uakes Voortaan twee man in cel r ui W m Terneuzen geschokt na 'executie' vrouw door Belg Honderdduizenden Ruandezen op de vlucht wmmmMÊi^mÊmmÊÊÊÊÊËmmÊÊm Totale ontluistering van Nederlandse wielersport Geheimzinnige cirkels in tarweveld Zierikzee Politie waarschuwt voor praktijken incassobureau P x. RÉi^Ëg» -jS»/ J -••- %a§i d Vlaams geld voor schone Schelde Rabin ontmoet Hussein 25 juli in W ashington Jacques Santer opvolger Jacques Delors 0 Justitie: Alleen als anders zware crimineel moet worden vrijgelaten Tennissers kansloos Berlusconi dreigt met aftreden Bij RDM moeten 260 banen weg PvdA jaagt CDA °P de kast AKATURES^ Op zoek riaar werk DE STEM heeft vandaag ruim 60 vakatures. Maak er werk van Gilze en Rijen daagt staat voor rechtbank Erger dan de hel De laatste restanten zomercollectie tegen WEGGEEFPRIJZEN O! Weer aderlating voor kabinet Tour de France f 94 i KRIJDAG 15 JULI 1994 D4 k w f~-v mw in- i l A'? fïi V /W* ^SBEeELM/ •VSttnsuéli Stem-lexers en -lezeressen Kijken week in week uit in de ,,Kleintjes"-rubrieken. Oat zijn elke dag vele tienduizenden mensen. Het moet dan wel heel raar lopen als juist uw ..kleintje" niet zou worden gelezen. DE STEM 710311 000225 I I I I I JAARGANG tcmeuzen - De Vlaamse Milieu maatschappij (VMM) investeert lot en met 1999 jaarlijks ruim driehonderd miljoen gulden in zuiveren van het water van dè Schelde en haar zijrivieren. Nederlandse deskundigen ver wachten dat hierdoor het water de Westerschelde ook een stuk schoner zal worden. ZIE ZEELAND - C1 Jeruzalem - De Israëlische pre mier Yitzhak Rabin zal op 25 juli Washington de Jordaanse ko- ag Hussein spreken. De ont moeting is georganiseerd door de Amerikaanse president Clinton. Volgende week beginnen aan de grens tussen Israël en Jordanië de eerste officiële vredesbespre kingen tussen beide landen, die vanaf 1948 op voet van oorlog hebben geleefd. Brussel - De Luxemburgse pre mier Jacques Santer wordt de opvolger van Jacques Delors als voorzitter van de Europese Com missie. het dagelijks bestuur van de Europese Unie. De twaalf lid staten zijn het daarover gisteren eens geworden. I ZIE BUITENLAND - A4 HET WEER 1 16/24 /ZONDAG tl MIN /MAX. El 16/26 ij ZATERDAG 16 JULI 1994 LOS EXEMPLAAR: MAANDAG T/M VRIJDAG: 1,75 - ZATERDAG: 2,00 Van onze verslaggever Terneuzen - Met vijf geweer schoten heeft een 47-jarige Gentenaar gisteren in Terneu zen een eind gemaakt aan het leven van de 28-jarige me vrouw C. Schieman uit Sas van Gent. De verdachte kon een half uur la ter in Philippine worden aange houden. Mevrouw Schieman werd op de Herengracht in Terneuzen door de verdachte nagenoeg klem ge reden. Zij vluchtte, toen zij de Een omstander loopt ondanks de politie-afzetting langs het lijk van de vermoorde vrouw. FOTO WIM KOOYMAN man herkende, uit haar ahto. De ze achtervolgde haar en schoot haar met een geweer eerst in haar rug en vervolgens door het hoofd. De schietpartij werd gezien door een aantal ooggetuigen. Het was op dat moment redelijk druk op de Herengracht. De ont zetting onder deze mensen was enorm. De Stichting Slachtoffer hulp Zeeland verleende hulp en ondersteuning aan zowel direct betrokkenen als aan ooggetuigen die daaraan behoefte hadden. Sommige getuigen spraken van een 'regelrechte executie'. Vol gens een van hen begon de vrouw luid te schreeuwen toen de man haar auto had klemgereden. De ooggetuige: „Ze rende weg. De man stormde ook zijn wagen uit. Ik zag tot mijn ontsteltenis dat hij haar met een geweer in zijn hand achtervolgde en ver volgens van dichtbij in de rug schoot." „Ze viel op de grond. De man liep vervolgens naar haar toe, zette de loop van het geweer tegen haar hoofd en haalde nog eens vier keer de trekker over." Na de schietpartij reed de verdachte met een witte Renault 5, Belgisch kenteken BAB 392, vanaf de He rengracht via Hoek naar