ri :aken Justitie duikt in rusthuizen Ivertenties ring I/06. ILTATEN 'Geen neo-fascist in Europese commissie' Zalmschouwspel in Drimmelen 06-0226116 Dominee geschorst door eigen kerkeraad in Zeeuwse fraudezaak We hebben maanden geleefd als bedoeïenen Oud DDR-leider Erich Honecker overleden KOOP MET ZEKERHEID Met v.d. Born valt te praten Ongeluk met Irandweerauto Miljoenenfraude loeren ontdekt Optimisme over bretel economie UW scorts t Lisa 17226. >e sex Linda eks Sex 06-9715 Nieuwe Club te koop GEKO Service Rendez-Vous 4^ n 1993 meer uitkeringsfraude Oranje op schema Vogels winnaar Olympia's Ronde CDA voelt voor PvdA-plan lie Ail is drie r bij PSY ierzin vernedert %uel Indurain Nederlanders "it enkelspel 'Paars' zestal stiekem bijeen IK DE STEM GRATIS BEREIKBAAR BREDA leeimdertv.p.born SPINVELD 33 en 37,4815 HR BREDA Tel. 076-223166 DE STEM 710311 00021 *^34e JAARGANG jieskens - Bij een aanrijding sen een brandweerauto van let korps uit Schoondijke en een jsonenauto, afgelopen zater- jop het kruispunt Roofaek bij -ireskens, zijn vier brandweer- iéden gewond geraakt. De be- [siurster van de personenauto, jar echtgenoot en een baby kamen met de schrik vrij. jjziE ZEELAND - A5 ijidhoven - Enkele tientallen seren en 32 cliënten van de ïmeentelijke Sociale Dienst in iadhoven worden ervan ver- acht betrokken te zijn bij een nude van zeker 7 miljoen gul- De boeren namen zwart- rerkers in dienst, droegen geen iciale premies af en ontdoken aomstenbelasting. Het ver aden bestaat dat achter de een organisatie schuil iaat die ook vertakkingen heeft aar elders. )en Haag - Het Centraal Bureau tor de Statistiek (CBS) ziet meer tekenen voor herstel aa de Nederlandse economie. !o is het aantal door uitzend- lachten gewerkte uren sterk ■edaald, terwijl de orderpositie rande industrie verbeterd is. IZIE BINNENLAND - A3 u. Live 331-22 cort 0.- p/u evr. chtp., slavin. Dame gevr. >6-52747392. 1370. nes echtpaar an huis of e gevr. chter 1 gpm 320.06 Ijes 1 gpm 320.07 eknield id vol! 1 gpm 320.08 uwen 40 jaar sexkontakt. (75cpm) kontakt voor 909. Mannen 5cpm) ete vrouwen niem-Sexkon- 11 (75cpm) canten 1gpm .320.14 hter. 100 cpm (6.18 lekkere hete no-Wip-dating pm) in met zo'n Bel dan nu: (100cpm) an 35 jaar en lirekt Sex, bel: >m) t-bed-in-lijn" ar sexcontact! 36.59 (1gpm) HOMO-Direkt-Apart afspre ken bij jouw in de omgeving 06-95.35 (nu 50cpm) STOP met wachten!! DA- sexgesprek met hete vrouw alleen voor jou: 06-9566 (75cpm) 100% Wild Live Sex 06-9891 Geen wachttijd 1 gpm. Live Sexcontact Geen wachttijden 100cphm (1,- p.m.) "Je vriendin vind 't wel lekker" zeiden die jongens en toen wilden ze mij ook grijpen, maar ik was nog maagd! 06-340.340.55 (1 ,-pm)"Kom maar met je hand onder m'n bloesje zei ze tegen 't zoontje v. haar vriendin. "En heb je dit wel 'ns gezien?" Toen trok ze haar slipje uit. 06-340.350.60 (1,- p.m.) Opeens trok hij z'n broek uit, deed m'n rok je omhoog en m'n slipje n. beneden. "Maar meneer, U bent de vader v. m'n vrien dinnetje!" 06-340.340.20 Escortservice in Breda ztó dames. 076-226132. KARIN laat u elke zaterdag avond en zondag onge haast genieten 076-22106], STUDENTEN-ESCORT voor dames! 100,- P-Ul Volg, afspr. o.nr. 4858 in Bergen op Zoom. Int- 076-216007 werkdagen voor 12 uur. Girls en boys. Escort en privé. 