SM r 'Mi* jI - Tsjetsjenen kapen schip in Turkije OPEN DAG IARKT lND Suiker Unie sluit fabriek Roosendaal LAMINAAT PARKET e75 Lijf&leven Schietpartij criminele machtsstrijd DE ROOI PANNEN Bizarre ruzie 'vrienden' op Tholen 3CfBi'Nsr' I Luide roep om I één gemeente Reeuws-Vlaanderen j Veel minder 2*1 Jrouw verbergt aV 8 jaar Anti-conceptie wordt veiliger Jazzmeesters op toernee Gids Honderd banen op de tocht Commandant dreigt vaartuig met meer dan 165 opvarenden op te blazen op Bosporus 'Witwas-wet werkt niet' 'Repatriëren van Bosniërs geeft erote problemen' Geen besluit Daimler-top over Fokker KAC kansloos I ^gen PSV Politiek slechts ten dele reden conflict Turken Bergen op Zoom Centrum voor ondernemersonderwijs Zondag 21 januari i in Tilburg en Eindhoven per m2 Bovag voorziet hogere prijzen van rijlessen GEZOCHT Right Life Schoondijke Deze week alleen bij Albert Heijn. ch □□□□□□□□□□□□□□□f x 53 ïen neerklapbare De Peugeot 306 rassing voor u. |.Voor de dichtst- 06-0224121. Of oeels van u/vrl), in m, met kwaliteiten, aag op beschikken als personeel' in de et wat u zoekt. Voor alle installaties op het van c.v. en sanitair. Mr. F.J. Haarmanweg 37A- Postbus 153 4530 AD Terneuzen - Tel. 0115-612520 DE STEM ,36c JAARGANG Philippine - De roep om van Zeeuws-Vlaanderen één grote «emeente te maken, klinkt steeds Ljer. Gisteren schaarde de Kamer van Koophandel in Zeeuws-Vlaanderen zich achter iet pleidooi van de Zeeuwse Werkgeversvereniging, die van- wege economische motieven naar schaalvergroting wil. zie zeeland - c1 j bankovervallen I jen Haag - Het aantal bankover vallen over heel Nederland is in 1S95 bijna gehalveerd (van 316 in ■<34 tot 170). Onder meer de regio's Midden- en West-Bra bant, Rotterdam en Brabant- Zuidoost lopen voorop bij de daling. izie binnenland -a3 Kans op mist Onder deze weersomstandig heden kan mist haast niet uitblijven. Die kan hardnekkig zijn of zelfs aanvriezen. Kleine kans dat de zon 's middags even doorbreekt. •zie sport-b1 vrieskist VANDAAG IN DEZE KRANT Een vaccin dat tijdelijke onvruchtbaarheid geeft? Een geïmplanteerd staaf je met hormonen dat drie jaar zwangerschap voorkomt? De (prik)pil voor mannen? Betere en veiligere voorbehoed middelen komen er aan. mDEEL E Twee prijsvechters in het land van de improvisatie- muziek, Ab Baars en Ste ve Lacy, hebben elkaar gevonden. De jazzmusici gaan samen op toernee door Nederland. I DEEL-D KV 1 'MÉÉpT INHOUD 4 KATERNEN De Binrienkrarit A2 Binnenland A3/A4 Buitenland A5 Beurs A6 Economie A7 Sport deel B Zeeland deel C Gids deel D RTV-programma's D2 Lijf Leven deel E 8 "710311 000218 lllll WOENSDAG 17 JANUARI 1996 LOS EXEMPLAAR: MAANDAG T/M VRIJDAG: 2,00 - ZATERDAG: 2,50 Door Paul Verlinden Roosendaal - Suiker Unie stopt met de suikerproduktie in Roosendaal. Bij de suikerfabriek werken ruim honderd men sen. Slechts een klein deel van hen kan binnen het concern her plaatst worden. De produktie in Roosendaal wordt met onmiddellijke ingang Den Haag - De wet Melding Ongebruikelijke Transacties, bedoeld om het witwassen van zwart geld tegen te gaan, heeft I tot op heden geen enkel effect d. Hoewel de banken 43.000 I meldingen van verdachte zaken l hebben gedaan, is justitie ner- gens tof onderzoek overgegaan. Óat zegt de Nederlandse Vereni- jng van Banken. izie binnenland - a4 I Genève - VN-commissaris 1 Sadako Ogata voorspelt 'enorme I problemen' bij de terugkeer van I de 2,5 miljoen Bosniërs die door J" orlog op de vlucht zijn gesla- Europese landen moeten ïiers daarom niet overhaast terugsturen. izie buitenland - a5 1 Stuttgart - De raad van bestuur 1 ran Daimler-Benz heeft gister- I avond zijn vergadering beëindigd iraiitoj een toesluit