Jfk^ V/ïsi Politiechefs raken riante bonus kwijt istalzegel bij: Plaats voor 4000 zeehonden in delta isie terneuzenW Intelligente studiekaart op komst Wilhelmus op T-shirt naar Orlando mtJr* Limburgse ambtenaar lekt naar onderwereld Geflambeerde rups op het menu in Dorst Modezaken: Uitverkoop beter regelen te WH 2.69 p 1.65 v Lands grootste kruidenier Iblijft op de kleintjes letten, oor zekert»*1 imbledon: drie ippers naar huis ieuwe ontslagen ow gevreesd fTi Kat Major weer in opspraak Records van Pink Floyd Hart krijgt ouden Strop Miraculeuze zege voor Italianen Man gedood na val uil boom Stem-lezers en -lezeressen kijken week in week uit in de ,,Kleintjes"-rubrieken. Dat zijn elke dag vele tienduizenden mensen. Het moet dan wel heel raar lopen ,a(s juist uw .kleintje'' niet zou worden gelezen. DESTl 8 "71031 0002181 I I VRIJDAG 24 JUNI 1994 Jaargang I tl Koninck Wf Voetbal j \VK kan voorlopig niet j stuk. Je zal namelijk j uit Tilburg komen, Ne- inder zijn, in Amerika en Belg van geboorte ga! Dan hebben de per uke triomfen zich in je apeld en kan er morgen sndo eigenlijk ook nooit LOS EXEMPLAAR: MAANDAG T/M VRIJDAG: 1,75 - ZATERDAG: 2,00 Door Hans van den Broek Den Haag - Bij de Informatie Beheer Groep (IBG) in Gro ningen is een intelligente stu- diekaart in de maak. Opzet is een eind te maken aan aller lei administratieve romp slomp. Zo kan de studiekaart gebruikt worden om de voortgang in de studie te controleren, om de toe gang bij colleges te registreren, voor de toelating van tentamens en om te kopiëren. ViLLA djes, diverse soorten: ptrozen, in diverse kleuren, fr stuk 95* •lier keuken koopt, dan koopt u een nde Nederlandse keuken met: 5 jaar schriftelijke garantie •10 jaar maatgarantle 8 prljsnivo's 11 t/m 8) uit vele honderden keukenfronten ouwsysteem (800 typen kasteni vele kleuren rompsvstemen Jit meer dan 70 grepen en Knoppen bovenkasten in 3 hoogten; 90 mm. 728 mm en 980 mm thoogte naar keuze, 3 pllntnoogten aspeclflceerde offerte met tekening >6 W terneuzen Telefoon"1 150-2085' .nn,9 en warm mooie zonnige dag J,11 ,kr'igt vandaag een 9- Het wordt opnieuw "zonnige, warme 0 met'een matige "•'ot 0-wind. 0r9«n nog warmer. Straks allemaal vlinders in de buik Wellicht kan deze kaart op den duur ook dienst doen als nieuw vervoersdocument voor de 600.000 studenten, ter vervan ging van de OV-jaarkaart, maar daarvoor is nader onderzoek no dig. De IBG, belast met de studiefi nanciering en uitvoering van on derwijswetten, voert op dit mo ment overleg met universiteiten en hogescholen over de toepas singsmogelijkheden van de stu diekaart. Dat overleg moet lei den tot het opzetten van een aantal proefprojecten. Een jaar geleden is de IBG, sa men met de uitgeverij Sdu en PTT Telecom, begonnen met een haalbaarheidsonderzoek naar een studiekaart, waarmee stu denten op afstand kunnen com municeren met de Informatise ringsbank. Nu nog moeten beursstudenten steeds formulieren invullen, maar met zo'n kaart zouden ze via een van de steunpunten stu diefinanciering direct met de IBG kunnen communiceren. De interne verwerking kan veel sneller en vragen kunnen direct beantwoord worden. Technisch is zo'n kaart mogelijk, blijkt uit de onderzoeksresultaten. De IBG wil nu bekijken of de toepassing van de studiekaart niet sterk uitgebreid kan wor den. De IBG hoopt volgend stu diejaar enkele proefprojecten in het hoger onderwijs te kunnen starten. Introductie van de kaart kan nog enige jaren duren omdat het zeer hoge investeringen vergt, onder andere voor apparatuur om de kaart te kunnen afstempelen. De kaart zal pas op de markt ge bracht worden