Sancties tegen Zuid-Afrika Ohago BAL L KADO Zoon sjah illegaal op Iraanse televisie AMBTENAREN IN BRIEF: SUBSIDIEREGELING FRAUDE GEVOELIG ruttcnen PAUS KLAUTERT OP BERGWAND ANDIJVIE EN GELDERSE SCHIJVEN Hoe zakelijk bentu? Parachutist verongelukt Merijntje Reagan vraagt Gorbatsjov vrijlating van Daniloff Zilver voor Talen, brons voor Jagt bij WK wielrennen wint op Flushing Meadow FC Oen Haag bedwingt Feyenoord H Vraag een schoonmaakbedrijf niet alleen hoe het schoonmaakt, maar vooral hoe 't zijn huiswerk doet. 19 RADIO 1 RADIO 2 RADIO 3 RADIO 4 RADIO 5 RADIO 1 RADIO 2 RADIO 5 w B Ongeluk in Finse kerncentrale Toename van olieverbruik Andijvie, Gelderse schijven gepaneerd, 's Lands grootste kruidenier blijft op de kleintjes letten. Filippijnen: geen Nederlandse melkpoeder AKKOORD TIJDENS VOOROVERLEG EG-MINISTERS Verscherping veiligheid in Turkije MAANDAG 8 SEPTEMBER 1986 ieschooa makers vanNederïaiid DE STEM „de 4in1 krant" 1 15.00 Off the wall. 16.00 Noil-stop dance hour. 17.00 Chart Attack. 18.00 Private Eyes. 19.00 The Power Hour. 0.00 Backtracks. Ê1.00 RoxBox. 2.00 Chart Attack. 123.00 Off te wall. ■00.00 Non-stop dance hour. I Ieder heel uur nieuws. 7.00 Geli^ I wens aan de jarige prins ClaJ 1 TROS: 7.03 Nieuwsshow (7.30 N\vs 112.56 Mededelingen voor land- I tuinbouw). 17.06 Aktua magazi 118.03 Coulissen. NOS: 19.02 Ja> Platform. 20.02 Langs de lijn. 22JJ Metro's Music. 23.00 Nieuws en n.% dedelingen. 23.07 Met het oog L morgen. KRO: 0.02 Oogluik. ïjj Niemandsland. VARA: 7.03 Hallo, hier Hilversui 10.03 De Stand van zaken. 11.03 H muzikaal portret. 12.03 Wegens v„ kantie gesloten. 14.03 Wie in 't Nkl derlands wil zingen. 15.03 Hits val Smits. KRO: 16.03 (S) Zin in mi ziek. 17.03 Op de eerste rang. ïgjl Echo. 18.15 (S) Levensliel en IJ vensleed. 19.00-7.00 Zie Radio 1. Ieder heel uur nieuws. 7.00 Gelul; wens aan de jarige prins Claiul NCRV7.05 Vroegop. 7.30 Rabarba ra. 8.03 Pop non stop. 9.03 Gosjx. rock. 10.03 Popsjop. 12.03 Los vas 14.03 Tussenuur. 15.03 Popstatio6_ 16.03 Zaterdag-sport. NOS: 18,1 De avondspits. 19.02 Koploper. 20,J Hitherinneringen. 21.02 Elpee 22.02 Country Style. 23.02 Jazztimel AVRO: 8.00 Nws. 8.02 ConCertJ mattinale. 10.00 Caroline. 11.00 F nomuziek. VOO: 12.00 Strauss a Co. NOS: 13.00 Nws. 13.02 VeroniJ Klassiek. 16.00 Lang leve de operj 18.00 Nws. 18.02 Avondstemming KRO: 20.00 Nws. 20.02 Het leven| woord. 20.10 KRO Klassiek op zi terdagavond (met om 20.10 gewijol muziek; 22.00 Orgelrubriek; 22J Laudate). 23.00 KRO-Literaiij Spektakel. NOS: 9.00 Nws. 9.02 NOS-sportid 9.25 Waterstanden. Feduco; Basiseducatie (6). 9.45 Werken aa werk (18). 10.00 Taal van alleds (21). EO: 10.15 Muzikale fruitmaw 11.15 Tijdsein thema. 12.00 Nw 12.05 Zie-zo-zomer. 12.20 EO. de regio. 12.45 Vragen naar de we 13.00 Nws. 13.10 Opo Doro. 13 Kayen Rasja. 13.45 Iyi haberk NOS: 14.00 Homonos. VPRO: 143 Euroburo. 15.00 Het spoor. 16.001 mythe van het zigeunerdom. EO 17.00 Licht en uitzicht. 17.46 Ove heidsvoorlichting: RVD. NO 17.56 Mededelingen en nieuws. 18.10 Hallo Nederland. 18.15 Ee liedje tussendoor. 18.30 Mette daad. NOS: 19.00 Programma voc buitenlandse werknemers. E( 20.30 Laat ons de rustdag wijde. 20.45 Reflector. 21.35 Gouden or gelklanken. 18.15 Connexions: An age of miracles. 