Geen straling na brand Sovjet-onderzeeër 5hago ANDIJVIE EN GEHAKT fjmS. \P \0NCERN EIST AANDEEL IN 'CONTRACT VAN DE EEUW Jttcnen DELTAWERKEN VOLTOOID Vrees voor nieuwe terreur 99 Vraag een schoonmaakbedrijf niet alleen hoe het schoonmaakt, maar vooral hoe t zijn huiswerk doet. tt eer vier vangenen tsnapt tlm15 oktober Ik schotm ^nakers van Nederland. Kasparov Israël nu grote kernmacht RADI°1 mOtRT w B RADIO 5 RADIO 4 Merijntje Kamer: parlementair onderzoek ABP BRUSSEL - Als Philips niet wordt betrokken bij een gigantische telefoonorder in België dreigt het concern de Philips-vestigingen in dat land te sluiten. TOP' TERRORISTEN IN TEHERAN Andijvie, Gehakt half-om-half, 's Lands grootste kruidenier blijft op de kleintjes letten. MAANDAG 6 OKTOBER 1986 AL MINSTENS 100 KERNBOMMEN DËSTËm" de4in1 krant Ieder heel uur nieuws. 7.03 Nieuwsshow (7.30 Kamerbreed. 12.03 NieJ (12.56 Mededelingen voor] tuinbouw). 17.06 Aktua rrij 18.03 Coulissen. NOS: 19] Platform. 20.02 Langs de ij Metro's Music. 23.00 Nieuv* dedelingen. 23.07 Met het morgen. KRO: 0.02 Oogiu Niemandsland. Ieder heel uur nieuws. V^l Hallo, hier Hilversum. stand van zaken. 11.03 tJ rend Van Dorp. 12.03 D Haan. 14.03 Wie in 't Nei wil zingen. 15.03 De VAR nee: Radio Filh. Orkest. Kp Op de eerste rang. 18.03 Ec| (S) Levenslief en levensles 7.00 Zie Radio 1. Ieder heel uur nieuws. N(j Vroegop. 7.30 Rabarbara.i non stop. 9.03 Gospel-rol Popsjop. 12.03 Los Vast uitl ka. 14.03 Tussenuur. 15.031 tion. 16.03 Zaterdag-s^ 18.04 De avondspits. NCrJ Koploper. 20.03 Hitherinil 21.02 Elpee pop. 22.02 Counl le. 23.02 Jazztime. DE STEM WASHINGTON (AFP) - Na de brand aan boord van een govjet kemonderzeeër op de Atlantische Oceaan is geen extra radio-activiteit in de atmosfeer vrijgekomen. Dat heeft de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Shultz zondag ver klaard. Hij bevestigde daar mee eerdere officiële berich- |ten uit Moskou. De brand in de kemon derzeeër werd niet snel ge blust, maar de Sovjet-rege ring verzekerde Washington er snel van dat er geen ge vaar bestond voor een kern explosie. Bij de brand zijn drie mensen om het leven geko men. Het persbureau Tass sprak verder van een nog 'onbepaald aantal slachtof fers'. Dit kunnen zowel ver misten als gewonden zijn. Volgens het Pentagon be vindt de onderzeeër zich op 880 kilometer ten noordoos ten van Bermuda, 1.900 kilo meter ten oosten van de Amerikaanse kust. Het schip voerde klaarblijkelijk een routine patrouille-op dracht uit. De naam en het type van de onderzeeër zijn niet door Moskou bekendgemaakt, maar volgens een functiona ris van de Amerikaanse ma rine gaat het om een vaar tuig van de 'Yankee'-klasse, een oud type onderzeeër dat 16 SSN-6 raketten aan boord kan hebben met een bereik van meer dan 2.500 kilome ter en dat doorgaans plaats biedt aan 120 bemanningsle den. De raketten aan boord van de onderzeeër zijn uit gerust met kernkoppen, zo is in officiële kringen in de VS vernomen. Tass maakte daar geen melding van. Amerikaanse deskundigen sluiten de mogelijkheid dat een raket zou exploderen uit Radio-activiteit zou vol gens de deskundigen alleen vrijkomen als de kern van een van de stuwreactoren van het vaartuig zou zijn ge broken. Maar in dat geval was de onderzeeër waar schijnlijk gezonken. Er komt geen rook