gis de minister van Onderwijs daartoe opdracht geeft. en België samen aan in hun poule. Ame- ,„a de zelfs door mij niet jt voorziene zege op Co- a dé verrassing van dit aoi. En wie was de goal- daar in Pasadena? Er- |stwart van mijn Willem pscn ben ik in het nu snel Uje kleurende Florida ge lieerd, waar ik me even jwind weer 300 procent Jderlander aan het voelen I Het dooit hier inderdaad a gek. wordt wat morgen, als t nationale troep in deze i op het heetst van de ,»gen de Belgen door het pibarstige Bermuda-gras L de gloeiende Citrus Bowl jet ploegen. En als wij op tribune niet minder hard i de slag zullen gaan, om t ons in Orlando gedaan krijgen wat Ernie Stewart it de VS in Californië be- ,'wat zullen we zweten. laven zullen we ons aan overwinning. Het zal voor Nederlanders zijn zoals in Ernie's, eigen woorden it de Amerikanen was, na bij zijn land in de verhitte Bowl tot 'the hottest' anvan het WK had gescho- b:„It's cool man. So cool." de Koninck leuzen - Onder het personeel Dow in Terneuzen leeft S voor een nieuwe ontslag die niet in de vorm van megde pensionering maar gedwongen ontslagen over bedrijf zal rollen. De onrust kt uit een enquête die de «driebond FNV onder 304 en hield. Een kwart van hen u de enquête mee. Een daarvan vreest ontslagen, ZEELAND - Cl Breda - Er is een nieuwe uitverkoop-regeling nodig om de winkelier te beschermen. Mitex, de Nederlandse Vereni ging van Ondernemers in Tex- tieldetailhandel legt dat volgen de week in een enquete voor aan haar drieduizend leden. De vere niging, die zestig procent van de kledingbranche vertegenwoor digt, hoopt met de uitslag van de enquete in de hand de politiek onder druk te kunnen zetten. Mitex krijgt steeds meer klach ten dat 'er wat irfoet gebeuren' aan de permanente uitverkoop, zegt woordvoerder M. Stolk. Hij denkt dat tachtig tot negentig procent van de leden voor nieu we afspraken is. Sinds 1984 is de Uitverkoopwet afgeschaft en zijn winkeliers het hele jaar door vrij om met hun prijzen te stunten. Dit heeft als gevolg dat de zomer- en winter opruimingen steeds eerder be ginnen en de prijzen kelderen. ZIE PAGINA A2; 'Het Afprijsmonster' •Mil Londen - Downing Street 10 is weer opgeschrikt door een bloedbad. Twee weken nadat hij een vogelnestje zou hebben leeggevreten, is de kat van premier Major ervan beschuldigd een eend te hebben opgepeuzeld. De regering neemt het op voor de kat. En hoewel kranten getuigen opvoeren van de bloederige vogeljacht, staat ook Major er pal voor: „Humphrey heeft geen van deze misdaden gepleegd." VSfi h'£$$OUW0 20! v3- DuitSBn bfoec Qi-'Mïëriênd getrouwe bUitüin den dood Skrèse van Oranje i tg" mj onverteerd, l %ntng ven Hi$panje \uUijd geëerd. 7 IK - Cr m r f- jar H'b no Demissionair minister van Onderwijs Ritzen (l) overhandigde gisteren in Den Haag een oranje T-shirt met het eerste couplet van het Wilhelmus op de rug aan voorzitter Deetman van de Tweede Kamer. Het gebaar was niet zomaar een,uiting van Oranje-gekte aan de vooravond van Nederland-België, maar het startsein van een weloverwogen actie. Ritzen ontketende die na klachten over de geringe bekendheid van het volkslied onder de Nederlandse jeugd. De T-shirts zijn speciaal ontworpen. De minister vertrekt vandaag naar Orlando. Hij zal daar voor aanvang van de wedstrijd de bedrukte T-shirts uitdelen aan de supporters, om er vervolgens op toe te zien dat ze het Wilhelmus nu wel uit volle borst meezingen. foto anp fai - De beruchte baan 2 Wimbledon heeft drie nieu- slachtoffers van naam geëist. Graf en Stich werden giste- ookEdberg, Courier en Kor- «Toegtijdig uitgeschakeld, stie