01650-53859. Esc. Serv. Klasse en stijl zijn bij ons 'n begrip- Leuke spontane dames, va. 17.00 u. 01620-34165- dames telef. gevr.). HET WEER MIN./MAX. 7/18 Langzaam beter Me/ijk gaat hogedruk het weer een vriendelijker aanzien geven. De temperatuur gaat geleidelijk naar zomerse waarden. Er komt meer zon en het blijft droog. - Gemeentelijke so- diensten hebben in 1993 Ut wat meer gevallen van uit- ffiringsfraude geconstateerd. De bedroeg bijna 21,9 pro nt. Dat blijkt uit cijfers van Centraal Bureau voor de Statistiek. In totaal noteerden de sociale diensten vorig jaar ruim Ü-OOO fraudegevallen. Het aan- f constateringen van bijstands bedroeg vorig jaar 5524 De sociale diensten tóten 15.865 gevallen van We met rww-ultkeringen 3275). >ZIE SPORT - B1 B5 Paars gepimpel VANDAAG IN DEZE KRANT Volgens bondscoach Dick Advocaat ligt Oranje op schema. Dat veel spelers, zoals Frank de Boer, za terdag de laatste training met lichte bles sures aan zich voorbij lie ten gaan of afhaakten, was volgens hem geen probleem. zie sport-b1 Henk Vogels heeft Olym pia's Ronde op zijn naam gebracht. De leiderstrui van de Australiër kwam tijdens het laatste week einde niet meer in ge vaar. zie sport-b3 INHOUD 2 katernen Birinen-/Buitenland A2 Binnenland A3 Buitenland A4 Zeeland A5/A6 Gids A7 RTV-programma's A8 Sport deel B I I I I I MAANDAG 30 MEI 1994 LOS EXEMPLAAR: MAANDAG T/M VRIJDAG: 1,75 - ZATERDAG: 2,00 Van onze Haagse redactie Vaals/Den Haag - De Europese socialisten zullen geen neo fascist dulden in de Europese Commissie, het dagelijks bestuur van de Europese Unie. Dat kondigde PvdA-lijsttrek- ker D'Ancona zaterdag aan op het Drielandenpunt in Vaals bij de start van de PvdA-campagne voor de verkiezingen van het Europees Parlement op 9 juni. CDA-lijstrekker Maij-Weg- gen steunt het Pvd A-plan. 1 - Luc Nilis heeft zijn aftekening gezet onder een *ract, dat hem voor drie jaar a PSV bindt. Dat gebeurde in "-tainingskamp voor het WK «bal van de Belgische selectie bet Zuidfranse Font Romeu. SPORT- B1 Wonica - Met een eclatante Sein de tijdrit over 44 kilome- 'eeft de Rus Berzin zijn lei- J'fe positie in de Giro ver- jffltt. Miguel Indurain, vierde 234 minuten, werd verne- ferd. 'bE,SPORT - B1 B3 '«ijs - Met Jacco Eltingh en "«•da Schultz zijn de laatste landgenoten verdwenen uit enkelspel van het tennistoer- jv Roland Garros in Parijs. togh verloor gisteren van 'vedev, Schultz van Marti- Van onze verslaggever Cees Maas Middelburg - Gedeputeer de Staten van Zeeland doen deze week aangifte bij de officier van justitie van fraude en valsheid in geschrifte, gepleegd door drie, mogelijk vijf ex-be- stuursleden van de streng religieuze Stichting Rust huizen der Gereformeerde Gemeenten in Zeeland en de reformatorische regis ter-accountant Roza. De betrokkenen zullen boven dien gemaand worden ton nen terug te betalen. De Goese reformatorische predi kant Schreuder (61), die 26 jaar voorzitter van de stiehting is geweest, is gisterochtend door zijn eigen kerkeraad voor de voorlopige duur van zes maan den als predikant geschorst. Dat is tevens van de kansel in de Sionkerk in Goes afgeroepen. Rapport De aanleiding is een nieuw ac countantsrapport, waarin is be wezen dat het bestuur bewust gemanipuleerd heeft met hon derdduizenden guldens om zich zelf te verrijken en om meer subsidie binnen te halen. Over de jaren 1990, 1991 en 1992 gaat het om een bedrag van ruim acht ton, maar het vermoeden bestaat dat er voor veel meer gefrau deerd is. Daags na het verschijnen van de eerste onthulling in deze krant, vernietigde ex-penningmeester Geuze de papieren bewijzen van 91.000 gulden aan onterecht op gestreken declaraties, aldus het rapport. De reformatorische wereld staat op haar kop door deze voorlopi ge finale van de 'rusthuizenaf- faire'. Uit het zogeheten steun fonds, dat onder meer gevoed wordt met geldleningen van par ticuliere gereformeerden, is in middels al voor enkele