Vandaag uitsluitsel Fokker amslag Verbod kistkalveren klap voor veesector :en Commissarissen en overheid nog op zoek naar eventuele nieuwe partner Ondergang Fokker kost klanten geld Sport lim Zeeland: minste faillissementen Onderzoek naar 'lek van Breda' Israël wil Duitse troepen op Golan Schultz kansloos De 20 maanden van Michael en Lisa leltsin kandidaat voor verkiezingen Weer hoofdzetel divisie Philips naar buitenland f' Ruud Krol vast mee met spelers Egypte Lantaarnpaal meldt In Woensdrecht kunnen ze best zonder Duitse stiefmoeder defect straks zelf I bewijs voor massa- (Paven Srebrenica Banken ontspringen dans bij val Fokker B elastingvlucht naar Antillen hard aangepakt I VIDEOGAMES I L -E b JANUARI 1996 B9 naken verschil tussen de I en de commerciële jour- lek. Nieuwe Revu ver- 1 meer nummers als ze op [rer breed uitpakken met lerhaal Rintje Ritsma'. En bben ook nog het lef om t op te bellen of het geen Idee is een advertentie bij lerhaal te plaatsen. Daar |nen ze dan ook weer De reactie van Nieuwe Jen Panorama is duidelijk. |a zal van hen geen cent worden, omgekeerd Ihetzelfde. Bang dat Rits- Ich op die manier uit de t prijst, is zijn zaakwaar- r niet. „Voor die 2500 gul- aat Rintje er wel twee uur Izitten. We vragen alleen lergoeding in deze fase van pizoen. In september doet het gratis. Overigens is jiiets nieuws. Twee jaar |en, toen hij voor het eerst pees kampioen werd, i we het ook al." (M.L.) LEYBALSCHEIDS- TTER Ria Dieters uit Goes |iende zaterdag een dikke Ria had zaterdagmid- I al een wedstrijd gefloten |ijf sets duurde, toen omst- half vijf bleek dat de top- In de promotieklasse man kussen Mytilus en De Ster- liet kon worden gespeeld lat de aangewezen arbiter Ik Caljouw niet aanwezig hormaal zeer plichtsgetrou- |Caljouw had zijn aanwij- over het hoofd gezien, Ria, die in Goes in de zaal vezig was, werd gevraagd de topper te fluiten, was ze let bereid. De topper werd lieuw een vijfsetter, zodat 1 uiteindelijk tien sets achter kiezen had. Vier teams had- j dankzij haar een leuke vol- Jjalwedstrijd kunnen spelen. mag best wel eens gezegd [•den. Bij deze dus. (WvL) [ragen: Marcel Luyckx en lly van Leeuwen predactie: Jacques Hendriks -programma Studio Sport: I maar aan tennis denkt," jma Studio Sport: „Krajicek lm gaan zitten en eerlijk zijn c lichaam als een paard. Het 11 Telegraaf over bondscoach It verleden een paar kunstjes [et gaat alleen om zijn eigen aan achter het Nederlandse pdere schaker moet een beet- dscoach Arie Selinger in De .lberda: „Mijn vaststelling is niet om technische maar om as hoogleraar bewegingswe- :vier: „Doping heeft veel te :e wereld van het schaatsen De cultuur is minder geso- Nederland worden de beste ;even, dat houdt doping ook waarvan u vindt, dat er een kleine gerubriceerde advertentie voor geplaatst moet worden? Plaats dat Kleintje" dan beslist in De StemTien tegen een dat uw advertentie gelezen wordt. Immers 9 van de 10 5tem-lezers en lezeressen pluizen week in week uit onze ..Kleintjes' -rubneken na. Dat ziin elke dag vele tienduizenden Kleintjes-lezers DE STEM 8 "7 1031 000218 136c JAARGANG Middelburg - Het aantal faillis sementen in Zeeland is met meer dan 20 procent gedaald. In Zee land zijn in 1995 92 faillissemen- ,en uitgesproken, 25 minder dan in 1994. Zeeland is daarmee in Nederland de provincie met de minste faillissementen. De mees te vielen in Zuid-Holland (1557), gevolgd door Noord-Holland (1046) en Noord-Brabant (837). ZIE ZEELAND - Cl Breda - De rijksrecherche stelt een onderzoek in naar het uitlek ken van strikt vertrouwelijke gegevens over de kandidaten v00r de vacante burgemeesters post van Breda. In december vorig jaar citeerde deze krant uit de aanbevelingen van de vertrou wenscommissie aan Commissaris der Koningin Houben. De> com missie heeft zelf om een justitieel onderzoek gevraagd. Jeruzalem - De Israëlische pre mier Shimon Peres zal volgens de krant Maariv Duitsland vragen troepen te leveren voor een inter nationale vredesmacht op de Golan. Eerder boden de Verenig de Staten, Frankrijk en Neder land ook al troepen voor die vre desmacht aan, zodra Israël en Syrië een vredesakkoord hebben VANDAAG IN DEZE KRANT Voor het tweede opeenvolgende jaar is Brenda Schultz bij de Australian Open uitgeschakeld in de vierde ronde. De Nederlandse verloor in Melbourne kansloos van Martina Hingis uit Zwitserland. SPORT-B1 Het zat er volgens de roddelbladen al lang aan te komen. Toch hebben Michael Jackson en Lisa Marie Presley, de dochter van Elvis, het nog 20 maanden bij elkaar uitgehouden. DEEL-E Gids INHOUD 2 KATERNEN De Binnenkrant A2 Binnenland A3/A4 Buitenland A5 Beurs A8 Economie A6/A7 Sport deel B Zeeland deel C Gids deel D RTV-programma's D2 DINSDAG 23 JANUARI 1996 LOS EXEMPLAAR: MAANDAG T/M VRIJDAG: 2.00 - ZATERDAG: 2,50 Brussel/Breda - Als de landbouwministers van de Europese Unie ermee akkoord gaan geldt vanaf 1 januari 1998 een ver bod op kistkalveren. Dat zal voor de Nederlandse kalvermes- ters ingrijpende gevolgen hebben, denkt minister Van Aartsen (Landbouw). In West-Brabant is deze tak van veeteelt vooral geconcentreerd in Baarle-Nassau, Chaam, Rijsber- gen, Zundert, Alphen en Ulico- Van onze verslaggevers Amsterdam/Den Haag - Fokker is formeel nog niet ten onder. De raad van commissarissen van Fokker zet van ochtend het crisisberaad voort, dat al sinds gistermiddag duurt. Toen sneed Daimler-Benz de kredietlijn door, die de vliegtuigbouwer in leven hield. rogant ogende scheidsrechte maar daar koop je als pl°ee Het bleef derhalve 0-1. liet zich overigens niet van en en bleef het proberen. In ft was de ploeg van Bogaert rallende ploeg. Ook dat lev® dement op. Onder bemoedig T n van Bogaert trok Zaams g Arjen de Koeyer kreeg een puj- gespeeld, maar hij schoot veel w oelman Quik had er een gem >oi aan. Emiel Elzinga zette oor en kwam alleen v°°!\ goalie, omspeelde die ook irbij leek de doelman zijn iruiken. Van Geel zag er ec sbal in en zo kroop de bezoeKe» oor het oog van de naald. Kans op ijzel Vandaag veel bewolking en in de loop van de dag wat regen. Plaatselijk kan dan lichte ijzel optreden. De wind blijft aan de gure kant. Moskou - De Russische president Boris Jeltsin zal zich waarschijn lijk in februari kandidaat stellen voor de presidentsverkiezingen in juni. Jeltsin keerde begin dit jaar terug in het Kremlin na een maandenlange ziekte. De hervor mingsgezinde liberaal Gajdar heeft zich gisteren teruggetrok ken uit Jeltsins adviesraad. Eindhoven - Philips verplaatst opnieuw het hoofdkwartier van M belangrijk bedrijfsonderdeel "aar het Verre Oosten. Nadat I wig jaar al het hoofdkwartier van de audio-activiteiten naar Singapore is overgeheveld, volgt oudetopvandedeproduktgroep monitoren, die Taiwan verkiest hoven Eindhoven. Dat heeft ove- n§ffls nauwelijks