OGGI Autorijles wordt veel duurder rrast WH aardig lasse Flinke klus voor brandweer Stadionverbod raddraaiers NAC HÜ is er weer Irak keert door akkoord met VN terug op oliemarkt Groei in Duitsland valt scherp têrug 'Pnem schuldig aan dood Oisterwijker' RAL ADVERTISING moveert s KORT 0 wm akeld nacompetitie Jaap van Zweden tdirigent bij Brabants Orkest Hiddink boos over houding van Baronie Kinderen van Irene zijn nu van adel Cruijff di Mediagekte rond verkiezingen in Suriname D AGBLAD VOOR Z U I D W E S T-N E D E R L A N blijft niet voor geld bij Ajax Oranje bikkelt in de bossen Zandstra niet in kernploeg Run op gratis Zeelandkaart WOV weer diep geheim in Staten Bredase voetbalclub neemt strenge maatregelen ireigt rechter Zo eenvoudig als Brother Jiskefet is 'jatwerk' beu Door cursus instructeurs Officier eist boete van tien mille V MEI 1996 B8 1 en sloot Terneuzense ~~g op,Goes Cl. Het ter voor beide teams uzen Cl 10-14, Middel- naar de nieuw te vor dert eindigde in een oor GPC met 4-3 ge- egen de derde deelne- eren (afdeling Dord- re 1-0, Marco Schroe- W 0-0. de afdelipgsvoetbal- oys Al en HW'24 Al in Breskens gespeelde fdstedelingen met 7-1 gse RCS Al met 3-0. met kansen voor beide effers van Robbie Vis- uze 2-0. Een kwartier Bryan Dorothea. et landelijk amateur- Ido Ambacht met 1-2 nen. De Amsterdam- taarn over aan Strijen, en tegen GVW in Veen iet verder kwamen dan LEIVOGELS-SPAKEN- 0-4 - Rust 0-2, Melrik 0-1 en 0-2, Paul Lieftink lfik Beukers 0-4. Toe- rs 450. ES VEEN-STRIJEN 3-1 1-0, Francois Pagie 1-0, hreurders 2-0, Alwin van 2-1, Francois Pagie 34. uwers 500. RECHT-KOZAKKEN -0 - Rust- en eindstand, uwers 750. AJAX 1-2 - Rust 0-0, Guyt 1-0,- Jerry van 1-1, Patrick Schuurman schouwers 900. WIT'28-DOVO 0-3 1, Dirko de Vries 0-1 n den Top 0-2, Wim van t 0-3. Rode kaart: Hans .eijer (Zwart Wit'28). Toe- ers 800. .de zaak door het eerste klasse A van het KNVB- in en tegen Kruiningen ir dan de thuisploeg. Jacky de Smit via de 8-doelman tegen het hout- schoot. Zaterdag 25 mei Arnemuiden in en tegen apelle de tweede wedstrijd. )E KLASSE A NINGEN-SSV'65 0-3 -In ste helft had de thuisploeg ste van het spel. Kruinin- ig Arthur van Nporden en an Nieuwhuyse. net naast >r schieten. SSV'65 kwam al ■en minuten op voorsprong- 3om scoorde met een vrije ranaf twintig meter. Voor vroege voorsprong kon 5 het accent leggen op de liging en via counters pro toe te slaan. Dat sP^ca®' ad na rust succes. In de boe it liet Perry Kentin meteen 0-2 noteren. loor was de weerstand v lisploeg gebroken. Kruinin- iel nog wel aan, maaf uiging was er uit. "erry scoorde uit een counter -3. Zaterdag 25 mei staat uel SKNWK-Kruiningen op ogramma. ilze-Rijen promoveert h®' :uzen via de nacompetItie de helft volstond voor de sters om de wedstrijd t m. Tot twee keer toe vo ia van Beijma de weg v vijandelijke doel. Gilze" J -eerde daarna nog iets t a, maar de overtuig111» at team verdwenen. UITSLAGEN -sWijk- -Rijen-Olympia 1-3, B stand nacompetitie: OWjJ? 3-' 1), Bleiswijk 3-3 (4-4), So" Gilze-Rijen 3-1 (1-6)- SLUIS TERNEUZEN Grote Markt 7 Noordstraat 91 DE STEM ,35e JAARGANG 2 KATERNEN pe Binnenkrant A2 A3/A4 A5 A6 A7 B1 t/m 84 C1 t/m C4 Dl py,/.programma's D2 Binnenland Buitenland Beurs