meer uit de onderzeeër, wat erop duidt dat de brand is ge blust, zeggen Amerikaanse functionarissen. Gister avond maakte het ministerie van Defensie bekend dat het vaartuig zich in oostelijke richting in beweging had gezet. Het voer langzamer dan normaal. Amerika houdt de bewe gingen van de ondezeeër en de situatie op de plaats van het ongeluk nauwgelet in de gaten, met name door mid del van een militair toestel van het type P-3 Orion. De aanwezigheid van een Sovjet-kernonderzeeër heeft de militaire deskundigen niet verrast. Er liggen per manent een of twee onder zeeërs voor de Amerikaanse kust. Deze zouden sinds de stationering van de Eurora ketten zelfs steeds dichterbij de kust operen. Tass heeft het ongeval met ongewone snelheid be- kengemaakt. De ramp in de kerncentrale van Tsjernobyl op 26 april, waarbij 31 doden vielen, werd pas drie dagen later in de openbaarheid ge bracht. Dit wijst opnieuw op het streven naar openheid, waarvoor de Sovjet-autori teiten onlangs hebben geko zen. Sovjet-partijleider Gor- batsjov stelde president Ro nald Reagan vrijwel onmid dellijk van het incident op de Atlantische Oceaan op de j/a ■>*&,-' Een archieffoto van een Sovjet-onderzeeër van het ty pedat op de Atlantische Oceaan in brand is geraakt. - FOTO AP treden als daarom wordt ge vraagd door Moskou. Mos kou is hier niet op ingegaan. hoogte. Deze antwoordde dat de Amerikaanse rege ring klaar staat om op te AVRO: 8.00 Nws. 8.02 mattinale. 10.00 Caroline. L rug in het Kurhaus. V0( Strauss en Co. NOS: 13.0 13.02 Veronica klassiek (Nee Kamerork. met piano; n Strijkkwartet met bariton; platen en cd's). 16.00 Lang li opera! 18.00 Nws. 18.02 Avon ming. Componist van de Liszt. KRO: 20.00 Nws. 20.02 vende woord. 20.10 KRO f op zaterdagavond: St. F d'Assise, opera v. Olivier Ml NOS: 9.00 Nws. 9.02 NOS-i 9.25 Waterstanden. Fedu Medelanders Nederlandersl Werken aan werk (22). 10.J van alledag (25). EO: 10.151 zikale fruitmand. 11.15 thema. 12.00 Nws. 12.05 Zie) mer. 12.20 EOin de reg Vragen naar de weg. 13.(( 13.10 Opo Doro. 13.30 Kayen 13.45 Iyi haberler. NOS: li monos. VPRO: 14.30 15.00 Het spoor. 16.00 Het i rug. EO: 17.00 Licht en 17.46 Overheidsvoorlichtii en zeker. NOS: 17.56 Mede en nieuws. EO: 18.10 Halloi land 18.15 Een liedje tussk „rnnterheense zoekactie 18.30 Metterdaad. 18.34 Tot! Pn grootscheepse zoekactie uiterste der aarde. NOS: 16 *n rond Alkmaar heeft nog gramma voor buitenlandse (t tot resultaat geleid. nemers. EO: 20.30 Laat ons;Ret viertal ging aan het [vande avondrecreatietijd Herv. Vrouwenvereniging; «merkt naar de cel van één hen op de tweede verdie- Daar werd een raam uit onning gelicht en een tra- erbogen (ANP) - Uit het in Bewaring 'Berger- Alkmaar zijn zondag- omstreeks half tien vier teerden ontsnapt Dit een woordvoerder van ilitie bevestigd. 21.00 Sunday Smooch. 22.00 Music Box Eurochj 23.00 One night stand. 00.00 RoxBox. Ieder heel uur nieuws. Ontbijtshow. 7.53 Ter overj EO: Groot nieuws. VC" 9.02 Sport. VARA: 11.02 I pier. 11.30 Zout op zondag l 13.05 Hier en Nu. NOS: 14.03 de lijn. VPRO: 18.02 Boratl 19.02 Buut vrij. 19.30 Her! nastiek. 20.02 Uit studio eni 22.02 Nederlands op AVRO j 23.00 Nieuws en medei' 23.07 Met het oog op TROS: 0.02 De Nachtwak Krieken met Adje. Ieder heel uur nieuws. VA! Vroege vogels. 