19.20 WorldWatch. 19.30 Les joyaux du septièmf] continent. 20.00 Heerestraat 10 (2). 21.00 Sport Reports. WK Wielrennen dames. 22.30 World Watch. Ieder heel uur nieuws. KRO: 71 Ontbijtshow. 7.53 Ter overwegin) EO: 8.05 Groot nieuws. VOt TROS: 9.02 Sport. VARA: 11.05 Schuurpapier. 11.30 Zout in dei mer. NCRV: 13.05 Hier en Nj NOS: 14.02 Langs de lijn. VPRÖ 18.02 Borat. AVRO: 19.02 Buutr 19.30 Hij van hiernaast, hoorspj 20.02 Muzikaal ABC. 22.02 Nod the time. NOS: 23.00 Nieuws f mededelingen. 23.07 Met het c morgen. TROS: 0.02 De NacN wacht. 4.02 Krieken met Adje. iek. top Ieder heel uur nieuws. VARA: 81 Vroege vogels. 10.02 Tekst en d ziek. AVRO: 10.30 Duyscothw 12.02 AVRO-magazine. 14.02 V derlands op AVRO-2. 15.02 Jasp rina de Jong presenteert liedjesul -haar programma 'De Gekkin vj de gracht'. 16.02 Koperen KoJ Nikkelen Nelis. 18.02 De groetenil Hilversum. 19.00 Zie Radio 1. Ieder heel uur nieuws. Vanaf 9.30 t/m 18.30 op ieder fi uur popnieuws. 8.02 Hurrie-up Zin in pop. 10.02 Het Egmond Core plex. 12.02 KRO-Miniparade. 13 Het weeshuis van de hits. 15.02 T voor Toen. 16.02 Lieve Paul. 1 KRO's Hitweek. 19.02 Pop-e 20.02 Krachtvoer. 22.02 Op slag v maandag. NOS: 8.00 Nws. 8.02 H Vier. Musica Religiosa en Prof* KRO: 10.00 Eucharistievieri NOS: 11.00 Holland Festival Muziek: La Petite Bande. Nws. 13.02 Operamatinee. 14.00 der de groene linde. 14.15 Cont-- ten op de zondagmiddag (Ij,1! 15.30 Praten over muziek). Diskotabel. 18.02 Musica I TROS: 19.00 Continu klassiek; haud. 19.30 Koren en korpsen. Nws. 20.02 Specialiteiten a la 22.00 Finale. 23.00 Om het 23.30 Kamerconcert, pianomuztë* mes. year DE STEM 126ste jaargang Kantoren te Breda - Bergen op Zoom - Etten-Leur - Goes - Hulst - Oosterhout - Roosendaal - Terneuzen - Vlissingen Losse nummers 1,10 EELDE (ANP) - De 55-jarige B. Smit uit Ter Apel is in Eelde do delijk verongelukt tijdens zijn eerste parachutesprong. Hij sprong van achthonderd meter hoogte uit een éénmotorig sport vliegtuigje. Volgens een woordvoerder van de Noord Nederlandse Para chutisten Club (NNPC) ging de hoofdparachute niet volledig open en gebruikte het slachtoffer ook zijn reserveparachute niet. Hij kwam in een weiland terecht dichtbij het vliegveld Eeide waar hij had moeten landen. De parachutist kreeg bij zijn eerste sprong vanaf de grond in structies met een zendertje. Vanuit het vliegtuigje werd de pa rachute opengetrokken. De reden waarom die niet geheel open ging is nog onbekend. De dienst luchtvaart van de rijkspolitie stelt een onderzoek in. Staatssecretaris BROKX - foto de stem johan van gurp NEW YORK (AFP/DPA) - De zoon van wijlen de sjah van Iran heeft vrijdag gedurende 11 minuten het Iraanse Volk toegesproken via een het land binnen gesmokkelde videoband. Dit heeft de Amerikaanse omroep- maatschappij ABC omgeroepen. Uit eigen navraag per telefoon is haar ge bleken dat veel Iraniërs de oproep ge hoord en gezien hebben. Precies om negen uur 's avonds plaatselijke tijd verscheen-Reza Pah- lavi op het Iraanse televisiescherm. Hij verklaarde onder meer: „Ik kom terug en samen zullen wijin vrij heid, de weg openen naar het geluk en het welzijn van de natie". De zoon van de sjah is door zijn aanhangers tot sjah gekroond na het overlijden van zijn vader zes jaar geleden. In