Economie Sport Zeeland Eindhoven - De violist en diri- lap van Zweden wordt vas- ;-dirigent bij Het Brabants Ook wordt hij chef-diri gent bij het Orkest van het Oos- ten in Enschede. Van Zweden stapt op als concert eester van het Koninklijk Con- jrtgebouworkest in Amsterdam. Hij gaat zich op het dirigeren toe leggen. De 35-jarige Van Zweden heeft dat gisteravond laten we ten. Naar verluidt zal Van Zwe ien zich enkele seizoenen aan Het Brabants Orkest verbinden. Dat orkest heeft daarmee een grote vis binnengehaald. Van Zweden heeft reeds enkele keren voor het orkest gestaan, als diri- solist. Van onze verslaggever - Afspraak is afspraak. Het Nederlands elftal speelt vrijdag 19 uur in Breda tegen Baro- kampioen van de hoofdklasse C. Maar erg gezellig zal het niet worden. „Het wordt aanrijden, len en onmiddellijk wegwe- i," zei gistermiddag bonds coach Guus Hiddink. Normaal gesproken blijft Oranje zijn spelers, trainers en begelei dende staf - altijd nog even han- er tegen een amateurclub Er worden handteke- gezet, sponsors kunnen even een woordje wisselen met de vedetten, de VIP-ruimte wordt even bezocht en vervolgens ver dwijnt het Nederlands elftal in de best mogelijke sfeer. Die sfeer is verpest, vindt Hid- Hij had helemaal niet wil len oefenen tegen amateurclubs, omdat de Ajacieden afwezig zou den zijn. Maar omdat Baronie ha- op oude afspraken, moest „Ik neem de verantwoordelijk- leid voor die eerdere afspraken," aldus Hiddink, „maar het is me Baronie tegengevallen, dat onmiddellijk is gaan dreigen met rechtszaken en grote claims. Zo ga je niet met elkaar om bin ten één bond. We moeten nu dus wel komen, maar het zal niet van Den Haag - De vier kinderen wn prinses Irene zijn bij Ko- rinklijk Besluit ingelijfd in de Nederlandse adel. Ze mo gen zich voortaan prins of prinses de Bourbon de Parme noemen, met het predikaat Koninklijke Hoogheid. Dat is gebeurd op verzoek van de kinderen zelf. De staatsrech telijke positie van de kinde ten van Irene verandert er riet door. De vier behoren riet tot het Koninklijk Huis en zijn uitgesloten van de erfopvolging. ■OP BINNENLAND - A3: Twee prinsen en twee Prinsessen erbij PAGINA PAGINA PAGINA PAGINA PAGINA PAGINA Van onze verslaggever Breda - Drie levenslange stadionverboden en drie stadionverboden van tien jaar. Die straffen geeft het bestuur van NAC aan de zes 'supporters' die zijn opgepakt vanwege hun aandeel in de rellen van zondag 12 mei. „De maat is voor het bestuur van NAC vol," laat voorzitter Peek weten. Het bestuur van de voetbalclub heeft vorige week uitgebreid overleg gehad met de politie over de rellen van 12 mei. Toen begonnen supporters na de afscheidswedstrijd in het oude stadion aan de Beatrixstraat alvast zelf met de sloop. Volgens de politie mag het een wonder heten dat er bij de in cidenten tijdens en na de wedstrijd geen zwaarge wonden zijn gevallen. „Dit mag nooit meer voorkomen," zo stelt Peek. „Een kleine groep mag het voor de grote massa niet meer verpesten. Vandaar dat we, in overleg met de politie, een aantal maatregelen gaan ne men." De eerste maatregel is verzwaring van de stadion verboden. Dat betekent voortaan een levenslang verbod voor iedereen die openlijk geweld pleegt tijdens