Geen agenten extra voor aanpak drugs r»"ï.r 4Meneer Greenpeacehoudt het voor gezien IRA gaat door met gewapende strijd siè Dehaene prijst aanpak drugs door Nederland Vlammenzee legt houthandel in as Surplus J VOLVO vraagt 4 ontslagen aan Chinezen >u dat soms voorliefde srbakken in stfsche tf|d hebben s}e graag srbakt, srd maalde gvet t niet te veel ten, is dat dat de leet worden ater. n smaakt, te maken, iteit a-expfosle. ook 't vlees tukjes? ir. Of beter weinig tijd k onze kant in nemen, klaar. i nog lekker f niet? 99 19 Van Dis en de Boekenweek Grote Gids Test spaghetti Jloogoveiis moet stapje terug' Kabinet moet geen loze beloften doen' Beroepssoldaten Mragen zich benoord heeft r* perspectief Raamsdonkse zwartkijker MKB: 'Beloning voor wie auto laat staan' In Zeeuws-Vlaanderen: - -B,im j'mih iiiiiu.1,1 üiivmjr. nnnm 1' gMlEKENS ■CHAAM RAAMSDONKSVEER ROOSENDAAL DE STEM JAARGANG log niet parkeren et Zeeland-kaart neuzen - In Zeeuws-Vlaamse ieenten kan het parkeren nog iet worden betaald met de Zee- j.kaart. De gemeenten doen Vetmee met het project. Ze eerst de kat uit de boom de nieuwe betaalwijze vraagt aan ombouwkos- m van parkeerautomaten. |ZIE ZEELAND - B1 «uien - Bij het arbeidsbu- 'sii in Terneuzen komen volgen- we|[ 64 ontslagaanvragen van nen. Het gaat om van de handmatige waar nog geen baan is. Volgens loca- ledirécteur J. van der Ster n er van die groep nog vijf- in tot twintig kans op-een baan. ZIE ZEELAND - B1 Opklaringen Hogedruk boven Scandinavië tafaft zich nog enkele jagen. Daarmee ook de gure oostenwind. Pluspunt: de zon laatzich meer en meer zien. AH Servicelijn: 06-0305. De artikelen in deze advertentie kunt u in alle AH winkels kopen behalve de waar kleine eg bij staan. Die artikelen kunt u alleen kopenj" AH winkels waar ee van die cijfertjes oP^ deur staat RecW® prijzen gelde,n-Jig 9 maart a.s. Zolang de voorraad strekt Nederland blijft haentje de voorste VANDAAG IN DEZE KRANT Adriaan van Dis is dit jaar het boegbeeld van de Boeken week die woensdag van start gaat. Hij vertelt over 'Palm wijn', het Boekenweek geschenk. Daarna volgen nog twee pagina's die in het kader staan van het motto Eeuwig El Dorado. DEELD Hoewel vrijwel elke Nederlander jaarlijks kilo's spaghetti naar bin nen werkt, is het de vraag of de gerechten voldoende kwaliteit bezitten. Surplus organi seerde, met een Italiaan erbij, een smaaktest. DEEL E INHOUD 4 KATERNEN De Binnenkrant A2 Binnenland A3/A4 Buitenland A5 Beurs A6 Economie A7 Zeeland deel B Sport deel C Grote Gids deel D RTV-programma's D4 Surplus deel E Van onze Haagse redactie Den Haag - Frankrijk moet Nederland niet 'beleren' over het drugsbeleid, vindt de Belgische premier Dehaene. Hij neemt het daarmee op voor de Nederlandse regering. „Rustig overleg gen is beter dan oekazes sturen," zei hij gisteravond. jChina maakt begin met raketproeven China is gisteravond (jonnen met het nemen van bketproeven in het zeegebied jakbij Taiwan. Eerder op de dag |ad de regering van Taiwan de trijdkrachten al in staat van matheid gebracht. Met de neven wil Peking de presi- faerkiezingen op Taiwan, 23 t, in de war sturen. IZlEBUITENLAND - A5 jlmuiden - Staal- en aluminium- Hoogovens gloeit van kbitie maar doet dit jaar 'een jlapje terug'. Na het 'zeer bevre- 'jeade' resultaat van ruim een imiljard gulden in 1995 zal de fete helft van dit jaar duidelijk Tuier opleveren, denkt het con- I® ECONOMIE - A7 Oen Haag - Er zijn teveel invloe- jeivan buitenaf in het