FNV lanceert plan tegen werkloosheid KIPLEKKERMALS. ch Weer actie tegen hoge snelheden bij wegwerk Microsoft: Word wint slag met WordPerfect Asielkinderen willen naar school UNITED COLORS OF BENETTON. COMPUTERBOEKHOUDEN 'Streep door bungalowpark Retranchement' Overname kan Kuibo redden 'Europol niet te controleren' Wodka voor Russen goedkoper Vraagtekens Litmanen blijven Groot deel rleesfabriek weg uit Waspik Spectaculaire score van PSV Partij hasj van 14 miljoen in Sittard Vliegtuigbom onschadelijk, A58 leeg Vervuilde 'Chinees' veroordeeld Kinderen uit Terneuzens opvangcentrum in actie op straat Bond hoopt op 30.000 banen Theaterbijlage 'Op uw plaatsen' Opnieuw honderden banen weg bij ministerie Landbouw Lager opgeleiden meer in de knel op arbeidsmarkt CU Kipfilet, kilo 1&5Ü 16.50 Q 7C Deze week alleen bij Albert Heijn. I I I TEBNEUZEN HULST SLUIS Noordstraat 91 Steenstraat 34 Grote Markt 7 DE STEM HET WEER i'i'W'W Opnieuw regen Na een vrij mooie nazomerdag zorgt een nieuwe depressie voor veel bewolking en regenbuien. De zuidwesten wind is matig. Vooruitzichten: weinig verandering. Den Haag - De adviseur van de Raad van State zet een fikse streep door de plannen voor de bouw van een (vakantiebunga lowpark in de Verschepolder bij Retranchement. Adviseur mr. G. Menken zegt dat het project in strijd is met het Natuurbeleids plan, het streekplan Zeeland én met de verdere uitwerking daar van. Hij geeft daarmee GS van 'Zeeland gelijk. ZIE ZEELAND-Cl^ Raamsdonksveer - Kuibo Friet heeft van de rechtbank uitstel van betaling gekregen. Bewind voerder F. Stiekema zegt dat de 95 werknemers van het Veerse bedrijf niet langer zeker kunnen zijn van hun baan. Alleen een overname kan het bedrijf redden. Stiekema schrijft de teloorgang van het bedrijf toe aan de hoge aardappelprijs. Een woordvoer der van de ondernemingsraad in oprichting zegt daarentegen dat de 'mismanagement' ten grond slag ligt aan de problemen. ZIE ECONOMIE -A5 Eindhoven - Europol dreigt on controleerbaar te worden. Dat vindt de Belgische hoogleraar Van Outrive en voorzitter Van Duijn van de Nederlandse Poli tiebond zegt het hem na. Het zijn de EG-ministers die bij Europol een vinger in de pap hebben, er komt geen parlement aan te pas. Dat is gevaarlijk, bleek op een congres in Eindhoven. ZIE BUITENLAND-A4 Moskou - Russen hoeven binnen kort waarschijnlijk 30 procent minder neer te tellen voor een fles wodka. Dat is het gevolg van een wetsvoorstel, dat de Russi sche merken aantrekkelijker moet maken tegenover de buiten landse. Het voorstel voorziet on der meer in een verlaging van de accijns, die momenteel 85 pro cent bedraagt. Ook zou de import van buitenlandse merken moeten worden ingedamd. Amsterdam - Het blijft onzeker °f Ajax-trainer Louis van Gaal vanavond in het duel met AC Mi lan Jari Litmanen kan opstellen, be Fmse spits heeft nog altijd tast van een blessure. Milan-trai- ®er Capello mist zeker acht spe lers. ■ZIE SPORT-B1 Waspik - De vleesverwerkende tabriek Van der Laan in Waspik verhuist nog dit jaar de conser- venproduktie naar Almelo. De wtbeenafdeling blijft bestaan. 