Burgemeester voortaan boetes geven mag Ware stormloop op reizen naar Oranje bF* ■j ®r> ||j T\0 Relschoppers tijdens Oranje-Brazilië in cel Weer inval justitie in motel Van der Valk D2 UNITED COLORS OF BENETTON. Orthodox welkom voor Yasser Arafat Tekort Rijk door spaarloon Schorsing van dominee twee maanden verlengd TV terneuzen hulst sluis Koninck Voetbal 'Zeeuwen rijden niet gevaarlijk' Twee verdachten xtc-zaak vrij CDA en D66 nog steeds dwars Voor lichte overtredingen Staking dreigt bij Van Gend en Loos WorldCup USA 94 Baggio schiet Itahë verder Johan Museeuw onttroont Chris Boardman Tour de France 94 Metingen voor tunnel vanaf boorplatforms Westerschelde Tribunaal pakt eerst beulen aan VG 5 JULI 1994 Iteedt deze zomer naast de Jan haar eigen beginjaren. |ctie te zien van reportages nog in 'zwart-wit' werd Êrderijen in Bruntinge, die ktriciteitsnet. FOTO ARCHIEF DE STEM legen weken op dinsdagavond lenoemde talkshow Margriet, t, waarover zij onder anderen li zogeheten 'teletijdmachine' latrice een beroemde reiziger llumbus, vertolkt door Dré hulp van kijkers gevraagd bij nsterdams tankstation en een lOmmen, een overval op een de overval op een juweliers winkelbediende uit Alphen 1988. Regie: David Stevens, v McCarthy en Leslie Hope. I York om de bruiloft van een lopt allerminst soepel. Wade's 1 vlammen op. Ongevraagd lift En ontmoet daar ene Doyle nlm uit 1988. Regie: Steve de Iriffith, David Andrews, Ben Jce-fiction. In het jaar 2017 is eur van een recyclingbedrijf, bndin Cherry. Als Cherry door Jam met de avonturierster E. lend exemplaar. anse speelfilm uit 1990. Regie: lerard Lavin en Patrick Ches- fcen zich de paden van een li behoorlijk overhoop liggen, (ting noodlottig worden. DE VERSCHILLEN J/7T. A s)(U!| afsef 'stqoaj jous 'aqnj pn psA uba Bru 'fuapiiqas do japnoqas 'jod uea jBBq 'jod ui |aasuad 's>jui| mnolAI Noordstraat 91 Steenstraat 34 Grote Markt 7 DE STEM 8 '710311 000218" I I I 134e JAARGANG 'We, gaan, naar, Dallas toe, we gaan naar Dallas toe, we gaanhad het bij de oran je uittocht uit de Citrus Bowl geschald. Maar op deze morning-after moet toch even worden uit geplozen of de Hollandse verovering van het Wilde Westen wel doorgang kan vinden. Roodgloeiend hangen de te lefoonsatellieten boven de oceaan. Alom in centraal Florida willen de Miepen en Jannen uit Oldenzaal en Goirle weten hoeveel geld er nog op hun Rabo staat. En of Chantal nóg een tijdje bij oma mag logeren en buur man Frits tweemaal daags Bello wil blijven uitlaten. Vliegtickets naar Dallas vanuit Orlando blijken a 700 dollar te duur. 'Maar als we nou met z'n vieren in 'n auto gaan? Met die Ans en Gerrit die we hier gisteren aan het zwembad hebben ontmoet'. 'Héé, pfect!' De kaart van de Verenigde Staten wordt uitgespreid. Sapperloot wat is dat land groot. Het is zeker 2000 kilo meter naar Nederland-Bra zilië. 'En je mag hier maar 100 rijden. Dat duurt drie dagen. Dan moeten we met een weg. Dat kan helemaal niet!' Maar de lokroep van het Wilde Westen brengt ook het Oranje-legioen onder haar bekoring. 'Tja, het zou toch wel mooi zijn. Kijk, zo door Alabama, bij New Orleans de Mississippi over en dan hier Texas in. Ja toch? Niet dan?' 'We, gaan, naar, Dallas toe', klinkt het een uur later als de Miepen, Jannen, Ansen en Gerritten zich met de koffers in hun huurauto's persen. Het past nét. 