4VN-operaties onbetaalbaar' Geen sprookje: gratis naar de "Efteling Zomeravond". 3.49 Hontenisse massaal te hoop tegen varkens Asielzoekers Breda verhuizen naar Friesland wmmm UNITED COLORS OF BENETTON. oen uitgereikt] [n het vergeten st in Westdorpe i Zeelandia: 2-4 Romario wil per se aan vliegtuigraampje zitten 4 Kandidatuur Lubbers nog geen gelopen race' HOLLANDSE 0 DE STEM oename aantal astiaanse leider lympia's Tour Biervliet degradeer! PZ verdient wangarbeid aan loorlijn Birma Minister Ter Beek (Defensie) vraagt Navo om financiële bijdrage die bedrijven e?en corruptie ïisis Krirn ddiept zich 6 jaar cel voor Nederlander in Rostock Tenminste 250 doden in Mekka Beloften voor 'n beter leven GRATIS BEREIKBAAR 06-0226116 DINSDAG 24 MEI 1994 gl «neuzen hulst sluis j0[(jstraat 91 Steenstraat 34 Grote Markt 7 DE STEM WOENSDAG 25 MEI 1994 fWEER »ij mooi [jde ochtend kunnen er UfSt mistbanken ontstaan, ijarna wordt het een Zilveren Schoen, die hij zaterdag i> sstige vrij mooie tot mooie winnaar van het topscorersklasse to met zon en weinig khter hem zijn ploeggenoten m Jd It Kloetinge het produktiefste tean ipetitie. Wegens een nacompetitie verstek laten gaan bij de prijsuit foto DE STEM/BEN STEFFEN 1 len," Na oe- Ibij- fcrste fctitie slis- Jaan. Ijk al len," jjdburg - Het aantal alcoho- s in Zeeland is de afgelopen j gedaald, het aantal drug stors gestabiliseerd, maar jantal gokverslaafden daar- m fors toegenomen. Het jws Consultatiebureau voor (hol en Drugs noteerde vorig ■een toename van 63 procent iet aantal gokverslaafden dat tulp kwam en is dan ook lelijk somber over de toe- IEZEELAND - C1 [hultz vlot egijn ft het op de crusiale momenten c een directe confrontatie met WS verloren en in de nacompetit een pijnlijk verlies slikken in h terwijl de formatie van Telus: ir kwam dan een gelijk spel: 2-2. zeep hielp, sloeg het noodl voor de Hulstenaren halverwe de eerste helft toe. Jan Leendei se verdedigde verkeerd uit. J van Mechelen pikte hét leer i en gaf De Deckere het nakiike 1-1. Dat de gastheren geen ruin- afstand namen, lag aan het geg giiti© verder ven dat legio kansen, met nar door Harm Rietjens, om zet werden geholpen. Een teleurg stelde Telussa daarover na loop: „Zo gaat het eigenlijk heel de competitie. We zijn bet dan de tegenstander, maar kui nen het overwicht niet in doe punten omzetten en in de voe ballerij gaat het tenslotte om h maken van doelpunten. Door h niet verzilveren van kansen he ben we zo dikwijls gelijk speeld." Na de thee kreeg HW'24 nat welijks kansen meer. TAC/BW bleef gevaarlijk met snelle cour ters, waar de zwak opererenc HW'24-verdediging de hande Itref- |otie- I Met |n de bliek jluip- ploeg was fet bij |twee Wil Igoed reke- I naar I met elen. een ■maar paren hen ont- WB t ge- iger was .ltaat. rilden talen, ansen De ar de Harm ggen, in de et net eerde if het tieids- Dit a en- it op. m een voor in hij bezit, lit en teerde tsspe- kende r leek voor etjens om kverslaafdeii njs - Er werden gisteren kop- I in het tennistoernooi j Parijs. Terwijl Brenda lultz haar tegenstandster irez door de gehaktmolen üde, verdwenen op de andere len beroemde namen van het «tl: Sabatini, Edberg en BE sport - b1 iter - Wilfried Bastiaanse is nieuwe leider in Olympia's x De amateur uit Hoogerhei- vol aan had. Slechts sporadisch maakte gisteren deel uit van oep, die ruime tijd- nst boekte in de rit van Val- nburgnaar Reuver. ue sport -b1 verscheen de thuisploeg voor hel doel van de tegenstander en men al voor het vijandelijke doe kwam stak er een voet voor schoten of gingen de pegels ve naast. Twee minuten voor tijd werd HW'24-zwakte blootgelegd toe ju lease1» Amer Sjaak van Zeelst vanaf ruil twintig meter alle tijd en ruimt Aoven kreeg om vrij aan te leggen. All resterende hoop ging daarmee ii rook op. Scheidsrechter Trai was de Hulstenaren nog mik