spel om k kabinet beloften te laten doen J'ïkoopkrachtbehoud. Dat zegt "iA-iractieleider in de Eerste -ia» Van den Berg. Gisteren fw bekend dat iedereen er vol- M jaar in koopkracht op ach- Pitgaat I® BINNENLAND - A4 IfSen - Beroepssoldaten zich vaak slechter dan i wenstplichtige voorgangers. FMelijk gedrag, kleine crimi- en drugs- of drankmis- steken steeds vaker de kop La overste F- Matser, com- nt van het Selectiecen- 1 Koninklijke Landmacht, waien zijn (onder-)officieren J® "em niet bij machte hier ^an te doen. jl® BINNENLAND-A3 C ror!Het 'nieuwe' Feye- W een gezicht te krij- Esfr„ ns formatie zorgde ip 1,1 de kwartfinales van «k(rJlt0'lese tQernooi voor ïeintlmnaars voor een prestatie feB9? naaltelt- Gelijkspe- ■•jj. n scoren in het Rhein- l(i Düsseldorf tegen ^«onchengladbach. Van inim? ceer(k zBn eerste ïfc, [J00rde Rotterdammers, CniS™1?6 een strafschop, ppri voor de return, ®hen dagen in De Kuip, Dehaene was samen met zijn Luxemburgse en Nederlandse collega in Wassenaar voor een zogeheten Benelux-top. De drie landen hebben daar een geza menlijk standpunt ingenomen voor de conferentie over de her ziening van het Verdrag van Maastricht, die eind deze maand in Turijn begint. Over drugs zeggen ze in hun gezamenlijk memorandum alleen dat er een betere internationale samenwerking moet komen in de bestrijding van de criminaliteit en de drugshandel. Maar Dehae ne wilde na afloop van de bespre kingen wel kwijt dat de Fransen veel te agressief zijn in hun beschuldigingen aan Nederland. Dehaene: „In België geldt een strenger beleid dan in Nederland. Daar sta ik achter. Maar het Nederlandse beleid is een natio nale bevoegdheid waar anderen zich niet in moeten mengen. Er moeten wel afspraken worden Van onze verslaggever Raamsdonksveer - De Raamsdonkse politie heeft gisteravond de kijkpret van een 32-jarige Feyenoord-fan grondig bedorven. De man zat met zijn partner voor de buis naar de wed strijd tegen Borussia Mön- chengladbach te kijken. Hij deed dat, zoals hij dat gewend was, zwart. Kwestie van een illegaal kabeltje naar de kast van de CAI. Dat lukte al een half jaar, alle pogingen van de kabel exploitant om er een einde aan te maken ten spijt. Daar om had die exploitant, CAI Raamsdonk BV, er ditmaal de politie bijgehaald. Die volgde kabel en betrapte de zwartkijker op heterdaad. Met een proces-verbaal wegens diefstal op zak, werd hij nog voor het einde van de wedstrijd vrijgelaten. Thuis stond de televisie nog aan. Zonder beeld. gemaakt over eventuele schade lijke effecten die het Nederlandse beleid veroorzaakt in het buiten land." De Belgische premier sprak zijn spijt uit over het feit dat de 'drugstop' die eigenlijk gisteren zou worden gehouden, niet is doorgegaan. Premier Kok blies de top af toen hem duidelijk werd dat de Fransen erop uit waren, Nederland het gedoogbeleid te laten afschaffen. Dehaene zei niet te begrijpen dat Frankrijk nog steeds het Schen- gen-akkoord over vrij grensver keer niet uitvoert met als argu ment dat Nederland te weinig doet aan de bestrijding van han del in soft- en harddrugs. „In het kader van Schengen kun je juist veel betere afspraken maken over dit soort dingen." Premier Kok zei dat de opmer kingen van Europees Commissa ris Van den Broek afgelopen weekeinde over het Nederlandse drugsbeleid 'niet terzake' waren. Van den Broek vindt dat Neder land van het 'tolerante' drugsbe leid moet afstappen. Van onze Haagse redactie Delft - Werknemers moeten meer beloond