'Héé, pfect!' Mare de Koninck Middelburg - Zeeuwen zijn niet gevaarlijker in het verkeer bezig dan andere Nederlanders. De veronderstelling dat er in Zee land sprake is van een onjuist verkeersgedrag en dat er'daarom zoveel doden op de wegen vallen, is onterecht, antwoorden Gede puteerde Staten op vragen van de PvdA-statenfractie. ZIE 2EELAND - Cl Breda - Twee van de vier ver dachten die twee weken geleden tijdens een grootscheepse actie tegen een xtc-lijn werden opge pakt, zijn gisteren weer vrijgela ten. Het lijkt er op dat politie en justitie zich grandioos verkeken hebben en er geen sprake is van het oprollen van 'een zware cri minele organisatie'. Twee ver dachten zitten nog vast. Den Haag - De impasse rond de formatie van een nieuwe regering duurt voort. Zowel het CDA als D66 blijven dwars liggen. De ene tegen een centrum-linkse coalitie (CDA-PvdA-D66), de ander te gen een centrum-rechtse regering (CDA-WD-D66). ZIE BINNENLAND - A3 het weer Rustig zomerweer Vergeleken met de voor gaande dagen is het nu veel aangenamer. Van tijd tot tijd schijnt de zon, weinig wind. Vanavond kans op een buitje. Er is iets loos bij Van Gend WOENSDAG 6 JULI 1994 LOS EXEMPLAAR: MAANDAG T/M VRIJDAG: 1,75 - ZATERDAG: 2,00 Amsterdam (anp) - Voetbal- minnend Nederland wil mas saal naar Dallas om zaterdag in de Cotton Bowl de kwart finale tussen Nederland en Brazilië bij te wonen. Bij de meeste reisbureaus die reizen organiseren naar Dallas, staat de telefoon roodgloeiend. „Het loopt storm", zegt woord voerder Bergman van Effef Pro motions. „Binnen een paar uur hadden we gisteren al honderden kaarten verkocht. De gekte is opnieuw in volle hevigheid los gebarsten." Hetzelfde beeld bij Road Air. „De belangstelling is enorm. We vliegen door onze kaarten heen", aldus een zegsman. Ook Reisburo Roever, sponsor van de KNVB en al jarenlang toonaangevend op het gebied van supportersreizen rond het Nederlands elftal, heeft het druk. Toch verwacht directeur Arend de Roever niet dat half Nederland komende dagen het vliegtuig pakt naar Dallas. „Al met al is het toch een dure grap om Nederland-Brazilië te kun nen zien. Je moet toch snel reke nen op tussen de twee en de drie duizend gulden." De Roever vervoerde afgelopen twee weken vooral de zakenwe reld naar de Verenigde Staten. Vanuit die hoek is de belangstel ling voor Dallas echter mini maal. Op de Nederlandse markt zijn voldoende kaarten beschik baar om het Oranje-legioen naar Dallas te vervoeren. De Roever: „Er zijn voldoende toegangsbewijzen. Dat is geen enkel probleem. De KNVB heeft circa vierduizend kaarten. Dat lijkt me voldoende. Als het echt nodig is kan dat zelfs nog wor den aangevuld. Iedereen die echt wil gaan heeft een kaartje. Daar twijfel ik geen seconde aan." Buiten het KNVB-circuit om is het aanbod van kaarten voor Ne derland-Brazilië groot. Bergman van Effef Promotions: „We heb ben er nu honderden in huis. Als het moet kunnen dat er ook dui zenden worden. Allemaal recht streeks vanuit Amerika. We ko pen ter plekke gewoon alles op wat op de markt wordt aangebo den." Ook Road Air heeft voldoende toegangsbewijzen. „Nu al dik vijfhonderd, maar dat aantal kunnen we via onze contacten in de Verenigde Staten moeiteloos uitbreiden." De zegsman van Road Air verwacht wel proble men om voldoende vliegtuigen in te kunnen zetten teneinde het le gioen te vervoeren. „Het zomerseizoen is begonnen. Daardoor zijn minder charters beschikbaar. Als we onderling goed samenwerken lossen we dat echter wel op."Arend de Roever gelooft echter niet dat het trans port van Oranje-supporters een probleem wordt. „Wij zetten twee vliegtuigen in. Als het no dig is hebben we nog opties op een aantal andere toestellen. Geen