IRA: geen nieuw bestand Op weg naar de volgende klap? Fokker inzet van Aziatische strijd V Wachten op vervoer naar Pale Noordierse terreurorganisatie heeft 'geen vertrouwen in Britten' Saskia Serge COMMUNIEKLEDIN Terugloop Belgische rensarbeiders Braks krijgt pauselijke onderscheiding lachtenlijn voor ieke werknemers )M: werkstraf DW-fraudeurs (MlËfo Johannes Vermeer De koffer als Schateiland Surpfts Irouw Mitterrand rengt boek uit finst ABN Amro link gestegen bië duldt geen laternalisme meer ^AC heeft Linskens n wil Van Galen 85 miljoen voor kinderopvang bij standsouders Artiest v/d avond HET •TURFSCHIP'BREDA Meer asielzoekers naar Cadzand Mist op de A16: het verkeer dendert gewoon door China: interesse voor overname Mobil en BP bundelen belangen in Europa Abonnement op groenten slaat aan bij de Zeeuwen F. van Waesberghestraat 23A KINDERMOD >3A 0114-316358 136e JAARGANG ■neuzen/Gent - Het aantal Bel- ïsche grensarbeiders dat in eeuws-Vlaanderen werkt, is de gelopen vijf jaar flink terugge lopen. Tegelijkertijd is er een lich te groei van het aantal Zeeuws- "lanungen dat in België aan de lag raakt. Per saldo steeg het ale grenswerkverkeer met hon- _.d personen. (ZIEZEELAND - BI Hilversum - Oud-minister Gerrit Braks is benoemd tot comman deur in de orde van de heilige Gre- gorius. Mgr. A. van Luyn van Rot terdam maakte het besluit van paus Johannes Paulus II gisteren bij Braks' afscheid als voorzitter de KRO bekend. len Haag - Op initiatief van de egistratiekamer is er een tele- lonlijn opengesteld waarop zieke irknemers klachten kunnen loneren over de manier waarop werkgever met ziekmeldin- ZIE BINNENLAND - A3 )en Haag - Procureur-generaal Steenhuis heeft in een brief aan de hoofdofficieren van justitie morgesteld om aan bejaarden die |«melen met de aow werkstraf- op te leggen. De ouderenpar- en reageerden gisteren hevig rontwaardigd op dit idee. ZIE BINNENLAND-A4 HET WEER Geen lenteweer De weerkundige lente begint vandaag met een bewolkte dag. Af en toe valt er wat lichte regen of natte sneeuw, cr waait een matige wind. VANDAAG IN DEZE KRANT Veel ruimte voor Johannes Vermeer, de 17e eeuwse schilder die Nederland nu op zijn kop zet. Alles over zijn bovenkamer in Delft, de grote rol van muziek instrumenten en de twee geleerde tweelingbroers. DEEL-D Een keer per jaar worden koffers, tassen en rugzak ken geveild die bij de KLM zijn achtergelaten en nooit meer zijn opgehaald. En elk jaar hopen de kopers op winst, op een verborgen schat tussen andermans kleding. INHOUD 4 KATERNEN De Binnenkrant A2 Binnenland A3 A4 AS Buitenland Economie Beurs Zeeland Sport Grote Gids RTV-programma's Surplus A6 A7 A8 deel B deel C deel D D6 deel E Van onze redactie buitenland Belfast/Londen - Het Ierse Republikeinse Leger (IRA) zal voorlopig geen gehoor geven aan de oproep van Londen en Dublin tot een nieuw bestand. arijs - Niet de moeder van tanfois Mitterrands buitenech- (lijke dochter Mazarine, maar 'de olitiek' was de rivaal in het uwelijk van de in januari overle- en ex-president van Frankrijk, lat schrijft zijn vrouw Daniëlle in aar gisteren verschenen boek rerhet leven met haar man. I ZIE BUITENLAND-A6 mslerdam - Ondanks de daling au de dollarkoers heeft ABN Jiiro vorig jaar goede zaken edaan. De winst steeg met ruim I procent, maar dat had volgens e bank ruim 22 procent kunnen jn als de dollar in '95 zijn waar ehad behouden. I ZIE ECONOMIE-A7 angkok - Met meer economische roei en een lagere werkloosheid an in Europa heeft Azië geen ehoefte meer aan kritiek over als mensenrechten. Dat zal indaag blijken als in Bangkok ffl Euro-Aziatische economische >P begint. ZIE ECONOMIE -A7 teda - Vandaag treedt PSV'er dward Linskens tot 1 juli 1999 in mnst van NAC. Mogelijk trekt de lub vandaag tevens Berry van 'alen aan. Met de 25-jarige links- alf van Roda JC konden de Bre- anaars gisteren nog niet tot over stemming komen. Hij twijfel- e> omdat zijn huidige club hem raag wil houden. ZIE SPORT -C1 „De IRA is bereid zijn verant woordelijkheden te nemen, maar dat moeten de anderen ook