l KEN! Oppositie in CD kop ingedrukt 'ertenties ig I6. Brabantse zakenlui verdacht van ontduiken embargo Lybië nee *yr7Jügl!im Voorzichtige steun Ernst voor vrouwelijke priesters Drie informateurs informeel van start 06-0226116 [Joop met zekerheid )rts Isa 26. Jong geleerd op Jazz Festival in Breda 159 ex direct contactl 06-96.80 Sex 06-9715 |etv.d. Born valt te praten J^jsE BIBL/Or^ UgMDERTV.D.BOR Lketunnel biiker gat Zeeland af: moeite >1 Schultz ubbele winst derlands lleybalteam andela wil na ee jaar weg' )US Janmaat schorst Poppe |au§ deze week t ziekenhuis pmpioenschap °or Terneuzen Man steelt voor 150.000 gulden aan dure fietsen Vijftal panden beschoten in St. Willebrord Ongelooflijke mazzel Bar^a België moet twee drugkoeriers weer laten gaan 06 08 fe?DE STEM GRATIS BEREIKBAAR 394 Tl RRFDA TpwVELD 33 en 37,4815 HR BREDA Tel. 076-223166 8 710311 "000218 I I I I I MAANDAG 16 MEI 1994 LOS EXEMPLAAR: MAANDAG T/M VRIJDAG: 1,75 - ZATERDAG: 2,00 jnif/Goes - De in 1975 „de viaketunnel onder het 'ai door Zuid-Beveland zou ilosswg moeten zijn voorde jers lange files op de A58 Kn weekeinde mooi Anno 1994 is deze belang- invalsweg naar Zeeland 0 vol met auto's en is het jen van het Kanaal op eten probleem. zeeland a5 jn-Brenda Schultz toonde bij het tennistoernooi in lil bijna de evenknie van j Graf. De sterk serverende asteedse, die in de halve e"s de Duitse Anke Huber Takelde, ging in de eind- jmet 6-7 4-8 onderuit tegen itids nummer één. SPORT B1 pertal - Het Nederlands ybalteam is ook na vier itrijden voor de World Lea- iog ongeslagen. Dit week- „werfl Duitsland twee maal lagen, zaterdag met 0-3 en ag met 1-3. SPORT -B1 jen - De Zuidafrikaanse ident Mandela wil volgens Britse weekblad The Sunday eszijn functie neerleggen zo- een definitieve grondwet is lehomen. Dat zou al na twee het geval kunnen zijn. Man- zou dat vertrouwelijk aan medewerkers hebben mee- eeld. IE OOK BUITENLAND - A4 ATEN. lerdag- 1 onge- 21051 privé na-za. bvr. lundert 35 j. 1916. feg I- gevr. Jrts 6s 24 u.) Id1 ■stijl [arsha, 4165. W.). EENZAME meisjes zo snel sexkontakt! Bel 06-9780 (75cpm) OPWINDEND sexgesf met 'n hete 06-320.330.81 (75cpm) HOMO-JONGENS Hoor a heet tekeer 06-320*330-88 (75c/m) GRATIS-SEX voor vrouwi 06-4300, heren 06-320.330.91 (75cpm) VROUWEN 40 zoekej stoute jongens. 06-9844 (75cpm) SM-KONTAKT voor strei afspraken! 06-320.325.84 (1 OOcpm) J slavin. Ie gevr. 147392. 3. Aan [owena. HUISVROUWTJES zoekeij overdag sexkontakt. 06-9661 (1 OOc/m) PRIVÉ telefoonnrs van n vrouwen thuis! (75cp" '06-9605* THUISKONTAKT, vrouwen in jouw regio, i nu 06-9811 (75cpm) DiREKT apart met vrouw Vrouwen bel 06-4300, n» nen bellen 06-9757 (75cpf SEXGESPREK direkt apt met 'n meisje. Bel 06-9'u j (75cpm) PRAAT nu zelf de vrouwen jouw (hoteljbeo I Bel nu 06-9664 (lOOcpm. VROUWEN van 35 j ouder willen Direkt-»] (75cpm) *06-9512* Van onze Haagse redactie Den Haag - CD-leider Hans Janmaat heeft de oppositie binnen zijn partij op hardhandige wijze de kop ingedrukt. Twee vooraanstaande critici, het Vlissingse CD-gemeente- raadslid Poppe en diens Delftse collega mevrouw W. van Es zijn geschorst. Het lot van een derde criticus, Delftenaar G. van der Spek, is nog onzeker. Waringen aatselijk gisterennacht tussen Sen 30 mm neerslag, overdag «wig en droog. indaag opklaringen en nog in enkel buitje. Vanaf morgen Jpnieuw wisselvallig, find variabel. Kt - Paus Johannes Paulus II, (ruim twee weken geleden b rechterbovenbeen brak bij i val in de badkamer, mag r* week het