Rode Kruis staakt bemiddeling Rectificatie Kabinet krijgt tot september tijd voor aanpak van politie Justitie België wil arrestatie Dassault Ouderwetse parade op Rode Plein Zaak kindermoord Terneuzen aangehouden Extra les voor onge automobilist Poptocht voor tiende keer Gids De boer op in Luxemburg iiisterie wil llraniërs wegsturen Nationale Partij stapt uit regering Sinter bezorgt «heil recordwinst Nrzitter ontkent Vruchten over failliet' Brevok In gijzelingsdrama Irian Jay a Knuffelbeer aan het roer Maak kennis met de Open universiteit KNVB legt NAC boete op van 25.000 gulden Hou je van Nederland dan kijk je vanavond naar Natuurmonumenten. Oude Zoutdijk 2-4 - Hulst - Tel.: 0114-312058 s het seizoen elke dag geopend vanaf 11 uur DE STEM 136e JAARGANG Weuzen - De jonge Zeeuwse automobilist krijgt extra ver- wrstraining. Uit statistieken t dat veel jongeren die pas rijbewijs hebben gehaald roekeloos rijden. De laatste vier vielen in de categorie 18-24 ]iai' in Zeeuws-Vlaanderen bij voorbeeld een kwart van het to- Bal aantal verkeersdoden en iwintig procent van de zwaarge wonden. (ZIE ZEELAND - C1 Israël beschiet luitl-Libanon „„„et - Het Israëlische leger feit gisteravond de grensstreek jet de door Israël gecontroleerde heidszone in Zuid-Libanon ïlluv; vuur genomen. De artille- riebeschieting was een reactie op je eerder op de dag uitgevoerde bomaanslag op een patrouille van jt pro-Israëlische militie in de me. Bij de bomaanslag, die in- uiddels is opgeëist door de pro- se Hezbollah-beweging, „„..en twee militieleden ge tond. Het s niet bekend of de Is raëlische beschietingen slachtof fers hebben geëist. <0^ AH Servicelijn; 06-0305. De artikelen m aeze advertentie kunt u in alle AH winkelskopen, behalve de art kelen waar kleine endjes bil staan. Die artikelen kunt u alleen kopen in AH winkels waar een van die cijfertjes op de deur staat Recla"]l prijzen gelden V 11 mei a.s. Zolang de voorraad strekt. VANDAAG IN DEZE KRANT The Scene opent vanavond de tiende Poptocht, met muziek in 25 cafés, in Bergen op Zoom. „Wie met het pro grammaboekje in de hand een route uitstippelt, kan ver schillende artiesten een hele set zien afwerken." DEELD De meeste Nederlanders die in Luxemburg op vakantie gaan, doen dat op campings. Voor wie in het Groothertogdom eens wat anders wil, is er een alternatief: vakantie op de boerderij, inclusief werken en Schnapps. SurpatÉs DEELE INHOUD 3 katernen De Binnenkrant A2 Binnenland A3/A4 Buitenland A5 Beurs A6 Economie A7 Sport deel B Zeeland deel C Gids deel D RTV-programma's D2 Surplus deel E Minder wind Zaterdag bereikt ons beduidend warmere lucht. De koude, schrale wind is van daag al minder krachtig dan gisteren. Wolkenvelden worden afgewisseld met zon. Maastricht - De algemene situa- p in Iran is niet dusdanig onver- pitwoord dat afgewezen Iraanse asielzoekers in dat land gevaar in. Deze stelling van het mi- isterie van Buitenlandse Zaken «betekenen dat de 2500 uitge- ocedeerde Iraanse asielzoekers Nederland terug gestuurd porden naar hun land. P ZIE BINNENLAND- A4 üaapstad - Eerder dan verwacht loeit de Nationale Partij gister- piddag bekendgemaakt uit de |«id-Afrikaanse regering van nationale Eenheid te stappen. De prijd binnen een hevig in ontbin- Pig verkerende Nationale Partij ■ktbeslist te zijn in het voordeel pn de rechtervleugel, die felle egen het ANC voor baat. plE BUITENLAND- A5 [*rdam - De koude winter Koninklijke Olie/Shell aan J® rec°rdwinst geholpen. Een Pe vraag naar aardgas en olie ■tilde tot een flinke verhoging aazowel volumes als prijzen. De ftto-winst was in het eerste partaai 37 procent hoger dan in piffle periode van het vorig sr Het is het hoogste kwartaal- ®aat in het bestaan van Ko- "dijke Olie. pECONOMIE - A7 b» j volleybalwereld r wildste geruchten de fcirra over het Bredase ■iin °k' eredivisieclub P sterven na dood zijn en Jen geloven dat het faillis- spoedig kan worden aan- fcmt Gelul in de ruimte', iT.iA.V00rz'her Frans Derks de L,:® ever zijn