Vierdaagse werkweek Bijenkorf Vluchtelingen Breda in de rij voor zakgeld mw Grote premiefraude Zevenbergen ontdekt Hoest overstemt les in Oostburg Belgisch leger zeer blij met de Agusta op tv how leven e Ier CDA laat Bukman vallen Herman Finkers De Kleintjeskrant NS: notoire zwartrijders gijzelen HUIS DIEREN 'a in 1996 aan Turkije Gewonden bij vechtpartijen in Terneuzen Meer kansen kleine scholen Wall Street keldert Jansen op zoek naar perfectie Dwalen in de digitale stad ai Philip Morris sluit fabriek bij Brussel Kuitblessure ^an Hooijdonk VANAVOND 20.10 UUR NED.3 VARA voortaan als kleintje zaterdagbijlage óók in Zeeland. Weer gifzakjes op Schouws strand op 19 februari Vegas voor de erste optreden die hem heeft gebrouilleerd is ie, is niet op de gegaan. De op- e show komt ten e liefdadigheid, en fonds voor n aardbevingen, eerste optreden familie in twin- derstreepte Jer- n. on heeft niet op- het plotselinge zijn wereldtour- us' in november, toen wegens een an pijnstillende moeten worden picoop gevraagdo* aan te bietsen? en laten horen via een Kleintje in De Slem en het komt in orde immers tienduizenden Stem-tezers en de problemen in bestaan, als de orige eeuw geen erine O'Shea. Hoe doeken gedaan in der kroon' die de rste aflevering is r het contact loopt relatie uit. rgvuldig geheim ge- paar wil de politie- van Parnell niet bovendien voorko- therine door haar ordt onterfd. Als de "tlekt, ontaardt dat in een splitsing van ij. Er ontstaat een at over normen en s Parnell uiteinde- liddels gescheiden ouwt, gaat zijn stre- "lfbeschikkingsrecht tenonder in morele e haat tussen de n werpt zijn scha- eraties lang vooruit, oonde koning van een BBC/Polymuse 't 1990 waarin be- rs als Trevor Eve Francesca Annis Het is een fraaie et leven in de hoog- n Ierse kringen eind "oning zonder kroon, 21.03 uur np) - De volgende het Belgische cul- 1 Europalia in t aan Turkije ge- de Turkse autori- eze week in Istan- ■amenwerkingsover- getekend. Het con- j-amma moet nog tgewerkt. alia '93-manifestatie was aan Mexico en rs in Nederland had, 'jaar naar schatting bezoekers getrokken, aren 700.000 tentoon- oekers. De centrale het Brusselse Paleis e Kunsten, 'De Arend trok 185.271 mensen, opolen' in het Jubel door 118.099 mensen aneieel is Europalia verlopen. AAL .30 u. The three muske- .30 u. Demolition man. .30 u. Beethoven's 2nd. creens 30 u. The three muske- u. The real McCoy, iition man. 0 u. Profil Bas. e crush. ZEN heater - 20 u. 'Knetter a van Robert Paul. OP ZOOM uwburg 20.15 u. 'In de piste met programma van Berdien uwburg - 20.15 u. Optreden rberg Trio. Achterom - 20.15 Ui i de Veerdonk: 'De scha den Pygmee'. JDAAL urg De Kring - 20.15 u ramma door Djazzex. ressen (een op de drie) lezen uw adverientn 18 0mdat Z'l speciale belangstelling hebben voor onze Kleint|es rubriek Huisdieren 134e JAARGANG Kan onze verslaggever Terneuzen - Bij een schiet- en steekpartij in de Temeuzense binnenstad zijn gisteravond twee gewonden gevallen. Een slacht offer is zwaar gewond naar het Academisch ziekenhuis in Gent afgevoerd. Een ander werd met lichte verwondingen opgenomen in ziekenhuis De Honte. Voor de politie in Terneuzen was bet bij het ter perse gaan van deze krant nog volstrekt ondui delijk wat zich heeft afgespeeld, jast staat dat er rond tien uur schoten zijn gevallen in een café op de hoek van de Korte Kerk straat en Dijkstraat in de Ter- neuzense binnenstad, bekend als ontmoetingsplaats in de drugs cène. Daarbij viel een lichtge wonde. De politie kon een ver