tonnen aan leningen teruggevraagd, deelde bestuurslid Wisse zater dag mee. Men wist al wel dat er veel scheef zat bij de stichting het aftreden van het dagelijks be stuur wees daar al op - maar in het rapport van Moret, Ernst en Young wordt keihard aange toond dat er welbewust grote bedragen werden verbloemd in de boekhouding. Er is, zoals ge meld, sprake van dubbele decla raties, een 'ruimhartig' cadeau- beleid en onwettige vergoedin gen aan bestuursleden. Schreuder en twee andere steun pilaren van de reformatorische gemeenschap, Blankenstijn (eer der uit al zijn kerkelijke functies gezet) en Geuze, plus de accoun tant Roza die de foute jaarreke ningen heeft goedgekeurd, heb ben inmiddels een brief van het nieuwe bestuur van de stichting ontvangen waarin ze wordt mee gedeeld dat er terugvorderproce- dures komen. Het is niet onmogelijk dat ook de ex-dagelijks-bestuursleden Spijk en De Muynck aange klaagd worden. Tegen de accountant Roza wordt tevens door het provinciaal be stuur en het nieuwe stichtings bestuur samen, een tuchtrechter- lijke procedure aangespannen, bij de beroepsgroep van register accountants, het Nederlands In stituut van Register Accoun tants. De ex-bestuursleden en de ac countant hebben inmiddels ad vocaten in de arm genomen en weigeren elk commentaar. Wel zei een zoon van dominee Schreuder tegen journalisten: „Mijn vader is er helemaal on dersteboven van." ZIE VERDER PAGINA A2 D.en Haag - Zes Kamerleden van de beoogde 'paarse' CDA-loze coalitie zijn afgelopen zaterdag op een geheime plaats bijeen gekomen om verschilpunten op het vlak van werkgelegenheid en lastenverlichting te bespreken. De zes - Wallage en Melkert (PvdA), Linschoten en Dijkstal (WD), Ybema en Tommei (D66) - zullen samen waarschijnlijk een notitie maken voor de onderhandelaars Kok, Bolkestein en van Mierlo. „We hebben goede vorderingen gemaakt," aldus Tommei van D66 gisteravond. De informateurs zullen vandaag de werkwijze van het zestal officieel bevestigen. Het is niet uitgesloten dat ook op-andere vlakken - zoals sociale zekerheid - 'steungroepen' gaan werken. ZIE OOK BINNENLAND - A3 In het jachthavendorp Drimmelen kwamen dit weekend zo'n twintigduizend mensen op de Vlaggetjesdagen af. Dit had lange files tot gevolg. De braderie trok de meeste aandacht. En dat terwijl er aan de Oude Haven prachtige zalmschouwen te zien waren waarop de schippers een maaltijdje panharing bereidden. Landelijk trokken watersportactiviteiten tijdens de eerste Lan delijke Watersportdag zaterdag 200.000 bezoekers. Dat is minder dan de organisatie had verwacht. Volgens drs. F. Jansen, directeur Toerisme en Recreatie AVN (het nieuwe samenwer kingsverband .van ANWB, VVV en Nederlands Bureau voor Toerisme), was de lagere opkomst vooral te wijten aan het tegenvallende weer. In Tholen kwam, op de Speelmansplaten, de watersportdag wat in het gedrang vanwege het hippische evenement de Thoolse Dag. FOTO COR VIVEEN "fjpir Van onze verslaggever Rinze Brandsma Schiphol - „We hebben zo'n beetje geleefd als bedoeïe nen," zei ir. Jack van der Gun met een vermoeide grijns. Ja, ze waren bang geweest voor hun leven. Meermalen waren ze met de dood bedreigd. Maar verder zijn ze goed be handeld. „Maar het was vooral die geweldige onze kerheid...." Zondagochtend vroeg kwamen op Schiphol de laatste twee Ne derlandse TNO-medewerkers aan, die twee maanden gegijzeld waren geweest in het Arabische land Jemen. Terwijl om hen heen de oorlog tussen Noord- en Zuid-Jemen ontbrandde, waren drie Nederlandse technische ont wikkelingswerkers eind maart ontvoerd. Zij werden gevangen gehouden door