9.45 Wie is 4 ste boef van Nederland? 10f van Verre ontmoette Cee dingh (1). AVRO: 10.30 ahoy. 10.40 AVRO's 11.02 Duyscotheek. 12.0! magazine. 14.02 Zondag j matinee. 17.30 Muzikaal Zie Radio 1. Ieder heel uur nieuws-J Vanaf 9.30 t/m 18.30 op ie uur popnieuws. 8.02 Radio! nest. 9.02 Zin in pop. 10.021 mond complex. 12.02 KRO-? rade. 13.02 Het weeshuis hits. 15.02 Tijd voor Lieve Paul. 18.02 KRO's I 19.02 Pop-eye. 20.02 Kra 22.02 Op slag van maandag I olgens de Alkmaarse ge- ntepolitie zijn zowel het als de tralie voorbe- Het viertal liet zich [olgens aan electra-draden én muur zakken en ont- htte via het aangrenzende aarse gerechtsgebouw. (ADVERTENTIES) ks van 9,30 -17 uur, 13 en 14 okt van 0 uur, za. en zo. gesloten. Toegang f 17,50 ^STERDAM NOS: 8.00 Nws. 8.02 H Vi Musica Religiosa en Profaj Programma-overzicht. KBj] Eucharistieviering. NOS: l Elise, vanuit het Concert 13.00 Nws. 13.02 Opera 1» Metropolitain Opera Netf 14.00 Ónder de groene ÜW Concert op de zondagmidcw terdams Filharmonisch met viool (ca. 14.55-15.15 over muziek). 16.30 18.02 Musica Nova. TR0* Continu klassiek. 20.00 Njj Specialiteiten la carte. 2- ren en korpsen. 22.30 Piano Liszt. 23.00 Finale. exclusieve occasions S en classic cars 'V ■n op voorraad: cedes-benz (meer dan 100 st, alle leeftijden en typen), che, bmw, saab, volvo, rover, audi, rolls-royce, alfa romeo, UQatti, cisitalia, hispano suiza, ferrari, isotta fraschini, Tiborghini, lancia, maserati, osca en diverse /""Pn Jinele sportwagens, f t breda^^^ DA HID E onenwagens076-653950 KAUIU 0 vhetstraat 1, breda NOS: 9.00 Nws. NCRV: i op zondag. 9.30 Te Deum 1 mus. NOS: 9.55 Waterstand] Nws. IKON: 10.02 Sjofele 10.10 Kerkdienst. 10.58 Wil' zen. 11.00 De andere wet] zondagmorgen. VOO: 12.05 Het zwarte gat. Romantica. 16.00 De grote J ring. NOS: 16.56 MededeliJ nieuws. IKON: 17.00 Ker| 17.58 Wilde ganzen. 18.00 18.10 Mensen. 18.25 Lit1 kerkmuziek. 18.40 Ish Omroep Stichting. NOS: 1» gramma voor buitenland#] nemers. 19.20 Suara Mali Tambu. 20.30 Zorg en hj Schrijvers aller landen. ter bij de dichter. 22.10 historisch archief. 22.40 scoop. Zeeland is zeeland niet meer dreigt: weg uit België DEN HAAG - Een meerderheid van de Tweede Kamer (PvdA en WD) wil een parlementair onderzoek naar het geknoei met bouwsubsidies door de grote beleggers. Als uit dat onderzoek, dat niet zo'n zwaar middel is als een parlementaire enquête, niet alle gegevens naar boven komen, is een enquête het enig overgebleven middel, vinden PvdA en WD. WD-Kamerlid Van Rey: 'Wij willen met dat onderzoek beginnen. Als dan nog niet alle gegevens boven tafel komen, ligt een enquête voor de hand'. Temidden van hoge binnen- en buitenlandse gasten po seert koningin Beatrix voor de voltooide pijlerdam in de Oosterschelde. Met een 'De stormvloedkering in de Ooster- schelde is gesloten, de Deltawerken zijn voltooid' stelde de vorstin de schuiven in werking, die Zeeland menselijkerwijs gesproken veilig moet maken voor overstromingen. Onder de hoge gasten waren het Belgisch vorstenpaar, groothertog Jan van Luxemburg, de Franse president Mitterrand (iets verlaat omdat hij eerder op de dag de paus in Lyon had ver welkomd) en de Westduitse president Von Weisacker. Meer over de opening elders in deze krant. - FOTO ANP Von onze correspondent Deze