Boogert is de enige Ne- iffldse afgevaardigde die in de tweede ronde VANDAAG IN DEZE KRANT Een kwart miljoen men sen gaan naar de concer ten van Pink Floyd in Werchter en Rotterdam. Het kost drie dagen om het podium met de koe pel van 30 meter hoog op te bouwen. Pink Flo yd is nu eenmaal een groep van spektakel. zie grote gids - deel d INHOUD 4 katernen BinnerWBuitenland A2 Binnenland A3 Buitenland A4 Economie A5 Beurs A6 Sport deel B Zeeland deel C Grote Gids deel D RTV-programma's D4 Van onze verslaggever Maastricht - Vertrouwelijke justitiële gegevens zijn via een lek op het parket in Maastricht bij de georgani seerde criminaliteit in Zuid- Limburg beland. Criminelen wisten daardoor in zeker een geval een strafzaak te beïn vloeden. De criminelen zijn binnen het parket geholpen door ambtenaar Marco S. Hij is 15 maart door de rijksrecherche gearresteerd. De verdenking is dat de ambtenaar zich liet omkopen. In ruil voor hand- en spandiensten zou hij geld geïncasseerd hebben, waar mee hij gokschulden afloste. Marco S. werkte meer dan vijf- SPORT - B3 Indam - Maarten 't Hart |Fl de Gouden Strop 1994 boek 'Het woeden der «wereld'. De Gouden Strop '®Pn]s voor het beste Neder- ®alige spannende boek. 't ontving de prijs gisteren in *ndam uit handen van Bob ltles. de vorige winnaar. De 'as getroffen door de com- j v® een originele mis- jpiot en een fraaie stijl. GROTE GIDS - D2 JWEER Van onze verslaggeefster Els Grosfeld Dorst - Sinds gisteren staat er een nieuwe specialiteit op de menukaart van Brasserie Surae in de Boswachterij Dorst: Chenilles Surae Flam- bées. Wie het bestelt zonder eerst te informeren uit welke ingrediën ten het gerecht bestaat, vindt het waarschijnlijk nog lekker ook. Wie wel wil weten wat erin zit, bestelt het alleen als hij het motto huldigt dat 'je alles moet hebben geprobeerd'. Chenilles is namelijk Frans voor rupsen. Mohamed Talhaoui, kok in een groot internationaal restaurant in Utrecht, kwam gisteren naar Surae om te laten zien dat de overlast die de Boswachterij van de rupsen heeft, ook positieve kanten kan hebben. Hoewel hij nog nooit een gerecht met zwar te plakkers had bereid, nam hij de uitdaging aan. „Ik heb wel eens vlinders klaar gemaakt. Dat smaakte best dus waarom zouden rupsen ook niet lekker zijn? Als ze niet giftig zijn, kun je ze rustig eten." Hij gooit twee handenvol in een pannetje en flambeert ze eerst. „Hiermee gaat meteen het zand eruit," onderwijst hij. Daarna worden ze enkele minuten ge kookt. In een koekepan fruit i Wat suiker als finishing touch en de rupsen kunnen opgediend worden.. Talhaoui een uitje, een tomaatje en wat knoflook waarna de ge kookte rupsen erbij gaan. Beetje foto de stem/johan van gurp zout, beetje peper en voor de finishing tquch wat suiker. Dat is alles. Het zwarte goedje wordt op een bordje geschikt, keurig gegar neerd met sla, tomaat, komkom mer en cocktailsaus. Het ziet er niet eens gek uit. Volgens Gijs- bert Vervoorn, eigenaar van de Brasserie, Wilbert Rosman van recreatiebad Surae en de kok zelf die als eersten mogen proe ven,,smaakt het nog ook. „Een beetje knapperig, alleen blijft het velletje tussen je tan den zitten," aldus Rosman. Hij deelt mee een geweldige kick te krijgen nu hij een paar van zijn kwelgeesten zit te verorberen. Ook enkele gasten die op het terras van de brasserie van het zonnetje zitten te genieten, moe ten eraan geloven. Zonder dat ze weten wat het is, mogen ze een hapje proeven. Het oordeel is eensluidend: „Lekker." De gas ten blijven hierbij, ook als ze horen wat ze net binnen hebben gekregen. „In Botswana is het een lekkernij," weet