Studeren. Dasa-topman aan zet iZou het helpen? Ik denk het niet BETER MEUBEL Overheid komt met nieuw bod om Fokker te redden Geweldloos einde aan kaping van Turks schip De meiden van Elmo Politie Lübeck laat drie verdachten vrij tiiieeiiiielers f DESTEM SCHIETECAT Volvo gewild. Voor al uw oogzorg B O S C H O PT 1 E K Krajicek wordt er moedeloos van Sport Verbetering van ambulancevervoer Harde kritiek baas justitie op politie Vaker medische keuringen bij sollicitaties Dimitri van Toren terug in Breda Gids Hoofdprijs van kerstpuzzel naar Etten-Leur Lezer Jaar uitg< yan het prijs 4reikt Toon kan weer lachen Weekend Studeren in het hoger onderwijs «eer massagraven ontdekt in Bosnië Ruime zege van liockeymamien Idkamp verrast ®P vijf kilometer EUROPA'S GROOTSTE SLAAPKAMERSPECIAALZAAK EUROPA'S GROOTSTE SPECIALIST IN WOONKAMERMEUBELEN °«®TIS BAARLE NASSAU OOK ZONDAGS OPEN Op zoek naar werk heeft vandaag ruim BRABANTHALLEN SALE BIJ 10% tot 50% ICHTHUS HOGESCHOOL ichthus BIJ HET OIB STARTEN ALLE CURSUSSEN! I V- A bz en paar fantastische (ine, de Sky-Line en 400 in extra luxe met 1.8i of 1.9 tja, dus wat doet u, rgelijken? Of rijdt u Uer? mitgenist met één van de Volvo-Lines. AUTOBEDRIJF BLUEKENS B.V. KORTE. NIEUWSTRAAT 3 4560 AA-Hj.'LST TELEFOON: (0114) 312327 '■^TELEFAX: (0114) 319494 DE STEM 136e JAARGANG VANDAAG IN DEZE KRANT Richard Krajicek wordt moedeloos van de blessures die zijn carrière teisteren. Gisteren moest hij ander maal opgeven op de Australian Open. „Steeds is ervveeriets. Misschien ben ik oud aan het worden." JE-81 710311 "000225" I I I I I ZATERDAG 20 JANUARI 1996 LOS EXEMPLAAR: MAANDAG T/M VRIJDAG: 2,00 - ZATERDAG: 2,50 Middelburg - Het ambulancever voer in Zeeland wordt verbeterd. Problemen als te laat bij de patiënt arriveren, moeten tot het verleden behoren. Daarom komt er één ambulancedienst onder en (én ambulancedienst boven de fcterschelde. Een grote reorga- ie maakt dat mogelijk. |ZIE ZEELAND - C1 Amsterdam - De voorzitter van iet college van procureurs-gene- 1, Docters van Leeuwen, heeft een congres over de politie reorganisatie fel uitgehaald in de richting van de politie. De baas 1 justitie vindt dat de politie een aantal belangrijke terrei nen haar werk niet goed doet. ZIE BINNENLAND -A3 ZIE OOK COMMENTAAR - A4 Breda - Werkgevers laten nieuwe wrknemers steeds vaker een medische keuring ondergaan om eventueel toekomstig ziektever zuim te voorkomen. Het aantal medische keuringen steeg in 1993 met43 procent en vorig jaar met SI procent. Dit jaar wordt een trname met 63 procent ver wacht. Van dë gekeurde sollici- tanten werd in 1991 1,8 procent I afgekeurd, vorig jaar lag dat per- I centage op vijf. IIZIE BINNENLAND - A5 Uzige wind In de ochtend kan het eerst nog mistig zijn. Door een tot matig toenemende oostenwind verdwijnt de mist en volgen enkele opklaringen. Zondag niet alleen droog, maar extra koud door die ijzige wind. Dimitri van Toren zit dertig jaar in het vak. Dat wordt gevierd met een dubbel-cd en een concert in het Chassé-theater in zijn geboortestad Breda. Het is 17 jaar geleden dat hij er voor het laatst optrad. DEEL O PAGINA D2 D ELC Toon Hermans heeft de rouwsluier afgedaan. Na drie jaar zoekt de 79-jarige artiest het podium weer op. „Ik verdom het om stilletjes en stiekem via een achterdeurtje te verdwijnen." DEELE De onderwijs-bijlage is gewijd aan studeren in'het hoger