De allervoordeligste zitplaatsen. Het extraatje van Grand'ltalia. Rechtshulp selecteert asielzoekers SMANN 'Bijna-ex-ministers' muiten tegen Lubbers Russen voortaan maar met zestien in een cel Op 6 augustus grote tv-actie voor Ruanda 8 I KWALITEITSVLEES Aanslag in Londen: 6 Godswonder dat er geen doden zijn' tact 0 4IJ W. BERNAARDS >itant J. Hussaarts Weg Harlingen- Terschelling onder water' eel uienoogst mislukt erlies voor olleybalteam laarhuis wint an Eltingh Vredesmacht Moet blijven' DA zet zichzelf Hiitenspel Berlusconi en het smeergeld Overval op nachtclub Ylissingen Nu ZomerSALE met kortingen tot wel 50%. W aterverbruik 20 procent hoger Deze week alleen bij Albert Heijn. cm Justitie bedenkt nieuw systeem: Zelfmoordenaar rijdt in op bus: negen gewonden Peuter verdronken in vijver camping pot 660 mi o.yy 994 rse kleuren J2rf- 22.- se kleuren -W.- 15.- n zkn de da- cpm) n. j.ke- excont. gpm) zoek ongen? 5cpm) ers is? Bel t apart aar, bel pm) IRECT: t gay- hete jou: span- zwoele pm direkt ste mei- cpm) eel il Privé keld. reeklijn, reageer en. ken jon- ippertje. en sex- ercieel) 06-9600 van een cpm) uis and .p.m. 40 jaar xkontakt ■pm) Eenzame hete vrouwen zoeken anoniem-sexkon- takt Bel 06-9511 (75cpm) Gratis sexkontakt vooi vrouwen: 06-4909, Mannen bel 06-9604(75cpm) - TIPPELLIJN eenzame vrouwtjes zoeken 'n vlug- gertje? 06-9530(75cpm) ANONIEME sexdating sex kontakt met eenzame vrouwen 06-9706(1 OOcpm) "SM-VOOR 2' snelle SMkontakten! 06-320.329.99(75cpm) HOMOKONTAKTEN Zoek je 'n hete jongen? 06-320*330*18 (75 cpm) ANONIEME sexadresjes van vrouwen. Bel nu 06-9737 (75 cpm) PRIVÉ telefoonnrs. van hete vrouwen thuis! (75cpm) *06-9605* THUISKONTAKT hete vrouwen in |ouw regio Bel nu 06-9811 (75cpm) DIREKT apart met vrouwen Vrouwen bel 06-4300, man- nen bellen 06-9757(75cpm) SEXGESPREK direkt apart met 'n meisje Bel 06-9701 (75cpm) VROUWEN van 35 jaar en ouder willen Direkt-sex (75cpm) *06-9512* PRAAT nu zelf de heetste vrouwen jouw (hotel)bed inl Bel nu 06-9664(1 OOcpm) PRIVÉ telefoonnrs van hete vrouwen thuis! (75 cpm) *06-9502* OPWINDEND sexgesprek met 'n hete vrouw 06-320.330.81 (75 cpm) HOMO-jongens Hoor ze heet tekeer gaan 06-320*330*88(75cpm) GRATIS-sex voor vrouwen: 06-4300, heren bel 06-320.330.91 (75cpm) VROUWEN 40 zoeken stoute jongens Bel 06-9844 (75 cpm) SM-KONTAKT voor strenge afspraken! 06-320.325.80(1 OOcpm) HUISVROUWTJES zoeken overdag sexkontakt Bel 06-9661 (1 OOcpm) - Welberg (Steenbergen) - 01670-63078 liedingen geldig t/m 6 augustus Koop gevraagd of aan te bieden? (0n laten noren via een Kleintje in De Stem en het komt in orde grs tienduizenden Stem-tezers en f6ssen (een op de drie) lezen uw advertentie, ,m(3at zij speciale belangstelling hebben voor onze Kleintjes -rubriek Huisdieren DE STEM Den Haag - De meligheid, die tijdens deze periode van temperaturen soms on gemeen hard kan toeslaan, lijkt het KNMI ook parten te spelen. Wie gisterochtend argeloos het telefonisch weerbericht belde, kreeg een opvallende mededeling te horen. Automobilisten wer den gewaarschuwd dat 'de weg tussen Harlingen en Terschelling onder water Dat klopt. Tussen de ze Friese gemeenten is in- aad een veerbootver binding. Het blijkt dat een paar me dewerkers van de telefoni- dienst een flauw grapje wilden uithalen, maar dat het niet de bedoeling was dat dat op het bandje zou komen. Wie na 13.15 uur belde kreeg dus weer de ge wone voorspelling te horen: WARM! HET WEER /MIN./MAX 18 32 Tropisch Gisteren de elfde tropische dag. Ook vandaag weer bloedheet. De rest van de maand, op een enkele onweersbui na, droog en warm. Wind variabel. tes - Een deel van de uienoogst Zuidwest-Nederland is mis- kt. Bij veel landbouwers op rard-Beveland en in West-Bra- mt heeft schimmelziekte de ui- aangetast. Woordvoerder