Tarief huisarts naar 27 gulden GEVOLG VAN DALENDE OLIEPRIJZEN Merijntje Openbaar vervoer in België rijdt weer Geen machtiging nieuw 'bakkie' nodig Kerncentrale Doel weer stilgelegd Evenwicht in Mexico Weep Evert en Navpatilova pschrijvingen idelsregister EG: Nederlandse vissers frauderen lan aangehouden n verband met eroïne-vangst •enaat: wapens voor Saudies it Zondag nieuwe acties onderwijsbonden ARNHEM (ANP) - De elektriciteitsprijzen gaan per 1 juli opnieiiw omlaag als gevolg van de dalende olieprijzen. VOLOP GERANIUMS 5 voor 1 0." KABINET AKKOORD MET VERHOGING Noordrijn- Westfalen tegen Kalkar VRIJDAG 6 JUN11986 Obstakels voor paus Stem Auto 14 DAGEN GRATIS dêstém^ iet Handelsregister van j, br van Koophandel en Fj. fen voor Westelijk Noordbra. te Breda zijn in de de volgende Ingeschreven: •1. Ramko Vastgoed B.V Joopstraat 47a, 4817 LA Bit [Het verkrijgen, vervreemi^ loiteren van, respectievelij ggen in onroerende r I enz. 82. N.V. Nederlandse Ban. (•Industrie Michelin, Fazant. 1 6, Klundert. Regionaal Dis. jjtiecentrum, groothandel lij. |in-banden, enz. Musters, Halstersew» 4613 BD Bergen op Zoom Jnturen en groothandel i, e horeca-inrichtingei\ House Styling Breda, Gil. van Zinnikstraat 76, 482) Breda. Agenturen en op pij. liebasis bemiddelen bij de v». ip van parketvloeren, enz. G.J. Teuben, Waterkers, in 44, 4907 HB Oosterhout inenscheepvaart. Van Poelgeest (Handels- lerneming), Angelusberg 07 NL Roosendaal. Groothart il in stickers en aanverwant! ikelen. 1837. BiBiRD, Valkenstraat >7 TH Teteringen. Agentuur ij irloges. 1838. De Vragenbaak, GraJ indrik III Laan 129b, 4819 Ireda. (Bemiddelingsbureau iet verschatten van (semijjuridi- he adviezen. 1839. WEGABO-VERHUUR, [ranseweg 99, 4651 GH Steen rgen. Verhuur auto-garage!» ;en/onroerend goed. 1840. Marsé H.P.H., Wilhelm- lakanaai Zuid 102, 4903 losterhout. Inkoop aquarium [gebruikte), reparatie en verkoop "1841. Digaco, Walhoven 2lj 1761 MT Zevenbergen. Irijf. I842. S.A. Chandoe, Houtman itraat 46, 4812 RK Breda] larkt- en straathandel in ruikte automobielen. f50843. C. Wouters, Woesteul bergseweg 4, 4854 F"P Bavel, lij en verkoop van tok- en mesh® kens; mesten van varkens, p»i duktie en bemiddeling. 50844. „Ons Huis", Westgroei weg 5, 4671 CL Dinteloord. Call bedrijf, enz. 50845. Montagebedrijf Putte, Dj Bernardstraat 3, 4645 HT Het verhuren van machines, I: latiewerken, enz. 50846. Fiftie-Fiftie Bri B.V.i.o., Ginnekenstraat 13t 4818 JD Breda. Import-exi van, detailhandel in dames- herenconfectie en trendsieradenf 50847. Culture Club Oosterl B.V.i.o., Keiweg 14, 4901 Oosterhout. Import-export vi detailhandel In dames- en hen confectie en trendsieraden. 50848. Beleggingsmaatschapp Godrie B.V., Roosendaal 26, 4711 TV Hoeven. Beheri beleggen, exploiteren van ven gens, enz. 50849. Rehoma B.V., Niji heidsweg 17, 4879 AP Ettf Leur. De handel in gel grondverzetmachines, enz. 50850. Schoenhandel van Bon mei, Veemarktstraat 21, Bret Winkel in schoenen en aanvs wante artikelen. 50851. ,,'t Gelezen Boek", Orï jeboomstraat 296, 4812 EN 8e da. In- en verkoop van gebruikt boeken. 50852. TED DE KLERK ELEKTRO TECHNIEK. Lambertijnenlaan t 4614 EV Bergen op Zoom. Het if stalleren, repareren, advii van elektrische installaties, 50853. Ton Werz Agent® Nispensestraat 93, Rooser Agenturen, bemiddeling in houdelijke artikelen. 50854. De Amstelhoek, Wi sestraat 26, 4611 PL Zoom. Café-biljart. 50855. Moboca, Oekselsestra 25, Rijsbergen. Onderhoud, ri ratte, detailhandel in nieuwe gebruikte buiten-bootmotoren 50856. Vlemmix Sport Print,' zeweg 1c, 4854 NG Bavel. bedrukken van textiel e.a. gr< stoffen, alsmede de grootti; in bedrukte artikelen. 