e Reizen WITLOF EN SPEKLAPJES. WE DE KANTIE? 'Gifzakjes bereiken de Waddenzee niet' KOOP MET ZEKERHEID s Jk Amsterdamse politie woedend over corruptie-beschuldiging Justitie weet niets van 'ruil' met Van Goghs Regering België voorlopig gered door opvolging Coëme [R RONDREIZEN jjO Met v.d. Bom valt te praten! NISSAN LEENDERT V.D. BORN jjeld gemeenten [■oor Limburg Si 02520-77677 84,2180 AD HILLEGOM iarapras wint an Lendl VAKANTIE GANGERS REGELEN HUN ZAKEN VOORAF... mogelijkheden Heerenveen bedwingt PSV PI Oranje weer tegen Noren Gestolen doeken inzet strafvermindering eldkamp op reg terug Iinder nieuwe ;evallen aids felly Savalas *0) overleden Duitsland voor commissie ^raf voor in '"'and steken Va& penis 's Lands grootste kruidenier blijft op de kleintjes letten CDA verdubbelt bezuinigingen in programma Reizen en Rekreatie is een gezamenlijke rubriek van de I VNU Dagbladengroep. Advertentiereserveringen: tel. 073-125225, fax 073-1377<;n Postbus 449, 5201 AK Den Bosch ÏN 30 dagen 3245 OK 25 dagen 3295'. 25 dagen 2595'. 27 dagen ƒ2675'. 26 dagen 3295. L24 dagen ƒ3695. rO 071-142847. Lid SGR BREDA I tpiNVELD 33 en 37, 4815 HR BREDA, Tel. 076-253166 DE STEM 8 "7 10311 "000218 I I I INDERLIJKE ERVARING 22 dagen v.a. f 2125,. 24 dagen v.a. f 2850,- 30 dagen v.a. f 3995,. 23 dagen v.a. f 2925,. 25 dagen v.a. f 2865,- 16 dagen v.a. (1995,. 26 dagen v.a. f 2995,- 24 dagen v.a. f 1690,- 22 dagen v.a. f 1995,- 30 dagen v.a. f 3695,. 31 dagen v.a. f 3895,. 3d dagen v.a. f 5550,- 1S dagen v.a. f 3295,. 23 dagen v.a. f 3365,- >ana 24 dagen v.a. f 3985,- l„neuzen - Een aantal Zeeuwse («meenten tast in de geldbuidel E financieel bij te dragen aan I;gevolgen van de watersnood- lTlp m Limburg. De gemeente- |se bijdragen variëren van 30 I-, tot 1,75 gulden (Sluis) per l-ïoner. Onder de Zeeuwse ge- Lnten, die zich solidair voelen L de Limburgers, bevinden er U zes uit Zeeuws-Vlaanderen. Jji«n Oostburg en Terneuzen Ln geen bijdrage, lijf zeeland- aë HET WEER Iila or lld sgr hdreis 895,-. hië 20 fgreis, ver- blüer? fcSGR) Iran: voor Bel 46649 last |cht 9 eeuw- ski- club- Ichool, leslag, Impen 1-2887 Oos- v.a. app„ ■OURS llVR. TIROL Iterdal, [-800,-, |io, tv, ffleger, ",-9913 34846. 1-2 t/m 785 747 ptie Zacht Het ene regengebied (gisteren 21 mm) volgt het andere op. Vandaag eerst enkele opklaringen. Daarna opnieuw veel bewolking en enkele buien. Het blijft zacht. [elrourne - Pete Sampras scha alde op de open Australische miskampioenschappen Ivan ffldl uit, die jaren geleden zijn fnstander wegwijs maakte in «bestaan als prof. IZIE SPORT -B3 Unieke 21-daagse rondreis] Nepal/Bhutan voor 5395,- DELTA REIZEN informeert of stuurt een brochure 071-146649 (SGR). Verzorgde rondreis door het land van Moghuls en Maharadjans. 18 dgn India voor 2595,-. Brochure: bel DELTA REIZEN (SGR) 071-146649. Reizen en Rekreatie de wekelijkse vakantierubriek van de VNU Dagbladen Boordevol prettige aanbiedingen VNU Dagbladengroep 073-125225 ol fax 073- 137750. Vurig liefdesspel VANDAAG IN DEZE KRANT HEERENVEEN snoepte PSV zaterdag in Eindho ven een punt af (1-1). De voormalige topploeg. zakte na een goed op treden in de eerste helft ver terug. bi ZIE SPORT - B1 INHOUD NET ALS bij de plaatsing voor het WK stuit Oranje in de EK-kwalificatie op de Noren. De overige te genstanders zijn Malta, Luxemburg, Tsjechië, Wit-Rusland. ZIE SPORT-B1 2 KATERNEN Binnen-/Buitenland A2 Binnenland A3 Buitenland A4 Zeeland A5/A6 Gids A7 RTV-programma's A8 Sport deel B Kamer eist onderzoek MAANDAG 24 JANUARI 1994 LOS EXEMPLAAR: MAANDAG T/M VRIJDAG: 1,75 - ZAIERDAG: 2,00 Van onze verslaggevers Middelburg - Het Openbaar Ministerie in Middelburg weet absoluut niets van het aanbod van de 34-jarige Amsterdam mer C.H., die twee gestolen schilderijen van Vincent van Gogh aanbiedt als de Zeeuwse officier van justitie mr. D. van der Bel zijn ingestelde hoger beroep intrekt. Hij denkt niet, dat een teruggave van de schilderijen enige ver mindering van straf voor hem zal opleveren. „Ook al is het zonneklaar dat wij onschuldig zijn, zal niemand dat ooit willen toegeven. Wij hebben de Van Goghs niet gestolen. Ze zijn mij alleen ter verkoop aangeboden. 