de loop van de dag hadden illegale radiostations de inwoners van Teheran er toe opgeroepen om negen uur in de avond hun televisietoestel aan te zetten op kanaal 7 of 10. Men vermoedt dat de band met de nieuwe sjah door de hem loyale groep 'Banier van de vrijheid' opgenomen is. Deze zou met behulp van een kleine Iran binnengesmok kelde zender in het normale avondpro gramma 'geprikt' zijn. Zes-en-een-half jaar geleden koos de vader van Reza Pahlavi het haze- pad. Kort nadat hij in ballingschap - naar de Verenigde Staten, Marokko en Egypte - gegaan was, overleed Reza Pahlavi sr., waarna zijn zoon in diens plaats tot 'sjah aller Iraniërs' gekroond werd. Brokx in '85 gewaarschuwd Van onze Haagse redactie DEN HAAG - Staatssecretaris Brokx (Volks huisvesting) weet sinds april 1985 dat beleg gers, zoals het Algemeen Burgerlijk Pensioen fonds (ABP) fraudeerden bij het vragen van subsidies voor de woningbouw. Dat blijkt uit de omvangrijke nota, die de bewinds- Iman op verzoek van de Tweede Kamer openbaar ge maakt heeft. Zoals bekend onderzoekt Justitie of het ABP en de amb telijke top van het ministerie van Volkshuisvesting jaren lang bewust fraudeerden bij het toekennen van subsidies aan particuliere beleggers, zo als het ABP. De Tweede Ka mer eiste afgelopen week tij dens een commissievergade ring opheldering èn meer ge gevens van de staatssecretaris. Nu blijkt uit een aan Brokx gerichte brief van april '85 van de afdeling Rijkssteun en HELSINKI (AFP) - Bij een ongeluk in een Finse kerncen trale is licht radioactief water ontsnapt. Dit heeft het Finse Centrale Bureau voor de vei ligheid van kerncentrales gis teren bekendgemaakt. Volgens het bureau is woensdag in een van de twee centrales in Lovisa, op 50 kilo meter van Helsinki 17 kubieke meter lichtradioactief water vrijgekomen toen een veilig heidsklep in het koelsysteem het begaf. Het ongeluk is het gevolg van een menselijke fout, aldus de verklaring. De kerncentrales zijn tijdelijk stilgelegd. De twee centrales in Lovisa zijn van Sovjet-makelij. PARIJS (RTR) Het oliever bruik in de westerse indus trielanden zal in het laatste kwartaal van dit jaar vermoe delijk 3,5 a 4,5 procent groter zijn dan in het laatste kwar taal van vorig jaar, zo heeft het Internationale Energiebu- "eau (IEA) laten weten. Over heel dit jaar zal het rerbruik van olie in de 24 lan- ien van de OESO (Organisatie foor Economische Samenwer king en Ontwikkeling) onge- 'eer drie procent hoger uitval- en dan in 1985 met 35 miljoen lÜS^ï1 3®'9 mi'j oen vaten (van 159 liter) per dag. De OPEC (Organisatie van Exporterende Landen) leert haar hoop gevestigd op i®n toeneming van de vraag laar olie, waarmee de stijging ran de olieprijzen een steviger lasts krijgt. Nadat de OPEC-landen ereenstemming bereikten ver een tijdelijke produktie- 'ermmdering stegen de olie- njzen in augustus van onder tlen dollar tot ongeveer ^Jftien dollar per vat. NOS: 9.00 Nws. NCRV: 9.02 1 op zondag. 9.30 Te Deum LaUJ mus. NOS: 9.55 Waterstanden. IJ Nws. IKON: 10.02 Sjofele konj* hoorsp. 10.10 Kerkdienst. 1U' Wilde ganzen. 11.00 De andere reld van zondagmorgen. vO 12.00 Nws. 12.05 Het zwarte/ 13.30 Radio Romantica. 16.00 grote verwarring. NOS: 16.56 dedelingen en nieuws. IKON: *'1 Kerkdienst. 