Onderzoek naar gifbrand Keukens half geld Keukens half geld Gigantische gifwolken -3 10.000.- EXTRA Honderden reacties op aow-aetie Hulstenaar De Loos Oudenbosschenaar komt om bij mistramp in België Ontvoerde vrouw met kind gevonden in Haamstede KEUKENS 'Leerplicht vanaf vier jaar' Op ,-^£ faterschappen praten over fusie 'Meer botsingen tussen Turken' Britten en Ieren weer aan tafel Diana gaat scheiden van prins Charles Economie groeit steeds trager I Rotterdam in staat van alarm I 17 mensen naar ziekenhuis 'Grand Slam' voor Ajax GEGARANDEERD Alles van Marklin in een museum 'Organisatie van Chassé Theater bijzonder slecht' V [B) /q) installaties Voor alle installaties op het gevlei van c.v. en sanitair. yr. F.J. Haarmanweg 37A- Postbus 153 4530 AD Terneuzen - Tel. 0115-612520 136e JAARGANG INHOUD I katernen De Birinenkrant Binnenland Buitenland Beurs Economie Sport Zeeland Uitgids RTV-programma's A2 A3/A4 A5 A6 A7 deel B deel C deel D D5 4jC] De drie waterschappen in Zeeuws-Vlaanderen praten ver der over een fusie. De dagelijkse besturen hebben opdracht gekre- een onafhankelijk adviesbu- in te schakelen, dat de structuur en tariefstel- „„5 voor het ene, toekomstige waterschap onder de Westerschel- de moet bekijken. gZIEZEELAND - C1 Rotterdam - De federatie van Ale- vitische Verenigingen vreest een toename van confrontaties tussen groepen Turken die in Nederland leven. De opmars van nationalisti sche en fundamentalistische par tijen in Turkije heeft ook grote invloed op de Turken in Neder land, zegt voorzitter N. Altundal. (ZIE BINNENLAND - A4 Dublin - Op 10 juhi gaan de Brit se en Ierse regering weer praten over vrede in Noord-Ieriand. Sinn Fein, de politieke arm van de IRA, mg aanschuiven als de IRA opnieuw een wapenstilstand afkondigt. De Britse regering heeft de eis dat de IRA eerst ont wapent en de wapenstilstand 'permanent' noemt, laten vallen na de recente bomaanslagen in Londen. ZIE BUITENLAND -A5 Londen - Prinses Diana heeft ingestemd met het verzoek van haar echtgenoot, de Britse troon opvolger prins Charles, om zich te laten scheiden, Dat heeft een woordvoerster van de prinses gisteren meegedeeld. ZIE BUITENLAND - A5 Voorburg. - De groei van de Nederlandse economie dreigt tot stilstand te komen. In het laatste kwartaal van 1995 lag de groei op jaarbasis op 1,6 proeent, opnieuw lager dan het kwartaal daarvoor, bat blijkt uit cijfers van het Cen traal Bureau voor de Statistiek, die nog lager uitvielen dan men vorig jaar vreesde. ZIE ECONOMIE -A7 jM V". Tv gggSSSp-'f J Bij de ehemiebrand in Rotterdam-West kwamen gigantische gifwolken vrij. Die waren tot in België te zien. FOTO ANP Van onze redactie binnenland Rotterdam - Burgemeester Peper van Rotterdam laat een juri disch onderzoek instellen naar de oorzaak van de brand in enkele loodsen van het opslag- en expeditiebedrijf CMI in Rot terdam-West, die de havenstad gisteren in staat van alarm bracht. Veel bewolking Het wordt vandaag een dag net veel bewolking. In de ochtend kan het ook nevelig of mistig zijn. In de loop van de dag kan de zon er even doorkomen. De wind is zwak. Amsterdam - Door Real Zaragoza Amsterdam met 4-0 te verslaan, heeft Ajax de Super Cup gewon- oen. Het eerste duel was in Spanje m »-l geëindigd. Met de verove- van de Super Cup bereikte Ajax het 'Grand Slam'. Het werd namelijk eerder al landskam pioen, Europees kampioen en ®ereldbekerwinnaar. "ZIE SPORT - BI Bij de uitslaande brand, die 's morgens rond kwart over elf uit brak, kwamen chemische stoffen vrij, vooral chloorverbindingen, waaronder chloroform. Rond middernacht was de brandweer de brand meester. De brandweer sloeg meteen na het ontdekken van de brand groot alarm. Korpsen uit omlig gende gemeenten werden inge schakeld bij de bestrijding van de vuurzee. De brand