'De spittende boerin' heb ik in mijn bezit gehad, van de andere twee doeken werd alleen gesug gereerd dat ze er waren." asbruck - Bart Veldkamp is op weg terug, zoals afgelopen reekend bleek bij de wereldbe- lerwedstrijden schaatsen in ssbruck. „Door een kleine inpassing aan de buizen van :jn schaatsen heb ik het goede voel terug gekregen," aldus de igeiuchte Hagenaar. izie sport b4 len Haag - Er is vorig jaar in Merland voor het eerst sinds jaren tachtig sprake ge- van een daling van het nieuwe aids-geyallen. In werd bij 345 mensen de ose aids gesteld, in 1992 [(beurde dat bij 497 mensen. Ms 1982 hebben volgens de ficiële registratie 2912 mensen 1 Nederland aids gekregen, 83 mannen en 229 vrouwen. l«s Angeles - De televisie- en taacteur Telly Savalas is za- 'ttlag op 70-jarige leeftijd aan Jrostaatkanker overleden. Sava- was vooral bekend door zijn de kale, van lolly's hou- politie-mspecteur Kojak 1 ba gelijknamige televisieserie in de jaren zeventig werd Smaakt. [®jiin - Duitsland moet ver- Wijnen voor de Mensenrechten kmunissie van de Verenigde Na- '8 om zich te verantwoorden ,ow de aanvallen op centra voor Menlanders in de afgelopen ra. Volgens sommige lidstaten de VN heeft Duitsland niet Sloeg gedaan om het geweld ™neo-nazi's tegen te gaan. Jaynesville - Een 28-jarige uw uit Waynesville, North ®a' heeft twee jaar voor in» j §ekregen wegens het ond steken van de penis van 1 echtgenoot. Zij had in juli 2 «gelopen jaar nagellak re- er over het geslacht van man gegoten en die vervol- Ul aangestoken. Overigens LiÏÏ twee echtelieden zich "dels verzoend. Van onze verslaggevers Amsterdam/Den Haag - De Tweede Kamer vindt dat 'tot op de bodem' moet worden uitgezocht of cor ruptie iets te maken heeft met de opheffing van het Interregionaal Recherche Team (IRT) Noord-Hol- land/Utrecht. Afgelopen weekend werd de Amster damse politie ervan be schuldigd dit team te heb ben laten mislukken door 'lekken' naar de onderwe reld. Kamerleden reageerden afgelo pen weekend geschokt op de affaire rond het Amsterdamse politiekorps. Aanleiding voor de ophef vorm den de uitspraken van de Utrechtse hoofdcommissaris van politie Wiarda, zaterdag in NRC-Handelsblad, dat samen werking met de Amsterdamse politie een groot probleem is omdat van daar regelmatig ge heime informatie uitlekt naar het criminele circuit. Volgens Wiarda is dat de reden, waarom het prestigieuze Interregionale Recherche Team (IRT) onlangs is ontbonden. Voorzitter Van Duijn van de Ne derlandse Politiebond (NPB) verweet diezelfde dag in het Al gemeen Dagblad de Amsterdam se hoofdcommissaris Nordholt ervan de levens van zijn recher cheurs in gevaar te hebben ge bracht door de plotselinge op heffing van het IRT. Hoewel de Utrechtse hoofdcom missaris Wiarda later tegenover Nordholt weer ontkende het Amsterdamse korps ooit van corruptie te hebben beschuldigd, staat voor de Kamer als een paal boven water dat rond de ophef fing van het IRT onverkwikkelij ke dingen gebeurd zijn. Het is echter 'te vroeg' voor een onder zoek door de Tweede Kamer zelf, zoals sommigen eisen. „Het is zeer slecht dat nog steeds onduidelijkheid bestaat over de werkelijke reden van opheffing," aldus kamerlid Stoffelen (PvdA). Volgens hem wordt met dit falen van de politie de criminelen een dienst bewezen. Onderzoek De kritiek van WD, PvdA en D66 richt zich mede op minister Hirsch Ballin van Justitie. De WD wil de minister morgen ter verantwoording roepen. In de cember heeft de Tweede Kamer al gevraagd naar de reden voor opheffing van het IRT. Hirsch Ballin heeft toen een rapport beloofd, dat waarschijnlijk ko mende week klaar zal zijn. Los daarvan wil de Kamer morgen al een reactie van Hirsch Ballin op de affaire. De Amsterdamse hoofdcommissaris Nordholt haalde gisteren op een persconferentie woedend uit naar zijn Utrechtse collega Wiarda en vakbondsvoorzitter Van Duijn over beschuldigingen van corruptie binnen het Amsterdamse politiekorps. foto anp Bondsvoorzitter Van Duijn wil dat de Kamer een parlementaire enquête instelt naar de gang van zaken. Ook waarnemend burge meester De Grave van de VVD heeft daarvoor gepleit. Volgens de laatste is de Kamer, vanwege de afstand tot de politie, het meest betrouwbare onderzoek sinstituut. Hoofdcommissaris Nordholt rea geerde gisteren woedend op de corruptie-beschuldigingen en eist dat 'de onderste steen boven komt'. Nordholt noemde de be schuldigingen 'smaad' en 'ge klets'. „Ons hele korps is op schandelij ke manier in diskrediet ge bracht", beet hij. „De beschuldi gingen van Wiarda en Van Duijn missen elke grond van waar heid." VERVOLG OP BINNENLAND - A3 (ADVERTENTIE) Den Helder (anp) - De zakjes met het landbouwgif Apron Plus die in december tijdens een storm door het Franse schip Sherbro zijn verloren, zullen de Waddenzee waarschijnlijk niet bereiken. Aanbiedingen gelden t/mz 29 jar Witlof, 500 gram Speklapjes zonder zwoerd, verpakt kilo J&99"5.99 500 gram -5497 Farmers Best speklapjes zonder zwoerd, onverpakt kiloü997.99 m 500 gram ^4.49 Dat zegt de Directie Noordzee van Rijkswaterstaat na verken ningen die gisteren met twee helikopters en zes schepen zijn uitgevoerd. Tijdens de speur tocht langs de eilanden en de Waddenkusten van Noord-Hol land, Groningen en Friesland is maar één zakje met gif gevon den, aldus coördinator rampen bestrijding R. Schriel van Rijks waterstaat. Wel spoelen de zakjes bij hon derden aan op de Noordzeekus ten van Texel, Vlieland en Ter schelling. Harde noordwestelijke wind zou vandaag of morgen alsnog gif naar de Waddenzee kunnen stuwen, maar Rijkswa terstaat is 'voorzichtig optimis tisch' en denkt dat de ergste dreiging voorbij is. Volgens Schriel hebben opruim- ploegen sinds woensdag 120.000 tot 130.000 zakjes gif verzameld op de Nederlandse stranden. Schriel verwacht dat nog zo'n 70.000 tot 80.000 zakjes buiten de Nederlandse eilandengordel om in de richting van de Duitse Bocht zullen drijven. Bij patrouilles is gebleken dat de stranden van Zeeland tot de Maasvlakte nu vrij van gif zijn. Maar op de stranden tussen Noordwijk en Den Helder wor den nog steeds tientallen zakjes gevonden, die daar al langer la gen en die onder het zand ge raakt zijn. Rijkswaterstaat verwacht nog zo'n week nodig te hebben om de stranden volledig te reinigen. Naar verwachting zullen de bur gemeesters de stranden gaande weg openstellen onder uitdruk kelijke waarschuwingen. VERVOLG OP BINNENLAND - A3 De nieuwe vice-premier Elio di Rupo foto epa Van onze correspondent Bert Schampers Brussel - De federale Bel gische regering van Jean-Luc Dehaene zal haar karwei af maken, heeft de coalitie van Vlaamse en Franstalige so cialisten en christendemocra ten besloten. De Parti Socia- liste heeft gisteren een nieu we vice-premier benoemd als opvolger van de vrijdag afge treden Guy Coëme. De 42-jarige Elio di Rupo volgt Coëme op als minister van Ver keer en vice-premier in de fede