50857. Breda Confectievervi B.V., Spinveld 14, 4815 HS da. Het vervoer van goederen de ruimste zin, waaronder textielgoederen. 50858. Rekro Kreaties Mamixstraat 25, 4873 GM Et Leur. Het verkopen, verhuren produceren van recreatie-arti' ten e.e.a. in de ruimste zin. 50859. Visserijcombinatie Vil B.V., van Konijnenburgweg 4612 PL Bergen op Zoom. K' keivisserij en groothandel kokkels (kokhanen). 50860. Amici B.V., Ginni straat 7, 4811 JD Breda. W« in dames- en meisjesbow ding en damesmode-artikelen 50861. Gossen Grond-Weg-' terbouw, Steedreet 11, 4851 Ulvenhout. Onderaannemen grond- weg- en waterbou* uitvoering daarvan. 50862. Buro B.O.V., Wik 143, 4817 VB Breda. Advii betreffende bouwbegeleiding, derhoud en verbetering t.b.v particuliere woningbouw, 50863. Handelsonderneming RU-MA, Ericalaan 35, 4623 Bergen op Zoom. In- en vei" van kleding, (bemiddeling). 50864. J. de Moor-van de' gen, Rijsselbergen 41, 4613 Bergen op Zoom. Detailhandej zendapparatuur. 50865 J.J.A. Verrest, Raat straat 28, 4631 NE Hoogert Detailhandel in reform-dii kelen, enz. 50866. Sunflex Zonwering: Spie 325, 4819 CV Breda, handel in zonneschermen. 50867. Alcoprint, Pagne' weg 167, 4731 ZX Oudent Productie zeefdrukkerij enz- 50868. Grafisch Afwerl Centrum Breda B.V.i.o., Spi' 32,4815 HS Breda. Boekb» bedrijf, enz. 50869. Ebis Nederland Bk'j Turnstraat 7, 4818 TJ Reklame-adviesburo, enz. i, 2 juni aan *e bieden; Met een „Kleintje" in Do Stem treeft u absoluut het meeste succes Immers vele tienduizenden Stemlezers/leze- f essen (ruim 6 van de 10) hebben speciale be langstelling voor onze „kleinties"-rubriek „Te koop aangeboden" DE STEM Van ome rtv-redoctie HILVERSUM - De NOS over weegt om geen geld te betalen aan Mexico voor de beelden en het geluid van de WK Voetbal len. Reden hiervan zijn de talloze storingen die zich op de ongeluk kigste ogenblikken voordoen. Per wedstrijd betaalt de NOS ƒ7000. Omdat de oorzaak van het fa len uitsluitend bij de Mexicaanse organisatie gezocht moet wor den, aldus de NOS, zijn juristen van Hilversum nu bezig met het bestuderen van de mogelijkheid van een schadeclaim wegens wanprestatie. De NOS houdt bij elke wed strijd het hart vast en heeft in de Studio een verslaggever en re serve-beelden klaar staan om desgewenst de kijker tijdens een storing bezig te houden. De sto ringen doen zich vooral bij het geluld voor en het gevaar is le vensgroot dat direct commentaar niet door kan gaan. Maar ook het beeld laat het bij praktisch elke wedstrijd afweten. Van onze correspondent BRUSSEL - De Nederlandse vissers houden zich niet aan de eisen yan de Europese Gemeenschap. Van alle vissers uit de EG-landen frauderen zij het meest bij aangifte van ge vangen vis. Dat is de conclusie van een rap port van de Europese Commissie, die gisteren weigerde dat vrij te ge ven alvorens een antwoord ontvan gen te hebben van het Nederlandse ministerie van Landbouw waaron der Visserij valt. Volgens het rapport worden de controlemaatregelen, die ingevoerd zijn sinds het begin van een ge meenschappelijke EG-visserijpoli- tiek in 1983, door Nederland met voeten getreden en zijn de boetes op overtredingen onvoldoende om vis sers af te schrikken. Volgens een voorlopige verkla ring van het Nederlandse ministerie van Landbouw en Visserij is de con trole sinds vorig jaar flink opge voerd, maar is het te vroeg om te verklaren dat de fraude nu verleden tijdis. Van onze correspondent BRUSSEL - Voor de tweede keer binnen 10 dagen is in Doel, vlak bij de Nederlandse grens, een kerncentrale stilgelegd. Het gaat opnieuw om de centrale Doel II, die