ziekenhuis Taten. De paus, die op 18 mei I jaar hoopt te worden, kan P inmiddels met behulp van krukken voortbewegen. euzen - Terneuzen verover- Pe titel in de vierde klasse H iet 20ndagvoetbal, doordat tegen Koewacht geen fout «te (3-1). Hoek eindigde als achter DOVO, in de eer- B,j®e zotwdagvoetbal. psport- b9 Poppe uitte vorige week forse kritiek op de alleenheerschappij van Janmaat. Hij vindt dat de CentrumDemocraten aan ver nieuwing toe zijn, wat onherroe pelijk ten koste gaat van Jan maats machtspositie. Hij schoof daarbij zichzelf naar voren als opvolger van de CD-leider. Ook vindt hij dat de top van de partij te weinig afstand heeft genomen van racistische uitspra ken van Amsterdamse CD- raadsleden. Het Delfste CD-raadslid Van Es is geschorst omdat zij de afgelo pen dagen steun vergaarde voor Poppe. Naar aanleiding van de kritiek belegde Janmaat gistermorgen een extra vergadering van het dagelijks bestuur. Janmaat is zelf voorzitter van dit bestuur en heeft vervolgens zelf de schor singen voorgesteld. De vier aan wezige bestuursleden gingen unaniem akkoord. Hoewel Van der Spek Janmaat heeft bezworden niet achter de 'coup van Poppe' te staan, moet hij vandaag toch nog tekst en uitleg geven over zijn kritiek op Wil Schuurman, de vriendin van Janmaat. Volgens hem bekleedt Schuur man teveel politieke functies. Ze is Haags gemeenteraadslid, wordt morgen beëdigd tot Ka merlid en staat bovendien num mer een op de CD-lijst voor de Europese verkiezingen. Janmaat heeft Van der Spek niet geschorst, omdat dat vlak voor de Europese verkiezingen een slechte indruk zou kunnen ma ken op de kiezer. Van der Spek staat nummer twee op de CD- lijst voor Europa. Poppe is woedend over de schor sing. Hij rekent erop dat het Van onze verslaggever Breda - De politie in Breda verdenkt de 36-jarige Breda- naar W.N. voor in totaal 150.000 gulden aan fietsen te hebben gestolen. De man is aangehouden. De man stal de fietsen in de hele regio Breda. Hij maakte er vol gens de politie een gewoonte van met zijn auto rond te rijden en steeds dure fietsen van tenmin ste 1000 gulden in te laden en weg te rijden. Het gaat om onge veer 150 rijwielen in de laatste zes maanden. N. verkocht de gestolen fietsen door aan een of meer helers. De politie is naar die helers op zoek. hoofdbestuur die terugdraait en zeker niet omzet in een roye ment, zoals Janmaat wil. Het hoofdbestuur, dat zich bin nen twee weken over de zaak moet uitspreken, bestaat uit ruim 35 regionale CD-bestuur ders. Poppe zegt te kunnen rekenen op de steun van vrijwel alle CD-bestuurders uit Brabant, Limburg en Zeeland. Gisteravond heeft de voorzitter van de CD-fractie in de raad van Almelo het lidmaatschap van de partij opgezegd. Van onze verslaggeefster St. Willebrord - Onbekenden hebben in de nacht van vrij dag op zaterdag achttien keer geschoten op een vijftal pan den in St. Willebrord. De kogels zijn volgens de politie afgevuurd met een flobertge weer. Enkele hulzen zijn terug gevonden. „D'r gaan de wildste geruchten de ronde," zegt Ton Schoonen, bedrijfsleider van fitness-cen trum Maas Work-Out aan de Dorpsstraat in St. Willebrord. Het centrum werd drie keer be schoten, maar aangezien de ra men van kpgelwerend glas zijn, drongen de kogels niet door tot in de zaak. Ook de woning van eigenaar Maas van het fitness-centrum werd beschoten. Schoonen: „Dus dan krijg je dat mensen gaan denken dat de concurrentie 't gedaan heeft. D'r zijn hier op het dorp twee fitness-centra. Maar dat wordt