order - 'Het contract van de eeuw* - betreft de verdere digitalisering van het Belgische telefoonnet en kost 5,5 miljard gulden. Valt Philips-België buiten de prijzen dan dreigt het con cern 'de activiteiten naar gast vrijere landen over te bren gen', zoals directeur Doveldere van Philips-België het gister avond uitdrukte. In de komende tien jaar zul len de bestaande centrales door digitale worden vervan gen en zoals de zaken er nu voorstaan zal de order worden gegund aan Bell Telephone en GTE Atea, waardoor zowel de Vlamingen als de Walen een evenredig aandeel krijgen. Di recteur Devoldere van Phi lips-België (19.000 werkne mers) is het met die mogelijke keus niets eens. Hij geeft de regering-Mar- tens, die zich morgen in eerste instantie met het 'contract van de eeuw' gaat bezighouden, de waarschuwing eerder reke ning te houden met technische argumenten dan zich te bui gen over interne, Belgische politieke motieven. 'Philips draagt meer bij tot de Belgische economie, de werkgelegenheid, de export, de belastingen en de sociale premies dan de concurrenten bij elkaar', zegt Devoldere. 'Met een omzet van 4,4 miljard gulden in België verzorgt Phi lips een export van 3,3 miljard gulden. Als wij niet door de Belgische autoriteiten ge steund worden kunnen wij ons groeibeleid niet voortzetten. De sociale gevolgen zouden zeer ernstig zijn'. Volgens Devoldere zijn de Belgische bedrijven veel te duur om een wereldmarkt- aandeel te verwerven. Philips is door het gelieerd zijn aan andere bedrijven in staat veel goedkoper te leveren. 'Ik meen te weten', zegt Devoldere, 'dat de prijs van de Belgische tele foonlijn 40 procent boven de wereldmarktprijs ligt'. Hij eist geen aalmoes noch een speciale behandeling, maar hij wil dat de markt open blijft voor concurrentie. 'Maar als men een speciale be handeling voor Belgische be drijven toestaat dan eis ik mijn deel voor mijn bedrijf en voor mijn personeel'. PARIJS TEHERAN (AFP/RTR) - In een aan tal Westeuropese hoofdsteden wordt ernstig re kening gehouden met een nieuwe golf van ter reurdaden. Dat wordt afgeleidt uit een 'top' van terroris ten, die onlangs in Teheran is gehouden en waar een groot aantal terreurorganisaties nieuwe plannen voor aanslagen heeft opge steld. Volgens hoge Amerikaanse funktionarissen waren in Teheran de twee meest gezochte Ara bische terroristen aanwezig: Aboe Moessa en Aboe Nidal. De Verenigde Staten hebben hun bondgenoten inmiddels op de hoogte gesteld en hen gewaarschuwd voor nieuwe terreuraansla gen. Het geheime Armeense Leger voor de Bevrij ding van Armenië, ASALA, heeft zondagavond gedreigd met aanslagen tegen Franse vliegtui gen als vergelding voor de arrestatie van een aantal Armeniërs in Parijs. Daar criculeren al enige dagen berichten als zou de ASALA de bomaanslagen van de laatste weken in de Franse hoofdstad hebben gepleegd in opdracht van Libanese terreurorganisaties. Zondag arresteerde de politie 15 Fransen en Li- banezen van Armeense afkomst. De mannen zijn gisteravond weer vrijgelaten. Inmiddels is de Deense politie een klopjacht begonnen op dieven die een grote hoeveelheid explosieven hebben gestolen uit een militaire opslagplaats. De diefstal werd zaterdag ont dekt. Uit de opslagplaats bij een kazerne op 20 ki lometer van Kopenhagen werden bijna 