100 werknemers kunnen r zo blijven werken op de uit- eeenafdeling. De rest kan in an- aere vestigingen van het bedrijf aan de slag. ■ZIE ECONOMIE-A5 Weg piraten Den Haag (anp) - Rijkswaterstaat en de Nederlandse Vereni ging van Wegenbouwers proberen via een nieuwe campagne automobilisten te bewegen hun snelheid te beperken als zij langs wegwerkzaamheden rijden. Aanleiding is het toenemende aantal automobilisten dat de snelheids beperkingen aan de laars lapt. Gistermorgen kwam een wegwerker om het leven bij een ongeluk op de A12 bij Reeuwijk. Per jaar verongelukken gemiddeld twee wegwerkers dodelijk tijdens de uitvoering yan bun beroep. Volgens een zegsman van de verkeerspolitie negeren steeds meer weg gebruikers de snelheidsbeperkingen rond wegwerkzaamheden. Het effect van de vorige campagne 'Sta eens stil bij het werken aan de weg' is inmiddels behoorlijk verflauwd. VERVOLG OP BINNENLAND - A3 Van onze redactie economie Hoofddorp - Microsoft claimt een grootscheepse overwinning op concurrent WordPerfect (WP) na een heftige strijd op de markt van tekstverwerkingsprogramma's in Nederland. Het programma 'Word', waarmee 's werelds grootste softwarebe drijf concurrent WP zegt te heb ben verslagen, heeft het in Ne derland geschopt tot een markt aandeel van 52 procent (was 20 procent), waar begin dit jaar WP nog met 63 procent de hegemonie had. Dit heeft Patrick De Smedt, di recteur van Microsoft Benelux, gisteren bekendgemaakt. Nederland was nog het enige land waar WordPerfect een gro ter marktaandeel had dan Micro soft Word. Maar de softwaregi gant gooide er vier miljoen gul den aan reclamegelden tegenaan en zag in een paar maanden tijd kans om 70.000 pakketten voor een actieprijs van 299 gulden in Nederland aan de man te bren gen, waarmee een omzet van bij na/21 miljoen werd gegene reerd. Bij Novell Nederland worden die cijfers tegengesproken. L. Roobol, directeur Novell Neder land, in een reactie: „U zegt 52 procent? Goh, twee maanden geleden claimden ze VANDAAG IN DEZE KRANT Vitesse won (1-0) van Parma, FC Twente treur de (foto) na de 1-4 tegen Honved, maar ongetwij feld de spectaculairste uitslag in de eerste ron de van het Uefa-Cup- toernooi boekte PSV: 5-4 verlies tegen Bayer Le- verkusen. ZIE SPORT - B1 en B2 Van onze verslaggever Sittard - Bij huiszoeking in een woning in de Sittardse wijk Overhoven is maandagavond 1367 kilo hasj gevonden. De par tij vertegenwoordigt een straat waarde van 14 miljoen gulden. De bewoners waren op het mo ment van de inval niet thuis. De politie maakt nog jacht op hen. De politie besloot tot huiszoeking omdat een sterk vermoeden be stond dat er in de woning hasj aanwezig moest zijn. Naar aan leiding van de vondst worden meer aanhoudingen verwacht. nog 70 procent. Het verbaast mij dat ze zo zijn teruggevallen." Volgens Roobol hebben beide producenten in Nederland ruw weg de helft van de markt in han den. „Dan heb ik het alleen over Word en Wordperfect voor Win dows." Wordt de totale markt in aanmerking genomen, dan heeft Wordperfect volgens de Novell- directeur een marktaandeel van tachtig procent. Roobol baseert zich daarbij op metingen van het volgens hem gerenommeerde marktonderzoekbureau MRC uit Naarden. Roobol noemt het best mogelijk dat er de afgelopen maanden meer MS Word-pakketten zijn verkocht dan WordPerfect. „Maar dat komt omdat Microsoft de afgelopen maanden een actie programma heeft gevoerd waar bij zo'n vier tot zes miljoen gul den is uitgetrokken voor reclame en ondersteuning van wederver kopers. Wij hebbendaarop ge reageerd met ruim een miljoen