deel uitmaakt van het 'kern park' boven het industriegebied van Antwerpen. Nu bieek in de stoomgenerator 30 liter koelwater in plaats van stoom terechtgekomen te zijn, waarbij overigens geen radioac tiviteit is vrijgekomen. Vorige week maandag bleek er een pak king kapot te zijn in Doel II, waardoor honderden liters koel water wegliepen. Ook toen werd de centrale stilgelegd, maar na verhelping van het mankement werd Doel II weer in werking ge steld tot er iets aan de hand bleek te zijn met de stoomgenerator. Begin volgende week zal de reactor weer in werking treden. Inmiddels wordt overwogen de stoomgenerator te vervangen. Zie ook pagina 2 Stroomprijs per 1 juli omlaag [OTTERDAM (ANP) - De po- Itie in Rotterdam beeft een itatie verricht in verband iet de in de Rotterdamse ha ul aangetroffen record-hoe- ilheid zuivere heroïne van 220 kilo. Het is de 46-jarige L.R. uit irgen op Zoom. De Rotter- imse politie wilde in het be ing van het onderzoek geen adere mededelingen doen. Volgens commissaris C. van de Leijgraaf van de gemeente- ilitie in Bergen op zoom is R. >n stroman. In dit soort han- lel wordt vaak iemand buiten de kring van topfiguren ge- ;ht, die op papier als ont- [anger wil fungeren. R. is smand, die in het drugswe- ildje enige bekendheid ge niet, maar beslist niet kan "lorden beschouwd als 'cen- tle figuur'. Volgens Van de iij graaf heeft hij in deze af- lire geen belangrijke rol ge- ild. WASHINGTON (RTK/AFP) - get plan van president Rea- |an voor de levering van wa ins aan Saudi-Arabië heeft !t maar net gehaald in de Se- lat In mei was een meerderheid ran de Senaat nog tegen, ook al waarschuwde Reagan dat tegenhouden van de verkoop jan Saudi- Arabië de strategi- :he, politieke en economische elangen van de VS in het lidden- Oosten zou schaden, tegenstanders van de trans- etie meenden dat de stabili- sit in het Midden-Oosten en de veiligheid van Israël in ge- iar zouden komen. Velen vreesden ook dat de ïnvoudig van de schouder af te vuren Stinger-raket, waar in er ook 800 in het pakket 'ten, in handen van anti- lerikaanse terroristen zou men vallen. De president it de Stinger vorige maand illen uit het pakket en no- igde vóór de stemming nog igeveer 70 senators voor het 'bijt op het Witte Huis. Niettemin kreeg hij bij de imming slechts het absolute inimum aan stemmen - een- irde plus één, 34. De tegen- Tnders van de transactie 'amen met 68 stemmen net in stem tekort voor een eerderheid van tweederden in de stemmen, 67, die nodig lu zijn geweest om Reagans >to van vorige maand onge- ian te maken. Dit sprak hij git toen in mei niet alleen de Senaat, maar vervolgens ook het Huis van Afgevaardigden ue transactie afwees. Om Reagans veto ongedaan B maken zou ook een meer- erheid van tweederden in het Juis nodig zijn geweest. Nu in «e Senaat al geen meerderheid var tweederden tegen het veto "i' de president is bereikt in het Congres geen verdere ippen ondernemen. Je wordt ziek van die praktijken van de dokters BRUSSEL (ANP) - De stakingsgolf die België de afgelopen we ken heeft overspoeld is voorlopig voorbij. Gistermorgen werd voor het eerst in drie weken weer overal gewerkt. Sommige vakbonden hebben voor de komende dagen echter alweer nieuwe stakingen in het vooruitzicht gesteld. De afgelopen dagen werd delbaar onderwijs in Wallonië eigenlijk alleen nog maar ge staakt door het stadsvervoer in Brussel en het streekver voer in Wallonië. Op alle tram-, bus- en metrolijnen werd weer gewerkt. De sta king in Brussel heeft ruim twee weken geduurd. Dinsdagavond bereikten de vakbonden een voorlopig ak koord met de minister van verkeer, Herman