onderwijs. In die bijlage uitgebreid aandacht voor de zeer diverse studie richtingen en voor de kansen die afgestudeerden maken op de arbeidsmarkt. DEEL F INHOUD 8 KATERNEN De Binnenkrant A2 Binnenland A3/A4/A5 Buitenland Economie Beurs Sport Zeeland Gids A6 A7/A9 A8 deel B deel C deelD RTV-programma's D3/D4 Ragazzi D5 Weekendbijlage deel E Onderwijsbijlage deel F Kleintjeskrant Istanbul/Moskou (rtr/afp) - De gijzeling op de Zwarte Zee van de Turkse veerboot Avrasya is voorbij. De pro-Tsjetsjeense kapers, die sinds dinsdagavond ruim tweehonderd opvarenden van het schip gevangen hielden, gaven zich gisteravond zonder geweld over aan de Turkse autoriteiten en werden met rubber boten van boord gehaald. tam - In Bosnië-Herzegowina ajn nog eens twee massagraven j ontdekt. Dit heeft een Ameri kaanse krant gisteren gemeld. ZIE BUITENLAND-A6 I Barcelona - Het Nederlands mannenhockeyteam heeft zijn ®ste wedstrijd in het Olympisch kwalificatietoernooi in Barcelo- gewonnen. Canada werd met verslagen. Oranje leidde bij al met 2-0. Voor de Neder landse ploeg scoorden Veen (2), aB Wijk (2) en aanvoerder ehssen. Aan het Olympisch ™ahficatietoernooi nemen acht Men deel. De beste vijf plaat- s® zich voor Atlanta. ■Z|E SPORT -B1 ,ee'enveen - Op de eerste dag Europees kampioenschap wound-schaatsen in Heeren- Roi!) ^erraste de Nederlandse om Veldkamp met een 5iJw™ing op de vijf kilometer. !oJ6 .ma verwierf zich een titel 6( uit§anSsP°sitie om zijn e Prolongeren. De Fries tivpari twee afstanden op de die a -?Iaats achter Ids Postma, de 500 meter won. ■ZIE SPORT - B2 Als Schrempp ze maar niet ziet vliegen Van onze verslaggevers Den Haag - Daimler-top- man Jürgen Schrempp heeft het lot van zijn love- baby Fokker in handen, nu de Nederlandse staat hem een nieuw bod heeft gedaan. Dit weekeinde zal Schrempp een voorstel over de vliegtuigbouwer formu leren, waarover de Raad van Commissarissen van Daimler maandag een oor deel velt. Na afloop'van het anderhalf uur durende gesprek met Schrempp en Dasa-voorman Bishoff op het Catshuis wilden premier Kok en minister Wijers van Economische Zaken niets kwijt over het resul taat. Als maandag het doek voor Fok ker valt, zou dit het grootste mas sa-ontslag uit de naoorlogse Nederlandse geschiedenis bete kenen. „Het grijpt mij naar de keel dat er over achtduizend mensen wordt gepraat en beslist. Dit is emotioneel en sociaal bui tengewoon zwaar, maar ik kan mij helaas wel voorstellen dat het doek voor Fokker valt. Al zeg ik dat zonder enige vreugde," aldus Kok. Het was gisteren Fokker-dag in Den Haag. 's Middags demon streerden zesduizend werkne mers in het centrum van de resi dentie voor het behoud van hun bedrijf en banen. Bij het kabinet vielen brieven in de bus van poli tieke bestuurders van de plaatsen waar Fokker-fabrieken zijn gevestigd. Zo maakten Gedeputeerde Sta ten van Noord-Brabant hun ern stige zorg kenbaar over de gevol gen voor de werkgelegenheid als Fokker Woensdrecht ten onder gaat en 1500 mensen in die regio op straat komen te staan. Kok en Wijers hebben na vijf maanden stilte nu ook naar bui ten kenbaar willen maken dat zij zich van het belang van Fokker bewust zijn. „Het Nederlandse kabinet heeft een serieuze poging gedaan om partijen nader tot elkaar te bren gen. Over de conclusies kan ik geen mededelingen doen, in afwachting van een nader besluit van Daimler-Benz," zei