'Basisinkomen specialisten' Grootste gifgolf ooit' op de stranden CDA zet Lubbers toch in de etalage 'Ik hing vol in de remmen' 6Orlando wordt hel voor Oranje9 Janmaat verspeelt stemmen Imeteen KLEINTJE in DE STEM s grootste kruidenier >p de kleintjes letten. Bel nu snel! (75cprï| <aiMIk> Ontslagen bij lludiecentruin pritse order loor Fokker Eis: jaar cel loor hulp (elfmoord jiemerink en iltingh eruit ^en tot 7 aar zaak Epe Staatssecretaris Simons omarmt voorstellen van Commissie-Biesheuvel Luxemburgers ontdekken Z-Ylaanderen Zeeuwse Vlegel verkoopt prima Clinton doet het goed in peiling CAMPING, CARAVAN MOTORHOME BEURS'94 21,22,23 en 24 januari BRABANTHALLEN DEN BOSCH JEMm: II 1994 ie ar. itenbakken met bloeiende- i planten, lorten 1Z.DU ijn.- bel gratis 06-0305. De artike- idvertentie kunt u in alle AH winkels live de artikelen waar kleine cijfer- i. Die artikelen kunt u alleen kopen Is waar één van die cijfertjes op de ïeclameprijzen gelden t/m zaterdag a.s. 'Zolang de voorraad strekt, lar in de meeste AH bedienings- „jn dikke kans op succes. Inderdaad een tapfi negen van de tien Stom-lezers en -le±|freas«3ïr»-*». Inweek uit In onze ..Klelntjes'-kolommen kijkt of er/We 0\ gading bl) ataat. Dat zijn elke dag vele tlenduttepden' 1 I r ~i Haag - Rijkswaterstaat denkt dat ■ngelijk nog honderdduizenden' zakjes >t zwaar landbouwgif zullen aanspoe- ti p de Nederlandse stranden. Nu al is Ljie van 'de grootste gifgolf ooit' op (kust. I opruimen lijkt daardoor op vechten j„ de bierkaai. Van Zuid-Holland tot de Ljdeneilanden werden exemplaren gevon- t Zeeland bleef tot nu toe verschoond van Igif. ^waterstaat maakte zich na de nieuwe Jfésgolf vooral zorgen om 'mogelijk tien denden' exemplaren bij Castricum. De "it houdt rekening met ziekte en sterfte jer vissen. Het gif zou ook nog in de ■addenzee terecht kunnen komen. Dan L de gezondheid van zeehondjes daar op het spel. Intussen heeft, na het betalen van een borg som van vijf miljoen gulden, het gifschip Sherbro gisteravond de territoriale wateren van Nederland mogen verlaten. Minister Maij-Weggen eiste een bankgarantie van de Franse reder, omdat ze hem wil laten op draaien voor de kosten van de kolossale schoonmaak op het Nederlandse strand. Het schip van de Franse reder Dumas bevond zich puur toevallig in de Amsterdamse ha ven. Het gif blijkt vervaardigd bij de chemie-gi- gant Ciba Geigy. Alle zakjes die nu gevon den worden,gaan terug naar Roosendaal, waar dit van oorsprong Zwitserse bedrijf een produktielijn heeft staan. De angst dat er ook explosieve ontstekers zouden aanspoe len is totnogtoe ongegrond gebleken. Begin vorige maand, toen de Sherbro tijdens een storm voor de Franse kust in problemen kwam, vielen 88 containers in zee. Daarin zaten militaire ontstekers en landbouwver giften. Het Franse leger vónd later langs de kust een deel van deze mijnen terug en bracht ze tot ontploffing. Rijkswaterstaat en verschillende gemeente lijke reinigingsdiensten waren gisterochtend vroeg met vele tientallen medewerkers be gonnen aan het opruimen van de zakjes. De mensen droegen beschermende kleding en brillen. Uiteindelijk werkten zo'n honderd mensen mee Het gif zal worden verbrand door Afvalverwerking Rijnmond. De politie had de stranden afgezet om ramptoerisme te voorkomen. Ettelijke gemeenten langs de Noordzeekust stelden gisteren noodverorde ningen in om het publiek te kunnen weren. ZIE OOK BINNENLAND - A4 8"710311"ÖÖ0218 I 11 11 VRIJDAG 21 JANUARI 1994 LOS EXEMPLAAR: MAANDAG T/M VRIJDAG: 1,75 - ZATERDAG: 2.00 Van onze Haagse redactie Den Haag - Premier Lubbers gaat in het zicht van de verkiezingen veel meer aan de CDA-kar trekken dan aanvan kelijk de bedoeling was. Met