in de kerncentrale van Tsjenobyl is aangericht. - foto tass DEN HAAG (ANP) - Premier en CDA-lijsttrekker Lubbers wil dat er een onderzoek komt naar de veiligheid van de kerncentrales in Borsele en Dodewaard. Pas als volstrekt vast staat dat kerncentrales absoluut veilig zijn kunnen wat hem betreft in Nederland nieuwe kerncentrales worden ge bouwd. Lubbers maakt een duide lijk onderscheid tussen de twee Nederlandse kerncentra les in Borse en Dodewaard. Wat Borsele betreft acht hij 'persoonlijk de kans niet groot dat zal blijken dat Borsele on veilig zou zijn'. Dodewaard is volgens hem een ander verhaal. 'Ik zeg niet dat die centrale onveilig is, maar het gaat hier om een centrale die zeer oud is en een zeer beperkte functie vervult. Er kunnen hier dus andere af wegingen zijn'. Het is voor de CDA-lijst trekker de vraag of voor Do dewaard 'nog bepaalde voor zieningen getroffen moeten worden'. Als uit nader onder zoek blijkt dat Dodewaard niet volstrekt veilig is, dan moet die centrale dicht, aldus Lubbers. Eerder dit weekeinde had Lubbers al gezegd dat het CDA wat betreft de discussie over uitbreiding van het aan tal kerncentrales weer terug is bij af. Het CDA maakt 'volle dig pas op de plaats' en dat kan een aantal jaren duren. W-Europa we er Veilig' ■*ler heel uur nieuws. KRO: 7.021 Entbij tshow. 7.53 Ter overweging. I f.O: 8.05 Groot nieuws. VOO/I TROS: 9.02 Sport. VARA: 11.02 Del [chuurpapier. 11.30 Zout in de pap* I Jondagmagazine. NCRV13.05 Hier I In Na NOS: 14.02 Langs de lijn-l VPRO: 18.02 Borèt. AVRO: 19.021 Nigel Ogden bespeelt het AVR0-I concertorgel. 19.30 Hersengyninas* I Riek. 20.02 De zondagavondshov/. I 121.02 Ik heb vanmiddag langs he I Itrand gewandeld. NOS: 23.05 Mei I liet oog op morgen. TROS: 0.02 De I JNachtwacht. 4.02 Krieken met Ao* f |e. 6.56 Agrarisch nieuws. DEN HAAG (ANP) - In de periode van onzeker heid over de gevolgen van de ramp met de kerncentrale in het Rus sische Tsjernobyl raad pleegden dagelijks onge veer 15.000 mensen hun huisarts over wat zij moesten doen. De vragen betroffen in hoofdzaak de voeding, vooral ten aanzien van kinderen, maar hadden ook betrekking op het ge bruik van jodium, naar buiten gaan en het reizen. Dat blijkt uit een on derzoek van de Neder landse Vereniging van Medische Polemologen (NVMP), een organisatie van artsen die zich ver zetten tegen de kernbe wapening. Uit de vragen aan de huisarts blijkt volgens de NVMP dat veel mensen ongerust en vaak zelfs angstig waren. De NVMP is thans be zig met de vervaardiging van een folder met infor matie over radiostraling. Deze zal binnenkort voor iedereen verkrijgbaar zijn. Ieder heel uur nieuws. 8 Vanaf 9.30 t/m 18.30 ieder half u«l popnieuws. 8.02 Hurrie-up. 9.02®| in pop. 10.02 KRO-miiupara® I 11.02 Het Egmond complex. Het weeshuis van de hits. w»| Poptima Forma. 17.02 Mann® I pop. 19.02 Pop-eye. 20.02 Kracm-f voer. 22.02 Op slag van maandag 'HILVERSUM (ANP) - Am nesty International denkt er de afgelopen dagen ongeveer 15.000 nieuwe leden bij te heb- I ben gekregen. Totaal komt het aantal leden daardoor op IOO.OOO. De mensenrechtenorganisa tie Amnesty International be staat 25 jaar, naar aanleiding waarvan afgelopen vrijdag [voor radio en televisie aan lacht aan deze organisatie en haar werk is besteed. Alleen vrijdagavond al [meldden zich volgens een [woordvoerster zeker 10.000 [mensen aan als nieuw lid. Dat [gebeurde tijdens het recht streekse televisieprogramma. Zie ook pagina 3 (ADVERTENTIE) NOS: 8.00 Nws. 8.02 H vier. Musica Religiosa et Profana. K", 10.00 Eucharistieviering. "tS 11.00 Für Elise. 13.00 Nws. Opera matinee. 14.00 Onder groene linde. 14.15 Concert OP zondagmiddag. 16.30 Diskota 18.00 Nieuws. 18.02 Musica WL TROS: 19.00 Continu klassiek. Spaans rondje'. 