enkel punt dus." Van onze verslaggever Den Haag - Als de Tweede Kamer er mee akkoord gaat mogen ministeries en burgemeesters voortaan boetes opleggen voor lichte wetsovertredingen. Dat heeft het kabinet gisteren beslo ten. Met het voorstel wil de regering justitie en de rechterlijke macht ontlasten van het enorme aantal kleine zaken. In januari had een speciale com missie het kabinet geadviseerd om deze weg in te slaan. De overheid werkt nu aan een lijst met wetten waarvan over tredingen in aanmerking komen voor ambtelijke in plaats van strafrechtelijke afdoening. Voorbeelden zijn zwartkijken (niet betalen van de omroepbij drage), te lange werktijden (ar beidsomstandighedenwet) en overtredingen van de rijtijden- wet, die van vrachtwagenchauf feurs een keur aan documenten vereist. Voor deze administratieve ma nier van beboeten komen alleen wetten in aanmerking waarvoor bij overtreding geen celstraf kan worden gegeven. Zwartrijden in het openbaar ver voer blijft een zaak van justitie en rechter, want in een ernstig geval kan de dader naar de ge vangenis worden gestuurd. Het is de bedoeling dat instellin gen die namens de overheid op treden straks ook boetes kunnen gaan opleggen, zoals de uitke ringsinstanties en de PTT. Van onze verslaggever Roosendaal/Den Haag - Bij transportbedrijf Van Gend en Loos dreigen stakingen. De Vervoersbond FNV en de di rectie van het bedrijf gaan don derdag weer rond de tafel zitten om te onderhandelen. Mislukt dat dan volgen er acties. Volgens woordvoerder Duim van de bond is nog niet bekend welke vestigingen daarbij betrokken worden en of ook de vestiging in Roosendaal wordt plat gelegd. VERVOLG BINNENLAND - A3 Het ministerie van Justitie bena drukt dat het om makkelijk te constateren lichte vergrijpen moet gaan. De overheid is niet van plan om nieuwe opsporingsinstanties op te tuigen. Rob Witschge en Ronald Koeman vieren in Disneyland de overwinning op Ierland. foto anp Boston - De Afrikaanse WK- droom spatte gisteravond uit een. Italië profiteerde van de onervarenheid bij Nigeria en zette een 0-1-achterstand om in een 2-1-zege. Roberto Bag gio maakte vlak voor tijd de gelijkmaker en schoot zijn ploeg in de verlenging uit een strafschop bij de laatste acht. Duitsland, Spanje, Zweden, Roemenië, Nederland en Brazi lië hadden zich al geplaatst. ZIE SPORT - B1 t/m B3 Van onze sportredactie Eurotunnel - Johan Museeuw heeft gisteren het gele leiderstri cot van Chris Boardman overge nomen. De Belg won met zijn ploeg GB-MG de ploegentijdrit over 66,5 kilo meter van Cal ais naar de Eu rotunnel in 1.20.31. GAN, de formatie van de onttroonde Engelse leider, eindigde op de achtste plaats op 1.17 van Museeuw en consorten. Tweede in de ploegentijdrit werd de formatie van Motorola met de Nederlandse ploegleider Hennie Kuiper, op zes seconden. De Spaanse titelverdediger Mi guel Indurain finishte met Ba- nesto op de derde plaats op 0.18. Erik Breukink, wiens ploeg ON CE twaalfde werd, verloor 1 mi nuut en 44 op Indurain. Hij staat nu 53e in het algemeen klasse ment. ZIE SPORT - B4 EN - B5 V alg. klassement yr top 10 Johan Museeuw (Bel) 12:20.39' Tour de France 94 Terneuzen - Vanaf half juli zullen twee markante boorplatforms het beeld in een stuk van de Wester schelde domineren. De platforms komen te lig gen in de Pas van Terneuzen, boven de Middelplaat en in de Everingen en worden ge bruikt om veertig metingen te verrichten voor de oever- ververbinding WOV. De mi nister van Verkeer en Water staat heeft drie miljoen gul den beschikbaar