woedde op circa driehonderd meter van woonwijken in Rotterdam-West. Alleen het gebied ten zuiden van de brand werd door gifwolken, die tot in België te zien waren, bedreigd. Inwoners van Spijkenisse, Hoog vliet, Pernis en Heijplaat kregen kort na het uitbreken het advies ramen en deuren te sluiten en binnen te blijven. Op de punt van de Heijplaat en rond het RDM- terrein sloeg aan het begin van de avond een vettige rood-oranje substantie neer. Die verwaaide later, zodat er geen speciale schoonmaakploeg hoefde worden geformeerd, zoals aanvankelijk werd aangekondigd. Voor het eerst stelde de gemeente Rotterdam een crisisteam samen om een calamiteit van 'behoorlij ke omvang' te coördineren. Deze rampenstaf, onder leiding van Peper, bestaat uit specialisten van politie, brandweer, GGD en milieudienst. Volgens de milieudienst Rijn mond DCMR waren het aantal stoffen en de manier waarop in de CMI-vestiging de chemicaliën waren opgeslagen, niet op alle punten in de haak. De gemeente was daarvan al acht maanden op de hoogte. Metingen hebben vol gens de milieudienst aangetoond dat er geen gevaarlijke concen traties van chemicaliën in de lucht zijn geweest. De brand roept vergelijkingen op met de ehemiebrand bij het bedrijf Elf Atochem in juli 1992. Dat bedrijf voldeed geruime tijd niet aan de wettelijke voorschrif ten voor opslag van chemicaliën. Er is geen sprake van gevaar voor de volksgezondheid geweest, vol gens Peper. Niettemin zijn zeven tien mensen behandeld in twee ziekenhuizen aan klachten over benauwdheid, prikkelende ogen, misselijkheid, hoofdpijn en jeuk. Ze mochten allen rond vier uur gistermiddag weer naar huis. Volgens sommige betrokkenen is Rotterdam echter aan een moge lijke ramp ontsnapt, doordat de wind uit noord-oostelijke rich ting kwam. Daardoor waaide de rookwolk over de Nieuwe Water weg naar Heijplaat, Pernis, Hoogvliet en Spijkenisse. In het bedreigde gebied wonen circa 115.000 mensen. VERVOLG OP BINNENLAND - A3: Peper: 'Rampscenario heeft goed gewerkt' ZIE OOK BINNENLAND - A3: 'We zijn wel wat luchtjes gewend' Giftige rookwolken dreven naar het zuid-westen. Hoogvliet) Spijkenisse Oud-Beijerland In de woonwijken, Heijplaat, Pern/s en Hoogvliet en in de gemeente Spijkenisse werd door de autoriteiten alarm geslagen. (ADVERTENTIE) bij diefstal van uw auto, ongeacht de verzekeringsvorm. Zie advertentie MUL-T-LOCK elders in deze krant. Haamstede (anp) - De 27-jarige Ester Veldhoen en haar vier maanden oude baby Ifa-Yemisi Leliveld, die vorige week vrij dag uit hun woning aan de Weipoortseweg in Zoeterwoude- dorp werden ontvoerd, zijn terecht. De twee werden in de nacht van dinsdag op woensdag tussen twee en drie uur gevonden in een (vakantie)bungalow in Haamstede. Op het eerste gezicht gaat het goed met het tweetal, dat naar een geheime verblijfplaats is overgebracht om tot rust te komen. De daders, de vader en broer van de vrouw, konden bij de inval door het rechercheteam worden ingerekend. De moeder van de vrouw, die eveneens in het complot zat, Was niet in de bun galow aanwezig. Haar verblijf plaats is niet bekend. Van twee andere betrokkenen bij deze ont voeringszaak ontbreekt ook nog elk spoor. Hoe het vijftien man tellende rechercheteam achter de verblijf plaats van vrouw en kind en hun ontvoerders is gekomen, is niet bekend. „Alle recherche-tactie ken zijn uit de kast gehaald. Alles is geprobeerd en benut," aldus de politie Hollands Midden. Op de opsporingsberichten die de verschillende media uitzonden, kreeg de politie slechts tien reac ties binnen. Bij deze reacties zat geen waardevolle tip. (ADVERTENTIE) GROOT AANTAL Hans Verkerk Keukens heeft deze week een spectaculaire halfgeld-actie. Als u binnen twee jaar een keuken nodig heeft en nü koopt, krijgt u van Hans een echte Kroonkeuken