19.30 Koren korpsen. NOS: 19.57 Herdenking de Dam. 20.04 Nws. TROS: Specialiteiten a la carte. 22.W I nale. 23.00 Om het boek. 23.30 merconcert. NOS: 9.00 Nws. NCRV: 9.02 WS op zondag. 9.30 Te Deum W J mus. NOS: 9.55 Waterstanden^ Nws. IKON: 10.02 Verhalen vo» 10.10 Kerkdienst. 10.58 Wilde 8 zen. 11.00 De andere wereM zondagmorgen. VOO:, 12.00 12.05 Het zwarte gat 13.30 Romantica. 16.00 De grote ver» ring. NOS: 16.56 Mededelingen nieuws. IKON: 17.00 Kerk® 17.58 Wilde ganzen. 18.00 18.10 Liturgie en kerkfflwc Liturgie en Kenu«-a| NOS: 18.40 Programma voor teniandse werknemers. 19.°o u| Maluku. 19.35 Tambu. 21.10 Zo™ hoop. Lubbers: Borsele is geen Dode waard Een zwaar- en een lichtge wicht' in ge sprek. Waarover spraken zij? Niet over de omvang van tailles, maar over een Japanse sport met een onuitsprekelijke naam die nog het meest lijkt op worstelen. Diana en haar Charles - in Ja pan op bezoek - lieten de gele genheid niet voorbij gaan om een toernooi van blote, zwaarlij vige vechtjassen bij de wonen. - foto ap JOHANNESBURG (AFP) - Het Afrikaans Nationaal Con gres (ANC) overweegt serieus een bestand te sluiten met de Zuidafrikaanse regering, daartoe aangezet door een commissie van het Gemene best. Dat bericht de Zuidafri kaanse krant 'New Nation'. Hoofdredacteur van de krant is Zwelakhe Sisulu, de zoon van ANC-voorman Walter Si sulu die al 24 jaar gevangen zit. Er gaan al geruime tijd geruch-' ten over plannen voor een be stand, maar naar uit welinge lichte bron is vernomen is de Zuidafrikaanse regering zeer verdeeld over de kwestie. (ADVERTENTIE) Elke maandag en dinsdag hebben we groente en vlees in de aanbieding. 500 gram 500 gram 2 3.5 3^5 Van onze verslaggevers Uit de laatste metingen blijkt dat de radio-activiteit in Nederland de afgelopen 24 uur sterk is afgenomen. Het informatiecentrum in Leidschendam, waar bur gers nadere informatie konden krijgen, is dan ook ge sloten. En er mag ook weer volop spinazie worden verhandeld. Volgens minister Braks (Landbouw) is de radio-activi teit die bij de spinazie gemeten wordt weer gedaald tot onder de grenswaarden die de Ne derlandse overheid aanhoudt. Minister Winsemius (Mi lieu) heeft dit weekeinde ver klaard dat de toestand in Ne derland weer vrijwel normaal is. Alleen in havenslib zal nog lang sprake kunnen zijn van verhoogde radio-activiteit, veroorzaakt door cesium. De radio-activiteit van de rivieren en meren is zondag aanzienlijk gedaald. Was za terdag nog sprake van een lichte verhoging op sommige plaatsen (zoals bij Keizers- veer), zondag was de straling vrijwel overal veel minder dan gedurende de afgelopen week. Het Rijnwater bij Lobith gaf zondagmorgen een belas ting te zien van 6.800 becquerel (een stralingseenheid) per ku bieke meter. Zaterdag was dit nog 12.300. De radio-activiteit van het water van de Maas bij Eysden en bij Keizersveer liep uiteen van ongeveer 5.000 tot 7.800 becquerel. Zaterdag wer den daar nog waarden geme ten van respectievelijk 7.300 en 12.200. Hèt snelle verdwijnen van de radio-activiteit in de op pervlaktewateren, die nu niet verder meer worden belast met radio-actieve deeltjes uit de atmosfeer, is te danken aan de doorstroming van het wa ter. In geïsoleerde wateren verdwijnt de straling veel langzamer. Overigens blijft de onzeker heid over de gevolgen van de kernramp in het Russische Tsjernobyl. De concentratie van het radio-actief watersto fisotoop tritium in het Neder landse drinkwater is volgens de norm van de Gezondheids raad niet te hoog, maar de Rijksuniversiteit Groningen zet daar vraagtekens bij. Uit een onderzoek blijkt dat naast 'normale stralingsscha- de' ook schade aan menselijk erfelijkheidsmateriaal het ge volg is van tritium. In dat ge val zou de Gezondheidsraad haar norm moeten bijstellen. Volgens de