Melkoorlog drukt de prijs BOSPEEN, PEULEN EN KIPPEBOLTTEN. lardon weer mm? Ook Engelsen kraken Nederlandse kasgroenten hen.. Popov ontdooit agenten bij Hazeldonk Koffie weer dertig cent duurder Ruim miljoen schade bij branden in treinen Halfvolle melk bij Schuitema en Vendex naar 99 cent per liter Claes wil Navo leiden AUTO OP MOTOR ;elaar boos in Breda Geen geld meer voor de WOV' VS heffen sancties Haïti op PSV geeft Xuman een nieuw contract Melkert blijft bij bezuiniging arbeidsbureau'» Playboy eist van EO rectificatie Kinderzegels te koop 'Beter loongolf dan huidige loonmatiging' The Independent: 'Paprika en aubergine schrappen van boodschappenlijstje' 's Lands grootste kruidenier blijft op de kleintjes letten. Pokertruc één oorzaak crisis bij Feyenoord MBER 1994 BIO te koop dacht u van het resultaat als u dat even la* r>iDi ir\T vla een ..kleintje" In De Stem J C,£ piDLlU 5 van do 10 mannon „«en fne Stom lozen d^en speciale -«tallinn v/r» voor onze ^stelling "■-tjea" rut 5 en motoren" Uw Ceding In die rubriek j..B niAt missan DE STEM lOp een zeer ondipl0IIla. tanier. Een paar smeris» fingen aan het adres van feman leverden hem twee gele kaart en dus rood i Keeken kan beter oefe- lee keer drie kwartier te plen en zijn mond te hou- Jan heeft Hoek aanzien- Ier profijt van deze grilü. laar beslist talentrijke lier. idrekken van De Vallei- zat ook trainer Dick har hoog. Ook Buitelaar I fel in discussie met [srechter De Wit, die h„.. rap naar de bank diri- De Valleivogels mocht niets kwalijk genomen n. Dat het probeerde het vertragen bij een com- lele 0-2-voorsprong I de ploeg uit Scherpen- tiet kwalijk genomen wor- fcht irritant was het niet Wit floot voortreffelijk. zou als het zelf met 2-0 vas komen te staan onge- lld hetzelfde hebben ge- |erd. Buitelaar reageerde vaarschijnlijk af op het Ie spel van zijn selectie en Vas alleszins begrijpelijk, leer wond hij zich dusda- dat hij de paraplu van Irouwe maat Gerrit Emans I in de vernieling sloeg. ledactie: Ton Koomen. lagen: Rinus Verberkmoes, ges Hendriks en Ton gen. edities van het Bredase en heuse thriller in drie tama in overvloed. Maai genieten van fantastische ete rijders. pterschap etaleren in de bar- van de vaardigheidsproef [hij op spectaculaire wijzf te winnen. Het was opval- l dat Unmussig met zijn Haf- ers won. Veel hoger in hel ld staande pony's moesten (glansrijk afleggen. Abel Un- Jsig: „In het Zwarte Woui i ik constant bergop en berg- Dat verklaart de ijzeren con- i van mijn Haflingers." UITSLAGEN lathon paarden: 1. Christo Idmann (Dui) 83,4, 2. IJsbram Irdon (Ned) 89,6, 3. Valére lidaert (Bel) 92,8. lathon pony's: 1. Peter Schenk s) 90,4, 2. Aart van de Kamp 91,0, 3. Abel Unmussig li) 92,4. brdigheidsproef paarden: ■ére Standaert (Bel) 69,97 Imas Eriksson (Zwe) 74,39,3 brand Chardon (Ned) 78,02. brdigheidsproef pony's: Ithelm Kneifel (Dui) 83,78, pre Chartier (Fra) 86,72, 3 fl-Heinz Wiemer (Dui) 87,79. aalklassement paarden: 1- Ks- Ind Chardon (Ned) 124,8, 2 fistoph Sandmann (Dui) 126,4 lalére Standaert (Bel) 132,6,4 :hael Freund (Dui) 133,0, 5 >mas Eriksson (Zwe) 134,9, .