dachte aanhouden. In de omgeving werd op dat moment nog een zwaar gewonde persoon gevonden, vermoedelijk toegetakeld met een mes. Die is per ambulance met spoed naar Gent gebracht. Middelburg - Een grotere kans om te blijven voortbestaan. Dat hebben de kleine Zeeuwse schooltjes als ze meer samenwer ken, Zich nadrukkelijker in de dorpen manifesteren en blijven werken aan kwaliteitsverbete- van het onderwijs. Het Re- iaal Pedagogisch Centrum Zeeland concludeert dit na een groot onderzoeksproject onder negentien Zeeuwse basischool- tjes van minder dan 75 leerlin gen. ZIE ZEELAND - C1 New York - De effectenbeurs van New York heeft gisteren een flinke aderlating ondergaan. De Dow Jones-index ging met 96,24 punten ofwel 2,4 procent onder uit tot 3871,42 punten. Dat ge beurde nadat president Green span van de Amerikaanse cen trale banken aankondigde dat de overheid de monetaire teugels aan gaat halen. Dat heeft tot gevolg dat de rente met een kwart procent stijgt. ZIE BEURS-A6 HET WEER 2/7 ZONDAG MIN./MAX 0/8 DE STEM 710311 000225" I I I I I mmm ZATERDAG 5 FEBRUARI 1994 LOS EXEMPLAAR: MAANDAG T/M VRIJDAG: 1,75 - ZATERDAG: 2,00 VANDAAG IN DEZE KRANT De Canadees Dan Jansen doorbrak dit seizoen als eerste schaatser op de 500 meter de barrière van 36 seconden. En hij wil nog meer. Hij wil de geschiedenis ingaan als de man die de meest perfecte schaatssprint ooit heeft gereden. ZIE SPORT-B1 IN DE WEEKEND-BIJLAGE Via computer en modem kun je tegenwoordig een niet-bestaande stad betreden. De Digitale Stad heet dit in Amster dam gevestigde compu ternetwerk. Wie er naar binnengaat, komt in een computer-spookwereld terecht. ZIE WEEKEND-DEEL E INHOUD 6 KATERNEN Binnen-/Buitenland A2 Binnenland A3 Buitenland A4 Economie A5 A6 Beurs A6 Sport deel B Zeeland deel C Ragazzi deel D Weekendgids D2 RTV-programma's D3/D4 Weekendbijlage deel E Weinig wind Het wordt een rustig weekeinde. Gemakkelijk kan nevel ontstaan. Overdag wat motregen. Zondag overwegend droog. Kortom, een somber wat druilerig weekeinde. Elsene - De sigarettenfabriek v'an Philip Morris in de Brusselse gemeente Elsene gaat dicht. De sluiting van de fabriek kost aan 2'5 mensen hun baan. De fa briek is verouderd. Een deel van ®e produktie wordt waarschijn- jk verplaatst naar de vestiging Bergen op Zoom. ■ZIE ECONOMIE - A5 Breda - Het is hoogst onzeker bat NAC-speler Pierre van Hooijdonk morgenmiddag met hji ploeg in de Rotterdamse Kuip aan kan treden in de top- Per tegen Feyenoord. De topsco- fer van NAC (zestien treffers) 'leP in het midweekse duel met Boda JC een kuitspierblessure tjP en kon gistermiddag daar door niet trainen. Intensieve be- '■andeling, vandaag en zondag- m°rgen, zou Van Hooijdonk als- n°g speelklaar moeten maken. Uche Een tikje beschroomd, berustend ook, staan ze in de rij voor de Chassé-kazerne in Breda. De ruim 850 vluchtelingen, ongeveer de helft uit Joegoslavië, die het opvangcentrum nu herbergt, kregen gisteren weer hun wekelijkse zakgeld van drie tientjes, plus een pakje zeeppoeder. Inmiddels stromen de vrijwilligers toe om hen verder te helpen. FOTO PIET DEN BLANKEN Van onze Haagse redactie Den Haag - Het CDA laat minister Bukman van Landbouw vallen. Bukman hoeft niet meer te rekenen op een post als minister of staatssecretaris in een nieuw kabinet. Vooral Bukmans venijnige reactie op het kamerdebat van deze week viel in slechte aarde. De Kamer kapittelde de minister over zijn uitgelekt verzoek aan minister Andriessen om de gasprijs voor tuinders niet te verhogen omdat dat