wedstrijden van NAC. Zowel uit als thuis. Andere vandalen mogen tien jaar het stadion niet in. Met de KNVB is hierover overleg gevoerd. De namen van mensen met een stadionverbod worden ook doorgegeven aan clubs waartegen NAC voet balt en er wordt in de gaten gehouden wie bij uit wedstrijden over de schreef gaan. „Bovendien gaan we het nieuwe stadion extra be veiligen. Daar wordt geld voor vrijgemaakt. We worden nog strenger op het gebied van controle, fouilleren en toezicht door stewards. We huren daar straks ook professionals voor in. Het video systeem in het stadion speelt ook een rol, bijvoor beeld om supporters die zich misdragen later te kunnen identificeren," aldus Peek. De politie heeft inmiddels zes 'fans' aangehouden, van wie er nog drie vastzitten. „Voor die drie pro beren we er de zwaarst mogelijke straf uit te sle pen. Het gaat om vandalen die zware stenen naar een groep mensen gooiden. Dat had verschrikke lijk kunnen aflopen," zegt districtschef Stikvoort. Hij vindt dat de tijd voor praten met de groep rad draaiers, zo'n 20 tot 25 mensen, voorbij is. „Heel repressief en hard optreden, dat is het enige dat helpt." De politie speurt nog steeds de videoban den af naar meer kandidaten voor een stadionver bod. In het afgelopen jaar nam de be drijvigheid in Duitsland nog met 1,9 procent toe. De jongste prog nose in de halfjaarlijkse vooruit zichten betekent een forse neer- waarste bijstelling in vergelijking met de ramingen die OESO zes maanden geleden naar buiten bracht. Toen werd nog uitgegaan van een groei van 2,4 procent. De forse groeivertraging in de grootste economische macht van (ADVERTENTIE) Barcelona - Johan Cruijff dreigt juridische stappen tegen José ris Nunez, de voorzitter van omslagen coach Prit het niet dat Nunez afgelopen eekeinde zei dat Cruijff zijn era bij bestuursverkiezingen belanghebbenden had ver- cht Nunez beschuldigde /rijf! er ook van, zijn zoon Jordi |e bevoordelen. CnlijfT 'S te Ver gegaan' aldus Brother Normaal Papier Fax-1200P 70 Geheugennummers Geheugen van 256 Kb Automatische papierinvoer 20 vel Automatische fax/telefoonschakelaar Optionele PC interface Ook leverbaar met digitaal antwoordapparaat (Fax-1700P) Fax 1200P: 1299,- excl. BTW orocncr Bel voor dichtstbijzijnde dealer: 020 - 5451251 Brother Intern. (Ned.) B.V., Postbus 600, 1180 AP Amstelveen Brother Industries Ltd., Nagoya, Japan Bagdad/New York (ap/rtr afp) - Irak heeft gisteren een overeenkomst met de Verenig de Naties gesloten over het ruilen van olie tegen voedsel en medicijnen. De Iraakse VN-ambassadeur Abdul Amir al-Anbari en de VN hebben dat bekendgemaakt. Het ak koord betekent dat Bagdad voor het eerst in bijna zes jaar de oliemarkt betreedt. In april 1995 gaf de Veiligheids raad Irak toestemming om gedu rende zes maanden olie ter waar de van twee miljard dollar te ver kopen. Daarvoor kon Irak voed sel, medicijnen en andere huma nitaire goederen kopen. Die toestemming zou elk half jaar worden vernieuwd. Irak kon zo het ergste leed van de bevol king verlichten. Bagdad ging echter niet in op het VN-aanbod, omdat dat een inbreuk op de soe- vereniteit van Irak zou zijn. De overeenkomst die Irak en de VN nu hebben bereikt, betekent dat Irak na ruim