club. rIEsp0RT-B1 Van onze redactie buitenland' Den Haag - Het Internationale Rode Kruis heeft gisteren besloten zijn bemiddeling in het gijzelingsdrama in Irian Jaya te beëindigen. Minister Van Mierlo (Buitenlandse Zaken) houdt er nu ernstig rekening mee dat het Indone sische leger hard 'zal ingrijpen. De medische hulporganisatie maakte gisteren bekend geen mo gelijkheden meer te zien om de elf gijzelaars vrij te krijgen. De gijzelaars, onder wie de Neder landers Martha Klein en Mark van der Wal, worden sinds 8 ja nuari in de jungle vastgehouden door leden van de Beweging Vrij Papoea (OPM). Woensdag zag het ernaar uit dat de gijzelaars op zeer korte ter mijn zouden vrijkomen. „Maar op het allerlaatste moment stel den de ontvoerders een serie nieuwe eisen," aldus Van Mierlo. „Ze eisten de erkenning van een onafhankelijk Irian, de uitwisse ling van ambassadeurs en de le verantie van wapens. Het was on mogelijk op die eisen in te gaan." Daarop ging de vrijlating volgens hem niet door. Gevaarlijk De situatie die voor de gijzelaars kan ontstaan, is gevaarlijk, er kent Van Mierlo. Nederland en Groot-Brittannië hebben volgens hem steeds veel geduld betracht. „Mogelijk is daaraan nu een ein de gekomen," aldus de minister. Behalve uit Nederland komen de gijzelaars uit Groot-Brittannië en Indonesië. „Een drama," noemt Rode Kruis- medewerkster Debbie de Wage naar de ontwikkelingen. Zij was afgelopen weekeinde, net als en kele Britse collega's, in het diep ste geheim naar Jakarta gevlo gen. Alles zag er naar.uit dat woens dag een einde zou komen aan de Van onze verslaggever Goes - De schipper van twee gekoppeld varende schepen, op de Schelde-Rijnverbin- ding heeft een proces-ver baal gekregen, omdat hij zich in de stuurhut had laten vervangen door een pluche knuffelbeer. Agenten van een surveille rende politieboot wilden de schepen controleren. Met een verrekijker zocht één van hen naar een scheepsnaam of een officieel nummer. Toen de blik zich richtte op de stuurhut van één van de schepen, viel het de agent op dat de schipper in de stuur stoel een wel érg groot hoofd, terwijl ook zijn oren een meer dan normale omvang hadden. Nadat de politieman zijn ogen eens had uitgewre ven, bleek er geen schipper in de stoel te zitten, maar een grote knuffelbeer. De agenten besloten daarop aan boord een controle uit te voeren. De schipper gaf rui terlijk toe dat hij gebruik had gemaakt van de stuurau- tomaat en zich optisch even had laten vervangen door de knuffelbeer. Omdat het re glement voorschrijft dat een schip daar moet worden ge varen door een roerganger van vlees en bloed, kreeg de echte schipper een proces verbaal aan zijn broek. gijzeling, die op die dag precies vier maanden had geduurd. Ceremonie De zeven maanden zwangere Martha Klein en haar vriend Mark van der Wal, die het vol gens De Wagenaar naar omstan digheden goed maken, hadden met hun negen lotgenoten een urenlange ceremonie bijgewoond in het dorpje Geselema. Het zou het feestelijke slotstuk moeten worden van de onderhandelingen met de ontvoerders. Aan het ein de van de ceremonie bedachten de ontvoerders zich plotseling?" De helikopters van het Rode Kruis moesten vertrekken, zon der gijzelaars. Gisteren deden de bemiddelaars van het Rode Kruis, onder leiding van Henri Fournier uit Genève, nog een laatste poging. Maar op nieuw weigerde de OPM-leiding de afspraken na te komen. Op dat moment zag Fournier geen ruim te meer voor constructieve be middeling en vertrok. De gijzelaars werden op 8 janua ri gevangen genomen in het dorp Mapunduma bij de rivier de Ba- liem. Ze deden daar onderzoek in het- Lorentz-natuurreservaat. Martha Klein is regionaal mede werker van de VN-organisatie Unesco in Djakarta. Mark van der Wal werkt voor het Wereld Natuur Fonds (WNF) vanuit Jakarta. Aanvankelijk ontvoerde de OPM 25 mensen, maar veer tien gevangenen zijn inmiddels vrijgelaten. De OPM wil met de actie aan dacht trekken voor haar onaf- hankelij kheidsstrij d. Van onze correspondent