200 kilo explosieven en 600 ontstekingsmechanismen gestolen. De Franse politie nam gisteren in Lyon geen enkel risico: zelfs priesters werden ge fouilleerd alvorens ze de mis mochten bijwo nen die de paus daar opdroeg. Waarschijn lijk als gevolg van de angst voor terroristi sche aanslagen was het aantal aanwezigen in Lyon ver onder de verwachting: 350.000 in plaats van 600.000. Terwijl de kerkelijke autoriteiten nog wel pamfletten hadden la ten verspreiden met de tekst: 'Komt allen. Risico is een deel van het geloof.' - FOTO AP (ADVERTENTIES) Tel. 045-719466. Vestigingen te Amsterdam - Rotteidam - Utrecht - Groningen - Apeldoorn - Roosendaal - Eindhoven - Maastricht - Heertea Elke maandag en dinsdag hebben we groente en vlees in de aanbieding. kilo 500 g 5^253.98 AGQ kilo (DO®® PSV heeft de leiding in de eredivisie overgenomen van FC Den Bosch door de derby tegen de ploeg van Theo de Jong met 1-2 te winnen. Het spitsprobleem bij de Eindhovense formatie kwam andermaal tot uitdrukking, maar daar wordt aan gewerkt. Hans Kraay is naarstig op zoek naar een Nederlandse aanvaller. GARt Kasparov heeft nog slechts een half punt nodig om zich te verzekeren van prolongatie van da wereldtitel schaken. (ADVERTENTIE) ZWAAR, HALFZWAAR, MILD. Met Téxas bespaart u jaarlijks honderden guldens op uw rookgenot. LONDEN (UPI) - Israël heeft de afgelopen 20 jaar kernwapens geproduceerd in een geheime installatie in de Negev-woestijn en bezet nu de zesde plaats in de rangorde van kernmachten in de wereld. Aldus het Britse zondagsblad Sunday Times. Volgens het blad beschikt Israël over een verborgen complex in de Negev-woestijn waar kernkoppen worden gemaakt. Het complex zou verscholen zijn onder een onschuldig uitziend ge bouw in de omgeving van de Dimona-kerncentrale in de woes tijn. De Sunday Times beroept zich op informatie en foto's van een werknemer van de fabriek, die vorig jaar wegens bezuini gingen ontslagen werd. Het blad schrijft dat de fabriek is uitgerust met Franse appa ratuur die gebruikt wordt om produkten van de Dimona-cen- trale te verwerken voor de aanmaak van kernkoppen. Volgens het blad zou Israël de afgelopen 20 jaar ten minste 100 nucleaire wapens hebben geproduceerd. Daarmee is het land nu de op vijf na grootste kernmacht van de wereld geworden, na de Ver enigde Staten, de Sovjet-Unie, Groot-Brittanië, Frankrijk en China. Het artikel in de Sunday Times gaat vergezeld van foto's van de installatie, die de naam 'Machon 2' draagt. Deskundigen op het gebied van kernenergie hebben verzekerd dat de foto's echt zijn. Het blad schrijft verder dat Israël Vrijwel zeker begonnen is met de vervaardiging van thermonucleaire wapens van een kracht die hele steden kan verwoesten'. Bank- of gironummer: Deze ontvangt de krant de eerste twee weken GRATIS daarna wordt het abonnementsgeld betaald per: maand per automatische afschrijving ad 24,20 kwartaal per acceptgirokaart ad 69,75 kwartaal per autom. afschrijving ad 67,95 (voorkeur aankruisen). Zodra de nieuwe abonnee het abonnementsgeld heeft voldaan, ont vang ik uw ROLLER-BALLPEN. Mijn naam: Adres: Postc.:Plaats: handtekening S Stuur deze bon ingevuld aan De Stem, J antwoordnr. 112,4800 VB Breda (postzegel betalen wij)

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1986 | | pagina 1