gestemd door ruim tien minute t instelling. Dat levert EPZ te lang te laten doorspelen e: We tientallen miljoenen gul- daardoor Jurjen Swiers in staa te stellen de 2-2 te laten aanti kenen. Van onze sportmedewerker Goes - Biervliet is na de 3-0 derlaag tegen Robur gedegra deerd. Op die zege viel weinig a te dingen, want de thuisploei was duidelijk sterker. Robur had vrijwel het gehel duel een veldoverwicht, maa moest wel attent blijven bij dl gevaarlijke Biervliet-uitvaller Toch kwam de thuisploeg in d uiterst sportieve duel na 28 mi nuten op voorsprong door eer kopbal van Peter Raas. Drie mi nuten voor rust maakte Juul ve raart zijn naam als doelpunten maker waar door 2-0 te scoren*-, iverk moeten doen. Die stand bleef erg lang op "e scorebord staan en bood'R"bu nog geen zekerheid. In de slotte se, toen Biervliet meer ris® nam, sloeg Robur met een toe. Twee minuten voor scoorde Mark van Hassel 3-0. i uitval tij® bijzonder moeilijk voor RIA o® nen terug, promotie naar de y:ef l-amateurvoetbal, te herhalen. Na n npetitie tegen Zeelandia lijkt dat ee pgave. De zege van Zeelandia w de bezoekers waren vrijwel de getie. «elden technisch beter verzorgd voe ten de bezoekers, onder de belangstel® antal toeschouwers, op voorsprong- ty, door de goede leidende scheidsrec Baart verzilverd. Nauwelijks tien m® vas Geert-Jan Meehelinck die een °P® chop benutte. Daarna namen de bez°Ln( en Marcel Caljouw bepaalden de rust erwich' ogend8 vViHetn tweede helft trok Zeelandia het ove: onald Pruijssers op een veilig trtier voor tijd verkleinde invaller olley de marge tot twee doelpunten: 2- :en vrijwel onmogelijke opgave om s, len we op voorhand rekening mee, liet. We hebben al eerder voor verras A-voorzitter Freddy Dierickx. De directie van «producent EPZ gaat de re elektriciteitscentrale ut 9 in Geertruidenberg lea- Janeen Amerikaansë finan- s voordeel op. t economie - a5 {kok - De militaire junta Myanmar (het voormalige h) heeft volgens mensen- ien-organisaties tussen de WO en 150.000 dwangarbei- tngezet voor de aanleg van spoorlijn. Het leger ronselt arbeiders in dorpen in een ïetl dat al jarenlang in op- H komt tegen het bewind in {don. Elke familie moet ten ds één man afstaan voor de 'f8 van de lijn. De arbeiders geen loon krijgen en on- miserabele omstandigheden LOS EXEMPLAAR: MAANDAG T/M VRIJDAG: rifff-maHii'/iwrrfl'i'j Brussel - De kosten van VN- operaties in voormalig Joego slavië groeien Nederland bo ven het hoofd. Minister Ter Beek (Defensie) heeft daarom gisteren de Navo een finan ciële bijdrage gevraagd. De bewindsman stelde tijdens een bijeenkomst met Navo-colle- ga's in Brussel dat binnen de alliantie een rechtvaardiger fi nanciële verdeelsleutel moet worden gezocht voor kosten van VN-missies. Ter Beeks ongenoegen komt voort uit de hoge kosten van het controleren van het VN-vlieg- verbod, boven Bosnië-Herzego- wina (Deny Flight). Nederland neemt op verzoek van de VN met drie andere Navo-bondgenoten deel aan deze operatie. Den Haag draait in zijn geheel op voor de bijna 80 miljoen gulden die de inzet van achttien Neder landse F-16's in Villafranca dit jaar vraagt. Ter Beek vindt dat de twaalf Navo-landen die niet aan Deny Flight deelnemen ook financieel moeten bijdragen. Hetzelfde geldt voor het Navo-toezicht in de Adriatische Zee op de nale ving van het handelsembargo van de VN tegen Klein-Joegosla- vie. Defensie heeft voor dit jaar 125 miljoen gulden uitgetrokken voor de extra kosten voor VN- operaties. Door deelname aan Deny Flight en de controle op het VN-handelsembargo (18,1 miljoen) is dit bedrag al bijna opgesoupeerd. Den Haag krijgt van de Verenigde Naties wel een financiële vergoeding voor de le vering van ruim 3.000 militairen aan de VN-vredesmacht Unpro- for in het voormalige Joegosla vië. Ter Beek wees er gisteren op dat de 125 miljoen op zijn begroting