doen," meldde de Noordierse organisatie, die vecht voor her- .eniging van Noord-Ierland met Ierland, gisteravond in een com muniqué. Dat kwam een dag nadat de IRA- leiding met Gerry Adams, de lei der van Sinn Fein, had gesproken over het jongste aanbod van Lon den en Dublin om op 10 juni vre desonderhandelingen voor Noord-Ierland te openen. Als voorwaarde voor deelneming van Sinn Fein, de politieke tak van de IRA, stellen beide hoofdsteden Den Haag (anp) - Het kabinet stelt 85 miljoen gulden beschik baar voor gemeenten die kinder opvang inkopen voor alleen staande ouders met een bij standsuitkering. Deze ouders krijgen daardoor de kans te gaan werken of scholing te volgen. Minister Melkert van Sociale Zaken zal de regeling binnenkort publiceren in de Staatscourant. Ze gaat met terugwerkende kracht in vanaf 1 januari. Per opvangplaats is hoogstens 18.000 gulden beschikbaar. De regeling stelt weinig voor waarden vooraf. Melkert vindt dat gemeenten en bijstandsge rechtigden zoveel mogelijk maat werk moeten kunnen afspreken. aanvang 21.00 uur openingstijden: dagelijks 13.00 - 22.30,zondag '0.00 -18.00 u. toegangsprijzen: ƒ10,- kinderen tot 15 jaar gratis, 85* ƒ7.50 Buro Evenementen Organisatie, Postbus 4775, 4803 ET Breda, tel. 076-5811005, fax. 076-5715524 dat de IRA weer een bestand in acht moet nemen. De IRA verbrak drie weken gele den een 18 maanden oud bestand met een bomaaanslag in Londen. Zij verweet de Britse regering nog geen onderhandelingen ie hebben uitgeschreven waaraan alle par tijen in het Noordierse conflict kunnen deelnemen. Londen wilde tot dan toe alleen instemmen met deelneming van' Sinn Fein als de IRA zich zou ontwapenen. Adams had gisteren eerder op de dag al gezegd geen snel herstel van het bestand te verwachten. „De IRA-vertegenwoordigers hebben me verteld dat zij scep tisch en wantrouwend zijn door de wijze waarop de Britse rege ring het bestand heeft mis bruikt." Bij het gesprek van Adams met de IRA-leiders was ook de voorman van de Noordierse katholieke nationalisten, John Hume, aan wezig. „De IRA heeft ons geen enkele toezegging gedaan voor hervatting van het bestand. Maar de IRA erkent wel dat een rege ling die via onderhandelingen tot stand komt, een goede zaak is." De Britse minister voor Noord- Ierland, Mayhew, en de Ierse minister van Buitenlandse Zaken, Spring, ontkenden gisteren dat Londen en Dublin alleen onder druk van de recente IRA-aansla- gen overeenstemming over de datum voor de vredesonderhan delingen hebben bereikt. De besprekingen tussen beide landen waren al bijna afgerond toen de IRA op 9 februari het bestand beëindigde, zeiden zij eensgezind. Van onze yerslaggever Cadzand - Het voormalige vormingscentrum Hedenesse in Cadzand gaat in totaal honderd asielzoekers huisvesten. Dat zijn er beduidend meer dan oorspronkelijk de bedoeling was. Met de tijdelijke opvang van de asielzoekers in de gebouwen van Hedenesse wordt maandag een begin gemaakt. Het contract met eige naar J. Schoonaard loopt tot 31 december. Volgens de woordvoerder van het Centraal Orgaan Opvang Asielzoe kers (COA) zitten vanaf maandag nog niet alle honderd asielzoekers in Hedenesse. „De instroom gebeurt fasegewijs." Het COA weet nog niet of er een informatie-bijeenkomst voor de omwonenden wordt belegd. „Dat hangt af van de vraag van buurtbewoners om een dergelijke avond te houden. Bij de komst van een regulier asielzoekerscentrum wordt standaard een informatie-avond gehouden. Maar het gaat hier om aanvullende opvang." (ADVERTENTIE) Door John Lazaroms Breda - In België sterft een klein dozijn mensen in de vlammenzee na een ketting botsing. Tientallen gewonden bevolken de zalen van Vlaam se ziekenhuizen. De oorzaak: mist. De beelden op televisie, slechts een paar dagen oud, roepen herinneringen op aan de mistramp op de A16 ter hoogte van Breda-Princeville. Vijf jaar na dat verschrikkelijke ongeval is de snelweg daar voor zien van een mistsignalerings- systeem. Gisterochtend waar schuwden de borden voor mist en adviseerden een snelheid van 50 kilometer per