17.58 Wilde ga02; 18.00 Nieuws. 18.10 Liturgie! kerkmuziek. NOS: 18.40-21.00 P| gramma voor .buitenlandse nemers. 19.00 Suara Maluku.1 Tambu. 20.10 Zorg en hoop. i Bergrede Huurzaken van het departe ment, dat de bewindsman at tent gemaakt wordt op 'de mo gelijkheid om hogere dan wer kelijk gemaakte kosten op te geven'. Daardoor kunnen be leggers geld in eigen zak ste ken. „In dergelijke gevallen is er sprake van fraude", zo staat in de brief. De brief aan Brokx is een reactie van het departe ment op de notitie van de Volkshuisvestings-ambtenaar Bost, die eerder al, in 1982 waarschuwde voor fraude, ge pleegd door de beleggers. Uit de brief blijkt verder dat staatssecretaris Brokx ge vraagd werd snel iets te doen aan die mogelijke fraude. „Er vanuit gaande dat het Uw wens is om op korte termijn althans een dam op te werpen tegen de mogelijkheid om on gecontroleerde stichtingskos- ten op te geven", gaat de me dedeling van Brokx's-ambte- naren verder. In het enkele kilogrammen zware dossier, dat de staatsse cretaris het afgelopen week einde vrijgaf, staan geen gege vens van subsidie-aanvragen door beleggers. Uit die gege vens, zo vindt de Tweede Ka mer, is écht op te maken of be leggers gefraudeerd hebben en het ministerie teveel lieten be talen. De accountants van het mi nisterie, die volgens de drie grootste partijen in de Tweede Kamer niet al te best gecon troleerd hebben, bekeken on geveer zestig complexen van premie-huurwoningen. Daar bij werd ongeveer 19 miljoen gulden teveel aan subsidie ge constateerd. Van de particu liere beleggers in Nederland heeft alleen het ABP voor 148 projecten subsidie aange vraagd. In totaal gaat het ech ter om enkele honderden pro jecten. De Tweede Kamer krijgt deze week nog meer informa tie toegestuurd, zo is de ver wachting. Donderdag willen de drie grootste partijen een reeks vragen klaar hebben voor staatssecretaris Brokx. (ADVERTENTIES) Wilt u als zelfstandige een eigen be drijf starten, overschakelen naar een andere branche of uw bestaande akti- viteiten uitbreiden? Denk dan eens aan een eigen autoverhuur-bedrijf. De Roadster-Groep is haar nationale ke ten op dit moment door geheel Neder land aan het uitbreiden. De Roadster- Groep verzorgt volledige investering in het benodigde wagenpark, voor hen die 25.000 gulden of meer als borg kunnen stellen. De Roadster-Groep zorgt tevens voor de benodigde ver gunningen, een eenvoudige opleiding en een goede begeleiding. Interesse? Bel voor info: Dordrecht,078-147108 exclusiev^occasion^ en classic cars op voorraad: mèrcedes-benz (meer dan 100 st, alle leeftijden en typen), porche, bmw, saab, volvo, rover, audi, rolls-royce, alfa romeo, bugatti, cisitalia, hispano suiza, ferrari, isotta fraschini, lamborghini, lancia, maserati, osca en diverse /^T~\ originele sportwagens. JL 4 I breda personenwagens 076 - 653950 eda De paus heeft gisteren iedereen versteld doen staan door op het hergmassief van de Mont Blanc rond te klauteren. Per helicopter werd hij naar boven gebracht om bij een beeld van de Heilige Maagd een rede over vrede en eenheid af te steken. De paus nam echter de gelegenheid waar om nadien op steil terrein over rotsen te klauteren. Zijn begeleiders wa ren daar niet blij mee. - fotoap Elke maandag en dinsdag hebben we