gulden aan extra reclame-uitga- ven." VERVOLG OP ECONOMIE - A5 FOTO'S DE STEM/DICK DE BOER Terwijl de A58 er ongewoon verlaten bij lag, maakte de Explosieven Opruimings Dienst gisterochtend langs de snelweg bij Roosendaal een vliegtuigbom uit de Tweede Wereldoorlog onschadelijk. Het ging om een maandag ontdekte Engelse 500-ponder met 125 kilogram springstof. Toen de poging om de ontste king op afstand te verwijde ren mislukte, moest dit ouderwets 'met de hand' ge beuren. De bom is 's middags tot ontploffing gebracht op het industrieterrein Borch- werf in Roosendaal. Het ver keer op de A58 werd tussen 10.30 en 11.30 uur omgeleid. INHOUD 4 KATERNEN Binnen-/Buitenland A2 Binnenland A3 Buitenland A4 Economie A5 Sport deel B Zeeland deel C Gids deel D RTV-programma's D2 Middelburg - De economische politierechter in Middelburg heeft een Chinees restaurant in Middelburg-Zuid veroordeeld tot drie keer een boete van 1.500 gulden wegens achtereenvolgens een on deugdelijke en vuile keuken, vuile machines en keukeninventaris en ondeugdelijke eetwaar door een te veel aan micro-organismen. Naast de 4.500 gulden boete kreeg de eigenaar een voorwaardelij ke sluiting van vier maanden opgelegd mocht hij binnen twee jaar alsnog over de schreef gaan. Als bijzondere voorwaarde moet de eigenaar nog deze maand met de officier van jusitite en de keu ringsdienst van waren rond de tafel gaan zitten om te bezien wat er moet worden verbouwd. Als 'toetje' vonniste de politierechter dat een verbouwing nog dit jaar gerealiseerd moet zijn. Gebeurt dat niet, dan moet het restaurant eveneens voor vier maanden worden gesloten. De keuken van het restaurant is inmiddels 20 jaar oud en duide lijk toe aan verbouwing. Tegen het restaurant is reeds drie keer eerder een proces verbaal opgemaakt. Het vonnis was conform de eis. De eigenaar gaat akkoord met de bijzondere voorwaarden. Asielkinderen"Wij willen naar school' FOTO WIM KOOYMAN Van onze verslaggever Terneuzen - Twintig kinderen uit het Roosevelt opvangcen trum voor asielzoekers in Ter- neuzen hebben gisteren actie gevoerd om naar school te kunnen. In het tot opvangcentrum omge bouwde Roosevelthotel verblij ven meer dan veertig leerplich tige kinderen. De meesten van hen hebben al geen acht maanden een schooi van binnen gezien, vervelen zich dood of zijn hun omgeving tot last. Uit pure wanhoop togen gisteren twintig kinderen door de binnen stad van Terneuzen, tegen ieder een die het maar horen wilde, roepend: „We want to go to school." Ze eindigden hun tocht voor het stadhuis waar ze een klein half uur tegen een zwijgende voorge vel stonden te joelen. Uiteindelijk liet wethouder van onderwijs A. Stahl-Hemelsoet dekinderen en hun begeleiders binnen. „De kinderen zitten hier al acht maanden en spreken nog geen en kel woord Nederlands. Ze hebben onderwijs nodig. Wij willen dui delijkheid, nu," sprak Quash Pourmalek, een van de begelei ders, wethouder Stahl-Hemelsoet in de hal van het stadhuis aan. De wethouder verwacht echter dat de kinderen nog een weekje 'vakantie' zullen hebben. Het is de bedoeling dat ze volgende week op verschillende scholen worden geplaatst, zei ze. Overleg daarover met verschil lende schooldirecties is in volle gang, maar nog steeds niet afge rond. „We hopen dat het volgen de week lukt om met de intake gesprekken te beginnen". Het 