personele i voor Eindhoven. De spanning onder het per soneel is te snij den. „Het is buitengewoon spannend, dit is bijna onmense lijk," verzucht te een vermoei de Peter van Bers van de Industriebond FNV, toen bleek dat eerst van daag duidelijkheid lijkt te komen. De Tweede Kamer zal wellicht vandaag een spoeddebat houden over de crisis rond Fokker. Toen topman Ben van Schaik gis teravond iets over half elf einde lijk de internationale 'pers te woord stond, bleek hij slechts te kunnen mededelen dat vandaag 'met alle betrokken partijen' ver der overlegd wordt over de toe komst van Fokker. Vier minuten later was hij weg. Vakbonden en centrale onderne mingsraad zeggen dat dit positief kan worden uitgelegd. Blijkbaar wordt er nog steeds onderhan deld over een overbruggingskre diet van overheid en van Dasa, waardoor Fokker op zoek kan naar een nieuwe partner. Ze zeg gen dat daar echter zeker vier tot zes maanden voor nodig is. Voor de kleinere bedrijven (Fok ker Special Products in Hooge- veen, FAS en Elmo in Woensd- recht) zou Zich al binnen enkele weken een oplossing aandienen. De minister zei dat de overheid via instituten als de Nationale Investeringsbank bij kan dragen in de financieringsbehoefte van deze bedrijven, waar bijna 2000 mensen werken. Wijers vindt een redding van Fokker 'niet honderd procent irreëel'. Koortsachtig zoeken Fokker en Wijers over de hele wereld naar een nieuwe partner. De afwijzing van Bombardier gisteren wordt door bronnen bin nen Fokker als een tactische manoeuvre gezien. De coalitie-partijen WD, D66 en PvdA steunen het beleid van Wij ers. Ze leggen de schuld van het mislukken van de onderhande lingen bij het Duitse moederbe- OP BINNENLAND - A3: -Zwartepietenspel is begonnen OP ECONOMIE - A6: -Middenstand duimt voor grootste klant -Echt afscheid Daimler biedt Fokker sprankje hoop -Bittere woorden voor Den Haag -Stem-commentaar OP ECONOMIE - A7: -Emoties, maar vooral gelatenheid op 'Zwarte Maandag' -Elmo redt het ook zonder Fokker drijf. Oppositie partij CDA ver wijt de regering echter Zich niet voldoende te hebben inge spannen om Fokker ter red den. „De finan ciële tegenstel lingen waren echt niet zo groot als het de afgelopen dagen in de media leek," aldus CDA- kamerlid Mateman. Volgens Schrempp betekent het besluit om met Fokker te breken een verliespost van 2,5 miljard mark. Daimler zal dat bedrag in één keer afboeken, zodat het totale verlies van het conglome raat in 1995 een recordhoogte van 6 miljard mark bereikt. De handel in Fokker-aandelen op de Amsterdams effectenbeurs is gisteren voor 24 uur stilgelegd. De kans dat aandelen en obliga ties terugkeren in de officiële notering van de beurs, lijkt niet waarschijnlijk. De laatste koers van het Fokker-aandeel was 6,20 gulden. De obligaties zijn waar deloos geworden. T| Van onze verslaggevers Amsterdam - De klanten van Fokker dreigen honderden miljoenen guldens aan boekwaarde te moeten afschrijven als gevolg van de onder gang van de vliegtuigbouwer. De meeste recente klanten hebben uit voorzorg in hun contracten claims bij Dasa vastgelegd, die hen indekken tegen het risico dat Fokker verdwijnt. De meeste klanten willen niet concreet ingaan op de problematiek bij Fokker. Maar binnen Fokker wor den de problemen erkend. Alleen al voor American Airlines, met 75 toestellen de grootste afnemer van de Fokker 100, kan de afschrijving in