niet toereikend zullen zijn. Hij kondigde aan bij de behandeling van de voorjaarsnota extra geld te zullen eisen. De bewindsman kreeg van zijn collega's overigens nauwelijks een reactie. Hij overviel de ande re defensieministers enigszins, zo luidde de inschatting van een ingewijde binnen de Navo. „Wellicht was het beter dat hij het eerst in bilateraal verband had besproken." p Maag - Bedrijven gaan pro- via een gedragscode de 'fM corruptie te bestrijden, ytde kleine criminaliteit bin- y bedrijven kost de onderne- handenvol geld (zeker vier gulden per jaar) en be- r ze bovendien een slechte taie. Binnenland-a3 Rio de Janeiro - Romario is boos. Om een stoel in het vliegtuig. De vedette van de Braziliaanse voetbalploeg is het niet eens met de verdeling van de plaatsen. De spits van Barcelona zit vandaag, op de reis naar de Verenigde Staten, in het midden, tussen Bebeto en Muller. Maar Romario wil aan het raam zitten. In het voetbalgekke Brazilië is opschudding ontstaan over deze zonderlinge eis. „Ik wil bij het raam zitten," zei Romario in een gesprek met de televisie. „Bovendien zijn er spelers met wie ik liever optrek dan met anderen. Ik wil bij hen zitten. Ik wil reizen in de stoel die ik zelf heb uitgekozen." De kranten meten de nukken van Romario breed uit op de voorpagina's en speculeren over de slechte verhouding tussen Romario en collega-aanvallers Bebeto en Muller. Ze gebruiken de commotie tevens om de onvolwassenheid van de voetballers aan te tonen. De Jornal do Brasil in een commentaar: „Pele, Garrincha, noch Zico maakten zo'n drukte. Waarom het voorbeeld van Maradona volgen, terwijl ons voetbal zoveel voorbeelden van bescheidenheid voortbracht." De krant geeft aan dat er in feite geen probleem bestaat: „41 mensen reizen met een DC-10 waarin 232 plaatsen zijn. Zelfs als ze allemaal aan het raam willen zitten, kan dat." Van onze Haagse redactie Den Haag - De benoeming van premier Lubbers tot voorzitter van de Europese Commissie is nog geen uitgemaakte zaak. Dat zei Europees Commissaris voor Buitenlandse Betrekkingen Van den Broek gisteren op een lunchbijeenkomst in Den Haag. „Ik geloof niet dat de kandida tuur al uitgekristalliseerd is. Rostock (dpa) - De Nederlander J. Z. is gisteren in het Duitse Rostock tot zes jaar cel veroor deeld voor miljoenenzwendel bij de aankoop van de vroegere Oostduitse rederij BBB. De rechtbank achtte bewezen dat Z. de Dresdner Bank en het ministerie van Economische Za ken van de deelstaat Mecklen- burg-Vorpommern heeft bedro gen om 17 miljoen mark aan kredieten en subsidies op te kun nen strijken. De 49-jarige Z. had via de Treu- handanstalt, de instantie die het bedrijfsleven in de ex-DDR sa neert, BBB gekocht. De rederij was echter nagenoeg bankroet. Voorzover ik weet is het nog geen gelopen race. Dat wil zeg gen: alles is nog open," aldus oud-minister Van den Broek. Als die situatie zich niet wijzigt, sluit Van den Broek niet uit dat de Europese Raad (het Franse staatshoofd en de elf regerings leiders onder wie Lubbers) op het Griekse eiland Corfu volgen de maand nog geen beslissing neemt. Behalve Lubbers zijn er nog drie officiële kandidaten voor het voorzitterschap: de Ier Sutherland, de Brit Brittan en de Belg Dehaene. Van den Broek zou uitstel van een besluit door de Europese Raad betreuren. Hij vindt dat uitstel het beeld van een weinig daadkrachtig Europa bevestigt. Daarnaast heeft Van den Broek ook een persoonlijk belang. Met een besluit op Corfu weet Van den Broek of hij een nieuwe baan moet zoeken. Als Lubbers' voorzitter wordt, vertrekt hij bij de Europese Commissie. Van den Broek heeft'destijds bij zijn aan treden beloofd dat hij plaats wil maken voor Lubbers. „En dat is nog steeds zo," aldus Van den Broek. (ADVERTENTIES) Een jongetje zit wat bedrukt tussen de bagage naast de bus. Kind van asielzoekers in