rale regering. Di Rupo was voor heen minister van Onderwijs in de Franse gemeenschapsrege ring. De Parti Socialiste heeft ook haar federale minister van So ciale Zaken in het kabinet-De- haene vervangen. Voor de ge westministers Spitaels en Ma thot zijn gisteren eveneens op volgers aangewezen. Robert Col- lignon wordt de nieuwe minis ter-president van de Waalse re gering, Bernard Anselme ge westminister van Binnenlandse Zaken. Politieke waarnemers in België beschouwen de stoelendans bin nen de nationale regering als een poging van de PS om haar posi tie met relatief, bekwame politi ci te versterken. Vice-premier Di Rupo bijvoorbeeld wordt be schouwd als een exponent van de nieuwe lichting Waalse socia listen: minder ideologie, maar meer daden. De PS is echter niet onverdeeld tevreden over de gang van zaken rond de drie bewindslieden Coë me, Spitaels en Mathot, die afge lopen vrijdag zijn afgetreden naar aanleiding van het corrup tie-schandaal rond Agusta. Een minderheid binnen de partij wil de vrijdagavond dat de PS uit de regering zou stappen. Agusta is volgens de PS door de Vlamin gen opgeblazen tot een politieke en communautaire affaire. Gisteren werden de Luikse rech ter van instructie Ancia en een rechercheur die naar de moorde naar van André Cools speurt, gehoord door de speciale kamer commissie die de Agusta-zaak onderzoekt. Aanleiding waren wm De Amsterdammer werd eind december vorig jaar wegens hasj-smokkel door de Middel burgse rechtbank veroordeeld tot 18 maanden gevangenisstraf, waarvan zes maanden voor waardelijk plus een ton boete. Van der Bel had vier jaar tegen hem geëist en ging tegen het beduidend lager uitgevallen von nis in beroep bij het gerechtshof in Den Haag. De Amsterdammer verblijft momenteel in de Bijl merbajes en zou binnenkort vrij komen. Hij zou nu via zijn advo caat mr. V. Kraal het aanbod hebben gedaan de twee doeken terstond terug te geven als de officier afziet van hoger beroep. Foto's Het gaat om de schilderijen 'Wa termolen te Gennep' en 'Zittende boerenvrouw met daagse muts', die Van Gogh tussen 1884 en 1885 in Brabant schilderde. Ad vocaat Kraal zegt polaroid-fo- to's te hebben waarop de schil derijen staan naast een krant van recente datum. Ook de ach terkant van de werken is gefoto grafeerd, zodat deskundigen de authenticiteit van de werken kunnen aflezen. De doeken werden in 1990 uit het Noordbrabants museum in Den Bosch gestolen, samen met nog een derde Van Gogh, 'De spittende boerin' (1884), die later werd teruggevonden in een kluis in het Belgische Eeklo. De waar de van de drie doeken wordt geschat op tien tot vijftien mil joen gulden. Volgens Van der Bel is er echter absoluut geen sprake van enig aanbod van wie dan ook. „Ik heb dit bericht uit de krant moeten vernemen. Het lijkt mij zeker in dit soort zaken normaal dat een advocaat dit met het openbaar ministerie opneemt, maar wij weten van niets." Dat het alleen maar om een intrekking van het hoger beroep gaat, komt Van der Bel eveneens vreemd voor. „Meneer komt nu op de proppen met twee gestolen Van Goghs. Dat is dus op zijn minst ook sprake van heling, dus ik mag aannemen dat H. iets meer wil. Bovendien, zo er al een aanbod komt, is dat niet alleen een zaak die ik even kan beslis sen." Wel erkent Van der Bel dat er -zij het vage- richtlijnen zijn als het gaat om 'deals'. Die gel den volgens de officier alleen maar voor echt grote zaken, waarbij bijvoorbeeld de staats veiligheid in het geding is. 