over de toe- t van Dasa-dochter Fokker. I w volgende stap in het overleg- I ®cu>' binnen Daimler-Benz zal 1 vergadering van de raad van I Mimissarissen zijn. Volgens I fokker-woordvoerder Steijn de toezichthouders maandag bijeen. De «oordvoerder van Daimler wilde eze datum echter niet bevesti- [en. i zie ook economie - a7: werknemers dodelijk ongerust over Fokker Ihoven - NAC heeft gister- I PRin 'k "okaalwedstrijd tegen I n ,ns'°os met 4-1 verloren. I danaars keken in Eindho- i ®al snel tegen een 2-0-achter- stand aan. Een treffer van Van I n J!n bracht de spanning 1 skf maar stelde in de Ankara/Moskou (rtr/dpa) - Een groep Tsjetsjenen heeft gisteren een passagiersschip met Russische bestemming gekaapt in de Turkse haven stad Trabzon, aan de Zwarte Zee. De Tsjetsjenen, die zich zelf 'Tsjetsjeens Verzet' noe men, hebben meer dan 120 passagiers, meest Russen, en 45 bemanningsleden gegij zeld. De commandant van de Tsjetsje nen dreigt het vaartuig op te bla zen op de Bosporus bij Istanbul. Hij uitte zijn dreigement in een telefoongesprek met een Turks televisiestation. De leider wil dat de Russen het Tsjetsjeens com mando dat in Pjervomajskoje een grote groep personen gijzelt, laat gaan. Tientallen mensen zouden bij de actie in de Turkse havenstad gewond zijn geraakt, één gijzelaar zou zijn doodgeschoten. De gijzel nemers mochten uitvaren, nadat ze hadden gedreigd iedere tien minuten een gijzelaar te doden zolang ze geen toestemming tot vertrek kregen. De groep, bestaande uit vijftien tot twintig personen, nam de Avrasya aan het begin van de avond in, vlak voordat het schip naar de Russische haven Sotsji zou vertrekken. Er werden enkele schoten in de lucht afgevuurd. Op de tweede dag van het Russi sche offensief tegen de Tsjetsjeen se rebellen in Pjervomajskoje zou den volgens Russische zegslieden ongeveer twintig gijzelaars zijn bevrijd. De Russen laten hen niet zien, omdat zij eerst zeker willen zijn dat het om echte gijzelaars gaat en niet om Tsjetsjenen die vermomd als burger het dorp pro beren te ontvluchten. Russische pantservoertuigen zet ten de aanval op het Zuidrussi- sche dorp gisteren in alle hevig heid voort, in een poging de tien tallen mensen te bevrijden die sinds een week door Tsjetsjeense rebellen in gijzeling worden gehouden. Volgens eigen zeggen hebben de Russen ongeveer een derde van Pjervomajskoje bezet. De Tsjetsjenen echter zeggen dat Hospitaalsoldaten van het Russische leger helpen een sol daat op een brancard, nadat die gewond is geraakt bij de gevechten tegen de Tsjetsjeense rebellen in het dorpje Pjervo majskoje. FOTO REUTER ze het Russische offensief tot staan hebben gebracht en vier gij zelaars hebben vrijgelaten tenein de een eind aan de strijd te maken. VERVOLG OP BUITENLAND - A5 (ADVERTENTIE) (ADVERTENTIE) Voor verdere informatie zie elders in dit blad. Door John Lazaroms Bergen op Zoom - De proble men tussen Turkse groeperin gen in Bergen op Zoom heb ben meer een criminele ach tergrond dan een politieke. Dat stellen ingewijden in de Turkse gemeenschap. De recente schietpartijen zouden, evenals vorig jaar bij de moord op Gerrit Hopmans, puur een machtsstrijd binnen het 'misdaadcircuit' zijn. De verdeling van de diverse klei ne groepen is wel 'politiek' gekleurd. Maar dat politiek de hoofdreden voor de geschillen zou zijn, wordt van meerdere zij den ontkend. Al sinds een aantal jaren houdt een klein groepje Turken zich bezig met criminele praktijken, waaronder ook afpersing en han del in drugs. Daarbij wordt die 'markt' meer en meer door Tur ken in bezit genomen. Een aantal jaren geleden werd de Bergse sportschoolhouder Cees M. veroordeeld voor afpersing en geweldpleging. M. werd 