voor de helft van de door de leverancier aan bevolen adviesprijs! Kom nu snel écht geld verdienen en vraag naar de snelle beslissers korting. Wij garanderen u de beste keuken en het beste ont werp voor de beste prijs! GOES RINGBAAN WEST 2b - 0113-216451 Van onze Haagse redactie Den Haag - De leerplicht moet vervroegd worden van vijf naar vier jaar. Verder moeten ook twee- en driejarige peuters kunnen deelnemen aan diverse onderwijs-activiteiten. Zo kunnen onderwijsachterstanden al op zeer jonge leeftijd aangepakt worden. bekijken of die leerplicht niet ver vroegd moet worden. Dat zou de overheid vrijwel niets extra's kos ten, omdat nu al 97 procent van de vierjarige kinderen naar school gaat. Maar Netelenbos hecht eraan dat ook die laatste drie pro cent vanaf vier jaar naar de basis school gaat. Uit onderzoek blijkt dat kinderen achterstanden - bijvoorbeeld in taal - al op zeer jonge leeftijd (de eerste drie jaar) oplopen. De staatssecretaris noemde het daar om 'belangrijk om al op zeer jonge leeftijd met onderwijs-activiteiten te beginnen'. Zij denkt daarbij aan peuters van twee en drie jaar. In ons omringende landen, zoals België, kunnen kinderen al veel eerder naar de basisschool, vanaf 2,5 jaar. Tegelijkertijd wil zij de onder wijsachterstanden ook op een andere manier aanpakken. Daar om heeft zij de commissie, onder voorzitterschap van hoogleraar ontwikkelingspsychologie prof. dr. G. Kohnstamm, opdracht gegeven uit te zoeken of het moge lijk is een betrouwbare test te ont wikkelen om de achterstand van jonge kinderen te meten, nog voordat zij naar school gaan. Aan de hand van deze zogenoem de 'entree-toets' wil de staatsse cretaris komen tot een andere ver deling van de 400 miljoen gulden die de overheid jaarlijks steekt in het wegwerken van onderwijsach terstanden. Netelenbos wil per leerling beoordelen of en hoeveel extra geld nodig is. Dat bepleitte staatssecretaris Netelenbos van Onderwijs giste ren bij de installatie van de com missie 'indicatiestelling onder wijsachterstanden'. In Nederland gaan kinderen pas vanaf vier jaar naar school. De leerplicht geldt zelfs pas vanaf vijf jaar. Netelenbos noemde het gisteren 'de moeite waard' om te (ADVERTENTIE) GROOT AANTAL Hans Verkerk Keukens is bezig zijn 63e filiaal op te bouwen in Roosendaal. Tijdens deze bouw hebben we een te gekke magazijn voorverkoopactie! Een groot aantal keukenmer- ken bieden wij voor de helft van de door de leverancier aanbe volen adviesprijs aan. Buiten deze half geld actie hebben wij ook diverse andere merken keukens en apparaten die wij tegen ongelooflijke stuntprijzen aanbieden. Neem gerust uw offertes mee en wij garanderen u echt de allerlaagste prijs. Kom snel écht geld verdienen! ROOSENDAAL NISPENSESTRAAT 10 - 0165-558843 8 "710311"000218" I I I I I DONDERDAG 29 FEBRUAR11996 LOS EXEMPLAAR: MAANDAG T/M VRIJDAG: 2,00 - ZATERDAG: 2,50 VANDAAG IN DEZE KRANT De wondere wereld van Marklin gaat open in het Rail Toy Museum in Oostvoorne. Daar is de grootste collectie ter wereld van Marklin- treinen te bewonderen. pp Voor jongens van 8 tot 88 jaar. DE ffllrlB GIDS DEEL-D Van onze verslaggever Hulst - Hulstenaar G. de Loos heeft na zijn oproep in De Stem meer dan 120 schriftelijke reacties gekregen van oud-grensar beiders die worden geconfronteerd met forse kortingen op de aow-uitkering van hun echtgenotes. Alle brieven gaan naar de Natio nale Ombudsman, 'met het ver zoek zich voor deze zaak in te zetten. De Loos is zijn actie begonnen om duidelijkheid te krijgen in de al drie jaar slepende kwestie rond kortingen op de aow-uitkering van echtgenotes van grensarbei ders. De zaak ligt al die tijd al bij de Hoge Raad, maar een uit spraak is tot nu toe uitgebleven. De Loos hoopt nu dat de Natio nale Ombudsman zich ermee gaat bemoeien. Iemand