de Croo. Er zullen bij de reorganisatie van het stack- en streekvervoer geen ontslagen vallen en aan de lonen zal niet worden ge tornd. Volgens de bonden zou er in de sector 55 miljoen gul den minder worden bezuinigd dan in de bedoeling lag, maar op het ministerie wordt dit ontkend. Over andere onderdelen van het besparingsplan, dat de ko mende twee jaar in totaal bijna elf miljard gulden moet opleveren, bestaat echter nog geen begin van overeenstem ming tussen regering en vak bonden. Vooral de besparin gen op het onderwijs hebben voor grote opschudding ge zorgd, niet alleen bij alle vak bonden, maar ook bij de grote katholieke onderwijsorgani saties. Zij vrezen dat het mid- het eerste slachtoffer zal wor den. Gemobiliseerd door de Franstalige katholieke onder wijszuil heeft de voorzitter van de PSC, Gérard Deprez, zich openlijk gekeerd tegen de plannen. Door op te merken dat de Waalse christen-demo craten zich in het kabinet ver geefs tegen de 'onuitvoerbare' maatregelen hebben verzet, heeft hij de tot nu toe zorgvul dig gedemonstreerde eenheid binnen de regering doorbro ken en in feite een politieke tijdbom onder het rooms-libe- rale kabinet gelegd. Uit liberale hoek is dan ook furieus gereageerd op de uit latingen van Deprez, De libe ralen dreigen de regering op te blazen als de PSC niet loyaal meewerkt aan de uitvoering van de bezuinigingsplannen. „Wie dit akkoord op de helling zet, zet ook de regering op de helling", aldus PW-minister van begroting Guy Verhof- stadt. De katholieke onderwijs bonden hebben inmiddels be sloten aanstaande zondag te betogen in Brussel. Zij worden volledig gesteund door ouders en schoolbesturen. OP het emplacement Botlek in het Rotter damse havengebied zijn gisteravond twee goede rentreinen op elkaar ge botst. Daarbij is een der machinisten om het le ven gekomen. Het onge luk ge beurde toen een zo genaamd rangeerdee l het emplacement af reed richting Europoort, ter wijl een andere trein juist binnenkwam. De twee goederentreinen zijn frontaal op elkaar gebotst, uxzarbij vier ke telwagens van de ran- geertrein zijn ontspoord en een onbekend aantal wagens van de goederen trein. Wat de treinen ver voerden kon de NS don derdagavond niet meede len. Hoe het kwam dat de twee treinen op hetzelfde spoor reden, was evenmin bekend. - fotoanp Dit is in Arnhem meegedeeld tijdens een ledenver gadering van de Vereniging van Exploitanten van Elektriciteitsbedrijven in Nederland (VEEN). De daling zal het grootst zijn in die gebieden waar de stroom uitsluitend of nage noeg uitsluitend met gas wordt opgewekt. De gasprijs is gekoppeld aan die van stooko lie. Volgens een woordvoerder van de VEEN is nog niet be kend hoeveel de prijzen zullen dalen. „Dat vergt nog enig re kenwerk en bovendien ver schilt dat per elektriciteitsbe drijf". Ook in het eerste en tweede kwartaal van dit jaar daalden de elektriciteitstarie ven. In gebieden waar stroom wordt opgewekt met gas lig gen de prijzen voor kleinver bruikers inmiddels drie cent per kilowatt-uur lager dan eind 1985. Ruim 60 procent van de elektriciteit wordt in ons land met gas opgewekt. Aan de forse groei van het totale elektriciteitsverbruik in de afgelopen jaren lijkt echter voorlopig een einde te zijn ge komen. De stroombedrijven verwachten dit jaar een toene ming van het verbruik van één procent. In 19B4 en 1985 was er nog sprake van een stijging van het verbruik met respectievelijk drie en twee en een half procent. Volgens VEEN ligt het stroomverbruik door de zeer grote industriële afnemers (de zogenoemde giganten) in het eerste kwartaal van dit jaar zeven procent lager