vijf jaar weer te rug is op de wereldoliemarkt. Voorlopig wordt de oliemarkt nog niet overspoeld met olie uit het land dat na Saudi-Arabië over de grootste oliereserves ter wereld beschikt. Maar de over eenkomst kan wel het einde in luiden van de VN-sancties die werden opgelegd toen Irak in 1990 Koeweit binnenviel. De deal - olieleveranties ter waarde van twee miljard dollar waarvoor Irak voedsel en medi cijnen koopt - betekent dat Bag dad gemiddeld per dag 700.000 vaten op de markt kan brengen. Voordat de Golfoorlog uitbrak, exporteerde Irak ongeveer 2,78 miljoen vaten per dag. Het door de Golfoorlog en de VN-sancties zeer verarmde land kan de extra inkomsten maar al te goed ge bruiken. 1 "00021J I I I I I SDAG 21 ME11996 LOS EXEMPLAAR: MAANDAG T/M VRIJDAG: 2,00 - ZATERDAG: 2,50 6/17 PAGINA Enkele buien Het weer blijft wisselvallig. Bewolking wordt afgewisseld met zon. In de loop van de dag kunnen enkele buien val len. De wind is zwak tot matig. Utrecht (anp) - Autorijlessen worden komende winter tien tot vijftien gulden duurder. Momenteel kost een uur autorijles ge middeld 57,50. De verhoging is het gevolg van een verplichte herhalingscursus die de instructeurs met ingang van volgend jaar moeten volgen. Die cursus kost 10.000 gulden. Dat heeft H. van Gelderen, secre taris van de Bovag-afdeling Ver keersopleidingen, gisteren ge zegd. De forse prijsverhoging wordt volgens Van Gelderen ook ver oorzaakt door een dreigend te kort aan rij-instructeurs. Diverse grote rijscholen kunnen nog moeilijk aan nieuwe instructeurs komen. Op dit moment zijn er nog geen wachttijden voor het volgen van rijlessen. De animo voor het vak van rij- instructeur is afgenomen, omdat de opleiding vorig jaar door een nieuwe wet is verlengd van drie tot minimaal acht maanden. Bo vendien werd het examengeld verhoogd van 900 tot 1600 gul den. Vorig jaar meldden zich bij Inno- vam, het exameninstituut voor rij-opieiders, nog elke maand 185 kandidaten, maar dat aantal is inmiddels gezakt tot 106. Het aantal aanmeldingen voor mo torinstructeur nam zelfs af van veertig tot negen per maand. Nederland telt naar schatting 11.500 actieve rij-instructeurs voor de personenauto. Dit jaar doen zo'n 190.000 mensen voor het eerst rij-examen. Vorig jaar daalde het aantal rij scholen in ons land met 20 pro cent tot 5500. Het Centraal Bu reau Rijvaardigheidsbewijzen nam alleen nog rijscholen in het bestand op als ze beschikten over instructeurs met geldige papie ren. In een polder bij Dinteloord zijn gisteren twee eeuwenoude schu ren met rieten daken volledig door brand verwoest. Vermoedelijk heeft een vonk van een vuur dat buiten smeulde, de eerste schuur doen ontvlammen. Daarna sloeg het vuur over naar de andere. Stro in één van de schuren zorgde voor zulke enorme rookwolken, dat de politie er een helikopter op afstuurde. De brandweer had er een hele klus aan. FOTO RUBEN SCHIPPER Parijs (anp) - De groei van de Duitse economie zal dit jaar scherp terugvallen. De totale productie van goederen en dien sten neemt met niet meer dan 0,5 procent toe, blijkt uit nieuwe groeiramingen van de Organisatie voor Economische Samen werking en Ontwikkeling (OESO). Van onze redactie binnenland Breda - Officier van