de honderden miljoenen guldens lopen. Alitalia bestelde 156 Fokkers 70 na een intensief massage-proces van Dasa en Daimler. De Italianen zouden zich hebben ingedekt in het contract met claims tegen Dasa. De maatschappij heeft pas drie toestellen afgele verd gekregen. De vraag is of Alitalia de andere Fokkers nog wil hebben, of meteen kiest voor bijvoorbeeld concur rent British Aerospace. Dat geldt overigens voor alle circa 70 orders, die Fokker nog in de boeken heeft staan. De luchtvaartmaatschappijen ondervinden ver schillende gevolgen van het verdwijnen van Fokker: de boekwaarde van de toestellen vermindert met enkele tientallen procenten. het afleveren van reeds bestelde vliegtuigen blijft onzéker, wat de uitvoering van de dienstregeling in gevaar brengt. verdere uitbreiding van de vloot met Fokkers is niet mogelijk, waardoor extra kosten ontstaan, omdat piloten voor verscheidene types moeten wor den getraind, onderhoudspersoneel al evenzeer en meer reserve-onderdelen moeten worden aange houden. De luchtvaartmaatschappijen houden dan ook de adem in bij het Fokker-debacle. Veel hangt af van de vraag of Fokker een doorstart kan maken, dan wel dat het bedrijf faciliteiten krijgt om de huidige bestellingen af te maken. De Vlaamse Luchtvaart Maatschappij vliegt met 'een puur Fokker-produkt'. De VLM heeft twee Fokker-50's in bezit en één toestel geleased. VERVOLG OP ECONOMIE - A7 Johannesburg (anp) - Ruud Krol, bondscoach van Egyp te, zal tijdens de gisteren begonnen ramadan met zijn spelers ipeevasten. De ramadan is de moham medaanse vastentijd, waarin de belijders van de islam tus sen zonsopgang en zonson dergang niet mogen eten of andere lichamelijke genoe gens hebben. Krol, sinds november bonds coach van Egypte nadat hij eerder de leiding had over het Olympisch team, zegt dat hij met zijn spelers wil mee voelen. Egypte doet in Zuid-Afrika mee aan de Afrika Cup. 'gen - Straatlantaarns met eeji mankement die het defect melden. In Eibergen wordt j een proef genomen met honderd Mtaarnpalen, die worden uitge lat met een speciaal controle- I ™stje. Ais |ie straatverlichting eigert wordt dit doorgegeven san het dichtstbijzijnde transfor- orhuisje. Via modem en per- x®al computer komt de storing jivolgens binnen bij het ener- J Siebedrijf. vart blesseerde zich aan de I ch vervangen door Franc j e baalde even later als een e. I ket ingreep en daardoor het t I /K-doelpunt zag gefem* en jrdediging van Zaamslag sikv lkunstje betekende een do P I et van Michel Flikweert. jer I legde daarna zijn te8e"pUna in I il op en na een ^hermtó m schopgebied van SKivw i er de bal tegen de netten I «„"ïtotehWafCT Dal rondgaan. De minute l t voordeel van de bezoek werd het nog 1-3. do - De bewijzen voor ssamoorden door Bosnische Serviërs na de verovering van pn v^j.v7vciing van Srebenica stapelen zich ij gens de Amerikaanse 2®sister voor de mensen- hp,. Shattuck maken de te "f^elijk, dat er op gro- teerd mensen ziln geëxecu- 'ZIE BUITENLAND - A5 Ik doe m'n Mercedes de deur uit Van onze verslaggever Hoogerheide - Droefenis en woede zou je verwachten bij de twee Woensdrechtse 'Fok ker-adepten' Elmo en FAS. Maar niets daarvan. Bij Elmo lijkt het er zelfs even op dat champagne nu ontkurkt kan worden. Bij FAS is op dat moment hooguit sprake van onzekerheid over de toekomst. Fokkers Duitse stiefmoeder kan wat haar Westbrabantse kinde ren betreft