groente en vlees in de aanbieding. kilo 100 gü§99 OQA kilo 1Qt9Ü \J MANILA (REUTER) - De Filipijnse autoriteiten hebben de verkoop verboden van vijf soorten melkprodukten uit Euro pa, waaronder uit Nederland, omdat men geconstateerd heeft dat die besmet zijn met radio-actieve elementen. De Filippijnse commissie voor atoomenergie heeft ontdekt dat in deze produkten cesium voorkomt. Dat is een radio-ac tieve stof waarvan men aanneemt dat die in de atmosfeer is gekomen na de kernramp eind april in de kerncentrale van Tsjernobyl. WASHINGTON (UPI) - President Reagan van de Verenigde Staten heeft Sovjet-leider Gorbatsjov een persoonlijke brief ge schreven waarin hij aandringt op de vrijlating van de Ameri kaanse journalist Daniloff. De gerechtelijke autoriteiten hebben inmiddels besloten de journalist voor spionage te vervolgen. De Amerikaan zal terecht moeten staan. President waarschuwt Gorbatsjov voor de schadelijke gevol gen die de kwestie Daniloff voor de Oost-West betrekkingen kan hebben. De Amerikaanse correspondent in Moskou zit sinds vorige week zaterdag vast op beschuldiging van spionage voor de Ver enigde Staten. Hij werd volgens de Sovjet-media op heterdaad betrapt bij het in ontvangst nemen van geheime documenten. LEMSFORD (AFP) De twaalf minis ters van buitenlandse zaken van de Europese Gemeenschap hebben in Lemsford (Groot-Brittannië) tijdens een informeel overleg overeenstemming be reikt over het op korte termijn instellen van gezamenlijke economische straf maatregelen tegen Zuid-Afrika. De sancties, die definitief moeten wor den vastgesteld tijdens een officiële mi nistersbijeenkomst op 15 en 16 septem ber in Brussel, omvatten een verbod op de invoer van staal, kolen, ijzer en Kru- gerrands. Voorts zullen nieuwe investe ringen in Zuid-Afrika verboden worden, aldus een diplomatieke bron. Het besluit tot het instellen van sanc ties is genomen vanwege het feit dat Pretoria geen enkele vooruitgang heeft geboekt in de richting van afschaffing van de apartheid, zo zeiden EG-diplo- maten. De ministers hebben besloten de lijst van strafmaatregelen, waartoe in juni tijdens de EG-top in Den Haag al principe-afspraken zijn gemaakt, op 15 en 16 september definitief goed te keuren en openbaar te maken. Buiten de reeds bekende reeks zijn geen verdere sanctie maatregelen afgesproken, zo werd in di plomatieke kringen vernomen. De EG-leiders waren in juni in Den Haag overeengekomen een reeks econo mische strafmaatregelen te overwegen indien Pretoria eind september geen stappen in de richting van afschaffing van de apartheid had ondernomen. Za terdag is besloten de midden deze maand bekend te maken sancties te koppelen aan een reeks zogenoemde positieve maatregelen teneinde veranderingen in Zudi-Afrika teweeg te brengen. Gedacht wordt ondermeer aan het verstrekken van fondsen aan vakbonden en andere groeperingen die vreedzame veranderingen voorstaan, alsmede aan het geven van hulp aan de slachtoffers van het apartheidssysteem. Daaronder vallen ook de buurlanden van Zuid- Afrika, de zogenaamde Frontlijnstaten. i In Brussel zal opnieuw een oproep worden gedaan de gevangen ANC-leider Nelson Mandela vrij te laten. Ook zal de Zuidafrikaanse regering opnieuw ge vraagd worden met de zwarte bevolking een dialoog