justitie mr. J. van Krieken heeft gisteren voor de rechtbank in Breda 10.000 gulden boete geëist tegen elektriciteitsbedrijf Pnem en waterleidingmaatschappij Oost- Brabant (WOB). Europa houdt verband met ach terblijven van de binnenlandse vraag. Dat heeft gevolgen voor Nederland, aangezien Duitsland veruit de grootste exportmarkt is voor ons land. De neerwaartse bijstelling wijt de OESO voor een deel aan de koersstijging die de mark vorig jaar liet zien ten opzichte van veel andere valuta's. Hierdoor werden Duitse produc ten in het buitenland duurder. De nutsbedrijven worden ervan verdacht schuldig te zijn aan de dood van een man die onder de douche werd geëlektrocuteerd. De 30-jarige B. Wijnstok uit Oisterwijk kwam in 1993 tijdens het douchen onder stroom te staan. De elektriciteit in de wo ning was aanvankelijk geaard op de loden buizen van de waterlei ding. De WOB heeft de metalen pijpen echter door niet-geleiden- de kunststof vervangen, waar door de aarding verviel. De officier verwijt de nutsbedrij ven onzorgvuldigheid. De Pnem had volgens hem in Oisterwijk actie moeten ondernemen, te meer daar er al klachten waren binnengekomen. Bij controle bleek dat in een kwart van de wo ningen in Oisterwijk waar de lo den leidingen zijn vervangen, de stroomvoorziening niet goed is geaard. De Pnem legde de schuld bij de gemeente, die had moeten controleren of de" leidingen zijn geaard. (ADVERTENTIES) Bel nu als sinds de winkel-opening uw man de enige klant is(013) 536 20 21 De overeenkomst zou de OPEC (organisatie van olie-exporteren de landen) wei eens voor grote problemen kunnen stellen. De meeste OPEC-lidstaten hebben aanzienlijk geprofiteerd van het olie-embargo tegen Irak. Enkele OPEC-landen, waaronder Saudi- Arabië, hebben al te kennen ge- gegeven ér niets voor te voelen hun productie terug te schroeven om ruimte te maken voor de olie van Irak. De OPEC-landen vrezen dat door hervatting van de Iraakse oliele veranties de benzineprijs wereld wijd zal dalen. Inderdaad teken de zich gisteren vrijwel onmid dellijk na de bekendmaking van het nieuws op de olie-termijn- markten een daling van de olie prijs af, maar later herstelden de noteringen zich weer. Volgens eep Koeweitse expert is de olie markt in staat de 700.000 barrel uit Irak zonderproblemen te absorberen. Dit woord is vandaag in het nieuws. Een van de vele. Een krant vol. Nu de daad bij het woord: een echte Parker Roller-pen voor u, met uw woord(en) naar keuze erin gegraveerd, als u een nieuwe abonnee opgeeft. U de pen, de nieuwe abonnee om te beginnen twee weken de krant gratis. Noteer als nieuwe abonnee: Naam: Adres: Postcode: Plaats: Telefoon (voor controle bezorging): De nieuwe abonnee betaalt per: maand autom. incasso31,15 kwartaal autom. incassoƒ91,25 bank/gironrkwartaal acceptgiro93,75 De Parkerpen zenden aan: Naam: Adres:T5 Postcode:Plaats: In de pen moet komen te staan: (max. 15 letters) g De pen wordt opgestuurd zodra wij het eerste abonnementsgeld ontvan- gen hebben. Stuur deze bon in een open envelop zonder postzegel naar g Dagblad De Stem, Antwoordnummer 112,4800 VB Breda. S DE STEM. DAGBLAD VOOR ZUIDWEST-NEDERLAND

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1996 | | pagina 1