zijn inzet hoopt de partij beter uit de verkiezingen te komen dan de peilingen nu voorspellen. De politie zette de stranden af om ramptoerisme te voorkomen. I HET WEER /MIN./MAX 3 /8 isjes? jntakt. meer vrwn. n) rt met is. Bel apart ontakt. o) boy? Tl) nzaam ontakt. dating, n sex- Icpm) >ndeu- tuwen. id, dir. ïeisjes! ;pm) Rijpe Vrouwen kontató 06-9616 Bel voor SexkontaKt 06-9602 Sexplezier voor Twee 06-9701 Meisje aan de telefoon- 06-9503 Snel SexkontaKt: 06-9665 Vrouwen uit de re9l0 06-9710 Direkt 'n meisje 06-9880 .4909 [leer zacht later dan verwacht begon [jêbewolking gisteren toe I Ie nemen. ■Vandaag bewolkt, over- Legend droog, een enkele pklaring, en het wordt lieer zacht winterweer. Ijlst - Het Studiecentrum Zee- pin Aardenburg heeft 11 van 59 medewerkers ontslagen, let deze maatregel probeert het Intrum een deel van de finan- e problemen op te lossen. De Is van het geld moet gehaald [orden uit het niet aflossen van [ningen. Het tekort over 1993 kdraagt maar liefst 1,2 miljoen Éden. ■ZIE ZEELAND - Cl «sterdam De Britse lucht- lartmaatschappij Air UK heeft lilt nieuwe Fokker 50's besteld. |wns levert Fokker drie jonge- eerder ingeruilde F 27's |k)00 aan Air UK. De bestel- ig, zegt Fokker, heeft echter ha invloed op de reorganisatie fcliet bedrijf wil en die honder- |nbanen gaat kosten. P ECONOMIE - A6 tds/Oudenbosch - De officier justitie bij de rechtbank in da, mr. C. van Spierenburg, fit gisteren een jaar cel geëist de 22-jarige M. van de M. ''•Oudenbosch wegens uitlok- *8 van zelfmoord door een '•jarige plaatsgenoot. Van de -onlangs voor drughandel tot •half jaar cel veroordeeld, in juli vorig jaar het toen wken slachtoffer acht xtc-ta- verstrekt. Na 'het inne- van de pillen is het slacht- '1 het ziekenhuis overle- Uitspraak op 3 februari. WEST-BRABANT -Cl ®STAD EN STREEK - C1 'IWume Jacco Eltingh en 'oiemerink liggen eruit bij de Australische tenniskam- TOiappen. Siemerink ver- t m vier sets van de Zweed erü. Eltingh in drie sets van Australiër Rafter. 'IE SPORT-82 GRATIS v.vrouweni 06 mannen bellen direw meisje via 06-9504 75_££L- ZOEK je een leuke vnend vriendin? De relatiehjn- nu06-9700J100cpn2L meis- Bel nu :oek je ;sprek) pmJÜ direkt hd. Bel Direkt-Prive Regio Zeeland meisjes vertellen je alles, zelfs nu. adres en of tel. nr. 06-9824/1 pm van (50cphm). De vader m'n vriendin brac naar huis, opeens m'n slipje bracht naai nuia, ^e^-AhS z'n broek uit, deed rokje omhoog en„7L„"n'iél naar beneden. Ne dOen06-340.340.20 ■Wen Tegen de vader en er VM de slachtoffers in de Y. "kestzaak zijn gisteren rechtbank in Zutphen tas h7a1 7 611 5 jaar geëist ÏL. het, Plegen vpn illegale 'n h n bl) hun dochters. Te- rifia! ex"man van Jolanda is cel geëist. E BINNENLAND - A3 „Er is een toenemende trend om de heer Lubbers in te zetten", aldus een lid van één van de teams die zich met de campag nes bezighoudt. Er zijn geen spreekbeurten van Lubbers in gelast of draaiboeken omge gooid, maar er wordt wel op gerekend dat Lubbers vaker in zal springen dan voorzien. Aanvankelijk zou Lubbers een zou terughoudende rol spelen, om lijsttrekker Brinkman niet voor de voeten te lopen. Wel zou hij achter de schermen actief zijn. Nu zal Lubbers, niet. meer verkiesbaar maar in de rol van 'wijze staatsman', meer voor de partij in hel krijt treden. Hij zal alleen niet altijd beschikbaar zijn wegens buitenlandse reizen. Lubbers moet meehelpen om het Van onze Haagse redactie Den Haag - Staatssecretaris Simons, de ziektekostenver zekeraars en de ziekenhuizen omarmen het advies van de Commissie-Biesheuvel om te komen tot een basisinkomen (2,5 tot 3 ton) voor medisch specialisten. Organisaties van specialisten, waaronder de Landelijke Spe