Middelburg - De 34-jarige L.W. uit Lei den, die gisteren voor de rechtbank in Middelburg terecht stond voor de moord op haar tweejarige dochtertje Jeanette, moet eerst eens goed door het Pieter Baan-centrum worden onderzocht. Daar om hield de rechtbank de zaak aan. De verdere behandeling wordt in oktober ver wacht, omdat de vrouw pas half augustus te recht kan in het Pieter Baan-centrum. Op 24 januari van dit jaar werd het lijkje van Jeanette door een kennis van W. gevonden in een pand aan de Nieuwediepstraat in Terneu- zen. Het kind was toen al enkele dagen dood. Gisteren boog de rechtbank zich uitvoerig over de feiten en het verleden van de vrouw. Ze woonde van 1979 tot 1989 in Zeeuws- Vlaanderen. Door allerlei problemen - stuk gelopen relaties, mishandeling en bedreiging - raakte ze verslaafd aan harddrugs. Daarop vertrok de vrouw naar Leiden, maar daar ver ging het haar niet veel beter. De geboorte van haar dochtertje bracht daar ook geen veran dering in. Om de 'hel van Leiden' te ontlopen en eens goed over haar toekomst en die van haar kind na te denken, vertrok ze half januari weer naar Terneuzen. Via een vriend belandde ze in een pand aan de Nieuwediepstraat.. Ze bracht haar dagen samen met haar dochtertje voornamelijk door in het café en met het bezoeken van 'vrienden van vroeger'. Binnen de kortste ke- De aanbiedingen van onze groenteboer van deze week moeten zijn: Jonagold zachtzure handappel, kilo 1.99 Mango, per stuk 1.49 Komkommer, per stuk 99 De aanbiedingen zijn geldig t/m zaterdag 11 mei a.s. code: 19.09.96 De Bereboot Demonstraties Multimedia - Internet Zaterdag 11 mei van 11.00 - 14.00 uUr Studiecentrum Breda, Pastoor Pottersplein 14,076-5711608 1 Studiecentrum Den Bosch, Sint Jorisstraat 131, 073-6137374 Studiecentrum Eindhoven, Laplaceplein, 040-2472901 /gSjilBlÈg! 1 "000218" I I I I I 10 MEI 1996 LOS EXEMPLAAR: MAANDAG T/M VRIJDAG: 2,00 - ZATERDAG: 2,50 Van onze Haagse redactie Den Haag - De Tweede Kamer geeft het kabinet tot september de tijd om met maatregelen te komen tegen politie- en justitie functionarissen die ten tijde van de IRT-affaire hebben gefaald. De Kamer neemt voorlopig ge noegen met de toezegging van minister Dijkstal (Binnenlandse Zaken), dat hij nog eens met de korpsbeheerders over de perso nele consequenties gaat praten. In grote lijnen ging de Kamer ak koord met de plannen vgn het ka binet om de opsporing te verbete ren. Er komt een verbod op het doorlaten van drugs en het inzet ten van burgerinfiltranten. Al leen bij hoge uitzondering kan de minister van Justitie hiervoor ontheffing verlenen. Tot op het laatste moment was gisteren onduidelijk of de Twee de Kamer zou berusten in de te rughoudende opstelling van Dijkstal. Hij had eerder tot erger nis van de Kamer betoogd dat hij niets kan uitrichten tegen de be trokken politiemensen, omdat hij daarvoor de juridische gronden mist. Dit standpunt kwam hem giste ren op een confrontatie te staan met zijn eigen -WD-fractie. WD-Kamerlid Korthals verweet Dijkstal dat hij zichzelf heeft onthand door'op voorhand al te stellen dat de gronden voor ont slag of schorsing van betrokken politie-functionarissen ontbre ken. De minister verklaarde daarop zich de kritiek van de Kamer 'zeer aan te trekken'. Maar weer liet hij zich niet uit over de vraag of hij mensen disciplinair gaat straffen. Ook weigert hij te zeg gen of hij vindt dat maatregelen noodzakelijk zijn. „Ik ga niet zeggen wat ik wil, om dan de vol gende dag te moeten zeggen dat het niet kan. Dat zou onbehoor lijk zijn," aldus Dijkstal. VERVOLG OP BINNENLAND - A4: Vooronderzoek naar CID-chef Van der Putten Van onze redactie buitenland Brussel - De Luikse onderzoeksrechter Ancia heeft een inter nationaal opsporingsbevel uitgevaardigd tegen topman Das sault van het gelijknamige Franse vliegtuigbouwbedrijf. Justi tie verdenkt hem van het betalen van smeergeld aan de Bel gische socialistische partijen. Rusland heeft gistren de overwinning op Nazi-Duitsland herdacht met een