weer tegengesproken, want er zijn ook woningen en bedrijven beschoten waar ons centrum helemaal los van staat." „Ik denk dat het meer een kwa jongensstreek is geweest. Als ze iets tegen mij persoonlijk had den gehad, hadden ze wel op mijn woning geschoten," aldus Schoonen. Van onze verslaggeefster Hélène Schenk Etten-Leur - De Ameri kaanse justitie verdenkt de zakenlieden Wim Schuur uit Oosterhout en Johan Klooster uit Zundert ervan het handelsembargo tegen Lybië te hebben ontdoken. Schuur en Klooster zijn offici eel in staat van beschuldiging gesteld door openbaar aankla ger Marian McGuire in San Diego. Schuur is directeur van het in Etten-Leur gevestigde bedrijf Willser Rotating. Klooster, die het bedrijf inmiddels verlaten heeft, was in 1988 directeur van één van de bv's van Will- Gasturbines Willser heeft in 1989 en het voorjaar van 1991 drie Ameri kaanse solar-gasturbines van in totaal 8,1 megawatt geleverd aan de Zueltina Oil Company in Tripoli. Ze waren bestemd voor oliebo ringen in de Lybische woestijn. Willser had daarvoor geen toe stemming van de Amerikaanse autoriteiten. Schuur had echter wel een ver gunning van het Amerikaanse Department of Commerce voor de levering van een veel grote re turbine van 25 megawatt met randapparatuur. Die tur bine van General Electric was op dat moment beschikbaar. Schuur: „Onze opdrachtgevers wilden bij nader inzien toch liever een paar kleinere turbi nes, die ze wilden plaatsen naast de al eerder door ande ren geleverde Amerikaanse turbines. Ze vonden het risico te groot dat die grote turbine zou uitvallen, waardoor ze geen elektriciteit meer zouden hebben." „Het klopt dat ik voor die drie kleine turbines geen vergun ning heb gevraagd. Dat zou weer veel tijd hebben gekost en de levering bleef ver beneden de toegestane 25 megawatt." Hij zegt de economische con troledienst (ECD) van Econo mische Zaken in december 1991 volledig inzage te hebben gegeven. Op 25 november 1993 verricht ten de Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst en de ECD op verzoek van de Amerikaan se autoriteiten een huiszoeking bij Willser en namen diverse spullen in beslag. Justitie in Breda heeft Schuur daarna ook nog uitvoerig ge hoord. Sindsdien heeft hij niets meer vernomen. „De ECD, de Fiod en God weet wie nog meer waren erbij. Ze hebben 28 dozen met admini stratie meegenomen. En de ma nier waarop dat gebeurde, is ongehoord. Ik heb later een boze brief gestuurd naar de rechter-commissaris. Meer kan je tegen dat soort praktijken niet doen," zegt Schuur. Deze week werd bekend dat de openbare aanklager in San Di ego de twee Nederlanders for meel in staat van beschuldiging heeft gesteld. De mededeling van de openbaar aanklager dat zij voortvluchtig zijn, noemen ze grote onzin. Schuur ontkent dat er sprake is geweest van de levering van strategische goederen. „Dui zenden bedrijven uit de hele wereld leverengoederen voor de oliewinning in Lybië. Wij hebben er ook niet de super winst op gemaakt die is gesug gereerd." VERVOLG BINNENLAND - A3 VANDAAG IN DEZE KRANT Door ongelooflijk veel mazzel heeft Barcelona weer de Spaanse titel be haald. Concurrent De- portivo miste een mi nuut voor tijd een straf schop. Beide ploegen eindigden gelijk, maar het onderlinge resultaat gaf de doorslag. zie sport-bi INHOUD 2 katernen Binnen-/Buitenland A2 Binnenland A3 Buitenland A4 Zeeland A5/A6 Gids A7 RTV-programma's A8 Sport deel B De 4-jarige Thomas Cochra ne speelt met zijn vader Ri chard in de Big Daddy's Jazz