-Erik Palhsson (Zwe) 136,4, :er Tischer (Dui) 148,8, 8. Ra'' 1 Duen (Dui) 155,4, 9. Karei ssett (Eng) 157,0, 10. Harry® yter (Ned) 161. laalklassement pony's: J. AW mussig (Dui) 134,4, 2. Mia AU :1) 153,4, 3. Peter Schenk (OM >,6, 4. Aart van de Kamp (NM 1,4, 5. Karl-Heinz Wiemer (Dl» 2,9, 6. Pjotr van der Heij®" ed) 164,2, 7. Nathalie Verbrug" 1 (Bel) 170,6, 8. Laure Chart® a) 178,2, 9. Age Miedema (Nel 5,2, 10. Paul van Biet (NeM ,2. ndenklassement paarden: itsland 254,4, 2. Zweden 271/. Nederland 279,0. ndenklassement pony's: itsland 294,3, 2. Nederlai» 5,2, 3. België 324,0. a-spits Marco van Basten i" I heb, is uitsluitend veroor- 'anorama, nu over het doo' ereen herinnert zich nog die .and. Hoe die erin is gegaan, m, en terwijl die bal door de ar: als ik hem nou aanneem, i heb ik de energie niet mee op doel. Zoiets overkomt je. vu: „Je hebt het of je hebt het -C Handelsblad: „Waar staat eer punten oplevert. Nergens- van de 23 wedstrijden, d ispeeld, hebben we er slecn r het DDR-zwemmen in haa_r ....Het leek net alsof er koeie j&fflmaa Kans op mist In de ochtend kan eerst gemakkelijk nevel of mist ontstaan. Overdag veel bewolking met kans op wat regen. De westenwind is matig. Middelburg - De Zeeuwse Staten lebben gisteren in Middelburg je rem gezet op de hoge voorbe- reidingskosten die de toltunnel er de Westerschelde (WOV) 't opslokken. Er kan voorlo- geen cent meer af. De oor zaak: na de de weigering van het nutsbedrijf Deltan om de exploi- lalie te doen, staat het hele pro ject op losse schroeven. ZIE ZEELAND - C1 .Ve» Vork - De VS heffen met on middellijke ingang de sancties n Haïti op, heeft de Ameri kaanse president Clinton giste ren bekendgemaakt. In een toe spraak tot de Verenigde Naties hij te hopen dat andere lan den dit voorbeeld spoedig zullen volgen. De strafmaatregelen te gen de leiders van de militaire junta en haar aanhangers moeten volgens Clinton onverminderd van kracht blijven. ZIE BUITENLAND - A4 ZIE OOK COMMENTAAR OP A3 Eindhoven - Het bestuur van PSV wü, in navolging van dat van Ronaldo, ook het contract van Arthur Numan openbreken. De Eindhovense club denkt aan een verlenging tot het einde van deze eeuw. De huidige verbinte nis met de 24-jarige international it in de zomer van 1996 af. ZIE SPORT-BI Den Haag - Minister Melkert van Sociale Zaken houdt vast aan de voorgenomen bezuiniging op de arbeidsvoorziening (RBA's) van 100 miljoen in 1995 en 500 mil joen per jaar in de periode daar na. Dit ondanks de vrees van de vakbonden voor het verlies van duizenden banen. Melkert vindt echter dat de RBA's moeten zoe ken naar inkomstenbronnen, zo als het vragen van een werkge versbijdrage voor het bemiddelen van 'kansrijke' werklozen. ZIE BINNENLAND-A3 Den Haag - Playboy eist van de EO-actualiteitenrubriek Tijdsein rectificatie van de bewering dat er in het blad 'niet alleen grote borsten maar ook kleine kinderen' staan en dat het daarmee mede verantwoordelijk is yoor seksueel geweld zoals incest en verkrachting. Zegt de EO voor vandaag 15.00 uur geen rectificatie toe, dan spant Playboy een kort ge ding aan. In Tijdsein van 17 september werd de Ameri kaanse Judith Reisman op gevoerd die beweert in bla den als Playboy en Penthou se duizenden afbeeldingen van kinderen te hebben aan getroffen; ze legt een ver band met incest en ver krachting. Maar volgens hoofdredacteur J. Heems kerk is Playboy juist zeer se cuur als het gaat om het Plaatsen van kinderafbeel- dingen. Van onze redactie economie Helmond - De supermark ten Edah, Torro en Konmar - onderdeel van Vendex Food Groep - hebben de prijs van halfvolle melk gisteren plotseling ver laagd. Concurrent groot handel Schuitema - C1000 en Spar Voordeelwinkel - liet weten vandaag onmid- delijk te volgen. Melk van de eigen huismerken kost bij Vendex Food Groep en Schuitema nu 99 cent. Behalve halfvolle melk hebben Edah, Torro en Konmar ook een