Philip pine. Onderweg veroorzaakte hij een aantal (bijna)-aanrijdingen. Vermoedelijk raakte hij daarbij gewond. De politie in Terneuzen zoekt mensen die getuige zijn ge weest van deze rit. Volgens een woordvoerder van de politie wa ren problemen in de relationele sfeer oorzaak van de moord. Zomers Ook in het weekeinde hogedtukweer met zomerse temperaturen. Vandaag eerst wat bewolking, daarna en ook morgen zonnig. De kans op een lokale onweersbui blijft. Rotterdam - Ondanks de aanwe- zigheid van liefst 12.000 'oranje- getinte' fans had de Nederlands tennisploeg gisteren tijdens de eerste dag van de kwartfinale in het Davis Cup-toernooi geen schijn van kans tegen de Vere nigde Staten. Het koningskoppel Courier-Sampras mepte in de en kelspelen zowel Krajicek als El- lingh in drie sets finaal van de Rotterdamse baan. ZIE SPORT - B4 Rome - In Italië is een politieke crisis ontstaan rond het besluit van het kabinet-Berluseoni om de rechters die de corruptie be- stnjden, aan de leiband te leg gen. Zelfs vertegenwoordigers van de regeringscoalitie dringen aan op wijziging van het decreet. Berlusconi houdt echter aan de maatregel vast en dreigt met af treden wanneer het parlement hem niet steunt. ZIE BUITENLAND - A4 Rotterdam/Breda - Het Rotter damse bedrijf RDM (marine-, werktuig- en staalbouw), dochter van het Begemann-concern in Breda, wordt opgesplitst in drie "handige onderdelen. Die operatie kost naar schatting 260 werknemers hun baan. Er wer- hen nu nog 760 mensen bij RDM. ■ZIE ECONOMIE-A5 Den Haag - Minister Kosto (Jus- 1 je) vmdt dat de euthanasie-re- |e mg moet worden versoepeld, «jvendien moeten alle lopende jegen artsen die euthana- i»! ve™en gepleegd, opnieuw orden bekeken. Daarmee jaagt bewindsman de CD A-fractie P de kast. Die is 'ontsteld'. ■ZIE BINNENLAND - A3 Ruud had Jacques moeten heten Van onze Haagse redactie Den Haag/Breda - In huizen van bewaring kunnen vanaf volgende week woensdag twee gedetineerden in één cel worden geplaatst. Het cellentekort noopt Justitie tot-deze 'noodmaatregel'. Het plaatsen van twee gedetineerden in één cel moet aan een aantal ei sen voldoen. De noodmaatregel geldt voor drie jaar. Eind vorig jaar ging de Tweede Kamer na lang discussiëren ak koord met de mogelijkheid om in bepaalde situaties twee gevange nen in een ruimte te plaatsen. De PvdA-fractie wilde er in eerste instantie niet aan, maar gaf uit eindelijk toch haar fiat. Er mogen straks alleen twee ge detineerden in één cel als er spra ke is van een noodsituatie door het cellentekort. Dat wil zeggen: als de enige andere mogelijkheid is een zware crimineel vrij te la ten. Verder mogen degenen die al ver oordeeld zijn niet samen in een cel met degenen die nog preven tief vastzitten. Ook moeten de gedetineerden geschikt zijn om een cel te delen. In Breda ook In huizen van bewaring zitten mensen die nog berecht moeten worden, veroordeelden die een korte straf moeten uitzitten en veroordeelden die wachten op een plaats in de gevangenis. Het was al mogelijk om vreemde lingen die wachten op uitzetting en mensen die zitten wegens het niet betalen van een boete met meer personen in een cel onder te brengen. Justitie wil het cellentekort ver minderen door de bouw van extra cellen. In 1996 moeten er 12.000 beschikbaar zijn, nu zijn dat er nog geen 8.000. In de Bredase 'Boschpoort' is er sinds december vorig jaar een grote cel, waarin zes gedetineer den op vrijwillige basis samen zitten. Het gaat meestal om drug verslaafden die zich voorberei den op een opname in een afkick centrum. m ~--,r - ir-A---Vt-TV., ADVERTENTIES Van onze verslaggever Gilze-Rijen - Zeven gemeenten, waaronder Gilze en Rijen, dagen de staat voor de rechtbank, om dat die niet langer extra geld be schikbaar stelt voor de opvang van zigeuners. De regering wil het geld dat voor opvang van zigeuners