gesteld voor het karwei. Er worden bo ringen gedaan tot een diepte van 65 meter. De werkzaam heden nemen zes weken in beslag en er wordt continu gewerkt. Eind deze week worden de twee platforms vanuit Engeland in de haven van Terneuzen verwacht. Daar worden ze met de ver eiste apparatuur uitgerust. Het grondonderzoek wordt van noord naar zuid uitge voerd. Het doel is eventuele risico's tijdens het boorpro- ces voor de tunnel zoveel mogelijk uit te sluiten. Den Haag (anp) - Van de vijftig relschoppers die in Den Haag zijn opgepakt na de voetbalwedstrijd Nederland-Ierland, blij ven er dit weekeinde 26 achter de tralies. De overigen zijn gistermiddag vrijgelaten wegens gebrek aan bewijs of met een bekeuring aan de broek. De politie verwacht deze week nog veel meer raddraaiers te ar resteren, van wie de meesten ook in de cel zullen belanden. De korpsleiding, justitie en de burgemeester willen daarmee voorkomen dat de situatie in de Haagse binnenstad zaterdag na de wedstrijd Nederland-Brazilië opnieuw uit de hand loopt. Maandagavond ontstond een chaos waarin de massa de politie verjoeg. Dat laatste erkent de politie zelf ook. „Politiemensen zijn wegge stuurd, verdrukt en geslagen. Er ontstond een gat in het gezag", aldus plaatsvervangend korps chef Van der Vin. Kort na de 2-0-zege van Neder land op Ierland trokken meer dan 1500 feestende voetbalfans de binnenstad in. Onder hen wa ren 100 tot 150 dronken rad draaiers die een auto in brand staken, winkels plunderden, voor een nog onbekend bedrag schade veroorzaakten en stenen gooiden naar de politie. Al gauw bleek dat de aanwezige agenten de menigte niet de baas konden. De doldrieste supporters joegen rle pnlitiemensen t.prng naar het bureau. Drie agenten raakten licht gewond. Kort daarna kwam er verster king van de mobiele eenheid,. PLO-leider Yasser Arafat maakte gisteren een triomfan telijke intocht in Jericho op de door Israël bezette westelijke Jordaanoever. Jericho vormt met de Gaz.astrook het autono me Palestijnse gebied. Onder degenen die Arafat wel kom heetten waren ook twee orthodoxe joden, leden van de streng-joodse gemeenschap van Jericho. Arafat herhaalde gisteren dat zijn uiteindelijke doel een onaf hankelijke Palestijnse staat is met Jeruzalem als hoofdstad. FOTO AP ZIE OOK BUITENLAND - A4 VANDAAG IN DEZE KRANT Procureur Graham Ble- witt van het Joegoslavië- Tribunaal (foto) zal zich in eerste instantie rich ten op oorlogsmisdadi gers van middelzwaar niveau, zoals kampbeu- fen. Pas later komen de politieke topfiguren aan de beurt. ZIE BUITENLAND - A4 INHOUD 2 KATERNEN Binnen-/Buitenland A2 Binnenland A3 Buitenland A4 Economie A5 Sport deel B Zeeland deel C Gids deel D RTV-programma's D2 Amsterdam (anp) - Volgend jaar dreigt een nieuwe financiële tegen valler voor het Rijk van een half miljard gulden. Dat is het gevolg van het succes van de spaarloonregelingen, blijkt uit een brief van minis ter Kok van Financiën aan de Tweede Kamer. De succesvolle spaarloonregelingen hebben te maken met de initia- tiefwet Vermeend/Vreugdehil. Dankzij deze wet kunnen werknemers met ingang van 1 januari 150 gulden per maand aan spaargeld van hun belastbaar inkomen aftrekken. Hierdoor dreigt de schatkist in 1995 een half miljard gulden aan be lastingen en premies mis te lopen. Gezien de demissionaire status van het kabinet kan Kok voor de begroting van 1995 geen nieuwe bezui nigingen voorstellen. Van onze verslaggever Goes - De streng gereformeerde kerkeraad in Goes heeft beslo ten de schorsing van de