Wijers gisteravond na het gesprek met de Duitsers. Zeker is dat het aanbod van de Nederlandse regering niet tege moet komt aan de eisen van Dasa/Daimler, die een miljard gulden cash, kwijtschelding van 850 miljoen aan leningen en 150 miljoen per jaar aan ontwikke lingsgeld behelsden. VERVOLG OP ECONOMIE - A7 ZIE OOK ECONOMIE-A7: - Scenario DAF biedt Fokker geen uitkomst - Crash Fokker hoeft geen 7500 slachtoffers te vergen - Fokker-debacle is grote klap voor Noord-lerland (ADVERTENTIE) FOTO DE STEM/BEN STEFFEN De meiden van Elmo stelen de show tijdens de grote Fokker-demonstratie in Den Haag. Door Jan Jansen Den Haag - „Goed weekend, en ga niet bij de pakken neerzitten," zegt de chauffeur van bus 1 aan het eind van de rit als goedbe doelde peptalk. Maar dat doen de meiden van Elmo, Fokkerdochter te Woens drecht, dan eigenlijk al, let terlijk en figuurlijk. De lange wandeling en de bitte re kou in Den Haag, gevoegd bij twee busritten zonder sanitaire of culinaire stop, zijn slopend voor gestel en geestdrift. En afgezien daarvan: haalt het wel iets uit? Als ze op de terugrit weer een beetje op temperatuur is, zegt Sylvia Hiltjes uit Hoogerheide: „Het is me tegengevallen, ik had er meer van verwacht, meer gezang en gejoel." Met drie maatjes achterin de bus had ze, op weg naar Den Haag, genoeg stemming gemaakt: hos sen, zingen, stampen. Maar nu is de fut er een beetje uit. „Zou het helpen, denk je. Ik denk het niet! Volgens mij zijn ze in Den Haag gewoon aan zulke demonstra ties, daar kijken ze niet meer van op. Trouwens, heb jij minis ter Wijers gezien?" Nee, die bereidde zich voor op de bespreking in het Catshuis met een man waar geen 6000 demonstranten tegenop kunnen, Daimler-topman Schrempp. Wel zijn er een hoop vakbonds bestuurders, tot hoogste baas Stekelenburg toe, die voor het ministerie van Economische Zaken en op het Plein de ver kleumde meute een beetje weten op te warmen. En een paar kamerleden, die zeggen dat ze hun best zullen doen. Dat moe ten de Fokkermensen nog zien. Ze maken een beetje een ongelo vige indruk. Zien het ook maar als een uitje. Als een oud vrouw tje tussen de menige verdwaalt, gaat in haar omgeving een gejoel op en komen de platste grappen los. 'Opzij sympathisanten, ons boegbeeld'. Als het van de kou al niet was gebeurd, gingen je tenen dan wel krullen. De Elmo-meiden, velen in gele werkjas gehuld, spelen zich wel in de kijker. Onderweg poseren ze met spandoek voor een came raploeg en schiet een radioman hen aan. Op het Plein weten ze een prominente plek bij het podium te bemachtigen en mogen ze voorzingen. 'Busje komt zo', omgezet in een actie lied. Jammer dat uitgerekend dan de geluidsinstallatie hapert, maar ja, daar heeft Stekelen burg ook last van. De bondsvoorzitter wordt na zijn speech trouwens omstuwd door het journaille, dat natuur lijk wil weten wat hij ervan vindt. Dat heeft-ie net uitgelegd - Daimler moet dokken en we eisen meiers van Wijers - dus vinden kennelijk Amsterdamse actievoerders al die belangstel ling voor Stekelenburg maar flauwekul. „Ongelooflijk, dat vinden ze nieuws. Laat ze met gewone mensen praten, daar zijn er hier toch genoeg van.'" VERVOLG OP ECONOMIE - A7 Turnhoutseweg 5, Baarle Nassau. Tel.: 013 - 5078868 (ADVERTENTIES) meer informatie zie elders in dit blad of bel 076-5250686 160 vacatures. Maak er werk van Er bleken slechts vier kapers aan boord