Van i Schelde van Landbouwmaat- happij ZMO in Goes zoekt de irzaak van de schimmelziekte de kwaliteit van het gebruikte lantmateriaal. ZIE ZEELAND - Cl Bijna-ex- muiters Van onze Haagse redactie Den Haag - Premier Lubbers heeft zijn kabinet niet meer 'onder controle'. Een brief van de demissionaire premier aan zijn ministers met de oproep om op vrijdag en zaterdag te vergaderen over de begroting van volgend jaar - voor het geval de kabinetsformatie nog lang duurt - is slecht gevallen. De bij na-ex-ministers weigeren aan de oproep gehoor te geven. Demissionair staatssecretaris Wallage - ook PvdA-fraetievoor- zitter - vindt een vergadering over de begroting van 1995 vol strekt overbodig. Ook CDA-be- windslieden, die nu in de CDA- fractie zitten, zoals Bukman (Landbouw) en Heerma (Volks huisvesting) doen mee aan de 'muiterij' tegen Lubbers. Ieder een vindt dat Kok ongestoord aan zijn formatie moet kunnen werken. „Dit zittende kabinet is wel erg demissionair, want veel bewinds lieden zijn al uitgevlogen. (Zoals Maij-Weggen, D'Ancona en Dan- kert die naar het Europees Parle ment vertrokken, red.) We zullen Lubbers vrijdag duidelijk maken in de ministerraad dat er schot zit in de informatie van Kok en we geen onnodig werk hoeven te doen," aldus Wallage. Lubbers verbaasde de overgeble ven ministers én staatssecretaris sen van CDA- en PvdA-huize de ze week met een schriftelijke uit nodiging voor een begrotingsver gadering. Weliswaar was enige tijd geleden afgesproken dat het kabinet goed in de peiling zou houden of alsnog een nood-be groting zou moeten worden ge maakt, maar het plan-Kok van deze week, inclusief de (voorlopi ge) instemming van vier grote fracties maakt de afspraak ach terhaald, luidt de conclusie van de grootst mogelijke meerderheid in het kabinet. „Och, Lubbers is altijd wat over ijverig. Misschien vindt hij het wat vervelend dat hij aan de kant staat. Maar het is nu eenmaal goed gebruik dat een kabinet na verkiezingen rustig aan doet. Dat is lastig voor Lubbers, maar het is niet anders," aldus een inge wijde. Of zoals Wallage zegt': „Het zit tende kabinet moet een nieuw kabinet hoe dan ook niet voor de voeten lopen." Lubbers: 'overijverig' foto de stem/johan van gurp «neo - De Nederlandse volley- illers zijn de eindfase van de rorId League slecht begonnen et een onverwachte nederlaag (gen Bulgarije: 2-3 (15-13 14-16 5-8 9-15 11-15). Een zege zou Kwalificatie hebben betekend oor de halve finales. Om die te sreiken, moet nu vandaag in uneo worden gewonnen van het erke gastland Italië. IZIE SPORT -B1 lilversum - Paul Haarhuis ver- oeg gisteren zijn maatje Jacco ltingh op Het Melkhuisje. De indhovenaar zegevierde met "ee maal 7-5. IZIE SPORT-B1 srajevo - VN-secretaris-gene- tal Boutros Ghali is gisteren van lie kanten aangevallen over zijn Mrstel om de gehele vredes- lacht uit Bosnië terug te trekken k te vervangen door Navo-troe- Nederland heeft al laten we ll niet van plan te zijn haar lauwhelmen uit Bosnië weg te alen. I2|E BUITENLAND - A4 'en Haag - Het CDA dreigt zich- buitenspel te zetten bij de abinetsformatie. De fractie ver- 'erpt het uitgangspunt van in- 'rmateur Kok om niet te tornen an hoogte en duur van de uitke ken, PvdA, WD en D66 kwa- len eerder al overeen dat hoogte j? duur van de uitkeringen niet •r discussie staan. IZIE BINNENLAND-A3 Van onze correspondent Bob van Huët Londen - Bij een aanslag op de Israëlische ambassade in Londen zijn dertien mensen gewond geraakt, van wie een ernstig. De zware bom ontplofte gister middag voor de consulaire afde ling en was verborgen in een ge parkeerde auto. Een deel van het gebouw stortte in. De Britse poli tie vermoedt dat de aanslag het werk is van islamitische extre misten die de in Washington be klonken