worden voor goed milieugedrag. Daarom moeten thuiswerken, carpool en, dichter bij het werk gaan wonen en flexibeler werken fiscaal aantrekkelijker wor den gemaakt. Dat bepleit de organisatie voor het midden- en kleinbedrijf MKB-Nederland in een gisteren gepresenteerde nota over terug dringing van het woon-werkver- keer. Zo moet de werkkamer weer fiscaal aftrekbaar worden. Sinds de operatie-Oort moet minstens de helft van het inko men thuis worden verdiend, wil die (zeer beperkt) aftrekbaar zijn. Voor Oort was fraude met het begrip werkkamer niet ongebrui kelijk. VERVOLG OP BINNENLAND - A4 Zeker honderdtwintig brandweermannen bestreden het vuur met groot materieel. FOTO BUSINK Vianen (anp) - Een brand heeft gisteren voor vele miljoenen guldens schade aangericht bij een groot- •handel in hardhout aan de Hagenweg in Vianen. Een loods van negenduizend vierkante meter brandde geheel uit. Een tweede loods liep water schade op. Volgens de brandweer heeft de inboedel een waarde van tussen de twintig en dertig miljoen gulden. De brand brak aan het begin van de ochtend uit. Zeker honderdtwintig brandweermannen bestre den het vuur met groot materieel. Er zijn geen che mische stoffen vrijgekomen. Tegen de middag kon de brandweer het sein brand meester geven. Tijdens het bestrijden van het vuur is een bestuur der van een brandweerauto onwel geworden, ver moedelijk door een hartinfarct. Hij reed daardoor met zijn auto tegen een personenwagen. Hij werd ter plekke door hulpverleners gereanimeerd. Door Joyce Ernest Bergen op Zoom - „Voert u ook actie op de schepen?" Een vraag die de schooljeugd hem op lezingen over Green peace steevast stelt. Nou, nee. Als Aernoud Minderhoud (79) uit Bergen op Zoom wat jonger was geweest was het er misschien wel van geko men. Nu hield hij het bij de coördinatie en de voorlich ting voor de Greenpeace- kerngroep die voor de regio vanaf Breda tot half Zeeland werkt. Nu hij er meer stopt zegt hij: „Dat werk levert ook wel dege lijk iets op. Meer begrip voor de noodzaak om actie te voeren tegen de vervuiling van de zeeën en rivieren." In 1971 charterde een groep ver ontruste mensen een klein vis sersschip. Daarmee dwongen ze Amerika om te stoppen met kernproeven op Alaska. Uit dit groepje groeide een wereldwijde milieubeweging die alleen al in Nederland 600.000 donateurs heeft: Greenpeace. Doel is om misstanden op de internationale wateren te stop pen zoals vervuilende lozingen, kernproeven en uitroeiing van walvissen en zeehonden. In ons land verzorgen zo'n twintig Greenpeace-kernen daarvoor in Aernoud Minderhout: 'Gelukkig zijn er ook sucessen'. FOTO DE STEM/BEN STEFFEN eigen streek de publiciteit. Ondermeer door op markten en manifestaties te staan en lezin gen te geven. In Bergen op Zoom begonnen vijf mensen in septem ber 1985 zo'n groep. Een van hen was de toen al gepensioneerde Aernoud Minderhoud. „De aanslag van de Fransen op de Rainbow Warrior in juli '85 was de aanleiding. Daar werd in oktober een scholenactie voor gehouden en dat was het eerste waaraan wij meewerkten. De kinderen gingen langs de huizen om donateurs te werven en ze haalden geld op." „Dat ging via ons naar Green peace in Amsterdam, toen nog klein. De administratie zat in schoenendozen. Nu heeft Green peace Nederland een van de grootste en belangrijkste kanto ren. Sinds een jaar of vijf zit het internationale kantoor nu ook in Amsterdam." Minderhoud is er vaak geweest voor bijeenkomsten en bijscho ling. Hele