8 710311 000218 I I I I I WOENSDAG 14 september 1994 LOS EXEMPLAAR: MAANDAG T/M VRIJDAG: 1,75 - ZATERDAG: 2,00 Van onze Haagse redactie Den Haag - Het is volgens de FNV mogelijk om voor ongeveer 30.000 langdurig werklozen reguliere banen te scheppen. Het zal werk zijn dat nu nog niet bestaat, omdat de lonen te hoog zijn om het te laten doen. VRIJDAG IN DEZE KRANT Hoe gaan schouwburgdi recteuren om met laat komers, praters, hoesters en mensen die lachen als het niet moet? Zie vrij dag de theaterbijlage 'Op uw plaatsen'. Daarin ook het seizoensover zicht en een interview met Chris Nietvelt. ZIE VRIJDAG - GROTE GIDS Den Haag (anp) - Het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij moet 450 tot 500 arbeidsplaatsen inleveren. Dit blijkt uit een interne ambtelijke notitie, die gisteren aan het vol tallige personeel is uitgereikt. Oorzaak hiervan zijn de bezuinigingen als gevolg Van het regeerak koord. Bovendien moeten er nog besparingen worden ingevuld waar toe het vorige kabinet heeft besloten. Bij het ministerie werken momenteel in totaal 10.600 mensen. In 1998 moet het personeelsbestand met 450 a 500 mensen zijn verminderd. Een besluit over de precieze invulling van de personeelsvermindering volgt nog. Het aantal arbeidsplaatsen op het ministerie van Landbouw loopt al enkele jaren achtereen terug. In 1992 telde het departement in totaal nog 11.735 mensen. De verwachting is dat het aantal in de toekomst nog verder daalt tot 4 a 5000 door verzelfstandiging van overheidsdiensten. Als echter uitkeringsgelden wor den gebruikt, werkgevers tijde lijk een deel van het loon betalen en het werk zelf ook nog wat op levert, moet dat mogelijk zijn. Dat staat in de nota 'Tegen de stroom in', die de FNV gisteren aanbood aan minister Melkert (Sociale Zaken en Werkgelegen heid). Het idee van de FNV ver schilt op enkele punten van aller lei andere regelingen om kansar men op de arbeidsmarkt toch aan het werk te krijgen. Werklozen die in dienst gaan bij de 'instroompool' krijgen geen uitkering meer. Ze verdienen mi nimaal het minimumloon en maximaal het laagste cao-loon. Het is de bedoeling dat de werk gever na verloop van tijd (maxi maal drie jaar) iemand uit de in stroompool In dienst neemt. Minister Melkert staat positief tegenover hét idee van de in stroompool. Dat liet hij eerder deze week al blijken op een bij eenkomst in Den Bosch. Nu is het nog moeilijk om uitkeringsgelden te gebruiken voor het scheppen van nieuw werk. De minister wil proberen dat iq de toekomst te verbeteren. De banenpool moet ook kansen bieden aan langdurig werklozen die zelf met een bedrijfje willen beginnen. Ook bier moet het om werk gaat dat nog niet bestaat, omdat anders oneerlijke concur rentie zou optreden. In tegenstelling tot minister Mel kert zien de werkgeversorganisa ties KNOV, NCW en VNO weinig in het FNV-plan. Volgens het KNOV ontstaat bij een dergelijke aanpak een oneigenlijk gebruik van uitkeringsgelden. Sociale premies zijn daarvoor niet be doeld. Wil de overheid het toe zicht uitbreiden, dan moet daar voor in de1 staatsbegroting geld worden gereserveerd. VNO en NCW zijn evenmin enthousiast. Beide organisaties menen dat er een betere weg is om banen te creëren: De loonkosten, het mi nimumloon en de uitkeringen moeten omlaag. Den Haag (anp) - Werknemers met een lage opleiding