toenadering tussen Is raël en Jordanië zouden willen willen ondermijnen. De aanslag zorgde voor paniek in de gegoede wijk Kensington, aan de westkant van Londen. „We dachten eerst dat het een aardbe ving was. We wisten niet wat we moesten doen, iedereen schreeuwde," zei een verkoopster van een nabijgelegen winkel. „Het was een enorme schok. De len van het gebouw stortten ge woon in. Het is een godswonder dat er geen doden zijn gevallen," aldus Rachel Gordon, Israëlische ambassade-woordvoerdster. De explosie was tot op tien kilo meter afstand te horen. Na de klap regende het glas op Ken sington Church Street, een van de drukke winkelstraten van Londen. Voorbijgangers, onder wie veel toeristen, renden in pa niek weg. De wijk werd onmid dellijk afgezet door de politie uit vrees voor een tweede bom. Een werknemer van het Royal Gardens Hotel werd door de kracht van de explosie naar bui ten geslingerd. „Ik zag een auto branden, maar ik kon niet meer opstaan. Ik weet niet hoe ik dit heb overleefd," vertelde Morris Murphy vanuit het ziekenhuis. Hij moest worden behandeld voor snijwonden aan zijn benen. VERVOLG OP BUITENLAND - A4 VANDAAG IN DEZE KRANT De Italiaanse premier Berlusconi heeft een fel le aanval gedaan op de rechters die bezig zijn met een onderzoek naar corruptie bij Berlusconi's bedrijven. Hij beschul digt hen ervan zich met politiek te bemoeien. zie achtergrond - a2 zie buitenland-a4 Prikkeldraad, de finishing touch aan een nieuwe gevangenis in Moskou, die een hele verbetering inhoudt voor de bewoners: Er gaan er maar dertien in één cel, tegen soms wel 300 in de oude gevangenissen... foto epa Hilversum (anp) - De publieke omroe pen houden zaterdag 6 augustus op de drie Nederlandse netten een gezamen lijke televisie-actie ten bate van de nood in Ruanda. De actie vindt plaats tussen tien uur 's avonds en één uur 's nachts. De actie is op verzoek van en in samenwerking met de sa menwerkende hulporganisaties. Het commerciële RTL had in gesprekken vorige week met de omroepen laten weten via zijn twee netten met de actie mee te wil len doen. Tot verdriet van RTL liet de NOS gisteren weten van dat aanbod geen gebruik te maken. De uitzending op 6 augustus komt gedeelte lijk rechtstreeks vanaf het Museumplein in Amsterdam. Daar zullen onder anderen di verse artiesten optreden. Dit deel van het programma wordt geproduceerd door En- demol Produkties. Het informatieve onder deel van het actieprogramma, vanuit de studio in Hilversum, wordt geproduceerd door de gezamenlijke omroepen onder lei ding van Joop Daalmeyer. Tot nu toe is de respons op de Nationale Ac tie Ruanda, die afgelopen weekeinde begon, bijzonder groot, zeggen de hulporganisa ties. Tot gisteravond was ongeveer een half miljoen gulden op het speciale gironummer 555 gestort. De inzameling overtreft daar mee in financieel opzicht alle eerdere acties. Het geld wordt gebruikt voor noodhulp (medicijnen, tenten en voedsel) aan de vluchtelingen in de buurlanden van Ruanda en het land zelf. Vooral in Zaïre worden activiteiten gefi nancierd voor de opvang van ontheemden. Verder wordt geld gebruikt voor het opvan gen en begeleiden van Ruandezen die terug keren. ZIE OOK PAGINA A2: 'De dood is het meest hongerig' INHOUD 2 katernen BinnerWBuitenland A2 Binnenland A3 Buitenland A4 Economie A5 Sport deel B Zeeland deel C Gids deel D RTV-programma's D2 Van onze correspondent Vlissingen - Gistermorgen werd een gewapende overval ge pleegd op een nachtclub aan de Prins Hendrikstraat in Vlissin gen. Daarbij is een onbekend, doch aanzienlijk geldbedrag buitgemaakt. Bij de overval is niemand gewond. Omstreeks half zes drongen twee met zwarte bivakmutsen op het hoofd gemaskerde mannen de nachtclub binnen. Beiden waren in het bezit van een vuurwapen. Op het moment van de overval was enkel nog de eigenaar in de zaak aanwezig. Deze werd door de twee mannen, die hun wapen trokken bedreigd; zij eisten geld. Met de buit ging het tweetal er van door, vermoedelijk gebruik makend van een gereed staande auto. Omtrent de indentiteit van de daders kon of wilde de politie geen mededelingen doen, evenmin over de hoogte van het buit gemaakte geldbedrag. ADVERTENTIE HAMRA 2-zitsbank. Bekleding: Rosundra beige, i 150 x 90 x 77 cm. Zithoogte: 42, diepte 54 cm. Van 629.