Breda, die daar niet langer welkom zijn omdat de Chassékazerne, die hen tijdelijk onderdak bood, een andere bestemming heeft gekregen. Eerst is het complex nodig om deelnemers aan de Taptoe onder te brengen, want dat is nu eenmaal zo afgesproken. En te zijner tijd wordt de Chassé omgebouwd tot Breda's Museum. Een beetje respijt hebben ze nog gekregen, maar deze week is het dan toch zover. De bussen rijden af en aan; om de tijdelijke gasten over te brengen naar een ander adres, in Friesland.foto piet den blanken VANDAAG IN DEZE KRANT De Zuidafrikaanse presi dent Mandela heeft gis teren zijn landgenoten een mens-gerichte maat schappij voorgespiegeld. Een reeks maatregelen moet het leven vooral voor de zwarten er een stuk beter op maken. zie buitenland-a4 INHOUD 2 katernen Binnen-/Buitenland A2 Binnenland A3 Buitenland A4 Binnen-/Buitenland A5 Economie A6 A7 Beurs A6 Sport deel B Zeeland deel C Gids deel D RTV-programma's D2 Mekka (ap) - Tijdens de jaarlijk se islamitische pelgrimage in de heilige stad Mekka zijn maandag zeker 250, maar misschien wel 1000 mensen onder de voet gelo pen en omgekomen, hebben de Saudische autoriteiten bekend gemaakt. Het ongeluk gebeurde tijdens het rituele 'stenigen van de duivel', waarbij de pelgrims in navolging van de grondlegger van de islam, de profeet Mohammed, stenen gooien naar drie pilaren uit rots blokken in een grot in Mina, op vijf kilometer van Mekka. In 1990 werden 1.426 mensen onder de voet gelopen in een tunnel die van Mekka naar Mina leidt. Sindsdien hebben de Saudische autoriteiten hard gewerkt aan mSnieren om de menigtes in vei liger banen te leiden. Er werden miljoenen guldens uitgegeven aan de bouw van meer tunnels, brugoverspanningen en de aan leg van bredere wegen. Maar ondanks de maatregelen kwam het maandag opnieuw tot levensgevaarlijk gedrang op een van de smalle voetgangersdoor gangen naar de rotsblokken in Mina. Veiligheidsbronnen ver klaarden dat het hoge aantal doden vooral te wijten is aan de onmogelijkheid voor ambulances de slachtoffers op tijd te berei ken. Volgens het officiële Saudische persbureau zijn dit jaar in totaal 829 mensen om het leven geko men tijdens de hadj, zoals de Deze zomer opent de Efteling op 12 augustus 's avonds speciaal voor 15.000 klanten haar deuren. Stuur drie streep jescodes op van het lekkers in deze advertentie, plus'uw idee voor een leuke nieuwe 'Efteling-attractie en u maakt kans op maximaal 4 gratis toegangskaarten. Zie de folder in de winkel. Mars, Snickers of Milky Way mini's, M&M's pinda of O QQ chocolade, pak 250 gr.32?T Uit de diepvries: Opal Fruits, Mars, r qq Twix of Snickers, pak Aanbiedingen gelden t/m zaterdag 28 mei aanstaande. e! pelgrimage in het Arabisch heet. 's Lands grootste kruidenier blijft op de kleintjes letten. (ADVERTENTIES) Snel naar PARIJS? Met doorverbindingen wereldwijd Natuurlijk vanaf Eindhoven Airport Ook naar 9 andere bestemmingen Bel voor dienstregeling 040-524255 ense president Kra- heeft zijn Russische col- htsin ervan beschuldigd de - tussen Oekraïne en natio- en op de Krim aan te wak- L) spanning op het it kt 's toegenomen na- 9 regionale parlement vo- «eek de grondwet van 1992 pielde. BUITENLAND-A4 O O HET FEEST O IS BEGONNEN Hoop Sousa om weinig meer dan lucht Ma. t/m vrij. 8.00-17.00 uur, zat. 8.00-12.00 uur. - Bezorgklachten - Vragen over uw abonnement - Wat te doen met vakantie Van onze verslaggever Hengstdijk - Het verzet tegen de vesti ging van varkensstallen in Oost-Zeeuw- sch-Vlaanderen neemt steeds massaler vormen aan. Al meer dan 3500 inwoners van de gemeente Hontenisse hebben een bezwaarschrift getekend tegen de moge lijke komst van twee intensieve var kenshouderijen bij Hengstdijk. Het actiecomité Stop de Varkensinvasie hoopt vrijdag tussen de vier- en vijfduizend bezwaren op het Hontenisser gemeentehuis te kunnen