onderzoekers heeft de Gezondheidsraad bij vast stelling van de norm ook geen rekening gehouden met meer kwetsbare groepen als kinde ren en zwangere vrouwen. Na vijf dagen onderhande len heeft de Europese Ge meenschap dit weekeinde dan toch een invoerverbod voor voedsel uit de landen van het Oostblok afgekondigd. Maar of dat besluit ook effectief kan worden gemaakt is nog maar de vraag nu Italië gisteravond heeft laten weten er niet aan te zullen meedoen. De maatregel van 11 van de 12 lidstaten betreft groenten, fruit, zuivelprodukten, vlees, vee, kaviaar en kikkerbil- letjes. Het importverbod geldt voor landen die binnen een straal van 1.000 kilometer van Tsjernobyl liggen: de Sovjet- Unie, Bulgarije, Hongarije, Roemenië, Polen, 7j echo-Slo wakije en Joego-Slavië. Het gevaar voor een ramp in de kerncentrale van Tsjer nobyl is voorbij, heeft Sovjet geleerde Velikov zondag ver klaard. Volgens Velikov, die leiding geeft aan de ontsmet tingsoperatie in het gebied rond de kerncentrale, is er sprake van een 'keerpunt'. 'Theoretisch bestond tot zondag de mogelijkheid van een ramp omdat een grote hoeveelheid brandstof en gra fiet in de reactor in overver hitte toestand was. Nu bestaat die mogelijkheid niet meer', aldus Velikov. Het is de eerste maal dat de Sovjetautoreitei- ten het woord 'ramp' gebrui ken in verband met de gebeur tenissen in Tsjernobyl. Tot nu toe werd slechts gesproken van een ongeluk. Uit de verklaring van Veli kov wordt niet duidelijk of de reactor nog lekt. Wel liet hij weten dat het gevaar van een nieuwe explosie of van een 'melt down' is geweken. Zodra de noodzakelijke maatregelen zijn voltooid zal de kerncen trale in Tsjernobyl weer in werking worden gesteld. Tenslotte is in Moskou ge meld dat opnieuw twee Rus sen zijn overleden aan de ge volgen van radio-actieve stra ling. DEN HAAG - De achterban van het CDA heeft liever een minderheidskabinet met de VVD, gesteund door klein rechts, dan een meerderheids kabinet met de PvdA. Dat blijkt uit een verkie- zingsonderzoek van KRO's Brandpunt. Intomart heeft daarvoor 1.300 Nederlanders telefonisch ondervraagd. In grote meerderheid kiest de achterban van de PvdA voor een kabinet van PvdA en CDA: 97 procent van de onder vraagde PvdA-kiezers wil dat er een PvdA-CDA kabinet komt, als WD en CDA de meerderheid verliezen. CDA-kiezers denken daar anders over. Een meerderheid, 57 procent, kiest voor een min derheidskabinet van CDA en WD met steun van klein rechts, 39 procent van de CDA-kiezers wil dat er een kabinet komt met de PvdA, als de huidige coalitie de meer derheid verliest. Ook de achterban van de WD heeft een grote voorkeur voor doorregeren met hulp van klein rechts: 87 procent van de WD-aanhang kiest daarvoor, 11 procent vindt dat er maar een PvdA-CDA kabi net moet komen, als de huidige coalitie de meerderheid ver liest. De politieke leiders van CDA en WD denken er an ders over: de meeste van hen zien weinig heil in een CDA- WD-minderheidskabinet, ge steund door klein rechts, de zogeheten 'Staphorster va riant'. Overigens sluit men die mogelijkheid niet uit. De 'Staphorster variant' is voor CDA en WD de enige mogelijkheid om aan de macht te blijven, tenminste, als de opiniepeilingen van het afge lopen weekeinde op 21 mei be waarheid worden. In de Rooie Haan/Inter view-enquête scoort de coali tie 73 zetels, 46 voor het CDA (winst 1 zetel) en 29 voor de VVD (verlies 9 zetels). In het Tros-onderzoek doen CDA en WD het niet beter: de coalitie blijft daar op 72 zetels steken, 46 voor het CDA en 26 voor de WD, die daarmee 10 zetels verliest. De PvdA doet het in beide peilingen goed: de Tros houdt het op 57 zetels (een winst van 10 zetels) en de Rooie Haan op 56 zetels, een winst van 9. Opvallend is dat in beide onderzoeken D66 weer in