uur. Maar het ver keer dendert door, alsof er niets aan de hand is. Op weg naar de volgende klap? Donderdagmorgen, de A16, even na zeven uur. De kranten staan vol met verhalen van mensen bij wie de herinnering aan het mist- ongeval van ruim vijf jaar gele den nog op het netvlies gebrand staat. Het door Rijkswaterstaat geïnstalleerde mistsignalerings- systeem doet ondertussen z'n werk.De waarschuwingsborden boven de weg 'knipperen hun boodschap de slaperige ogen van forenzen en beroepschauffeurs tegemoet. Mist tijdens de och tendspits. Ook de heldere cijfers op de display's laten geen twijfel bestaan over wat de veilige snel heid moet zijn. Vijftig kilometer per uur. En terwijl enkele auto mobilisten op de rechterrijstrook de voet van het gaspedaal halen, denderen op de linkerrijstrook auto's en vrachtwagens onver minderd voort. Tijd is geld. „Tja, we hebben dat vanochtend zelf kunnen constateren," zegt H. Horde van het Korps Landelijke Politiediensten in Breda. De ver keerspolitie was de weg op gegaan, zoals op 'gewone' dagen. „Maar we kunnen moeilijk voor elke automobilist een agent de weg opsturen. We hopen met onze nadrukkelijke aanwezig heid de verkeerssnelheid te tem peren. Maar vanmorgen werd er, ondanks het verschrikkelijke ongeval van dinsdag in België, op zijn zachtst gezegd slecht ge reageerd op de waarschuwings- 8 "710311"000218" I t I I I VRIJDAG 1 MAART 1996 LOS EXEMPLAAR: MAANDAG T/M VRIJDAG: 2,00 - ZATERDAG: 2,50 Van onze verslaggever Amsterdam - China wil met Korea gaan strijden om Fokker. De Nederlandse vliegtuigbouwer lijkt zodoende door zowel de Chinezen als de Koreanen als breekijzer te worden ingezet voor de vastgelopen onderhandelingen over de bouw van een eigen Aziatische regio-jet. kunnen nemen over een mogelij ke overname. Want ook bij een verlenging van het overbrug gingskrediet is het over twee weken absoluut over en uit voor Fokker als geen overname-con tract dan wel een doorstart als Fokker n is gemaakt. Londen/Rotterdam (anp) De olieconcerns British Petroleum (BP) en Mobil gaan hun Europese belangen op het gebied van raffi nage en verkoop van olieproduk- ten bundelen. De alliantie, goed voor een jaar omzet van ruim 32 miljard gul den, zal marktleider Shell naar de kroon steken. In veel Europese landen krijgen BP en Mobil een toppositie. Het akkoord, dat nog de goed keuring moet krijgen van de Europese Commissie, omvat 43 landen. Daartoe behoren de sta ten van de Europese Unie, Zwit serland, Turkije, Cyprus, alle Oosteuropese landen en Rusland ten westen van de Oeral. In Nederland heeft BP ongeveer 300 benzinestations en Mobil 400. Het gezamenlijke marktaan deel komt op ongeveer 18 pro cent. Shell blijft in ons land de grootste met ruim 30 procent en 750 stations. De te bundelen activiteiten bie den werk aan 23.500 mensen, van wie 6000 bij benzinestations. BP en Mobil verwachten dat er 2000 a 3000 banen zullen verdwijnen. Bij de benzinepompen blijft de werkgelegenheid op peil. Exclu sief benzinestations heeft BP in Nederland 850 mensen in dienst en Mobil 326. Alle benzinestations van Mobil worden uitgevoerd in het groen van BP, maar zullen wel het Mobil-logo dragen. China heeft zich deze week gemeld bij de bewindvoerders van het noodlijdende bedrijf. Een zware delegatie van de overkoe pelende organisatie van de zes lucht- en ruimtevaartbedrijven in China, Avic, gaat Fokker maandag doorlichten. De belangstelling van de Chine zen komt bij het scheiden van de markt. Vandaag "besluit het kabinet of het de bewindvoerders van Fok ker een extra boedelkrediet van dertig miljoen gulden ter beschikking zal stellen. Door slaggevend daarbij is of de minis terraad vindt dat er voldoende perspectief is voor de vliegtuig bouwer. Gisteren had het Koreaanse con cern Samsung nog geen bod neer gelegd bij de bewindvoerders. „We hebben intensief contact," aldus een Fokker-woordvoerder. Die contacten verlopen per fax en telefoon. Samsung wil vooral weten waarom Bombardier heeft besloten geen bod uit te brengen op Fokker en wat de door de Canadezen genoemde 