vinden steeds moeilijker een normale baan. In de jaren tachtig is het aantal banen aan de onderkant van de arbeidsmarkt met 200.000 afgenomen. Onderzoekers van het Econo misch Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf verwachten wei nig heil van het vergroten van de afstand tussen loon en uitkering. Een dergelijk beleid is gericht op voltijdbanen en die zijn nu juist voor een groot deel verdwenen. Matiging van de loonkosten zal laag opgeleiden ook weinig hel pen. Door de beperkte loonver- schillen tussen lager en middel baar opgeleide werknemers zul len beter opgeleiden vaak hun collega's met minder scholing uit hun banen verdringen. Het enige dat echt soelaas biedt aan lager opgeleiden is het ont staan van meer banen aan de bo venkant van de arbeidsmarkt. (ADVERTENTIES) Cursus in 6 bijeenkomsten. Opleiding voor elk boekhoudprogramma. Eerst basiskennis en vervolgens instructie over bet inrichten, opstarten en voeren van een computerboek houding, met als uitkomst de balans, resul tatenrekening, btw-afdracht, deb/crediteu- renadministratie en besparing op accoun- tantskosten. GRATIS professioneel boek houdprogramma. Plaatsen: Arnhem, Breda, Amsterdam, Eindhoven, Rotterdam, Utrecht, drs. ing. E. Bokhorst, Bedrijfsadviseurs Telefoon 03403 -7 43 83 510 05. Chicken Tonight van Unox is een handige smoorsaus, in drie heerlijke smaken, waarmee u kip tn 'n mum extra lekker en extra mals maakt. Diezelfde Chicken Tonight is deze week - alleen bij ons- extra vogrdelig en ook de kip doen we in de aanbieding. Dus wat let u? Unox Chicken Tonight, Kerrie, Hawaï of Groenten-room, O QQ pot500g.éL,ZÏZ) 500 gram AV5 O./D Aanbiedingen gelden t/m zaterdag 17 september a s. heeft allemaal zo lang moeten duren omdat Terneuzen door het ministerie op het verkeerde been is gezet, hield de wethouder de kinderen voor. „Er was gebrek aan duidelijk heid. De minister vertelde ons dat de asielzoekers die naar Terneu zen kwamen maar twee weken zouden blijven. Voor zo'n korte tijd kun je toch geen school rege len. Daarom hebben we daar ook niet achteraan gezeten", aldus Stahl-Hemelsoet. In de praktijk bleek echter dat de meeste asielzoekers veel langer in Terneuzen bleven. Aan die on duidelijk situatie kwam begin september een eind toen Terneu zen het contract met WVC voor een jaar verlengde. „Nu weten we dat ze blijven dus heeft het ook zin om over onder wijsmogelijkheden te praten." ZIE OOK ZEELAND-Cl SsTTARD Dit woord is vandaag in het nieuws. Een van de vele. Een krant vol. Nu de daad bij het woord: een echte Parker Roller-pen voor u, met uw woord(en) naar keuze erin gegraveerd, als u een nieuwe abonnee opgeeft. U de pen, de nieuwe abonnee om te beginnen twee weken de krant gratis. Noteer als nieuwe abonnee: Naam: Adres: Postcode:Plaats:, Telefoon (voor controle bezorging): De nieuwe abonnee betaalt per: o kwartaal acceptgiro 87.20 maand automatisch 29.05 De Parkerpen zenden aan: Naam: Adres: Postcode: kwartaal automatisch84.70 bank/gironr Plaats:. In de pen moet komen te staan: (max. 15 letters) De pen wordt opgestuurd zodra wij het eerste abonnementsgeld ontvan gen hebben. Stuur deze bon in een open envelop zonder postzegel naar Dagblad De Stem, Antwoordnummer 112, 4800 VB Breda. E STEM. EEN KRANT DIE JE WAT ZEGT

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1994 | | pagina 1