cialisten Vereniging, hebben het basisinkomen eerder al afgewe zen. Het huidige systeem, waarin zie kenhuizen op zich niets met het inkomen van de specialisten te maken hebben, is niet doelmatig. Daarom moet er volgens de com missie onder leiding van de oud premier meer samenhang komen tussen de medisch specialisten en de ziekenhuizen. Dienstverband De betaling van de specialist per verrichting moet verdwijnen. Niet alleen 'doen, maar ook luis teren' moet worden beloond, al dus de commissie, die haar rap port gisteren aan Simons over handigde. De commissie doet geen uit spraak over de vraag of specia listen in dienst van het zieken huis moeten komen of een ande re overeenkomst met het zieken huis sluiten. Dat moeten partijen zelf uitmaken. 'Reële beloning' „Bij dit dit gespecialiseerde en verantwoordelijke beroep hoort een goede en reële beloning. Aan het voordurendend gesteggel over de hoogte van de specialis teninkomens zou een einde moe ten komen", aldus Biesheuvel, wiens commissie denkt aan een basisinkomen van 250.000 tot 300.000 gulden, afhankelijk van de werkdruk, met afwijkingen van twintig procent naar boven en beneden. De commissie pleit ook voor meer samenwerking tussen spe cialist en huisarts. De laatste moet een grotere rol spelen in de gezondheidszorg en kan het bes te in een groepspraktijk werken. De huisarts moet betaald wor den via een systeem van jaara bonnementen voor alle patiënten (ook voor particulier verzeker den die nu nog per visite of consult betalen). Drie tarieven Het pleidooi luidt om drie tarie ven in te voeren, afhankelijk van de leeftijd van de patiënten: voor ouderen moet de huisarts een hoger bedrag krijgen dan voor jongeren. Voor het verrichten van bijvoorbeeld kleine chirurgi sche ingrepen zou de huisarts een opslag moeten ontvangen. Staatssecretaris Simons gaat maandag over het advies over leggen met de betrokken organi saties. Volgens hem krijgen spe cialisten en huisartsen met het aanbevolen systeem Toon naar werken'. Van onze verslaggever Bergen op Zoom - „We reden al zo'n honderd toen ik de vrachtwagen over de overweg zag rijden. Dan weet je, dat wordt een botsing. Daar kan je niets aan veranderen." „Ik ben in de remmen gaan han gen en vervolgens naar de coupé achter de kabine gerend. Daar zit je immers veiligêr. Heb nog tegen de passagiers geroepen dat er een botsing kwam Dat ze zich goed moesten vasthouden. Dat hebben ze blijkbaar gedaan. Er zijn immers geen gewonden ge vallen." In het kort vertelde de machinist van de sprinter, 'schrijf maar anonieme machinist', wat er gis teren rond 11.20 uur gebeurde in Bergen op Zoom. Een Franse vrachtwagen reed op dat mo ment over de Marconilaan in de richting Moerstraten. Op het moment dat de chauffeur wilde stoppen voor de spoorwegover gang, merkte hij dat zijn rem men niet werkten als gevolg van een gebroken remleiding. De vrachtwagen, een trekker met oplegger, reed vervolgens door de gesloten spoorwegbo-- men De trein ramde de vracht wagen ter hoogte van de achter assen. De vrachtwagen werd met zo'n vaart geraakt, dat die een slag van 180 graden maakte en zo'n tien meter verder half op het spoor en half in de berm terechtkwam. Omstanders merkten later op dat de passagiers van geluk mogen spreken dat de vrachtwagen geen lading had. „Anders was het veel erger geworden." De ruim honderd passagiers werden snel door de machinist en de conducteur uit de trein geleid. VERVOLG OP ZEELAND - C3 Van onze verslaggever Hulst - Inwoners van het groot hertogdom Luxemburg vinden in toenemende mate de weg naar Zeeuws-Vlaanderen. Dat zegt al thans het Toeristisch Bureau in deze regio. Die belangstelling geldt vooral korte vakanties. Daarin toont