Linschoten verzweeg rapporten NOMEN, ZONDAG, OPEN! Meer meldingen van kindermishandeling GEEN AANBETAL)"* Iran naar de stembus DE STEM WallStreet keldert na forse banengroei in VS Sport Gids Weekend ZONDAG OPEN Van den Nieuwenhuyzen wil honderden miljoenen vergoeding na vrijspraak O! hirurg in okkenberg pereert niet leer zwerfjunks i Terneuzen sjetsjenen kapen irks vliegtuig Vera Mann: musical-vrouw Nieuwe drug te koop in uitgaansscene 3T: nieuwe Jacksons Dertig jaar getrouwd In debat over Ziektewet te Sampras weg, anisevic blijft Op zoek naar werk heeft vandaag ruim 210 vacatures. Maak er werk van OPEN HUIS 9 EN 10 MAART Het grootste en mooiste Keukencentrum van Nederland is Het mooiste, grootste, gezelligste en goedkoopste keukencentrum van Nederland is 200keukens onder één dak! ^ÊIIÊBSBÊBÊBSS^ÊSSk^ÊÊ HUGO HENZO GIORGIO ARMANI R.LEZARD HUGO BOSS E.A. heebsschaert exclusieve mannenmode _,,,uiinnisi Ti««" ■grUlSM. BOSS DE STEM pi L' 8 "7 103 1 "000225" I I I I I ZATERDAG 9 MAART 1996 LOS EXEMPLAAR: MAANDAG T/M VRIJDAG: 2,00 - ZATERDAG: 2,50 vandaag in deze krant Seizoen Formule-1 van start Met de Grand Prix van Mel bourne gaat dit weekeinde het Formule-1-seizoen van .•art jos Verstappen maakt ziin rentree in een Arrows en toonde zijn gretigheid tijdens de trainingsritten: Ik kan me weer in de kij kerrijden." deel b da - Onder druk van de Raad Toezicht van medisch een- De Klokkenberg heeft chi- g Van Geldorp de afgelopen gen geen enkele operatie meer !cht. at is in goed overleg gebeurd," G. Eissens, woordvoerder de Raad van Toezicht. „Vol de week zal hij zijn werk her tten." Van Geldorp geeft geen mmentaar. De Klokkenberg wordt met ~g gewacht op het eind- pport van de commissie In 't d, die oplossingen moet aan- -gen voor de problemen tussen okkenberg-directeur G. Tanke het Thoraxcentrum, de kliniek r hart- en longchirurgie. Ook Inspectie voor de Gezond- dszorg komt binnenkort met n rapportage over de werkwij- in de kliniek. elopen week bracht de In- "tie een rapport uit over de 'ak van een overleden longpa- "t uit Oudenbosch. Daarin "g vooral Van Geldorp ernsti- verwijten. 't het rapport, dat nog niet vrijgegeven, blijkt dat de e ook forse kritiek uit op organisatie binnen de i/longkliniek. ZIE ZEELAND - C5 Heibel rond de hartkliniek' neuzen - Het aantal zwerven- verslaafden in de binnenstad Terneuzen groeit. Dat is een van de intensievere be ng van de drugshandel uit woningen in de binnen- d. t schrijven B en W aan de pro- cie Zeeland. Het college wil fi- ciële steun van de provincie j de oprichting van een sociaal "ioneneenslaaphuis. ZIE ZEELAND-C1 bul - De kapers van een ks-Cypriotisch vliegtuig heb- beloofd alle 120 gijzelaars rj te laten. Het toestel werd gis- "voud gekaapt tijdens een cht van Nicosia naar Istanbul ïloog via de Bulgaarse hoofd- Sofia door naar München, het tegen middernacht je. Volgens de politie in So- zijn de kapers vier bewapende etsjenen of pro-Tsjetsjeense ken, die aandacht willen voor oorlog in Tsjetsjenië. ^tweer De Vlaamse Vera Mann is in Nederland een van de belangrijkste musicalsterren gewor den. „In het begin bleef ik in Amsterdam koppig Vlaams praten. Uitgelachen werd ik dan, omdat ze me niet verstonden." ■deeld Door John Lazaroms Breda - In de lange rij van pepdranken, 'shooters' en 'natuurlijke XTC', die met name door jongeren in het uitgaanscircuit worden ge bruikt, is