band. Sfeer, goed weer, soms fraaie en vooral gevarieerde en goede muziek: jong en oud genoten de afgelopen vier dagen mas saal van het Jazz Festival Bre da. En ze konden er niet ge noeg van krijgen. Volgend jaar gaat het om de 25e aflevering en daar worden nu al plannen voor gemaakt. De Bredase politie kijkt (op een enkeling na) ook met veel plezier terug op het festival met zijn honderdduizend of meer bezoekers. Er zijn wat kleine problemen en vechtpar tijen geweest maar die konden snel en zonder al te veel ge weld geregeld worden door de politie. foto de stem/johan van gurp Brussel - Omdat de uitvoering van het Verdrag van Schengen is vertraagd heeft België gisteren twee op heterdaad betrapte drugkoeriers weer vrij moeten laten. De twee hadden inkopen in Ne derland gedaan en probeerden met 850 gram heroïne (waarde 140.000 gulden) Frankrijk bin nen te komen. Bij een dreigende controle maakten ze rechtsomkeer, maar werden door Franse douanïers op Belgisch grondgebied achter volgd, gepakt en verhoord en later in het politiebureau van Moeskroen vastgezet. Dat verhoren door de Franse douane mag (nog) niet en daar om bepaalde de Belgische rech ter dat de twee in vrijheid moes ten worden gesteld. Als het Verdrag van Schengen eenmaal toegepast wordt, mogen grensoverschrijdende verhoren tot op 10 kilometer van de grens plaatshebben. De uitvoering van het verdrag, dat al op 1 januari 1993 had moeten ingaan, is al verscheidene malen uitgesteld. lem. bngens. PRIVÉ telefoonnrs van vrouwen thuis! *06-9502 (75cp« HETE vrouwen <**»'-■ jou SexgesP1®! 06-320.322.33 (75cpm)_- J1 gpm gpm 07 d 1 gpm enzame n vlug- :pm) HOMO-KONTAKTEN dW apart Brabant/Zeeland. 06-9614 (Nu 50cpmL_ met dames uit heej Nederland. Geheel Pf thuis doorgeschaxe1 24 u/p.d. 100 c.pt^ j"'1 - Minister Pronk heeft fj™ zmder begeleiding een ™,eUnS gemaakt door de be- fc»l 7 uïdstad van Ruanda, niot iournalisten moch- ,,,jm®e- Ongeveer tegelij- ïilMI Strijd 111 de Stad isrhii kevigheid opgelaaid. kelp!/0? eigens de VN stook«ngenkampen zijn |2IE BUITENLAND-A4 100% Wild Live sex 06-9891 Geen wachttijd 19P|^_, Live Sexcontac' - Geen wachttijden lOOcP^ J Amsterdam (anp) - Bisschop Ernst van Breda heeft giste ren voorzichtig zijn steun uit gesproken voor de toelating van vrouwen tot het pries terambt. „Als een vrouw priester wil wor den, kan ik geen antwoord van ja geven. Maar als ze daarvoor naar een andere kerk overstapt, gaat ze met mijn zegen," zei mgr. Ernst onder ovationeel ap plaus. Hij nam deel aan een symposium In de 'Rode Hoed' in Amsterdam over het thema 'Katholiek: wat was het, wat is het en wat zal het zijn.' De bisschop reageerde op uitla tingen van Alja Tollefsen, die is overgestapt naar de Anglicaanse Kerk, waarvan haar man lid is. Zij wil daar priester worden, „ik voelde me in de Rooms- Katholieke Kerk enorm een zaam," zei Tollefsen, „omdat er geen instantie is waar vrouwen met hun verhaal naar toe kun nen." Het perspectief voor het celiba tair priesterschap is inderdaad somber, erkende vicaris dr. H. van der Meer van het bisdom Roermond, maar de inzet van paus en bisschoppen hiervoor noemde hij 'uitermate zinvol'. „Het celibaat heeft in de ge schiedenis zijn ups en downs gehad, maar heeft het altijd weer gewonnen," aldus Van der Meer, de rechterhand van de vorige bisschop van Roermond. Paus Paulus VI zou tegen kardi naal Alfrink hebben gezegd dat hij niet de geschiedenis in wilde gaan als de paus die het celibaat had afgeschaft, onthulde de Nij meegse