beschik baar is verdelen over alle ge meenten. Gilze en Rijen, Berkel-Enschot, Capelle aan de IJssel, Ede, Epe, Nieuwegein en Oldenzaal span nen daarom een beroepsprocedu re aan bij de rechtbank in Arn hem. De gemeenten wijzen erop dat het kabinet jarenlang heeft ge werkt aan concentratie van zi- geuneropvang. Nu dat redelijk is geslaagd, worden de betrokken gemeenten gestraft. De Verenigde Naties hebben gisteren gewaarschuwd voor een catastrofe bij de opvang van Ruan- dese vluchtelingen in Zaïre. In de grensstad Goma zitten al een half miljoen vluchtelingen dicht op elkaar en de VN verwachten er de komende dagen nog eens 300.000. Uit de stad wordt totale chaos gemeld. foto epa ZIE OOK BUITENLAND - A3 VANDAAG IN DEZE KRANT Oud-strijder Stepan Ba- rylak begroet elke dag zijn kameraden op het Poolse kerkhof bij het Normandische Potigny. Wat zich vijftig jaar ge leden hier kort na D-day afspeelde, moet erger dan de hel geweest zijn. ZIE WEEKEND - E1 Exclusieve damesmode in de betere merken Kerkplein 6 Baarle-Nassau Zondags open 's Maandags gesloten Tel. 04257-9483 AVONDOPLEIDING MIMA-A/S NGPR-A NIMA-SALES-A REPETfTIECURSUS NIMA-A/B PRAKTUKDIPl, MARKETING PRAKMKD1PLOMAPR. 8ASI5KENNIS BOEKHOUDEN POB MBA SCO PO LOONADMINISTRATIE MIDDLE MANAGEMENT BELASTINGADVISEUR/ASSISTENT BEL 076-601936/215389 VOOR DE BROCHURE VOORLICHTINGSAVOND: 29 AUGUSTUS, AANVANG 19.00 UUR. HEAO-GEBOUW, LOVENSDIJKSTRAAT 63, BREDA. Oe stichting OIB is erkend door de Minister van Onderwijs en Wetenschappen op grond van de wet op de onderwijsinstellingen voor zover het onderwijs onder de reikwijdte van de wet valt Den Haag - Met het afscheid gisteren van de ministers D'Ancona (WVC) en Maij- Weggen (Verkeer en Water staat) heeft het kabinet op nieuw een aderlating onder gaan. PvdA-staatssecretaris Dankert (Buitenlandse Za ken) is eveneens naar Straats burg vertrokken. Minister Al ders (Milieubeheer) gaat naar Genève, waar hij het milieu bureau van de Verenigde Na ties gaat leiden. Eerder al ver trokken tussentijds de minis ters Van den Broek (Buiten landse Zaken), Van Thijn (Binnenlandse Zaken), Hirsch Ballin (Justitie) en Braks (Landbouw), terwijl minister Dales (Binnenlandse Zaken) overleed. Van de staatssecre tarissen vertrokken Van Voorst tot Voorst, Simons, Ter Veld en In 't Veld voortijdig. Het bureau gebruikt de naam Ivas en geeft als adres Postbus 163 in Axel op. Het geld moet ook op een bankrekening in Axel worden overgemaakt. De aanmaningen gaan vergezeld van het dreigement dat bij niet betalen binnen veertien dagen een deurwaarder zal worden in geschakeld. Volgens de politie komen al sinds juli 1992 regelmatig uit het hele land klachten binnen over het bureau. Steeds blijkt dat er voor een aan maning geen enkele aanleiding bestaat. Geen van de klagers heeft ooit diensten of goederen Steven Rooks stapt af. foto cor vos Van onze verslaggever Luz-Ardiden - Nederlands kampioen Steven Rooks en Gert-Jan Theunisse zijn giste ren in de twaalfde etappe van de Ronde van Frankrijk afge stapt. De voormalige klimgeiten uit de ploeg van Cees Priem staakten de strijd na ongeveer 120 kilometer. Het afstappen van het tweetal betekende de totale ontluistering van de vaderlandse wielersport én het einde van een tijdperk. Theunisse klaagde over een knie, die volgens hem sinds twee jaar hinder oplevert. „Ik kan gewoon niet meer verder. Die knie is to taal verrot," jammerde de Bra bander voordat hij in de bezem wagen stapte. Steven Rooks was spraakzamer. Hij wees op het feit dat hij nog niet zo lang geleden scheidde van zijn vrouw en dat hij het daar geestelijk nogal moeilijk mee heeft. TVM-ploegleider Cees Priem onthield zich zo veel mo gelijk van commentaar. De Zeeuw is bang dat bij een al te hard oordeel over de opgave van het duo hij bij terugkeer in Ne derland onmiddellijk voor de rechter