- voor Fauteuil van 489.- voor 249.- 3-zitsbank van 878.- yoor 498.- Den Haag (anp) - Het drink waterverbruik in Nederland ligt 20 procent hoger dan het gemiddelde verbruik in een normale zomer. De aanhoudende droogte heeft volgens een woordvoerster van de Vewin, de organisatie van wa terleidingbedrijven, echter nog niet geleid tot capaciteitsproble men. Die zijn volgens haar voor lopig ook niet te verwachten, Talloze Nederlanders zien in de droogte aanleiding om met grote regelmaat, vaak iedere dag, hun tuintjes te sproeien. Hoewel de Vewin-woordvoerster dat 'onno dig' noemt, leidt de grote afname niet tot problemen. „De waterleidingbedrijven zijn opgericht om de watervoorzie ning te garanderen," zegt zij. „Zij zijn dus ook berekend op grotere afnames. De capaciteit is daarop afge stemd." ADVERTENTIE Als u van Italiaans houdt, houdt u van de authentieke Italiaanse spe cialiteiten van Grand'ltalia. En als u van een extraatje houdt, moet u er nü bij zijn. (Het gehakt om de maaltijd compleet te maken doen we er lekker voordelig bij.) Prijzen gelden tot en met zaterdag 30 juli aanstaande. 8 710311 000218" I I I I I WOENSDAG 27 JULI 1994 LOS EXEMPLAAR: MAANDAG T/M VRIJDAG: 1,75 - ZATERDAG: ƒ2,00 Door Hans van den Broek Den Haag - Het ministerie van Justitie overweegt een eerste snelle selectie van asielzoekers in handen te leggen van de rechtshulp. Dit systeem kan ertoe leiden dat vrijwel alle asielzoekers door stromen naar de opvangcentra. Justitie gaat er nu nog vanuit dat zo'n 10 procent van de asielzoe kers binnen één dag terugge stuurd kan worden. Zo acht het ministerie een asiel zoeker met valse documenten of uit een 'veilig land', bijvoorbeeld uit Oost-Europa, kansloos. Maar de rechtshulp is daarin veel te rughoudender. De rechtshulpverleners treden nu al op als belangenbehartigers van asielzoekers. Justitie wil dat zij nauw betrokken worden bij de eerste selectie, binnen 24 uur, van asielzoekers. Die schifting moet plaatsvinden in de aan meldcentra in Rijsbergen en Ze venaar. Een en ander blijkt uit vertrou welijk overleg tussen het minis terie van Justitie, de Nederlandse Orde van Advocaten, de Lande lijke Organisaties Bureaus voor Rechtshulp en Vluchtelingen werk. Inzet van dit informele ge sprek: de rol van de rechtshulp bij de aanmeldcentra. Deze twee centra openen naar verwachting in september hun poorten. De aanmeldcentra zijn bedoeld om een snelle schifting aan te brengen tussen kansloze en meer kansrijke asielzoekers. Het mi nisterie verwacht dat zo'n 10 procent van de instroom (onge veer 4000 asielzoekers per jaar) direct teruggestuurd kan wor den. Daarmee zouden de kosten voor dure opvang teruggedron gen kunnen worden. De rechts hulp gelooft dat dit percentage veel lager ligt dan 10 procent. Re cente gerechtelijke uitspraken in asielzaken ondersteunen deze verwachting. Belangrijkste struikelblok in de onderhandelingen tussen het mi nisterie en de rechtshulp is het zogenoemde 24-uurssysteem, waarbij asielzoekers binnen één dag te horen moeten krijgen of zij al dan niet kans maken op een vluchtelingenstatus. Dat systeem is voor de rechtshulpverleners onaanvaardbaar. Zij willen vier tot zes dagen de tijd om te kun nen onderzoeken of een vluchte ling asiel kan