de Luxemburgse toerist zich kapi taalkrachtig. Om de belangstel ling verder aan te wakkeren staat het Bureau samen met de vijf sterren-hotels in Cadzand tot en met 23 januari voor het eerst op de vakantiebeurs in Luxemburg. Rode Duivels zijn daar toch ook al? Goes - De verkoop van Zeeuwse Vlegel, het milieuvriendelijker tarwemeel, is het afgelopen jaar verdubbeld. Het succes is vooral te danken aan bakkerijen buiten Zeeland, die het Zeeuwse Vlegelbrood in hun assortiment hebben opgenomen. Vorig jaar zijn er op de Zuidhollandse eilanden en in West-Brabant zeventig bakkerswinkels bijgekomen die het brood van de Zeeuwse Vlegel dagelijks verkopen. Er zijn momenteel 120 bakkers op 225 verkooppunten in Zuidwest- Nederland die het brood in het assortiment voeren. Enkele jaren geleden begon het project Zeeuwse Vlegel als een samenwerkingsverband tussen akkerbouwers, molenaars, bakkers, de milieufederatie en het Zeeuws Agrarisch Jongeren Kontakt. De ravage ivas groot na de botsing tussen trein en truck. VANDAAG IN DEZE KRANT De Amerikaanse presi dent Clinton doet het goed in de peilingen. Hij is nog nooit zo populair geweest, meldt de om roep NBC. Maar veel po litici denken er heel an ders over: Clinton strui kelt te vaak. ZIE PAGINA - A2 INHOUD 2 KATERNEN Binnen-/Buitenland A2 Binnenland A3 Binnenland A4 Buitenland A5 Economie A6/7 Beurs A6 Sport deel B Zeeland deel C Grote Gids deel D RTV-programma's D5 FOTO DE STEM/DICK DE BOER (ADVERTENTIES) Van onze verslaggever Rob van Deursen Davos - De schrik sloeg on verbiddelijk toe. Sinds Peter Schotting half decem ber vorig jaar via de Ameri kaanse kranten vernam dat het Nederlands elftal zich voor het WK van komende zomer in Orlando (Noord- Florida) moet 'melden', maakt hij zich zorgen over de afloop. Als geen ander weet de oor spronkelijk uit Deventer af komstige Schotting namelijk hoe slopend het klimaat voor een Nederlandse sportman in die streek kan zijn. Sinds de als leraar lichamelijke opvoeding gediplomeerde Schotting tij dens de beginjaren '70 naar de Verenigde Staten trok, bracht hij vele jaren door in de stad, wereldwijd bekend door Dis ney Land „Het maakt je moe. Zelfs al zit je bij wijze van spreken drie, vier weken achter elkaar op een en dezelfde stoél en ga je alleen een paar keer per dag naar het toilet als enige in spanning van formaat, dan nog eist dat klimaat onafwendbaar z'n tol. Zelfs' goed getrainde sportlieden, zoals de spelers van Oranje toch zijn, zullen daar niet aan kunnen ontsnap pen," zo put de coach van topschaatsers uit het verleden, Erik Heiden en Erik Flaim, uit eigen ervaring ter plaatse. Hij begrijpt wel waarom zijn collega van Oranje, Dick Advo caat na de WK-loting van de cember in Las Vegas zwichtte voor de aanblik van Golfresort Lake Nona, waar de vader landse WK-selectie voor de eerste drie groepswedstrijden van het eindtournooi tegen Saudiarabië (overigens in Was hington), Marokko en België in ieder geval de tenten moet op slaan. „Tegen het eind van het jaar ziet het er daar allemaal be trekkelijk fris en helder uit. Maar juist in juni en juli als het WK in de Verenigde Staten wordt afgewerkt, is het in en rond Orlando wat betreft weersomstandigheden juist voor Nederlanders een ware hel." Schotting, in het Zwitserse Da- vos aanwezig om zijn ex-pupil Danny Kah uit Australië voor de Olympische Winterspelen van volgende maand in Noor wegen nog van enkele tactische en technische tips te voorzien, denkt dat Advocaat de omstan digheden schromelijk onder schat. „Ik hoorde dat hij de speelstijl ietwat aan het weer wilde aan passen. Niet twee maal 45 mi nuten aanvallen, maar op re serve voetballen. Volgens mij niet genoeg bij een tempera tuur