de lift zit. De Rooie Haan voor spelt voor D66 10 zetels (winst vier zetels), de Tros houdt het op 9 zetels (winst 3 zetels). Het linkse oppositieblok komt door de forse winst voor PvdA en D66 uit op 71 zetels, bijna net zoveel als de huidige coalitie. Dit weekeinde werd ook de uitslag bekend van een peiling onder CNV-jongeren. Wat hen betreft mag de huidige coalitie aanblijven. Ruim 60 procent van de CNV-jongeren denkt er zo over. Hoewel de aanhang van het CDA onder CNV-jongeren daalt (3,5 procent) scoort de partij van Lubbers nog zeer hoog: bijna 42 procent. On danks het forse verlies van de WD onder de jeugdige CNV- aanhang (5,5 procent) blijft deze partij nummer twee met 18,4 procent. Pas op de derde plaats komt de PvdA die on danks een forse winst (ruim 5 procent) de WD nog net voor moet laten gaan. PSV heeft voor de achtste maal in de geschiedenis van de club het kampioenschap behaald. Het was ook al weer acht jaar geleden dat de titel voor het laatst naar Eindhoven ging. Voor Ruud Gullit na afloop van de wedstrijd tegen Go Ahead voldoende reden om een fles champagne over zich uit te gieten. Meer over het kampioensfeest in het sportgedeelte. - foto anp ROME (DPA/RTR) - Italië krijgt eind dit jaar een nieuwe munteenheid die duizend maal zo veel waard zal zijn als de bestaande lire. Een munthervorming wordt in Italië al jaren overwogen wegens de problemen die de geringe waarde van de lire (op het ogenblik ruim 0,16 cent) oplevert bij het betalingsver keer. Volgens de regering is de tijd nu rijp voor zo'n maatre gel omdat de inflatie in Italië sterk is verminderd. In de afgelopen twaalf maanden stegen de consumen tenprijzen nog maar met 6,6 procent en aan het eind van het jaar zal het inflatiepeil zijn afgenomen tot omstreeks vijf procent. De introductie van een 'zware lire' zal de Italianen en toeristen van heel wat reken werk verlossen. Op het ogen blik moet bij bescheiden aan kopen al gauw worden afgere kend met een indrukwekkend bedrag aan bankbiljetten. Zo kost een pakje geïmporteerde sigaretten ongeveer 2.250 lire. De meeste maandsalarissen liggen boven de miljoen lire en de staatsbegroting luidt in bil joenen lire's. AMSTERDAM (ANP) - De tientallen beleggers die bij justitie een klacht hebben ingediend over vier beleggingskantoren in Amsterdam zijn samen voor miljoenen guldens benadeeld. Dat zegt persofficier Wooldrik van het Amsterdamse openbaar mi nisterie. Volgens hem zijn de beleggers vooral buitenlanders. Zij zou den bedragen variërend van duizend tot één miljoen gulden kwijt zijn geraakt door geknoei bij de vier beleggingskantoren. Op 1,7 en 9 mei werden op last van justitie door de politie bij de kantoren invallen gedaan en werd de administratie in beslag genomen. 'Volgens Wooldrik hadden de kantoren geen vergunning. Sinds de inwerkingtreding van de Wet Bescherming Effecten handel, 1 mei, is een vergunning voor een dergelijk beleggings kantoor nodig. Het werken zonder vergunning was overigens niet de reden voor de invallen. Naar aanleiding van tientallen aangiften heeft justitie het vermoeden dat bij de kantoren straf bare feiten als verduistering, oplichting en valsheid in ge schrifte zijn gepleegd. Een nader onderzoek moet dat uitmaken. Er zijn geen arrestaties verricht. (ADVERTENTIE) Met deze bon kunt u een nieuwe abonnee aan melden en de pen zal u worden toegestuurd. i rs?- NIEUWE ABONNEE i J Naam en voorletters: i Postcode: i Betaling O f 68,06/kwartaaI 23,60/maand DÈ NIEUWE ABONNEE ONTVANGT Z'N KRANT Datum van aanmelding: J Naam: i l Postcode: J Woonplaats: J Deze bon in een open enveloppe, zonder postzegel, sturen i naar: De Stem, Antwoordnr. 112,4800 VB BREDA, i Bellen kan ook076-236911 U-

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1986 | | pagina 1