hoogleraar theologie dr. Edward Schillebeeckx. Hij voegde eraan toe dat hij dit van Alfrink had gehoord toen zij beiden een aardige slok op had den. Alfrink moest zich in het begin van de jaren '70 in Rome verant woorden omdat het Pastoraal Concilie van de RK Kerk in Nederland zich had uitgespro ken voor de loslating van celi baat en priesterschap. Overigens twijfelt Schillebeeckx er niet aan dat er ook in de Rooms-Katholieke Kerk vrou welijke priesters zullen komen. Het zal eerst illegaal gebeuren, maar steeds massaler worden. Tijdens het Tweede Vaticaans Concilie was hem opgevallen dat alle liturgische vernieuwingen die daar werden goedgekeurd, al jaren illegaal in Frankrijk, Bel gië of Nederland plaats hadden. Er is geen enkel theologisch ar gument tegen vrouwelijke pries ters. Het celibaat staat in de kerkorde en is historisch ge groeid, maar daarmee is niet gezegd dat het voortkomt uit de apostolische traditie en zeker niet dat het celibaat door Christus is ingesteld. In sommige landen is al 80 pro cent van de gelovigen voor de toelating van de vrouw tot het priesterambt. Deze ontwikkeling groeit vanuit de basis. Dat is dan een signaal aan Rome dat er iets moet veranderen. Dat zal volgens Schillebeeckx op den duur dan ook gebeuren. De informateurs worden door een lakei (midden onder) na hun bezoek aan de koningin op paleis Noordeinde uitgeleide gedaan. Van links naar rechts: De Vries, Van Aardenne en Vis. foto anp Van onze Haagse redactie Den Haag - De drie nieuwe informateurs, die de onderhande lingen voor een paars kabinet moeten begeleiden, zijn afgelo pen weekeinde al aan het werk gegaan. De Vries (PvdA), Van Aardenne (WD) en Vis (D66) hebben voor alsnog alleen informele contac ten gehad met de drie fractie voorzitters. Deskundigen van de 'paarse' fracties op het gebied van sociale zekerheid en overheidsfinanciën hebben intussen voorwerk ver richt, maar onderlinge contacten zijn nog spaarzaam. Die deskundigen zullen naar verwacht pas ingeschakeld wor den als 'fase drie' van de forma tie begint. Dat kan nog twee tot drie weken op zich laten wach ten. De Vries reageerde alleen kort op een artikel van zijn hand waarin hij een voorkeur had uit gesproken voor een kabinet van PvdA-CDA-D66. „Als ik niet in de kansen van een paarse coali tie geloofde, had ik de informa tie-opdracht niet geaccepteerd," aldus De Vries. ZIE OOK BINNENLAND - A3 'Vreemde, eenden in paarse bijt' (ADVERTENTIES) Ma. Vm vrij. 8.00-17.00 uur, zat. 8.00-12.00 uur. - Bezorgklachten - Vragen over uw abonnement - Wat te doen met vakantie Dit woord is vandaag in het nieuws. Een van de vele. Een krant vol. Nu de daad bij het woord: een echte Parker Roller-pen voor ut met uw woord(en) naar keuze erin gegraveerd, als u een nieuwe abonnee opgeeft. U de pen, de nieuwe abonnee om te beginnen twee weken de krant gratis. Noteer als nieuwe abonnee: Naam: Adres: Postcode:_ Plaats: Telefoon (voor controle bezorging): De nieuwe abonnee betaalt per: (prijzen v.a. 1 januari 1994) o kwartaal acceptgiro87.20 o kwartaal automatisch84.70 maand automatisch 29.05 bank/gironr De Parkerpen zenden aan: Naam: Adres: Postcode:^ Plaats;_ In de pen moet komen te staan: (max. 15 letters) De pen wordt opgestuurd zodra wij het eerste abonnementsgeld ontvan gen hebben. Stuur deze bon In een open envelop zonder postzegel naar Dagblad De Stem, Antwoordnummer 112,4800 VB Breda. DE STEM. EEN KRANT DIE JE WAT ZEGT I— J

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1994 | | pagina 1