een rebellerende Jemenitische sjeik. Via de gijzeling wilde deze de regering van Jemen dwingen een grote som geld te betalen voor het bouwen en gebruiken van een oliepompstation op grondge bied van zijn bedoeïenenstam. Losgeld Vrijdagochtend was de eerste TNO'er, ir. Wilbert Elderhorst, al op Schiphol gearriveerd. Deze was ruim een week geleden uit Minister Pronk praat met de twee TNO'ers Jeurissen (l) en Van der Gun (m). foto anp de gijzeling vrijgelaten, omdat hij ziek werd en hoge koorts kreeg. Vrijdagavond werden in Jemen ook de andere twee, ir. Jack van der Gun (48) en dr. Gerard Jeu rissen (58), door de stam vrijge laten. Of voor hun vrijlating een losgeld is betaald, is niet bekend. De gegijzelde TNO'ers zeiden daar zelf niets van te weten. Minister Pronk van Ontwikke lingssamenwerking, gisteroch tend op Schiphol ter begroeting aanwezig, wilde geen antwoord geven op de vraag of er losgeld betaald is. Hij benadrukte dat de gijzeling een interne Jemeniti sche aangelegenheid was, tussen de stam en de regering van Je men. De Nederlandse autoriteiten hebben geen direct contact met de bedoeïenenstam gehad. Pronk zei wel meer van de onderhande lingen te weten, maar wilde daar niets van openbaren, ook met het oog op eventuele toekomsti ge gebeurtenissen in het land. Hinderlaag De Nederlanders waren twee „De PvdA-Europarlementariërs zullen samen met hun fractie van de Europese sociaaldemo craten in juli aan de raad van ministers duidelijk maken dat, als het aan hen ligt, geen nieuwe Europese Commissie wordt be noemd met daarin een Italiaanse neo-fascist," aldus D'Ancona, nu nog i demissionair minister van WVC. Het Europarlement kan daarbij gebruik maken van de bepaling in het Verdrag van Maastricht dat de Europese Commissie slechts met instemming van het parlement kan worden benoemd. D'Ancona: „We zullen de raad daarbij herinneren aan de plech tige verklaring tegen racisme en vreemdelingenhaat, die door commissie, raad en parlement werd onderschreven." Maij, nu nog demissionair minister van Verkeer en Waterstaat, zei zich in de redenering van de socialis ten te kunnen vinden. Ze zei gisteren ook dat het CDA niets voelt voor aansluiting van Forza Italia bij de christendemo cratische fractie in het Europees Parlement. De Belgische voorzit ter Tindemans van de fractie zou dit hebben geopperd. Maar vol gens Maij is het zo ver nog niet. In de nieuwe Italiaanse rege ringscoalitie zitten samen met Forza Italia, de partij van pre mier Berlusconi, ook vijf neo fascisten. Berlusconi kwam zelf afgelopen weekend in het nieuws door een uitspraak over de vroe gere Italiaanse dictator Mussoli ni. Deze fascist heeft volgens Berlusconi ook goede dingen ge daan. Tijdens de PvdA-bijeenkomst in Vaals kritiseerde de Belgische voorzitter Claes van de Europese sociaaldemocraten de desinte resse voor de Europese verkie zingen, die telkens blijkt uit de matige opkomst. „De generaties die de twee wereldoorlogen heb ben meegemaakt zouden veel voor de Europese Unie hebben over gehad. Sinds de oprichting is er geen militaire confrontatie meer geweest in West-Europa. Daar keren we nu als verwende kinderen de rug naar," aldus Claes. Bonn (dpa) - De voormalige leider van de communistische DDR, Erich Honecker, is gis teren in Chili op 81-jarige leeftijd overleden. Dat heeft zijn advocaat Nicholas Becker bekendgemaakt. Honecker leed aan leverkan ker. De ooit oppermachtige partijlei der en staatshoofd van het vroe gere Oost-Duitsland woonde sinds januari 1993 in Chili bij zijn dochter, nadat een recht bank in Berlijn een rechtszaak tegen hem had gestaakt omdat