aanvragen. Bij wijze van compromis stelt Justitie introductie van een nieuw systeem voor: vindt een rechtshulpverlener een zaak niet. kansloos, dan neemt Justitie zo'n advies over en wordt de asielzoe ker doorgestuurd naar een van de opvangcentra. Een zegsman van de orde van ad vocaten noemt het beeld dat Jus titie oproept over de effecten van aanmeldcentra 'rijkelijk uto pisch'. De aanmeldcentra zouden asielzoekers vooral moeten af schrikken om naar Nederland te komen. Volgens hem speelt mi nister Kosto 'blufpoker'. Voor de Bureaus voor Rechtshulp is invoering van een nieuw sys teem alleen aanvaardbaar als het ministerie van Justitie ervoor ga rant staat dat de adviezen van de rechtshulp over worden geno men. Tot nu toe zijn er nog geen kno pen doorgehakt. Minister Kosto zal proberen de onderhandelin gen met de rechtshulpverleners vlot te trekken. Naar verwach ting half augustus gaat hij met alle betrokkenen om de tafel zit- ten. Spiegelau (dpa/anp) - Negen Nederlanders zijn maandag licht gewond geraakt bij een busongeluk in de buurt van de Duitse plaats Spiegelau. Ze werden het slachtoffer van een automobilist die waar schijnlijk zelfmoord wilde plegen. Volgens een woordvoerder van de Duitse politie konden de slacht offers allemaal na behandeling in het ziekenhuis hun vakantie voortzetten. Het ongeluk werd veroorzaakt door een 29-jarige Duitse spook rijder. Hij reed in volle vaart te gen de bus aan. Waarschijnlijk wilde de man, die gezocht werd omdat hij zijn ex- vriendin wilde wurgen, zelf moord plegen. Hij had ook al gepoogd zijn pol sen door te snijden. Hij liet bij de botsing het leven. Van onze verslaggever Bergen op Zoom - De tweeja rige peuter Remondo Blaak uit Bolnes bij Rotterdam- is maandagmiddag verdronken in een vijver op camping De Bergse Hoeve in Bergen op Zoom. Het jongetje verbleef samen met zijn familie op de camping. Hij was samen met zijn vijfjarig zus je aan het spelen terwijl zijn ou ders aan het barbecuen waren op de camping. Onopgemerkt kon de peuter bij een vijvertje van de buren ko men. Al spelend is het jongetje in de vijver terecht gekomen en ver dronken. Even later misten de ouders hun zoontje. Toen de vader op zoek tocht ging, vond hij het kind in de vijver. De vader heeft nog geprobeerd het jongetje te reanimeren. Ook door het ambulancepersoneel en in ziekenhuis Lievensberg is nog geprobeerd het leven te redden van het kind maar zonder resul taat. MUITERIJ Dit woord is vandaag in het nieuws. Een van de vele. Een krant vol. Nu de daad bij het woord: een echte Parker Roller-pen voor u, met uw woord(en) naar keuze erin gegraveerd, als u een nieuwe abonnee opgeeft. U de pen, de nieuwe abonnee om te beginnen twee weken de krant gratis. Grand'ltalia Sugo Casa, basis-saus van tomaten, in de smaken traditioneel (4A9), kruiden (439), groenten of champignons (459), o f\f\ Grand'ltalia pasta, spaghetti, fusilli, pipe rigate of penne rigate, i rn pak 500 gram J39 JL.Oy Gehakt half om half, kilo TÖ95 6.99 O QO 500 gram 539 O.yy Noteer als nieuwe abonnee: Naam: Abres: Postcode:Plaats:. Telefoon (voor controle bezorging): De nieuwe abonnee betaalt per: kwartaal acceptgiro 87.20 maand automatisch 29.05 De Parkerpen zenden aan: Naam: Adres: Postcode:Plaats:. kwartaal automatisch84.70 bank/gironr In de pen moet komen te staan: (max. 15 letters) De pen wordt opgestuurd zodra wij het eerste abonnementsgeld ontvan gen hebben. Stuur deze bon in een open envelop zonder postzegel naar Dagblad De Stem, Antwoordnummer 112, 4800 VB Breda. DE STEM. EEN KRANT DIE JE WAT ZEGT 4 korting bij afname van 5 kg per verse >rt behalve de extra aanbiedingen sloten, vrijdagavond koopavond tot zaterdag geopend tot 12.00 uur.

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1994 | | pagina 1