dan in de zelfde periode van vorig jaar. Daar staan een stijging van het verbruik door andere in dustriële verbruikers (vier procent) en een geringe toene ming bij de kleinverbruikers (0,7 procent) tegenover. Over het algemeen heeft de VEEN de indruk dat het elek triciteitsverbruik in ons land zich stabiliseert. De daling van het stroomverbruik bij.de gi ganten heeft volgens de VEEN-woordvoerder vooral te maken met een toeneming van het aantal zelfopwekkers (vooral olieraffinanderijen), met incidentele omstandighe den (vaker stilliggen van de produktie door meer feestda gen) en met de ontwikkeling van de dollarkoers. (ADVERTENTIE) Unieke zei/service verder nog 'n zéér groot asortlment PERK- en WATERPLANTEN aanwezig. Tuincentrum VeZutaluw bv f\ "SKS, Zonzeelseweg 2a Hooge Zwaluwe 01693-1109 'n Bezoek Is de moeite waard. Van onze Haagse redactie UTRECHTDEN HAAG - De Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) en een delegatie van het kabinet onder leiding van staatssecretaris Van Zeil (Economische Zaken) hebben gisteren een overeenkomst bereikt over de tarieven voor de huisartsen. Het tarief voor een bezoek van een particulier aan zijn huisarts moet vanaf 1 septem ber ƒ27 gaan. bedragen. Dat ligt nu nog ƒ3.50 lager. De huisartsen hadden eerder een verhoging tot 30 gevraagd. Het compromis is gisteren door de ledenvergadering van LHV aanvaard. Tussen kabinet en LHV is ook overeenstemming bereikt over het houden van een en- quete om het feitelijke bezoek- aantal van particulieren aan hun huisarts te meten. Vol gens de huisartsenvereniging komt de particulier gemiddeld beduidend minder bij hen dan waarvan wordt uitgegaan. Gezien de tariefsstructuur is dat minder bezoek een flinke financiële aderlating voor de huisarts. Eerder hadden kabinet en Landelijke Huisartsen Ver eniging al besloten om zo'n en- quete in te stellen, maar drie weken geleden kon men over de inhoud daarvan nog geen overeenstemming bereiken. Nu raakte men het ook eens over hoe die enquete technisch uitgevoerd moet worden. De huisartsenvereniging toonde zich gisteren 'onthutst' over een eerdere brief van de koepel van de particuliere verzekeraars, het Kloz, die had laten weten niet in staat te zijn mee te werken aan het zo geheten good will-fonds voor huisartsen. In dat fonds zou den de particuliere maat schappijen 30 miljoen per jaar stoppen en ziekenfondsen 40 miljoen. Dat fonds moet ge vuld worden gedurende 16 jaar en moet een einde maken aan de overnamekosten voor een huisartspraktijk. LHV en kabinet-delegatie bespraken de problemen die nu ontstaan zijn doordat niet alle leden van het Kloz gedurende de pe riode van 16 jaar een garantie willen geven. Maar tot acties tegen het Kloz is nog niet be sloten. Staatssecretaris Van de Reijden (Volksgezondheid) zou het Kloz kunnen dwingen zich te houden aan de eerdere toe zegging aan de LHV mee te werken aan dit fonds. DEN HAAG (ANP) - Er komt volgend jaar een nieuw type 'bakkie' op de markt, waar voor in tegenstelling tot de nu bekende 27 MC-zender geen machtiging van de PTT meer is vereist De nieuwe zender, genaamd RPS, is wel twee tot tweeën half keer zo duur als de oude apparaten. De frequentie komt op 934 Mhz te liggen. Het communicatiesysteem is min der gevoelig voor storingen. Volgens een woordvoerder van de PTT hebben mensen van de Radiocontroledienst en gebruikersgroepen proeven uitgevoerd. Specificaties zijn inmiddels ter goedkeuring naar de Europese Gemeen schap in Brussel gezonden. De PTT probeert in overleg met collega-organisaties in het buitenland tot afspraken te komen over het gebruik van dezelfde kanalen. De