hij aan kanker leed. Hij verbleef in Chili in gezelschap van zijn vrouw Margot en zijn dochter Sonja. Honecker was aangeklaagd we gens het bevel aan grenswachten om gericht te schieten op Oost duitsers die probeerden naar het kapitalistische westen te vluch ten. Een woordvoerder van de rege- ring-Kohl gaf een korte en wei nig vlijende verklaring uit. „Honecker faalde in zijn politie ke doelstellingen. Onder zijn be-' wind hadden talloze mensen in Duitsland ernstig te lijden. Uit Erich Honecker foto epa maanden geleden op weg vanuit de hoofdstad Sana'a naar een van hun projecten in de hinder laag van een autodief gereden. Hard rijdend gingen zij er in hun luxe jeep vandoor, terwijl de autodief hen achtervolgde. Het lukte hem kwijt te raken. Zij besloten langs een andere weg later naar Sana'a terug te keren, bewust van de gevaren op die route door de bergen ten noorden van de hoofdstad. Op deze omweg vielen zij in handen van de bedoeïenenstam van sjeik Mubarak bin Saleh alZayidi. Daar viel niets tegen te begin nen. Van der Gun: „Je stopt wel als er tientallen schoten vallen." De eerste dag na hun overmees tering brachten zij door in tent jes in een wadi, een rivierdalle tje. „Het leek heel genoeglijk, we zaten met de stamleden te keu velen en hebben zelfs een beetje quat (blaadjes van een in Jemen populair geestverruimend ge notsmiddel, r.b.) met ze ge kauwd." „De tweede dag trokken ze met ons naar een andere wadi, naar andere tentjes. Elke zes tot tien dagen verhuisden we, als het riviertje vervuild was en het drinkwater op. We hebben met ze geleefd als bedoeïenen." De behandeling was goed, zij kregen hetzelfde eten als hun bewakers en volop schoon drinkwater. VERVOLG OP BINNENLAND - A3 (ADVERTENTIES) Ma. t/m vrij. 8.00-17.00 uur. zal. 8.00-12.00 uur. - Bezorgklachten - Vragen over uw abonnement - Wat te doen mctitakantic eerbied voor de overledenen is het passend weinig meer te zeg gen over zijn rol in de naoorlogse Duitse geschiedenis." Egon Krenz, die als opvolger van Honecker slechts anderhalve maand het partijleiderschap be kleedde, omschreef de overlede ne als een slachtoffer van zijn omstandigheden. „Werk, brood en vrede, dat was Honeckers verdienste voor Oost-Duits- land," aldus Krenz. „De Koude Oorlog en trouw plaatsten be perkingen aan zijn manoeu vreerruimte - waaraan hij niet kon ontkomen." In januari 1989 voorspelde Honecker - dat de door hem ge bouwde Muur in Berlijn nog ze ker een eeuw overeind zou blij ven staan. Nog geen twee jaar later was hij afgezet en redde leverkanker hem van een bijna zekere veroordeling voor een rechtbank in Berlijn. ZIE OOK BUITENLAND - A4: 'Ik heb geleefd voor de DDR' Dit woord is vandaag in het nieuws. Een van de vele. Een krant vol. Nu de daad bij het woord: een echte Parker Roller-pen voor u, met uw woord(en) naar keuze erin gegraveerd, als u een nieuwe abonnee opgeeft. U de pen, de nieuwe abonnee om te beginnen twee weken de krant gratis. J Noteer als nieuwe abonnee: Naam: Aidres: Postcode: Plaats:_ Telefoon (voor controle bezorging): De nieuwe abonnee betaalt per: (prijzen v.a. 1 januari 1994) kwartaal acceptgiro 87.20 kwartaal automatisch84.70 maand automatisch 29.05 bank/gironr De Parkerpen zenden aan: Naam: Adres: Postcode:Plaats:, In de pen moet komen te staan: (max. 15 letters) De pen wordt opgestuurd zodra wij het eerste abonnementsgeld ontvan gen hebben. Stuur deze bon in een open envelop zonder postzegel naar Dagblad De Stem, Antwoordnummer 112, 4800 VB Breda. DE STEM. EEN KRANT DIE JE WAT ZEGT I—J

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1994 | | pagina 1