aantal andere zuivelprodukten van eigen merk in prijs verlaagd. De halfvolle melk van het eigen merk kostte eerst 1,07. De prijs verlagingen zijn blijvend. Het verlagen van de prijzen gaat gepaard met de introductie van een nieuw huismerk door Vendex Food Groep. Deze is bezig Konmar en Torro op te laten gaan in Edah. De zui- velhuismerken Interall en De Weide maken nu plaats voor Weilander. De goedkope melk, die in het sch,ap staat naast duurdere A- merken, wordt voor een groot deel in België verwerkt. Wel is een groot deel afkomstig van Ne derlandse koeien. Vendex Food Groep heeft een nieuw contract afgesloten met een van de oude leveranciers die nu alle mejk gaat leveren. Daar door kan Vendex goedkoper in kopen. Volgens een woordvoerder doet met de introductie van een enkel huismerk de wet van de grote ge tallen zijn werk en biedt de schaalgrootte ruimte voor een prijsverlaging. Marge Daarnaast denkt hij dat de afzet nog extra zal groeien. De goedko pe melk blijft wel bijdragen aan de winst, aldus de woordvoerder, maar hij wil niet prijsgeven of de marge op de melk er kleiner op is geworden: Concurrent Unigro neemt de ac tie van Vendex Food Groep voor kennisgeving aan. De door deze groothandel beleverde winkels - Spar, Cirkel en Super - hebben geen huismerk. De halfvolle melk van A-merken als Coberco en Campina Melk unie staat voor ƒ1,09 in de koe ling. Bij Vendex Food Groep kost halfvolle melk van A-merken ƒ1,12. Unigro is wel bezig, aldus een woordvoerster, de mogelijk heden te onderzoeken van een ei gen merk. Er wordt al onderhan deld met leveranciers. Albert Heijn heeft voor zuivel al leen het huismerk, waarvan de halfvolle melk 1,09 kost. Het kruideniersconcern uit Zaandam zal het voorbeeld van Vendex niet volgen. „Wij wachten af," al dus een woordvoerster. Schuite ma heeft alleen halfvolle melk - uit Duitsland - onder het eigen merk 's Lands beste. Sinds het loslaten van de mini mumprijs in oktober vorig jaar zijn de melkprijzen aanmerkelijk gedaald. Voordien kostte een li ter halfvolle melk ƒ1,19. Impor ten uit Duitsland en België zetten de verkoopprijzen en daarmee de vergoeding die de boeren in han den krijgen onder druk. In april dit jaar besloten de drie grote coöperaties Coberco, Cam pina Melkunie en Friesland Frico Domo een paar centen tot een stuiver op een liter melk weg te geven aan hun afnemers. Oleg Popov maakt maar een geintje. De wereldberoemde clown moest gisteren even bekkentrekkend poseren met agenten om de sfeer bij de grensovergang Hazeldonk te verbeteren. Die was wat gespannen door een grootscheepse politiecontrole van de karavaan van het Russische Staatscircus die Nederland binnentrok. Niet alleen omdat Popov ertussen kwam, viel de schade uiteindelijk mee. Maar vijf personenauto's bleken onverzekerd. Een bon volgt. foto cor viveen VANDAAG IN DEZE KRANT Vanaf morgen gaan duizen den schoolkinderen langs de deuren om kinderpostzegels te verkopen. De zegels voor de zeventigste editie van deze actie voor goede doelen zijn ontworpen door Margriet Heymans. ZIE PAGINA - A2 INHOUD 2 KATERNEN Binnen-/Buitenland A2 Binnenland A3 Buitenland A4 Economie A5 Sport deel B Zeeland deel C Gids deel D RTV-programma's D2 Utrecht (anp) - De koffie wordt opnieuw duurder. Marktleider Douwe Egberts verhoogt per 28 september de prijs van een halfpondspak met dertig cent. Een pak rood merk gaat dan f 4,30 kosten. Op 1 januari was dat nog f 2,70. De vijfde prijsverhoging van dit jaar is volgens Douwe Egberts het gevolg