PTT hoopt dat het bak- kie-nieuwe-stijl op 1 januari in de vrije verkoop kan. Het- gaat dan wel om apparaten die een typekeur van de PTT heb ben meegekegen. Volgens de PTT-woord- voerder is de jaarlijkse aan schaf van een machtiging bij het postkantoor a 35 gulden voor de RPS-zendontvangers niet langer noodzakelijk om dat ze technisch zo geavan ceerd zijn dat zelf knutselen zoals bij de 27-MC'ers niet meer mogelijk is. Jaarlijks worden nog ettelijke tiendui zenden machtigingen door de PTT verstrekt. De zuivere geluidskwaliteit van de PRS is te danken aan een chip die een digitaal sig naal meegeeft. Met een toet senbord kunnen bepaalde groepen gebruikers een ge heim codenummer intoetsen, waardoor het voor anderen onmogelijk wordt aan het ge sprek deel te nemen. Net als bij de 27 MC-zenders is het be reik regionaal. De verwachting is dat vooral zakelijke, professionele gebruikers, die vanwege de storingsgevoeligheid van de nu beschikbare bakkies op dure mobilofooncommunicatie zouden zijn aangewezen, van het nieuwe systeem gebruik gaan maken. Te denken valt aan transportbedrijven, koe riersdiensten en dergelijke. BONN - Minister-president Rau van de Westdultse deel staat Noordrijn-Westfalen heeft zich gisteren gekeerd te gen ingebruikneming van de snelle kweekreactor in Kalkar (aan de Nederlandse grens). Die kweekreactor is bijna gereed; het wachten is op een vergunning, maar het wordt steeds onwaarschijnlijker dat die wordt verleend. De rege ring in Bonn zou gerechtelijke stappen kunnen ondernemen om die vergunning te verkij- gen, maar nu de regeringspar tij FDP zich vorige week tegen uitbreiding van kernenergie heeft uitgesproken, wordt de druk op de regering om zich in die richting te profileren steeds groter. De grootmachten Italië, Argentinië, Frankrijk en Rusland hebben elkaar gisteravond geen duimbreed toegegeven. In een uiterst negatief gespeelde wedstrijd deelden Italië en Argentinië de punten (1-1). Datzelfde deden Frankrijk en Rusland (1-1), met dien verstande, dat hun confrontatie een alleszins acceptabel kijkspel opleverde. Wie nog iets nieuws weet te metden over de eeuwigdurende zusterstrijd tussen Martina Navratilova en Chris Evert-Lloyd moet het maar zeggen. Heel vroeger, toen de honden, bij wijze van spreken, nog niet konden blaffen, stonden er nog wel eens andere dames dan het illustere duo in de finales van Grand-Slam toernooien, nu gebeurt dat alleen nog bij wijze van hoge uitzondering. De finale van zondag op Roland Garros wordt de zeventigste ontmoeting van de twee vriendinnen in GrandPrix- verband. De paus heeft er nooit een geheim van gemaakt. Graag zou hij Rusland bezoeken. Maar voordat hij Russische bodem kust, moeten er tal van obstakels uit de weg worden geruimd. zie Stem/Achtergrond Vandaag treft u als extra in De Stem aanDe Stem Auto met daarin o.a. het genot van het rijden in een Alfa Spider, een profiel van de Ford Escort, de gigantische tentoonstelling 'Welt Mobil', de alleswetende autovraagbaak 'Stelnbuch' en de mogelijkheden en onmogelijkheden van autobeveiliging. (ADVERTENTIE) Met deze bon kunt u een nieuwe abonnee aan- melden en de pen zal u worden toegestuurd. NIEUWE ABONNEE Naam cn voorletters: J Adres: i Postcode:i i i I Woonplaats: I Betaling 68,06/kwartaal 23,60/maand I DÈ NIEUWE ABONNEE ONTVANGT Z'N KRANT - i i J Datum van aanmelding: i i J Naam:J j Adres:S J I l Postcode: i Woonplaats: j rr\ J Deze bon in een open enveloppe, zonder postzegel, sturen i naar: De Stem, Antwoordnr. 112,4800 VB BREDA, i Bellen kan ook: 076-236911.

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1986 | | pagina 1