ouderwetse parade op het Rode Plein, die herinneringen opriep aan het Sovjet-tijdperk. President Jeltsin nam de parade af vanaf het bordes boven het Lenin-mausoleum, waar eens de Sovjet-leiders, van Stalin tot Gorbatsjov, stonden. Hij greep de viering duidelijk aan om meer kiezers achter zich te krijgen in de moeizame ra ce tegen zijn communistische uitdager Gennadi Zjoeganöv. foto epa Dassault verwierf in 1989 een contract ter waarde van ruim 300 miljoen gulden voor de moderni sering van Belgische F16- en Mi- rage-gevechtsvliegtuigen. Van Belgische zijde ondertekenden de toenmalige ministers Coëme (De fensie) en Claes (Economische Zaken) het contract. Uit Zwitserse bankafschriften is gebleken dat Dassault via enkele omwegen bijna vijf miljoen gul den aan smeergeld', heeft overge maakt aan zowel de Franstalige als de Nederlandstalige socialis tische partij. Coëme en Claés moeten zich al voor het gerecht verantwoorden voor een andere smeergeldzaak, de Agusta-affai- re. De Luikse onderzoeksrechter wil dat directie-voorzitter Serge Dassault uitleg komt geven over zijn rol in de affaire. De Franse industrieel is echter niet van plan medewerking te verlenen. Vanuit Parijs liet hij weten 'helemaal niets met de zaak te maken te hebben'. Een andere hoofdrol speler, de Belgische luchtmacht chef Lefèbre, pleegde vorig jaar- zelfmoord. Het lijkt uiterst onwaarschijnlijk dat Frankrijk Dassault zal uitle veren, omdat hij een Frans staatsburger is. Door het interna tionaal arrestatiebevel is het wel mogelijk dat andere landen hem aanhouden. Van onze verslaggever Zeist - De tuchtcommissie van de KNVB heeft NAC gisteren een boete van 25.000 gulden opgelegd voor het wangedrag van suppor ters tijdens de wedstrijd NAC - Heerenveen op 30 maart. Vóór dat duel ontstond een grote brand op de overdekte staantri- bune door het afsteken van vuur werk. NAC beraadt zich over het instellen van beroep tegen de uit spraak. „Ik wil die eerst op pa pier zien om te kijken of het zin heeft," aldus voorzitter John Peek. „Want we kunnen moeilijk ontkennen dat het gebeurd is. Wij vinden alleen dat NAC geen schuld heeft." Mocht NAC de boete betalen, dan tracht de club de schade te verhalen op de sup porter die voor het incident zorg de. De man is bekend en heeft zijn daad toegegeven. (ADVERTENTIE) ren gebruikte de vrouw weer harddrugs. Op zondag 21 januari haalde ze cocaïne en ging weer naar huis. Volgens de lezing van de vrouw viel ze in slaap, terwijl het kind op het bed speelde. Toen ze midden in de nacht wak ker werd, lag haar dochtertje half op de grond. Het kind was dood. In plaats van hulp te zoeken, haalde ze heroïne en probeerde ze zelfmoord te plegen door haar polsen door te snijden en de gaskraan open te zetten. Ze kleedde het kind aan en legde het weer terug in bed, waar het meisje drie dagen later door een kennis werd gevonden. De precieze doodsoorzaak van het kind is nog steeds niet achterhaald. In ieder geval is het meisje gesmoord of gestikt. De vrouw ontkent dat zij haar dochtertje om het leven heeft gebracht. TROS- Neti.2 19.59 uur y.&T: Dit woord is vandaag in het nieuws. Een van de vele. Een krant vol. Nu de daad bij het woord: een echte Parker Roller-pen voor u, met uw woord(en) naar keuze erin gegraveerd, als u een nieuwe abonnee opgeeft. U de pen, de nieuwe abonnee om te beginnen twee weken de krant gratis. Noteer als nieuwe abonnee: Naam: Adres: Postcode: Plaats: Telefoon (voor controle bezorging): De nieuwe abonnee betaalt per: maand autom. incasso31,15 kwartaal autom. incasso91,25 bank/gironrkwartaal acceptgiro93,75 De Parkerpen zenden aan: Naam: s "Adres:- Postcode: Plaats: In de pen móet komen te staan: (max. 15 letters) S De pen wordt opgestuurd zodra wij het eersté abonnementsgeld ontvan- gen hebben. Stuur deze bon in een open envelop zonder postzegel naar Dagblad De Stem, Antwoordnummer 112,4800 VB Breda. DE STEM. DAGBLAD VOOR ZUIDWEST-NEDERLAN f

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1996 | | pagina 1