'risico's' inhouden. Samsung, Avic en Fokker zijn goede bekenden van elkaar. De drie bedrijven werkten samen aan een haalbaarheidsstudie naar een regionaal straalvlieg tuig met 120 stoelen, in het Verre Oosten de Asian Express en in Nederland het FA-X-project geheten. Fokker en Dasa wilden dit nieuwe toestel in 2003 met de Aziaten op de markt zetten, maar ook Boeing, McDonnell Douglas en Aerospatiale dingen naar een samenwerkingsverband. De Chinezen en Koreanen kregen vorig jaar echter ruzie over de vraag waar de assemblagelijn voor dit toestel zoü moeten komen te staan. Vervolgens haalden de Chinezen Singapore als partner binnen en klopten de Koreaiien bij Fokker aan. Of de interesse van China op tijd komt, is zeer de vraag. Bij Fokker hoopt men dat de Chinezen hun huiswerk al goed hebben gedaan, zodat zij relatief snel een besluit Twee Bosnische Serviërs wachten in Ilijas, een voorstadje van Sarajevo, op vervoer naar het Servi sche bolwerk Pale. Onder het toeziend oog van Franse Ifor-troepen ging Ilijas gisteren over van Ser vische in Bosnische handen. ZIE OOK BUITENLAND-A6 FOTO REUTER Door Cees Maas Middelburg - Alsof je een leesmap neemt, zo kun je in Zee land een abonnement op een bloemkool nemen. Op een bio- logisch-dynamisch geteelde bloemkool nog wel. En je kunt je pakket naar believen uitbreiden metde winterpeen, de prei en nog veel meer groene gezondheid. Loop één keer per week naar je afhaalpunt en je hebt voor vier dagen groente in huis. Het heet een groentenabonnement, het loopt in Zeeland al een tijdje en het slaat aan. Althans bij het boerenbedrijf Ter Linde CV uit Oostkapelle, dat natuurvoeding onder de naam Loverendale op de markt brengt. Ter Linde begon 2,5 jaar gele den in stilte met de introductie van een groentenabonnement. Landelijk werd het ook al gedaan, maar voor Ter Linde was het een proef om te zien of zoiets ook in Zeeland zou aanslaan. Momenteel telt het project 150 abonnees, een riant aantal voor dit segment van de markt. „Ik had dit grote aantal ook niet verwacht," zegt Monique Kleinjans van Ter Linde. VERVOLG OP ZEELAND -B1: 'Systeem alternatief voor nood lijdende landbouw' (ADVERTENTIE) borden," constateert Horde, De politieman heeft ook gemerkt dat niet alleen het vrachtverkeer de snelheidsadviezen naast zich neerlegt. „Maar dat zijn toch degenen die, als het fout gaat, de grootste schade berokkenen. Zeker vanwege de massa die zo'n vrachtwagen heeft. Dat drukt aardig door. Klaarblijkelijk telt bij verladers nog steeds iedere minuut. Die moeten zo snel mogelijk van A naar B. Een Bel gische collega constateerde na het ongeval deze week dat veel Vlamingen extra verkeersonder- richt nodig hebben. Dat kunnen we voor de Nederlanders ook gerust stellen," aldus Horde. F. Hempenius van Transport en Logistiek Nederland, de belan genorganisatie van het beroeps- goederenvervoer, stelt dat Nederland de best opgeleide chauffeurs heeft. „Ik geloof dat als er mist is, de Nederlandse beroepschauffeur z'n rijstijl daar echt wel aan aanpast. Een enke ling uitgezonderd, natuurlijk." VERVOLG OP BINNENLAND - A3: 'Zo'n grote wagen wekt kennelijk irritatie op' Dit woord is vandaag in het nieuws. Een van de vele, Een krant vol. Nu de daad bij het woord: een echte Parker Roller-pen voor u, met uw woordten) naar keuze erin gegraveerd, als u een nieuwe abonnee opgeeft. U de pen. de nieuwe abonnee om te beginnen twee weken de krant gratis. Noteer als nieuwe abonnee: Naam: Adres: Postcode:Plaats: Telefoon (voor controle bezorging): De nieuwe abonnee betaalt per: Q maand autom. incasso31,15 kwartaal autom. incasso91,25 bank/gironrkwartaal acceptgiro93,75 De Parkerpen zenden aan: Naam:s Adres: Postcode:Plaats: In de pen moet komen,te staan: (max. 15 letters) 1 De pen wordt opgestuurd zodra wij het eerste abonnementsgeld ontvan- gen hebben. Stuur deze bon in een open envelop zonder postzegel naar Dagblad De Stem, Antwoordnummer 112,4800 VB Breda. DE STEM. DAGBLAD VOOR ZUIDWEST-NEDERLAND

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1996 | | pagina 1