een van hen. „Waarom zouden wij het dan niet eten." Of de vraag naar het rupsenge recht zo groot wordt, dat de consumptie het einde betekent van de plaag, valt niet te ver wachten.» „Maar," aldus Ver voorn „als hier gasten komen die ze willen proeven, dan maak ik ze onmiddellijk klaar. Ik heb goed gekeken hoe Mohamed het deed. Van oftze verslaggever Nijmegen - Leidinggevende politiefunctionarissen die nu nog veelal uitzonderlijk hoge vergoedingen bovenop hun normale salaris krijgen, raken die grotendeels kwijt. Aan hun - zeer omstreden - financiële uitzonderingspositie dient snel een eind te komen, want de chefs zijn een voorbeeld voor hun korpsen. Deze aanbeveling doet het be raad van korpsbeheerders in een brief die eerder deze week aan alle beheerders van politiekorp sen (burgemeesters) is gestuurd. Het beraad pleit voor een unifor me gedragslijn bij de honorering van korpschefs en andere hoge politiemensen. Concreet betekent deze aanbeve ling dat eerder gedane toezeg gingen of verworven rechten, zo als overwerkvergoedingen of on regelmatigheidstoeslagen, ko men te vervallen. Ook het ge bruik van dienstauto's wordt aan banden gelegd. 'Schaamteloos' Enkele maanden geleden bleek uit onderzoeken naar het finan cieel beheer van de nieuw ge vormde politiekorpsen, dat poli tiechefs maandelijks vele dui zenden guldens netto aan toela gen en vergoedingen ontvangen bovenop hun reguliere salaris dat varieert van 12.000 tot 14.000 gulden bruto per maand. Bij de regiopolitie Noord- en Oost-Gelderland ontstond drie maanden geleden zelfs grote on rust toen uit een rapport bleek dat leidinggevenden 'al langere tijd schaamteloos en optimaal gebruik en soms misbruik maken van vergoedingsmogelijkheden'. Korpschef J. Bakker werd hier door gedwongen ontslag te ne men omdat hij maandelijks een 'ongebruikelijk hoge' bonus van 4000 gulden ontving. De regio nale dienstcommissie (onderne mingsraad) kwam daarna tot de conclusie dat door het financieel wanbeheer de regiopolitie in een kwaad daglicht was gesteld en dat het vertrouwen in het korps ernstig was geschaad. Mede naar aanleiding van deze affaire stelde het beraad van korpsbeheerders een commissie in die regels moest ontwerpen om het stelsel van bijzondere betalingen aan leidinggevende politiefunctionarissen te sane ren. New York - Italië leeft nog. Dankzij een even miraculeuze als verdiende zege op Noorwe gen (1-0) hield de wereldkampi oen van 1982 het lot in poule E eigen hand. De overwinning kwam na rust tot stand door een doeltreffende kopbal van Dino De overwinning was opmerkelijk omdat Italië op dat moment al met tien man speelde. Doelman Pagliuca ontving nog voor rust wegens hands de rode kaart. Bondscoach Sacchi verving •daarop de niet fitte sterspeler Roberto Baggio voor reserve doelman Marchegiani. Ook aan voerder Franco Baresi moest voortijdig het veld verlaten, van wege een knieblessure. Vandaag spelen in dezelfde pou le Ierland en Mexico tegen el kaar, ZIE SPORT - B1 en B2 tien jaar op de afdeling Beslag- zaken en stond als integer te boek. Hij blijkt begin dit jaar ontmaskerd te zijn. Zijn naam dook op tijdens een onlangs af gesloten politie-onderzoek tegen een groep criminelen in Zuid- Limburg. Daarom startte twee maanden geleden een gerechtelijk vooron derzoek. Dat bevestigde de ver denking dat Marco S. criminelen hielp. Hij liet onder meer een dossier in een strafzaak verdwij nen. De vervolging van de ver dachte werd daardoor bemoei lijkt en vertraagd. Justitie wil niets zeggen over de aard van de verdenkingen. Offi cier van justitie mr. M. Kolkert wil kwijt dat het