van 'de aanhoudend hoge prijzen van koffie op de we reldmarkt'. De weersomstandig heden in Brazilië zijn de voor naamste oorzaak van de nog steeds aanhoudende prijsstijgin gen. In juli stegen de prijzen onder in vloed van twee zware vorstperio des. Het komende seizoen zal de koffieproduktie in Brazilië naar verwachting 30 tot 40 procent kleiner uitvallen. Na de vorst- schade wordt Brazilië nu door grote droogte geteisterd. Als ge volg daarvan zijn de koffieprij zen de afgelopen week opgelopen tot het hoogste peil sinds 1986. Het ziet er dan ook niet naar uit dat de nieuwe prijsverhoging ook de laatste zal zijn. Een woord voerder van Douwe Egberts is hierover bepaald niet optimis tisch, al laat hij zich niet verlei den tot koffiedik kijken. „Ik zie nog geen kentering. Wanneer de prijzen op de wereldmarkt zo hoog blijven zullen we verder omhoog moeten. Of dat nog dit jaar opnieuw zal gebeuren is heel moeilijk te zeggen," aldus de DE- woordvoerder. De prijsstijgingen volgen elkaar wel in snel tempo op. De eerste verhoging van vijftien cent ging per 19 januari in en het duurde daarna ruim een half jaar tot 29 juni, voor er twee dubbeltjes bo venop kwam. Dit bleek echter niet voldoende te zijn want een week later werd het genotmiddel weer f 0,35 duurder, op 10 augus tus gevolgd door zes dubbeltjes en nu met dertig cent. De prijs die de koffieliefhebber nu voor een pak moet neertellen is overigens nog lang geen record. Zeventien jaar geleden, in 1977, moest de knip aanzienlijk verder worden opengetrokken. Maar liefst f 6,50 kostte de koffie toen. Bij Albert Heijn, die DE op af stand volgt, worden de prijzen in de winkels pas per 3 oktober met drie dubbeltjes opgetrokken. Dit geldt volgens een woordvoerster voor vrijwel alle soorten die on der het merk Perla worden ver kocht. De koffie met het Max Havelaar- Keurmerk gaat morgen met twin tig cent per pak omhoog. Het ver schil in prijs tussen Max Have- laar-koffie en reguliere koffie be draagt veertig cent. Het Max Ha- velaar-systeem werkt niet via de koffiebeurzen in New York en Londen. De wereldmarktprijzen zijn wel het uitgangspunt, doch de koffiebranders/importeurs hebben een directe relatie met coöperaties van koffieproducen ten. Dat betekent dat zij meer van prijsverhogingen kunnen profiteren. Amsterdam (anp) - Het huidi ge looonmatigingsbeleid kan beter vandaag dan morgen tot een einde komen. Dat zei prof. A. Kleinknecht gis teren bij zijn benoeming tot hoogleraar algemene economie aan de Vrije Universiteit Amster dam. De Nederlandse economie heeft volgens hem juist een gema tigde loongolf nodig. Werkgevers en werknemers kunnen ook veel beter dan de overheid de prijs van arbeid vaststellen. Volgens de hoogleraar is het gro te probleem van de Nederlandse economie dat het bedrijfsleven te weinig aan produktvernieuwing doet. Loonmatiging is weliswaar gunstig voor bedrijfswinsten, werkgelegenheid en export, het houdt echter te veel zwakke, niet-innovatieve bedrijven in stand. De kwaliteit van het be drijfsleven wordt daardoor steeds verder verzwakt. Volgens Kleinknecht moeten er betere kansen komen voor bedrij ven met innovatieve produkten. Onderzoek toont volgens hem aan dat dergelijke bedrijven be duidend meer en kwalitatief be tere banen creëren, meer expor teren en winst maken. Het faillis sement van verouderde bedrijven leidt op zich tot extra werkloos heid. Dat hoeft volgens hem geen probleem te zijn als de gedupeer de arbeiders na herscholing over gaan naar de overlevende bedrij ven. Verder kan het koopkracht effect van een loongolf het banenverlieslcompenseren. Van onze correspondent Bob van Huët Londen - In navolging van Duitsland ligt nu ook in Enge- land de kwaliteit van Neder landse kasgroenten onder vuur. De campagne ging van start in de kwaliteitskrant The Independent. 