snel uit de ouderlijke macht worden ontzet. Rond half drie wordt de daad bij het woord gevoegd. Twee ex-Fok- kerianen verwijderen met stro ken plakband de woorden 'Daim ler-Benz Aerospace' van het bord bij de poort van Elmo en FAS. De argeloze voorbijganger moet weten dat met ingang van heden beide bedrijven niets meer van doen wensen te hebben met Daimler-Benz. Zo is dat. Het blijkt overigens de tweede poging te zijn om in woord en gebaar een einde te maken aan de Duitse almacht. De eerste, kort na de persconferentie in Duits land, wordt verhinderd door een beveiligingsbeambte. De man vindt dat 'het pas mocht als de directie het ermee eens zou zijn'. Tot groot ongenoegen van Met plakband 'verwijdert' een werknemer van FAS in Woensdrecht de naam 'Daimler-Benz Aero space'. foto de stem/dick de boer de Woensdrechtse Fokkerianen. Meer wanklank valt er in de bei de bedrijven niet beluisteren. Integendeel. Neem bijvoorbeeld program manager Mark Schiphorst van Elmo. Die straalt nauwelijks ver holen enthousiasme en optimis me uit. En die wordt slechts getemperd door het besef dat er op deze gitzwarte dag van de Fokker-begrafenis ook een beschaafde traan geplengd dient te worden. Maar voor het overige is Elmo voor hem een bedrijf dat niet alleen levensvatbaar is, maar zelfs een van de beste bedrijven binnen de Fokker-familie. Natuurlijk, ze raken de grootste klant kwijt en het kost minstens 150 mensen hun baan, maar dat is te kort door de bocht. Met een overbruggingskrediet zal Elmo weer topfit zijn. Op de werkvloer zitten de over wegend vrouwelijke werknemers evenmin in de put. Met de walk man op voor het laatste nieuws wordt gewoon doorgewerkt. Van paniek is geen sprake. Vaste kracht Annemiek uit Hoogerheide en uitzendkracht Marjolein uit Halsteren gaan in ieder geval nog niet solliciteren. „Misschien later," zegt Marjo lein. „Er is vooral een hoop onzeker heid. Ik ben hier zelf al een keer ontslagen, waarna ik terug ben gekomen als uitzendkracht." Bij FAS wint onzekerheid het van droefenis. „Er is hier werk genoeg. Dat maakt het allemaal zo moeilijk te begrijpen," zegt Hoogerheide- naar J. Broods, werkzaam bij de technische dienst. „Weet je, eigenlijk is het nog steeds niet helemaal tot me door gedrongen. Ik heb al eens een personeelsinkrimping meege maakt en ben toen buiten schot gebleven. Maar ik heb geen enke le zekerheid dat dat nu opnieuw zal gebeuren. En nieuw werk is met mijn 51 jaar natuurlijk niet zomaar gevonden,"zegt Brood berustend. Maar een collega van hem zegt 'veel vertrouwen in de toekomst' te hebben. Want: „Er is werk vol doende voor en we hebben hier nog heel veel potentiële klanten." Werknemers verlaten aan het eind van de middag het bedrijf op Schiphol-Oost. foto reuters Van onze verslaggever Amsterdam - De Nederlandse banken lijden slechts beperkte verliezen door de ondergang van Fokker. Huisbankier ABN-Amro, die van oudsher nauwe banden met Fok ker heeft, zegt nauwelijks nog kredieten bij de vliegtuigbouwer te hebben uitstaan. Ook bij de Rabobank gaat het om relatief kleine bedragen, waar 'voor het overgrote deel' zekerhe den tegenover staan. De grootste strop is voor meer derheidsaandeelhouder Daimler- Benz, dat een dikke 2,5 miljard gulden moet afschrijven. De Nederlandse overheid kan terugbetaling van 800 a 900 mil joen gulden aan ontwikkelings kredieten wel vergeten. Zij ziet daarnaast net als