zal worden gedaagd. „Niemand weet hoe die twee pre cies in elkaar zitten. Voor je het weet heb je een van hun advoca ten op je dak," aldus Priem, die wel het woord 'coureurs' verbas terde tot 'profiteurs'. ZIE SPORT - B2 EN - B3 Van onze verslaggever Zierikzee - Drie jaar nadat de Britten Douglas Bower en Da vid Chorley onthulden dat ze 'voor de grap' tien jaar lang cir kels in de korenvelden van hun vaderland hadden getrokken, zijn er nu ook drie van die cirkels in Zeeland ontdekt. INHOUD 6 KATERNEN BinnerWBuitenland A2 Binnenland A3 Buitenland A4 Economie A5 A6 Beurs A6 Sport deel B Zeeland deel C Weekendgids deel D RTV-programma's D5/D6 Weekendbijlage deel E Kleintjeskrant Van onze verslaggever Terneuzen/Axel - De Zeeuwse politie waarschuwt voor activi teiten van een incassobureau uit Axel, dat waarschijnlijk in het hele land aanmaningen verstuurd voor bedragen van 150 tot 250 gulden. Het bureau zegt daarbij op te treden namens de fir ma Rencontre. En opnieuw rijst de vraag: zijn de cirkels een grap of willen buiten aardse wezens ons aardbewoners toch wel degelijk een teken ge ven? Vorige week zaterdag ontdekte een loonwerker, die in een naast gelegen aardappelveld aan het spuiten was, dat er iets mis was in de tarwe. Hij waarschuwde boer Leen' Hanse: „Ik kon mijn ogen niet ge loven. Drie keurige cirkels. Exact rond. Een van twee, een van drie en een van twaalf meter doorsnee. En tussen de cirkels paadjes van precies zestig centimeter breed. Vanaf de kant van de akker was geen spoortje te bekennen. Hoe dit kan is voor mij een compleet raadsel". Een natuurverschijnsel kan het niet zijn: „In de dertig jaar dat ik nu boer heb ik al wel eens een blikseminslag in de tarwe gehad. Maar dan krijg je zwartgeblaker de restanten. De wind kan het ook niet zijn. Want die laat geen cirkels en paadjes achter." „Wat mij vooral frappeert is dat de halmen niet alleen bij de grond zijn afgebroken, maar ook net onder de halm. En het graan ligt zo plat dat je niet begrijpt dat het zo plat kan". De zoon van de familie Hanse deed maandag aangifte bij de plaatselijke politie: „Want als dit baldadigheid is, dan moet er. maar eens op gelet worden." De 'sterke arm' kwam kijken, maar trok geen conclusies. Wel zorgde opname in het politie rapport ervoor dat de plaatselij ke Zierikzeesche Nieuwsbode er lucht van kreeg. Die publiceerde donderdag het komkommerver- haal bij uitstek. VERVOLG OP BINNENLAND - A3 ADVERTENTIE Dit woord is vandaag in het nieuws. Een van de vele. Een krant vol. Nu de daad bij het woord: een echte Parker Roller-pen voor u. met uw woord(en) naar keuze erin gegraveerd, als u een nieuwe abonnee opgeeft. U de pen.* de nieuwe abonnee om te beginnen twee weken de krant gratis. afgenomen van de firma Rencon tre. Sommigen hebben overigens wel contact met deze firma ge had, maar dat tussentijds weer verbroken. Onderzoek van de politie toont aan dat het incassobureau niet staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Op de aanma ningen ontbreekt' buiten het postbusnummer in Axel een vol ledig adres en telefoonnummer. Dat laatste geldt ook voor de fir ma Rencontre. De politie zegt op dit moment on voldoende aanknopingspunten te hebben voor een strafrechterlijk onderzoek. Npteer als nieuwe abonnee: Naam: Adres: - Postcode:Plaats:_ Telefoon (voor controle bezorging): De nieuwe abonnee betaalt per: kwartaal acceptgiro 87.20 maand automatisch 29.05 De Parkerpen zenden aan: Naam: Adres: Postcode: kwartaal automatisch 84.70 banl^gironr rvpiwuv.Plaats:_ In de pen moet komen te staan: (max. 15 letters) De pen wordt opgestuurd zodra wij het eerste abonnementsgeld ontvan- gen hebben. Stuur deze bon in een open envelop zonder postzegel naar Dagblad De Stem, Antwoordnummer 112, 4800 VB Breda. 8

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1994 | | pagina 1