te zijn geweest, allen Tur ken van Kaukasische afkomst. Bij het begin van de gijzeling beweerden ze nog met tientallen te zijn. Later spraken de Turkse autoriteiten van zes tot acht kapers. De kapers gaven aan hun actie te hebben beëindigd, omdat ze him doel grotendeels hadden bereikt. Hun eis was dat het Rus sische leger de beschietingen op de groep Tsjetsjeense rebellen in Pjervomajskoje zou staken. Eerder gisteren waren al twaalf zieke gijzelaars, acht Turken en vier Russen, vrijgelaten. Ze zei den goed behandeld te zijn. De toestand aan boord was naar omstandigheden goed geweest, zo zeiden ze, vooral omdat de kapers vanaf het begin duidelijk hadden gemaakt niet op bloedvergieten uit te zijn. De kapers hadden oorspronkelijk het plan om in Istanbul een pers conferentie te geven. Maar don derdag al was duidelijk dat de autoriteiten geen toestemming zouden geven om de Bosporus op te varen. Na een etmaal vruchte loze onderhandelingen gaven de kapers hun pogingen op. VERVOLG OP BUITENLAND - A6 Van onze correspondent Lübeck - De politie in Lübeck heeft gisteren de drie jongeren die waren aangehouden in verband met de dramatische brand in een asielzoekershuis in de Noordduitse havenstad, vrijgela ten. Er is volgens de officier van justitie te weinig bewijs om ze langer vast te houden wegens verdenking van brandstichting. Bovendien hebben ze waterdich te alibi's; zo hebben ze, vrijwel op het moment dat de uitslaande brand werd gemeld, staan tanken bij een pompstation dat ver van de plaats des onhèils lag. Daar werden ze, zeer toevallig, gesig naleerd door een politiepatrouil le. (ADVERTENTIES) liefhebbers 0pGf/f?. Over een vierde persoon, die ook is verhoord, wilde de politie gisteren geen mededelingen doen. Het dodental staat voorlopig op tien. Gevreesd wordt dat er nog vier slachtoffers in het huis lig gen. ZIE OOK BUITENLAND - A6 S-HERTOGENBOSCH Openingstijden: vrijdag 19 januari 13.00 - 22.00 uur zaterdag 20 t/m maandag 22 januari 10.00 -18.00 uur We hebben al weer volop modellen '96 staan. Om plaats te maken, ruimen we op met op diverse bromfietsen, recreatie-, stads-, race- en vouwfietsen, ATB's, kleding, imperials en veel onderdelen, t/m 17 februari. Min. 500.- voor uw oude fiets bij inruil op 'n Deense kwaliteitsfiets: Kildemoes Breda: Korte Boschstraat 1-3 Tel. (076) 521 28 30 voórlhhtingsdag LERAAR BASISONDERWIJS donderdag 25 januari aanvang 9.00 uur Spirea 3 Dordrecht tel. 078 - 617 54 00 A.S. DINSDAG SPD! Dit woord is vandaag in het nieuws. Een van de vele. Een krant vol. Nu de daad bij het woord: een echte Parker Roller-pen voor u, met uw woord(en) naar keuze erin gegraveerd, als u een nieuwe abonnee opgeeft. U de pen, de nieuwe abonnee om te beginnen twee weken de krant gratis. Noteer als nieuwe abonnee: Naam:- Adres: Postcode:Plaats: Telefoon (voor controle bezorging):f De nieuwe abonnee betaalt per: maand autom. incasso31,15 kwartaal autom. incasso91,25 bank/gironrkwartaal acceptgiro93,75 De Parkerpen zenden aan: Naam: Adres: 1-1 Postcode: Plaats: In de pen moet komen te staan: (max. 15 letters) De pen wordt opgestuurd zodra wij het eerste abonnementsgeld ontvan- gen hebben. Stuur deze bon in een open envelop zonder postzegel naar Dagblad De Stem, Antwoordnummer 112, 4800 VB Breda. DE STEM. DAGBLAD VOOR ZUIDWEST-NEDERLAN V.

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1996 | | pagina 1