de andere aan deelhouders de waarde van haar belang in de vliegtuigbouwer vol ledig wegsmelten. ten. Europees landbouwcommis saris Fischler vindt het houden van kalveren in individuele boxen niet langer ethisch aan vaardbaar. Hij wil dat stallen die na 1997 worden gebouwd, alleen nog groepshokken bevatten. Ook voor die hokken komen er minimum-normen. In de praktijk kont het er op neer dat elk kalf een ruimte krijgt van gemiddeld 2,5 vierkante meter, een meter meer dan nu gebruikelijk in Nederland. Omdat het ombouwen van de bestaande stallen veel tijd en geld kost komt er een overgangsperio de van tien jaar. Vanaf 2008 moe ten alle stallen aan de nieuwe normen voldoen. De kalvermesterij kwam vorig jaar onder vuur te liggen door felle protesten van Britse dieren beschermers tegen het transport van nuchtere kalveren naar het Europese vasteland. Voor Nederlandse kalvermesters heeft de nieuwe richtlijn ingrij pende gevolgen. Nederland is, samen met Frankrijk, een belangrijke producent van blank kalfsvlees. Overigens kdmen de voorstellen van Fischler niet helemaal onver wacht. De Nederlandse kalver mesters zien de bui al langer han gen. Samen met Franse collega's boden ze Fischler gisteren 100.000 briefkaarten aan, waar op zij pleiten voor handhaving van de huidige regels. Den Haag - Nederland en de Antillen zijn het eens geworden over maatregelen om de belas- tingvlucht van Nederlanders naar de Antillen tegen te gaan. De belangrijkste constructie die nu wordt aangepakt is de specia le Antilliaanse regeling voor ren teniers, de zogenoemde Pensho- nado-regeling, die inhoudt dat het inkomen slechts voor 5 pro cent wordt belast. Rijke Nederlanders maken hier van gebruik om de belasting te ontlopen. Nederlanders die nu al profiteren van die regeling, kun nen dat straks na een overgangs periode niet meer. Het afkopen van Nederlandse pensioenen op de Antillen en Aruba tegen een zeer laag belas tingpercentage is straks ook niet meer mogelijk. Bij de afkoop wordt de belasting toegewezen aan het land van waaruit ze wordt betaald. Staatsscretaris Vermeend heeft met de Antillen afgesproken dat de Nederlandse fiscus de beschikking krijgt over alle benodigde gegevens van Nedèr- landse Peshonado's op de Antil len. (ADVERTENTIE) NINTENDO EN SEGA CD-i EN CD-ROM SONY PLAYSTATION VRIJDAG 26 T/M ZONDAG 28 JANUARI 1996 BEURSGEBOUW, EINDHOVEN KIJKEN, SPELEN EN KOPEN!! I REDUKTIEBON MET VOORDEEL BIJ RUBRIEK COMPUTERS INTEREXPO MEDIA 070-3588929 Dit woord is vandaag in het nieuws. Ben van de veie. Een krant vol. Nu de daad bij het woord: een echte Parker Roller-pen voor u, met uw woord(en) naar keuze erin gegraveerd, als u een nieuwe abonnee opgeeft. U de pen, de nieuwe abonnee om te beginnen twee weken de krant gratis. f "l*"" Noteer als nieuwe abonnee: Naam: Adres: Postcode:Plaats: Telefoon (voor controle bezorging): De nieuwe abonnee betaalt per: maand autom. incasso31,15 kwartaal autom. incasso91,25 bank/gironrkwartaal acceptgiro93,75 De Parkerpen zenden aan: Naam: Adres:__v Postcode:Plaats: In de pen moet komen te staan: (max. 15 letters) De pen wordt opgestuurd zodra wij het eerste abonnementsgeld ontvan- P3 gen hebben. Stuur deze bon in een open envelop zonder postzegel naar Dagblad De Stem, Antwoordnummer 112, 4800 VB Breda. E STEM. DAGBLAD VOOR ZUIDWEST-NEDERLAND

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1996 | | pagina 1