'uit de markt' gehaald door die veroordeling en dat gat is destijds volgens betrouwbare bronnen ingevuld door onder meer een aantal Turken en hoogstwaarschijnlijk ook door wijlen Gerrit Hopmans. De Turk N.Y., die onlangs ver oordeeld is voor de moord op Hopmans, zou zich al eerder bezig gehouden hebben met, afpersing. Het vermoeden bestaat dat hij en Hopmans elkaar in het vaarwater hebben gezeten, waar na de uiteindelijke afrekening enkel en alleen een kwestie van tijd was. In Bergen op Zoom zijn de hore cazaken niet het enige doelwit van afpersingspraktijken. De Turkse middenstand wordt de laatste jaren ook geplaagd door landgenoten, vaak afkomstig uit Rotterdam, die in Bergen op Zoom beschermingsgeld eisen. Dit gebeurt veelal onder het mom van de Koerdische PKK en de links-extremistische Dev Sol. Pamfletten en oproepen van de politie om aangifte te doen, lever den tot nu toe weinig tot niets op. Over de precieze reden van de schietpartijen afgelopen week einde en begin december laten de Turken zich niet uit. Maar betrouwbare bronnen stellen dat alle incidenten terug te voeren zijn op geldkwesties. ZIE OOK BINNENLAND - A3: Politie houdt Turkse groepen in de gaten beëindigd, aldus Suiker Unie gisteren. Feitelijk betekent dit, dat de fabriek niet meer zal pro duceren tijdens de volgende bie tencampagne. De fabriek draait slechts enkele maanden per jaar (tijdens de bietenoogst) op volle toeren. De rest van het jaar wordt besteed aan reparatie en onderhoud. De drie andere suikerfabrieken van Suiker Unie zullen de Roosendaalse produktie overne men. Op deze manier wil men de kosten drukken. Kostenbeheer sing is nodig, omdat de marges in de suikerindustie onder druk staan. Dit is onder meer een gevolg van het beleid van de Europese Unie, waardoor de sui kerprijs al jaren aan banden is gelegd, aldus Suiker Unie. Het stopzetten van de produktie ïn Roosendaal hing al langer in de lucht. Maar dat het zo abrupt gebeurt, verrast de werknemers. „De meeste mensen hadden ver wacht dat de fabriek nog zeker één campagne zou draaien," aldus H. van Winkel van de Industriebond FNV, die gisteren bij de bekendmaking aan het personeel aanwezig was. Door de sluiting van de Roosen daalse fabriek wordt het aantal werknemers binnen de suikerdi visie van Suiker Unie weer ver der teruggebracht. In 1994 en 1995 gingen door een reorgani satie al 250 banen verloren. Nu werken er nog circa 1000 mensen bij de divisie. VERVOLG OP ECONOMIE - A7: Vakbond wil goede regeling voor personeel Suiker Unie Bunnik (anp) - De prijzen van auto- en motorrijlessen gaan volgens de Bovag omhoog. De branche-organisatie heeft berekend dat een praktijkles voor het rijbewijs B ruim 65 gul den per uur moet kosten om een rijschool bedrijfseconomisch verantwoord te laten draaien. Nu is de gemiddelde prijs 55 gul den. Het is nog maar de vraag of de rijscholen het Bovag-advies zul len opvolgen. Door een afne mend aantal jongeren hééft de sector te maken met overcapaci teit. Prijsafspraken zijn verbo den. Toch denkt de Bovag dat de tarieven omhoog zullen gaan, aangezien dat gebruikelijk is na zo'n advies. (ADVERTENTIE) 50 mensen die hun gewicht willen beheersen. Ik zal u helpen uw doel te bereiken. BEZOEK DE GRATIS PRODUKTPRESENTATIE a.s. woensdag vanaf 09.00 uur Restaurant L'Ambassadeur Eenhoornplantsoen 2 Oostburg Simon Baaij, Lange Heerenstraat 65 4507 KR Schoondijke - Tel. 0117-402132 (ADVERTENTIE) I vrimU"" *n Portugal is een I tew aanSeh°uden op beschul- I de Jvan kindermoord, nadat Kntle P.een vrieskist in haar I den «WW had 8ev°n- I fewi T?"Jange vrouw had het I »aanden t geleden twee I Sebrarh? o vroeg ter wereld jerirfo Smdsdiela had het lijk je