die in België heeft gewerkt, wordt op de aow-uitke ring twee procent gekort voor ieder jaar dat hij daar heeft gewerkt. Logisch, want vanuit het land waar men heeft gewerkt, .krijgt men ook een uitkering. Het probleem is dat echtgenotes in dezelfde mate worden gekort. En die krijgen geen compensatie. Na z'n oproep in De Stem kreeg De Loos niet alleen ruim 120 brieven, maar volgens zijn zeggen ook honderden telefoontjes, zowel uit Zeeland als uit Noord- Brabant. „Men is verontwaar digd, maar ook blij dat er nu ein delijk iets aan gedaan wordt," zegt De Loos. De Loos gaat ook alle partijen in de Tweede Kamer een brief stu ren om ze van de problematiek op de hoogte te stellen. Van onze verslaggever Oudenbosch - In een ziekenhuis in België is gisteren de 34-jarige L. Meels uit Oudenbosch overleden aan de verwondingen die hij dinsdag had opgelopen bij de verkeersramp op de E17 bij Gent. Meels was in Oudenbosch onder meer lid van het korps vrijwillige brandweer. Zijn beroep was scheepsbrandbestrijder in de Randstad. Hij was getrouwd en vader van twee kleine kinderen. Vari onze verslaggever Breda - De organisatie van het Chassé Theater in Breda deugt van geen kanten. Dat blijkt uit een rapport van het gerenom meerde accountantsbureau KPMG. Het belangrijkste knelpunt uit een hele waslijst is, dat de leiding van de schouwburg met de ver werking van financiële gegevens twee maanden achterloopt, zodat KPMG niet in staat is geweest te berekenen hoe groot het exploi tatietekort van het theater tot en met december zal zijn. Dat is niet acceptabel, vindt het bureau. Het college van B en W zal in ieder geval de tekorten voor het lopende seizoen voor zijn reke ning nemen. In het Oudenbossche brandweer korps kwam het overlijdensbe richt hard aan. Commandant G. van Dooren wist dinsdagmiddag al dat er complicaties waren. „Sindsdien ben ik telefonisch op de hoogte gehouden. Afgelopen nacht is hij overleden," aldus Van Dooren. Binnen het Oudenbos sche korps had hoofdbrandwacht Meels de meeste diploma's. Van wege zijn werk had hij cursussen gevolgd, die voor een gewoon brandweerkorps onbetaalbaar zijn. Met het overlijden van Meels is het dodental van de kettingbot sing bij Gent opgelopen tot tien. Onder de slachtoffers is ook de 55-jarige vrachtwagenchauffeur A. Alderiiesten uit Zwijndrecht. In verschillende ziekenhuizen lig gen nu nog 25 gewonden. Twee van hen verkeren nog in levensge vaar. De snelweg El7 tussen Gent en Kortrijk is gisterochtend weer vrijgegeven voor het verkeer. Ter hoogte van Deinze, waar de cata strofe zich dinsdag afspeelde, geldt nog wel een snelheidsbeper king omdat het wegdek is bescha digd. ZIE OOK BINNENLAND - A3: - 'Schandalig dat die vrachtwagens kunnen doorrazen' - 'Belgische verkeersramp identiek aan ramp op A16 bij Breda' (ADVERTENTIE) GIFBRAND Dit woord is vandaag in het nieuws. Een van de vele. Een krant vol. Nu de daad bij het woord: een echte Parker Roller-pen voor u, met uw woord(en) naar keuze erin gegraveerd, als u een nieuwe abonnee opgeeft. U de pen, de nieuwe abonnee om te beginnen twee weken de krant gratis. r w \ÊKÊKÊttÊÊËÊÊÊÊKÈNBÊ***&*H*Êl9lÊBÊÊÊ& Noteer als nieuwe abonnee: Naam:i Adres: Postcode:Plaats: Telefoon (voor controle bezorging):j De nieuwe abonnee betaalt per: maand autom. incasso31,IS kwartaal autom. incasso91,25 bank/gironrkwartaal acceptgiro93,75 j De Parkerpen zenden aan: j Naam:1 Adres:jjj j Postcode: Plaats:2 In de pen moet komen,te staan: (max. 15 letters) De pen wordt opgestuurd zodra wij het eerste abonnementsgeld ontvan- gen hebben. Stuur deze bon in een open envelop zonder postzegel naar Dagblad De Stem, Antwoordnummer 112,4800 VB Breda. j Dl STEM. DAGBLAD VOOR ZUI DWEST-NEDER LAN V

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1996 | | pagina 1