van 33, 34 graden gedu rende de volle 24 uur van de dag plus een vochtigheidsge halte in de lucht van 90, 95 procent. Trek je daar een wenkbrauw op, dan zweet je direct als een rund. Met bak ken loopt het water uit heel je lichaam. Je verliest zomaar vier, vijf kilo per dag aan ge wicht. Voor een paar etmalen op te vangen, maar niet voor twee, drie weken." VERVOLG OP SPORT B1 OPEN vr: 10.00 - 22.00 uur za, zo, ma: 10.00 -18.00 uur tij van groot stemmenverlies ke ren. Niet alleen staat het CDA al maanden steeds slechter in de peilingen, lijsttrekker Brinkman heeft de afgelopen tijd in enkele affaires ook politieke schade op gelopen. Prominente partijgeno ten als minister De Vries en staatssecretaris Heerma vonden hem te 'frivool' en te weinig op de inhoud gericht. De woordvoerder van Brinkman ontkent dat er afspraken zijn gemaakt over een zwaardere in zet van Lubbers. „Het is onzin. Natuurlijk blijkt uit enquêtes dat de kiezers liever Lubbers dan Brinkman als premier wil len. Dan weten ze wat ze krijgen. Maar als je ze vraagt wie Lub bers op moet volgen, zegt twee derde: Brinkman. De verkiezing van Brinkman is zeldzaam on omstreden." Van onze Haagse redactie Den Haag - De Centrumde mocraten van Janmaat zijn in een week tijd bijna één pro cent teruggevallen in de gunst van de kiezers. De op 17 janauri afgesloten peiling van Interview geeft de Cen trumdemocraten vier kamer- zertels. Een week eerder wa ren het er nog zes. Het onderzoek werd gehouden na de door Kamervoorzitter Deetman als 'walgelijk' betitelde uitspraken van Janmaat na het overlijden van minister Dales. De CD-voorman liet weten dat zijn partij geen traan kon laten om het overlijden van de minis ter. Intussen hangt Janmaat ook een vervolging boven het,{hoofd we gens discriminerende uitlatingen in het weekblad Elsevier. Hij zei daarin onder meer dat minister Hirsch Ballin maar moest op stappen omdat hij jood is en dat staatssecretaris Gabor niet te handhaven is vanwege zijn Hon gaarse afkomst. Het openbaar ministerie stelt nu een onderzoek in of Janmaat kan worden ver volgd op verzoek van het Neder lands Bureau Racismebestrij ding. De meest recente peiling laat verder zien dat de PvdA verder opklimt: van 17,6 naar 18,6 pro cent; dertig zetels in plaats van de huidige 49. Voor het CDA zet de dalende trend van de laatste maanden door: van 26 procent naar 25,7 procent, goed voor 38 zetels van de huidige 54. De VVD stijgt met 0,3 procent naar negentien procent; 28 ka merzetels (nu 22). D66 klom 20 maar 20,4 procent dertig a 31 zetels (nu 12). Groen Links zakte in een week van 7,1 naar 6,9 procent, goed voor tien zetels (nu zes). De SGP blijft staan op drie zetels, het GPV, nu twee zetels, zit dicht tegen een derde zetel aan, evenals de RPF (nu 1). ZIE OOK BINNENLAND - A3 GIFGOLF Dit woord is vandaag in het nieuws. Een van de vele. Een krant vol. Nu de daad bij het woord: een echte Parker Roller-pen voor u, met uw woord(en) naar keuze erin gegraveerd, als u een nieuwe abonnee opgeeft. U de pen, de nieuwe abonnee om te beginnen twee weken de krant gratis. Noteer als nieuwe abonnee: Naam: Adres: Postcode: Plaats: Telefoon (voor controle bezorging): De nieuwe abonnee betaalt per: (prijzen v.a. 1 januari 1994) kwartaal acceptgiro 87.20 kwartaal automatisch o maand automatisch 29.05 bank/gironr be Parkerpen zenden aan: Naam: Adres: 84.70 Postcode:Plaats: In de pen moet komen te staan: (rhax. 15 letters) De pen wordt opgestuurd zodra wij het eerste abonnementsgeld ontvan gen hebben. Stuur deze bon in een open envelop zonder postzegel naar Dagblad De Stem, Antwoordnummer 112, 4800 VB Breda.

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1994 | | pagina 1