weekends gingen eraan op. Voor de eigen kern deed hij de afgelopen vijf jaar de coördinatie en al een jaar of zeven is hij Greenpeace-voor- lichter. Daarmee stopt 'Meneer Green peace', zoals de schooljeugd hem wel noemt, gezien zijn leeftijd nu. Hij gaf zo'n vijftig dia-lezin gen voor scholen en verenigin gen van Middelburg en Hans- weert tot Breda en Oosterhout. Het dumpen van kernafval en de actieschepen zijn veel gevraagde onderwerpen. Wat voor mensen dat nu bij Greenpeace zijn, is een veel gestelde vraag. „Een stelletje durfals, maar geen waaghalzen die rare toestanden uithalen. Je zult nooit een Greenpeace-man een walvis vaarder op zijn neus zien slaan! Ze voeren geweldloze acties. Dat spreekt me aan. En ze halen internationaal de publiciteit. Dat is nodig. Nog steeds overtre den bedrijven en overheden afspraken voor lozingen op zeeën en rivieren die al in '76 zijn gemaakt." „Gelukkig zijn er ook successen. In Spanje zijn maatregelen genomen en in Nederland in het Botlekgebied. In België is de afvallozing nog steeds een puin hoop. Steden als Brussel en Ant werpen lozen al hun afvalwater ongezuiverd op de Westerschel- de." „Frankrijk zit met de kernproe ven weer verkeerd. Toen ze op Mururoa begonnen heb ik mijn lidmaatschap van de Alliance Franfaise opgezegd." Greenpeace heeft op het ogen blik zes schepen. De Sirius die meestal bij het Scheepvaartmu seum in Amsterdam ligt, de Rainbow Warrior 2 die constant in de Stille Zuidzee milieu-over treders op de hielen zit, de Greenpeace die op Antartica actief was, de Duitse Belluga met een groot laboratorium aan boord om havens op lozingen te controleren en de Solo, het grootste actieschip, dat op de Noordzee bezig is. Zeilschip de Vega is tijdelijk in de buurt van Australië en Nieuw-Zeeland in gezet. Minderhoud is op de meeste schepen wel geweest, maar heeft nooit meegevaren. „De mensen die met de schepen actie voeren zijn ervoor opge leid. Ze kennen de risico's. Bij een actie in de Ierse Zee tegen een kerncentrale greep de Engelse overheid hard in. Twee Greenpeaee-mensen hebben anderhalve maand vast gezeten. Die consequenties accepteren ze. De schooljeugd hangt aan je lip pen als je erover vertelt en video's toont." „Ze beschouwen het als zeero- versverhalen. Ze zien die dans ende rubberbootjes en de actie voerders die door 'de vijand' over boord worden gedonderd. Ze willen altijd weten of ik ook heb meegedaan. Nee. Daar loop ik alleen maar in de weg." 8 710311 000218" I I I I I VRIJDAG 8 MAART 1996 LOS EXEMPLAAR: MAANDAG T/M VRIJDAG: 2,00 - ZATERDAG: 2,50 Van onze verslaggevers Terneuzen - Minister Dijkstal (Binnenlandse Zaken) is niet van plan de politie in Zeeuws-Vlaanderen extra uit te breiden voor het bestrijden van de drugsoverlast in met name Terneuzen. Het blijft bij de 17 surveillanten, die eerder zijn beloofd. Dat antwoordt de bewindsman Enkele forse kostenstijgingen op vragen van de Kamerleden Jorritsma-Van Oosten en Schel- tema-De Nie. Dijkstal vindt dat het aanpakken van de door drugs veroorzaakte overlast niet louter een zaak van de politie is. Bovendien, laat hij weten, is de sterkte van een politiekorps zijn zaak niet. Hij stelt uitsluitend geld beschikbaar aan de regiona le politiekorpsen. De verdeling van de politiemensen over de dis tricten van een politie-regio is een zaak van het regionaal poli- tiecollege. Eerder deze week liet korpschef Smeels van de politie Zeeland weten, dat hij een vacaturestop overweegt, omdat