weer een nieuw product opgedoken. GHB, oftewel Gamma-Hydroxy- butyrate. Deze 'drinkbare' drug, het nieuwste van het nieuwste uit de VS, zou meer en meer als uitgaansdrug ge bruikt worden. Volgens de aanbieder van het spul, ene Andy uit Breda, is GHB legaal en zou het in de VS zelfs zijn goedgekeurd door de Food and Drug Asso ciation. Het laatste nummer van Ba sic Groove, een populair blad onder houseliefhebbers, schreef over GHB. Je zou on der invloed van de drug makkelijker contact maken en je seksleven zou er een stuk beter van worden. vervolg binnenland - a3 Het jongensgroepje 3T weet momenteel alle ogen in de show-business op zich gericht. Het gaat namelijk om drie neefjes van Michael Jackson. Een kort bezoekje aan Nederland leverde al Take That-achtige taferelen op. ACHTERPAGINA DEEL D Koningin Beatrix en prins Claus zijn morgen dertig jaar getrouwd. Het huwelijk was indertijd omstreden, maar het was zeker geen 'verstands huwelijk'. Het staat nog steeds als een huis. DEELE inhoud 6 KATERNEN De Binnenkrant A2 Binnenland A3/A4 Buitenland A5 Economie A6/A7 Beurs A8 Sport deel B Zeeland deel C Gids deel D RTV-programma's D3/D4 Ragazzi D5 Weekendbijlage deel E Kleintjeskrant Van onze Haagse redactie Den Haag - Staatssecretaris Linschoten (Sociale Zaken) kende voor aanvang van het debat over afschaffing van de Ziektewet wel degelijk de belangrijkste conclusie uit drie CTSV-rappor- ten over terugdringing van het ziekteverzuim. Twee dagen voor het debat begon sprak hij er zowel met zijn ambtenaren als met de coalitiepartijen in de Tweede. Kamer over. Dat geeft Linschoten toe in zijn beantwoording van Kamervra gen van GroenLinks en de Socia listische Partij (SP). GroenLinks en SP verdenken hem ervan de rapporten moed willig te hebben achtergehouden omdat de inhoud hem niet uit kwam. Ze blijven een parlemen tair onderzoek eisen. Volgende week moet Linschoten opnieuw in de Kamer tekst en uitleg ge ven. Linschoten schrijft dat zijn amb tenaren hem op 20 november uit de rapporten van het College van Toezicht Sociale Verzekeringen informeerden dat het ziektever zuim harder terug liep dan ver wacht, sinds werkgevers zelf voor de kosten van de eerste weken ziekteverzuim opdraaiden. Diezelfde dag sprak hij erover met de fractiespecialisten van PvdA, D66 en VVD, Adelmund, Schimmel en Van Hoof. D66-Ka- merlid Schimmel zei gisteren dat de staatssecretaris destijds be weerde dat er 'niks bijzonders' in stond. Tot dusverre heeft Linschoten al tijd ontkend dat hij iets van de inhoud van de rapporten wist. Tijdens een spoeddebat over de kwestie op 1 maart verklaarde de staatssecretaris opnieuw dat hij de rapporten op 21 november nog niet kende. vervolg op binnenland - a4 "ooi weer N'Wekeinde blijft de wind' «stelijk. Daarmee wordt zeer gelucht aangevoerd. Volop »n, maar de wind blijft aan de Sure kant. va^en en op- N/Am internationale tterRam lnr"stoernooi van m. Pete Sampras, de tSmnyandewereidenin kZj(Afs eerste geplaatst, ""liet a? met een enkel' "ker prfo?' eer(*er meldden ooi Zi°h "f V°or het Z|E SPORT - B2 Van onze verslaggever Middelburg - Het aantal meldingen van en consulten over kin dermishandeling is het afgelopen jaar in Zeeland toegenomen. Bij de Raad voor de Kinderbescherming en het Bureau Vertrou wensarts steeg het aantal totaal van 762 naar 961. Dit meldt het Steunpunt Kindermishandeling in een overzicht