aan te gaan, zo zeiden de di plomaten. Hoewel de strafmaatregelen tegen Zuid-Afrika centraal stonden, werd het informele overleg van de EG-ministers gedomineerd door de gebeurtenissen in Karachi en Istanboel. Zij trokken daar uit de conclusie dat de aanhoudende in ternationale samenwerking om de plaag van terrorisme uit te roeien moet wor den versterkt. ISTANBOEL/JERUZALEM (AFP/RTR/DPA) - Turkije verscherpte gisteren de veilig heid in zijn grote steden en de politie stelde een onderzoek in naar de bloedige aanslag op een synagoge in Istanboel die aan 22 joden en een Arabisch zelfmoordcommando van twee man het leven kostte. In Israël zinspeelde premier Shimon Peres op een wraak oefening en raakte zijn kabi net verzeild in een crisis door een uitlating van de 'havik' Ariel Sharon, minister van handel en industrie, die Israëls vredesstreven de schuld gaf van de aanslag. De sjoel Neve Shalom van Istanboel, die zaterdag een bloederige aanblik bood met her en der verspreid liggende lijken, wordt woensdag weer gebruikt voor de begrafenis van de slachtoffers. Dit deelde de gouverneur van de provin cie Istanboel, Nevzat Ayaz, mee na een onderhoud met op- perrabbijn David Asseo. vervolg op pagina 3 John Talen, die afgelopen woensdag al goud veroverde in de 100 kilometer ploegentijdrit, behaalde gisteren in de individuele wegwedstrijd van de amateurs zilver. Hij moest in de sprint zijn meerdere erkennen in de Oostduitser Uwe Ampler. Arjan Jagt legde beslag op het brons door de sprint van het peloton te winnen. Bij de profs, bij wie de Italiaan Moreno Argentin (foto) zich veruit de sterkste toonde, en de dames, bij wie Jeannie Longo de wereldtitel prolongeerde, was geen succes weggelegd voor de Nederlanders. Met een dertiende plaats was Nico Verhoeven de beste Nederlandse prof en met een elfde plaats was Connie Meijer de beste Nederlandse dame. Martina Navratilova (foto) boekte haar vijftiende grand slam-zege door het open Amerikaanse kampioenschap op Flushing Meadow te winnen. De Amerikaanse won in de finale gemakkelijk van de Tsjechoslowaakse Helena Sukova, nadat zij eerder drie matchpoints had overleefd in het titaanengevecht met Steffi Graf. FC Den Haag, dat eerder reeds stuntte door in Amsterdam Ajax twee punten afhandig te maken, deed gisteren andermaal van zich spreken door Feyenoord te bedwingen: 2-2. zie verder onze sportpagina's (ADVERTENTIES) Tel. 045-719466. Vestigingen te Amsterdam - Rotterdam - Utrecht - Groningen - Apeldoorn - Roosendaal - Eindhoven - Maastricht - Heerlen. Rnd-EB Met deze bon kunt u een nieuwe abonnee aan melden en de pen zal u worden toegestuurd. j DE NIEUWE ABONNEE HEET: J Naam: i J Adres: i Postc.:Plaats: i Bank- of gironummer: Deze ontvangt de krant de eerste twee weken GRATIS daarna wordt het abonnementsgeld betaald per: maand per automatische a/«:hrijving ad ƒ22.60 kwartaal per acceptgirokaart ad68.05 kwartaal per autom. afschrijving ad66,25 (voorkeur aankruisen). Zodra de nieuwe abonnee het abonnementsgeld heeft voldaan, ont vang ik uw ROLLER-BALLPEN. Mijn naam: Adres: 'Postc.:Plaats: handtekening i Stuur deze bon ingevuld aan De Stem, J antwoordnr. 112,4800 VB Breda (postzegel betalen wij) l--

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1986 | | pagina 1