'Zon-onthouden bedrog, ge kweekt in chemicaliën', luidt daarin bijvoorbeeld de vernieti gende kwalificatie van Neder landse paprika's en aubergines. Het artikel over de kwaliteit van deze exportgroenten werd beslo ten met de suggestie aan Engelse consumenten deze 'te schrappen van het boodschappenlijstje'. De ongekend furieuze aanklacht komt van culinair journaliste Jo anna Blythman, een vaste kracht op de zogeheten 'Food and Drink'-pagina van The Indepen dent. Ze heeft geen goed woord over voor Nederlandse kasgroen ten. Die 'onteren elke mediterra ne schotel', vindt ze. „Nederlandse paprika's en au bergines zijn klassieke produkten van tuinbouw-arrogantie die kwekers doet geloven dat ze in volslagen kunstmatige omstan digheden bijna elke groente kun nen produceren, ongeacht het seizoen of lokale omstandighe den," foetert Blythman. Holland se paprika's zijn volgens haar 'mutanten die nooit natuurlijk hadden mogen heten'. Volgens de boze journaliste wor den Nederlandse groenten uit sluitend voor de export geprodu ceerd en niet om de smaak. Tot dat de Nederlandse tuinbouw met iets beters komt dan 'unifor me, onkookbare, smakeloze, on natuurlijke, kunstmatige creatu ren' adviseert ze Independent-le- zers het voorbeeld te volgen van kritische Duitse consumenten en Nederlandse kasprodukten voor taan te mijden. De landbouwafdeling van de Ne derlandse ambassade in Londen was gisteren verbijsterd over de zeer vijandige toon van het arti kel. „Over smaak valt niet te twisten, maar dit lijkt me sterk op onrust stoken. Deze dame zoekt sensa tie. Er zal vast ook een beetje ei genbelang van de Engelse kwe kers achter zitten," aldus een woordvoerdster. Een zegsman van het Londense bureau FMS (Fresh Marketing Services) dat Nederlandse tuin bouwproducten promoot in Groot-Brittannië reageerde ge schokt: „Dit is wel het meest on- 8 710311 000218 I I DINSDAG 27 SEPTEMBER 1994 LOS EXEMPLAAR: MAANDAG T/M VRIJDAG: 1,75 - ZATERDAG: 2,00 Van onze correspondent Brussel - De Belgische minister van Buitenlandse Zaken Willy Claes (55) is bereid secretaris generaal van de Navo te wor den. Hij heeft positief geant woord op het verzoek daartoe van de zestien ambassadeurs van het Noordatlantisch bond genootschap. De Navo-minis- ters zullen deze week in New York de voordracht bekrachti gen. Willy Claes is dezer dagen in New York, waar hij de algeme ne vergadering van de Verenig de Naties bijwoont. Het is nog niet bekend wanneer de Vlaamse socialist overstapt naar de Navo om de vorige maand overleden Manfred Wo rrier op te volgen. De bewindsman, de tweede Belg na Paul-Henri Spaak die het bondgenootschap onder zijn hoede krijgt, zei dat zijn verhuizing naar het hoófd- Willy Claes foto anp kwartier van de Navo in Evere mede afhangt van het moment waarop de Belgische premier Dehaene hem laat gaan. Willy Claes is behalve minister van Buitenlandse Zaken ook vice-premier. De Vlaamse so cialisten willen de post van Buitenlandse Zaken graag houden, maar hebben grote moeite geschikte kandidaten te vinden. Van onze verslaggever Breda/Roosendaal - Twee brandstichtingen in treinen op het traject Tilburg-Roosendaal hebben de Nederlandse Spoorwe gen in de afgelopen