van zijn activiteiten in de eerste twee jaar van de drie dat het steunpunt als project loopt. De resultaten zijn zodanig dat Provinciale Staten wordt gevraagd opnieuw twee jaar geld beschikbaar te stellen. Het steunpunt heeft inmiddels tweehonderd beroepskrachten en vrij willigers getraind om vroegtijdig kindermishandeling op te sporen, en acht het nog te vroeg om het werk over te hevelen naar andere organi saties in de jeugdhulpverlening. Teheran (afp/dpa/rtr) - De Iraan- se kiezers zijn gisteren massaal naar de stembus gegaan om afge vaardigden voor het parlement aan te wijzen. De leiders in Tehe ran presenteren de verkiezingen als blijk van de steun van de be volking aan het islamitische regi me. Het waren de vijfde parle mentsverkiezingen sinds de isla mitische revolutie van 1979. De ongeveer 35 miljoen stemgerech tigden konden kiezen uit onge veer 3220 kandidaten voor de 270 zetels. De Iraanse leiders ge bruikten de hoge opkomst om de legitimiteit van het bewind te on derstrepen. Westerse landen oe fenden de afgelopen dagen kri tiek uit op Iran wegens haar ver meende steun aan aanslagen door radicale Palestijnen in Israël. Voor het eerst sinds '79 is de uit slag niet voorspelbaar. Het poli tieke overwicht van de religieuze leiders zou wel eens kunnen afne men ten gunste van de Beweging van Wederopbouwers van presi dent Rafsanjani, een groepering van gematigde technocraten. De onderdrukte oppositie neemt niet aan de verkiezingen deel. De uit slag wordt over enkele dagen ver wacht. l)c TtUf*fatoïifCcisUllï Presentatie nieuwe collectie tuinhout-meubelen-decoraties Opening „Kaatjes Koffiehuijs" Wegens 30-jarig bestaan volop aanbiedingen Herelsestr. 206 Heerle s Tel. (0165) 301719 5 (ADVERTENTIES) Moraen. zonda Rechtvaart 8, Kaatsheuvel, '-279269. Vrijdag koopavond. Volg de borden! Kom kiezen en verbazen in Kaatsheuvel. Waar u nog steeds hoeft te doen bij aankoop X,| van een keuken. _f/ Plus 5 jaar bikkelharde garanties krijgt! J Amerikastraat 14, Kaatsheuvel, industrieterrein de Kets, telefoon 0416-283282. Geopend van maandag tot en met zaterdag. Vrijdag koopavond. New York - De vrees dat de rente als gevolg van de economische opleving in de Verenigde Staten weer gaat stijgen, had de New Yorkse effectenbeurs gisteren in zijn greep. De koersen kelder den over een breed front. Ook de Amsterdamse Effectenbeurs moest ver terug. Bij het sluiten van de beurs in New York bleek de Dow Jones- index met maar liefst 171 punten te zijn gedaald tot 5470 punten. Dat is een achteruitgang van ruim 3 procent. Het bericht dat er vorige maand in de VS meer dan 700.000 banen bij zijn gekomen, wijst op een forse groei van de economie. Daardoor is het gevaar groot dat de rente weer gaat stijgen. Alleen al de gedachte aan een rentestijging bracht de handel in paniek. Op een gegeven moment bedroeg het verlies meer dan 200 punten. De achteruitgang is de grootste sinds de index op 13 ok tober 1989 met 190 punten, toen 6,9 procent, daalde. Dat de New Yorkse beurs de af gelopen maanden record op re cord heeft geboekt kwam door een gestadige daling van de rente. De Amerikaanse regering is niet geschrokken van de reactie van de beurs op de werkloosheidscij fers. „Dit is een gebeurtenis op één dag in één jaar," luidde de reactie van onderminister Ehr- lich van Handel. Het bestuur van de effectenbeurs liet weten niet van plan te zijn