het CDA stemmen zou kosten. Bukman toonde in een vraaggesprek met het Agrarisch Dagblad minachting voor de wijze waarop het parlement hem bejegende in het debat over deze kwestie. De forse kritiek waaronder die van de eigen CDA-fractie, die Bukmans optreden 'onnadenkend' noemde, wordt door de minister weggewuifd. Bukman vindt dat hij de zaak 'een slag' anders had moeten aanpakken, maar 'dat betekent niet dat je onnadenkend bent geweest.' VERVOLG OP BINNENLAND - A3 (ADVERTENTIE) (ADVERTENTIE) HET MEISJE VAN DE SLIJTERIJ Van onze verslaggeefster Zevenbergen - De Opspo ringsdienst van het GAK in Breda en de sociale recherche zijn op een omvangrijke frau de gestuit bij een thuiswerk centrale in Zevenbergen. Volgens beide diensten hebben vader en zoon D. uit Zevenber gen, die leiding gaven aan drie bv's, betaling van ongeveer een miljoen gulden aan sociale pre mies ontdoken. Naast vader en zoon D. zijn in totaal 22 werknemers verhoord, onder wie veel huisvrouwen en scholieren. Zij verrichtten thuis werk en inpakwerk, 'slavenar beid' volgens de sociale recher che, voor minder dan het mini mumloon. Het werk varieerde Brasschaat (anp) - Het Belgische leger is 'zeer, zeer tevreden met de Agusta-helikopter.' Met deze uitspraak probeerde de chef-staf van het leger, generaal Berhin, in ieder geval de twijfel weg te nemen over de technische aspecten van deze omstreden vliegmachine. Over de geur van smeergeld die boven de aankoop van de 46 toestellen van de Italiaanse fabriek Agusta hangt, echter geen woord. „Dat is een zaak van de politici." Berhin maakte zijn opmerkingen gisteren op de vliegschool in Brasschaat, ter gelegenheid van de overhandiging van de laatste helikopter aan het leger. Formeel de laatste, want de eerste serie van tien die bijna twee jaar geleden werd opgeleverd, moest weer terug naar de fabriek omdat ze veel te zwaar waren. Volgens Berhin is dat probleem inmiddels opgelost. De politici lieten bij de feestelijke gelegenheid verstek gaan. Van onze verslaggever Rein van der Helm Oostburg - Een geheimzinnig virus teistert de scholenge meenschap Het Zwin in Oost burg. In een van de schoolge bouwen barst een aantal leer lingen regelmatig in zodanig luidruchtige hoestbuien uit dat de lessen moeten worden onderbroken. Het gehoest overstemt elk ander geluid. Directie en schoolarts staan voor een raadsel. Volgens rector H. Henry is het onduidelijk hoe en waar de leerlingen, voor het me rendeel meisjes, de aandoening hebben opgedaan. Opmerkelijk is dat het zich al leen voordoet in het gebouw aan de Nieuwstraat. De vestiging in de Bredestraat is tot nog toe 'hoestvrij'. Eerst dacht de schoolarts aan een kinkhoest-epidemie. Bij na der onderzoek en overleg met de huisartsen van de leerlingen bleek dit niet het geval te zijn. Individuele gesprekken met de leerlingen leidden evenmin tot een duidelijke diagnose. Het moet om een bacterie- of virus infectie gaan. Op voorstel van de schoolarts onderzoekt een Arbo-deskundige van de GGD Zeeland het school gebouw om de mogelijke infec tiehaard op te sporen. Zonder resultaat tot nu toe, de bron van de aandoening is nog niet gelo kaliseerd. De ouderraad van de scholenge meenschap is door Henry op de hoogte gesteld. De eerste drie gevallen, in één klas, deden zich eind vorig jaar voor. „Wij hebben er toen niet zoveel aandacht aan besteed, want met het aanhoudende natte en koude weer zijn er wel meer kinderen verkouden. Het was wel opmerkelijk dat het om een zeer luidruchtige hoest ging." Begin dit jaar