deponeren; dat betekent dat meer dan de helft van de rond 8000 inwoners protest aantekent. De bezwaren betreffen het plan van burge meester en wethouders om een milieuver gunning te verlenen voor twee varkenshou derijen. Ongeveer 35 vrijwilligers zijn nog tot en met donderdag op pad om inwoners huis-aan-huis te benaderen met het verzoek een bezwaarschrift in te dienen. „We hebben overal hele goede reacties," aldus A. Rensen van het actiecomité. „Ne gentig procent van de bevolking staat achter ons." De bezwaarschriften worden vrijdag ingediend. „En we gaan niet eerder weg dan wanneer al die bezwaarschriften zijn voor zien van een stempel. Dus de gemeente kan er al vast rekening mee houden'dat ze wat extra ambtenaren achter de hand houden. Maar desnoods willen we ook zelf wel mee helpen stempelen." Vrijdagavond houdt het actiecomité een pro testoptocht, die eindigt bij het gemeentehuis. Men hoopt dat de bevolking van Hontenisse massaal meedoet. Maar het comité rekent ook op solidariteit uit andere gemeenten. „Want ook daar zal het straks allemaal gaan rollen. Dit is een test-case voor de hele regio," stelt Rensen. „Het doel is dat die twee beschikkingen verworpen worden", zegt Rensen. „Wij eisen dat de burgemeester daarover een uitspraak doet en er zich niet vanaf maakt met het louter aannemen van de bezwaren." De actiegroep wil niet accepteren dat alle mogelijkheden om de mesterijen tegen te houden zijn uitgeput, zoals de gemeente zegt. „Het is toch belachelijk dat de bevol king het nu moet opknappen. Dat mensen zich onbezoldigd dag en nacht inzetten voor iets dat eigenlijk de gemeente moet doen. Als nu zowat alle inwoners tegen zijn, dan kan de gemeente het toch eigenlijk niet maken om die vergunningen te geven." „Wij hebben echt alle mogelijkheden onder zocht, vele deskundigen geraadpleegd, er maanden tijd in gestopt, maar we kunnen die varkens niet tegenhouden," reageert bur gemeester Th. Steenkamp van Hontenisse op de kritiek. Een heleboel gemeenten in Zeeuws-Vlaande- ren werden vorig najaar geconfronteerd met aanvragen voor de vestiging van varkens- mesterijen. Door het ijlings nemen van zoge naamde voorbereidingsbesluiten voor het bestemmingsplan buitengebied konden de gemeenten de deur op slot doen, maar toen was er al heel wat leed geschied. Zo liggen er in Hontenisse maar liefst zes aanvragen voor de vestiging van mega-mesterijen. Samen goed voor meer dan 32.000 varkens. De aanvragen zijn allemaal volgens de re gels, zodat de gemeente wel bouwvergunnin gen moet afgeven. Hontenisse weigerde, net als de overige gemeenten in het gebied, wel een milieuvergunning af te geven. Nu er echter twee aanvragen zijn omgezet in zoge naamde groen label-stallen ligt de zaak volgens Steenkamp anders. „Als we ook die weigeren en ze gaan daarte gen in beroep, dan verliezen we het. We hebben geen poot om op te staan." ZIE OOK ZEELAND-Cl ROMARIO I Dit woord is vandaag in het nieuws. Een van de vele. Een krant vol. Nu de daad bij het woord: een echte Parker Roller-pen voor u, met uw woord(en) naar keuze erin gegraveerd, als u een nieuwe abonnee opgeeft. U de pen, de nieuwe abonnee om te beginnen twee weken de krant gratis. i Noteer als nieuwe abonnee: j Naam: I Adres: Postcode:^ Plaats:_ Telefoon (voor controle bezorging): De nieuwe abonnee betaalt per: (prijzen v.a. 1 januari 1994) kwartaal acceptgiro 87.20 kwartaal automatisch84.70 maand automatisch 29.05 bank/gironr De Parkerpen zenden aan: Naam: Adres: Plaats:. Postcode: In de pen moet komen te staan: (max. 15 letters) I De pen wordt opgestuurd zodra wij het eerste abonnementsgeld ontvan gen hebben. Stuur deze bon in een open envelop zonder postzegel naar Dagblad De Stem, Antwoordnummer .112, 4800 VB Breda. BE STEM. EEN KRANT DIE JE WAT IECT I—J

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1994 | | pagina 1