in de rusthuizenaffaire in opspraak ge raakte dominee Schreuder uit Goes voorlopig te verlengen tot 5 september. Schreuder, de afgetreden voorzitter van de Stichting Rusthuizen der Gereformeerde Gemeenten in Zeeland, was voor zes weken geschorst vanwege zijn aandeel in het gesjoemel met tonnen aan gemeenschap sgeld. Hij wordt verdacht van zelfverrijking en nonchalant bestuur, terwijl justitie in Middelburg onderzoekt of hij en andere ex-bestuursleden strafvervolging krijgen wegens fraude. De fraude-officier van justitie Van Ginkel heeft aangekondigd van daag met verdere mededelingen te komen. De schorsing van Schreuder is verlengd tot 5 september, wanneer al le orthodoxe kerkeraden in Noord- en Zuid-Beveland rond de tafel gaan zitten om over een vervolg te vergaderen. Dit woord is vandaag in het nieuws. Een van de vele. Een krant vol. Nu de daad bij het woord: een echte Parker Roller-pen voor u, met uw woord(en) naar keuze erin gegraveerd, als u een nieuwe abonnee opgeeft. U de pen, de nieuwe abonnee om te beginnen twee weken de krant gratis. Van onze verslaggever Den Haag - Politie en justitie hebben opnieuw huiszoeking gedaan bij een Van der Valk- bedrijf. Bij het motel in Sassenheim is administratie in beslag genomen. De bedrijfsleider is aangehou den. De man is gisteravond weer vrijgelaten. De 43-jarige bedrijfsleider is, in tegenstelling tot de meeste ande re vijftien verdachten die eerder in verband met verdenking van fraude in het Van der Vlak-con- cern werden aangehouden, geen lid van de familie. Het concern wilde gisteren geen commentaar geven op de nieuwe huiszoeking en arrestatie. Het onderzoek naar belasting- en premiefraude bij het concern be gon in februari dit jaar. Bij huis zoekingen en invallen in bedrij ven werden toen administratie en 5,5 miljoen gulden in beslag ge nomen. Vijftien verdachten, bijna alle maal leden van de bekende hore- ca-familie, werden toen gearres teerd en kortere of langere tijd opgesloten. De opwinding rond het 'oprollen' van het miljoenenbedrijf was toen enorm. Opschudding ont stond vooral over de aanhouding van de familiehoofden Gerrit en Arie en hun latere vrijlating uit de Scheveningse gevangenis. Volgens justitie was de inval in Sassenheim bedoeld om aanvul lende informatie te krijgen over verzwijging van een deel van de omzet. Het gerechtelijk vooronderzoek tegen het concern is nog steeds aan de gang en verloopt, volgens de Haagse persofficier, voorspoe dig. Hoewel aanvankelijk ge dacht werd deze zomer al te be ginnen met het berechten van een aantal verdachten, wordt daar van nu afgeweken. Alle verdachten zullen nu waar schijnlijk eind dit jaar voor de rechtbank in Den Haag moeten verschijnen. Volgens persofficier Zandbergen is het absoluut niet de bedoeling om alle Van der Valk-vestigingen een voor een aan te pakken. „Grote acties komen er niet meer, wel sluit ik beperkte inval len zoals nu in Sassenheim niet helemaal uit voor wat aanvullen de informatie." Noteer als nieuwe abonnee: Naam: Adres: Postcode:Plaats:. Telefoon (voor controle bezorging): De nieuwe abonnee t De F 87.20 29.05 kwartaal automatisch 84.70 bank/gironr Naam: Adres: Postcode:. Plaats:. In de pen moet komen te staan: (max. 15 letters) De pen wordt opgestuurd zodra wij het eerste abonnementsgeld ontvan- gen hebben. Stuur deze bon in een open envelop zonder postzegel naar Dagblad De Stem, Antwoordnummer 112,4800 VB Breda. DE STEM. EEN KRANT DIE JE WAT ZEGT l

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1994 | | pagina 1