bleken echter ook leerlingen in andere klassen last van dezelfde, zeer langdurige, hoest te krijgen. „Daar heb ik de schoolarts snel bij gehaald. Die dacht eerst aan kinkhoest maar uiteindelijk, na veel overleg met diverse huisartsen, is vastgesteld dat het om een heel speciale bacterie of virus gaat, die deze van mailings tot het verpakken van snoepgoed. De 22 ontvingen ten onrechte uitkeringen van de gemeenten Zevenbergen en Klundert of het GAK. De directeuren/eigenaren wor den ook verdacht van het plegen van bedrieglijke bankbreuk en het onttrekken van geld en goe deren aan een faillissement. Vol gens de sociale dienst van Ze venbergen lieten de heren D. de ene bv failliet gaan en zetten ze de werkzaamheden voort in een nieuwe bv. De belastingdienst onderzoekt dat nog. Daarnaast bleken ook de eigenaren ten on rechte een uitkering te krijgen. De opsporingsdiensten startten hun onderzoek naar aanleiding van tips die binnenkwamen bij de gemeente Zevenbergen. Maarssen (anp) - Bij de Ko ninklijke Bijenkorf Beheer (Hema, Praxis, Bijenkorf) wordt per 1 februari 1995 een 35-urige werkweek van vier dagen ingevoerd voor de 24.000 personeelsleden. 'Een uniek akkoord', volgens de bonden. De directie van het bedrijf -en de Dienstenbond FNV bereikten het cao-akkoord gistermorgen vroeg. De cao gaat in op 1 fe bruari 1994 en heeft een looptijd van twee jaar. De invoering van de 35-urige werkweek levert 400 tot 500 extra banen op. Alle fulltime krachten in de winkels, magazij nen, bakkerijen en kantoren (in clusief de leiding) gaan vier da gen per week werken. Alleen in drukke tijden, zoals voor de feestdagen, zal het personeel vrijwillig vijf dagen werken. De hulp- en parttime krachten krijgen er 2,5 procent bij, maar personeel in fulltime dienst krijgt geen loonsverhoging. Alle personeel krijgt op hemelvaarts dag 1995 een eenmalige bonus. Voor de fulltime werkers komt dit neer op gemiddeld 250 gul den. De Dienstenbond FNV is zeer tevreden over het akkoord, dat positief aan de leden wordt voorgelegd. „Het is een uniek akkoord. Die 35-urige werkweek geldt nog vrijwel nergens in Ne derland en levert veel banen op," zegt de woordvoerster van de bond. Na een aanvankelijk voorbehoud heeft ook de VHP, de vakbond voor hoger personeel, toch inge stemd met het beginselakkoord over de cao. Bij nader inzien zag men er voldoende positieve pun ten in voor het hoger personeel. Ook Grolsch Ook bierbrouwer Grolsch staat niet afwijzend tegenover een plan van de Industriebond FNV om de werkweek van 36- naar 32 uur terug te brengen, bleek gis teren in het cao-overleg. Door de beschikbare loonruimte te benutten voor het verkorten van de werkweek, wii de indus triebond de pijn verzachten die onstaat door de sanering bij Grolsch. Met het oog op slechte resultaten wil het bedrijf 150 van de 960 banen schrappen. De bonden verwachten dat het ver lies tot 60 a 70 arbeidsplaatsen te beperken valt als er korter wordt gewerkt. Den Haag (anp) - De NS willen notoire zwartrijders laten vastzetten als zii niet beloven hun leven te beteren. Binnenkort zal één van die onverbeterlijke zwartrijders in kort geding worden gedag vaard. Het gaat om een proefproces, aldus NS-advocaat mr. P. van der Mersch. De NS hebben twin tig zwartrijders op het oog die voor een dagvaarding in aan merking komen. De Spoorwegen en vooral de daar werkzame conducteurs zijn het inmiddels meer dan beu om steeds weer dezelfde mensen zonder geldig vervoersbewijs in hun treinen aan te treffen. Om die extreem hardleerse