dagen opgezadeld met een schade van meer dan één miljoen gulden. De daders zijn nog niet gevon den, de Spoorwegpolitie hoopt op tips van treinreizigers. De eerste brandstichting deed zich zaterdagavond voor in de trein die om 22.35 uur van het station Gilze-Rijen vertrok en om 22.40 uur aankwam op het sta tion in Breda. Achterin een coupé bleek brand te zijn gesticht. Een oplettende taxichauffeur zag de vlammen en de rook en waar schuwde de meldkamer van de politie, die de Spoorwegen weer inseinde. NS-personeel kon snel ingrijpen en daardoor erger voor komen. Een dag later was de schade vele malen groter, namelijk boven de één miljoen gulden. Het ging om de laatste trein van 00.25 uur in de nacht van zondag op maandag tussen Tilburg en Roosendaal. Die trein kwam met een vertra ging van ongeveer 45 minuten in Breda aan omdat de machinist onderweg dacht een aanrijding te hebben gehad maar dat bleek niet het geval te zijn geweest. De trein vertrok uiteindelijk om 01.20 uur in de richtmg Roosend aal. Tussen Breda en Roosendaal moet er volgens de Spoorwegpo litie brand zijn gesticht in een wagon. De trein brandde gedeel telijk uit wat de grote schadepost (ADVERTENTIE) Bospeen, per bos Peulen, 100 gram ChKippebouten, 500 gram 38V3A9 kilo ®®o® Aanbiedingen gelden t/m zaterdag 1 oktober a.s. opleverde. De Spoorwegpolitie is er na uitgebreid onderzoek in beide zaken zeker van dat het om brandstichting gaat. Rotterdam - De contouren van de crisis in de boezem van Feyenoord tekenen zich steeds duidelijker af. De onderlinge verhoudingen binnen de spelersgroep blij ken vooral te zijn verziekt door een conflict - vorige week donderdag overigens uitgesproken - tussen John de Wolf en Rob Witschge. Het dateert al van de voorbe reiding van Oranje op het WK. Aan de kaarttafel in Noordwijk liep Witschge door een truc van De Wolf een schadepost op van tien duizend gulden. Daardoor keken de beide spelers elkaar vier maanden niet aan. Daarnaast speelt de vinnige strijd tussen trainer Wim van Hanegem en algemeen direc teur Thijs Libregts. ZIE SPORT-Bi PAPRIKA Dil woord is vandaag in het nieuws. Een van de vele. Een krant vol. Nu de daad bij het woord: een echte Parker Roller-pen voor u, met uw woord(en) naar keuze erin gegraveerd, als u een nieuwe abonnee opgeeft. U de pen, de nieuwe abonnee om te beginnen twee weken de krant gratis. gefundeerde verhaal dat ik ooit heb gelezen." De mogelijke negatieve invloed van het gewraakte artikel wordt door FMS niet onderschat. Vol gens de woordvoerder begon de grote Duitse campagne tegen Ne derlandse tomaten met vergelijk bare artikelen. De Britse markt is van aanzien lijk belang voor de Nederlandse handel. De jaarlijkse waarde van de groente- en fruitexport naar het Verenigd Koninkrijk be draagt anderhalf miljard gulden. Zestien procent van de totale Britse import komt uit Neder land. Noteer als nieuwe abonnee: Naam: Adres: Postcode:Plaats:. Telefoon (voor controle bezorging): De nieuwe abonnee betaalt per: kwartaal acceptgiro 87.20 maand automatisch 29.05 De Parkerpen zenden aan: Naam: Adres: Postcode:. kwartaal automatisch84.70 bank/gironr Plaats:. In de pen moet komen te staan: (max. 15 letters) De pen wordt opgestuurd zodra wij het eerste abonnementsgeld ontvan gen hebben. Stuur deze bon in een open envelop zonder postzegel naar Dagblad De Stem, Antwoordnummer 112, 4800 VB Breda. L_l DE STEM. EEN KRANT DIE JE WAT ZEGT V V. 3*

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1994 | | pagina 1