'Onschuldig' Een van de twee mannen die vorig jaar werden veroordeeld voor de Van Gogh-roof, de 39-jarige De M. uit Sas van Gent, liet gisteren vanuit het Bossche Huis van Bewaring we ten 'heel blij te zijn dat de twee werken, die altijd nog zoek wa ren, nu boven water komen'. De M.: „Nu zal het al vlug duidelijk worden, dat wij ten onrechte zijn veroordeeld. Die man, die nu zegt de schilderijen te hebben, ken ik helemaal niet." Klap Volgens de autohandelaar die destijds 'De spittende boerin' naar een kluis in Eeklo bracht -naar eigen zeggen omdat de vrouw van de tweede veroor deelde H. van der S. het doek dreigde te verbranden- is de 'deal' die nu zou zijn aangebo den, een gevoelige klap voor de twee veroordeelden in Den Bosch. „Ze zijn de schilderijen kwijtge raakt. Die zijn van de een naar de ander gegaan en nu worden ze ingeruild tegen een wissewas je. Die twee hebben altijd ge dacht nog iets achter de hand te hebben', of geld bij verkoop, of een belangrijk onderhandelings middel in ruil voor strafvermin dering." Den Haag - Het CDA wil in de komende kabinetsperiode 17 miljard gulden bezuinigen, een verdubbeling van de 8,5 miljard die de partij in haar concept-verkiezingsprogram ma vermeldde. Dit brengt het CDA in de buurt van het verkiezingsprogramma van de VVD, die een kleine twin tig miljard wil bezuinigen. Dat is veel meer dan PvdA en D66, die respectievelijk 8 en 10,5 miljard willen ombuigen. De CDA-programcommissie be sloot zaterdag tot de drastische verhoging om de doelstellingen op het gebied van milieu, infra structuur en veiligheid te kun nen verscherpen. De partij wil de zeventien mil jard gulden binnenhalen door onder meer de koppeling tussen lonen en uitkeringen te bevrie zen en een loonmatiging in de collectieve sector door te voeren. Ook de VVD verhoogde het be drag dat volgens de partij bezui nigd moet-worden. De oorspron kelijke ombuigingsdoelstelling van zeventien miljard Werd met bijna drie miljard aangescherpt om een 'gat' in de meerjaren planning van het kabinet te dichten. De WD wil onder meer 12 mil jard bezuinigen op de sociale zekerheid door een basisstelsel in te voeren. Alle nieuwe uitke ringen, behalve de aow, bedra gen in dat systeem 60 procent van het minimumloon. ZIE OOK BINNENLAND - A3 CDA en VVD dichter bij elkaar (ADVERTENTIE) verklaringen die de vroegere mi nister van Sociale Zaken Philip pe Moureaux had afgelegd. Moureaux werd afgelopen vrij dag ontmaskerd als de zoge noemde 'anonieme getuige' die had beweerd dat zijn partijgeno ten Coëme en Spitaels een koe rier naar Luxemburg hadden ge stuurd om smeergeld van Agusta in ontvangst te nemen. Mou reaux zou vrijdag hebben toege geven dat hij deze informatie via-via heeft gekregen. Moureaux was een persoonlijke vriend van de vermoorde PS- topman André Cools, die -zo wordt aangenomen - is doodge schoten omwille van zijn betrok kenheid in de Agusta-zaak. Wat precies de rol is geweest van Cools, staat niet vast. CORRUPIE Dit woord is vandaag in het nieuws. Een van de vele. Een krant vol. Nu de daad bij het woord: een echte Parker Roller-pen voor u, met uw woord(en) naar keuze erin gegraveerd, als u een nieuwe abonnee opgeeft. U de pen, de nieuwe abonnee om te beginnen twee weken de krant gratis. Noteer als nieuwe abonnee: Naam: Adres: Postcode:Plaats: Telefoon (voor controle bezorging): De nieuwe abonnee betaalt per: (prijzen v.a. 1 januari 1994) kwartaal acceptgiro 87.20 kwartaal automatisch 84.70 maand automatisch 29.05 bank/gironr De Parkerpen zenden aan: Naam: Adres: Postcode:Plaats: In de pen moet komen te staan: (max. 15 letters) De pen wordt opgestuurd zodra wij het eerste abonnementsgeld ontvan gen hebben. Stuur deze bon in een open envelop zonder postzegel naar Dagblad De Stem, Antwoordnummer 112, 4800 VB Breda. E STEM. EEN KRANT DIE JE WAT ZEGT I—J

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1994 | | pagina 1