boosdoe ners aan te pakken, ziet Van der Mersch mogelijkheden om ze door de rechter te laten gijzelen. De zwartrijders krijgen eerst een brief thuis met daarin de aller laatste waarschuwing om hun boete te betalen. Bovendien moeten ze volgens die brief schriftelijk verklaren zich nooit meer schuldig te maken aan zwartrijden. Wie dat niet met de hand op het hart belooft, krijgt een kort-gedingdagvaarding in de bus. Voor de rechter mogen ze dan alsnog verklaren hun leven te beteren. Doen ze dat wederom niet dan zou, als de NS hun zin krijgen, de gedagvaarde man of vrouw opgesloten kunnen wor den. De gijzeling duurt dan tot het moment dat ze wel overstag gaan en beloven braaf te zijn. Gijzeling in zo'n civiel proces kan maximaal een jaar duren. Volgens Van der Mersch moet deze nieuwe maatregel, waarvan nog maar de vraag is of de rechter deze toestaat, andere doorgewinterde zwartrijders af schrikken. Van onze verslaggever Middelburg - Rijkswaterstaat heeft gisteren weer negen gifzakjes aangetroffen op het strand van de Kop van Schouwen. Het komende weekeinde zal er opnieuw gezocht worden op de noordelijke Zeeuwse stranden tussen de Veersedam en Goeree. In totaal zijn de afgelopen week bijna 250 zakjes aangespoeld, de meeste op de Kop van Schouwen. Rijkswaterstaat heeft de indruk dat het ergste nu voorbij is. De komende dagen zullen daarom minder mensen de stranden inspecte ren. De regelmatige vondsten hebben zoals bekend Duitse toeristen, kopschuw gemaakt: velen annuleerden hun vakantie in de provincie. hoest veroorzaakt," zegt de rec tor. Omdat het hoesten zich alleen voordoet in het gebouw aan de Nieuwstraat vroeg de schoollei ding zich af of iets in het school gebouw zelf de oorzaak kon zijn. Werd er misschien te weinig ge ventileerd of had vocht er iets mee te maken? De deskundige heeft het tot op heden nog niet boven water gehaald. Henry heeft medelijden met de betrokken leerlingen. „Het zijn niet alleen langdurige, maar ook pijnlijke hoestbuien. En het ge luid is echt abnormaal. Laatst zat hier een bezoeker in mijn kantoor, toen een van de meisjes hoestend door de gang liep. Mijn bezoeker vroeg of wij huisdieren hielden. Ikzelf vergelijk het met het gebrul van een zeehond. Niet om aan te horen. En als er in de klas wordt gehoest, is er echt even geen les te geven." Het advies een paar daagjes thuis te blijven wordt volgens Henry niet graag opgevolgd. „De betrokken leerlingen voelen zich niet echt ziek, hebben geen koorts of zo. En ze willen ook zo weinig mogelijk lessen missen." (ADVERTENTIE) BIJENKORF Dit woord is vandaag in het nieuws. Een van de vele. Een krant vol. Nu de daad bij het woord: een echte Parker Roller-pen voor u, met uw woord(en) naar keuze erin gegraveerd, als u een nieuwe abonnee opgeeft. U de pen, de nieuwe abonnee om te beginnen twee weken de krant gratis. wfr-s- -np-r mm-m Noteer als nieuwe abonnee: Naam: Adres: Postcode: Plaats:, Telefoon (voor controle bezorging): De nieuwe abonnee betaalt per: (prijzen v.a. 1 januari 1994) o kwartaal acceptgiro 87.20 kwartaal automatisch84.70 o maand automatisch 29.05 bank/gironr De Parkerpen zenden aan: Naam: Adres: Postcode:Plaats:. In de pen moet komen te staan: (max. 15 letters) De pen wordt opgestuurd zodra wij het eerste abonnementsgeld ontvan gen hebben. Stuur deze bon in een open envelop zonder postzegel naar Dagblad De Stem, Antwoordnummer 112, 4800 VB Breda. DE STEM. EEN KRANT DIE JE WAT ZE6T I

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1994 | | pagina 1