het korps met een tekort van 2,3 miljoen gulden zit. Het Zeeuwse korps staat al gerui me tijd 'onder curatele'. Voor belangrijke uitgaven moet de korpsleiding eerst toestemming aan de minister vragen. Bij enkele andere regionale korp sen wordt door de financiële pro blemen de sterkte verminderd. Zo gingen de burgemeesters van de 58 gemeenten in de politie regio Midden en West Brabant gisteren mokkend akkoord met een daling van het aantal forma tieplaatsen met bijna zestig. worden door het Rijk niet gecom penseerd, waardoor de begroting niet meer sluitend is. Korpsbe heerder burgemeester Brokx van Tilburg stuurde nog een boze brief aan minister Dijkstal, maar dat haalde niets uit. Bij de regio-politie IJsselland vervallen door een ingrijpende reorganisatie honderd van de negenhonderd banen. Ook hier is de sanering nodig om financieel orde op zaken te stellen. IJsselland moet van Dijkstal tien miljoen gulden bezuinigen. Daar om brengt het korps ook het aan tal politie-districten terug van zes naar drie. De politiebonden legigen zich niet op voorhand bij de reorganisatie neer. De christelijke bond dreigt zelfs met acties. Vijf jaar na de vorming van de politie-regio's rommelt het nog steeds onder het personeel. De onvrede wordt geïllustreerd door honderden bezwaarschriftproce dures en beroepszaken. Veel politie-medewerkers zijn het niet eens met hun nieuwe functie en functiewaardering, die zij binnen de nieuwe organisatie hebben gekregen. De komende tijd dienen voor diverse recht banken tientallen beroepszaken. Dublin/Londen (dpa) - De IRA lijkt niet bereid in te gaan op de eis van de Britse en de Ierse regering het staakt-het-vuren te herstellen. De IRA kondigt een 'voortzetting van de gewapende strijd' aan. Dit is een klap in het gezicht van Londen en Dublin, die proberen het vredesoverleg voor Noord- Ierland op gang te brengen. Het Brits-Ierse vredesplan ont beert de 'nodige dynamiek' om een oplossing te bieden voor het conflict in Noord-Ierland, ver klaarde de IRA-leiding gisteren. De IRA, die sinds 25 jaar strijdt tegen het Britse bestuur over Noord-Ierland, sloot tevens uit zijn arsenaal aan wapens en explosieven over te dragen. Dat zou het belangrijkste onder werp zijn tijdens de onderhande lingen tussen alle betrokken par tijen die op 10 juni moeten begin nen. De Britse regering zei in een reactie dat Sinn Fein, de politie ke partij die nauwe banden met de IRA heeft, nu niet zal kunnen meepraten. (ADVERTENTIE) Speel mee en maak kans op een Mitsubishi Carisma! De Tele-Bel-Show, vanavond om 20.20 uur. isma! POLITIE Dit woord is vandaag in het nieuws. Een van de vele. Een krant vol Nu de daad bij het woord: een echte Parker Roller-pen voor u, met uw woord(en) naar keuze erin gegraveerd, als u een nieuwe abonnee opgeeft. U de pen, de nieuwe abonnee om te beginnen twee weken de krant gratis. t' 1 y I jagwl Noteer als nieuwe abonnee: Naam:1 Adres: Postcode:Plaats: Telefoon,(voor controle bezorging): De nieuwe abonnee betaalt per: maand autom. incassof 31,15 kwartaal autom. incassoƒ91,25 bank/gironr.kwartaal acceptgiro93,75 De Parkerpen zenden aan: Naam:I i Adres: Postcode:Plaats:1 In de pen moet komen te staan: (max. 15 letters) 5 J De pen wordt opgestuurd zodra wij het eerste abonnementsgeld ontvan- f gen hebben. Stuur deze bon in een open envelop zonder postzegel naar Dagblad De Stem, Antwoordnummer 112,4800 VB Breda. i

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1996 | | pagina 1