onderzoek geen aanwijzingen heeft opgeleverd dat nog meer ambtenaren bij de affaire betrokken zijn. Voorarrest De Raadkamer van de rechtbank verlengde gisteren het voorarrest van Marco S. met een week. De officier van justitie had twee weken gevraagd. De advocaat van de verdachte, mr. A. Derks- Höppener, zegt dat de Raadka mer daarmee aangeeft dat de rijksrecherche vaart achter het onderzoek moet zetten. Volgens Derks houdt haar cliënt vol on schuldig te zijn. Officieel bewaart het Openbaar Ministerie het stilzwijgen over de omkoopaffaire in eigen gele deren. Het personeel van het Paleis van Justitie is vorig week geheimhouding opgelegd. Van onze correspondent Zoutelande - De 43-jarige J. Ge- schiere uit Zoutelande is woens dagavond in het Dijkzigt zieken huis te Rotterdam overleden. De man was daags daarvoor bij een arbeidsongeval levensgevaarlijk gewond geraakt. Het slachtoffer viel dinsdaga vond bij het snoeien van een boom op zijn mini-camping te Zoutelande van een hoogte van vier meter naar beneden en kwam op zijn hoofd op de grond terecht. Zwaar gewond daarbij werd hij overgebracht naar het streekziekenhuis in Vlissingen en later naar Rotterdam. Van onze verslaggever Neeltje Jans - In theorie is er plaats voor maar liefst 4000 zeehonden in de Zeeuwse delta en een substantieel deel ervan zou in de Oosterschelde kunnen leven. Want de Oosterschelde is na de bouw van de pijlerdam en de oesterdam als natuurlijk en waardevol ecologisch systeem behouden gebleven. Het water is schoon, produktief en soorten rijk. De bodemligging is nog niet 'in evenwicht met de stromingen, maar de aanpassingen verlopen zoals verwacht. Dit goede nieuws over het milieu komt van ruim vijftig weten schappers na tien jaar van on derzoek naar de effecten van de Deltawerken op het milieu van de Oosterschelde. Met de conclusie dat de delta schoon genoeg en rustig •genoeg is voor 4000 zeehonden, lopen de onderzoekers vooruit op een on derzoek van het rijk waarvan de resultaten pas dit najaar worden bekend gemaakt. Dat was het onderzoek met zendertjes aan de vacht van uitgezette zeehonden. De resultaten van het tienjarig onderzoek werden gisteren, ver vat in een dik boek, tijdens een bijeenkomst op het voormalig werkeiland Neeltje Jans aan een vertegenwoordiger van minister Maij (Waterstaat) overhandigd. Het is iets voor liefhebbers want het 600 pagina's tellend boek werk kost 450 gulden. De uitge ver is Kluwer Academie Publis hers. 2 Het boek is een initiatief van het Centrum voor Estuariene en Ma riene Oecologie in Yerseke. Het internationaal belangrijke on derzoek kan dienen bij proble men die zich wereldwijd' voor doen in estuaria en kustzones. VERVOLG OP ZEELAND - Cl Dit woord is vandaag in het nieuws. Een van de vele. Een krant vol. Nu de daad bij het woord: een echte Parker Roller-pen voor u, met uw woord(en) naar keuze erin gegraveerd, als u een nieuwe abonnee opgeeft. U de pen, de nieuwe abonnee om te beginnen twee weken de krant gratis. Noteer als nieuwe abonnee: Naam: Adres: Postcode:. Plaats:. Telefoon (voor controle bezorging): De nieuwe abonnee betaalt per: kwartaal acceptgiro 87.20 o maand automatisch29.05 De Parkerpen zenden aan: Naam: Adres: _i Postcode:Plaats:. o kwartaal automatisch 84.701 bank/gi ronr In de pen moet komen te staan: (max. 15 letters) De pen wordt opgestuurd zodra wij het eerste abonnementsgeld ontvan gen hebben. Stuur deze bon in een open envelop zonder postzegel naar Dagblad De Stem, Antwoordnummer 112,4800 VB Breda. DE STEM. EEN KRANT DIE JE WAT ZEGT |_J

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1994 | | pagina 1