vriezer gelegen. Van je vrienden moet je 't hebben Van onze verslaggever Tholen/Bergen op Zoom - Een 'vriendenploeg' van mannen uit Tholen en Bergen op Zoom blijkt afgelopen zaterdag een kameraad te hebben afgetuigd en vervolgens een ongeluk te hebben bedacht om voor de buitenwereld 's mans verwondingen te verklaren. Het 25-jarige slachtoffer uit St. Maartensdijk ligt met zware hoofdwonden in het Lievensberg-zieken- huis in Bergen op Zoom. Twee daders zitten vast op het Thoolse politiebureau. Het begon in de nacht van vrijdag op zaterdag met een kroegentocht van het vijftal in Tholen. Pas toen het drinkgelag werd voortgezet in Bergen op Zoom, ontstonden de moeilijkheden. Het latere slachtoffer gedroeg zich daar 'heel vervelend' en moest maar eens een lesje krijgen, besloten zijn vier 'vrienden'. Terwijl hij in de auto zijn roes uitsliep, reden ze de man naar een polderweg bij St. Maartensdijk. Daar werd de 'Smerdieker' door een 35-jarige 'vriend' uit Bergen op Zoom een sloot ingeslagen. Een dorpsge noot van 28 haalde hem eruit, om de 'les' vervolgens nog eens dunnetjes OVer te doen. De35-jarige zette de wraakactie voort door het slachtoffer op hoofd en lichaam te slaan met een autokrik en wielsleutel. De twee andere 'vrienden', die in een tweede auto waren gevolgd om 'escalatie te voorkomen', waren daar getuige van, maar staken geen hand uit. Wel drong op dat moment tot de mannen door dat de bestraffing wel erg ver was gegaan. Ze besloten het bloedende slachtoffer naar het ziekenhuis in Bergen op Zoom te vervoeren. Ze hadden daar zoveel haast mee, dat één van de auto's bij Scherpenisse in de sloot belandde. Zo ver gekomen, bedachten de vier een geheel nieuw scenario: hun vriend zou een ongeluk hebben gekre gen, waarmee tevens een afdoende verklaring voor zijn ernstige verwondingen was gegeven. Ze waar schuwden de politie, die het verhaal aanvankelijk geloofde. Te meer omdat de gewonde verklaarde inderdaad de bestuurder te zijn geweest van de auto in de sloot. Pas de volgende dag, toen ze de man kon horen, kreeg de politie door wat er werkelijk was gebeurd. Het slachtoffer vertelde zijn verhaal en deed aangifte van zware mishandeling. De politie arresteerde daarop de twee hoofddaders, die inmiddels hebben bekend. Tegen de andere twee is proces-verbaal opgemaakt. Koopt u twee navulpak- Ken Dash Ultra of twee na- vulpakken Dreft Compact of 1 navulpak van elk, dan krijgt u nü een AH Cadeaubon van tien gulden. Zo'n extraatje mag u natuurlijk niet voorbij laten gaan. Dash Ultra, lentefris of zomerfris navulpak 1 /I OH 2 kilo Nü Dreft Compact, ft OQ navulpak 1.2kilo N Nu bij 2 pakken een AH-cadeau- bon van f 10- cadeau!* 'Zie actieformulier In de winkel. Aanbiedingen gelden t/m zaterdag 20 januari as. TSJETSJENEN Dit woord is vandaag in het nieuws. Een van de vele. Een krant vol. Nu de daad bij het woord: een echte Parker Roller-pen voor u, met uw woord(en) naar keuze erin gegraveerd, als u een nieuwe abonnee opgeeft. U de pen, de nieuwe abonnee om te beginnen twee weken de krant gratis. PB Noteer als nieuwe abonnee: Naam: Adres: Postcode:Plaats: Telefoon (voor controle bezorging): De nieuwe abonnee betaalt per: maand autom. incassoƒ31,15 kwartaal autom. incasso91,25 bank/gironrkwartaal acceptgiro93,75 De Parkerpen zenden aan: Naam:. Adres: Postcode: Plaats: In de pen moet komen te staan: (max. 15 letters) De pen wordt opgestuurd zodra wij het eerste abonnementsgeld ontvan- - gen hebben. Stuur deze bon in een open envelop zonder postzegel naar Dagblad De Stem, Antwoordnummer 112, 4800 VB Breda. S DE STEM. DAGBLAD VOOR ZUIDWEST-NEDERLAND

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1996 | | pagina 1