enige actie te ondernemen naar aanleiding van de koersdalingen. Woordvoerder MichaelJones wees erop dat na de laatste krach, in 1987, al maatregelen zijn geno men. Toen besloot de beurs bij een daling van meer dan 50 pun ten de computer gestuurde han del stil te leggen. Tegenover de koersdalingen van de aandelen en obligaties stond een lichte stijging van de dollar koers. zie ook economie - a6 en beurs - a8 Van onze verslaggever Den Haag - Zakenman Joep van den Nieuwenhuyzen gaat vele honderden miljoenen schadevergoeding eisen van de Amster damse effectenbeurs en het Openbaar Ministerie. Een moeder neemt haar dochter mee naar het stemlokaal in de Iraanse hoofdstad Teheran. FOTO REUTER De oud-Begemann-topman, die gisteren werd vrijgesproken van misbruik van voorkennis bij han del in aandelen HCS in 1991, zegt samen met het Begemann-con- cem 1,5 tot 2 miljard gulden schade te hebben geleden door de 'lichtzinnige, onzorgvuldige en onrechtmatige' aanpak van de beurs en het Openbaar Ministe rie. Zo'n hoge eis tot schadevergoe ding is in Nederland nog niet eer der voorgekomen. De naam van Van den Nieuwen huyzen als zakenman is door de HCS-zaak duidelijk geschaad, vooral na zijn veroordeling door het Amsterdamse gerechtshof in 1994. Van den Nieuwenhuyzen trad daarom ook af als topman van Begemann-concern. De zakenman en zijn advocaat L. Spigt beseffen dat ze niet alle schade kunnen bewijzen. Spigt verwacht nog wel enkele maan den werk te hebben aan een dos sier waar alleen die feiten in ko men die te bewijzen zijn. Het wordt waarschijnlijk wel weer een zaak voor de Hoge Raad, denkt de raadsman. Twee zaken zegt Van den Nieu wenhuyzen zeker te kunnen aan tonen: het afketsen van de over name van de Deutsche Wagonbau in 1994 en het niet doorgaan van de introductie van Bredero Price op de beurs in Singapore. Samen leveren deze zaken alleen al een strop van honderden miljoenen op, beweert Van den Nieuwen huyzen. Bredero Price zou naar de beurs gaan voor 300 miljoen dollar en is uiteindelijk verkocht voor 270 miljoen gulden. In beide gevallen beschikt de zakenman over ver klaringen dat het niet doorgaan van de transacties voortkomt uit zijn eerdere veroordeling wegens misbruik van voorwetenschap in 1994. De effectenbeurs en het Open baar Ministerie wilden nog niet reageren op de mededelingen van Van den Nieuwenhuyzen. zie verder economie - a6 (ADVERTENTIE HOGER Or hoeft niet d IDERWIJS uur te zijn! SPD NIMA A/B - til 2 JAAR 1 JAAR 5 ■Ami 076-525068 6/5215389 Dit woord is vapdaag in het nieuws. Een van de vele. Een krant vol. Nu de daad bij het woord: een echte Parker Roller-pen voor u, met uw woord(en) naar keuze erin gegraveerd, als u een nieuwe abonnee opgeeft. U de pen, de nieuwe abonnee om te beginnen twee weken de krant gratis. f- L Noteer als nieuwe abonnee: Naam:1 Adres:j Postcode:Plaats: Telefoon (voor controle bezorging):i De nieuwe abonnee betaalt per: O maand autom. incassoƒ31,15 O kwartaal autom. incasso91,25 bank/gironrkwartaal acceptgiro93,75 De Parkerpen zenden aan: S Naam:Z Adres: Postcode:Plaats:I In de pen moet komen te staan: (max. 15 letters) De pen wordt opgestuurd zodra wij het eerste abonnementsgeld ontvan- I gen hebben. Stuur deze bon in een open envelop zonder postzegel naar 5 Dagblad De Stem, Antwoordnummer 112,4800 VB Breda.

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1996 | | pagina 1